2018. évi CII. törvény

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról[1]

1. § A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatikai és hírközlési ügyekben javaslattevő, véleményező, valamint tanácsadó testülete.

2. § (1) Az NHIT elnökét, alelnökét és tagjait a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(2) Az NHIT tevékenységének támogatására a Kormány által meghatározottak szerint titkárság működhet.

(3) Az NHIT szervezetét, feladatait és működésének szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az NHIT szervezetére, feladataira és működésére vonatkozó szabályokat rendeletben határozza meg.

4. §[2]

5. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 2018. december 31. napján hivatalban lévő elnökének, alelnökének és tagjainak megbízatása e törvény erejénél fogva 2019. január 1. napjával megszűnik.

(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. február 28. napjáig a Kormány által rendeletben kijelölt szerv részére térítésmentesen átadja az összes olyan iratot, elektronikus adatot, valamint a szerzői jogról szóló törvény rendelkezése szerint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotáshoz kapcsolódó felhasználási jogot, amely 2018. december 31. napjáig a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács működésével és a Kormány által meghatározott feladataival összefüggésben keletkezett.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott iratok, elektronikus adatok és a szerzői jogról szóló törvény rendelkezése szerint szerzői jogi védelem alá tartozó alkotáshoz kapcsolódó felhasználási jogok átadását a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerinti Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 2018. december 31. napján hivatalban lévő elnöke köteles előkészíteni.

6. § Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.

7. § E törvény 4. §-a és 5. § (2) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.