2013. évi XXV. törvény

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről[1]

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet (különösen: 9. § (5) bekezdés)

Az Országgyűlés az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható és hatékony működésének feltételei megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § (1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4)[8]

(5)[9] Az e törvény szerint az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az ÁEEK gyakorolja.

(6)[10]

(7)[11]

5. §[12]

6. §[13]

7. §[14]

8. §[15]

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[16]

10. §[17]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi XXV. törvényhez[18]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 18-ai ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 1. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 1. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 1. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[9] Megállapította a 2014. évi CXI. törvény 132. §.-a. Hatályos 2015.03.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 210. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.08.31.

Tartalomjegyzék