Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

78/2022. (III. 4.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése szerinti szüneteléssel érintett települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek, illetve ezek bizottságának az ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint össze kell hívni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint összehívott települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága

a) határozatképes, az 1. § (1) bekezdése,

b) határozatképtelen, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése

alkalmazandó a napirendjén szereplő kérdésekben való feladat- és hatáskörgyakorlás tekintetében.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését a határozatképtelen ülést követően alkalmazni kell. Ha a határozatképtelen ülést követően az (1) bekezdés szerinti képviselő-testület, közgyűlés, illetve ezek bizottsága határozatképességet biztosító számú képviselői írásban kezdeményezik, az ülést össze kell hívni. A kezdeményezés alapján összehívott ülésre a (2) bekezdést kell alkalmazni."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök