Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

BH 2024.3.66 I. Azokban a perekben, amelyekben a "munkavállaló" a jogviszonya tartalmának megállapíthatóságát, a munkaviszony fennállásának vagy fennálltának a deklarálását kéri úgy, hogy marasztalási igénye nincs, vagy ilyen igénye nem lehet, megfelelően igazolhatja az általa előadott tény és jogállításaiban a jogvédelem foglalkoztatóval szembeni szükségességét [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 172. § (3) bek.].

II. A platform munkavégzés keretében végzett ételfutár tevékenységre kötött szerződés minősítése során kiemelt jelentősége van az alá-fölérendeltség fenntartását igazoló széles körű: a munkavégzés helyére, idejére, módjára is kiterjedő utasítás és ezt biztosító ellenőrzési jog megállapíthatóságának az adott ügyben [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 42. § (2) bek., 45. § (1) bek., 88. § (1)-(2) bek., 93. § (1) és (5) bek., 96. § (1) bek.].

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az alperes az üzemeltetője a perbeli időszakban egy weboldalnak, illetve annak mobil applikációjának. Az üzemeltetett platformon keresztül az alperes közvetítő tevékenységet biztosít az ételeket, italokat megrendelő ügyfelek, és az adott éttermek között. Ezt meghaladóan 2019 óta kiszállítási szolgáltatást is nyújt, ha az adott étteremmel is megállapodott. A kiszállítást ténylegesen az alperes futárai végzik.

[2] A felperes az alperesnél futárként foglalkoztatott ismerőse útján került kapcsolatba az alperessel, mivel ételfutárként kívánt dolgozni. Alperes képviseletében eljáró "futárkapitánnyal", történt telefonos egyeztetés és üzenetküldést követően személyesen is találkoztak 2019. október 17-én. A felperes ekkor azt a tájékoztatást kapta, hogy az alperes által működtetett alkalmazáson keresztül tud az alperes által egy héttel előre megadott szabad időszakokban (aktív periódusokban) munkát végezni, napi szinten választhatóan 2-4-8 órában. Elhangzott, hogy 1 000 forint az órabér, és erre jön az úgynevezett címpénz a kiszállítások után.

[3] A felperes tisztában volt azzal, hogy a futár tevékenységet egyéni vállalkozóként kell ellátnia, ezért a 2019. október 17-i megbeszélésre már úgy érkezett, hogy vállalkozói engedéllyel rendelkezett. A közhiteles nyilvántartás adatai alapján a felperes 2019. október 17. és 2020. január 18. között volt egyéni vállalkozó.

[4] A 2019. október 17-i megbeszélés végén a felperes aláírta a "Megbízási Szerződés Különös Szerződési Feltételei" (a továbbiakban: KSZF) elnevezésű okiratot, melyben a felperes mint megbízott vállalta, hogy a felhasználók által a weboldalon és/vagy a appon keresztül leadott ételrendeléseket a felhasználó által megadott szállítási címre kiszállítja egyedi megbízások alapján, tehát az alperes utasításaival összhangban ételkiszállításra irányuló futár szolgáltatást nyújt. Az aktív periódusokban alperes rendelkezésére áll, és várja az alperes appon keresztül érkező egyedi megbízásait. A KSZF-et a felek határozatlan időre kötötték, a díjazásra pedig a "Megbízási Keretszerződés Általános Szerződési Feltételei" (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit tették irányadónak azzal, hogy az aláírással a felperes elismerte, miszerint annak mellékleteivel is tisztában van.

[5] Az aláírásokat követően A. Á. átadta a felperes részére az alperes arculati elemeit tartalmazó melegen tartó táskát és ruhadarabokat, amelyet a felperes a kiszállítások alkalmával köteles volt viselni. A felperesnek a feladatok ellátásakor saját telefonját kellett használni, illetve saját gépjárművével kellett a futár tevékenységet végeznie.

[6] A felperes 2019. október 18. és 2020. január 15. között futár feladatokat látott el, platform alapú munkavégzést teljesített az alperesnél egyéni vállalkozóként, polgári jogi jogviszony keretében.

[7] A felperes úgy végezte a tevékenységet, hogy minden héten szerdán egy hétre előre jelentkezett olyan időszakra, amikor ő D. területén futárfeladatokat kívánt ellátni, majd a vállalt periódusokban az applikáción kellett bejelentkeznie. A felperes a futárfeladatait akként látta el, hogy a vállalt időszak kezdetén bejelentkezett, majd az automatizált rendszer küldött a részére egy számsort, amely a kiszállítás első lépése volt, ezt el kellett fogadnia, ezt követően az applikáció kiírta, hogy melyik étteremből kell kiszállítani, a felperes az étteremben felvette a számsornak megfelelő azonosítójú csomagot és amikor ennek a tényét az applikációban rögzítette, utána kapta meg a címet, ahová az ügyfélhez (a vásárlóhoz) az ételeket ki kellett szállítania. A kiszállítás folyamatában, amikor a számsor a futár eszközére megérkezik, 75 másodperce van arra válaszolni, illetve azt elfogadni. Amennyiben ezt nem teszi, úgy a rendszer automatikusan keres a zónában lévő másik futárt.

[8] Amennyiben az adott futár egy napra egybefüggő 8 órás időszakot vállalt, úgy kérésére az alperes biztosított 30 perc óradíjjal számított szünetet.

[9] Az alperes 2019-ben a futárok részére díjazást akként adott, hogy az aktív periódusban vállalt és teljesített óraszámokra alapdíjat (850 forintot), a kiszállások után pedig címpénzt (kiszállítási díjat 350 forintot) fizetett.

[10] A felperes regisztrált a számlázz.hu weboldalon, ahová meghatalmazást adott alperesnek a felperes felhasználónevével és jelszavával történő belépésre és két hetente a nevében történő számlázásra, amelyet alperes kifizetett. 2019. október 18. és 2020. január 15. között teljesítés igazolás alapján alperes felperesnek 1 039 749 forintot fizetett.

[11] 2020. január 15-én az alperes ügyfélszolgálata kereste fel a felperest érdeklődve, hogy a munkát tovább kívánja-e folytatni, mivel bizonyos ideje (a 2019. decemberben történt balesetét követően) kevés aktív periódusa volt. A felperes ekkor közölte, hogy a tevékenységet nem folytatja, a felperes és az alperes között ezzel szűnt meg a jogviszony.

A felperes keresete és az alperes ellenkérelme

[12] A felperes módosított keresetében kérte annak megállapítását, hogy 2019. október 17. és 2020. január 15. között heti 40 órás általános munkaidő figyelembevételével havi bruttó 161 000 forint alapbér mellett munkaviszonyban állt az alperesnél.

[13] Előadta, hogy a futártevékenységet személyesen volt köteles ellátni az alperes által rendelkezésére bocsátott eszközökkel. Közte és az alperes között olyan alá-fölé rendeltségi kapcsolat volt, amely alapján az alperes utasítása szerint rendszeres jelleggel végzett tevékenységet, ezért közöttük munkaviszony állt fenn. A felek egyező megbízási vagy vállalkozási jogviszony létrehozására irányuló akarata sem vonhatja ki a jogviszonyt a munkajog hatálya alól.

[14] Utalt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 43. §-ban, 45. §-ban, 51. §-ban és 52. §-ban foglaltakra.

[15] A felperes érvelése szerint a megbízási keretszerződés rendelkezéseiből az tűnik ki, hogy állandó jellegű feladatellátást volt köteles nyújtani az alperes utasításainak megfelelően. A munkavégzés helyét, illetve munkaidejét az alperes határozta meg, közreműködő és/vagy almegbízott igénybevételére nem volt jogosult. Az alperestől folyamatosan kapott egyedi megbízások során realizálódott a foglalkoztatása.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!