599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes rendelkezésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § és a 14. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont br) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. § tekintetében a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4., 6. és 15c. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Kijelölő rendelkezés

1. § A Kormány a FOCUS VENTURES Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program fenntartásában és finanszírozásában való közreműködésre, valamint a forráskezelési és közvetítői feladatok ellátására.

2. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

3. §[1]

4. §[2]

5. §[3]

6. §[4]

7. §[5]

8. §[6]

9. §[7]

10. §[8]

11. §[9]

12. §[10]

13. §[11]

14. §[12]

15. §[13]

16. §[14]

17. §[15]

18. §[16]

19. §[17]

20. §[18]

21. §[19]

22. §[20]

23. §[21]

24. §[22]

25. §[23]

26. §[24]

27. §[25]

28. §[26]

29. §[27]

30. §[28]

31. §[29]

32. §[30]

33. §[31]

34. §[32]

35. §[33]

36. §[34]

37. §[35]

38. §[36]

39. §[37]

40. §[38]

41. §[39]

42. §[40]

43. §[41]

44. §[42]

45. §[43]

46. §[44]

47. §[45]

48. §[46]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelethez

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"9. a központi költségvetés IX. fejezeténél - az a) pontban meghatározott kivétellel - a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,

a) a 4. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,"

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"11. a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a) és b) pontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 30. §-a szerinti tagja,

a) a 3. és a 7. cím, valamint a 30. cím 1. alcím 30. és 31. jogcímcsoportja tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja,

b) a 32. cím 4. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 148. §-a szerinti tagja,"

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"19. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,"

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 22. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"22. a központi költségvetés XXIII. fejezeténél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,"

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontja a következő 22a. és 22b. alponttal egészül ki:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"22a. a központi költségvetés XXIV. fejezeténél a Szuverenitásvédelmi Hivatal és annak elnöke,

22b. a központi költségvetés XXV. fejezeténél a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 178. §-a szerinti tagja,"

6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 32. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

Az államháztartás központi alrendszerében)

"32. a központi költségvetés XLIII. fejezeténél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 103. §-a szerinti tagja,"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék