392/2022. (X. 18.) Korm. rendelet

a koncesszor, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók indokolt költségeinek meghatározásával, díjjavaslat elkészítésével kapcsolatos rendeletalkotás, valamint módszertani útmutató közzétételére a veszélyhelyzet időszakában alkalmazandó szabályokról[1]

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/N. § (1) bekezdésében rögzített, indokolt költségek meghatározására és szabályozására, valamint díjjavaslat elkészítésére vonatkozó alapelveket és keretszabályokat rögzítő rendeletalkotási kötelezettségét első alkalommal, a Ht. 92/K. § (6) bekezdés a) pontjától eltérően, 2022. november 15-ig teljesíti.

(2) A Hivatal a Ht. 53/N. § (2) bekezdése szerinti módszertani útmutató kiadására vonatkozó kötelezettségét első alkalommal, a Ht. 92/K. § (6) bekezdés b) pontjától eltérően, 2022. november 30-ig teljesíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

3. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 425/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 65. pontja alapján a 2022. október 31-én hatályos szöveggel 2022.11.01-jén újból hatályba lép. (Hatályon kívül helyezésére lásd: Alaptörvény 53. cikk (4) bekezdés)

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére