32008L0060[1]

A Bizottság 2008/60/EK irányelve ( 2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/60/EK IRÁNYELVE

(2008. június 17.)

az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

(1)

Az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 5-i 95/31/EK bizottsági irányelvet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Tisztasági követelményeket kell megállapítani az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 4 ) említett összes édesítőszer vonatkozásában.

(3)

Figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) által szerkesztett Codex Alimentariusban az édesítőszerekre vonatkozóan megállapított előírásokat és vizsgálati módszereket.

(4)

Ha az élelmiszer-adalékanyagokat az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által értékelt vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azokat az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz be kell nyújtani biztonsági értékelésre különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre.

(5)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv I. melléklete tartalmazza a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott azon tisztasági követelményeket, amelyeket a 94/35/EK irányelvben említett édesítőszerekre kell alkalmazni.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 95/31/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

E 420 (i) — SZORBIT
SzinonimákD-glucit, D-szorbit
Meghatározás
Kémiai névD-glucit
Einecs200-061-5
ÖsszegképletC6H14O6
Relatív molekulatömeg182,17
TartalomLegalább 97 % az összes glicit és legalább 91 % a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva.
A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol „n” egész számot jelöl.
LeírásÉdes ízű, fehér, higroszkopikus por, kristályos por, pelyhek vagy szemcsék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik, etanolban kismértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány88–102 °C
C. Szorbit-monobenzilidén-származék5 g mintához kell 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adni. Mechanikus keverőedényben addig kell keverni és rázni, amíg kristályok jelennek meg. Szívással le kell szűrni, a kristályokat fel kell oldani 20 ml, 1 g szódabikarbónát tartalmazó, forrásban lévő vízben, az oldatot még forrón le kell szűrni. A szűrletet le kell hűteni, majd szívással le kell szűrni, 5 ml 1:2 arányú metanol:víz eleggyel át kell mosni, és a levegőn meg kell szárítani. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Összes cukorLegfeljebb 1 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 420 (ii) — SZORBITSZIRUP
SzinonimákD-glucit-szirup
Meghatározás
Kémiai névA glükózszirup hidrogénezésével kapott szorbitszirupot D-szorbit, D-mannit és hidrogénezett szacharidok alkotják.
A terméknek a D-szorbiton kívüli része főleg a nyersanyagként felhasznált glükózszirup hidrogénezésével létrehozott hidrogénezett oligoszacharidokból (ez esetben a szirup nem kristályosodó) vagy mannitból áll. Kis mennyiségben olyan glicitek is jelen lehetnek, amelyeknél n ≤ 4. A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol „n” egész számot jelöl.
Einecs270-337-8
TartalomLegalább 69 % az összes szilárdanyag és legalább 50 % a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásTiszta, színtelen és édes ízű vizes oldat
Azonosítás
A. OldhatóságVízzel, glicerinnel és propán-1,2-diollal elegyíthető
B. Szorbit-monobenzilidén-származék5 g mintához kell 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adni. Mechanikus keverőedényben addig kell keverni és rázni, amíg kristályok jelennek meg. Szívással le kell szűrni, a kristályokat 20 ml, 1 g szódabikarbónát tartalmazó, forrásban lévő vízben fel kell oldani, az oldatot még forrón le kell szűrni. A szűrletet le kell hűteni, majd szívással le kell szűrni, 5 ml 1:2 arányú metanol:víz eleggyel át kell mosni, és a levegőn meg kell szárítani. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 31 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridokLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 421 — MANNIT
(I) MANNIT
SzinonimákD-mannit
MeghatározásGlükózt és/vagy fruktózt tartalmazó szénhidrátoldatok katalitikus hidrogénezésével gyártott anyag
Kémiai névD-mannit
Einecs200–711–8
ÖsszegképletC6H14O6
Molekulatömeg182,2
TartalomLegalább 96 % és legfeljebb 102 % D-mannit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag nem oldódik
B. Olvadáspont-tartomány164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfiaAzonosítható
D. Fajlagos forgatóképesség[α] 20 D: + 23 ° és + 25 ° (között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,3 % (105 °C, négy óra)
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
Összes cukorLegfeljebb 1 % (glükózban kifejezve)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridLegfeljebb 70 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
(II) ERJESZTÉSSEL KÉSZÜLT MANNIT
SzinonimákD-mannit
MeghatározásA Zygosaccharomyces rouxii élesztőgomba hagyományos törzsének használatával, aerob körülmények között végzett szakaszos erjesztéssel gyártott anyag
Kémiai névD-mannit
Einecs200–711–8
ÖsszegképletC6H14O6
Molekulatömeg182,2
TartalomLegfeljebb 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag nem oldódik
B. Olvadáspont-tartomány164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfiaAzonosítható
D. Fajlagos forgatóképesség[α] 20 D: + 23 °és + 25 ° között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
ArabitolLegfeljebb 0,3 %
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,3 % (105 °C, négy óra)
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
Összes cukorLegfeljebb 1 % (glükózban kifejezve)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridokLegfeljebb 70 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Aerob mezofil baktériumLegfeljebb 103/g
KoliformokNincs jelen 10 g mintában
SalmonellaNincs jelen 10 g mintában
E. coliNincs jelen 10 g mintában
Staphylococcus aureusNincs jelen 10 g mintában
Pseudomonas aeruginosaNincs jelen 10 g mintában
PenészLegfeljebb 100/g
ÉlesztőLegfeljebb 100/g
E 950 — ACESZULFÁM-K
SzinonimákAceszulfám-kálium, a 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazin-4-on, 2,2-dioxid káliumsója
Meghatározás
Kémiai név6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid káliumsó
Einecs259-715-3
ÖsszegképletC4H4KNO4S
Molekulatömeg201,24
TartalomLegalább 99 % C4H4KNO4S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér, kristályos por. A szacharóznál megközelítőleg 200-szor édesebb
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban alig oldódik
B. Ultraibolya-fényelnyelésAz abszorpciós maximum 227 ± 2 nm-nél van, 10 mg minta 1 000 ml vízben elkészített oldata esetében
C. Pozitív kálium-tesztA teszt eredménye pozitív (a tesztet a minta 2 grammjának elégetésével kapott maradékkal kell elvégezni)
D. Csapadék-képződési teszt2 ml ecetsav és 2 ml víz elegyében oldjunk fel 0.2 g mintát, majd az oldathoz adjunk néhány csepp 10 %-os nátrium-kobalt-nitrit oldatot. Sárga csapadék képződik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, két óra)
Szerves szennyeződésA vizsgálat eredményes 20 mg/kg UV-aktív összetevőre
FluoridLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
E 951 — ASZPARTÁM
SzinonimákAszpartil-fenilalanin-metil-észter
Meghatározás
Kémiai névN-L-α-aszpartil-L-fenilalanin-1-metil-észter, 3-amino-N-(α-karbometoxi-fenetil)-borostyánkősav-N-metil-észter
Einecs245-261-3
ÖsszegképletC14H18N2O5
Relatív molekulatömeg294,31
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 % C14H18N2O5, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, fehér, szagtalan, kristályos por. Kb. 200-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben és etanolban kismértékben oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 4,5 % (105 °C, négy óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
pH-érték4,5 és 6,0 között (1:125 arányú oldat esetén)
Fényáteresztő képesség1 cm-es küvettában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva – referenciaként 2N sósavat használva – az 1 %-os 2N sósavas oldat fényáteresztő képessége legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciának felel meg.
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20: + 14,5 ° és + 16,5 ° között
15 N hangyasavval képzett 4:100 higítású oldatban, a mintaoldat elkészítésétől számított 30 percen belül határozzuk meg.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsavLegfeljebb 1,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva
E 952 — CIKLÁMINSAV, VALAMINT ANNAK Na- ÉS Ca-SÓI
(I) CIKLÁMINSAV
SzinonimákCiklohexil-szulfaminsav, ciklamát
Meghatározás
Kémiai névCiklohexán-szulfaminsav, ciklohexilamin-szulfonsav
Einecs202-898-1
ÖsszegképletC6H13NO3S
Relatív molekulatömeg179,24
TartalomA ciklohexil-szulfaminsav legalább 98 % és legfeljebb 102 % C6H13NO3S-egyenértéket tartalmaz, szárazanyagra számítva
LeírásÉdes-savanyú ízű, gyakorlatilag színtelen, fehér, kristályos por. Kb. 40-szer édesebb a szacharóznál
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és etanolban oldódik
B. CsapadéktesztA 2 %-os oldatot sósavval kell megsavanyítani, majd bárium-klorid kb. 1M-os vizes oldatából 1 ml-t kell hozzáadni. Amennyiben az oldat zavarossá válik, vagy csapadék képződik, le kell szűrni. A tiszta oldathoz 1 ml 10 %-os nátrium-nitrit-oldatot kell adni. Fehér csapadék képződik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
CiklohexilaminLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-CIKLAMÁT
SzinonimákCiklamát, a cikláminsav nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névNátrium-ciklohexán-szulfamát, nátrium-ciklohexil-szulfamát
Einecs205-348-9
ÖsszegképletC6H12NNaO3S, illetve C6H12NNaO3S·2H2O (dihidrát forma)
Relatív molekulatömeg201,22 a vízmentes formára számítva
237,22 a hidratált formára számítva
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Dihidrát forma: legalább 84 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben oldódik, etanolban gyakorlatilag nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 15,2 % (105 °C, két óra) a dihidrát forma esetében
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
CiklohexilaminLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-CIKLAMÁT
SzinonimákCiklamát, a cikláminsav kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névKalcium-ciklohexán-szulfamát, kalcium-ciklohexil-szulfamát
Einecs205-349-4
ÖsszegképletC12H24CaN2O6S2·2H2O
Relatív molekulatömeg432,57
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 101 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, színtelen kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben oldódik, etanolban mérsékelten oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 8,5 % (140 °C, négy óra) a dihidrát forma esetében
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
CyclohexylamineLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 953 — IZOMALT
SzinonimákHidrogénezett izomaltulóz, hidrogénezett palatinóz
Meghatározás
Kémiai névAz izomalt hidrogénezett mono- és diszacharidok keveréke, amelynek fő összetevői a diszacharidok:
6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit (1,6-GPS) és
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát (1,1-GPM)
Összegképlet6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: C12H24O11
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: C12H24O11. 2H2O
Relatív molekulatömeg6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: 344,32
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: 380,32
TartalomLegalább 98 % a hidrogénezett mono- és diszacharid, és legalább 86 % a 6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit és 1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát keveréke, szárazanyagra vonatkoztatva.
LeírásSzagtalan, fehér, kissé higroszkopikus, kristályos massza.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban nagyon kismértékben oldódik
B. Vékonyréteg-kromatográfiaA vékonyréteg-kromatográfiával végzett vizsgálat egy kb. 0,2 mm vastag szilikagél-réteggel bevont kromatográfiás lemez felhasználásával történik. A kromatogram fő foltjai az 1,1-GPM és az 1,6-GPS foltok.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 7 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %, szárazanyagra vonatkoztatva
D-mannitLegfeljebb 3 %
D-szorbitLegfeljebb 6 %
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 954 – SZACHARIN, VALAMINT ANNAK Na-, K- ÉS Ca-SÓI
(I) SZACHARIN
Meghatározás
Kémiai név3-oxo-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioxid
Einecs201-321-0
ÖsszegképletC7H5NO3S
Relatív molekulatömeg183,18
TartalomLegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H5NO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por, szagtalan vagy gyengén aromás illatú, édes ízű, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben kismértékben oldódik, lúgos oldatokban oldódik, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, két óra)
Olvadáspont-tartomány226–230 °C
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidLegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagoknincsenek jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-SZACHARIN
SzinonimákSzacharin, a szacharin nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névNátrium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol nátriumsója, oxobenz-izoszulfonazol, 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1, 1-dioxid nátriumsó-dihidrát
Einecs204-886-1
ÖsszegképletC7H4NNaO3S·2H2O
Relatív molekulatömeg241,19
TartalomLegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H4NNaO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos, málló por; szagtalan vagy gyenge illatú, nagyon édes, még a nagyon híg oldatban is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban mérsékelten oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidLegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagokNincsenek jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-SZACHARIN
SzinonimákSzacharin, a szacharin kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névKalcium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol kalciumsója, 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid, kalciumsó-hidrát (2:7)
Einecs229-349-9
ÖsszegképletC14H8CaN2O6S2·3
H2O
Relatív molekulatömeg467,48
TartalomLegalább 95 % C14H8CaN2O6S2, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300-500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 13,5 % (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidLegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagoknincsenek jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SeleniumLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(IV) KÁLIUM-SZACHARIN
SzinonimákSzacharin, a szacharin káliumsója
Meghatározás
Kémiai névKálium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol káliumsója, a 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid-monohidrát káliumsója
Einecs
ÖsszegképletC7H4KNO3S·H2O
Relatív molekulatömeg239,77
TartalomLegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H4KNO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még nagyon híg oldatban is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8 % (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval megsavanyított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. 1M-os vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidLegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen elszenesíthető anyagokNincsenek jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 955 — SZUKRALÓZ
Szinonimák4,1’,6’-triklór-galaktoszukróz
Meghatározás
Kémiai név1,6-diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-a-D-galaktopiranozid
Einecs259-952-2
ÖsszegképletC12H19Cl3O8
Molekulatömeg397,64
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 % a C12H19Cl3O8-tartalom, szárazanyagra vonatkoztatva.
LeírásFehér-törtfehér, gyakorlatilag szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, metanolban és etanolban oldódik.
Etil-acetátban könnyen oldódik.
B. Infravörös fényelnyelésA minta kálium-bromidos diszperziójának infravörös abszorpciós maximumai ugyanannál a hullámszámnál vannak, mint a szukralóz referenciaminta esetében felvett görbe maximumai.
C. Vékonyréteg-kromatográfiaA tesztoldat esetében a fő folt Rf-értéke ugyanannyi, mint az egyéb klórozott diszacharidok vizsgálatánál használt A-referenciaoldat esetében. Ez az oldat úgy készül, hogy 1,0 g szukralózt 10 ml metanolban oldanak.
D. Fajlagos forgatóképesség[α] 20 D = + 84,0 ° és + 87,5 ° között, szárazanyagra vonatkoztatva
(10 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,7 %
Egyéb klórozott diszacharidokLegfeljebb 0,5 %
Klórozott monoszacharidokLegfeljebb 0,1 %
Trifenilfoszfin-oxidLegfeljebb 150 mg/kg
MetanolLegfeljebb 0,1 %
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
E 957 — TAUMATIN
Szinonimák
Meghatározás
Kémiai névA taumatint a Thaumatococcus daniellii (Benth) természetben megtalálható változatának gyümölcsében lévő arillus (maglepel) vizes kivonásával (2,5 és 4 közötti pH-érték) kapjuk; alapvetően a taumatin I és taumatin II fehérjékből áll, de mellettük kis mennyiségben tartalmaz a kiindulási anyagból származó növényi alkotórészeket is.
Einecs258-822-2
Összegképlet207 aminosav polipeptidje
Relatív molekulatömegTaumatin I: 22209
Taumatin II: 22293
TartalomLegalább 16 % nitrogén, szárazanyagra vonatkoztatva, ami legalább 94 % proteinnek (N x 5,8) felel meg.
LeírásSzagtalan, krémszínű, nagyon édes por. Kb. 2 000–3 000-szer édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben nagyon jól oldódik, acetonban nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 9 % (105 °C, tömegállandóságig)
SzénhidrátLegfeljebb 3 %, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfáthamuLegfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
AlumíniumLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Mikrobiológiai követelményekÖsszes aerob mikrobaszám: legfeljebb 1 000/g, E. Coli: 1 grammban nincs jelen.
E 959 — NEOHESZPERIDIN-DIHIDRO-KALKON
SzinonimákNeoheszperidin-dihidro-kalkon, NHDC, heszperetin-dihidro-kalkon-4’-β-neoheszperidozid, neoheszperidin DC
Meghatározás
Kémiai név2-O-α-L-ramnopiranozil-4’-β-D-glükopiranozil-heszperetin-dihidro-kalkon; a neoheszperidin katalitikus hidrogénezésével kapjuk.
Einecs243-978-6
ÖsszegképletC28H36O15
Relatív molekulatömeg612,6
TartalomLegalább 96 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásPiszkosfehér, szagtalan, kristályos por, jellegzetes, erőteljes édes ízzel. Kb. 1 000–1 800-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
A. OldhatóságMeleg vízben tökéletesen oldódik, hideg vízben nagyon kis mértékben oldódik, éterben és benzolban gyakorlatilag nem oldódik.
B. Ultraibolya-abszorpciós maximum282–283 nm, 2 mg minta 100 ml metanollal készített oldata esetén
C. Neu-tesztKb. 10 mg neoheszperidin DC-t kell 1 ml metanolban feloldani, és 1 ml 1 %-os 2-aminoetil-difenil-borát-metanol-oldatot kell hozzáadni. Élénksárga szín keletkezik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 11 % (105 °C, három óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
E 961 NEOTÁM
SzinonimákN-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aszpartil]-L-fenil-alanin 1-metil-észter,
N(N-3,3-dimetilbutil)-L-aszpartil)-L-fenil-alanin-metil-észter.
MeghatározásA neotámot hidrogénnyomás alatt, az aszpartám és a 3,3,-dimetilbutiraldehid reakciójával állítják elő metanolban, palládium- vagy szénkatalizátor jelenlétében. Leválasztják és szűrés útján megtisztítják, mely során kovaföld használható. A desztillációval történő oldószermentesítés után a neotámot vízzel mossák, centrifugálással leválasztják, végül vákuumban megszárítják.
CAS-szám:165450-17-9
Kémiai névN-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aszpartil]-L-fenil-alanin 1-metil észter
ÖsszegképletC20H30N2O5
Molekulasúly378,47
Leírásfehér-törtfehér por
TartalomLegfeljebb 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Azonosítás
Oldhatóság4,75 %-os (tömegszázalék) oldhatóság 60 °C-on vízben, oldható etanolban és etil-acetátban
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer, 25 ± 5 mg mintanagyság)
pH5,0–7,0 (0,5 %-os vizes oldat)
Olvadási tartomány81 °C és 84 °C között
N-[(3,3-dimethylbutyl)-L-α-aszpartil]-L-fenilalaninLegfeljebb 1,5 %
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
E 962 — ASZPARTÁM-ACESZULFÁMSÓ
SzinonimákAszpartám-aceszulfám
Aszpartám-aceszulfámsó
MeghatározásA só megközelítőleg 2:1 tömegarányú aszpartám és K-aceszulfám savas pH-jú oldatának felmelegítésével, majd a vegyület kristályosításával készül. A káliumot és a folyadékot eltávolítják. A só stabilitása nagyobb, mint az aszpartámé.
Kémiai névAz L-fenilalanil-2-metil-L-α-aszparaginsav 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxidsója
ÖsszegképletC18H23O9N3S
Molekulatömeg457,46
Tartalom63,0–66,0 % aszpartám (szárazanyag) és 34,0–37,0 % aceszulfám (savas forma, szárazanyagra vonatkoztatva)
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben alig oldódik; etanolban gyengén oldódik.
B. Fényáteresztő képességVízben 1 cm-es küvettában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva – referenciaként vizet használva – az 1 %-os oldat fényáteresztő képessége legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciának felel meg.
C. Fajlagos forgatóképesség[α] 20 D = + 14,5 ° és + 16,5 ° között
6,2 g/100 ml koncentrációjú 15N hangyasavas oldatot kell készíteni, és a készítésétől számított 30 percen belül kell meghatározni. A számított fajlagos forgatóképességet 0,646-tal kell osztani az aszpartám-aceszulfámsó aszpartám-tartalmának kiigazításához.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 °C, négy óra)
5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsavLegfeljebb 0,5 %
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
E 965 (i) — MALTIT
SzinonimákD-maltit, hidrogénezett maltóz
Meghatározás
Kémiai név(α)-D-glükopiranozil-1,4-D-glucit
Einecs209-567-0
ÖsszegképletC12H24O11
Relatív molekulatömeg344,31
TartalomLegalább 98 %, D-maltittartalom C12H24O11, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, fehér, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban kismértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány148–151 °C
C. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = + 105,5 ° és + 108,5 ° között (5 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
VízLegfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,1 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridNot more than 50 mg/kg expressed on dry weight basis
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 965 (ii) — MALTITSZIRUP
SzinonimákHidrogénezett, nagy maltóztartalmú glükózszirup, hidrogénezett glükózszirup
MeghatározásFőleg maltitot tartalmazó elegy, amelyben a maltiton kívül szorbit és hidrogénezett oligo- és poliszacharidok találhatók. Nagy maltóztartalmú glükózszirup katalitikus hidrogénezésével vagy egyes összetevői hidrogénezésével, majd összekeverésével állítják elő. Kereskedelmi forgalomba szirupként, valamint szilárd halmazállapotú termékként kerül
TartalomLegalább 99 % az összes hidrogénezett szacharid, szárazanyagra vonatkoztatva; és legalább 50 % a maltit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzíntelen és szagtalan, tiszta viszkózus folyadékok vagy fehér, kristályos masszák
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban kismértékben oldódik
B. Vékonyréteg-kromatográfiaAzonosítható.
Tisztaság
VízLegfeljebb 31 % (Karl Fischer)
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridokLegfeljebb 50 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
E 966 — LAKTIT
SzinonimákLaktit, laktozit, laktobiozit
Meghatározás
Kémiai név4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glucit
Einecs209-566-5
ÖsszegképletC12H24O11
Relatív molekulatömeg344,32
TartalomLegalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, kristályos por vagy színtelen oldat. A kristályos termékek vízmentes, monohidrát és dihidrát formában fordulnak elő.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik.
B. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 + 13 ° és + 16 ° között, szárazanyagra számítva (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
VízKristályos termékek; legfeljebb 10,5 % (Karl Fischer-módszer)
Egyéb poliolokLegfeljebb 2,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,2 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 967 — XILIT
SzinonimákXilit
Meghatározás
Kémiai névD-xilit
Einecs201-788-0
ÖsszegképletC5H12O5
Relatív molekulatömeg152,15
TartalomLegalább 98,5 % xilit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásNagyon édes, gyakorlatilag szagtalan, fehér, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban mérsékelten oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány92–96 °C
C. pH-érték5–7 (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %. Négy órán át kell 0,5 g mintát vákuumban foszfor jelenlétében, 60 °C-on szárítani.
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,2 %, glükózban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
Egyéb polialkoholokLegfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
E 968 — ERITRITOL
Szinonimákmezo-eritritol, tetrahidroxibután, eritrit
Meghatározásbiztonságos és megfelelő, élelmiszer-minőségű ozmofil élesztők – pl. Moniliella pollinis vagy Trichosporonoides megachiensis – segítségével szénhidrátforrás erjesztésével, azt követően pedig tisztítással és szárítással nyert anyag
Kémiai név1,2,3,4-butántetrol
Einecs205-737-3
ÖsszegképletC4H10O4
Molekulatömeg122,12
Tartalomlegalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan, nem higroszkopikus, hőálló kristályok, édességük a szacharóz édességének kb. 60–80 %-a.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben tökéletesen, etanolban kismértékben, dietil-éterben egyáltalán nem oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány119–123 °C
Tisztaság
Szárítási veszteség0,2 % (70 °C, hat óra, vákuum exszikkátorban)
Szulfáthamulegfeljebb 0,1 %
Redukáló anyagoklegfeljebb 0,3 %, D-glükózban kifejezve
Ribitol és glicerinlegfeljebb 0,1 %
Ólomlegfeljebb 0,5 mg/kg

II. MELLÉKLET

A RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 2. cikket)

A Bizottság 95/31/EK irányelve(HL L 178., 1995.7.28., 1. o.)
A Bizottság 98/66/EK irányelve(HL L 257., 1998.9.19., 35. o.)
A Bizottság 2000/51/EK irányelve(HL L 198., 2000.8.4., 41. o.)
A Bizottság 2001/52/EK irányelve(HL L 190., 2001.7.12., 18. o.)
A Bizottság 2004/46/EK irányelve(HL L 114., 2004.4.21., 15. o.)
A Bizottság 2006/128/EK irányelve(HL L 346., 2006.12.9., 6. o.)

B RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 2. cikket)

irányelvÁtültetés határideje
95/31/EK1996. július 1. (1)
98/66/EK1999. július 1.
2000/51/EK2001. június 30.
2001/52/EK2002. június 30.
2004/46/EK2005. április 1.
2006/128/EK2008. február 15.
(1) Összhangban a 95/31/EK irányelv 2. cikk (2) bekezdésével, azokat a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

95/31/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk
1. cikk, (2) bekezdés
2. cikk
2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
mellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 178., 1995.7.28., 1. o. A legutóbb a 2006/128/EK irányelvvel (HL L 346., 2006.12.9., 6. o.) módosított irányelv.

( 3 ) Lásd a II. melléklet A. részét.

( 4 ) HL L 237., 1994.9.10., 3. o. A legutóbb a 2006/52/EK irányelvvel (HL L 204., 2006.7.26., 10. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0060&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0060-20100708 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0060-20100708&locale=hu

Tartalomjegyzék