655/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet, valamint a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi UN. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi adatkatalógusra és a légiforgalmi tájékoztató kiadványra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. július 26-i (EU) 2022/938 bizottsági végrehajtási rendeletnek"

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 4. melléklet 8. pontja.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet az (EU) 2017/373 végrehajtási rendeletnek a légiforgalmi adatkatalógusra és a légiforgalmi tájékoztató kiadványra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. július 26-i (EU) 2022/938 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 655/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A Rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. és 11. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABCD
AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
10.AD 1.2Mentő és tűzoltó szolgálatok, a futópálya-
felület viszonyaira vonatkozó értékelés és
jelentéstétel, valamint a hóeltakarítási terv
nem
11.AD 1.3,
AD 2.1
A repülőterek neve és ICAO helységnév
azonosítója, a repülőtéren engedélyezett
forgalom típusa
nem

2. A Rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
3.AD 2.2A repülőtér földrajzi és üzemeltetési adataiigenRepülőtér Rend /
Repülőtéri
Kézikönyv (AOM)
jóváhagyás

3. A Rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(ABCD
AIP alpontA futópálya-felület állapotára vonatkozó értékelés és
jelentéstétel, valamint hóeltakarítási terv
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
8.AD 2.7A futópálya-felület állapotára vonatkozó
értékeléssel és jelentéstétellel kapcsolatos
információk, valamint a mozgási
területek takarításához meghatározott
berendezések és működési prioritások
igenRepülőtér Rend /
Repülőtéri Kézikönyv
(AOM) jóváhagyás

4. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 20., 22. és 25. sora.

5. A Rendelet 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(ABCD
AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
4.AD 2.25A látható szakasz felszínére (VSS) behatoló
akadályok
nem

6. A Rendelet 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(ABCD
AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
5.AD 2.22Repülési eljárások, köztük a csökkent látási
viszonyok között követendő eljárások
igenRepülőtér Rend /
Repülőtéri Kézikönyv
(AOM) jóváhagyás

7. A Rendelet 1. melléklet 18. pontjában foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(ABCD
AIP alpontMegadandó tájékoztatásA légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás
A légiközlekedési hatóság
engedélyéhez kötött
változáson alapuló adat/
tájékoztatás esetén
a vonatkozó eljárás
megnevezése)
6.AD 2.20A repülőtérre vonatkozó helyi előírásokigenRepülőtér Rend /
Repülőtéri Kézikönyv
(AOM) jóváhagyás

2. melléklet a 655/2023. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt, "Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek" megnevezésű táblázat a következő 40a. sorral egészül ki:

(A.
Sorszám
B.
A tevékenység megnevezése
C.
Küszöbérték, feltétel)
40a."D" osztályú leszállóhelyvédett természeti területen, Natura
2000 területen

Tartalomjegyzék