2001. évi I. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2001. március 1-jén lép hatályba.

(2) A Grtv. e törvény 8. §-ával megállapított 13. §-a 2001. július 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 13. §-ban foglalt tilalmakat szabadtéri reklámhordozó vonatkozásában 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

15. § (1) A 13. §-ban foglalt tilalom nem terjed ki azokra az elnevezésekre, megjelölésekre vagy árujelzőkre, melyeket e törvény hatálybalépését megelőzően jóhiszeműen közösen alkalmaztak dohányáru és más áru vonatkozásában, feltéve, hogy az elnevezés; megjelölés vagy árujelző használatának a módja egyértelműen megkülönböztethető a dohányáruk vonatkozásában alkalmazott használattól.

(2) A 13. §-ban foglalt tilalom hatálybalépését követően dohányáru vonatkozásában nem alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés vagy árujelző, amelyet más árunál alkalmaznak, kivéve, ha a tilalom hatálybalépését megelőzően a dohányárut ezzel az elnevezéssel, megjelöléssel, árujelzővel már forgalomba hozták.

(3) A tilalom hatálybalépését követően forgalomba hozott, dohányárutól különböző áru vonatkozásában nem alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés és árujelző, amelyet dohányáru vonatkozásában már használnak, kivéve, ha a használat módja egyértelműen megkülönböztethető a dohányáru vonatkozásában alkalmazott használattól.

(4)[14]

(5)[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. ÁderJános s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.06.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CV. törvény 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.06.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 477. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXVII. törvény 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.08.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére