Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

489/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) a 2-3/A. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

2. § A Kvtv. 52. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 4 300 000,0 millió forint.

3. § (1) A Kvtv. 53. § (1) bekezdésétől eltérően a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 4 300 000,0 millió forint.

(2) A Kvtv. 53. § (4) bekezdésétől eltérően az Etv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti felső határ a 2024. évben 1 200 000,0 millió forint.

3/A. §[2] (1) A Kvtv. 1. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet a 2. cím, 2. alcímen belül az 1.A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoporttal egészül ki.

(2) A Kvtv. 4. mellékletétől eltérően a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 2. alcím, 1. A GFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a rendelkezésre álló előirányzaton felül kiadás teljesíthető a Kormány jóváhagyásával, amennyiben e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2024. évben.

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépés előtt módosította a 641/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[2] Hatálybalépés előtt beiktatta a 641/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.01.