108/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 108/2022. (III. 12.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelethez

Takarmányozási vagy élelmezésügyi ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű alapanyagok vagy termékek köre

AB
1.VámtarifaszámTermék megnevezése
2.10019900Búza és kétszeres (kivéve a vetőmag és a durumbúza)
3.10011900Keménybúza (durumbúza) kivéve vetőmag
4.10029000Rozs, kivéve vetőmag
5.10039000Árpa, kivéve vetőmag
6.10049000Zab, kivéve vetőmag
7.10059000Kukorica (kivéve vetőmag)
8.12019000Szójabab, törve is, nem vetési célra
9.12060091Szürke és fehér csíkos héjú napraforgómag és héj nélküli napraforgómag,
nem vetési célra
10.12060099Más napraforgómag, nem vetési célra (kiv. a héj nélküli és a szürke és fehér
csíkos héjú napraforgómagot)

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére