81/2022. (XII. 30.) BM rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

2. § Az R1. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

a) 16. számú mellékletében foglalt táblázat 14., 15. és 16. sora.

b) 16. számú melléklet végjegyzetében az "A 14-16. pont szerinti fix díjat a járvány elleni védekezés célját szolgáló személyi és tárgyi feltételek biztosítására kell fordítani." szövegrész.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

5. § Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 81/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

"3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

** Főcsoport: 01Idegrendszeri megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
01P001ASpeciális intracranialis műtétek 18 év felett,
nem trauma miatt
150125,37274
*01P001BSpeciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma
miatt
24997,01875
*A01P001CSpeciális intracranialis műtétek 18 év alatt145115,28237
01P001FAgykamrai shunt revízió23691,78100
01P002ANagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma
miatt
246133,70052
01P002BNagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt245124,99319
01P002CNagy intracranialis műtétek 18 év alatt243123,26700
01P003ERutin intracranialis műtétek239102,84311
01P0040Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek240154,29940
01P0050Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek240103,83436
01P0060Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek24051,51148
01P007BExtracranialis érműtétek24071,30468
01P008APlexus brachialis műtétei12752,10851
*01P008BPlexus brachialis komplikált műtétei22794,35890
01P009CPerifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy
műtétek (kivéve: plexus brachialis)
22761,55586
01P010APerifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri
rutinműtétek
12520,63883
*01P010BPerifériás idegrevíziós műtétek22742,29094
01M0110Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek,
sérülések
443101,66857
01M012EIdegrendszeri daganatok328101,21819
*01M013ADegeneratív idegrendszeri betegségek komplex
átvizsgálással
342131,63743
*01M013CNeuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán
immunglobulin terápiával, 18 év felett
5401318,56162
*01M013DNeuroimmunológiai betegség humán immunglobulin
terápiája relapsus esetén, 18 év felett
24039,10401
*01M013ENeuroimmunológiai betegség kezelése humán
immunglobulin terápiával, 10-18 év között
330515,34592
*01M013FNeuroimmunológiai betegség kezelése humán
immunglobulin terápiával, 10 év alatt
33057,77529
*01M014ASclerosis multiplex komplex vizsgálattal341101,23184
*01M014BSclerosis multiplex speciális kivizsgálással341101,13201
*01M015DCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel
437122,90818
01M015ECerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül
18 év alatt
33291,39242
01M015FCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül
18 év felett
33270,74460
*01M015HCerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA),
praecerebralis érelzáródással, speciális diagnosztikával
437122,90818
01M0160Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)33370,58440
01M0171Központi idegrendszer közepes rendellenességei és
sérülései 18 év alatt
33851,10225
01S0181Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása04210,26265
01M018AAgyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett34260,54843
01M018BAgyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt34250,76716
01M019AIdegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével
18 év alatt
443132,29486
01M019BIdegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével
18 év felett
443131,31054
01M0200Vírusmeningitis442100,89181
01M0210Hypertensiv encephalopathia33670,67270
*01M022AEpilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása825115,61837
01M022DEpilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és
bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák)
33450,56837
01M022EStatus epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák,
epilepsia syndromák 18 év alatt
33860,94255
01S022GEpilepsia sürgősségi ellátása03410,20997
01M022HEgyéb epilepsiás rohamok 18 év felett33460,58445
01S0231Migrén sürgősségi ellátása04010,13895
01M023AKisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt34060,87363
01M023BEgyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek34080,32221
01M023DCerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt33040,66792
01M023EIdegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt22830,42881
01M025ATraumás stupor, kóma438102,26654
01M025DKözponti idegrendszer tudatzavarral járó traumái,
kóma nélkül
33571,31235
01S026CIntoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi
ellátása
02510,17540
01M026DAgyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül22630,41298
*01M0282Infantilis központi idegrendszeri laesio42571,68470
*01P029AEndovascularis aneurysma műtétek a központi
idegrendszer erein
148913,96515
*01P029CFej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
tumorainak endovascularis műtétei
23267,58880
*01P029DFej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak,
tumorainak endovascularis műtétei, speciális
intracranialis műtéttel
2501711,12972
*01P029EEndovascularis aneurysma műtétek
áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein
14868,38913
*01P029FIntracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának
neurointervenciós kezelése
1381015,40203
*01P029GNyaki PTA138511,52917
01P057ZNagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek
súlyos társult betegséggel
545185,96967
01P058ZIdegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek,
gerincműtétek) súlyos társult betegséggel
52594,11475
01M059ZTIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham,
fejfájás súlyos társult betegséggel
533112,20152
01M060ZIdegrendszer egyéb betegségei súlyos társult
betegséggel
541133,50181
** Főcsoport: 02SzembetegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*02P0610Szaruhártya-átültetés24091,60627
*02P0611Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel24091,86461
*02P0612Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal11451,12949
*02P0620Szem speciális műtétei24251,44943
02P0630Retina műtétek13140,78427
02P0633Neovascularisatióval járó időskori macula degeneratio
kezelése
12810,15130
02P0640Orbita műtétek12660,97603
02P0650Primer iris műtétek13540,65690
02P0660Egyéb lencseműtétek12520,65138
02P0670Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse
biztosításával
12530,75337
02P0671Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár
térítése nélkül
12530,70184
02P0680Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel,
hajlítható műlencse biztosításával
12520,77455
02P0681Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel,
hajlítható műlencse beültetéssel a műlencse ár térítése
nélkül
12520,59430
02P0682Szürkehályogműtét phacoemulsificatios módszerrel,
tórikus műlencse biztosításával
12520,99318
02P0683Bilaterális szimultán szürkehályogműtét
phakoemulsificatios módszerrel
12521,29006
02P069APars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel24053,04859
02P069BPars plana vitrectomia24042,72607
02P069CEgyéb vitrectomiák24041,05714
02P0700Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse,
üvegtest műtétei
12660,79654
02P071AExtraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett12830,50085
02P071BExtraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt12820,54758
02M074CSzem egyéb betegségei32750,40201
** Főcsoport: 03Fül-orr-gége megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*03P086BNyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség
miatt
240184,03307
*03P086CNyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan
lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú
betegség miatt
240235,21029
03P086DFej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú
daganat miatt
228112,59239
03P0870Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével23861,64085
03P0880Glandula parotis műtétei22571,95199
03P0890Nyálmirigyműtétek, a glandula parotiskivételével13250,83851
*03P0900Ajak-, szájpadhasadék műtétei22551,19654
03P091AOrrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei
18 év felett
12530,54389
03P091BOrrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei
18 év alatt
12961,11569
03P0920Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei12840,69096
03P0930Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei13441,01798
03P0940Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei12820,34079
*03P0950Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és
processzor beültetése (implantátum- és processzorár
térítése nélkül)
22581,08212
03P0960Orrplasztika12530,58699
03P097ATonsillectomia, adenotomia12530,54847
03P100ASzájműtétek12530,70111
03P100BMaxillofaciális régió műtéti ellátása12541,08497
*03P100CÁltalános anesztéziában végzett fogászati ellátás12531,20806
03M1010Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai33881,03105
03M1020Egyensúlyzavarok33160,56618
03S1021Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása03110,21686
03S1031Orrvérzés sürgősségi ellátása02510,15406
03M1040Epiglottitis32550,51845
03M1060Laryngotracheitis32550,41456
03M1070Laryngitis subglottica speciális kezeléssel02510,19326
03M109CFül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei33050,44681
03M110CFog-, szájbetegségek32650,49513
03P1110Fogágy műtétei12520,38647
03M127ZFül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult
betegséggel
534112,45439
03P128ZFül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb
fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos
társult betegséggel
525112,68867
** Főcsoport: 04Légzőrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
04M1320Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással430113,97902
*04P1330Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei245133,48829
*04P1331Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei24542,23569
04P134CMellűri drainage, bordaresectióval239111,03026
04P134DLégzőrendszer kisebb, nyitott műtétei13881,27996
*04P134ELégzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei13820,73535
*04M1360MDR (multidrog-rezisztens) és XDR (kiterjedten
rezisztens) gümőkór ellátása
0000,00000
04M137CMikroszkóposán Koch pozitív gümőkór655211,70470
04M137DGümőkór1255221,47647
04M1380Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív
tüdőgümőkórral vagy anélkül)
34592,14338
04M1391Haemodynamikai instabilitással járó akut, masszív
tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel
540121,56831
04M1392Tüdőembolia, thrombolysisnélkül540121,57484
04M140DLégzőszervi fertőzések, gyulladások338141,78457
04M141ATüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel442121,35391
04M141CMás kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások441151,90842
04M141DTüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül441111,13583
04M141ETüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül441100,86099
04M142CTüdőgyulladás 18 év alatt32581,37197
04M1430Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív
betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel
430101,10080
04M144BAsthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív
betegségek 18 év alatt
33050,94812
04S144CStatus asthmaticus és egyéb légúti betegségek
sürgősségi ellátása
03010,22670
*04M1450Cysticus fibrosis (tüdő)337111,64109
04M145CCysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált
intravénás antibiotikum kezelése "C"
1428142,68269
04M1460Légzőszervi daganatok428111,00982
04M1461Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal428141,17011
04M147BMellkas, légzőszervek sérülései32550,42399
04M1480Interstitialis tüdőbetegség44090,89908
04M150BPneumothorax32570,74557
04M1510Légzőrendszer egyéb betegségei34080,67109
04S1511Légúti idegentest sürgősségi ellátása04010,21249
*04P170ZLégzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei
súlyos társult betegséggel
53152,13369
*04P171ZLégzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei
súlyos társult betegséggel
54573,31780
*04P172ZLégzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei súlyos társult
betegséggel
545144,61247
04P173ZLégzőrendszer kisebb, nyitott műtétei súlyos társult
betegséggel
531113,41873
04M174ZLégzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult
betegséggel
530144,36726
04M175ZLégzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve:
gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult
betegséggel
530123,19864
** Főcsoport: 05Keringésrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*05P176ASzívbillentyű műtétek, katéterezéssel4452111,62695
*05P176BSzívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül432158,98356
*05P176CMinimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezéssel4291312,87195
*05P176DMinimál invazív szívbillentyű műtétek, katéterezés
nélkül
416710,36387
*05P177ACoronaria bypass, katéterezéssel4402012,17021
*05P177BCoronaria bypass, katéterezés nélkül431139,89706
*05P177CCoronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel4402013,46409
*05P177DCoronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül4401311,21965
05P178CNagy cardiovascularis műtétek339143,61305
05P1790Egyéb cardiovascularis műtétek33082,37470
*05P1800Diagnosztikus katéterezés1320,97566
*05P1801A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata11532,57589
*05P1802Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és
iNO adásával
1321,54717
*05P181C5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott
szívműtétek esetén iNO kezeléssel
10563022,75945
*05P181DKiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek
esetén
2003,83670
*05P181EKiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén2003,83670
*05M181FKiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás
krízis esetén
2003,83670
*^05P181GJelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor felett430169,92639
*^05P181HJelentős szív-érrendszeri műtétek 18 éves kor alatt4301717,57452
*05P1820Egyéb szív-érrendszeri műtétek228117,23911
*05P183GPercutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy
több stenttel, áthelyezés nélkül
16055,04385
*05P183HPercutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy
több stenttel, áthelyezéssel
16024,70321
*++05P183KKiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további
ágakba történő stent beültetésre, vagy coronarografiás
nyomásgrádiens meghatározására vagy további egyéb
percután cardiovasculáris beavatkozásokra)
0001,39711
*05P183LPercutan cardiovascularis műtétek stent nélkül,
áthelyezés nélkül
16053,50850
*05P183MPercutan cardiovascularis műtétek stent nélkül,
áthelyezéssel
16023,22721
*05P185CVeleszületett és szerzett intra- és extracardialis
kommunikációk zárása szívkatéterrel
120313,16432
*05P186GAritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval,
tételes elszámolás alá eső katéterrel
11521,17529
*05P186HAritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres
ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai
térképezőrendszer és katéter segítségével
11521,19844
*05P187ADiagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezeléssel
43084,29186
*05P187BDiagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres
szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül
1323,22116
*05P188ADiagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres
szívbillentyűműtét továbbkezeléssel
43084,20055
*05P188BDiagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres
szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül
1323,14597
*05P190APercutan cardiovascularis műtét és bypass műtét4441410,51410
*05P190CPercutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel
vagy homografttal)
340124,92347
*05P190DPercutan és egyéb érműtét stent nélkül340123,29759
*05P190EPercutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel
(egy vagy több stenttel)
43093,98561
*05P190FPercutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent
nélkül
43092,39413
*05P190GPercutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül
(egy vagy több stenttel)
1323,70109
*05P190HPercutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül,
stent nélkül
1321,97882
*05P190IKritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte
egy vagy több stenttel
13097,02222
*05P190JKritikus végtagi ischaemia percutan vascularis műtéte
stent nélkül
13095,34941
*05P190KKritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte
egy vagy több stenttel vagy homografttal
340128,83567
*05P190LKritikus végtagi ischaemia percutan és egyéb érműtéte
stent nélkül
340127,07879
*05P1910Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű
műtét és nyílt szívbillentyű műtét
445159,48814
*05P192ADiagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis
műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több
stenttel)
4452216,52583
*05P192BDiagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis
műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül
4451714,08403
*05P1930Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek4341611,31022
*05P1931Többszörös, kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek
18 év alatt
4301720,59276
*05P19325 napot meghaladó gépi lélegeztetés többszörös,
kiterjesztett szív-érrendszeri műtétek esetén 18 év alatt
10563228,94913
*05P195AÁllandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezéssel13571,95443
*05P195BÁllandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezés nélkül12851,01813
05P1961Pacemakerrevízió és -csere12530,74894
05P198EEgyéb érműtétek23092,33600
05P199CAlsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia)246122,21767
05P199DSympathectomia24280,84167
05P2000Embolectomia21361,14942
05P2010Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-,
lábujjakat
253203,07163
05P2020Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt250131,45561
05P2030Varix lekötés, eltávolítás12520,54164
05P2040Keringési rendszer egyéb műtétei22581,62325
05M2060AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel640143,01539
05M2070AMI speciális kezelés nélkül640122,03152
*05P2081AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)24087,03300
*05P2082AMI PCI-vel, stent nélkül24075,23414
*05M2091ThrombolysisAMI esetén szöveti plazminogen
aktivátorral, áthelyezéssel
04011,03725
*05M2092ThrombolysisAMI esetén szöveti plazminogen
aktivátorral, áthelyezés nélkül
640122,83282
*05P2110Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel
igazolva
43271,46784
05M2120Acut, subacutendocarditis2860415,10335
05M2130Szívelégtelenség825110,97742
05M2140Mélyvénás thrombophlebitis431101,07266
05M216DÉrbetegségek42880,60137
*05M216EKritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése2128212,34394
05M217DPerifériás érelzáródások (thrombosis, embolia)
fibrinolytikus kezelése
428123,02974
05M218AA szív veleszületett és szerzett billentyű
rendellenességei, 18 év felett
34070,82314
05M218CA szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei,
18 év alatt
32550,91991
05M218DA szív veleszületett nagyobb rendellenességei,
18 év alatt
32571,48802
05M219CSzívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemaker-beültetéssel
13661,01898
05S220CSzívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása02810,21094
05M220DSzívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-
beültetés nélkül
32870,89227
05M2210Keringési betegségek speciális kezeléssel430111,26895
05M2220Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal52591,13171
05M2221Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális
intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel
52580,57958
05M2230Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési
betegségek
32970,57958
05M2231Szívizomgyulladás1024151,80595
05M2240Hypertonia33560,42198
05S2241Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása03510,21331
05M2250Collapsus22740,37577
05M268ZKeringési rendellenességek (kivéve: AMI
thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
540113,23039
05M269ZSúlyos szívelégtelenség1540203,81148
05P270ZKeringési betegségek műtétei súlyos társult
betegséggel
544144,37228
*05P95415 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott
szívműtétek esetén
10563018,89312
**Főcsoport: 06Emésztőrendszeri megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*06P2710Nyelőcső nagyobb műtétei444228,22486
06P2720Nyelőcső közepes műtétei23982,24494
06P2730Nyelőcső kisebb műtétei12561,14041
*06P2731Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos
műtéte öntáguló fémstenttel
12562,64638
*06P2732Nyombél organikus szűkületének tágítása, illetve
áthidalása öntáguló fémstenttel
22592,60001
*06P2733Vastagbél organikus szűkületének tágítása, illetve
áthidalása öntáguló fémstenttel
22592,61320
06P274CRectum resectio238203,79807
06P2750Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei246153,65113
06P276CVékony-, vastagbél kisebb műtétei234112,28703
06P277CGyomor nagyobb műtétei 18 év alatt240103,57023
06P277DGyomor nagyobb műtétei 18 év felett242194,24434
06P278DGyomor kisebb műtétei230101,90104
06P279BVégbél, stomaműtétek12540,46217
06P280CHasfali sérvműtét implantátum beültetésével12551,32874
06P280DHasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül12541,19598
06P280ELaparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum
beültetésével
22542,46375
06P281BLágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett12540,55419
06P281CLágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével12540,69470
06P282ASérvműtétek 1-18 éves kor között12520,51397
06P282BSérvműtétek 1 éves kor alatt12530,91812
06P283BAppendectomia komplikált fődiagnózissal22571,33031
06P283IAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,
18 év felett
22551,01404
06P283JAppendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,
18 év alatt
22551,19626
06P2841Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt23572,75185
06P285CEmésztőrendszer egyéb műtétei13781,80893
06P2860Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek13030,43105
06M287CEmésztőszervi malignomák42890,90270
06M2880Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái
(kivéve: ajak, szájüreg, garat)
42570,71780
06M289BGastrointestinalis vérzés33060,61675
06M290CEndoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítás
nélkül
330101,08522
06M290DEndoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással
(injektálás)
330101,38808
*06M290EEndoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több
mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással
(kivéve injektálás)
330101,86530
06M2910Szövődményes ulcus pepticum33380,96610
06M292BNem szövődményes ulcus pepticum32860,44318
06M293AGyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy
cyclosporin kezeléssel
839122,42025
06M293BGyulladásos bélbetegségek 18 év felett43991,00029
06M293CGyulladásos bélbetegségek 18 év alatt43991,12450
06M294BGastrointestinalis elzáródás33260,78940
06M295AGastrointestinalis fertőzések 18 év alatt32950,55528
06M296FHelminthiasisok32550,34468
06S297EEmésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása03310,16108
06M297LOesophagitis, gastroenteritis, különféle
emésztőrendszeri betegségek 18 év felett
32550,44476
06M297NOesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle
emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt
32570,69085
06M298DSúlyosabb gastrointestinalis veleszületett
rendellenességek 18 év alatt
32561,60396
06S2990Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása02510,14967
#*06M300AOPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális
szakában
1414142,32703
#*06M300BOPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben2828283,13426
#*06M300COPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben2028202,28966
#*06M300DOPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben1228121,38144
#*06M300EOPT alultápláltsággal járó kórképekben 8 éves kor alatt2828283,01327
06M336ZOesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes
fekélyek súlyos társult betegséggel
529113,93253
06M337ZEmésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis,
gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos
társult betegséggel
539124,12341
06P338ZEmésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor,
oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult
betegséggel
542133,25947
06P339ZSérvműtétek súlyos társult betegséggel53182,44285
06P340ZGyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél
műtétei (kivéve: oesophagus nagyobb műtétei) súlyos
társult betegséggel
545176,61287
** Főcsoport: 07Máj- és hasnyálmirigy betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
07P341CHasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei246184,28434
07P3420Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei248173,59085
07P3421A máj, hasnyálmirigy műtétei 1 éves kor alatt235102,19896
07P343EEpeútműtétek243132,63209
07P344ACholecystectomia a ductus choledochus
kőeltávolításával
246182,19750
07P344DCholecystectomia225101,96636
07P345ACholecystectomia laparoscopica a ductus choledochus
kőeltávolításával
22552,23801
07P345DCholecystectomia laparoscopica12551,67628
07P346AHepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ
laparotomia rosszindulatú daganat esetén
241131,70831
07P346BHepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ
laparotomia nem rosszindulatú daganat esetén
13981,21891
07P3473Hepatobiliaris és pancreas műtétek, és explorativ
laparotomia
130111,75423
07P3474Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb
műtétek
12520,42772
*07P3475Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és
elzáródások endoscopos, percutan műtéte öntáguló
fémstenttel
12592,26505
07M3480Májcirrhosis442111,09841
07M3490Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája428101,13363
07M3500Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú
daganatokat
33990,93355
07M351BMájbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok,
cirrhosis
34080,72725
07S3530Epeút betegségek sürgősségi ellátása03310,22882
07P368ZHasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult
betegséggel
551218,88502
07P369ZCholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek súlyos
társult betegséggel
541135,38998
07M370ZHepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek
súlyos társult betegséggel
542154,77637
**Főcsoport: 08Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
08P371AAlsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek
(protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül
249132,59108
*08P371BCervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció
nélkül
238175,01077
*08P371CCement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció
nélkül
238113,97604
*08P371DUnicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció
nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén
238112,71023
*08P371EDuocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció
nélkül
238123,98554
*08P371FEgyéb ízületi protézis (csukló-) -beültetés komplikáció
nélkül
238144,39654
08P371GTérdszalag-beültetés (nem biológiai protézis)
komplikáció nélkül
23854,26263
*08P371HCementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül238133,10923
*08P371KHibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül238143,40471
*08P371LUnicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció
nélkül, traumatológiai indikáció esetén
238114,81380
*08P371MNagyízületi protézis eltávolítás szeptikus
szövődmények miatt spacer-beültetéssel
228195,36197
*08P371NKéz kisízületi protézisének beültetése23882,01158
*08P371PAktív ínpótlás (Hunter), protézisárral23893,44194
*08P371RNagyízületi protézis körüli törés megoldása
traumatológián
228185,76205
08P372AKomplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi
műtétek (protézisár térítése nélkül)
445213,48104
*08P372CKomplikáció miatt végzett cement nélküli
csípőprotézis-beültetés
445154,93816
*08P372DKomplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-
beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén
445153,58463
*08P372EKomplikáció miatt végzett duocondylaris
térdprotézis-beültetés
445157,42741
*08P372LKomplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-
beültetés, traumatológiai indikáció esetén
445186,13183
*08P372MCervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval445206,40195
*08P372XKomplikáció miatt végzett cementes
csípőprotézis-beültetés
445173,89949
*08P372YKomplikáció miatt végzett hibrid
csípőprotézis-beültetés
445164,45381
*08P3730Felső végtag nagyízületi műtétei protézisbeültetéssel
implantátum ár térítése nélkül
24081,41745
*08P3732Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis
beültetéssel implantátum ár térítéssel
240126,03238
*08P3733Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis
beültetéssel implantátum ár térítéssel
240114,78195
08P374ACsípő, femurműtétek velőűrszegezéssel226124,49023
08P3750Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés)226112,94568
*08P3760Speciális hát-, nyakműtétek240164,56076
*08P37624 csigolyát meghaladó gerinc-stabilizáló műtétek,
intenzív osztályos ápolással
6401011,09024
*08P3763Kiterjesztett gerinc-stabilizáló műtétek, intenzív
osztályos ápolással
6401312,51993
08P3770Nagy hát-, nyakműtétek240112,97669
08P3780Rutin hát-, nyakműtétek14071,90825
08P3781Rutin lumbális gerincsérvműtétek24071,51286
08P3790Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása226132,59288
*08P3800Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak2261512,14469
08P3810Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak)22662,78557
08P382ALábszártörés velőűrszegezéssel226113,24643
08P383DLábszár műtétei23092,12429
08P384EFelkar műtétei12851,41028
08P384GÍzületi bemozgatás narkózisban12520,23065
08P385CNagyobb térdműtétek22571,53326
08P386BKisebb térdműtétek12540,89777
08P387CFelső végtag (kivéve: kéz) műtétei12651,13723
08P388ALábműtétek12650,90335
08P389AKéz, csukló nagyobb műtétei12541,13691
08P389BKéz, csukló, láb kisebb műtétei12530,30834
08P389CKéztáji panaritiumok22571,31124
08P390CLágyrészműtétek12630,62687
08P390FÍzületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása12510,15365
08P390GPercután tűzés és kisebb izom és ín műtétek12520,33249
08P3920Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek
miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat
226132,80685
08P3930Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri,
kötőszöveti betegségek miatt
12640,70244
08P3940Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe
esetén
12661,22698
08P3950Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe
esetén
226112,66115
08P3960Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a
femurból
22560,82326
08P3965Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből12560,69862
08P398AArtroszkópia12530,71191
08P399BVázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb
műtétei
12851,00613
08P399CMedencetörések műtéti kezeléssel228153,01444
08P399FVázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei12530,48703
*08P400CScoliosis műtétei243134,49179
08M4020Combcsonttörések442101,12239
08M4030Medence-, csípőtörések438101,10891
08M405AOsteomyelitis445132,22551
08M4060Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet
rosszindulatú daganatai
42281,09020
08M4070Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin
kezeléssel, társult betegséggel
44382,53492
*08M408CPoliszisztémásautoimmun betegségek meghatározott
(vagy súlyos) szervi érintettséggel
42761,15537
*08M408DArthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi
érintettséggel
1038131,22534
08M4090Szeptikus ízületi gyulladások335101,06891
08M410BNagyobb gerincsérülések33870,80742
08M410CKisebb gerincsérülések33850,50945
*08M410DGerincbetegségek aktív komplex reumatológiai
ellátással
1042121,19621
08M4132Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei
18 év felett
33980,64758
08M4133Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei
18 év alatt
33960,72558
++08M4160Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése,
rehabilitációja (ráépített HBCs)
72590,78895
08M417CAlkar, kéz törése22640,33308
08M4180Traumás ficamok ellátása12730,10928
08M4181Végtagok ficama fedett repositióval, általános
anaesthesiával
12730,40635
08M4182Traumás zúzódások ellátása32540,31541
08M419CLáb (kivéve: lábszár) törése22650,53411
08M421CFelkar törése22750,41999
08M423CBokatörés33070,64267
08M423DLábszár (kivéve: láb) törése32760,76630
08P487ZA vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis
beültetések műtétei, felső és alsó végtagi replantációk)
súlyos társult betegséggel
545156,70463
08P488ZVázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult
betegséggel
538173,23820
08M489ZVázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis,
szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek)
súlyos társult betegséggel
535132,93069
08M490ZOsteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti
betegségek súlyos társult betegséggel
543164,24009
** Főcsoport: 09Emlő- és bőrbetegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*09P491CTeljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt238111,78032
*09P492ESzubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt22581,39426
*09P492FSzubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat
miatt, őrszem nyirokcsomó eltávolításával
22591,61544
*09P4930Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt12540,48926
09P4950Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet
betegsége miatt
12640,80782
09P496AÉrnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet betegsége
miatt
22672,58305
09P4970Pilonidalis műtétek12950,63435
**09P4980Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek12541,45193
09M5000Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok34550,63928
09M5010Súlyos bőrbetegségek33960,79998
09M506CRosszindulatú emlődaganatok32770,80765
09M528ZNagyobb bőr-, emlőbetegségek súlyos társult
betegséggel
542132,92374
09P530ZBőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel540103,57771
**Főcsoport: 10Endocrin, táplálkozási és anyagcsere-betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*10P5310Hypophysisműtétek335113,48345
10P5320Mellékveseműtétek23592,19889
10P533APajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei22561,90293
10P533BPajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei12551,35079
10P5340Ductus thyreoglossus műtétei12540,94139
10P535CEndokrin, táplálkozási, anyagcsere betegségek egyéb
műtétei
22571,12065
10M537ADiabetes 36 év felett, insulin dependens34180,71939
10M537BDiabetes 36 év feletti nem insulin dependens33770,66364
10M537CDiabetes mellitus 14-36 éves kor között33860,62198
10M537DDiabetes mellitus 14 éves kor alatt33871,14898
10S537EDiabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok
sürgősségi ellátása
03810,25161
10M537FDiabetesesneuropathia Thiogamma kezelése1537150,59191
10M538BPajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok
kivételével
33360,45704
10M539CRosszindulatú endokrin daganatok42880,73362
10M540CA mellékpajzsmirigy, hypophysisés endokrinszervek
egyéb betegségei
32960,46873
10M541AEgyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt32540,57076
10M541DSúlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt32561,24774
10M541GEgyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év felett32550,41156
*10M541HAcut porphyria kezelése hemarginattal41476,04063
10M5430Kromoszóma-rendellenességek32550,48205
10M5440Cysticus fibrosis (tüdő kivételével)351111,58618
10M545CSúlyos táplálkozási betegség rehabilitációja752140,95779
10M5460Endokrin krízis állapotok ellátása35290,88151
10P564ZEndokrin-, táplálkozási, anyagcsere-betegség miatt
végzett műtétek (kivéve: hypophysisműtétek) súlyos
társult betegséggel
52572,22384
10M565ZEndokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos
társult betegséggel
541113,31698
**Főcsoport: 11Vese- és húgyúti betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
11P566BVese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat
miatt, cystectomiaval és hólyagpótlással
345264,97092
11P566CVese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat
miatt
345132,62837
11P5680Vese, húgyhólyag műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 1
éves kor alatt
14192,68726
11P569CVese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem
daganat miatt
24192,15943
*11P570DInkontinencia szalag behelyezése11441,86365
11P570EVese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei22581,37716
11P571CTransurethralis műtétek11461,12335
11P5720Húgycsőműtétek13450,88883
11P573BVese, húgyutak egyéb műtétei12750,68514
11P574DA vese, a húgyvezeték egyszerű endoszkópos műtétei12571,44990
11P5750A vese, a húgyvezeték komplikált endoszkópos műtétei22582,08178
11P5751Nephrostoma11051,08084
11M576AVeseelégtelenség 18 év alatt541112,49336
11M576BVeseelégtelenség 18 év felett541101,16061
*11M576CVeseműködés súlyos zavara 18 év felett541101,26862
11M577BVese-, húgyúti daganatok32350,62609
11M578AVese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között33360,95760
11M578BVese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt33371,04558
11M578DVese-, húgyúti fertőzések 18 év felett32560,52913
11S579CHúgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi
ellátása
02510,17087
11M580EVese-, húgyúti tünetek22740,56842
11M5820Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei
18 év alatt, cytostaticus vagy cyclosporinkezeléssel
337112,51214
*11M5821Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei
18 év felett, cytostaticus vagy cyclosporinkezeléssel
321102,05236
11M583DNephrozisok 18 év alatt337101,44254
*11M583GNephrozisok 18 év felett33791,29813
11M584DVese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt42961,35470
11P608ZVese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek)
súlyos társult betegséggel
543122,83962
11M609ZVeseelégtelenség súlyos társult betegséggel541154,88928
11M610ZVese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség,
a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei
cytostatikus vagy cyclosporinkezeléssel)
540122,55523
**Főcsoport: 12Férfi reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
12P6110Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei330122,61796
12P612CProstatectomia22671,76038
12P6130Transurethralis prostataműtét3051,22165
12P6140Here műtétei malignus betegségek miatt1451,08344
12P615AHere műtétei nem malignus betegségek miatt
18 év felett
2650,95186
12P615BHere műtétei nem malignus betegségek miatt
18 év alatt
2620,84532
12P6160Circumcisio2520,23267
12P6170Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem
rosszindulatú daganat miatt
2730,70039
12P6180Férfi reproduktív rendszer kis műtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
2430,55557
12P6190Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei rosszindulatú
daganat miatt
2590,78976
12P6200Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei2571,85761
12M621CFérfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai33870,93613
12M6240Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei32550,49643
12M639ZFérfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult
betegséggel
539102,42231
12P640ZFérfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult
betegséggel
544153,72882
** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
13P641ANői nemi szervek kombinált radikális műtétei339123,91529
13P641BNői nemi szervek egyéb radikális műtétei339122,23694
13P6420Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt237101,92454
13P643BUterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem
malignus betegség miatt
2971,24292
13P6440Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei2540,76765
13P6450Vagina, cervix, vulva műtétek2620,24887
13P647AAbrasio altatásban510,21719
13P647BAbrasio altatás nélkül510,16972
13P6480Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus
folyamatokban
2620,41828
13P6490Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus
folyamatokban
2520,23041
13P6500Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb
műtétek
2520,41389
13P6510Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb
műtétek
2531,19551
13P6520Női reproduktív rendszer egyéb műtétei3581,53204
***13P6530In vitro fertilizáció (IVF)33341,97333
***13P6540ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás33032,57941
***13P6550In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő
módszerrel
33032,22784
***13P6560ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel34032,84056
***#13P6570Inszemináció33040,35941
13M657CNői reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai432101,17277
13M6590Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb
betegségei
22540,32844
13M669ZNői reproduktív rendszer betegségei súlyos társult
betegséggel
539203,01525
13P670ZNői reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi
szervek kombinált radikális műtétei) súlyos társult
betegséggel
537143,47953
** Főcsoport: 14Várandósság, szülés, gyermekágyAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
14P671ACsászármetszés23871,30108
14P671BCsászármetszés patológiás várandósság után2960383,82024
14M672ANagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés)24180,83409
14M672BNagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) patológiás
várandósság után
2971383,92522
14M673AHüvelyi szülés32550,60073
14M673BHüvelyi szülés patológiás várandósság után2964372,97210
14M673CHüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel32550,67651
14M673DHüvelyi szülés patológiás várandósság után epidurális
érzéstelenítéssel
2964393,04730
14P674AHüvelyi szülés műtéttel22560,74471
14P674BHüvelyi szülés műtéttel, patológiás várandósság után2955373,28023
*14P675AGenetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal12510,75541
*14P675BChorionboholy mintavétel kromoszómavizsgálattal12510,51024
14P6760Egyéb várandóssági műtétek12520,27616
14P677APostpartum, post abortum betegségek műtéttel12540,73073
14M677BPostpartum, post abortum betegségek műtét nélkül22540,44551
14P6780Méhen kívüli (ectopias) várandósság műtétei
laparoszkóppal
12541,11953
14P6790Méhen kívüli (ectopias) várandósság műtétei
laparotomiával
22561,11938
14P6800Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig12520,26978
14P681CKözépidős vetélés (spontán és művi)12631,03192
****14P681DInterruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással12610,22885
14M6820Fenyegető vetélés32860,52792
14M6830Fenyegető koraszülés33680,72159
14M6831Fenyegető koraszülés kezelése atosiban-nal,
a várandósság betöltött 24. hetétől a 33. hetéig
31071,51116
14M6840Egyéb antepartum betegségek42580,60743
**Főcsoport: 15 ÚjszülöttekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*15M7110Újszülött, születési súly 999 g alatt401007132,45139
*15P7120Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtéttel21804714,96485
*15M7130Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét
nélkül
20804312,25003
*15P7140Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel16703511,85512
*^15M715ZÚjszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, súlyos problémával
1570298,84887
15M7160Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
1470242,58810
15M7170Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával
570141,41513
15P7180Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel1470318,80475
*^15M719ZÚjszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával
1051166,21829
15M7200Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
345101,06893
15M7210Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött diagnózissal
23060,54362
15M7220Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával
34270,74604
15P7230Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel547163,29189
15P7240Újszülött, születési súly 2499 g felett, kisebb hasi
műtéttel
22571,23281
15M7260Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, közepes problémával
32560,58726
15M7270Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, normális újszülött-diagnózissal
22540,36560
15M7280Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül, egyéb problémával
32550,42651
15M7300Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben
született
1541,99494
15M7310Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol született1521,21662
*15P7330Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban1301814,38684
*15P7331Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban,
5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel
10302218,83044
*15P7332Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban,
5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO adásával
10302522,51856
*15M7333Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális
hypertónia esetén
0001,51004
15M734ZÚjszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó
gépi lélegeztetéssel
640123,79221
15M735ZÚjszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi
lélegeztetéssel vagy Surfactant kezeléssel
540186,79780
15M736ZÚjszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét
nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi
lélegeztetéssel és Surfactant kezeléssel
540188,94408
** Főcsoport: 16Vér- és vérképzőrendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
16P741CLépműtétek227102,15169
16P7420Vérképző szervek egyéb műtétei12740,66136
16M743KSzerzett aplasticus anaemia42070,93075
*16M743LSzerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin
kezeléssel
428113,25399
*16M743MSzerzett aplasticus anaemia antithymocyta-globulin
kezeléssel
1128158,64662
16M744ASzerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes krízis328101,83128
16M745AVörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt32061,02595
16M745BVörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett32080,72554
16M7460Véralvadási rendellenességek32071,02743
16M7470Hemofília (VIII, IX faktor)32060,81210
16M748DMononuclearisphagocyta rendszer és az
immunrendszer betegségei
42860,75087
16M748FEgyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett42870,79058
16M748GEgyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év alatt42861,02625
16M764ZVér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei
súlyos társult betegséggel
528123,28134
16P765ZVérképző-, immunológiai rendszer műtétei súlyos
társult betegséggel
527133,76641
** Főcsoport: 17Myeloproliferativ betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
17P7660Lymphoma, leukémia nagyobb műtéttel222112,20294
17P768ANyirokrendszer egyéb műtétei22870,95479
17M770CLymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt
vagy besugárzott vérkészítmény adásával
426147,77118
17M771DLymphoma, nem akut leukémia 18 év felett426101,12302
17M771ELymphoma, nem akut leukémia 18 év alatt42671,12450
*17M7720Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával
és legalább 25 E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény
adásával 18 év alatt
13282013,51983
*17M773AAkut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával, 26E alatti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
428245,82940
*17M773BAkut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával, 26-50E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
13352513,45543
*17M773CAkut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával, 51-75E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
13352623,78711
*17M773DAkut leukémiák nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával, 75E feletti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
13352732,37635
*17M773EAkut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával
222104,50045
*17M773FAkut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
7281611,55149
*17M773GAkut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
7281619,57408
*17M773HAkut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával
7282127,09206
*17M773KAkut leukémia nagy dózisú vagy standard
kemoterápiával 18 év felett
528176,87249
17M778AAkut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy
palliatív ellátás, társult betegséggel
428113,04382
17M778BAkut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy
palliatív ellátás, társult betegség nélkül
428102,18794
*17M780AAkut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult
betegséggel
1328199,46071
*17M780BAkut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult
betegség nélkül
1328198,55935
17M782AAkut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes
malignitással, társult betegséggel
42592,55678
17M782BAkut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes
malignitással, társult betegség nélkül
42681,12525
17M7840Krónikus myeloproliferatív betegségek32881,21135
17M785ZEgyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek súlyos
társult betegséggel
533251,42465
17M786ZLymphoma, nem akut leukémia súlyos társult
betegséggel
525132,44620
**Főcsoport: 18Fertőző betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
18M801ASzeptikémia 18 év felett444142,06695
18M801BSzeptikémia 18 év alatt429103,49203
18M8020Műtét, sérülés utáni fertőzések33180,97588
18M803AVírusbetegségek 18 év felett33460,49526
18M803DSúlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt52571,30017
18M803EEgyéb vírusbetegségek, 18 év alatt32550,65239
18M8040Protozoonok okozta megbetegedések33980,90983
18M8060Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek33460,63526
18M8070Nemi betegségek szisztémás manifesztációval32550,33162
18M819ZSzisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve:
szeptikémia) súlyos társult betegséggel
540172,39226
18M820ZSzeptikémia súlyos társult betegséggel544185,22920
** Főcsoport: 19Mentális betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
19M8210Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális
diszfunkció
34160,57630
19M822ADepresszív szindrómák 60 év alatt850141,06333
19M822BDepresszív szindrómák 60 év felett851141,13497
19M822CÖnmérgezett depressziós betegek utógondozással851161,69824
19M823ASzorongásos betegségek 18 év felett644100,86329
19M823BSzorongásos betegségek 18 év alatt64091,15242
19M8240Személyiségzavarok, pszichogén reakciók846161,20379
19M825AOrganikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális
retardáció 60 év alatt (kivéve: dementia)
642131,07469
19M825BOrganikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális
retardáció 60 év felett (kivéve: dementia)
842151,28534
19M825CDementia 60 év alatt842150,99237
19M825DDementia 60 év felett1042171,29102
19M826APszichózisok 60 év alatt1056191,57311
19M826BPszichózisok 60 év felett1057201,77846
19M8270Gyermekkori mentális rendellenességek66091,19966
*19M8271Gyermekkori mentális rendellenességek speciális
kezeléssel
660121,76354
19M8280ADD szindróma525110,99064
** Főcsoport: 20Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás
okozta organikus, mentális betegségek
Alsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
20M8410Ópium abúzus, függőség460110,90243
20M8420Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség442120,92688
20M8430Alkohol abúzus, függőség445120,92732
20S8441Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása02510,14643
** Főcsoport: 21Sérülések, mérgezésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
21P8510Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt14191,31554
21P8520Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt24682,41442
21P853AVáll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb
műtétek
23051,39732
21P854BNem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei12540,74592
21S856CAllergiás betegségek sürgősségi ellátása02510,16205
21M857AMérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év alatt12520,62816
21S857DMérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgősségi
ellátása
02510,51836
21M857ESúlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus
hatásainak ellátása
32591,93896
21M857FMérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett12520,66021
21M8580Ólommérgezés33261,07108
21M859CEgyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások22540,50692
21S8601Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása02510,15057
21M879ZNem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös
kisebb sérülések, mérgezések súlyos társult
betegséggel
525114,47721
** Főcsoport: 22Égések, fagyásokAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*22P8810Kiterjedt égés műtéttel440189,46001
22M8820Kiterjedt égés műtét nélkül435103,90731
22P8830Nem kiterjedt égés műtéttel430113,44774
22M884ANem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt43971,26941
22M884BNem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett43970,75605
22M8850Légzőrendszer égése légzéstámogatással535103,83867
*22P8870Kiterjedt fagyás műtéttel440216,53688
22M8880Kiterjedt fagyás műtét nélkül448142,51006
22P8890Nem kiterjedt fagyás műtéttel226123,92559
22M8900Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül32592,05055
** Főcsoport: 23Jelek, tűnetekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
23M892ATöbbszörös veleszületett rendellenesség43960,86039
** Főcsoport: 24AIDSAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*24M9110AIDS345126,37463
** Főcsoport: 25Polytraumatizált állapot műtéteiAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*25P9210Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált
állapotban
230109,79681
25P9220Nagy műtétek polytraumatizált állapotban230145,25411
25P923AEgyéb műtétek polytraumatizált állapotban230113,12702
25M9240Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag
polytraumatizált állapota
336121,45096
25M9250Egyéb polytraumatizált állapot337101,22909
25P936ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális,
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel,
műtét <3
545199,04713
25P937ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy
intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel,
3<= műtét <=6
5452210,42766
25P938ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális,
nagy intracranialis műtétek) súlyos társult betegséggel,
műtét >6
8452312,77391
25M939ZPolytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel
1 hétnél hosszabb intenzív ellátással
856248,98095
25M940ZPolytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel
1 hétnél rövidebb intenzív ellátással
556165,41030
** Főcsoport: 99Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportokAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám
*99P941ASzívátültetés0000,00000
*99P941CVeseátültetés0000,00000
*99P941DMájátültetés0000,00000
*99P941ETüdőátültetés0000,00000
*99P941GKombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés0000,00000
*99P941HAllogén csontvelő-transzplantáció0000,00000
*99P941KAutológ csontvelő-transzplantáció0000,00000
*99M941RCentrális keringéstámogató kezelés (ECMO, VAD)000
*99M941TMájátültetés előtti kivizsgálás2040232,54753
*99M941USzívátültetés előtti kivizsgálás420123,02227
*99M941VMűszívkezelés0000,00000
*99M941XPerifériás keringéstámogató kezelés (V-A ECMO)0000,00000
*99M941YPerifériás keringéstámogató kezelés (V-V ECMO)0000,00000
*99M9420Transzplantátum-elégtelenség0000,00000
*+99M9422Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy
ellátására
5001,36364
*99M9423Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni
hypothermiás kezelésre
2001,74553
*99M9424Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő
endovasculáris hypothermiás kezelésre
2001,91106
*99M9430Sugárterápia514101,76944
*99M9431Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél
végzett kemoterápia esetén, cardiotoxicitás kivédésére
(anthracyclin adagolás mellett)
0000,53971
*99M9433Képvezérelt Sugárterápia (IGRT)514102,12354
*99M9434Képvezérelt- intenzitás modulált sugárterápia
(IMRT+IGRT)
514102,27125
*99M944AHodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája 18 év felett legalább 14E szűrt
és besugárzott vérkészítmény adásával
4141012,84449
*99M944CHodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája, legalább 7E szűrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával
41494,52113
99M945ANon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia
kemoterápiája 18 év felett
61481,43152
99M945BNon-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia
kemoterápiája 18 év alatt
61492,24724
99M950FHodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett21451,03953
99M950HHodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut
leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E szűrt
vagy besugárzott vérkészítmény adásával
41496,13515
*,o99M9511Radiokemoterápia "A"1002,21022
*,o99M9512Radiokemoterápia "B"1002,59462
*,o99M9513Radiokemoterápia "C"1004,62202
*,o99M9514Radiokemoterápia "D"1005,60613
*,o99M9515Radiokemoterápia "E"1003,12056
99P95205 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és
gerincműtétek esetén
10562821,47105
99M95305 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki
betegségek miatt
1458317,68507
99M95405 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki
betegségek kivételével
10562415,69790
++99M9570Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére5000,04109
99P9575Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kivételével
(kivéve: csípő, femur, gerinc)
12520,33513
99P9576Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kivéve: csípő,
femur, gerinc)
12510,07678
99P9580A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése1520,50411
*,o99M959ARosszindulatú daganat kemoterápiája "A"1000,43270
*,o99M959BRosszindulatú daganat kemoterápiája "B"1000,62105
*,o99M959CRosszindulatú daganat kemoterápiája "C"1000,81169
*,o99M959DRosszindulatú daganat kemoterápiája "D"1000,99191
*,o99M959ERosszindulatú daganat kemoterápiája "E"1001,18965
*,o99M959FRosszindulatú daganat kemoterápiája "F"1001,38750
*,o99M959GRosszindulatú daganat kemoterápiája "G"1001,62424
*,o99M959HRosszindulatú daganat kemoterápiája "H"1002,16154
*,o99M959IRosszindulatú daganat kemoterápiája "I"1002,95382
*,o99M959JRosszindulatú daganat kemoterápiája "J"1004,31284
*,o99M959KRosszindulatú daganat kemoterápiája "K"1007,13882
*,o99M959LRosszindulatú daganat kemoterápiája "L"1008,46120
99P9600ESWL kezelések12021,20948
**99P9610Férfi sterilizáció12520,22857
**99P9620Női sterilizáció12520,45465
99P9631Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb
műtétei
12820,28417
99P9632Kissebészeti beavatkozások I.12810,03181
99P9633Kissebészeti beavatkozások II.12810,05564
99P9634Kissebészeti beavatkozások III.12810,15203
*99P9650Kisebb szájüregi daganat műtétek21431,95457
*99P9651Állcsont resectio és/vagy szövetátültetéssel történő
rekonstrukció
21654,16292
*99P9652Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész sérülések21452,12310
*99P9653Komplex arckoponya sérülések21474,57596
*99P9654Arcfejlődési rendellenességek műtétei21432,37465
*99P9655Fej-nyak régió gyulladásainak kezelése21441,66947
*+++99M9663Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis0000,70795
99M9680Donor ellátása12771,04273
99M9690Kísérő személy ellátása0000,00000
99M9691Ellátás szoptatás miatt0000,00000
99M9692Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának
segítése miatt
0000,00000
99M9700Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló
egyéb kórházi ellátások
21030,26149
99S9701Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi
ellátása
02810,17004
99S9702Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása02810,17070
*99M9711Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia11686,84506
*99M9713Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító
alapú sztereotaxiás sugárterápia
116811,94432
*99M9720Egésztest besugárzás transzplantáció előtt1630,80014
99M9731Brachyterápia - testfelszíni kezelés128143,30945
99M9732Brachyterápia - intraluminális kezelés1611,01607
99M9733Brachyterápia - intrakavitális kezelés1310,54126
*99M9734Brachyterápia - intersticiális kezelés, fém tű
alkalmazásával
11053,39191
*99M9735Brachyterápia - intersticiális kezelés, műanyag katéter
alkalmazásával
12843,56525
*99M9736Brachyterápia - intersticiális kezelés, speciális
nagyértékű műanyag katéter alkalmazásával
12847,70143
*99M9740Prosztata brachyterápia permanens implantációs
módszerrel
15310,60230
99M980APajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal52061,63581
99M980BDaganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy
daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal
51461,51595
*99M980DPajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH
stimulálás után (gyógyszerár térítése nélkül)
52061,98091
99M980EPajzsmirigy nem daganatos megbetegedések kezelése
nyílt radioizotópokkal
21240,48357
*99M980FTérdízület radiosynoviorthesis kezelése21241,27862
*99P9950Speciális gerincműtét0000,00000
*99P9951Kombinált gerincműtét0000,00000
*99P9952Kiterjesztett idegsebészeti műtétek0000,00000
*99P9953Kombinált idegsebészeti műtétek0000,00000
*99P9957Robotsebészeti műtétek245410,00000
99M9960Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás1000,09156
99M9970Boncolás0000,27941
999980Érvénytelen fődiagnózis0000,00000
999990Nem csoportosítható0000,00000

* A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően mennyiségi korlátozással.

** A jelölt csoportoknál, ha az elvégzett beavatkozás nem orvosi indikációra történt, az adatlapon a térítési kategória mezőben '4' jelzéssel kell az esetet jelenteni, ezek az esetek az Egészségbiztosítási Alapból nem finanszírozhatók.

*** A külön jogszabály szerint a tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező szolgáltató részére - a szakmai feltételektől és igényektől függően - mennyiségi korlátozás írható elő.

**** a 14P 681D HBCs súlyszámát kell alapul venni a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti díj kiszámításánál.

S = A 6-24 órán belül befejezett ellátásra vonatkozó HBCs, mely sürgősségi betegellátó osztályról jelenthető, a nem sürgősségi betegellátó osztályról a 24 órát meghaladó ellátás jelenthető.

+ Kiegészítő HBCs kód. Kizárólag transzplantátummal élő személynél, a transzplantációt követő aktív kórházi ellátásoknál alkalmazható.

++ Kiegészítő HBCs kód. A ráépített HBCs elszámolása a járulékos HBCs-re vonatkozó szabályozás szerint történik.

+++ Kiegészítő HBCs kód. Elszámolható II-es és III-as progresszivitási szintű intenzív osztályon valamennyi HBCs mellett, annyiszor, amennyi az ellátási napok száma.

o A finanszírozási eset besorolásánál és elszámolásánál a Kézikönyvben meghatározott protokollok szabályait és paramétereit kell figyelembe venni.

*A A végző szolgáltatókra vonatkozik.

# Kúraszerű ellátás keretében számolható el."

2. melléklet a 81/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

"

2. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/1. Idegrendszeri megbetegedések

"

3. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/2. Szembetegségek

"

4. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/3. Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

"

5. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/4. Légzőrendszeri betegségek

"

6. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/5. Keringésrendszeri betegségek

"

7. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/6. Emésztőrendszeri betegségek

"

8. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/7. Máj - és hasnyálmirigy betegségek

"

9. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

"

10. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/9. Emlő- és bőrbetegségek

"

11. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/10. Endokrin-, táplálkozási és anyagcsere-betegségek

"

12. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/11. Vese- és húgyúti betegségek

"

13. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/12. Férfi reproduktív rendszeri betegségek

"

14. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/13. Női reproduktív rendszeri betegségek

"

15. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/14. Várandósság, szülés, gyermekágy

"

16. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/15. Újszülöttek

"

17. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/16. Vér- és vérképzőrendszeri betegségek

"

18. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/17. Myeloproliferativ betegségek

"

19. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/18. Fertőző betegségek

"

20. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/19. Mentális betegségek

"

21. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/20. Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek

"

22. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/21. Sérülések, mérgezések

"

23. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/22. Égések, fagyások

"

24. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/23. Jelek, tünetek

"

25. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/24. AIDS

"

26. Az R2. 1. melléklet I. rész 3/25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/25. Politraumatizált állapot műtétei

"

27. Az R2. 1. melléklet I. rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Kemoterápia

"

28. Az R2. 1. melléklet I. rész 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Sürgősségi ellátás

"

29. Az R2. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Kúraszerű ellátás

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére