Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

12/2022. (XII. 29.) KIM rendelet

a kultúráért és innovációért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (5) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet módosítása

1. § A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 47. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

3. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

3. § A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet 2. § (3) bekezdés c) és e) pontjában, valamint 7. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

4. A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása

4. § A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet Mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

5. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosítása

5. § A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet

a) 2. melléklet I. Fejezetében a "megyében/országban" szövegrész helyébe a "vármegyében/országban" szöveg, a "megye/ország" szövegrész helyébe a "vármegye/ország" szöveg, a "megye neve/kódja" szövegrész helyébe a "vármegye neve/kódja" szöveg,

b) 2. melléklet I. Fejezetében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

6. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása

6. § A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a) 3. melléklet III. pont 1. alpont 4.2.1. pontjában, 3. melléklet IV. pont 1. alpont 4.2.1. pontjában, 3. melléklet V. pont 1. alpont 4.2.1. pontjában és 7. melléklet 28. pont 7.1. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. melléklet VII. pont 1. alpont 4.2.1. pontjában és 7. melléklet 22. pont 7.1. alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

7. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosítása

7. § A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet

a) 1. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § 11. pontjában, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (1) bekezdés 6. és 20. pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2)-(5) bekezdésében, 8. § (1)-(3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 9. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés 9. pontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg

lép.

8. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosítása

8. § A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet

a) 3. § (1)-(3) bekezdésében, 2. melléklet címében, 2. melléklet I. pont 21-28. alpontjában, 2. melléklet II. pont 9. alpontjában, 2. melléklet V. pont 1. és 5. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet I. pont 14. alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. melléklet I. pont 25. alpontjában, 2. melléklet II. pont 9. alpontjában a "száma/megye" szövegrész helyébe a "száma/vármegye" szöveg,

d) 2. melléklet I. pont 26. alpontjában a "megyeszékhely" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhely" szöveg,

e) 2. melléklet I. pont 28. alpontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg

lép.

9. A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosítása

9. § A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

10. A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet módosítása

10. § A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

11. A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

11. § A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 1. §-ában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

12. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosítása

12. § A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a) 7. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

13. Egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosítása

13. § Az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § A 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet 1. §-ában, 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Csák János s. k.,

kultúráért és innovációért felelős miniszter

1. melléklet a 12/2022. (XII. 29.) KIM rendelethez

"1. melléklet a 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelethez

A regionális könyvtárak és illetékességi területük

AB
1.Regionális könyvtárRegionális illetékességi terület
2.Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata
által fenntartott vármegyei hatókörű városi
könyvtár
Budapest kerületi önkormányzatai által fenntartott
települési nyilvános könyvtárak
3.Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4.Hajdú-Bihar vármegye
5.Heves vármegye
6.Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
7.Nógrád vármegye
8.Pest vármegye
9.Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
10.Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által
fenntartott vármegyei hatókörű városi könyvtár
Fejér vármegye
11.Győr-Moson-Sopron vármegye
12.Komárom-Esztergom vármegye
13.Vas vármegye
14.Veszprém vármegye
15.Zala vármegye
16.Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata
által fenntartott vármegyei hatókörű városi
könyvtár
Bács-Kiskun vármegye
17.Baranya vármegye
18.Békés vármegye
19.Csongrád-Csanád vármegye
20.Somogy vármegye
21.Tolna vármegye

"

Tartalomjegyzék