67/2023. (XII. 22.) BM rendelet

a rendvédelmi tisztifőorvos feladatkörével összefüggésben a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokhoz és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokhoz és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 67/2023. (XII. 22.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokhoz és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. melléklete a következő 2.3. ponttal egészül ki:

"2.3. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szolgálati beosztásai

2.3.1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese
általános helyettes

"

Tartalomjegyzék