16/2022. (V. 4.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában és 21. pont b) és d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. május 10-én lép hatályba.

(2) A 2. § és a 2. melléklet 2023. május 11-én lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 15a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat]
15a.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető
(Személy- és
Objektumvédelmi
Igazgatóság
Személybiztosítási
Főosztály Kiemelt
Személybiztosítási
Osztály)
500

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a "főosztályvezető (KEŐ)" szövegrész helyébe a "főosztályvezető (Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály)" szöveg,

b) 2. melléklet VI. alcím 3. pontjában foglalt táblázatot követő szövegrészben az "A Köztársasági Elnöki Őrség személyvédelmi feladatait ellátó állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%" szövegrész helyébe az "A KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a Tűzszerész Szolgálat beosztotti állománya esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%" szöveg

lép.

3. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora,

b) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:15 mezőjében a "KEŐ SZO," és a " , KR KEŐ FO" szövegrész,

c) 2. melléklet VI. alcímében a "KR KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség" szövegrész,

d) 2. melléklet VI. alcímében a "KR KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály" szövegrész.

2. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora,

b) 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 15a. sora,

c) 2. melléklet VI. alcím 3. pontjában foglalt táblázatot követő szövegrészben a "KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Személybiztosítási Főosztály Kiemelt Személybiztosítási Osztályának (a volt köztársasági elnök utóbiztosítását ellátó) állománya és a" szövegrész.

3. melléklet a 16/2022. (V. 4.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. fejezet 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)

"f) a KR SZOVIG kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, szolgálatparancsnok, kiemelt objektumőr, objektumőr, kiemelt főelőadó, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,"

2. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. fejezet 2. pont g) alpontja.

Tartalomjegyzék