438/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az Ügkr. tv. 28. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adós gazdasági tevékenysége folytatására alapított gazdasági társaság az ÜHG-egységek visszaadására irányuló kötelezettsége teljesítését követően megmaradt és az R4. 9. § (13) bekezdése szerinti üzletrész-átruházási szerződés megkötését követő év végéig fel nem használt térítésmentes ÜHG-egységeinek piaci értékét, valamint a térítésmentes ÜHG-egységeinek átruházásából származó ellenértéket köteles megtéríteni az adósnak, kivéve ezen ellenérték azon részét, amelynek erejéig az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentős mértékű csökkentésére alkalmas beruházást valósított meg az általa üzemeltetett létesítmény területén, vagy amelynek erejéig az előzők szerinti beruházásra vonatkozó pénzügyi kötelezettségeket vállalt."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök