187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjától eltérően a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelős miniszter gyakorolja.

2. § A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 1. § (3) bekezdésétől eltérően a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében az államot megillető társasági részesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a kultúráért felelős miniszter gyakorolja.

3. § A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. évi törvény 4. § (3) bekezdésétől eltérően a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a tulajdonosi jogokat az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter gyakorolja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 40. pontja a rendelet hatályát a 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére