77/2022. (XII. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 77/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

"7. melléklet a 20/2022. (VII. 15.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezet szolgálati beosztásai

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezetőjeországos parancsnok
4.központi szerv
vezetőjének helyettes
országos parancsnok
helyettes
5.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető150-350
6.hivatalvezető150-350
7.szakirányító 2főosztályvezető150-350
8.főosztályvezető 1főtanácsadó150-350
9.főtanácsadó (országos
parancsnoki biztos)
150-350
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes150-350
11.sajtószóvivő150-350
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető150-350
13.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelő150-350
14.titkárságvezető150-350
15.tanácsadó150-350

2. Területi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeparancsnok (agglomerációs központ)150-350
4.parancsnok
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
5.főigazgató150-350
6.igazgató150-350
7.ügyvezető (Bv. Holding Kft.)150-350
8.középvezetőszakirányító 2parancsnok
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
9.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(agglomerációs központ)
150-350
10.gazdasági vezető
(agglomerációs központ)
150-350
11.igazgató-helyettes150-350
12.ügyvezető-helyettes
(Bv. Holding Kft.)
150-350
13.főosztályvezető 2parancsnok-helyettes
(több objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
14.főosztályvezető-
helyettes 1
parancsnok-helyettes
(egy objektumos
büntetés-végrehajtási
intézet)
150-350
15.orvos igazgató150-350
16.ápolási igazgató150-350
17.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető150-350

3. Helyi szervnél

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.középvezetőszakirányító 2ügyvezető (gazdasági társaságok)150-350
4.középvezetőfőosztályvezető 1parancsnok150-350
5.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
ügyvezető-helyettes
(gazdasági társaságok)
150-350
6.beosztott vezetőgazdasági vezető (gazdasági
társaságok)
150-350
7.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető150-350
8.beosztott vezetőosztályvezető
(gazdasági társaságok)
150-350
9.beosztott vezetőbiztonsági vezető
(gazdasági társaságok)
150-350

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEkiemelt főreferens400350
4.nyomozó tiszt350
5.energetikai és
környezetvédelmi vezető
350
6.tűzvédelmi vezető350
7.közegészségügyi-járványügyi
főfelügyelő
400
8.Dfőügyeletes400
9.területiEalosztályvezető350300
10.osztályvezető-helyettes350300
11.szakorvos350
12.vezető főtanár350
13.Dcsoportvezető350300
14.kiemelt főelőadó350300
15.kiemelt főtanár350
16.szakpszichológus350
17.fegyelmi és nyomozótiszt350
18.biztonsági tiszt350
19.Cpszichológus350
20.főelőadó350300
21.diplomás ápoló350
22.vezető reintegrációs tiszt400* vagy
350
23.Belőadó350300
24.reintegrációs tiszt400* vagy
350
25.helyiEszakorvos350
26.Dalosztályvezető350
27.osztályvezető-helyettes
(gazdasági társaságok)
350300
28.csoportvezető350300
29.kiemelt főelőadó350300
30.szakpszichológus350
31.üzemvezető
(gazdasági társaságok)
350
32.biztonsági tiszt350
33.Cfőelőadó350300
34.főművezető
(gazdasági társaságok)
350
35.Belőadó350300
36.reintegrációs tiszt400* vagy
350

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.központiEműveleti főfelügyelő600
4.Dreferens (kutyakiképző)450350
5.Csegédelőadó400350
6.kutyavezető450
7.körletfelügyelő500
8.Bbiztonsági felügyelő450
9.területiEkörlet-főfelügyelő500
10.biztonsági főfelügyelő450
11.műveleti főfelügyelő500
12.raktárvezető350
13.élelmezésvezető350
14.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)350
15.Dkutyatelep-vezető450
16.konyhavezető350
17.főápoló350
18.szakoktató350
19.műhelyvezető350
20.kiemelt művezető
(gazdasági társaságok)
21.biztonságtechnikus350
22.Cfegyvermester350
23.raktáros350
24.szociális segédelőadó400* vagy
350
25.foglalkoztatási segédelőadó400* vagy
350
26.nyilvántartási segédelőadó350
27.segédelőadó350
28.művezető350
29.körletfelügyelő500
30.kutyavezető450
31.szakasszisztens350
32.szakápoló350
33.Bápoló350
34.foglalkoztatási felügyelő400* vagy
350
35.gépjárművezető450
36.biztonsági felügyelő450
37.Asegédfelügyelő350
38.helyiEkörlet-főfelügyelő400
39.biztonsági főfelügyelő400* vagy
375
40.műveleti főfelügyelő400
41.raktárvezető350
42.élelmezésvezető350
43.főfelügyelő (vezető-biztonságtechnikus)350
44.Dkonyhavezető350
45.főápoló350
46.műhelyvezető350
47.kiemelt művezető
(gazdasági társaságok)
350
48.Craktáros350
49.szociális segédelőadó400* vagy
350
50.nyilvántartási segédelőadó350
51.segédelőadó350300
52.művezető (gazdasági társaságok)350
53.szakápoló350
54.Bápoló350
55.körletfelügyelő400* vagy
350
56.foglalkoztatási felügyelő400* vagy
350
57.kutyavezető375
58.Agépjárművezető375
59.biztonsági felügyelő375
60.segédfelügyelő350

Megjegyzés:

Agglomerációs központ: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet V. táblázatában meghatározott büntetés-végrehajtási intézet (Budapesti Fegyház és Börtön, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)

Több objektumos szervezeti egység: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetésvégrehajtási Intézet, Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Egy objektumos szervezeti egység: Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet

400*: 400% a pótlék mértéke, amennyiben speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV-részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, vagy páncélozott szállító járművet vezet, vagy ténylegesen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat."

Tartalomjegyzék