84/2023. (XII. 28.) BM rendelet

a pénzjutalmakkal összefüggésben a belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 5., 7., 8., 16., 23., 24., 26., 27., 29. és 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 8/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Balázs János-díjhoz pénzjutalom adható. A Balázs János-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

2. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Hőgyes Endre-díjhoz pénzjutalom adható. A Hőgyes Endre-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

3. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Semmelweis Ignác-díjhoz természetes személy díjazott esetén pénzjutalom adható. A Semmelweis Ignác-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

4. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Batthyány-Strattmann László-díjhoz pénzjutalom adható. A Batthyány-Strattmann László-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

5. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/E. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Pro Sanitate díjhoz pénzjutalom adható. A Pro Sanitate díjjal adható pénzjutalom összege kizárólag az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg lehet."

6. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/F. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Védőnői Szolgálatért díjhoz pénzjutalom adható. A Védőnői Szolgálatért díjjal adható pénzjutalom összege kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

7. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/G. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Elige Vitam díjhoz pénzjutalom adható. Az Elige Vitam díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

8. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Eötvös József-díjhoz pénzjutalom adható. Az Eötvös József-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

9. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/I. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Apáczai Csere János-díjhoz pénzjutalom adható. Az Apáczai Csere János-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

10. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/J. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Németh László-díjhoz pénzjutalom adható. A Németh László-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

11. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Trefort Ágoston-díjhoz pénzjutalom adható. A Trefort Ágoston-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg lehet."

12. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/L. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Brunszvik Teréz-díjhoz pénzjutalom adható. A Brunszvik Teréz-díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

13. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/M. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Pro Caritate díjhoz pénzjutalom adható. A Pro Caritate díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg lehet."

14. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/N. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Idősekért díjhoz pénzjutalom adható. Az Idősekért díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

15. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/O. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (2) bekezdés e) pontja szerinti díjhoz pénzjutalom adható. A díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

16. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/P. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjhoz pénzjutalom adható. A Szent Kristóf a Gyermekekért díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

17. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/Q. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Esélyteremtésért díjhoz pénzjutalom adható. Az Esélyteremtésért díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet."

18. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/R. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Szociális Munkáért díjhoz pénzjutalom adható. A Szociális Munkáért díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg lehet."

19. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/S. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjhoz pénzjutalom adható. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal adható pénzjutalom mértéke kizárólag az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg lehet. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj házaspárok közös teljesítményének elismerésére is kezdeményezhető és adományozható. Pénzjutalom adományozása esetén a Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal közösen elismert házaspár mindkét tagjának a díjjal adható pénzjutalom teljes összege jár."

20. § (1) A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1-3. §-ban, az 5. §-ban, a 6. §-ban, a 8. §-ban, a 9. §-ban és a 9/A. §-ban meghatározott díjjal plakett és az adományozást igazoló oklevél jár, továbbá a díjhoz pénzjutalom adható."

(2) A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. §-ban meghatározott díjhoz adható pénzjutalom összege díjazottanként kizárólag nettó 500 000 forint lehet."

21. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 9/A. §-ban meghatározott díjhoz adható pénzjutalom összege díjazottakként kizárólag a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mindenkori illetményalap hatszorosának megfelelő összeg lehet."

22. § A belügyminiszter által alapított és adományozott előírásokról szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 10. § (3) bekezdésében a "díjakkal járó" szövegrész helyébe a "díjhoz adott" szöveg lép.

23. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter