1997. évi LVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről[1]

Az Országgyűlés - a fogyasztói érdekek védelmének biztosítása, valamint a gazdasági hatékonyságot és a társadalmi jólétet szolgáló piaci verseny fenntartása érdekében - a fogyasztók tisztességes tájékoztatása, az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások érdekeinek védelme, valamint az áruk és a szolgáltatások értékesítésének előmozdítása céljából, a szakmai önszabályozás gyakorlatának jelentőségét elismerve, a gazdasági reklámtevékenység szabályozására a következő törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. §[2]

2. §[3] E törvény alkalmazásában:

a)[4]

b)[5]

c)[6] Dohányáru: bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék.

d)[7]

e)[8]

f)[9]

g)[10]

h)[11]

i)[12]

j)[13]

k)[14]

l)[15]

m)[16]

n)[17]

o)[18]

p)[19]

r)[20]

s)[21]

t)[22]

u)[23]

v)[24]

w)[25]

x)[26]

2/A. §[27] E törvénynek a sajtótermékekre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra [az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ának f) pontja] is.

3. §[28]

Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások

4. §[29]

5. §[30]

5/A. §[31]

6. §[32]

7. §[33]

7/A. §[34]

7/B. §[35]

7/C. §[36]

Az egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmak és korlátozások

8. §[37]

9. §[38]

10. §[39]

11. §[40]

12. § (1)[41]

(2) Tilos közzétenni dohányáru olyan reklámját, amely[42]

a) gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,

b) gyermek-, illetve fiatalkorút mutat be,

c) túlzott dohány- vagy alkoholfogyasztásra hív fel.

(3) Tilos közzétenni dohányáru olyan reklámját, amely

a) a dohányzást egészséges tevékenységként tünteti fel,

b) dohányzó személyeket ábrázol,

c) ismert film-, popzenei vagy szórakoztatóipari sztárok képeit vagy nyilatkozatait használja fel.

13. §[43] (1) Tilos közzétenni dohányáru reklámját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom kiterjed a dohányáru közvetett reklámjára is. A dohányáru közvetett reklámja különösen az a reklám, amely

a) a dohányárut közvetlenül nem jelöli meg, de a dohányáruval összefüggésbe hozható bármely más megjelölés vagy árujelző használatával alkalmas a dohányáru reklámozására,

b) a dohányárut más áru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be,

c) más árut dohányáru elnevezésével, megjelölésével vagy árujelzőjével mutatja be.

(3) Nem minősül dohányáru reklámjának az olyan áru reklámozása, amelynek elnevezése, megjelölése vagy árujelzője valamely dohányáruéval megegyezik, ha az áru elnevezése, megjelölése vagy árujelzője egyértelműen elkülöníthető a dohányáruétól.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki

a) a kizárólag a dohányáru forgalmazóinak szóló szakmai célú reklámra,

b) a dohányáru eladási helyén való bemutatására és árfeltüntetésére,

c)[44] azokra a sajtótermékekre, amelyeket nem az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területén való forgalmazásra állítottak elő.

(5)[45]

13/A. §[46] (1) A dohányáru sajtótermékben és szabadtéri reklámhordozón való reklámjának tartalmaznia kell: "A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és környezete egészségét" szövegű általános figyelmeztetést, valamint a dohányáru nikotin- és kátránytartalmát közlő adatokat.

(2) A figyelmeztetés szövegét, valamint az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a reklámnak jól olvashatóan, jól látható helyen, vízszintesen nyomtatva, a háttérből kiemelve, sajtótermékben, a sajtótermék megjelenésének nyelvén, szabadtéri reklámhordozón, magyar nyelven kell tartalmaznia.

(3) A figyelmeztetés szövegének le kell fednie a teljes reklám területének legalább 10%-át. A lefedésnek legalább 20%-nak kell lennie, ha a figyelmeztetést a reklám két vagy kettőnél több nyelven tartalmazza.

A felelősség megállapításának szabályai

14. §[47]

A reklámfelügyeleti eljárás

15. §[48]

16. §[49]

17. §[50]

18. §[51]

19. §[52]

19/A. §[53]

19/B. §[54]

20. §[55]

20/A. §[56]

20/B. §[57]

Záró rendelkezések

21. §[58]

22. §[59]

23. §[60]

24. §[61]

25. §[62]

25/A. §[63]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. június 24-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[3] Beiktatta a 2001. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.03.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[6] Beiktatta a 2005. évi LXXVII. törvény 1. § - a. Hatályos 2005.08.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi XCVIII. törvény 83. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi XCVIII. törvény 83. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi XCVIII. törvény 83. § (5) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[27] Beiktatta a 2005. évi LXXVII. törvény 2. § - a. Hatályos 2005.08.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[42] A felvezető szöveget módosította a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[43] Beiktatta a 2001. évi I. törvény 8. § - a. Hatályos 2001.07.01.

[44] Megállapította a 2005. évi LXXVII. törvény 3. § - a. Hatályos 2005.08.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[46] Számozását módosította a 2001. évi I. törvény 8. § - a. Hatályos 2001.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi XLVIII. törvény 40. § a) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

Tartalomjegyzék