756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A földgázellátás megszűnése esetén 2021. december 15. napját követően kijelölt új távhőszolgáltató a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet szerinti támogatás és a távhő értékesítéséből származó bevétel összegével nem fedezett, a közszolgáltatással összefüggő földgázvásárlási költségek megtérítéséhez szükséges pénzügyi igényeket a távhőszolgáltatást mint közszolgálatást megrendelő önkormányzat havi rendszeres elszámolással kompenzálja a távhőszolgáltató részére.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök