Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

258/2020. (VI. 3.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2020. június 16-án hatályos

1. 2. § 6. pont 6.1., 6.2. és 6.6. alpontját,

2. 2. § 7. pont 7.3-7.13. alpontját,

3. 10. § (1) bekezdés b) pontját,

4. 31. § (6)-(8) bekezdését,

5. 33. §-át megelőző alcím címét és 33. §-át,

6. 35. § (1)-(2a) és (3)-(7) bekezdését,

7. 36/I. §-át megelőző alcím címét,

8. 36/I. § (1) és (1a)-(1g) bekezdését,

9. 36/I. §-át követő alcímet,

10. 80. § (1) bekezdés b), i), j), p), t), u) és v) pontját,

11. 80/A. § (3), (3b) és (3c) bekezdését,

12. 80/E. § (3a) bekezdését,

13. 80/F. §-át követő alcímét,

14. 87/I. §-át,

15. 89. § (1) bekezdés a) és d) pontját, (2) bekezdés i) és j) pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Vtv. 2020. június 16-án hatályos

1. 2. § 2. pont 2.19. alpontját és 88. § (2) bekezdés 28. pontját,

2. 9/C. § (3) bekezdését,

3. 10. § (1) bekezdés c) pontját,

4. 32/A. § (3), (4) és (6) bekezdését,

5. 35. § (5a) bekezdés c) és f) pontját, (8) bekezdés nyitó szövegrészét és a) pontját,

6. 36/I. § (3) és (4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) pontját,

7. 80. § (1) bekezdés r) pontját,

8. 81. § (9) bekezdés nyitó szövegrészét és a) pontját, (16a) bekezdés c) pontját,

9. 84/A. § (2) bekezdését,

10. 85. § (1) bekezdését,

11. 85/C. § (1) bekezdését,

12. 85/F. § (1) bekezdését,

13. 85/O. §-át,

14. 88. § (2) bekezdés 3. pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3) A Vtv. 2020. június 15-én hatályos 35. § (5a) bekezdés d) pontját 2020. október 31-éig kell alkalmazni.

2. § (1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 2020. június 16-án hatályos

1. 3. § (7) bekezdés j) pontját,

2. 7. § (1) bekezdés f) pont fe) alpontját,

3. 10/C. § (1) bekezdését,

4. 14/A. §-át,

5. 15. § (2a) bekezdés c)-e) pontját,

6. 23. § (1) bekezdés c) pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Kbvt. 2020. június 16-án hatályos

1. 2. § l) pontját,

2. 3. § (4) bekezdését,

3. 5. § (1) bekezdését,

4. 9. § (1) bekezdését,

5. 14. §-át,

6. 15. § (2b) bekezdés a) pontját,

7. 16. § (6) bekezdését,

8. 19. § (2) bekezdését

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3) A Kbvt. 2020. június 15-én hatályos 9. § (1) bekezdés a) pontját 2020. október 31-éig kell alkalmazni.

3. § A közlekedési hatóság 2020. október 31-éig ellátja Magyarországon a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti vasútbiztonsági hatóság feladatait.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. június 16. napján lép hatályba.

(2) Az 5. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

5. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.07.01.