Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a szerint meghatározott szervezetekre - ide nem értve a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket - terjed ki.

2. § Az energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó - az 1. §-ban meghatározott szervezetek költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően benyújtott - kérelmek esetében nem kell alkalmazni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. §-ának, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ának, 5. § (1) bekezdésének és 6. § (1) bekezdés e) pontjának előzetes adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében és 11/D. §-ában foglaltaktól eltérően a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti miniszterek a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást megelőzően is készíthetnek együttes előterjesztést a Kormány részére, melyről a Kormány a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást megelőzően is dönthet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök