Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

173/2023. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus azonosítással rendelkező természetes személy számára. Amennyiben a meghatalmazást nem a rendelkezési nyilvántartásban rögzítették, úgy a képviseletet a NÉBIH-hez be kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus azonosítással nem rendelkező vagy elektronikusan eljárni nem kívánó meghatalmazó esetén a meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton kell megküldeni a NÉBIH számára."

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter