Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32013R0812[1]

A Bizottság 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. február 18. ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 812/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. február 18.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, valamint a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű vízmelegítők, a legfeljebb 500 liter tárolási térfogatú melegvíz-tároló tartályok, valamint a legfeljebb 70 kW mért hőteljesítményű vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézésére és kísérő termékismertetővel való ellátására vonatkozó követelményeket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a) a kifejezetten a főként biomasszából előállított folyékony vagy gáznemű tüzelőanyagok használatára tervezett vízmelegítőkre;

b) a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítőkre;

c) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) hatálya alá tartozó vízmelegítőkre;

d) a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 2 ) 2. cikkében meghatározott kombinált fűtőberendezésekre;

e) azokra a vízmelegítőkre, amelyek nem felelnek meg legalább a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott, a legalacsonyabb referenciaenergiára vonatkozó terhelési profilnak;

f) a kizárólag forró ital, illetve étel készítésére tervezett vízmelegítőkre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.

"vízmelegítő" :

olyan készülék, amely

a) külső ivó- vagy szanitervízforráshoz kapcsolódik;

b) adott hőmérsékletű, mennyiségű és áramlási sebességű, meleg ivó- vagy szanitervíz adott időközönként történő előállítása céljából hőt fejleszt és ad át; és

c) egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel rendelkezik;

2.

"hőfejlesztő berendezés" :

a vízmelegítő azon része, amely az alábbi eljárások közül egynek vagy többnek a felhasználásával hőt fejleszt:

a) fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagok égetése;

b) az áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatásának (Joule-hatás) felhasználása;

c) hulladékhő, illetve a levegőből, vízből vagy talajból nyert környezeti hő összegyűjtése;

3.

"mért hőteljesítmény" : a vízmelegítő kW-ban kifejezett, fűtés közben, standard mérési körülmények között mérhető névleges hőteljesítménye;

4.

"tárolási térfogat" (V) : a melegvíz-tároló tartály literben kifejezett mért térfogata;

5.

"standard mérési körülmények" : a vízmelegítők mért hőteljesítményének, vízmelegítési hatásfokának és hangteljesítményszintjének, valamint a melegvíz-tároló tartályok hőtárolási veszteségének megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;

6.

"biomassza" : a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része;

7.

"biomasszából előállított tüzelőanyag" : biomasszából nyert, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

8.

"fosszilis tüzelőanyag" : fosszilis eredetű, gáznemű vagy folyékony tüzelőanyag;

9.

"melegvíz-tároló tartály" : olyan edény, amely vízmelegítésre, illetve helyiségfűtésre használt meleg víz tárolására szolgál, és - esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve - nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

10.

"tartalék merülő fűtőbetét" : a Joule-hatáson alapuló ellenállásos melegítő, amely része a melegvíz-tároló tartálynak, és kizárólag a külső hőellátás megszakadása (ideértve a karbantartást is) vagy leállása esetén fejleszt hőt, vagy amely napenergiával működő melegvíz-tároló tartály része, és akkor fejleszt hőt, ha a napenergiával működő hőforrás nem elegendő az elvárt komfortszint eléréséhez;

11.

"napenergia-készülék" : önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;

12.

"kizárólag napenergiával működő rendszer" : egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, esetlegesen a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt készülék, amely egy egységként kerül forgalomba, és esetlegesen egy vagy több tartalék merülő fűtőbetéttől eltekintve nem rendelkezik hőfejlesztő berendezéssel;

13.

"vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag" : olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több vízmelegítőt és napenergia-készüléket tartalmaz;

14.

"vízmelegítési hatásfok" (ηwh) : a vízmelegítő vagy a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag által biztosított hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;

15.

"hangteljesítményszint" (LWA) : beltéri, illetve kültéri, A-súlyozott hangteljesítményszint dB-ben kifejezett értéke;

16.

"hőtárolási veszteség" (S) : a melegvíz-tároló tartályból adott víz- és környezeti hőmérsékleten elvesző fűtési teljesítmény W-ban kifejezett értéke;

17.

"hőszivattyús vízmelegítő" : olyan vízmelegítő, amely hulladékhőt, illetve a levegőből, a vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt használja hőfejlesztésre.

Az I. melléklet a II-IX. melléklet alkalmazásában további fogalmakat határoz meg.

3. cikk

A beszállítók kötelezettségei és az ütemterv

(1) Az akár különállóan, akár vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló integrált csomagban vízmelegítőket forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítők rendelkezzenek a III. melléklet 1.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formátumú és információtartalmú, második címkével kell ellátni mindegyik vízmelegítőt;

b) mindegyik vízmelegítő rendelkezzen a IV. melléklet 1. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokban való használatra szánt vízmelegítők esetében pedig a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő második adatlapot kell biztosítani;

c) az V. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d) a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

e) a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítők minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

g) a kereskedők a vízmelegítők minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet 1. pontjában meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezéshez biztosítani kell.

A II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítőknek 2017. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 1.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével, amelyet a hőszivattyús vízmelegítők esetében legalább a hőfejlesztő berendezés csomagolásán fel kell tüntetni.

2017. szeptember 26-tól fogva a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő vízmelegítők minden egyes modelljére vonatkozóan a kereskedők rendelkezésére kell bocsátani egy, a III. melléklet 1.2. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét.

(2) A melegvíz-tároló tartályokat forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) a II. melléklet 2. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályok rendelkezzenek a III. melléklet 2.1. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

b) a terméket a IV. melléklet 2. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

c) az V. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d) a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról;

e) a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a II. melléklet 2. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. melléklet 2.1. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

g) a kereskedők a melegvíz-tároló tartályok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot.

A II. melléklet 2. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályoknak 2017. szeptember 26-tól rendelkezniük kell a III. melléklet 2.2. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével.

2017. szeptember 26-tól fogva a II. melléklet 2. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályoknak megfelelő melegvíz-tároló tartályok minden egyes modelljére vonatkozóan a kereskedők rendelkezésére kell bocsátani egy, a III. melléklet 2.2. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét.

(3) A napenergia-készülékeket forgalmazó, illetve üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) a terméket a IV. melléklet 3. pontja szerinti termékismertető adatlap kísérje;

b) az V. melléklet 3. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

c) a kereskedők a napenergia-készülékek minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet 3. pontjában meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot.

(4) A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó és/vagy üzembe helyező beszállítóknak 2015. szeptember 26-tól gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok rendelkezzenek a III. melléklet 3. pontjában előírt formátumú és információtartalmú nyomtatott címkével;

b) mindegyik vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag rendelkezzen a IV. melléklet 4. pontjának megfelelő termékismertető adatlappal;

c) az V. melléklet 4. pontjában meghatározott műszaki dokumentációt a tagállamok hatóságai és a Bizottság kérésre megkapják;

d) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

e) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a II. melléklet 1. pontjában meghatározott vízmelegítési energiahatékonysági osztályoknak megfelelő, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. melléklet 3. pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét;

g) a kereskedők a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok minden egyes modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot.

4. cikk

A kereskedők kötelezettségei

(1) A vízmelegítőket forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított vízmelegítők külső borításának elején - jól látható helyen - szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (1) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 1. pontjának megfelelő címke;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon vízmelegítők forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a X. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c) a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

d) a meghatározott vízmelegítő-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

(2) A melegvíz-tároló tartályokat forgalmazó kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított melegvíz-tároló tartályok külső borításának elején - jól látható helyen - szerepeljen a beszállítók által a 3. cikk (2) bekezdése szerint kiállított, a III. melléklet 3. pontjának megfelelő címke;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon melegvíz-tároló tartályok forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a X. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c) a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell energiahatékonysági osztályáról;

d) a meghatározott melegvíztárolótartály-modellre vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell energiahatékonysági osztályát.

(3) A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokat forgalmazó kereskedőknek a beszállítók által a 3. cikk (1), (3) és (4) bekezdése szerint kiállított címke és termékismertető adatlap alapján gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) a meghatározott csomagra vonatkozó ajánlat - amennyiben alkalmazható - tartalmazza a csomag átlagos, hidegebb, illetve melegebb éghajlati viszonyok esetében jellemző vízmelegítési hatásfokát és vízmelegítési energiahatékonysági osztályát, a csomagon feltüntetve a III. melléklet 3. pontjában meghatározott címkét, valamint a csomag jellemzőinek megfelelően kiállítva a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott termékismertető adatlapot;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a VI. melléklet 3. pontjának megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék, kivéve abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, amikor is a X. melléklet rendelkezései szerint kell eljárni;

c) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és energiafogyasztással vagy vételárral kapcsolatos információkat tartalmazó hirdetés tájékoztasson az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályáról;

d) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok meghatározott modelljére vonatkozó és a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyag tartalmazza az adott modell átlagos éghajlati viszonyok melletti vízmelegítési energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési és számítási módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat olyan megbízható, pontos és megismételhető, a VII. és VIII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszerek alapján kell megadni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert legkorszerűbb mérési és számítási módszereket.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A tagállamok a IX. mellékletben meghatározott eljárás szerint állapítják meg, hogy a vízmelegítő névleges vízmelegítési energiahatékonysági osztályával, vízmelegítési hatásfokával, éves energiafogyasztásával és hangteljesítményszintjével, valamint a melegvíz-tároló tartály névleges energiahatékonysági osztályával és hőtárolási veszteségével kapcsolatos követelmények teljesülnek-e.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológiai fejlődés figyelembevételével legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően öt évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat keretében elsősorban a különböző készüléktípusok piaci részesedésében bekövetkező lényeges változásokat, valamint a III. melléklet 3. pontjában és a IV. melléklet 4. pontjában meghatározott, csomagokra vonatkozó termékismertető adatlap és címke megfelelőségét kell megvizsgálni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a II-IX. melléklethez

A II-IX. melléklet alkalmazásában:

1. "hagyományos vízmelegítő": olyan vízmelegítő, amely fosszilis, illetve biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével, illetve az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatás használatával hőt fejleszt;

2. "napenergiával működő vízmelegítő": egy vagy több napkollektorral, napenergiával működő melegvíz-tároló tartályokkal, hőfejlesztő berendezésekkel, adott esetben a kollektorkörben található szivattyúkkal, valamint egyéb alkatrészekkel felszerelt vízmelegítő, amely egy egységként kerül forgalomba;

3. "terhelési profil": a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, vízvételekből álló sorozat; minden vízmelegítő megfelel legalább egy terhelési profilnak;

4. "vízvétel": a hasznos vízáramlási sebességnek, a hasznos vízhőmérsékletnek, a hasznos energiatartalomnak és a csúcshőmérsékletnek a VII. melléklet 3. táblázatában meghatározott együttese;

5. "hasznos vízáramlási sebesség" (f): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, liter/percben kifejezett legkisebb áramlási sebesség, amelynél a meleg víz hozzájárul a referenciaenergiához;

6. "hasznos vízhőmérséklet" (Tm ): az a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett vízhőmérséklet, amelynél a meleg víz elkezd hozzájárulni a referenciaenergiához;

7. "hasznos energiatartalom" (Qtap ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, a meleg víz kWh-ban kifejezett, a hasznos vízhőmérséklettel azonos vagy annál magasabb hőmérsékleten és a hasznos vízáramlási sebességgel azonos vagy annál magasabb vízáramlási sebességen megadott energiatartalma;

8. "a meleg víz energiatartalma": a víz fajlagos hőkapacitásának, a kilépő meleg víz és a belépő hideg víz közötti átlagos hőmérséklet-különbségnek és az előállított meleg víz össztömegének szorzata;

9. "csúcshőmérséklet" (Tp ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, Celsius-fokban kifejezett, vízvétel során elérendő legkisebb vízhőmérséklet;

10. "referenciaenergia" (Qref ): a VII. melléklet 3. táblázatában feltüntetett, adott terhelési profil keretében végrehajtott vízvételek hasznos energiatartalmának kWh-ban kifejezett összege;

11. "legnagyobb terhelési profil": a vízmelegítő által az adott terhelési profil hőmérsékletre és áramlási sebességre vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett nyújtható legnagyobb referenciaenergiával rendelkező terhelési profil;

12. "névleges terhelési profil": a vízmelegítési hatásfok meghatározásakor használt terhelési profil;

13. "átváltási együttható" (CC): a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) említett, becsült, átlagosan 40 %-os uniós energiatermelési hatékonyságot tükröző együttható, amelynek értéke CC = 2,5;

14. "napi villamosenergia-fogyasztás" (Qelec ): a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott energia végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett mennyisége a megadott éghajlati viszonyok mellett;

15. "napi tüzelőanyag-fogyasztás" (Qfuel ): adott éghajlati viszonyok mellett, a névleges terhelési profil esetében 24 egymást követő órán át fogyasztott tüzelőanyag GCV-re vonatkozóan kWh-ban, valamint a VIII. melléklet 4. pontja alkalmazásában a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett mennyisége;

16. "égéshő" (GCV): az a teljes hőmennyiség, amelyet egységnyi mennyiségű tüzelőanyag oxigénnel történő tökéletes elégetéskor és az égéstermékek környezeti hőmérsékletre való visszatérésekor bocsát ki, és tartalmazza a tüzelőanyagban lévő vízgőz és a tüzelőanyagban található összes hidrogén elégetéséből származó vízgőz teljes kondenzációja során keletkező hőmennyiséget is;

17. "intelligens vezérlő": olyan készülék, amely az energiafogyasztás mérséklése érdekében automatikusan az egyedi felhasználási körülményekhez igazítja a vízmelegítési folyamatot;

18. "intelligens vezérlési megfelelőség" (smart): jelzi, hogy a intelligens vezérlővel felszerelt vízmelegítő megfelel-e a VIII. melléklet 5. pontjában meghatározott szempontoknak;

19. "intelligens vezérlési tényező" (SCF): a vízmelegítési hatásfoknak az intelligens vezérlésnek köszönhetően a VII. melléklet 3. pontjában meghatározott feltételek szerint elért javulása;

20. "heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel" (Qelec,week,smart ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

21. "heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel" (Qfuel,week,smart ): a bekapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

22. "heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül" (Qelec,week ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti villamosenergia-fogyasztása;

23. "heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül" (Qfuel,week ): a kikapcsolt intelligens vezérlővel üzemelő vízmelegítőnek a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett heti tüzelőanyag-fogyasztása;

24. "éves villamosenergia-fogyasztás" (AEC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

25. "éves tüzelőanyag-fogyasztás" (AFC): a vízmelegítőnek a névleges terhelési profil esetében és adott éghajlati viszonyok mellett mért, a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, éves fogyasztása fosszilis-, illetve biomasszából előállított tüzelőanyagból;

26. "környezeti korrekciós tényező" (Qcor ): az a kWh-ban megadott tényező, amely figyelembe veszi, hogy a vízmelegítő nem állandó hőmérsékletű helyen található;

27. "készenléti hőveszteség" (Pstby ): a hőszivattyús vízmelegítők kW-ban kifejezett hővesztesége hőigény nélküli üzemmódokban;

28. "átlagos éghajlati viszonyok", "hidegebb éghajlati viszonyok" és "melegebb éghajlati viszonyok": a Strasbourgra, Helsinkire, illetve Athénra jellemző hőmérsékleti és teljes napsugárzási viszonyok;

29. "éves energiafogyasztás" (Qtota ): a napenergiával működő vízmelegítő elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves energiafogyasztása;

30. "nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás" (Qnonsol ): (elsődleges energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett) villamos energia, illetve (GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezett) tüzelőanyagok hozzájárulása a napenergiával működő vízmelegítő vagy a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag hasznos hőteljesítményéhez, figyelemmel a napkollektor által gyűjtött hőnek és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály hőveszteségének éves mennyiségére;

31. "napkollektor": olyan eszköz, amely elnyeli a teljes napsugárzást, és az így előállított hőenergiát átadja a rajta áthaladó folyadéknak; fő jellemzői az apertúrafelület, az optikai hatásfok, az elsőfokú hőveszteségi együttható, a másodfokú hőveszteségi együttható és a beesésiszög-módosító;

32. "teljes napsugárzás": a Föld felszínét déli irányból érő, a kollektor síkjára 45 fokban érkező, közvetlen és szórt napenergia W/m2-ben kifejezett teljes erőssége;

33. "apertúrafelület" (Asol ): az a m2-ben kifejezett, legnagyobb kivetített terület, amelyen keresztül nem koncentrált napsugárzás éri a napkollektort;

34. "optikai hatásfok" (η0 ): a napkollektor hatásfoka, ha a napkollektorban lévő folyadék középhőmérséklete egyenlő a környezeti hőmérséklettel;

35. "elsőfokú hőveszteségi együttható" (a1 ): a napkollektor W/(m2 K) értékben kifejezett hőveszteség-együtthatója;

36. "másodfokú hőveszteségi együttható" (a2 ): az elsőfokú hőveszteségi együttható hőmérsékletfüggését mérő, W/(m2 K2) értékben kifejezett együttható;

37. "beesésiszög-módosító" (IAM): a napkollektor adott beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítményének és a 90 fokos beesési szögnél előállított hasznos hőteljesítménynek az aránya;

38. "beesési szög": a nap iránya és a napkollektor beesési területére merőleges irány által bezárt szög;

39. "napenergiával működő melegvíz-tároló tartály": egy vagy több napkollektor által előállított hőenergiát tároló melegvíz-tároló tartály;

40. "hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka" (ηwh,nonsol ): a napenergiával működő vízmelegítő részét képező hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfokának átlagos éghajlati viszonyok között és naphőbetáplálás nélkül megállapított százalékos értéke;

41. "villamossegédenergia-fogyasztás" (Qaux ), a IV. mellékletben található 1. ábrán "villamos segédenergia": a napenergiával működő vízmelegítőnek vagy kizárólag napenergiával működő rendszernek a szivattyú áramfogyasztásából és a készenléti áramfogyasztásból fakadó, végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett éves villamosenergia-fogyasztása;

42. "szivattyú áramfogyasztása" (solpump): a napenergiával működő vízmelegítő vagy kizárólag napenergiával működő rendszer kollektorkörében található szivattyú W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása;

43. "készenléti áramfogyasztás" (solstandby): a napenergiával működő vízmelegítő vagy a kizárólag napenergiával működő rendszer W-ban kifejezett, mért villamosenergia-fogyasztása nem üzemelő hőszivattyú és hőfejlesztő berendezés esetében;

44. "típusazonosító" az az általában alfanumerikus kód, amely alapján az ugyanazon védjegy, beszállítónév vagy kereskedőnév alatt forgalmazott különböző vízmelegítő-, napenergiakészülék- vagy melegvíztárolótartály-modellek, illetve a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok különböző ilyen modelljei megkülönböztethetők egymástól.

II. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

1. A VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉSI ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A vízmelegítők vízmelegítési energiahatékonysági osztályát az 1. táblázatban meghatározott vízmelegítési hatásfok alapján kell megállapítani.

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett használt, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében a vízmelegítő vízmelegítési hatásfokát a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kell kiszámítani.

1. táblázat

A vízmelegítők névleges terhelési profil alapján csoportosított vízmelegítési energiahatékonysági osztályai (ηwh %-ban)

3XSXXSXSSMLXLXXL
A+++ηwh ≥ 62ηwh ≥ 62ηwh ≥ 69ηwh ≥ 90ηwh ≥ 163ηwh ≥ 188ηwh ≥ 200ηwh ≥ 213
A++53 ≤ ηwh < 6253 ≤ ηwh < 6261 ≤ ηwh < 6972 ≤ ηwh < 90130 ≤ ηwh < 163150 ≤ ηwh < 188160 ≤ ηwh < 200170 ≤ ηwh < 213
A+44 ≤ ηwh < 5344 ≤ ηwh < 5353 ≤ ηwh < 6155 ≤ ηwh < 72100 ≤ ηwh < 130115 ≤ ηwh < 150123 ≤ ηwh < 160131 ≤ ηwh < 170
A35 ≤ ηwh < 4435 ≤ ηwh < 4438 ≤ ηwh < 5338 ≤ ηwh < 5565 ≤ ηwh < 10075 ≤ ηwh < 11580 ≤ ηwh < 12385 ≤ ηwh < 131
B32 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3535 ≤ ηwh < 3835 ≤ ηwh < 3839 ≤ ηwh < 6550 ≤ ηwh < 7555 ≤ ηwh < 8060 ≤ ηwh < 85
C29 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3232 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 3536 ≤ ηwh < 3937 ≤ ηwh < 5038 ≤ ηwh < 5540 ≤ ηwh < 60
D26 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2929 ≤ ηwh < 3229 ≤ ηwh < 3233 ≤ ηwh < 3634 ≤ ηwh < 3735 ≤ ηwh < 3836 ≤ ηwh < 40
E22 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2626 ≤ ηwh < 2926 ≤ ηwh < 2930 ≤ ηwh < 3330 ≤ ηwh < 3430 ≤ ηwh < 3532 ≤ ηwh < 36
F19 ≤ ηwh < 2220 ≤ ηwh < 2323 ≤ ηwh < 2623 ≤ ηwh < 2627 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3027 ≤ ηwh < 3028 ≤ ηwh < 32
Gηwh < 19ηwh < 20ηwh < 23ηwh < 23ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 27ηwh < 28

2. MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYAI

A melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályát a 2. táblázatban meghatározott hőtárolási veszteség alapján kell megállapítani.

2. táblázat

Melegvíz-tároló tartályok energiahatékonysági osztályai

Energiahatékonysági osztályS hőtárolási veszteség wattban, V tárolási térfogat literben
A+
A
B
C
D
E
F
G

III. MELLÉKLET

A címkék

1. VÍZMELEGÍTŐK

1.1. 1. címke

1.1.1. Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hagyományos vízmelegítők

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. a beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott modellazonosító;

III. a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint - a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva - a névleges terhelési profil;

IV. a készüléknek a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke;

VI. az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VII. a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hagyományos vízmelegítők esetében az e melléklet 4. d) pontja szerinti (10) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni.

b) A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával.

1.1.2. Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, napenergiával működő vízmelegítők

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. a beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott modellazonosító;

III. a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint - a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva - a névleges terhelési profil;

IV. a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

VI. Európa napsugárzási térképe három indikatív teljes napsugárzási zónával;

VII. az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

b) A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.1.3. Az A és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, hőszivattyús vízmelegítők

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. a beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott modellazonosító;

III. a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint - a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva - a névleges terhelési profil;

IV. a készüléknek az átlagos éghajlati viszonyok melletti, a II. melléklet 1. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya; a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

VI. Európa hőmérsékleti térképe három indikatív hőmérsékleti zónával;

VII. az LWA hangteljesítményszint beltéri (adott esetben) és kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VIII. a kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas hőszivattyús vízmelegítők esetében az e melléklet 6. d) pontja szerinti (11) jelű piktogramot is fel lehet tüntetni.

b) A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

1.2. 2. címke

1.2.1. Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hagyományos vízmelegítők

a) A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

b) A hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 4. pontjával.

1.2.2. Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó napenergiával működő vízmelegítők

a) A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.2. a) pontjában felsorolt adatokat.

b) A napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 5. pontjával.

1.2.3. Az A+ és F közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó hőszivattyús vízmelegítők

a) A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 1.1.3. a) pontjában felsorolt adatokat.

b) A hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 6. pontjával.

2. MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

2.1. Az A és G közötti energiahatékonysági osztályba tartozó melegvíz-tároló tartályok 1. címkéje

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. a beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott modellazonosító;

III. víztárolási funkció;

IV. a készüléknek a II. melléklet 2. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya; a melegvíz-tároló tartály energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

V. hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VI. a melegvíz-tároló tartály térfogata literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

b) A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

2.2. Az A+ és F közötti energiahatékonysági osztályba tartozó melegvíz-tároló tartályok 2. címkéje

a) A címkén fel kell tüntetni az e melléklet 2.1. a) pontjában felsorolt adatokat.

b) A melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie e melléklet 7. pontjával.

3. VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Az A+++ és G közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok címkéje

a) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye:

II. a kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító(k):

III. a vízmelegítési funkció szimbóluma, valamint - a VII. mellékletben található 3. táblázat szerinti betűjellel megadva - a névleges terhelési profil;

IV. a vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

V. annak feltüntetése, hogy napkollektor vagy melegvíz-tároló tartály a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag részét képezheti-e;

VI. a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagnak a VI. melléklet 4. pontja szerint megállapított vízmelegítési energiahatékonysági osztálya. A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével.

b) A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke megjelenésének összhangban kell lennie az e melléklet 8. pontjával. Az A+++ és D közötti vízmelegítési energiahatékonysági osztályba tartozó, vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok esetében az A+++ és G közötti skála végén található E és G közötti osztály elhagyható.

4.

Hagyományos vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Ahol:

a) A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

"Energia" mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + "Energia" mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Vízmelegítési funkció:

- Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

A és G vagy A+és F közötti skála:

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

-

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

- Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

- Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Hangteljesítményszint, beltéri:

- Piktogram az ábra szerint,

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "YZ" érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

- "dB" szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "WXYZ" vagy "YZ" érték: Calibri bold, legalább 20 pt, 100 % fekete,

- "kWh/év" vagy "GJ/év" szöveg: Calibri regular, legalább 15 pt, 100 % fekete,

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

- Piktogram az ábra szerint,

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

- Szöveg: Calibri bold 10 pt.

A beszállító neve vagy védjegye

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

5.

Napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Ahol:

a) A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

"Energia" mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + "Energia" mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Vízmelegítési funkció:

- Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

A és G vagy A+és F közötti skála:

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

-

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

- Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

- Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Hangteljesítményszint, beltéri:

- Piktogram az ábra szerint,

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "YZ" érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

- "dB" szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "WXYZ" vagy "YZ" értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete

- "kWh/év" vagy "GJ/év" szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete

Európa napsugárzási térképe és a színes négyzetek:

- Piktogram az ábra szerint,

- Színek: sötétkék: 86-51-00-00,

- középkék: 53-08-00-00,

- világoskék: 25-00-02-00.

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

- Szöveg: Calibri bold 10 pt.

A beszállító neve vagy védjegye

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

6.

Hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Ahol:

a) A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

"Energia" mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + "Energia" mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Logók alatti lénia: 1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Vízmelegítési funkció:

- Piktogram az ábra szerint, a közölt terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 16 pt, 100 % fekete.

A és G vagy A+és F közötti skála:

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

-

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály:

- Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

- Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Hangteljesítményszint, beltéri (adott esetben) és kültéri:

- Piktogram az ábra szerint,

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "YZ" érték: Calibri bold 15 pt, 100 % fekete,

- "dB" szöveg: Calibri regular 10 pt, 100 % fekete.

Éves energiafogyasztás kWh/év-ben vagy GJ/év-ben:

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "WXYZ" vagy "YZ" értékek: Calibri, legalább 13 pt, 100 % fekete,

- "kWh/év" vagy "GJ/év" szöveg: Calibri regular, legalább 11 pt, 100 % fekete.

Európa hőmérsékleti térképe és a színes négyzetek:

- Piktogram az ábra szerint,

- Színek: sötétkék: 86-51-00-00,

- középkék: 53-08-00-00,

- világoskék: 25-00-02-00.

Adott esetben a csúcsidőn kívüli üzemelésre való alkalmasság:

- Piktogram az ábra szerint,

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

- Szöveg: Calibri bold 10 pt.

A beszállító neve vagy védjegye

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

7.

Melegvíz-tároló tartályokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Ahol:

a) A címke legalább 105 mm széles és 200 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Az EU-címke szegélye: 4 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

"Energia" mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + "Energia" mező: szélesség: 86 mm, magasság: 17 mm.

Logók alatti lénia:1 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 86 mm.

Tárolási funkció:

- Piktogram az ábra szerint.

A és G vagy A+és F közötti skála:

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közötti távolság: 1 mm, színek:

-

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

utolsó osztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 16 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Energiahatékonysági osztály:

- Nyíl: szélesség: 22 mm, magasság: 12 mm, 100 % fekete;

- Szöveg: Calibri bold 24 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólum: felső indexben.

Hőtárolási veszteség:

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "YZ" érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

- "W" szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

Tárolási térfogat:

- Szegély: 2 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- "XYZ" érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete,

- "L" szöveg: Calibri regular 30 pt, 100 % fekete.

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

- Szöveg: Calibri bold 10 pt.

A beszállító neve vagy védjegye

A beszállító által megadott modellazonosító:

A beszállító neve, védjegye és a modellazonosító számára 86 mm × 12 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

8.

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagokra vonatkozóan a címke elrendezése a következő:

Ahol:

a) A címke legalább 210 mm széles és 297 mm magas legyen. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A használható színek a CMYK kód alapján, a cián, a bíbor, a sárga és a fekete szín részarányával vannak megadva, a következő séma szerint: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Az EU-címke szegélye: 6 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

EU-logó: színek: X-80-00-00 és 00-00-X-00.

"Energia" mező: szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint: EU-logó + "Energia" mező: szélesség: 191 mm, magasság: 37 mm.

Logók alatti lénia: 2 pt, szín: 100 % cián, hosszúság: 191 mm.

Vízmelegítési funkció:

- Piktogram az ábra szerint, a névleges terhelési profilnak a VII. melléklet 3. táblázata szerinti betűjelével együtt: Calibri bold 22 pt, 100 % fekete.

Vízmelegítő:

- Piktogram az ábra szerint.

- A vízmelegítő vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

-

Nyíl: szélesség: 24 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete,

Szöveg: Calibri bold 28 pt, nagybetű, fehér,

- Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

Napkollektorból és melegvíz-tároló tartályból álló csomag:

- Piktogramok az ábra szerint,

- "+" szimbólum: Calibri bold 50 pt, 100 % cián.

- Négyzetek: szélesség: 12 mm, magasság: 12 mm, szegély: 4 pt, 100 % cián.

- Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

A+++ és G közötti skála szegéllyel:

- Nyíl: magasság: 15 mm, a nyilak közötti távolság: 3 mm, színek:

-

legmagasabb osztály: X-00-X-00,

második osztály: 70-00-X-00,

harmadik osztály: 30-00-X-00,

Negyedik osztály: 00-00-X-00,

ötödik osztály: 00-30-X-00,

hatodik osztály: 00-70-X-00,

hetedik osztály: 00-X-X-00,

Adott esetben az utolsó osztályok: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 30 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

- Szegély: 3 pt, szín: 100 % cián, lekerekített sarkok: 3,5 mm.

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési energiahatékonysági osztálya:

- Nyíl: szélesség: 33 mm, magasság: 19 mm, 100 % fekete,

- Szöveg: Calibri bold 40 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólumok: felső indexben, egy sorba rendezett.

A címke bevezetésének éve és a rendelet száma:

- Szöveg: Calibri bold 12 pt.

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye

A kereskedő és/vagy a beszállító által megadott modellazonosító:

A kereskedő és/vagy a beszállító neve vagy védjegye és a modellazonosító számára 191 mm × 19 mm nagyságú hely áll rendelkezésre a címkén.

IV. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1. VÍZMELEGÍTŐK

1.1. A vízmelegítő termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott modellazonosító;

c) a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

d) az adott modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

e) a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

f) az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke, napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében az átlagos éghajlati viszonyok mellett;

g) adott esetben olyan egyéb terhelési profilok, amelyek esetében a vízmelegítő használatra alkalmas, valamint a vonatkozó vízmelegítési hatásfok és éves villamosenergia-fogyasztás az e) és f) pontnak megfelelően;

h) vízmelegítő termosztátjának hőmérséklet-beállításai a beszállító által forgalomba hozott formában;

i) az LWA hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

j) adott esetben annak feltüntetése, hogy a vízmelegítő kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas;

k) a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések;

l) amennyiben a smart közölt értéke 1, annak feltüntetése, hogy a vízmelegítési hatásfokra, és adott esetben az éves villamosenergia- vagy tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó adatok kizárólag aktív intelligens vezérlési beállítások esetén érvényesek;

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében:

m) a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

n) az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

o) apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

p) optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

q) elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

r) másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

s) beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

t) tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

u) a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

v) készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

w) az LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

1.2. Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több vízmelegítő-modelljére is vonatkozhat.

1.3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

2. MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

2.1. A melegvíz-tároló tartály termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott modellazonosító;

c) a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

d) hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e) tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

2.2. Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több melegvíztárolótartály-modelljére is vonatkozhat.

2.3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek a 2.1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

3. NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

3.1. A napenergia-készülék termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban (a kollektorkörben található szivattyúkhoz, ha alkalmazandó):

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott modellazonosító;

c) apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

d) optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

e) elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

f) másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

g) beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

h) tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

i) nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, M, L, XL és XXL terhelési profil esetében, átlagos éghajlati viszonyok mellett;

j) a szivattyú áramfogyasztása W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

k) készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

l) Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

3.2. Egyetlen termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több napenergiakészülék-modelljére is vonatkozhat.

4. VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

A vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag termékismertető adatlapjának tartalmaznia kell a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag vízmelegítési hatásfokának értékelésére vonatkozóan az 1. ábrán meghatározott elemeket az alábbi információk feltüntetésével:

- I.: a vízmelegítő vízmelegítési hatásfokának százalékos értéke;

1. ábra

A kínált csomag vízmelegítési hatásfokát feltüntető, a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagra vonatkozó termékismertető adatlap

V. MELLÉKLET

Műszaki dokumentáció

1. VÍZMELEGÍTŐK

Vízmelegítők esetében a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a beszállító neve és címe;

b) a vízmelegítő-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d) adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e) a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f) a VII. melléklet 7. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

g) a VIII. melléklet 2. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett számítások eredményei;

h) a vízmelegítő összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

2. MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

Melegvíz-tároló tartályok esetében a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a beszállító neve és címe;

b) a melegvíztárolótartály-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d) adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e) a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f) a VII. melléklet 8. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

g) a melegvíz-tároló tartály összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

3. NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKEK

Napenergia-készülékek esetében a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a beszállító neve és címe;

b) a napenergiakészülék-modell egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d) adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e) a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f) a VII. melléklet 9. pontjában meghatározott műszaki paraméterekre vonatkozóan elvégzett mérések eredményei;

g) a napenergia-készülék összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

4. VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

Vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok esetében a 3. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a beszállító neve és címe;

b) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag modelljének egyértelmű azonosításához szükséges részletes leírás;

c) adott esetben az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozások;

d) adott esetben az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra való hivatkozások;

e) a beszállító képviseletében kötelezettségvállalásra jogosult személy azonosító adatai és aláírása;

f) a következő műszaki paraméterek:

- a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve,

- az e melléklet 1., 2. és 3. pontjában meghatározott műszaki paraméterek;

g) a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomag összeszerelésekor, telepítésekor vagy karbantartásakor végrehajtandó külön óvintézkedések.

VI. MELLÉKLET

Információszolgáltatás azokban az esetekben, ha a végfelhasználónak nincs lehetősége a kiállított termék megtekintésére (kivéve az internetet)

1. VÍZMELEGÍTŐK

1.1. A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a névleges terhelési profil a VII. melléklet 3. táblázatában szereplő megfelelő betűvel és jellemző felhasználási móddal jelölve;

b) a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya átlagos éghajlati viszonyok mellett, a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

c) a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett;

d) az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban vagy az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke átlagos éghajlati viszonyok mellett;

e) a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében:

f) a vízmelegítési hatásfok legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 3. pontjának megfelelően kiszámított százalékos értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

g) az éves villamosenergia-fogyasztásnak a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve az éves tüzelőanyag-fogyasztásnak a GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett, legközelebbi egészre kerekített, a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámított értéke hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

h) apertúrafelület m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

i) tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

j) a hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

1.2. A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. melléklet 1. pontjában meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

1.3. Az 1.1. és az 1.2. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

2. MELEGVÍZ-TÁROLÓ TARTÁLYOK

2.1. A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a modell energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 2. pontjának megfelelően;

b) hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

c) tárolási térfogat literben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

2.2. A 2.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

3. VÍZMELEGÍTŐBŐL ÉS NAPENERGIA-KÉSZÜLÉKBŐL ÁLLÓ CSOMAGOK

3.1. A 4. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya a II. melléklet 1. pontjának megfelelően;

b) a vízmelegítési hatásfok %-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

c) a IV. mellékletben található 1. ábrán megjelölt adatok.

3.2. A 3.1. pontban említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

VII. MELLÉKLET

Mérések

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2-9. pontban szereplő feltételeknek és műszaki paramétereknek.

2. Vízmelegítőkre vonatkozó általános vizsgálati feltételek: a) a méréseket a 3. táblázatban megállapított terhelési profilok használatával kell elvégezni; b) a méréseket 24 órás mérési ciklus alkalmazásával kell elvégezni a következőképpen: - 00:00 és 06:59 között: nincs vízleeresztés, - 07:00-től: vízleeresztés a névleges terhelési profil szerint, - az utolsó vízleeresztéstől 24:00-ig: nincs vízleeresztés; c) a névleges terhelési profilnak a legnagyobb terhelési profilnak vagy a közvetlenül a legnagyobb terhelési profil alatti terhelési profilnak kell lennie. 3. táblázat Vízmelegítők terhelési profiljai óra 3XS XXS XS S Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Qtap f Tm Tp kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C kWh l/perc °C °C 07:00 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 07:05 0,015 2 25 07:15 0,015 2 25 07:26 0,015 2 25 07:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,105 3 25 07:45 08:01 08:05 08:15 08:25 08:30 0,105 2 25 0,105 3 25 08:45 09:00 0,015 2 25 09:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 10:00 10:30 11:00 11:30 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 11:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,105 3 25 12:00 0,015 2 25 0,105 2 25 12:30 0,015 2 25 0,105 2 25 12:45 0,015 2 25 0,105 2 25 0,525 3 35 0,315 4 10 55 14:30 0,015 2 25 15:00 0,015 2 25 15:30 0,015 2 25 16:00 0,015 2 25 16:30 17:00 18:00 0,105 2 25 0,105 3 25 18:15 0,105 2 25 0,105 3 40 18:30 0,015 2 25 0,105 2 25 19:00 0,015 2 25 0,105 2 25 19:30 0,015 2 25 0,105 2 25 20:00 0,105 2 25 20:30 1,05 3 35 0,42 4 10 55 20:45 0,105 2 25 20:46 21:00 0,105 2 25 21:15 0,015 2 25 0,105 2 25 21:30 0,015 2 25 0,525 5 45 21:35 0,015 2 25 0,105 2 25 21:45 0,015 2 25 0,105 2 25 Qref 0,345 2,100 2,100 2,100 3. táblázat (folytatás) Vízmelegítők terhelési profiljai óra M L XL Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp Qtap f Tm Tp kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C kWh l/perc °C °C 07:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 07:05 1,4 6 40 1,4 6 40 07:15 1,82 6 40 07:26 0,105 3 25 07:30 0,105 3 25 0,105 3 25 07:45 0,105 3 25 4,42 10 10 40 08:01 0,105 3 25 0,105 3 25 08:05 3,605 10 10 40 08:15 0,105 3 25 0,105 3 25 08:25 0,105 3 25 08:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 08:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 09:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 09:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 10:00 0,105 3 25 10:30 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 0,105 3 10 40 11:00 0,105 3 25 11:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 11:45 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 12:00 12:30 12:45 0,315 4 10 55 0,315 4 10 55 0,735 4 10 55 14:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 15:00 0,105 3 25 15:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 16:00 0,105 3 25 16:30 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 17:00 0,105 3 25 18:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 18:15 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 18:30 0,105 3 40 0,105 3 40 0,105 3 40 19:00 0,105 3 25 0,105 3 25 0,105 3 25 19:30 20:00 20:30 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 0,735 4 10 55 20:45 20:46 4,42 10 10 40 21:00 3,605 10 10 40 21:15 0,105 3 25 0,105 3 25 21:30 1,4 6 40 0,105 3 25 4,42 10 10 40 21:35 21:45 Qref 5,845 11,655 19,07 3. táblázat (folytatás) Vízmelegítők terhelési profiljai óra XXL Qtap f Tm Tp kWh l/perc °C °C 07:00 0,105 3 25 07:05 07:15 1,82 6 40 07:26 0,105 3 25 07:30 07:45 6,24 16 10 40 08:01 0,105 3 25 08:05 08:15 0,105 3 25 08:25 08:30 0,105 3 25 08:45 0,105 3 25 09:00 0,105 3 25 09:30 0,105 3 25 10:00 0,105 3 25 10:30 0,105 3 10 40 11:00 0,105 3 25 11:30 0,105 3 25 11:45 0,105 3 25 12:00 12:30 12:45 0,735 4 10 55 14:30 0,105 3 25 15:00 0,105 3 25 15:30 0,105 3 25 16:00 0,105 3 25 16:30 0,105 3 25 17:00 0,105 3 25 18:00 0,105 3 25 18:15 0,105 3 40 18:30 0,105 3 40 19:00 0,105 3 25 19:30 20:00 20:30 0,735 4 10 55 20:45 20:46 6,24 16 10 40 21:00 21:15 0,105 3 25 21:30 6,24 16 10 40 21:35 21:45 Qref 24,53

3. A vízmelegítők intelligens vezérlési megfelelőségére (smart) vonatkozó vizsgálati feltételek

Amennyiben a beszállító helyénvalónak ítéli, hogy a smart értéke 1 legyen, akkor kéthetes mérési ciklus alkalmazásával el kell végezni az intelligens vezérlés melletti és a nélküli heti villamosenergia-, illetve tüzelőanyag-fogyasztás mérését az alábbiak szerint:

- 1-5. nap: a névleges terhelési profilból és a közvetlenül az alatti terhelési profilból választott terhelési profilok véletlenszerű sorozata kikapcsolt intelligens vezérlővel,

- 6-7. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő kikapcsolva,

- 8-12. nap: az 1-5. napon alkalmazott sorozat ismétlése bekapcsolt intelligens vezérlő esetében,

- 13-14. nap: nincs vízleeresztés, intelligens vezérlő bekapcsolva,

- az 1-7. napon mért hasznos energiatartalom és a 8-14. napon mért hasznos energiatartalom különbsége nem haladhatja meg a névleges terhelési profil Qref értékének 2 %-át.

4. Napenergiával működő vízmelegítőkre vonatkozó vizsgálati feltételek

A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt, a kollektorkörben (adott esetben) található szivattyút és a hőfejlesztő berendezést külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni. A hőfejlesztő berendezés az e melléklet 2. pontjában meghatározott feltételek szerint vizsgálandó.

Az eredményeket a 4. és az 5. táblázatban megállapított feltételek szerint a VIII. melléklet 3(b) pontjában meghatározott számítások elvégzésére kell felhasználni. Az ellenállásos fűtőelemekben fellépő Joule-hatást használó hőfejlesztő berendezések hatásfokának százalékos értékét a Qtota értékének meghatározása céljából 100/CC-nek kell venni.

5. Hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozó vizsgálati feltételek

- A hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 6. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók.

- A hőforrásként a szellőzőberendezésből távozó használt levegőt használó hőszivattyús vízmelegítők az e melléklet 7. táblázatában meghatározott feltételek szerint vizsgálandók.

6. Napenergia-készülékekre vonatkozó vizsgálati feltételek A napkollektort, a napenergiával működő melegvíz-tároló tartályt és a kollektorkörben (esetlegesen) található szivattyút külön-külön kell vizsgálni. Amennyiben a napkollektor és a napenergiával működő melegvíz-tároló tartály nem vizsgálható külön, azokat együttesen kell vizsgálni. Az eredményeket a 4. és az 5. táblázatban megállapított átlagos éghajlati viszonyok mellett, az M, L, XL és XXL terhelési profilra vonatkozóan meghatározott Qnonsol , valamint a Qaux kiszámítására kell felhasználni. 4. táblázat Nappali átlaghőmérséklet (°C) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Átlagos éghajlati viszonyok + 2,8 + 2,6 + 7,4 + 12,2 + 16,3 + 19,8 + 21,0 + 22,0 + 17,0 + 11,9 + 5,6 + 3,2 Hidegebb éghajlati viszonyok - 3,8 - 4,1 - 0,6 + 5,2 + 11,0 + 16,5 + 19,3 + 18,4 + 12,8 + 6,7 + 1,2 - 3,5 Melegebb éghajlati viszonyok + 9,5 + 10,1 + 11,6 + 15,3 + 21,4 + 26,5 + 28,8 + 27,9 + 23,6 + 19,0 + 14,5 + 10,4 5. táblázat A napsugárzás átlagos összmértéke (W/m2) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Átlagos éghajlati viszonyok 70 104 149 192 221 222 232 217 176 129 80 56 Hidegebb éghajlati viszonyok 22 75 124 192 234 237 238 181 120 64 23 13 Melegebb éghajlati viszonyok 128 137 182 227 248 268 268 263 243 175 126 109 6. táblázat A hőszivattyús vízmelegítők standard mérési körülményei, "száraz" léghőmérsékletben kifejezett hőmérsékletek (zárójelben a "nedves" léghőmérsékletben kifejezett hőmérséklet) Hőforrás Kültéri levegő Beltéri levegő Használt levegő Sós víz Víz Éghajlati viszonyok Átlagos éghajlati viszonyok Hidegebb éghajlati viszonyok Melegebb éghajlati viszonyok Nem alkalmazandó Összes éghajlati viszonyok Hőmérséklet + 7 °C (+ 6 °C) + 2 °C (+ 1 °C) + 14 °C (+ 13 °C) + 20 °C (legfeljebb + 15 °C) + 20 °C (+ 12 °C) 0 °C (bemeneti)/- 3 °C (kimeneti) + 10 °C (bemeneti)/+ 7 °C (kimeneti) 7. táblázat A 20 °C hőmérsékleten és 5,5 g/m3 páratartalom mellett rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége (m3/h) Névleges terhelési profil XXS XS S M L XL XXL A rendelkezésre álló, a szellőzőberendezésből távozó használt levegő maximális mennyisége 109 128 128 159 190 870 1 021

7. Vízmelegítők műszaki paraméterei

Vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

a) Qelec napi villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

b) a névleges terhelési profil az e melléklet 3. táblázatában szereplő, megfelelő betűvel jelölve;

c) a hangteljesítményszint beltéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve (adott esetben hőszivattyús vízmelegítőkre vonatkozóan);

valamint a fosszilis tüzelőanyaggal, illetve biomasszából előállított tüzelőanyaggal üzemelő vízmelegítők esetében:

d) Qfuel napi tüzelőanyag-fogyasztás GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

valamint azon vízmelegítők esetében, amelyeknél a smart névleges értéke 1:

e) Qfuel,week,smart heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

f) Qelec,week,smart heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

g) Qfuel,week heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

h) Qelec,week heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül, kWh-ban kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

valamint napenergiával működő vízmelegítők esetében:

i) apertúrafelület (Asol) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

j) η0 optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

k) a1 elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

l) a2 másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

m) IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

n) szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

o) solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

valamint hőszivattyús vízmelegítők esetében:

p) LWA hangteljesítményszint kültéri értéke dB-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

8. Melegvíz-tároló tartályok műszaki paraméterei

A melegvíz-tároló tartályok esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

a) V tárolási térfogat literben kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

b) S hőtárolási veszteség W-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

9. A napenergia-készülékek műszaki paraméterei

Napenergia-készülékek esetében a következő paramétereket kell megállapítani:

a) apertúrafelület (Asol ) m2-ben megadva, két tizedesjegyre kerekítve;

b) η0 optikai hatásfok, három tizedesjegyre kerekítve;

c) a1 elsőfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K)-ben kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

d) a2 másodfokú hőveszteségi együttható W/(m2 K2)-ben kifejezve, három tizedesjegyre kerekítve;

e) IAM beesésiszög-módosító, két tizedesjegyre kerekítve;

f) szivattyú áramfogyasztása (solpump) W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve;

g) solstandby készenléti áramfogyasztás W-ban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve.

VIII. MELLÉKLET

Módszer a vízmelegítők vízmelegítési hatásfokának számításához

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett számításokat az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokban leírt módszerekkel vagy olyan egyéb számítási módszerekkel kell végrehajtani, amelyek az általánosan elismert technikai módszerekre épülnek. Az alkalmazott módszereknek meg kell felelniük a 2-6. pontban szereplő műszaki paramétereknek és számításoknak.

A számításokhoz használt műszaki paramétereket a VII. melléklettel összhangban kell mérni.

2. Vízmelegítők műszaki paraméterei

Az átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő vízmelegítők esetében a következő paramétereket kell kiszámítani:

a) ηwh vízmelegítési hatásfok százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

b) AEC éves villamosenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, tüzelőanyaggal működő vízmelegítők esetében:

c) AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

valamint átlagos éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében:

d) a hőfejlesztő berendezés vízmelegítési hatásfoka (ηwh,nonsol) százalékban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

e) Qaux éves villamossegédenergia-fogyasztás a végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve;

emellett napenergiával működő vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők esetében hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett:

f) az a)-c) pontban meghatározott paraméterek;

valamint átlagos, hidegebb és melegebb éghajlati viszonyok mellett üzemelő, napenergiával működő vízmelegítők esetében:

g) nem napenergiából származó éves melegítési hozzájárulás (Qnonsol ) villamos energia esetében a primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan kWh-ban, illetve tüzelőanyagok esetében a GCV-re vonatkozóan kWh-ban kifejezve, egy tizedesjegyre kerekítve.

3. Az ηwh vízmelegítési hatásfok kiszámítása

a) Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

Víz-víz/sós víz-víz típusú hőszivattyús vízmelegítők esetében figyelembe kell venni egy vagy több talajvízszivattyú villamosenergia-fogyasztását is.

b) Napenergiával működő vízmelegítők:

A vízmelegítési hatásfok az alábbi képlettel számítható ki:

ahol:

4. Az AEC éves villamosenergia-fogyasztás és az AFC éves tüzelőanyag-fogyasztás kiszámítása

a) Hagyományos vízmelegítők és hőszivattyús vízmelegítők:

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

b) Napenergiával működő vízmelegítők:

A végső energiafogyasztásra vonatkozóan kWh-ban kifejezett AEC éves villamosenergia-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

A GCV-re vonatkozóan GJ-ban kifejezett AFC éves tüzelőanyag-fogyasztást a következőképpen kell kiszámítani:

5. Az SCF intelligens vezérlési tényező és a smart intelligens vezérlési megfelelőség meghatározása

a) Az intelligens vezérlési tényező az alábbi képlettel számítható ki:

b) Ha SCF ≥ 0,07, akkor a smart értéke 1. Minden egyéb esetben a smart értéke 0.

6. A Qcor környezeti korrekciós tényező meghatározása A környezeti korrekciós tényező az alábbiak szerint számítható ki: a) villamos energiával üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: b) tüzelőanyaggal üzemelő, hagyományos vízmelegítők esetében: c) hőszivattyús vízmelegítők esetében: ahol: az egyes terhelési profilokra vonatkozó k értékeket a 8. táblázat tartalmazza. 8. táblázat k értékek 3XS XXS XS S M L XL XXL k 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0

IX. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Amikor azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2010/30/EU irányelv 5. cikkének b) pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint az említett pont iii. alpontja szerinti vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; és

b) a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott energiahatékonysági osztály; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) a 9. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, a napenergia-készülékek és a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok egyetlen más egyenértékű modellje nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több másik egyenértékű modellhez is tartozhat.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke a 9. táblázat szerinti tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem a vízmelegítők, a melegvíz-tároló tartályok, a napenergia-készülékek és a vízmelegítőből és napenergia-készülékből álló csomagok egyetlen más egyenértékű modellje nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a VII. és a VIII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag a 9. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

9. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrés
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Hangteljesítményszint (LWA ), beltéri és/vagy kültériA meghatározott érték nem lehet nagyobb 2 dB-nél nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Napi tüzelőanyag-fogyasztás (Qfuel )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérléssel (Qfuel,week,smart )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel (Qelec,week,smart )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Heti tüzelőanyag-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül (Qfuel,week )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül (Qelec,week )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Tárolási térfogat (V)A meghatározott érték nem lehet kisebb 2 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Apertúrafelület (Asol )A meghatározott érték nem lehet kisebb 2 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
A szivattyú áramfogyasztása (solpump)A meghatározott érték nem lehet nagyobb 3 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Készenléti áramfogyasztás (solstandby)A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
Hőtárolási veszteség (S)A meghatározott érték nem lehet nagyobb 5 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.

X. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2-5. pontja alkalmazásában:

a) "kijelző mechanizmus": minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b) "beágyazott megjelenítés": olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy - érintőképernyő esetében - az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c) "érintőképernyő": érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d) "helyettesítő szöveg": grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A 3. cikkben meghatározott időütemezés szerint a beszállítók által a 3. cikk alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét, illetőleg csomag esetében a beszállítók által a 3. cikk alapján rendelkezése bocsátott címke és termékismertető adatlapok alapján a körülményeknek megfelelően gondosan kitöltött, megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni. Ha a kijelzőn termék és csomag egyszerre jelenik meg, de csak a csomag ára van feltüntetve, akkor csak a csomag címkéjét kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a III. mellékletben meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék, illetve csomag energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A beszállítók által a 3. cikk alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék, illetve csomag ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékismertető adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

( 1 ) HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

( 2 ) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

( 3 ) HL L 315., 2012.11.14., 1. o.

( 4 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0812 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0812&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0812-20180426 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0812-20180426&locale=hu

Tartalomjegyzék