702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

2. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

a) 8. § nyitó szövegrészében a "bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő" szövegrész helyébe a "bányászati és földtani" szöveg,

b) 8. § 7. pontjában a "geofizikai, bányászati és klímapolitikai" szövegrész helyébe a "geofizikai és bányászati" szöveg,

c) 9. §-ában a "földtani, geofizikai, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott" szövegrész helyébe a "földtani és geofizikai alap- és alkalmazott" szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az R.

a) 8. § 9. pontja,

b) 9. § 6-8. pontja.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. december 14. napján 23 órakor lép hatályba.

5. § (1) Az átkerülő, klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (a továbbiakban: NATéR) működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatási és egyéb feladatok, szakmai projektek, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök, az átkerülő feladatok ellátásával kapcsolatban a jogelőd által megszerzett szerzői jogok, forráskódok és licencek tekintetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) jogutódja a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság).

(2) E rendelet alapján az MBFSZ klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői tekintetében 2021. december 14. napján fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2021. december 15. napjával a Társaságra szállnak át.

(3) E rendelet alapján a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatellátáshoz kapcsolódó

a) szerződésekből származó jogok és kötelezettségek és

b) szerződések tárgyát képező szoftverek, vagyonelemek

2021. december 15. napjától térítésmentesen a Társaságra szállnak át.

(4) A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Társaság és az MBFSZ közötti átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, amelyet az MBFSZ elnöke, valamint a Társaság vezető tisztségviselője ír alá legkésőbb 2021. december 31. napjáig.

(5) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a jogelőd MBFSZ-szel szemben a klímapolitikával, éghajlatváltozással, valamint a NATéR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokkal összefüggésben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére