Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

2016. évi LXVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról[1]

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

1.[7]

2.[8]

3.[9]

4.[10] lép.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

7. §[11]

8. §[12]

9. §[13]

10. §[14]

11. §[15]

12. §[16]

13. §[17]

14. §[18]

15. §[19]

16. §[20]

17. §[21]

18. §[22]

19. §[23]

20. § (1)[24]

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1.[25]

2.[26]

3.[27]

4.[28]

5.[29]

II. FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3.[30]

21. §[31]

4.[32]

22. §[33]

23. §[34]

24. §[35]

25. §[36]

5.[37]

26. §[38]

27. §[39]

6.[40]

28. §[41]

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

29. §[42]

30. §[43]

31. §[44]

32. §[45]

33. §[46]

34. §[47]

35. §[48]

36. §[49][50]

37. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1.[51]

2.[52]

3.[53]

4.[54]

5.[55]

6.[56] lép.

8.[57]

38. §[58]

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

39. §[59]

40. §[60]

41. §[61]

42. §[62]

43. §[63]

44. §[64]

10. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

45. §[65]

46. §[66]

47. § Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 77. §-a.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

48. §[67]

49. §[68]

50. §[69][70]

51. §[71]

52. §[72]

53. §[73]

54. §[74]

55. §[75]

56. §[76]

57. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1.[77]

2.[78]

3.[79]

4.[80]

5.[81]

6.[82]

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

58. §[83]

59. §[84]

60. §[85]

61. § (1)[86]

(2)[87]

62. §[88]

63. §[89]

64. §[90]

65. § (1)[91]

(2)[92]

66. §[93]

67. §[94]

13.[95]

68. §[96]

14.[97]

69. §[98]

15. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

70. §[99]

71. §[100]

72. §[101]

73. §[102]

74. §[103]

75. §[104]

76. §[105]

77. §[106]

78. §[107]

79. §[108]

80. §[109]

81. §[110]

82. §[111]

83. §[112]

84. §[113]

85. §[114]

86. §[115]

87. §[116]

88. §[117]

16.[118]

89. §[119]

17.[120]

90. §[121]

91. §[122]

92. §[123]

93. §[124]

18.[125]

94. §[126]

19.[127]

95. §[128]

96. §[129]

20.[130]

97. §[131]

98. §[132]

99. §[133]

100. §[134]

21. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

101. §[135]

102. §[136]

103. §[137]

104. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

1.[138]

2.[139]

105. § Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

1.[140]

2.[141]

3.[142]

22.[143]

106. §[144]

23.[145]

107. §[146]

24. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

108. § (1)[147]

(2)[148]

109. §[149]

110. §[150]

111. §[151]

112. §[152]

113. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

1.[153]

2.[154]

114. §[155]

25.[156]

115. §[157]

26.[158]

116. §[159]

117. §[160]

118. §[161]

119. §[162]

27.[163]

120. §[164]

121. §[165]

28. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

122. §[166]

123. §[167]

124. §[168]

125. §[169]

126. §[170]

127. §[171]

128. §[172]

129. §[173]

130. §[174]

29.[175]

131. §[176]

30. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

132. §[177]

133. §[178]

31.[179]

134. §[180]

135. §[181]

32.[182]

136. §[183]

33.[184]

137. §[185]

34.[186]

138. §[187]

35.[188]

139. §[189]

36.[190]

140. §[191]

141. §[192]

142. §[193]

37. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

143. §[194][195]

III. FEJEZET

EGYES ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MEGSZÜNTETÉSE

38. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap megszüntetése

144. § (1) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) 2016. december 31-én megszűnik.

(2) Az Alap kezelő szervével e minőségében 2016. december 31-én fennálló magánjogi szerződésekbe az Alap kezelő szerve helyett 2017. január 1-jén az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve lép.

(3) Az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési kötelezettsége és a kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől a (2) bekezdés szerinti előirányzat felhasználási szabályait meghatározó miniszteri rendeletben foglaltak szerint alakul azzal, hogy az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől nem lehet hátrányosabb a 2016. december 31-én fennálló jogosultságánál.

(4) Az Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve a (2) bekezdés szerinti előirányzat fizetési számlájára köteles átutalni.

145. §[196]

39. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának megszüntetése

146. § (1) A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja (a továbbiakban: Szövetkezeti Alap) 2016. december 31-én megszűnik.

(2) A Szövetkezeti Alap záró beszámolóját a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi.

(3) A Szövetkezeti Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve átutalja a központi költségvetés javára, amelyet a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között kell elszámolni.

(4) A Szövetkezeti Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a (3) bekezdés szerinti záró beszámolót és az ahhoz kapcsolódó iratokat az MFB Zrt. a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.

(5) A Szövetkezeti Alap megszűnésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott határnapot követően felmerülő költségek az MFB Zrt.-t terhelik.

147. §[197]

IV. FEJEZET

EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI ÉS TARTALMI DEREGULÁCIÓJA

40.[198]

148. §[199]

41.[200]

149. §[201]

42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

150. § (1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1.[202]

2.[203]

3.[204]

4.[205]

5.[206]

6.[207]

7.[208]

8.[209]

9.[210]

10.[211]

11.[212]

12.[213]

(2)[214]

43.[215]

151. §[216]

44.[217]

152. §[218]

153. §[219]

154. §[220]

155. §[221]

156. §[222]

157. §[223]

158. §[224]

159. §[225]

160. §[226]

161. §[227]

162. §[228]

45.[229]

163. §[230]

164. §[231]

46.[232]

165. §[233]

47.[234]

166. §[235]

48.[236]

167. §[237]

49.[238]

168. §[239]

169. §[240]

170. §[241]

50.[242]

171. §[243]

172. §[244]

51.[245]

173. §[246]

52.[247]

174. §[248]

175. §[249]

176. §[250]

53.[251]

177. §[252]

54.[253]

178. §[254]

179. §[255]

180. §[256]

181. §[257]

182. §[258]

183. §[259]

184. §[260]

55.[261]

185. §[262]

186. §[263]

56.[264]

187. §[265]

188. §[266]

57.[267]

189. §[268]

190. §[269]

58. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

191. §[270]

192. §[271]

193. §[272]

194. §[273]

195. §[274]

196. §[275]

197. §[276]

198. §[277]

199. §[278]

200. § (1) Hatályát veszti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

1.[279]

2.[280]

3.[281]

4.[282]

5.[283]

6.[284]

7.[285] 13. § (2) bekezdése,

8.[286]

9.[287]

11.[288]

13.[289]

(2)[290]

59.[291]

201. §[292]

60.[293]

202. §[294]

61.[295]

203. §[296]

62. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

204. § Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

1.[297]

2.[298]

3.[299]

4.[300]

5.[301]

6.[302]

63.[303]

205. §[304]

64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

206. §[305]

207. §[306]

65.[307]

208. §[308]

66.[309]

209. §[310]

67.[311]

210. §[312]

68.[313]

211. §[314]

212. §[315]

69.[316]

213. §[317]

214. §[318]

215. §[319]

70. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

216. §[320]

217. §[321]

218. §[322]

71.[323]

219. §[324]

72.[325]

220. §[326]

221. §[327]

73.[328]

222. §[329]

223. §[330]

224. §[331]

74.[332]

225. §[333]

226. §[334]

227. §[335]

75.[336]

228. §[337]

229. §[338]

230. §[339]

231. §[340]

232. §[341]

233. §[342]

76.[343]

234. §[344]

77.[345]

235. §[346]

78. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

236. § Hatályát veszti

1.[347]

2.[348]

3.[349]

4.[350]

5.[351]

6.[352]

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Hatályba léptető rendelkezések

237. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 3-án hatályát veszti.

(2) A 70-73. §, a 75-78. §, a 83. §, a 85. §, a 97-100. §, 178-184. §, a 236. § 1. pontja, a 238. § (3) bekezdése és a 7. melléklet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 13. §, az 59. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. §, a 63. §, a 65. § (1) bekezdése, a 108. § (1) bekezdése, a 112. §, a 113. § 2. pontja és az 5. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 74. §, a 80-82. §, a 84. §, a 86-88. §, a 149. §, a 151. §, a 201-203. §, a 209. §, a 211. §, a 212. §, a 236. § 2-6. pontja és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(5)[353] Az 1. §, a 2. §, a 4. §, a 6. § 2. pontja, a 15. §, a 20. § (2) bekezdés 4. pontja, a 26. §, a 27. §, a 29. §, a 30. §, a 32-35. §, a 37. § 2-4. pontja, a 48-49. §, az 51-53. §, az 55. §, az 57. § 2-4. és 6. pontja, az 58. §, a 60. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §, a 79. §, a 95. §, a 96. §, a 102. §, a 103. §, a 104. § 2. pontja, a 105. § 1. és 3. pontja, a 108. § (2) bekezdése, a 114. §, a 115. §, a 123. §, a 124. §, a 128. §, a 133. §, a 145. §, a 147. §, a 150. § (1) bekezdés 1-5. és 7-12. pontja, valamint (2) bekezdése, a 165. §, a 166. §, a 168-172. §, a 174-176. §, 185-188. §, a 189. §, a 190-200. §, a 204. § 1. és 2. pontja, a 205. §, a 206. §, a 216. §, a 217. §, a 220-233. § és a 238. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 39-44. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(7)[354]

(8) A 61. § (1) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 47. § 2018. január 2-án lép hatályba.

80. Az Európai Unió jogának való megfelelés

238. § (1) A

1. 58-67. § a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. 119. §, valamint a 122. § a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

3. 123. § a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. október 6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. 124. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének,

5. 125. § a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv melléklet 2. szakasz 1. pontjának,

6. 126. § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) A 60. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(3) A 178-184. §

a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat,

c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil] metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[355]

2. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[356]

3. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[357]

4. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[358]

5. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[359]

6. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[360][361]

7. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez[362]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] A 2016. évi CLXVI. törvény 63. §-a alapján nem lép hatályba.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] A 2016. évi CLXVI. törvény 63. §-a alapján nem lép hatályba.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[194] A 2016. évi CLVIII. törvény 26. §-a alapján nem lép hatályba.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[239] A 2016. évi CX. törvény 45. §-a alapján nem lép hatályba.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[278] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[279] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[285] Végre nem hajtható módosítás.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[288] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[289] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[290] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[291] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[292] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[293] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[294] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[295] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[296] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[297] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[298] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[299] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[300] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[301] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[302] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[303] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[304] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[305] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[306] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[307] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[308] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[309] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[310] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[311] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[312] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[313] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[314] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[315] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[316] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[317] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[318] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[319] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[320] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[321] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[322] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[323] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[324] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[325] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[326] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[327] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[328] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[329] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[330] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[331] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[332] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[333] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[334] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[335] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[336] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[337] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[338] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[339] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[340] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[341] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[342] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[343] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[344] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[345] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[346] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[347] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[348] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[349] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[350] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[351] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[352] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[353] Módosította a 2016. évi CLXVI. törvény 61. §-a. Hatályos 2016.12.22.

[354] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CLVIII. törvény 25. §-a. Hatálytalan 2016.12.23.

[355] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[356] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[357] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[358] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[359] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[360] A 2016. évi CLVIII. törvény 26. §-a alapján nem lép hatályba.

[361] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[362] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék