TEÁOR '08 - Fordítókulcs

9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR'03 és TEÁOR'08 közötti fordítókulcsról

[1]A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a TEÁOR'03 2007. január 19-ét megelőző utolsó állapota és az 1893/2006/EK rendelettel érvénybe lépett NACE Rev. 2 (TEÁOR'08) közötti megfeleltetés (fordítókulcs) magyar nyelvű változatát.

2008. január 1-jét követően a fordítókulcs alapján kell megállapítani a már működő (APEH, bíróságok, KSH, PM és más adminisztratív nyilvántartásba bejegyzett) gazdasági szervezetek szakágazati kódszámát.

A gazdasági szervezetek pontos átsorolása érdekében a fordítókulcsot a TEÁOR'08 tartalmi meghatározásával együtt szükséges alkalmazni. A két dokumentum együttes alkalmazásával oldható meg ugyanis az egyedi és speciális esetek kezelése. A fordítókulcs és a TEÁOR'08 tartalmi meghatározása elérhető a KSH honlapján:

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor_main.gszr_main1

Dr. Pukli Péter s. k.,

a KSH elnöke

TEÁOR'08 STRUKTÚRA[2]

A. MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01.1 Nem évelő növény termesztése

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.12 Rizstermesztés

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.14 Cukornádtermesztés

01.15 Dohánytermesztés

01.16 Rostnövénytermesztés

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése

01.2 Évelő növény termesztése

01.21 Szőlőtermesztés

01.22 Trópusi gyümölcs termesztése

01.23 Citrusféle termesztése

01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése

01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.27 Italgyártási növény termesztése

01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

01.29 Egyéb évelő növény termesztése

01.3 Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése

01.4 Állattenyésztés

01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.43 Ló, lóféle tenyésztése

01.44 Teve, teveféle tenyésztése

01.45 Juh, kecske tenyésztése

01.46 Sertéstenyésztés

01.47 Baromfitenyésztés

01.49 Egyéb állat tenyésztése

01.5 Vegyes gazdálkodás

01.50 Vegyes gazdálkodás

01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás

01.64 Vetési célú magfeldolgozás

01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

02 Erdőgazdálkodás

02.1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.2 Fakitermelés

02.20 Fakitermelés

02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.4 Erdészeti szolgáltatás

02.40 Erdészeti szolgáltatás

03 Halászat, halgazdálkodás

03.1 Halászat

03.11 Tengeri halászat

03.12 Édesvízi halászat

03.2 Halgazdálkodás

03.21 Tengerihal-gazdálkodás

03.22 Édesvízihal-gazdálkodás

B. BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

05 Szénbányászat

05.1 Feketeszén-bányászat

05.10 Feketeszén-bányászat

05.2 Barnaszén-, lignitbányászat

05.20 Barnaszén-, lignitbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

06.1 Kőolaj-kitermelés

06.10 Kőolaj-kitermelés

06.2 Földgázkitermelés

06.20 Földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

07.1 Vasércbányászat

07.10 Vasércbányászat

07.2 Egyéb fém érc bányászata

07.21 Urán-, tóriumérc-bányászat

07.29 Színesfém érc bányászata

08 Egyéb bányászat

08.1 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

08.11 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

08.12 Kavics-, homok-, agyagbányászat

08.9 M.n.s. bányászat

08.91 Vegyi ásvány bányászata

08.92 Tőzegkitermelés

08.93 Sókitermelés

08.99 Egyéb m.n.s. bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

09.1 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

09.10 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

09.9 Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90 Egyéb bányászati szolgáltatás

C. FELDOLGOZÓIPAR

10 Élelmiszergyártás

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

10.20 Halfeldolgozás, -tartósítás

10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.4 Növényi, állati olaj gyártása

10.41 Olaj gyártása

10.42 Margarin gyártása

10.5 Tejfeldolgozás

10.51 Tejtermék gyártása

10.52 Jégkrém gyártása

10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása

10.61 Malomipari termék gyártása

10.62 Keményítő, keményítőtermék gyártása

10.7 Pékáru, tésztafélék gyártása

10.71 Kenyér; friss pékáru gyártása

10.72 Tartósított lisztes áru gyártása

10.73 Tésztafélék gyártása

10.8 Egyéb élelmiszer gyártása

10.81 Cukorgyártás

10.82 Édesség gyártása

10.83 Tea, kávé feldolgozása

10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása

10.85 Készétel gyártása

10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása

10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.9 Takarmány gyártása

10.91 Haszonállat-eledel gyártása

10.92 Hobbiállat-eledel gyártása

11 Italgyártás

11.0 Italgyártás

11.01 Desztillált szeszes ital gyártása

11.02 Szőlőbor termelése

11.03 Gyümölcsbor termelése

11.04 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

11.05 Sörgyártás

11.06 Malátagyártás

11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása

12 Dohánytermék gyártása

12.0 Dohánytermék gyártása

12.00 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

13.1 Textilszálak fonása

13.10 Textilszálak fonása

13.2 Textilszövés

13.20 Textilszövés

13.3 Textilkikészítés

13.30 Textilkikészítés

13.9 Egyéb textiláru gyártása

13.91 Kötött, hurkolt kelme gyártása

13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

13.93 Szőnyeggyártás

13.94 Kötéláru gyártása

13.95 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

13.96 Műszaki textiláru gyártása

13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

14 Ruházati termék gyártása

14.1 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

14.11 Bőrruházat gyártása

14.12 Munkaruházat gyártása

14.13 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

14.14 Alsóruházat gyártása

14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

14.2 Szőrmecikk gyártása

14.20 Szőrmecikk gyártása

14.3 Kötött, hurkolt cikk gyártása

14.31 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

14.39 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

15.1 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

15.11 Bőr, szőrme kikészítése

15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

15.2 Lábbeligyártás

15.20 Lábbeligyártás

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

16.1 Fűrészárugyártás

16.10 Fűrészárugyártás

16.2 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

16.21 Falemezgyártás

16.22 Parkettagyártás

16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

16.24 Tároló fatermék gyártása

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

17.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása

17.11 Papíripari rostanyag gyártása

17.12 Papírgyártás

17.2 Papírtermék gyártása

17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása

17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

17.23 Irodai papíráru gyártása

17.24 Tapétagyártás

17.29 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

18.1 Nyomdai tevékenység

18.11 Napilapnyomás

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.2 Egyéb sokszorosítás

18.20 Egyéb sokszorosítás

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

19.1 Kokszgyártás

19.10 Kokszgyártás

19.2 Kőolaj-feldolgozás

19.20 Kőolaj-feldolgozás

20 Vegyi anyag, termék gyártása

20.1 Vegyi alapanyag gyártása

20.11 Ipari gáz gyártása

20.12 Színezék, pigment gyártása

20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

20.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása

20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

20.16 Műanyag-alapanyag gyártása

20.17 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

20.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.3 Festék, bevonóanyag gyártása

20.30 Festék, bevonóanyag gyártása

20.4 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

20.41 Tisztítószer gyártása

20.42 Testápolási cikk gyártása

20.5 Egyéb vegyi termék gyártása

20.51 Robbanóanyag gyártása

20.52 Ragasztószergyártás

20.53 Illóolajgyártás

20.59 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

20.6 Vegyi szál gyártása

20.60 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

21.1 Gyógyszeralapanyag-gyártás

21.10 Gyógyszeralapanyag-gyártás

21.2 Gyógyszerkészítmény gyártása

21.20 Gyógyszerkészítmény gyártása

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

22.1 Gumitermék gyártása

22.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

22.19 Egyéb gumitermék gyártása

22.2 Műanyag termék gyártása

22.21 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

22.23 Műanyag építőanyag gyártása

22.29 Egyéb műanyag termék gyártása

23 Nemfém ásványi termék gyártása

23.1 Üveg, üvegtermék gyártása

23.11 Síküveggyártás

23.12 Síküveg továbbfeldolgozása

23.13 Öblösüveggyártás

23.14 Üvegszálgyártás

23.19 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

23.2 Tűzálló termék gyártása

23.20 Tűzálló termék gyártása

23.3 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

23.31 Kerámiacsempe, -lap gyártása

23.32 Égetett agyag építőanyag gyártása

23.4 Porcelán, kerámiatermék gyártása

23.41 Háztartási kerámia gyártása

23.42 Egészségügyi kerámia gyártása

23.43 Kerámia szigetelő gyártása

23.44 Műszaki kerámia gyártása

23.49 Egyéb kerámiatermék gyártása

23.5 Cement-, mész-, gipszgyártás

23.51 Cementgyártás

23.52 Mész-, gipszgyártás

23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

23.61 Építési betontermék gyártása

23.62 Építési gipsztermék gyártása

23.63 Előre kevert beton gyártása

23.64 Habarcsgyártás

23.65 Szálerősítésű cement gyártása

23.69 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

23.7 Kőmegmunkálás

23.70 Kőmegmunkálás

23.9 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

23.91 Csiszolótermék gyártása

23.99 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

24 Fémalapanyag gyártása

24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

24.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

24.2 Acélcsőgyártás

24.20 Acélcsőgyártás

24.3 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

24.31 Hidegen húzott acélrúd gyártása

24.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

24.33 Hidegen hajlított acélidom gyártása

24.34 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

24.4 Nem vas fém alapanyag gyártása

24.41 Nemesfémgyártás

24.42 Alumíniumgyártás

24.43 Ólom, cink, ón gyártása

24.44 Rézgyártás

24.45 Egyéb nem vas fém gyártása

24.46 Nukleáris fűtőanyag gyártása

24.5 Fémöntés

24.51 Vasöntés

24.52 Acélöntés

24.53 Könnyűfémöntés

24.54 Egyéb nem vas fém öntése

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

25.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

25.11 Fémszerkezet gyártása

25.12 Fém épületelem gyártása

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.21 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

25.29 Fémtartály gyártása

25.3 Gőzkazán gyártása

25.30 Gőzkazán gyártása

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

25.40 Fegyver-, lőszergyártás

25.5 Fémalakítás, porkohászat

25.50 Fémalakítás, porkohászat

25.6 Fém felületkezelése, megmunkálása

25.61 Fémfelület-kezelés

25.62 Fémmegmunkálás

25.7 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

25.71 Evőeszköz gyártása

25.72 Lakat-, zárgyártás

25.73 Szerszámgyártás

25.9 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

25.91 Acél tárolóeszköz gyártása

25.92 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

25.93 Huzaltermék gyártása

25.94 Kötőelem, csavar gyártása

25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

26.1 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

26.11 Elektronikai alkatrész gyártása

26.12 Elektronikai áramköri kártya gyártása

26.2 Számítógép, perifériás egység gyártása

26.20 Számítógép, perifériás egység gyártása

26.3 Híradás-technikai berendezés gyártása

26.30 Híradás-technikai berendezés gyártása

26.4 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.40 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.5 Műszer-, óragyártás

26.51 Mérőműszergyártás

26.52 Óragyártás

26.6 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.7 Optikai eszköz gyártása

26.70 Optikai eszköz gyártása

26.8 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

26.80 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

27.1 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

27.11 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

27.12 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

27.2 Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20 Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.3 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

27.31 Száloptikai kábel gyártása

27.32 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

27.33 Szerelvény gyártása

27.4 Villamos világítóeszköz gyártása

27.40 Villamos világítóeszköz gyártása

27.5 Háztartási készülék gyártása

27.51 Háztartási villamos készülék gyártása

27.52 Nem villamos háztartási készülék gyártása

27.9 Egyéb villamos berendezés gyártása

27.90 Egyéb villamos berendezés gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

28.1 Általános rendeltetésű gép gyártása

28.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

28.12 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

28.13 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

28.14 Csap, szelep gyártása

28.15 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

28.2 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.21 Fűtőberendezés, kemence gyártása

28.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

28.24 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

28.25 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

28.29 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.3 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.30 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.4 Szerszámgépgyártás

28.41 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

28.49 Egyéb szerszámgép gyártása

28.9 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

28.91 Kohászati gép gyártása

28.92 Bányászati, építőipari gép gyártása

28.93 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

28.94 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

28.95 Papíripari gép gyártása

28.96 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

28.99 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

29.1 Közúti gépjármű gyártása

29.10 Közúti gépjármű gyártása

29.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.3 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

29.31 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

29.32 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

30.1 Hajó, csónak gyártása

30.11 Hajógyártás

30.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása

30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.3 Légi, űrjármű gyártása

30.30 Légi, űrjármű gyártása

30.4 Katonai harcjármű gyártása

30.40 Katonai harcjármű gyártása

30.9 Egyéb jármű gyártása

30.91 Motorkerékpár gyártása

30.92 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

30.99 M.n.s. egyéb jármű gyártása

31 Bútorgyártás

31.0 Bútorgyártás

31.01 Irodabútor gyártása

31.02 Konyhabútorgyártás

31.03 Ágybetét gyártása

31.09 Egyéb bútor gyártása

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.1 Ékszergyártás

32.11 Érmegyártás

32.12 Ékszergyártás

32.13 Divatékszer gyártása

32.2 Hangszergyártás

32.20 Hangszergyártás

32.3 Sportszergyártás

32.30 Sportszergyártás

32.4 Játékgyártás

32.40 Játékgyártás

32.5 Orvosi eszköz gyártása

32.50 Orvosi eszköz gyártása

32.9 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.91 Seprű-, kefegyártás

32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.11 Fémfeldolgozási termék javítása

33.12 Ipari gép, berendezés javítása

33.13 Elektronikus, optikai eszköz javítása

33.14 Ipari villamos gép, berendezés javítása

33.15 Hajó, csónak javítása

33.16 Repülőgép, űrhajó javítása

33.17 Egyéb közlekedési eszköz javítása

33.19 Egyéb ipari eszköz javítása

33.2 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

D. VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

35.1 Villamosenergia-termelés, -ellátás

35.11 Villamosenergia-termelés

35.12 Villamosenergia-szállítás

35.13 Villamosenergia-elosztás

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

35.2 Gázellátás

35.21 Gázgyártás

35.22 Gázelosztás

35.23 Gázkereskedelem

35.3 Gőzellátás, légkondicionálás

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

E. VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.0 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38 Hulladékgazdálkodás

38.1 Hulladékgyűjtés

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése

38.2 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

38.3 Hulladékanyag hasznosítása

38.31 Használt eszköz bontása

38.32 Hulladék újrahasznosítása

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

39.0 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

F. ÉPÍTŐIPAR

41 Épületek építése

41.1 Épületépítési projekt szervezése

41.10 Épületépítési projekt szervezése

41.2 Lakó- és nem lakó épület építése

41.20 Lakó- és nem lakó épület építése

42 Egyéb építmény építése

42.1 Út, vasút építése

42.11 Út, autópálya építése

42.12 Vasút építése

42.13 Híd, alagút építése

42.2 Közműépítés

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

42.9 M.n.s. egyéb építmény építése

42.91 Vízi létesítmény építése

42.99 Egyéb m.n.s. építés

43 Speciális szaképítés

43.1 Bontás, építési terület előkészítése

43.11 Bontás

43.12 Építési terület előkészítése

43.13 Talajmintavétel, próbafúrás

43.2 Épületgépészeti szerelés

43.21 Villanyszerelés

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

43.3 Befejező építés

43.31 Vakolás

43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

43.33 Padló-, falburkolás

43.34 Festés, üvegezés

43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.

43.9 Egyéb speciális szaképítés

43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

G. KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

45.1 Gépjármű-kereskedelem

45.11 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

45.19 Egyéb gépjármű-kereskedelem

45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

45.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

45.31 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

45.40 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

46.1 Ügynöki nagykereskedelem

46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

46.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

46.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

46.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

46.15 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

46.16 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

46.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

46.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

46.2 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

46.21 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

46.22 Dísznövény nagykereskedelme

46.23 Élőállat nagykereskedelme

46.24 Bőr nagykereskedelme

46.3 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

46.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

46.32 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

46.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

46.34 Ital nagykereskedelme

46.35 Dohányáru nagykereskedelme

46.36 Cukor, édesség nagykereskedelme

46.37 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

46.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

46.4 Háztartási cikk nagykereskedelme

46.41 Textil-nagykereskedelem

46.42 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

46.43 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

46.44 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

46.45 Illatszer nagykereskedelme

46.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

46.47 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

46.48 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

46.49 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

46.5 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

46.51 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

46.52 Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme

46.6 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

46.61 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

46.62 Szerszámgép-nagykereskedelem

46.63 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

46.64 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

46.65 Irodabútor-nagykereskedelem

46.66 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

46.69 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

46.7 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

46.72 Fém-, érc-nagykereskedelem

46.73 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

46.74 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

46.75 Vegyi áru nagykereskedelme

46.76 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

46.77 Hulladék-nagykereskedelem

46.9 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

47.1 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

47.2* Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme[3]

47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

47.22 Hús-, húsáru kiskereskedelme

47.23 Hal kiskereskedelme

47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

47.25 Ital-kiskereskedelem

47.26 Dohányáru-kiskereskedelem

47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

47.3* Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem[4]

47.30 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

47.4* Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme[5]

47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

47.43 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

47.5* Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme[6]

47.51 Textil-kiskereskedelem

47.52 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

47.53 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

47.54 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme

47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

47.6* Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme[7]

47.61 Könyv-kiskereskedelem

47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.63 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

47.64 Sportszer-kiskereskedelem

47.65 Játék-kiskereskedelem

47.7 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

47.71* Ruházat kiskereskedelem[8]

47.72* Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem[9]

47.73* Gyógyszer-kiskereskedelem[10]

47.74* Gyógyászati termék kiskereskedelme[11]

47.75* Illatszer-kiskereskedelem[12]

47.76* Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme[13]

47.77* Óra-, ékszer-kiskereskedelem[14]

47.78* Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme[15]

47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme

47.8 Piaci kiskereskedelem

47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

47.9 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

H. SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

49.1 Helyközi vasúti személyszállítás

49.10 Helyközi vasúti személyszállítás

49.2 Vasúti áruszállítás

49.20 Vasúti áruszállítás

49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás

49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

49.32 Taxis személyszállítás

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

49.4 Közúti áruszállítás, költöztetés

49.41 Közúti áruszállítás

49.42 Költöztetés

49.5 Csővezetékes szállítás

49.50 Csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

50.1 Tengeri személyszállítás

50.10 Tengeri személyszállítás

50.2 Tengeri áruszállítás

50.20 Tengeri áruszállítás

50.3 Belvízi személyszállítás

50.30 Belvízi személyszállítás

50.4 Belvízi áruszállítás

50.40 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

51.1 Légi személyszállítás

51.10 Légi személyszállítás

51.2 Légi áruszállítás

51.21 Légi áruszállítás

51.22 Űrszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

52.1 Raktározás, tárolás

52.10 Raktározás, tárolás

52.2 Szállítást kiegészítő tevékenység

52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

52.24 Rakománykezelés

52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

53 Postai, futárpostai tevékenység

53.1 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

53.10 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

53.2 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

I. SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55 Szálláshely-szolgáltatás

55.1 Szállodai szolgáltatás

55.10 Szállodai szolgáltatás

55.2 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.3 Kempingszolgáltatás

55.30 Kempingszolgáltatás

55.9 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

56 Vendéglátás

56.1 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.2 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

56.21 Rendezvényi étkeztetés

56.29 Egyéb vendéglátás

56.3 Italszolgáltatás

56.30 Italszolgáltatás

J. INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

58 Kiadói tevékenység

58.1 Kiadói tevékenység

58.11 Könyvkiadás

58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

58.13 Napilapkiadás

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

58.2 Szoftverkiadás

58.21 Számítógépes játék kiadása

58.29 Egyéb szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

59.1 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

59.14 Filmvetítés

59.2 Hangfelvétel készítése, kiadása

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

60.1 Rádióműsor-szolgáltatás

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás

60.2 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

61.1 Vezetékes távközlés

61.10 Vezetékes távközlés

61.2 Vezeték nélküli távközlés

61.20 Vezeték nélküli távközlés

61.3 Műholdas távközlés

61.30 Műholdas távközlés

61.9 Egyéb távközlés

61.90 Egyéb távközlés

62 Információ-technológiai szolgáltatás

62.0 Információ-technológiai szolgáltatás

62.01 Számítógépes programozás

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.03 Számítógép-üzemeltetés

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63 Információs szolgáltatás

63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

63.12 Világháló-portál szolgáltatás

63.9 Egyéb információs szolgáltatás

63.91 Hírügynökségi tevékenység

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

K. PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

64.1 Monetáris közvetítés

64.11 Jegybanki tevékenység

64.19 Egyéb monetáris közvetítés

64.2 Vagyonkezelés (holding)

64.20 Vagyonkezelés (holding)

64.3 Befektetési alapok és hasonlók

64.30 Befektetési alapok és hasonlók

64.9 Egyéb pénzügyi közvetítés

64.91 Pénzügyi lízing

64.92 Egyéb hitelnyújtás

64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

65.1 Biztosítás

65.11 Életbiztosítás

65.12 Nem életbiztosítás

65.2 Viszontbiztosítás

65.20 Viszontbiztosítás

65.3 Nyugdíjalapok

65.30 Nyugdíjalapok

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

66.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása

66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés

66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

66.3 Alapkezelés

66.30 Alapkezelés

L. INGATLANÜGYLETEK

68 Ingatlanügyletek

68.1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

68.32 Ingatlankezelés

M. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

69.1 Jogi tevékenység

69.10 Jogi tevékenység

69.2 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

70.1 Üzletvezetés

70.10 Üzletvezetés

70.2 Üzletviteli tanácsadás

70.21 PR, kommunikáció

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

71.1 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

71.11 Építészmérnöki tevékenység

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

73.1 Reklám

73.11 Reklámügynöki tevékenység

73.12 Médiareklám

73.2 Piac-, közvélemény-kutatás

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.1 Divat-, formatervezés

74.10 Divat-, formatervezés

74.2 Fényképészet

74.20 Fényképészet

74.3 Fordítás, tolmácsolás

74.30 Fordítás, tolmácsolás

74.9 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

75 Állat-egészségügyi ellátás

75.0 Állat-egészségügyi ellátás

75.00 Állat-egészségügyi ellátás

N. ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

77 Kölcsönzés, operatív lízing

77.1 Gépjárműkölcsönzés

77.11 Személygépjármű kölcsönzése

77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

77.2 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése

77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

77.3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

77.32 Építőipari gép kölcsönzése

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

77.35 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.4 Immateriális javak kölcsönzése

77.40 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

78.1 Munkaközvetítés

78.10 Munkaközvetítés

78.2 Munkaerőkölcsönzés

78.20 Munkaerőkölcsönzés

78.3 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

79.1 Utazásközvetítés, utazásszervezés

79.11 Utazásközvetítés

79.12 Utazásszervezés

79.9 Egyéb foglalás

79.90 Egyéb foglalás

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

80.1 Személybiztonsági tevékenység

80.10 Személybiztonsági tevékenység

80.2 Biztonsági rendszer szolgáltatás

80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás

80.3 Nyomozás

80.30 Nyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

81.1 Építményüzemeltetés

81.10 Építményüzemeltetés

81.2 Takarítás

81.21 Általános épülettakarítás

81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás

81.29 Egyéb takarítás

81.3 Zöldterület-kezelés

81.30 Zöldterület-kezelés

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

82.1 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.2 Telefoninformáció

82.20 Telefoninformáció

82.3 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.9 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

82.91 Követelésbehajtás

82.92 Csomagolás

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

O. KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

84.1 Közigazgatás

84.11 Általános közigazgatás

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

84.2 Társadalmi közszolgáltatás

84.21 Külügyek

84.22 Honvédelem

84.23 Igazságügy, bíróság

84.24 Közbiztonság, közrend

84.25 Tűzvédelem

84.3 Kötelező társadalombiztosítás

84.30 Kötelező társadalombiztosítás

P. OKTATÁS

85 Oktatás

85.1 Iskolai előkészítő oktatás

85.10 Iskolai előkészítő oktatás

85.2 Alapfokú oktatás

85.20 Alapfokú oktatás

85.3 Középfokú oktatás

85.31 Általános középfokú oktatás

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.4 Felső szintű oktatás

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42 Felsőfokú oktatás

85.5 Egyéb oktatás

85.51 Sport, szabadidős képzés

85.52 Kulturális képzés

85.53 Járművezető-oktatás

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

85.6 Oktatást kiegészítő tevékenység

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

Q. HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

86 Humán-egészségügyi ellátás

86.1 Fekvőbeteg-ellátás

86.10 Fekvőbeteg-ellátás

86.2 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

86.9 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.1 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.2 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

87.3 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

87.9 Egyéb bentlakásos ellátás

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

88.1 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

88.9 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88.91 Gyermekek napközbeni ellátása

88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

R. MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.0 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

90.01 Előadó-művészet

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

90.03 Alkotóművészet

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

91.0 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

91.02 Múzeumi tevékenység

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92 Szerencsejáték, fogadás

92.0 Szerencsejáték, fogadás

92.00 Szerencsejáték, fogadás

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

93.1 Sporttevékenység

93.11 Sportlétesítmény működtetése

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.13 Testedzési szolgáltatás

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.2 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

S. EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

94 Érdekképviselet

94.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

94.12 Szakmai érdekképviselet

94.2 Szakszervezeti tevékenység

94.20 Szakszervezeti tevékenység

94.9 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

94.91 Egyházi tevékenység

94.92 Politikai tevékenység

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

95.1 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

95.11 Számítógép, -periféria javítása

95.12 Kommunikációs eszköz javítása

95.2 Személyi, háztartási cikk javítása

95.21 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

95.22 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

95.23 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

95.24 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

95.25 Óra-, ékszerjavítás

95.29 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

96.0 Egyéb személyi szolgáltatás

96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

96.02 Fodrászat, szépségápolás

96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

T. HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.0 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.00 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

98.1 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

98.10 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

98.2 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

98.20 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

U. TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99 Területen kívüli szervezet

99.0 Területen kívüli szervezet

99.00 Területen kívüli szervezet

TARTALOM[16]

A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a növénytermesztést és az állattenyésztést. A gazdasági ágba tartoznak a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek, valamint a gazdaságban nevelt vagy a természetes környezetben élő állatokkal kapcsolatos állattenyésztési, vadgazdálkodási tevékenységek.

Lásd még: C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági ág

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

Ez az ágazat két alapvető tevékenységet különböztet meg: a növényi eredetű és az állati eredetű termékek előállítását. Az ágazat magában foglalja a biogazdálkodást, valamint a genetikailag módosított növények termesztését, illetve a genetikailag módosított állatok tenyésztését is. Ez az ágazat magában foglalja a szabadtéri és a melegházi növénytermesztést is.

Az ágazat tartalmazza továbbá a mezőgazdasághoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat is.

A 01.5 Vegyes gazdálkodás alágazat nem követi az általános alapelveket a főtevékenység meghatározásánál. Figyelembe veszi, hogy számos mezőgazdasági termelőegységnél a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés egyenlő súlyt képvisel, így csak önkényesen lehetne ezen gazdaságokat valamely kategóriába besorolni.

A mezőgazdasági tevékenységek nem tartalmazzák a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos feldolgozási eljárásokat (amelyeket a 10. és 11. Élelmiszerek, illetve italok gyártása ágazatok, valamint a 12 Dohánytermékek gyártása ágazat tartalmaz), mind amellett a mezőgazdasági termékeket az elsődleges piacra elő kell készíteni. Így idetartozik a növények ún. előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is.

Az ágazat nem tartalmazza a termőterület építőipari jellegű kialakítási földmunkáit (pl. meredek dőlésű területeken teraszok kialakítása, vízelvezetés, rizsföldek előkészítése), melyek az F (Építőipar) nemzetgazdasági ágba tartoznak, és nem tartalmazza azon felvásárló, illetve forgalmazó szövetkezeti tevékenységeket sem, amelyek a mezőgazdasági termékek értékesítésével kapcsolatosak. Ezek a piaci, kereskedelmi tevékenységek a G (Kereskedelem, gépjárműjavítás) nemzetgazdasági ágba tartoznak.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a tájvédelemmel, - fenntartással, parkosítással kapcsolatos tevékenységek, lásd: 81.30

- a zöldterület-kezelés, lásd: 91.04

01.1 Nem évelő növény termesztése

Ez az alágazat azoknak a nem évelő növényeknek a termesztését tartalmazza, amelyek élettartama nem haladja meg a két termesztési ciklust. Idetartozik ezen növények vetőmag előállítás céljára ültetett termesztése is.

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

Ez a szakágazat tartalmazza a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak szabadföldi termesztését. Idetartozik a biogazdálkodás keretein belül termelt növények, valamint a genetikailag módosított növények termesztése is. Ezen növények termesztését a mezőgazdasági termelőegységek gyakran kombináltan végzik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gabonafélék termesztése, ilyen a(z):

• búza

• kukorica

• cirok

• árpa

• rozs

• zab

• köles

• egyéb máshova nem sorolt gabonafélék.

- a hüvelyes növények termesztése, ilyen a(z):

• bab

• lóbab

• csicseriborsó

• homoki bab

• lencse

• csillagfürt

• borsó

• kajánbab

• egyéb hüvelyes növények

- az olajos magvak termesztése, ilyen a(z):

• szójabab

• földimogyoró

• gyapotmag

• ricinusmag

• lenmag

• mustármag

• négermag

• repcemag

• sáfrányos szeklice mag (olajözön mag)

• szezámmag

• napraforgómag

• mák

• egyéb olajos magvak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rizstermesztés, lásd: 01.12

- a csemegekukorica termesztése, lásd: 01.13

- a takarmánykukorica termesztése, lásd: 01.19

- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése, lásd: 01.26

01.12 Rizstermesztés

Ez a szakágazat tartalmazza a rizstermesztést, és magában foglalja a biogazdálkodás keretein belül termelt, valamint a genetikailag módosított rizs termesztését is.

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér- gumósnövény termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a levélzöldségek termesztése, mint a(z):

• articsóka

• spárga

• káposzta

• karfiol és brokkoli

• saláta és cikória

• spenót

• egyéb levélzöldségek termesztése

- a gyümölcszöldségek termesztése, mint a(z):

• uborka

• padlizsán (tojásgyümölcs)

• paradicsom

• görögdinnye

• sárgadinnye

• egyéb gyümölcszöldségek termesztése

- a hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek termesztése, mint a(z):

• sárgarépa

• tarlórépa

• fokhagyma

• hagyma, mogyoróhagyma

• póréhagyma és egyéb hagymaféle

• egyéb hagymafélék, gumós és gyökérzöldségek

- a gomba és a szarvasgomba termesztése

- a zöldségszaporító-anyag termesztése, beleértve a cukorrépa magvait (kivéve répafélék magvai)

- a cukorrépa termesztése

- az egyéb zöldségfélék termesztése

- az ehető gumós és gyökérnövények termesztése, mint a(z):

• burgonya

• édesburgonya

• manióka

• yam

• egyéb ehető gumós és gyökérnövény

• csemegekukorica

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a chili, a fűszerpaprika és az egyéb fűszernövények termesztése, lásd: 01.28

- a gombaspóra termesztése, lásd: 01.30

01.14 Cukornádtermesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukornád termesztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukorrépa termesztése, lásd: 01.13

01.15 Dohánytermesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyers dohány termesztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dohánytermék gyártása, lásd: 12.00

01.16 Rostnövénytermesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyapottermesztés

- a juta, a kenaf és az egyéb rostos növények termesztése

- a len, a kender termesztése

- a szizál és egyéb agaveféle rostok termesztése

- a manilakender, a hócsalán és az egyéb növényi rostok termesztés

- az egyéb rostnövény termesztése

- a juta, a len, a kókusz áztatása a mezőgazdasági tevékenység keretében

01.19 Egyéb, nem évelő növény termesztése

Ez a szakágazat tartalmazza a máshová nem sorolt nem évelő növények termesztését:

- a karórépa, a mángold, a takarmányozási célú gyökérnövények, a lóhere, a lucerna, a baltacím, a takarmánykukorica, az egyéb fűfélék, a takarmánykáposzta és a hasonló takarmánynövények termesztése

- a hajdina termesztése

- a gyökérfélék magvainak (kivéve cukorrépa mag), valamint a takarmánynövények magvainak termesztése

- a virágok termesztése, beleértve a vágni való virág, virágsarj termesztését

- a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek előkészítése kereskedelmi értékesítéshez a termelő által

- a virágszaporító-anyag (magvak) termesztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem évelő fűszer-, illatszer-, gyógyszergyártásban használt növények termesztése,lásd: 01.28

- a virágkereskedők által elkészített csokrok, koszorúk készítése, lásd 46.11, 46.22, 47.76

01.2 Évelő növény termesztése

Ez az alágazat tartalmazza azoknak az évelő növényeknek (fásszárú és évenként megújuló, lágyszárú növények) a termesztését, amelyek élettartama meghaladja a két termesztési ciklust. Idetartozik ezen növények vetőmag előállítási céllal ültetett növényeinek termesztése is.

01.21 Szőlőtermesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a borszőlő és a csemegeszőlő termesztése szőlőültetvényeken

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bortermelés, lásd: 11.02

01.22 Trópusi gyümölcs termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök termesztése:

• avokádó

• banán, főzőbanán

• datolya

• füge

• mangó

• papaya

• ananász

• egyéb trópusi, szubtrópusi gyümölcsök

01.23 Citrusféle termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a citrusfélék termesztése:

• grépfrút

• citrom, zöldcitrom

• narancs

• mandarin

• egyéb citrusfélék

01.24 Almatermésű, csonthéjas termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az almatermésűek és a csonthéjas gyümölcsök termesztése:

• alma

• sárgabarack

• cseresznye, meggy

• őszibarack, nektarin

• körte, birs

• szilva, kökény

• egyéb almatermésűek és csonthéjas gyümölcsök

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ehető magvú csonthéjasok (pl. dió, mandula, mogyoró) termesztése, lásd 01.25

01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bogyósok termesztése:

• áfonya

• ribiszke

• köszméte (egres)

• kivi

• málna

• szamóca

• egyéb bogyósok

- a gyümölcsmag előállítása

- az ehető magvú csonthéjasok termesztése:

• mandula

• kesudió

• gesztenye

• mogyoró

• pisztácia

• dió

• egyéb csonthéjasok

- az egyéb gyümölcsök termesztése

• szentjánoskenyér

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kókuszdió termesztése, lásd: 01. 26

01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olajtartalmú gyümölcsök termesztése:

• kókuszdió

• olívabogyó

• olajpálma

• egyéb olajtartalmú gyümölcsök

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szójabab, a földimogyoró, és az egyéb olajos magvak termesztése, lásd: 01.11

01.27 Italgyártási növény termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az italgyártáshoz használt növények termesztése:

• kávé

• tea

• maté

• kakaó

• egyéb italgyártáshoz használt növények

01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az évelő és nem évelő fűszernövények termesztése:

• bors

• chili és fűszerpaprika (capsicum spp.)

• szerecsendió és virága, kardamon

• ánizs, badián, édeskömény

• fahéj

• szegfűszeg

• gyömbér

• vanília

• komló

• egyéb fűszer- és illatszernövények

- a gyógyszergyártásban a kábító-, altatószerként használt növények termesztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mák termesztése, lásd 01.11

01.29 Egyéb évelő növény termesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gumifa termesztése, latex kinyerése céljából

- a karácsonyfa termesztése

- a növényi nedv kinyerésére ültetett fák termesztése

- az elsősorban fonásra szánt növényi termékek termesztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a virágok termesztése, beleértve a vágni való/vágott virág, virágsarj termesztését, lásd: 01.19

- a vadon termő növényi nedv vagy kaucsuk begyűjtése, lásd: 02.30

01.3 Növényi szaporítóanyag termesztése

01.30 Növényi szaporítóanyag termesztése

Ez a szakágazat tartalmazza a növényi szaporítóanyagok termesztését (dugvány, hajtás, csemete) közvetlen felhasználásra, illetve tartalmazza azon oltványalanyok termesztését is, melyeket később oltanak be növénytermesztés céljából.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a palántának ültetett növények termesztése

- a dísznövény hasznosítású növények termesztése, beleértve a gyeptéglatermesztést is

- gumó, gyökér, hagyma előállítására ültetett növények; oltvány, dugvány; gombaspóra

termesztése

- a faiskola működtetése, kivéve erdei faiskola

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mag előállítási céllal ültetett növényeinek termesztése, lásd: 01.1, 01,2

- az erdei faiskola, lásd: 02.10

- a virág-szaporítóanyag (magvak) termesztése, lásd 01.19

01.4 Állattenyésztés

Ez az alágazat tartalmazza az összes állatfaj tenyésztését, kivéve a tengeri állatokat.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a gazdasági haszonállatok etetése, gondozása, lásd: 01.62

- a vágóhidakon a vágás feldolgozás során nyert melléktermékek pl. nyersbőr, irha, nyírt

gyapjú gyártása, lásd: 10.11

01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tejhasznú szarvasmarha és bivaly tenyésztése

- a nyers tej termelése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tejfeldolgozás, lásd: 10. 51

01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a húshasznú szarvasmarha és bivaly tenyésztése

- a szarvasmarhasperma termelése

01.43 Ló, lóféle tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- ló, szamár, lóöszvér, szamáröszvér tenyésztése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a verseny- és a lovaglóistálló működtetése, lásd: 93.19

01.44 Teve, teveféle tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a teve, tevefélék tenyésztése

01.45 Juh, kecske tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a juh és a kecske tenyésztése

- a nyers juh- vagy kecsketej termelése

- a nyersgyapjú termelése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyapjúnyírás díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 01.62

- a tímáripari bőr előállítása, lásd: 10.11

- a tejfeldolgozás, lásd: 10.51

01.46 Sertéstenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sertéstenyésztés

01.47 Baromfitenyésztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a baromfitenyésztés:

• tyúk, pulyka, kacsa, liba és gyöngytyúk tenyésztése

- a tojás termelése

- a baromfikeltető állomások üzemeltetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a baromfitoll és -pehely termelése, lásd: 10.12

01.49 Egyéb állat tenyésztése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a félvad vagy vadállatok tenyésztése üzemi körülmények között:

• strucc, emu

• egyéb madarak (kivéve baromfi)

• rovarok

• nyúl és egyéb prémes állat

- az állattartásból származó irha, illetve hüllő- vagy madárbőr termelése

- férgek, puhatestű állatok tenyésztése gazdaságban

- selyemhernyó-tenyésztés, selyemgubó-előállítás

- méhek tartása, méz és méhviasz előállítása

- a hobbiállatok tenyésztése (kivéve: hal):

• macskák, kutyák tenyésztése

• madarak pl. papagáj stb. tenyésztése

• hörcsög stb.

- az egyéb állatok tenyésztése (pl. a tenyésztett hüllők (beleértve a kígyót, teknőst), éti csiga(kivéve tengeri))

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a baromfitenyésztés, lásd: 01.47

- a vadgazdálkodásból származó állati termékek termelése, lásd: 01.70

- béka-, krokodil-, tengerihüllő-farmok működtetése, lásd: 03.21, 03.22

- a halgazdaságok működtetése, lásd: 03.21, 03.22

- a hobbiállatok idomítása, lásd: 96.09

01.5 Vegyes gazdálkodás

01.50 Vegyes gazdálkodás

Ez a szakágazat tartalmazza a vegyesen végzett növénytermesztés és állattenyésztés nem szakosodott tevékenységeit. A farm mérete nem meghatározó tényező, fontos szempont azonban, hogy sem a növénytermesztő, sem az állattenyésztési tevékenységek aránya nem haladhatja meg a mezőgazdasági termelőegység standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át. Amennyiben valamelyik tevékenység meghaladja az adott termelőegység*[17] standard fedezeti hozzájárulásának 66%-át, úgy a gazdaság által végzett tevékenység nem ebbe a szakágazatba tartozik, hanem a megfelelő növénytermesztési vagy állattenyésztési tevékenységek közé kell sorolni.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vegyes növénytermesztés, lásd:01.1 és 01.2

- a vegyes állattenyésztés, lásd: 01.4

01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

Ez az alágazat tartalmazza az olyan díjazásért vagy megbízásos alapon végzett tevékenységeket, amelyek a mezőgazdasági termesztéssel, illetve a nem termesztési célú mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatosak (pl. mezőgazdasági termékek betakarítása). Az alágazat tartalmazza továbbá a betakarítás utáni tevékenységeket, amelyeket a mezőgazdasági termékek előkészítését célozzák az elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is.

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenység:

• talaj-előkészítés

• vetés, telepítés

• növények gondozása

• permetezés, beleértve a permetezést légi úton is

• gyümölcsfa-, szőlőmetszés

• rizsátültetés, gyökérnövények egyelése

• betakarítás

• a mezőgazdasággal kapcsolatos kártevőirtás, beleértve a nyulak elleni védekezést is

- a mezőgazdasági terület gondozása, ápolás ökológiájának megóvása, annak érdekében, hogy hosszú távon megfelelő, termőképességet biztosítson.

- a mezőgazdasági célú öntözési berendezések működtetése

- a mezőgazdasági gép, berendezés kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a betakarítás utáni tevékenység, lásd: 01.63

- csatornákon keresztül történő vízellátási tevékenység, lásd: 36.00

- a mezőgazdasági terület drénezése (vízelvezetés, lecsapolás, alagcsövezés), lásd: 43.12

- tájépítés, tervezés, lásd: 71.11

- az agronómusi, az agrárközgazdászi tevékenység, lásd: 74.90

- egyéb kártevő irtási szolgáltatás, lásd: 81.29

- a zöldterület-kezelés, lásd: 81.30

- a mezőgazdasági kiállítások és vásárok rendezése, lásd: 82.30

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett mezőgazdasági tevékenységek:

• állatok szaporodását, növekedését, termelőképessége javítását elősegítő tevékenység

• nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfiivartalanítás, ketrecek tisztítása stb.

• mesterséges megtermékenyítéshez kapcsolódó tevékenységek

• nyájakkal/csordákkal/gulyákkal stb. kapcsolatos szolgáltatás

• gyapjúnyírás

• gazdasági haszonállatok istállózása, gondozása, etetése

- patkolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kizárólag állatok elhelyezésére szolgáló építmény bérbeadása, működtetése, lásd: 68.20

- agronómusok, agrárközgazdászok tevékenysége, lásd 74.90.19

- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 75.00

- az állatok beoltása, lásd: 75.00

- az állatok (pl. ménes) kölcsönzése, bérbeadása, lásd: 77.39

- szórakoztatási célú lovagoltatás, lásd 93.11

- a hobbiállat-gondozás, lásd: 96.09

01.63 Betakarítást követő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a növényi termékek előkészítése elsődleges piacra, beleértve a nyersanyagpiacot is pl. tisztítás, vágás, osztályozás, fertőtlenítés, díjazásért vagy szerződéses alapon

- a gyapot tisztítása, gyapotmag eltávolítása

- a dohánylevelek előkészítése pl. szárítás

- a kakaóbab előkészítése pl. héjeltávolítás

- a gyümölcsök viaszolása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági termékek előkészítése termelő által, lásd: 01.1, 01.2 vagy 01.3

- azok a betakarítás utáni tevékenységek, amelyek a vetőmag minőségének javítását célozzák, lásd: 01.64

- dohánylevél kocsányozása, újraszárítása, lásd: 12.00

- az ügynöki nagykereskedők és társaságok marketingtevékenysége, lásd: 46

- a mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelme, lásd: 46. 2

01.64 Vetési célú magfeldolgozás

Ez a szakágazat tartalmazza azon betakarítás utáni tevékenységeket, amelyek a vetőmag minőségének javítását célozzák a magok megtisztításával a hulladéktól, a méret alatti, az éretlen vagy a károsodott, sérült vetőmagok eltávolításával, illetve a vetőmagok tárolási célú szárításával. A tevékenység tartalmazza az értékesítésig végzett szárítást, tisztítást, osztályozást, kezelést stb. A genetikailag módosított vetőmagok kezelése is ebbe a kategóriába tartozik.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vetőmagok termesztése, lásd: 01.1 és 01.2

- a vetőmagok feldolgozása olajtermelés céljából, lásd: 10.41

- a vetőmag jellemzőinek megváltoztatása érdekében végzett kutatás-fejlesztés, lásd: 72.11

01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelemi célú vadgazdálkodás

- a vadállatok elejtése, vadbefogás, ezek célja: élelmiszer, prém, bőr nyerése; vadállat átadása kutatási célokra vagy átadás állatkertnek, állatkereskedésnek

- a vadászatból, vadfogásból származó irha, prém, hüllő- vagy madárbőr termelése

- a tengeri emlősök (pl. rozmár, fóka) szárazföldi befogása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állattartásból származó irha, hüllő- vagy madárbőr termelése, lásd: 01.49

- a vadtenyésztés üzemi körülmények között, lásd: 01.4

- a bálnavadászat, lásd: 03.11

- a vágóhídi állati termékek termelése pl. bőr, lásd: 10.11

- a sport- és szabadidős vadászat és kacsolódó szolgáltatás, lásd: 93.19

- a vadászat, vadbefogás népszerűsítését célzó szolgáltatás, lásd: 94.99

02 Erdőgazdálkodás

Ez az ágazat magában foglalja a fafeldolgozáshoz szükséges hengeres fa előállítását, valamint az erdőben vadon termő, egyéb növényi termékek kinyerését, gyűjtését. A fakitermelésen kívül az erdőgazdálkodási tevékenység olyan terméket is eredményezhet, ami kismértékű feldolgozási folyamat eredménye pl. tűzifa, faszén, feldolgozatlan rönkfa (pl. támasz, oszlop). Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a fa további megmunkálása pl. fűrészelés, lásd: 16.

02.1 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- erdő, erdősáv telepítése: a fásítás, az erdő felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése, fenntartása

- erdei bokor és más fás növényi (pl. tüzelésre, papírgyártásra alkalmas és egyéb) faanyag termelése

- az erdei faiskola működtetése

Ezeket a tevékenységeket a természetes és az ültetett erdőkben egyaránt lehet végezni.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a karácsonyfa termesztése, lásd: 01.29

- a faiskolák üzemeltetése, kivéve erdei faiskolák, lásd: 01.30

- a vadon termő gomba, az egyéb nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 02.30

- a faforgács, egyéb fanyesedék termelése, lásd: 16.10

02.2 Fakitermelés

02.20 Fakitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fafeldolgozáshoz szükséges rönkfa termelése

- a feldolgozás nélkül felhasznált rönkfa termelése, mint pl. kerítésoszlop, közműoszlop, támasztékként hasznosítható faanyag

- fa termelése, gyűjtése energiatermelés céljára

- a fakitermelésből származó hulladékok begyűjtése energia-előállítás céljára

- faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

- a fa kitermelése és durva megmunkálása

E tevékenységből származó termék lehet rönkfa vagy tűzifa.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a karácsonyfa termesztése, lásd: 01.29

- erdő, erdősáv telepítése, fásítás, felújítása (újraültetése és átültetése), gyérítése, fenntartása, lásd: 02.10

- a vadon termő, nem fa erdei termékek gyűjtése, lásd: 02.30

- a faforgács, fanyesedék termelése, lásd: 16.10

- a faszén-előállítás fa égetésével, lásd: 20.14

02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

02.30 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vadon termő növényi termékek begyűjtése:

• gomba, szarvasgomba

• bogyók

• héjas termésűek

• balata és egyéb hasonló természetes gumiféle

• parafa

• sellak és gyanta

• balzsam

• növényi szőr

• valisznéria

• makk, vadgesztenye

• moha és zuzmó

• egyéb vadon termő növények és éti csiga gyűjtése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fent felsorolt termékek termesztése üzemi körülmények között (kivéve: paratölgy), lásd: 01 ág

- gomba-, szarvasgomba-termesztés, lásd: 01.13

- bogyósok, héjas termésűek termesztése, lásd: 01.25

- a tűzifa begyűjtése, lásd: 02.20

- a faforgács termelése, lásd: 16.10

- tengeri moszatok, algák, szivacsok begyűjtése, lásd 03

02.4 Erdészeti szolgáltatások

02.40 Erdészeti szolgáltatások

Ez a szakágazat magában foglalja a díjazásért vagy szerződéses alapon, végzett erdészeti tevékenységeket.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az erdészeti szolgáltatási tevékenység:

• a faállomány számbavétele

• az erdészeti szaktanácsadó szolgáltatás

• a faállomány értékelése, becslése

• az erdőtűz oltása, az erdő tűzvédelme, nem elkülönülten végezve

• az erdei kártevők elleni védelem tevékenységei

- a fakitermelő szolgáltatás:

• a kitermelt fa erdőn belüli mozgatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az erdei faiskola működtetése, lásd: 02.10

- erdő drénezése, lásd: 43.12

- építési terület megtisztítása, lásd: 43.12

03 Halászat, halgazdálkodás

Ez az ágazat tartalmazza a halászati és halgazdálkodási tevékenységeket, beleértve a tengeri, part menti és belvízi élőhelyek halászati termékeinek (hal, rák, vízi növény, illetve természetes gyöngy, szivacs egyéb tengeri termék) halászatát vagy gyűjtését.

Az ágazat tartalmazza továbbá azon tevékenységeket is, melyek általában a saját számlás termelés részét képezik (pl. gyöngytermelési célú osztrigatenyésztés).

A tengeri vagy belvízi halászati vagy halgazdálkodási szolgáltatások a megfelelő halászati vagy halgazdálkodási tevékenységhez tartoznak.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a hajóépítés és -javítás, lásd 30.1, 33.15

- sport-, illetve szabadidős halászat, horgászat, lásd 93.19

- hal-, rákfeldolgozás szárazföldi vagy hajón működő feldolgozóüzemben, lásd 10.20

- nád, sás, hínár és az egyéb vadon termő vízi növény gyűjtése, lásd 02.30.

03.1 Halászat

Ez az alágazat tartalmazza a vadon élő vízi élőlények (főleg halak, rákok, puhatestűek, de beleértve a vízi növényeket is), elfogását célzó halászati tevékenységeket (pl. vadászat, fogás, begyűjtés). Ezek az élőlények származhatnak óceáni, part menti, belvízi környezetből, az elfogásuk történhet kézzel vagy bármely halászati eszközzel (pl. halászhálók, különféle csapdák), a rendeltetésük emberi fogyasztás vagy egyéb célok. Ezen tevékenységek végezhetők az óceánon, a partmenti és belvizeken (pl. kagylók, osztrigák gyűjtése), hálóval vagy vízi járműről. A vízi jármű házilag is készülhet, de többnyire kereskedelmi forgalomból származik. A halászati tevékenységek magukban foglalják az újratelepített vizekben végzett halászati tevékenységeket is.

03.11 Tengeri halászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelmi célú óceáni, part menti halászati tevékenység

- a tengeri rákok, puhatestűek halászata

- a bálna vadászata

- a vízi állatok halászata: teknős, tengeri tömlő, zsákállat, tengeri sün stb.

- a halfeldolgozási és -tartósítási tevékenység, amikor ezek a tevékenységek ugyan azon a hajon történnek, ahol a halászati tevékenységet is folytatják

- az egyéb tengeri élőlények és termékek begyűjtése: természetes gyöngy, tengeri szivacs, korall, alga

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tengeri emlősök (pl. rozmár, fóka) vadászata, kivéve a bálnavadászatot, lásd: 01.70

- a bálna feldolgozása a halászattól elkülönült hajón, lásd: 10.11

- halak, rákok, puhatestűek feldolgozása, amikor ez a tevékenység nem ugyanazon a hajon történik, ahol a halászati tevékenységet is folytatják vagy a szárazföldi üzemben történik, lásd: 10.20

- a hajóbérlet, -kölcsönzés kezelőszemélyzettel együtt szabadidős tevékenységhez (pl. sétahajózás), lásd: 50.10

- a halászati kikötői parti őrség tevékenysége, lásd: 84.24

- sport- vagy szabadidős horgászati tevékenység és kapcsolódó szolgáltatások, lásd: 93.19

- a kizárólag sporthorgászati, halászati területek működtetése, lásd: 93.19

03.12 Édesvízi halászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelmi célú belvízi halászat

- az édesvízi rákok és puhatestűek halászata

- az édesvízi állatok halászata

- a különféle édesvízi termékek gyűjtése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- halak, rákok, puhatestűek feldolgozása, lásd: 10.20

- a halászati kikötői parti őrség tevékenysége, lásd: 84.24

- a sport- vagy szabadidős horgászati tevékenység és kapcsolódó szolgáltatások, lásd: 93.19

- a kizárólag sporthorgászati, halászati területek működtetése, lásd: 93.19

- nád, sás, hínár és egyéb vadon termő növények és éti csiga gyűjtése, lásd 02.30

03.2 Halgazdálkodás

Ez az alágazat tartalmazza a halgazdálkodási tevékenységeket, azt a termelési folyamatot, amely magában foglalja a vízi élőlények (halak, rákok, puhatestűek, növények, krokodilok, alligátorok, kétéltűek) tenyésztését, beleértve a begyűjtésüket is, valamint olyan technológiák használatát, amelyekkel növelni lehet az ebbe a kategóriába tartozó vízi állatok termelését, illetve a környezet természetes kapacitását (pl. rendszeres állomány-utánpótlás, etetés, ragadozók elleni védelem).

A halgazdálkodás tartalmazza továbbá az ivadék- és felnőttállomány tenyésztését mesterséges körülmények között. A halgazdálkodási tevékenységet (beleértve a tenyésztéstől a termékek begyűjtéséig) bármilyen szervezeti keretek között lehet végezni pl. egyéni vagy üzleti vagy állami tulajdonú szervezetekben.

Nem ebbe az alágazatba tartozik :

- a hüllők (beleértve a kígyót, teknőst) tenyésztése, lásd 01.49

03.21 Tengerihal-gazdálkodás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- tengerihal-tenyésztés, beleértve a tengeri díszhalakat is

- osztriga, kagylópete, rák és halivadék, fiatal lazac és pisztráng tenyésztése

- a tengeri saláta és egyéb ehető tengeri moszat termelése

- tengeri rákok, kagylók, puhatestűek és egyéb tengeri élőlények tenyésztése

- halgazdálkodás a part menti vizekben

- halgazdálkodás a sós vízzel feltöltött tartályokban, medencékben

- a tengerihal-keltető működtetése

- a tengerihüllő-telep működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a békatenyésztés, lásd: 03.22

- a kizárólag sporthorgászati, halászati területek működtetése, lásd: 93.19

03.22 Édesvízihal-gazdálkodás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az édesvízihal-tenyésztés, bele értve az édesvízi díszhalakét is

- édesvízi rákok, kagylók, puhatestűek és egyéb édesvízi élőlények tenyésztése

- édesvízihal-keltetők üzemeltetése

- a békatenyésztés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- halgazdálkodás a sós vízzel feltöltött tartályokban, medencékben, lásd:03.21

- a kizárólag sporthorgászati és halászati területek működtetése, lásd: 93.19

B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS

A bányászat és kőfejtés nemzetgazdasági ág tartalmazza a természetben előforduló ásványok kitermelését beleértve a szilárd ásványokat (szén és ércek), a folyékony ásványokat (kőolaj) és a gázokat (földgáz). A kitermelést különböző módszerekkel végzik, mint pl. mélyművelés, külszíni fejtés, kőolaj- és földgázkutak üzemeltetése, a tengerfenéken végzett bányászat.

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a kiegészítő, a nyersanyag piacképessé tételét célzó előkészítő tevékenységeket pl. törés, őrlés, tisztítás, szárítás, válogatás, ércdúsítás, földgáz cseppfolyósítása és szilárd tüzelőanyagok tömörítése Ezeket a tevékenységeket gyakran azok a gazdasági egységek végzik, amelyek az erőforrást kitermelik és/vagy olyanok, amelyek telepe a kitermelés közelében van.

A bányászati tevékenység a kitermelt fontosabb ásványok szerint ágazatokba, alágazatokba és szakágazatokba sorolható. A 05 és a 06 ágazat tartalmazza a fosszilis tüzelőanyagok (szén, lignit, kőolaj, földgáz) bányászatát. A 07 és a 08 ágazat tartalmazza a fémércek, különböző ásványok és a kőfejtés termékeinek bányászatát. Az ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozó néhány technikai tevékenységet (különösen a szénhidrogén-kitermeléshez kapcsolódóan) erre szakosodott gazdasági szervezetek végezhetnek harmadik fél részére ipari szolgáltatásként. Az ilyen szolgáltatás a 09 ágazatba tartozik.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik:

- a kitermelt nyersanyag feldolgozása, lásd: C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági ág

- a kitermelt nyersanyag további átalakítás nélküli felhasználása építőipari célokra, lásd: F(Építőipar) nemzetgazdasági ág

- természetes forrás- és ásványvíz palackozása a forrásnál vagy kútnál, lásd: 11.07

- bizonyos talajfajta, ásvány és kő zúzása, őrlése vagy egyéb kezelése, ami nincs összefüggésben

a bányászati és kőfejtési tevékenységgel, lásd: 23.9

05 Szénbányászat

A szilárd ásványi anyagok kitermeléséhez tartozik az a földfelszín alatti vagy külszíni bányászat és egyéb tevékenység (pl. osztályozás, tisztítás, tömörítés és a szállításhoz szükséges egyéb művelet), amely piacképes terméket eredményez.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a kokszgyártás, lásd: 19.10

- a feketeszén-, barnaszén- vagy lignitbányászathoz kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90

- a brikettgyártás, lásd: 19.20

05.1 Feketeszén-bányászat

05.10 Feketeszén-bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a feketeszén mélyművelésű és külszíni bányászata, beleértve a cseppfolyósításos módszert alkalmazót is

- a feketeszén minőségjavítását, illetve tisztítását, osztályozását, válogatását, porrá őrlését, tömörítését stb. szállítás vagy raktározás előkészítésére

- feketeszén kinyerése meddőhányóból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a barnaszén és a lignit bányászata, lásd: 05.20

- a tőzeg kitermelése, lásd: 08.92

- a feketeszén-bányászathoz kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90

- a szénbányászathoz kapcsolódó próbafúrás, lásd: 09.90

- a szilárd tüzelőanyag gyártása kokszolókemencében, lásd: 19.10

- a feketeszénbrikett gyártása, lásd: 19.20

- a szénbányászati terület előkészítése, lásd: 43.12

05.2 Barnaszén-, lignitbányászat

05.20 Barnaszén-, lignitbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a barnaszén és a lignit mélyművelésű és külszíni bányászata, beleértve a cseppfolyósításos módszert, alkalmazót is

- a barnaszén és a lignit minőségjavítását, illetve mosását, dehidrálását, porrá őrlését és tömörítését szállítás vagy raktározás előkészítésére

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a feketeszén-bányászat, lásd: 05.10

- a tőzeg kitermelése, lásd: 08.92

- a barnaszén- és lignitbányászathoz kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90

- a szénbányászathoz kapcsolódó próbafúrás, lásd: 09.90

- a barnaszén- és a lignitbrikett gyártása, lásd: 19.20

- a szénbányászati terület előkészítése, lásd: 43.12

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

Ebbe az ágazatba tartozik a kőolaj bányászata, az olajpala és az olajhomok kitermelése és azokból kőolaj kinyerése, a földgáz kitermelése és folyékony szénhidrogénekké alakítása. Ebbe az ágazatba tartoznak a kőolaj- és földgázmezőkön található létesítmények működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek, például a fúrás, a kutak elkészítése, berendezéseinek felszerelése, az anyagfajtákat szétválasztó (szeparátor) berendezés működtetése, emulzió bontása, sótalanítás, a nyers kőolaj összegyűjtése olajmezőkön" és minden egyéb olyan tevékenység, amely a kőolaj és a földgáz előkészítésére irányul a kitermelési helytől a szállítás kezdőpontjáig.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a kőolaj- és földgázmezőkön díjazásért vagy szerződéses alapon végzett szolgáltatás, lásd: 09.10

- a kőolaj- és földgázkutak feltárása, lásd: 09.10

- a próbafúrás, lásd: 09.10

- a kőolaj-feldolgozás, lásd: 19.20

- a geofizikai-, geológiai és szeizmikus felmérés, lásd: 71.12

06.1 Kőolaj-kitermelés

06.10 Kőolaj-kitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kőolajkút fúrása

- a kőolaj kitermelése

- a bitumen- vagy olajtartalmú pala, homok kitermelése

- a kőolaj kitermelése olajpalából és olajhomokból

- a kőolaj-kitermelés eljárásai: iszapolás, sómentesítés, víztelenítés, stabilizálás stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.10

- a kőolaj- és földgázfeltárás, lásd: 09.10

- a kőolaj-feldolgozás, lásd: 19.20

- a folyékony kőolajgázok visszanyerése kőolaj-finomítás során, lásd: 19.20

- a csővezeték üzemeltetése, lásd: 49.50

06.2 Földgázkitermelés

06.20 Földgázkitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

-földgáztermelő kút fúrása

- a gáz halmazállapotú szénhidrogének (földgáz) kitermelése

- a kondenzátumok kitermelése

- a cseppfolyós szénhidrogén-frakciók kinyerése és elkülönítése,

- a földgáz kéntelenítése

- a cseppfolyósítás vagy pirolízis során nyert folyékony szénhidrogének kitermelése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.10

- a kőolaj- és földgázfeltárás, lásd: 09.10

- a folyékony kőolajgázok visszanyerése kőolaj-finomítás során, lásd: 19.20

- az ipari gázok gyártása, lásd: 20.11

- a csővezeték üzemeltetése, lásd: 49.50

07 Fémtartalmú érc bányászata

Ebbe az ágazatba tartozik a fémtartalmú ércek bányászata mélyműveléssel, külszíni fejtéssel, tengerfenéken végezve stb. Idetartozik az ércek dúsítása és előkészítése, mint az aprítás, őrlés, mosás, szárítás, zsugorítás, kalcinálás és lúgozás, az ércek fajsúly szerinti osztályozása vagy flotálása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a vasércpiritek pörkölése, lásd: 20.13

- az alumínium-oxid gyártása, lásd: 24.42

- a nagyolvasztó működtetése, lásd: 24

07.1 Vasércbányászat

07.10 Vasércbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a főleg vastartalmú érc bányászata

- a vasérc minőségjavítása és zsugorítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a pirit és a pirolit bányászata és előkészítése (a pörkölés kivételével), lásd: 08.91

- vasércpiritek pörkölése, lásd: 20.13

07.2 Egyéb fém érc bányászata

Ebbe az alágazatba tartozik a nem vas fémek érceinek bányászata.

07.21 Urán-, tóriumérc-bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a főleg urán- és tóriumtartalmú érc bányászata: uránszurokérc stb.

- ezen ércek koncentrátumainak előállítása

- az uránoxid-keverék (U3O8, "yellow-cake") előállítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az urán- és tóriumérc dúsítása, lásd: 20.13

- az urán gyártása uránszurokércből vagy egyéb ércből, lásd: 24.46

- az urán olvasztása és finomítása, lásd: 24.46

07.29 Színesfém érc bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a főleg nem vas fémeket tartalmazó érc bányászata, előkészítése

• alumínium (bauxit), réz, ólom, cink, ón, mangán, króm, nikkel, kobalt, molibdén, tantál, vanádium stb.

• nemesfém: arany, ezüst platina

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az urán- és a tóriumérc bányászata és előkészítése, lásd: 07.21

- az alumínium-oxid gyártása, lásd: 24.42

- a réz- vagy nikkel-szulfidos keverék gyártása, lásd: 24.44, 24.45

08 Egyéb bányászat

Ez az ágazat tartalmazza a bányászati kitermelést és a kőfejtést, továbbá a hordalékos lerakódások iszapolását, a szikla zúzását és a sómocsarak hasznosítását is. Az ágazat termékeit főként építkezéseken (pl. homok, kő), egyéb anyagok gyártásánál (pl. agyag, gipsz, kalcium), a vegyi anyagok feldolgozásánál stb. hasznosítják. Az ágazat nem tartalmazza a kitermelt ásványok feldolgozását (kivéve a törést, az őrlést, vágást, a tisztítást, a szárítást, a válogatást és a keverést).

08.1 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

08.11 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- emlékmű/szobor és építési célú kő (pl. márvány, gránit, homokkő) kitermelése, durva faragása és fűrészelése

- az építőkő és díszkő törése és zúzása

- a mészkő bányászata, zúzása és őrlése

- a gipsz és kalcium-anhidrid bányászata

- a kréta és a nem kalcinált dolomit bányászata

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vegyi és a műtrágya ásványainak bányászata, lásd: 08.91

- az égetett dolomit termelése, lásd: 23.52

- a kövek kőfejtéstől elkülönülten végzett vágása, alakítása és kikészítése, lásd: 23.70

08.12 Kavics-, homok-, agyagbányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari és az építési célú homok és kavics kitermelése (bányászata és kotrása),

- a kavics őrlése és zúzása,

- a homok bányászata,

- az agyag, a tűzálló agyag és a kaolin bányászata.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bitumenes homok bányászata, lásd: 06.10

08.9 M.n.s. bányászat

08.91 Vegyi ásvány bányászata

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a természetes foszfát és a természetes foszfátsó bányászata

- az elemi kén bányászata

- a pirit és a pirolit bányászata és előkészítése, a pörkölés kivételével

- a természetes báriumszulfát és -karbonát (barit és viterit), a természetes nátriumborát, a természetes magnéziumszulfát (kizerit) bányászata

- földfesték, folypát és egyéb olyan anyagok bányászata, amelyek elsősorban vegyipari alapanyagok

- a guano kitermelése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a só kitermelés, lásd: 08.93

- a vasércpirit pörkölése, lásd: 20.13

- a műtrágya és a nitrogénvegyület gyártása, lásd: 20.15

08.92 Tőzegkitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tőzeg kitermelése

- tőzeg kezelése, hogy jobb minőségű, illetve hogy szállításra vagy raktározásra alkalmas legyen

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tőzeg kitermeléséhez kapcsolódó szolgáltatás, lásd: 09.90

- a tőzegbrikett gyártása, lásd: 19.20

- a virágföld gyártása tőzeg, természetes föld, homok, agyag, ásványi anyagok stb. hozzáadásával, lásd: 20.15

- a tőzegből készült termékek gyártása, lásd: 23.99

08.93 Sókitermelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a só kitermelés mélyműveléssel, beleértve a kioldást és a szivattyúzást,

- a só kinyerése a tengervíz vagy az egyéb sótartalmú víz lepárlásával,

- a só őrlése, tisztítása és finomítása a kitermeléshez kapcsolódóan.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élelmezési célú só, például a jódozott só gyártása, lásd: 10.84

- az ivóvíz termelése, sótartalmú víz lepárlásával, lásd: 36.00

08.99 Egyéb m.n.s. bányászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb ásvány, ásványi anyag kitermelése:

• csiszolóanyag, azbeszt, szilíciumtartalmú kovaföld, természetes grafit, szteatit (talkum), földpát stb.

• természetes aszfalt, aszfalt tartalmú kő, természetes bitumen

• drágakő, kvarc, csillám stb.

09 Bányászati szolgáltatások

Ebbe az ágazatba tartoznak azok a bányászathoz kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket elkülönülten, díjazásért vagy szerződéses alapon végeznek. Idetartoznak a feltáró szolgáltatások, mint a hagyományos feltárási módszerek (például fúrómag mintavételek, geológiai feltárások) és a fúrás, a próbafúrás, az utánfúrás a kőolajkutaknál, a fémtartalmú, illetve nemfémtartalmú ásványok lelőhelyein. Egyéb jellegzetes szolgáltatás a kőolaj- és földgázkutak építéséhez az alapozás, a cementezett részeik zsaluzásos kivitelezése, e kutak és a fúrólyukak tisztítása és vízmentesítése, a bányák kiszárítása és szivattyúzása, a meddő fedőréteg eltávolítása a bányákról stb.

09.1 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

09.10 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak:

- kőolaj- és földgázkitermelés következő szolgáltatása, díjazásért vagy szerződéses alapon:

• kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó feltáró szolgáltatás pl. hagyományos feltárási eljárás, mint geológiai megfigyelés végzése a leendő lelőhelyeken

• a próbafúrás

• az irányított fúrás és az utánfúrás; ütőfúrás, fúrólyuk-kanalazás; a fúrótorony helyszínen végzett felállítása, javítása és lebontása; kőolaj- és földgázkút zsaluzásos cementezése; e kutak szivattyúzása; elszigetelése és bezárása stb.

• a földgáz kitermelés helyszínén végzett cseppfolyósítása és újragázosítása szállítási célokból

• a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett víztelenítési és szivattyúzási szolgáltatás

• a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatban végzett próbafúrás

- a kőolaj- és földgázmezőkön végzett tűzvédelmi szolgáltatás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kőolaj- és földgázmezőt üzemeltető által végzett szolgáltatás, lásd: 06.10, 06.20

- a bányászati munkagépek elkülönült javítása, lásd: 33.12

- a földgáznak a kitermelés helyszínétől eltérő helyen végzett cseppfolyósítása és újragázosítása szállítási célokból, lásd: 52.21

- geológiai, geofizikai és szeizmológiai kutatás, felmérés, lásd: 71.12

09.9 Egyéb bányászati szolgáltatás

09.90 Egyéb bányászati szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a 05, 07 és 08 ágazathoz kapcsolódó szolgáltatás, díjazásért vagy szerződéses alapon

• feltárás, például hagyományos feltárási eljárás, terepkutatási módszerek, mint magfúrási mintavétel és a feltételezett lelőhelyek geológiai felmérése

• szárítás, lecsapolás és szivattyúzás

• próbafúrás, kutatófúrás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bányák, kőfejtők üzemeltetése díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 05, 07 és 08

- a bányagépek elkülönült javítása, lásd: 33.12

- a díjazásért vagy szerződéses alapon végzett geofizikai kutatás, felmérés, lásd: 71.12

C. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - FELDOLGOZÓIPAR

A feldolgozóipar tartalmazza az alapanyagok, alkatrészek fizikai vagy kémiai átalakítását új termékké, azonban nem ez az egyetlen, általános ismérv a feldolgozóipar meghatározására (lásd: a hulladékfeldolgozás lentebbi megjegyzését). Az átalakítandó alapanyagok, alkatrészek a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halgazdálkodás, a bányászat és a kőfejtés, továbbá más feldolgozóipari tevékenységek termékei. A termékek lényeges átalakítása, felújítása és helyreállítása általában feldolgozóipari tevékenységnek minősül. A feldolgozóiparhoz tartozó gazdasági egységek általában üzemek, gyárak, amelyek jellemzően erőgépeket és anyagmozgató berendezéseket használnak. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak azonban az olyan gazdasági egységek is, amelyek kézi erővel (kézműipari módszerekkel) vagy bedolgozás keretében alakítják át az alapanyagokat új termékké, továbbá azok is, amelyek olyan termékeket adnak el a fogyasztóknak, amelyek gyártási és értékesítési helye azonos pl. pék, mérték utáni szabó. A feldolgozóipari egységek foglalkozhatnak:

- saját alapanyaguk feldolgozásával,

- saját alapanyaguk egy részének feldolgoztatásával alvállalkozásban,

- a (saját vagy nem saját) alapanyagok feldolgozása a teljes folyamatának alvállalkozásba adásával a termék feletti rendelkezési jog birtoklása mellett,

- a fent említett alvállalkozói folyamatok végrehajtásával.

A feldolgozóipar kibocsátása lehet felhasználásra, fogyasztásra alkalmas késztermék, és lehet további feldolgozásra előállított félkész termék. Például a timföldfinomító terméke az alumíniumgyártás alapanyaga, az alumínium alapanyag, nyersanyag az alumíniumhuzal gyártásában, az alumíniumhuzal a feldolgozott huzaltermékek gyártásának alapanyaga.

Általános szabály, hogy ugyanabba a szakágazatba tartozik a gépek és berendezések speciális alkatrészeinek, részegységeinek és tartozékainak gyártása, mint azé a gépé, berendezésé, amelyhez azokat gyártották. A gép és berendezés nem speciális alkatrészeinek és részegységeinek (pl. motor, dugattyú, villamos motor, villamos tartozék, szelep, fogaskerék, csapágy) gyártása a megfelelő feldolgozóipari szakágazatba tartozik, függetlenül attól, hogy milyen a gép, berendezés gyártásához használják fel azokat. A speciális öntött, sajtolt műanyag alkatrészek és tartozékok gyártása azonban a 22.2 alágazatba tartozik.

A feldolgozóiparba tartozik a feldolgozott termék alkatrészeinek, részegységeinek összeszerelése. Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza mind a saját előállítású, mind a vásárolt alkatrészek összeszerelését.

A hulladékanyag hasznosítása, azaz a hulladék másodlagos feldolgozása nyersanyaggá a 38.3 (Hulladékanyag hasznosítása) alágazatba tartozik. A hulladék feldolgozása ugyancsak fizikai és kémiai átalakulással járhat, azonban ezek nem a feldolgozóiparba tartoznak. Ebben az esetben az elsődleges cél a hulladék kezelése és ezért az E (Vízellátás, szennyvíz gyűjtése kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés) nemzetgazdasági ágba sorolható. A feldolgozóiparba tartozik azonban az új végtermék előállítása (szemben a hulladékból kinyert másodnyersanyaggal), abban az esetben is, ha az eljárás alapanyaga hulladék. Például az ezüst előállítása filmhulladékból a feldolgozóipar része.

Az ipari, a kereskedelmi és a hasonló rendeltetésű termelő gépek és berendezések szakosodott javítása és karbantartása általános szabályként a 33 (Ipari gép, berendezés, eszköz javítása) ágazatba tartozik. A számítógépek, személyi és háztartási cikkek javítását azonban a 95 (Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása) ágazat, a gépjárművek javítását pedig a 45 (Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása) ágazat tartalmazza.

A gépek és berendezések üzembe helyezése, szakosodott tevékenységként, a 33.20 szakágazatba tartozik.

Megjegyzés: nem mindig egyértelmű a feldolgozóipar és az osztályozás más nemzetgazdasági ágai közötti határ. Általános szabály, hogy új terméket állítanak elő a feldolgozóipari tevékenységgel, az anyagok átalakításával, így a feldolgozóipar átalakító tevékenységének eredménye új termék kibocsátása. Meglehetősen szubjektív azonban annak a meghatározása, hogy mi hoz létre új terméket. A határok tisztázása érdekében a következő tevékenységek a feldolgozóipar részének minősülnek:

- a friss hal feldolgozása (osztriga tisztítása, hal filézése), ha az nem a halászhajón végzett halászati tevékenységgel együtt történik, lásd: 10.20

- a tej pasztőrözése és csomagolása, lásd: 10.51

- a bőr feldolgozása, lásd: 15.11

- a fa tartósítása, lásd: 16.10

- a nyomdai műveletek és az ehhez kapcsolódó tevékenységek, lásd: 18.1

- a gumiabroncs újrafutózása, lásd: 22.11

- az előre kevert betontermék gyártása, lásd: 23.63

- elektromos és egyéb felületbevonás, fém hőkezelése, lásd: 25.61

- a gépek gyári átalakítása, felújítása (pl. autómotor), lásd: 29.10

Olyan tevékenységek is vannak viszont, amelyek bizonyos esetekben feldolgozóipari tevékenységnek minősülnek, de a TEÁOR más nemzetgazdasági ágába tartoznak. Ezek a követezők:

- a fakitermelés az A (Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) nemzetgazdasági ágba tartozik,

- a mezőgazdasági termékek hasznosítása az A (Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat) nemzetgazdasági ágba tartozik,

- az ételek elkészítése közvetlen helyszíni fogyasztásra (56. Vendéglátás)

- az ércek és más ásványok dúsítása a B (Bányászat, kőfejtés) nemzetgazdasági ágba tartozik,

- az előregyártott épületek vagy szerkezetek összeállítása, felépítése és összeszerelése az építkezés helyszínén az F (Építőipar) nemzetgazdasági ágba tartozik,

- az ömlesztett áru kiszerelése kisebb tételszámú egységcsomagokba, beleértve a csomagolást, újracsomagolást és a termékek (pl. likőr, vegyi áru) palackozását is; a maradék szétválogatása, festék kikeverése, a fém, fa-, farostlemez feldarabolása a kereskedelem másodlagos tevékenységeként; a vevő igényeinek megfelelő olyan műveletek, kezelések végzése, amelyek nem változtatják meg az eredeti terméket, a G (Kereskedelem, gépjárműjavítás) nemzetgazdasági ágba tartoznak.

10 Élelmiszergyártás

Ebbe az ágazatba tartozik a mezőgazdaság, erdő- és halgazdálkodás termékeinek feldolgozása, ezekből emberi vagy állati felhasználásra készített élelmiszerek készítése, továbbá számos olyan köztes termék előállítása, amelyek közvetlenül nem élelmiszerek. E tevékenység gyakran eredményez értékes vagy kevésbé értékes melléktermékeket (például a vágóhídon a bőr, az étolajgyártásban az olajpogácsa).

Az ágazat további bontását a termékek határozzák meg: hús, hal, gyümölcs, zöldség, zsír és olaj, tejtermék, gabonaőrlemények, takarmány és egyéb élelmiszerek. A termelés végezhető saját számlára vagy harmadik fél részére (például: állat bérvágása).

Nem ebbe az ágazatba tartozik az ételek elkészítése azonnali (pl. éttermi) fogyasztásra. A feldolgozóiparba tartoznak azok a tevékenységek is (például a pékség, tésztaüzlet, a hentes és mészáros stb., akik saját terméküket árusítják), amikor a gyártók a gyártással együtt kiskereskedelmi tevékenységet is folytatnak, még akkor is, ha a termék kiskereskedelmi értékesítése a gyártó saját üzletében történik. Ahol viszont a feldolgozás minimális mértékű és nem vezet igazi átalakításhoz, a gazdasági egységet a G (Kereskedelem, gép járműjavítás) nemzetgazdasági ágba kell besorolni.

Az 56-os (Vendéglátás) ágazatnál említetett feltételek mellett történhet élelmiszer előállítás közvetlen fogyasztásra.

A vágóhidak hulladékának és melléktermékeinek feldolgozása takarmány céljára a 10.9-es alágazatba tartozik, az élelmiszer- és italtermékek előállítása során keletkező hulladék feldolgozását másodlagos nyersanyaggá a 38.3 alágazat, az élelmiszer- és italhulladék kezelését pedig a 38.21 szakágazat tartalmazza.

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- marha, disznó, bárány, nyúl, birka, teve stb. vágóhídi vágása, tisztítása és csomagolása

- a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott hús feldolgozása, hasítással

- a friss (nyers), a hűtött, illetve a fagyasztott hús feldolgozása, darabolással

- a bálna leölése és feldolgozása szárazföldön vagy speciális vízi járművön

- a vágóhídon a vágás, feldolgozás során nyert melléktermékek, a nyersbőr és irha valamint a nyírt gyapjú gyártása

- az állati eredetű étkezési zsír és háj kiolvasztása

- az állati belsőség előállítása

- a tímáripari bőrgyapjú gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az étkezési baromfizsír kiolvasztása, lásd: 10.12

- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült, díjazásért vagy szerződéses alapon végzett húscsomagolás, lásd: 82.92

- a halakból, tengeri állatokból olaj, zsír gyártása, lásd 10.41

10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a baromfi vágóhídi vágása, tisztítása és csomagolása

- a friss (nyers), hűtött vagy fagyasztott baromfihús gyártása, részekre darabolása

- az étkezési baromfizsír kiolvasztása

- a baromfitoll és -pehely termelése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a baromfihús csomagolása a gyártástól, kereskedelemtől elkülönülten, díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 82.92

10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szárított, a sózott, illetve a füstölt hús gyártása

- a húskészítmény gyártása:

• kolbász, virsli, szalámi, hurka, szafaládé, löncshús, húspástétom, főtt sonka stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kész, fagyasztott hús- és baromfihúsételek gyártása, lásd: 10.85

- a húst tartalmazó leves gyártása, lásd: 10.89

- a hús nagykereskedelmi értékesítése, lásd: 46.32

- a húscsomagolás a gyártástól, kereskedelemtől elkülönülten, díjazásért vagy szerződéses alapon végzett, lásd: 82.92

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

10.20 Halfeldolgozás, -tartósítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hal, a rákfélék és a puhatestűek előkészítése, és tartósítása: fagyasztással, mélyhűtéssel, szárítással, főzéssel, füstöléssel, sózással, sós lében pácolással, konzerválással stb.

- a halból, rákból, puhatestűekből készített termékek gyártása: halfilé, halikra, kaviár, kaviárpótló stb.

- a halliszt gyártása emberi fogyasztás és állati takarmány céljára

- a halból és más emberi fogyasztásra alkalmatlan vízi állatból készített liszt és oldható protein gyártása

- a halfeldolgozás és -tartósítás feldolgozóhajókon, halászat nélkül

- a tengeri alga feldolgozása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hal feldolgozása és tartósítása halászatra használt vízi járművön, lásd: 03.11

- a bálna feldolgozása szárazföldön vagy speciális vízi járművön, lásd: 10.11

- a tengeri állatból nyerhető olaj és zsír gyártása, lásd: 10.41

- a fagyasztott, félkész halételek gyártása, lásd: 10.85

- a halból készült leves gyártása, lásd: 10.89

10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a burgonya feldolgozása és tartósítása:

• a félkész fagyasztott burgonya gyártása

• a szárított burgonyapüré gyártása

• a burgonyatartalmú lisztes termék (snack) gyártása

• a burgonyaszirom (chips) gyártása

• a burgonyaliszt és -dara gyártása

- a burgonya ipari hámozása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a keményítő gyártása, lásd 10.62

10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyümölcs- és zöldséglé gyártása

- a friss gyümölcsből és zöldségből nyert koncentrátum gyártása

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a főként gyümölcsöt vagy zöldséget tartalmazó ételek gyártása, a fagyasztott és konzerv készételek kivételével

- gyümölcs, dió és zöldség tartósítása fagyasztással, szárítással, olajban, illetve ecetben tartósítva, konzerválással stb.

- a gyümölcs- és zöldségkészítmény gyártása

- dzsem, lekvár és étkezési zselé gyártása

- a dió pörkölése

- a diós ételek és tészták gyártása

- a zöldségből vagy gyümölcsből készült, romlandó, előkészített ételek, úgymint

• saláták: vegyes saláta, csomagolt saláta

• hámozott, összevágott zöldségek

• tofu (szójababsajt)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyümölcs- és zöldséglé gyártása, lásd: 10.32

- a dara és liszt gyártása száraz hüvelyes zöldségből, lásd: 10.61

- a cukrozott (kandírozott) gyümölcs és dió gyártása, lásd: 10.82

- a félkész zöldséges ételek gyártása, lásd: 10.85

- a mesterséges koncentrátum gyártása, lásd: 10.89

10.4 Növényi, állati olaj gyártása

Ez az alágazat tartalmazza a nyers és a finomított, állati vagy növényi eredetű olajak és zsírok előállítását, kivéve a disznózsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztását és finomítását.

10.41 Olaj gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyers növényi olaj (olíva-, szójabab-, pálma-, napraforgó-, gyapotmag-, repce-, mustár-, lenolaj stb.) gyártása

- a nem zsírtalanított liszt és dara gyártása olajos magvakból, dióból vagy olajos magbelekből

- a növényi eredetű finomított olaj (olívaolaj, szójababolaj stb.) gyártása

- a növényi eredetű olaj feldolgozása: gőzzel fúvatás, főzés, dehidratálás, hidrogénezés stb.

- az emberi fogyasztásra nem alkalmas (nem étkezési) állati eredetű olaj és zsír gyártása

- az olaj kinyerése halból és tengeri emlősökből

- a gyapothulladék, olajpogácsa és más, az olaj gyártása során visszamaradt termék gyártása

- takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a disznózsír és más állati eredetű étkezési zsír kiolvasztása és finomítása, lásd: 10.11

- a margarin gyártása, lásd: 10.42

- a nedves gabonamag őrlése, lásd: 10.62

- a kukoricaolaj gyártása, lásd: 10.62

- az illóolaj gyártása, lásd: 20.53

- az olaj és a zsír kezelése kémiai folyamatokkal, lásd: 20.59

10.42 Margarin gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a margarin gyártása

- a kevert és hasonló kenhető étkezési zsírok és margarinok gyártása

- az összetett, kevert főző zsiradékok gyártása

10.5 Tejfeldolgozás

10.51 Tejtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett és/vagy hőkezelt tej előállítása

- a tejes italok gyártása

- a tejszín gyártása friss, folyékony, pasztőrözött, sterilizált, homogénezett tejből

- a szárított és sűrített tej, tejpor gyártása, édesítve vagy édesítés nélkül

- a nagy zsírtartalmú tej és tejszín gyártása

- a vaj gyártása

- a joghurt gyártása

- a sajt és a túró gyártása

- a tejsavó gyártása

- a kazein és tejcukor (laktóz) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss nyers (tehén)tej termelése, lásd: 01.41

- a friss nyers (juh-, kecske-, ló-, szamár-, teve- stb.) tej termelése, lásd: 01.43, 01.44, 01.45

- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása, lásd: 10.89

10.52 Jégkrém gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a jégkrém és más hasonló ehető mélyhűtött termék gyártása (pl. sörbet, fagylalt, parfé)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felszolgálóhelyen előállított jégkrém, fagylalt, lásd: 56.10

10.6 Malomipari termék, keményítő gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a liszt és korpa gyártása gabonából és zöldségekből, a rizs őrlése, tisztítása és fényezése, valamint a kevert liszt és tészta készítése az említett alapanyagokból.

Szintén ebbe az alágazatba tartozik a nedves gabonamagvak és zöldségek őrlése, továbbá a keményítő és keményítőtermékek gyártása.

10.61 Malomipari termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gabona őrlése: liszt, dara, korpa és pellet gyártása búzából, rozsból, zabból, kukoricából és más gabonaféléből

- a rizs malomipari feldolgozása: hántolt, őrölt, fényezett, előfőzött és tört rizs, rizsliszt gyártása

- a zöldségfélék malomipari feldolgozása: liszt és dara gyártása száraz, hüvelyes zöldségekből, gumósokból, illetve emberi fogyasztásra alkalmas olajos magbelekből

- a gabonából készült reggeli étel gyártása

- a kenyér, sütemény, keksz, palacsinta sütéséhez előkészített, kevert liszt és tészta gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- burgonyaliszt és -dara gyártása, lásd: 10.31

- a nedves gabona magvak őrlése, lásd: 10.62

10.62 Keményítő, keményítőtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a keményítő gyártása rizsből, burgonyából, kukoricából stb.

- a nedves gabonamagvak őrlése

- a glukóz, a szőlőcukor, a glükózszirup, a malátacukor, az inulin stb. gyártása

- a sikér (glutén) gyártása

- a tápióka feldolgozása, a tápiókát helyettesítő anyag előállítása keményítőből

- a kukoricaolaj gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a laktóz (tejcukor) gyártása, lásd: 10.51

- a cukor gyártása nádcukorból vagy cukorrépából, lásd: 10.81

10.7 Pékáru, tésztafélék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a pékáru, a makaróni, a metélt tészta és más tésztafélék gyártása.

10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a pékáru gyártása:

• a kenyér és a péksütemény

• a tészta, a sütemény, a pitetészta, a torta, a palacsinta, a gofri, az ostya stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a száraz pékáru gyártása, lásd: 10.72

- a tésztafélék gyártása, lásd: 10.73

- a pékáru felmelegítése azonnali fogyasztás céljából, lásd: az 56

10.72 Tartósított lisztes áru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kétszersült, a keksz és száraz pékáru gyártása

- a tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása

- az édes, illetve a sós lisztes termék, snackáru (aprósütemény, sós keksz stb.) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a burgonyatartalmú lisztes termék (snackáru) gyártása, lásd: 10.31

10.73 Tésztafélék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a száraztészták és más tésztafélék gyártása (pl. makaróni, metélt tészta stb.), akár főtt, akár töltött

- a kuszkusz gyártása

- a tartósított vagy fagyasztott tésztatermék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a készételek gyártása, lásd: 10.85

- a tésztát tartalmazó leves gyártása, lásd: 10.89

10.8 Egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a cukor és a cukorkészítmények, a készételek, a kávé, a tea, a fűszerek, valamint a romlandó és a speciális ételek gyártása.

10.81 Cukorgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukor (szacharóz) és a cukorpótló gyártása és finomítása cukornád, cukorrépa, juhar, illetve pálma nedvéből

- a cukorszirup gyártása

- a melasz gyártása

- a juharszirup és -cukor gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a glükóz, a glükózszirup, a malátacukor gyártása, lásd: 10.62

10.82 Édesség gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kakaó, a kakaóvaj, -zsír és -olaj gyártása

- a csokoládé és a csokoládékészítmény gyártása

- a cukorkaáruk (karamell, kasucukorka, nugát, fondant, fehér csokoládé) gyártása

- a rágógumi gyártása

- a gyümölcs, a dió, a gyümölcshéj és más növények, növényi részek tartósítása cukorban (kandírozás)

- a cukrászati és gyógycukorkák, -pasztillák gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukorgyártás, lásd: 10.81

10.83 Tea, kávé feldolgozása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kávé pörkölése és koffeintartalmának csökkentése

- a kávékészítmény gyártása:

• őrölt kávé

• instant (feloldható) kávé

• kávékivonat és -koncentrátum

- a kávépótlók gyártása

- a tea- és a matétea- (paraguayi tea-) keverékek gyártása

- a teakivonat és -koncentrátum, valamint a teákhoz hasonló készítmény és kivonatai, koncentrátuma gyártása

- a gyógytea (pl. menta, verbéna, kamilla), a gyógyteakeverék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az inulin gyártása, lásd: 10.62

- a szeszes italok, a sör, a bor és az üdítőitalok gyártása, lásd: 11

- a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása, lásd: 21.20

10.84 Fűszer, ételízesítő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a feldolgozott fűszer, fűszerkeverék, mártás (szósz) és ételízesítő gyártása

• majonéz

• mustárliszt és -dara

• kész mustár stb.

- az ecet gyártása

- az asztali (étkezési) só gyártása (pl. jódozott só)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fűszermag és a fűszernövény termesztése, lásd: 01.28

10.85 Készétel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a készétel (pl. előkészített, fűszerezett, főzött ételek) gyártása.

Ezek az ételek tartósítva készülnek, fagyasztással vagy konzerv formájában, és általában viszonteladásra csomagoltak, címkézettek. Nem tartoznak ebbe a szakágazatba az azonnali fogyasztásra készített ételek, mint például éttermekben készítettek. Ezek az ételek legalább két különböző termékből tevődnek össze (kivéve a fűszerezés).

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hús- vagy baromfihúsétel gyártása

- a fagyasztott halétel gyártása, beleértve a sült halat hasábburgonyával

- a zöldséges ételek gyártása

- a fagyasztott vagy más módon tartósított pizza gyártása

- a helyi specialitások és nemzeti ételek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss ételek vagy a kevesebb mint két termékből gyártott ételek gyártása, lásd: a 10-es ágazat megfelelő szakágazatában

- a romlandó készételek gyártása, lásd: 10.89

- a készételek kiskereskedelmi értékesítése üzletekben, lásd: 47.11, 47.29

- a készételek nagykereskedelme, lásd: 46.38

- a szerződéses vendéglátási ételszolgáltatás, lásd: 56.29

10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális élelmezési célú élelmiszerek gyártása:

• csecsemőtápszer

• anyatejet pótló és egyéb csecsemőétel (elválasztáskor)

• bébiétel

• alacsony, illetve csökkentett energiatartalmú, testsúlyt szabályozó élelmiszer

• a speciális egészségügyi célra összeállított étrend élelmiszerei

• alacsony nátriumtartalmú élelmiszerek (beleértve az alacsony nátriumtartalmú, illetve nátriummentes étkezési sót is)

• glutén-(sikér-)mentes élelmiszerek

• intenzív izomkifejtéshez- különösen a sportolóknak- szükséges (testépítő) élelmiszer

• diabetikus élelmiszerek cukorbetegek részére

10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- levesek, zöldséges húsleves gyártása

- mesterséges méz és karamell gyártása

- az előkészített, romlandó ételek gyártása, például:

• szendvics

• friss pizza

- az étel kiegészítő és egyéb élelmiszer gyártása

- az élesztő gyártása

- a hús, a hal, a rákfélék és a puhatestűek levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártása

- a tejtartalom nélküli, tej- és sajthelyettesítő termékek gyártása

- a tojáskészítmények, a tojásfehérje gyártása

- a mesterséges koncentrátumok gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a romlandó gyümölcs és zöldség készételek gyártása, lásd: 10.39

- a fagyasztott pizza gyártása, lásd: 10.85

- szeszes italok, sör, bor és üdítőital gyártása, lásd: 11

10.9 Takarmány gyártása

10.91 Haszonállat-eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a haszonállatok etetésére közvetlenül alkalmas táplálék gyártása, beleértve a takarmánykiegészítőt, a koncentrátumot, a takarmányt pótló készítményt

- a nem kevert (egyetlen összetevőből) álló takarmány gyártása haszonállatok részére

- a vágóhídi melléktermékből készült takarmány gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a halliszt gyártása állati takarmányhoz, lásd: 10.20

- a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból, lásd: 10.41

- a különleges eljárásokat és speciális eljárást nem igénylő, melléktermékként létrejövő takarmány pl. takarmánypogácsa (olajos magvakból) gyártása, lásd: 10.41

- a gabonamagvak őrlése során keletkezett törmelék, maradvány, lásd: 10.

10.92 Hobbiállat-eledel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hobbiállat- (kutya-, macska-, madár-, hal- stb.) eledel gyártása

- a vágóhídi melléktermékből készült takarmány gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a halliszt gyártása állati takarmányhoz, lásd: 10.20

- a takarmánypogácsa gyártása olajos magvakból, lásd: 10.41

- a különleges eljárásokat és speciális eljárást nem igénylő, melléktermékként létrejövő takarmány pl. takarmánypogácsa (olajos magvakból) gyártása, lásd: 10.41

- a gabonamagvak őrlése során keletkezett törmelék, maradvány, lásd: 10.61.

11 Italgyártás

Ebbe az ágazatba tartozik az italok gyártása, úgymint az alkoholmentes ital és az ásványvíz gyártása, az általában erjesztéssel készült szeszes ital, a bor, a sör és az alkoholos italpárlat gyártása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a gyümölcs-, zöldséglé gyártása, lásd: 10.32

- a tejes italok gyártása, lásd: 10.51

- a kávé, tea, matétea gyártása, lásd: 10.83

11.0 Italgyártás

11.01 Desztillált szeszes ital gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a pálinka gyártása

- az emberi fogyasztásra alkalmas, desztillált szeszes italok gyártása: whisky brandy, gin, likőr stb.

- a desztillált alkohollal kevert italok gyártása

- a desztillált szeszes ital elegyítése

- a (semleges) szeszes ital gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem desztillált szeszes ital gyártása, lásd: 11.02-11.06

- a szintetikus etilalkohol gyártása, lásd: 20.14

- az erjesztett anyagból készült etilalkohol gyártása, lásd: 20.14

- a szeszes italok palackozása és címkézése, a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34 (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

11.02 Szőlőbor termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bortermelés

- a pezsgő, a habzóbor termelése

- a bor termelése szőlőmust-koncentrátumból

- a bor elegyítése, tisztítása és palackozása

- az alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes szőlőbor gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a törköly lepárlása, lásd 11.01

- a szeszes italok palackozása és címkézése a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34 (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

11.03 Gyümölcsbor termelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az erjesztett, de nem desztillált szeszes ital (rizspálinka, almabor, körtebor és más gyümölcsborok, valamint alkoholtartalmú italkeverékek) gyártása

- mézbort és más gyümölcsbort tartalmazó kevert italok gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cefre lepárlása, lásd 11.01

- a szeszes italok palackozása és címkézése a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34 (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

11.04 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- vermut és hasonló ital gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szeszes italok palackozása és címkézése a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34 (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

11.05 Sörgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a malátából készült szeszes ital (pl. sör, világos sör, barna sör, erős barna sör) gyártása

- a csökkentett alkoholtartalmú vagy alkoholmentes sör gyártása

11.06 Malátagyártás

11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alkoholmentes italok gyártása, az alkoholmentes sör és bor kivételével

- a természetes forrás- és ásványvizek palackozása a forrásnál vagy a kútnál és más palackozott vizek gyártása

- üdítőitalok gyártása

• alkoholmentes színezett és/vagy édesített üdítőitalok: limonádé, narancsital, kóla, gyümölcs alapú üdítőitalok, tonik stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyümölcs- és zöldséglevek gyártása, lásd: 10.32

- a tejes italok gyártása, lásd: 10.51

- a kávé, a tea, a maté (paraguayi tea) készítmények gyártása, lásd: 10.83

- az alkoholtartalmú italok gyártása, lásd: 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05

- az alkoholmentes bor gyártása, lásd: 11.02

- az alkoholmentes sör gyártása, lásd: 11.05

- a jég gyártása, lásd: 35.30

- az italok palackozása és címkézése a termeléstől elkülönülten, lásd: 46.34 (ha a tevékenység nagykereskedelem része), illetve 82.92 (ha díjazásért vagy szerződéses alapon végzik)

12 Dohánytermék gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a dohány mint mezőgazdasági termék feldolgozása végső fogyasztásra alkalmas formába.

12.0 Dohánytermék gyártása

12.00 Dohánytermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dohánytermékek és a dohány részeiből készült termékek (pl. cigaretta, finomra vágott dohány, szivar, pipadohány, bagó, tubák) gyártása

- a homogenizált vagy újrafeldolgozott dohány gyártása

- a dohánylevelek kocsányozása és újraszárítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dohány termesztése és elsődleges termelői feldolgozása, lásd: 01.15, 01.63

13 Textília gyártása

Ez az ágazat magában foglalja a textilszál előkészítését, fonását, a textilszövést, a textília és a ruházati termék kikészítését, a konfekcionált textiláru gyártását, a ruházat kivételével (pl. háztartási textília, takaró, pokróc, szőnyeg, kötél). A természetes szálak termelése a 01 Mezőgazdaság nemzetgazdasági ágba, míg a szintetikus szálak előállítása - vegyi folyamat - a 20.60 szakágazatba tartozik. A ruházati termékek gyártása a 14-es ágazatba tartozik.

13.1 Textilszálak fonása

13.10 Textilszálak fonása

Ebbe a szakágazatba tartoznak a textilszálak előkészítő műveletei és fonása különféle nyersanyagokból, mint a selyem-, a gyapjú-, az egyéb állati, növényi vagy mesterséges, papír- vagy üveg- stb. szálból.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textilszálak előkészítő művelete:

• selyemszál gombolyítása és mosása

• gyapjúmosás, karbonizálás és festés

• mindenfajta állati, növényi és mesterséges szál kártolása és fésülése

- a fonal vagy cérna fonása szövéshez, illetve varráshoz, kereskedelmi forgalom vagy további felhasználás céljából, beleértve a varrócérna gyártását vegyi vágott szálból

• len tilolása

• szintetikus és mesterséges elemi szálak terjedelmesítése, cérnázása, kettőzése, többszörözése és merítési eljárása

- a papírfonal előállítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági tevékenység keretében végzett előkészítő műveletek, lásd: 01

- a növényi rostok áztatása (juta, len, kókusz stb.), lásd: 01.16

- a gyapotmag eltávolítása (egrenálás), lásd: 01.63

- a szintetikus és mesterséges szálak, kóc, egyágú fonal (beleértve a nagy szilárdságú fonalat és a szőnyegfonalat is) gyártását, lásd: 20.60

- az üvegfonal gyártása, lásd: 23.14

13.2 Textilszövés

13.20 Textilszövés

Ebbe a szakágazatba tartozik a textíliák szövése különféle nyersanyagból, mint selyem-, gyapjú-, egyéb állati, növényi vagy mesterséges, papír- vagy üveg- stb. szálból.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a széles szövet előállítása pamutból, kártolt és fésűsgyapjúból, selyemből és ezek keverékeiből, továbbá szintetikus és mesterséges szálból (polipropilén stb.)

- az egyéb széles szövet előállítása len-, rami-, kender-, juta-, háncsrost- és speciális fonalból

- a bársony, a zsenília-, a frottír- és a gézszövet gyártása stb.

- az üvegszálból szőtt szövet gyártása

- a karbon- és aramidszálból szőtt szövetek gyártása

- a szövött műszőrme gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik

- kötött és hurkolt kelme gyártása, lásd: 13.91

- a textil padlóburkoló gyártása, lásd: 13.93

- a keskenyszövetek gyártása, lásd: 13.96

- a nem szőtt kelme és nemez gyártása, lásd: 13.99

13.3 Textilkikészítés

13.30 Textilkikészítés

Ebbe a szakágazatba tartozik: a textíliák és ruházati termékek kikészítése, úgymint fehérítés, festés, írezés és hasonló tevékenységek.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkekét is - fehérítése és festése

- a fonal, szövet és textiláru - beleértve a ruházati cikkeket is - szárítása, gőzölése, zsugorítása, szanforizálása, mercerezése

- a farmer koptatása

- a pliszírozás és hasonló tevékenységek

- a nem saját előállítású ruhadarabok impregnálása, vízhatlanná tétele, bevonattal ellátása pl. gumiréteggel

- szita- és filmnyomás szövetre és ruházati cikkre

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szövetek gyári impregnálása, rétegezése, kenése vagy gumírozása, amennyiben a gumi a fő alkotórész, lásd: 22.19

13.9 Egyéb textiláru gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a textíliákból készült termékek gyártása (kivéve a ruházati cikkek): mint konfekcionált textiláru, szőnyeg, kötéláru, keskenyszövet, paszományáru stb.

13.91 Kötött, hurkolt kelme gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötött vagy hurkolt kelmék gyártása és feldolgozása:

• a bolyhos és frottírkelme

• a Raschel- vagy hasonló gépen kötött dekorációs anyag

• az egyéb kötött vagy hurkolt kelme

- a kötött műszőrme gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a Raschel- vagy hasonló gépen kötött necc- és csipkefüggöny kelme, lásd: 13.99

- a kötött és hurkolt ruházat gyártása, lásd: 14.39

13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a konfekcionált textiláru gyártása bármilyen textil alapanyagból, beleértve a kötött és a hurkolt kelmét is:

• takarók, beleértve az úti takarót is

• ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák

• paplan, pehelypaplan, párna, puff, vánkos, hálózsák stb.

- a konfekcionált lakástextíliák és egyéb textiltermékek gyártása:

• függöny, drapéria, vászonroló, ágyterítő, bútorhuzat, géptakaró stb.

• ponyva, sátor, kempingcikk, vitorla, ejtőernyő, napellenző, autótakaró, bútortakaró stb.

• zászló, vasúti és hajó jelzőzászló stb.

• porrongy, konyharuha és hasonló cikk, mentőmellény, ejtőernyő stb.

- az elektromos melegítővel felszerelt takaró textilrészeinek elkülönült gyártása

- a kézi szövésű falkárpit (gobelin) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műszaki rendeltetésű konfekcionált textiláru gyártása, lásd: 13.96

13.93 Szőnyeggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textil padlóburkolók gyártása:

• szőnyeg, lábtörlő, burkoló lap és egyéb textiláru,

- a tűzött nemezből készült textil padlóburkolók gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lábtörlő és szőnyeg gyártása fonható anyagból, lásd: 16.29

- a parafa padlóburkolók gyártása, lásd: 16.29

- a rugalmas műanyagból, linóleumból stb. készült padlóburkolók gyártása, lásd: 22.23

13.94 Kötéláru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a zsineg, a kötéláru és a kábel gyártása textilszálból, szalagból vagy hasonló anyagból, az impregnált, bevont, borított, gumival vagy műanyaggal burkolt is

- a zsinegből, kötéláruból, illetve kötélből csomózott hálók gyártása

- a kötélből, hálóból készített termékek gyártása: pl. halászháló, hajók ütköző párnája, vontatókötél, heveder, fémgyűrűkkel ellátott kötél stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hajhálók gyártása, lásd: 14.19

- a drótkötél gyártása, lásd: 25.93

- a merítőháló gyártása sporthorgászathoz, lásd: 32.30

13.95 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

Ebbe a szakágazatba tartoznak a 13-as és 14-es ágazatnál fel nem sorolt, a textília és textiláru gyártásával kapcsolatos tevékenységek.

13.96 Műszaki textiláru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a keskeny szövetek, szalagok gyártása (beleértve a láncfonalat tartalmazó, vetülékfonal nélküli, ragasztással összeállított textíliákat is)

- a textilcímkék, -jelvények stb. gyártása,

- a díszítőkellékek gyártása: zsinór, rojt, pompon stb.

- a műanyaggal impregnált, bevont, burkolt vagy laminált textíliák gyártása

- a fémbevonatú vagy a sodrott fonal, a textilanyaggal bevont gumicérna és gumizsinór, a gumival illetve műanyaggal bevont, impregnált burkolt textilfonal, -szalag gyártása

- a nagy szakítószilárdságú mesterséges szálból készült gumiabroncs-kordszövet gyártása

- az egyéb kezelt és bevont textíliák gyártása: festővászon, átlátszó rajzvászon és hasonló keményített textíliák, gumival vagy keményítővel bevont anyagok

- különféle textíliák gyártása: gyertyabél, kanóc, gázizzóbél, gáztubus

- az izzóháló, öntözőcső, továbbító- vagy szállítóheveder vagy -szíj (mindegy, hogy fémmel vagy egyéb anyaggal erősített vagy sem), szitaszövet, szűrőszövet gyártása

- az autóüléshuzat gyártása

- festővászon, átlátszó rajzvászon gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- gumival bevont, laminált textil szállítószalag vagy továbbító heveder, amelynél a gumi a fő alkotórész, lásd: 22.19

- textíliával társított habosított gumi- vagy műanyag lemezek gyártása, amelyekben a textilanyag csak megerősítésre szolgál, lásd: 22.19, 22.21

- a fémhuzalból készült szövet (drótszövet) gyártása, lásd: 25.93

13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nemez gyártása

- tüll és más hálókelmék, csipke végben, szalagban vagy motívumonként elvágva, hímzett termékek gyártása

- a nyomásérzékelőszövet-szalag gyártása

- a cipőfűző gyártása textilből

- a kozmetikai és púderpamacsok gyártása

- a textilvatta és -vattatermékek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzött nemez padlóburkolók gyártása, lásd: 13.93

- a cellulózvatta és -vattatermékek gyártása, az egészségügyi betét és tampon stb., lásd: 17.22

14 Ruházati termék gyártása

Ez az ágazat magában foglal mindennemű szabászati munkát (konfekció, mérték után készült ruha), mindenféle anyagból (pl. bőrből, textilből, kötött vagy hurkolt kelméből stb.), mindenféle ruhadarabot, ideértve pl. a férfi-, a női, a gyermek-felsőruházatot, alsóruházatot, a munkaruházatot, a hétköznapi vagy szabadidő-ruházatot stb. és a kellékeket. Nem teszünk különbséget a felnőtt-, illetve gyerek-, valamint a modern vagy hagyományos ruházat között. A 14-es ágazat tartalmazza a szőrmeipart (prémet, szőrmeruházat gyártását) is.

14.1 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

Ebbe az alágazatba tartozik a textilruházat gyártása mindenfajta anyagból, beleértve a bevont, impregnált vagy gumírozott anyagokat is.

14.11 Bőrruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a ruházati termékek gyártása természetes vagy rekonstruált bőrből, beleértve a bőripari kiegészítőket, mint pl. a hegesztők bőrkötényét

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szőrmeruházat gyártása, lásd: 14.20

- a bőr sportkesztyűk és sportfejfedők gyártása, lásd: 32.30

- a tűzálló és biztonsági védőruházat gyártása, lásd: 32.99

14.12 Munkaruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a férfi- és női ipari és más foglalkozáshoz kötött munkaruházat gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lábbeli gyártása, lásd: 15.20

- a tűzálló és biztonsági védőruházat gyártása, lásd: 32.99

- a ruházat javítása, lásd: 95.29

14.13 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felsőruházati termék gyártása szövött, kötött vagy hurkolt anyagból, nem szőtt textíliából stb., férfiak, nők és gyermekek részére:

• kabát, öltöny, együttes, dzseki, nadrág, szoknya stb.

- mérték utáni ruhakészítés

- a felsorolt felsőruházati termékek részeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szőrmésbőr-ruházati termékek gyártása (kivéve fejfedők), lásd: 14.20

- a gumi, illetve műanyag ruházati termékek gyártása, amennyiben nem varrással, hanem csupán ragasztással állítják össze, lásd: 22.19, 22.29

- a tűzálló és biztonsági védőruházat gyártása, lásd: 32.99

- a felsőruházati termékek javítása, lásd: 95.29

14.14 Alsóruházat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alsóruházati és hálóruházati termék gyártása szövött, kötött vagy hurkolt kelméből, csipkéből stb., férfiak, nők és gyermekek részére

• ing, póló, alsónadrág, bugyi, pizsama, hálóing, köntös, blúz, kombiné, melltartó, fűző stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alsóruházati termékek javítása, lásd: 95.29

14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a csecsemőruházat, a tréningruházat, a síruha, az úszó- és a fürdőruházat stb. gyártása

- a kalap és a sapka gyártása

- az egyéb ruházati kiegészítők: kesztyű, öv, sál, nyakkendő, hajháló stb. gyártása

- a szőrmésbőr fejfedők gyártása

- a textil lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül

- a felsorolt termékek részeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sport fejfedők gyártása, lásd: 32.30

- a biztonsági fejfedők gyártása (kivéve a sport fejfedők), lásd: 32.99

- a tűzálló és biztonsági védőruházat, lásd: 32.99

- a ruházati termékek javítása, lásd: 95.29

14.2 Szőrmecikk gyártása

14.20 Szőrmecikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szőrmésbőr cikkek gyártása

• szőrmeruházati termék és ruházati kiegészítő

• szőrmésbőr-összeállítás (pl. leeső szőrmésbőr darabból kis szőnyeg, csík stb.) gyártása

• különféle szőrmésbőr cikk: szőnyeg, töltetlen puff, ipari fényesítőkendő stb. gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyersprém (irha) termelése, lásd: 01.4, 01.70

- a vágóhídi nyersbőr és irha kinyerése, lásd: 10.11

- a műszőrme gyártása (hosszúszőrű szövött vagy kötött anyagok), lásd: 13.20, 13.91

- a szőrme fejfedő gyártása, lásd: 14.19

- a szőrmével díszített ruházati kiegészítő termék gyártása, lásd: 14.19

- a szőrme kikészítése és festése, lásd: 15.11

- a csizma és cipő gyártása szőrme alkotórészekkel, lásd: 15.20

14.3 Kötött, hurkolt cikk gyártása

14.31 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a harisnyafélék gyártása, beleértve a zokni, a harisnya és a harisnyanadrág gyártását is

14.39 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötött és hurkolt ruházati, illetve egyéb formára kötött termék gyártása:

• pulóver, kardigán, mellény és hasonló termék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötött, hurkolt kelme gyártása, lásd: 13.91

- a harisnyafélék gyártása, lásd: 14.31

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a szőrmék kikészítése és festése, valamint a nyersbőr cserzése vagy konzerválása, illetve végtermékké feldolgozása. Szintén idetartozik a hasonló termékek gyártása egyéb anyagokból (műbőrből és bőrhelyettesítő anyagokból) pl. gumicipő, textiltáskák stb. a bőrhelyettesítő anyagokból készült termékek is idetartoznak, mivel a bőrtermékekhez hasonló eljárással, gyakran ugyanabban az üzemben készülnek (pl. táskák).

15.1 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a bőr és szőrme gyártása, valamint a belőlük készült termékek előállítása.

15.11 Bőr, szőrme kikészítése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az irha és bőr cserzése, festése és kikészítése

- a kikészített irhás cserzésű bőr, a pergamen-, a lakk- és a fémmel bevont bőr gyártása

- a bőr összeállítások gyártása

- szőrmés nyersbőröknek a rajtuk lévő szőrrel együtt végzett hústalanítása, puhítása, érlelése (csávázása), cserzése, halványítása, nyírása, szőrtelenítése és festése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állattenyésztés részeként készülő irha és bőr, lásd: 01.4

- a vágóhídi nyersbőr és irha kinyerése, lásd: 10.11

- a bőrruházat gyártása, lásd: 14.11

- a nem természetes bőr alapú műbőr gyártása, lásd: 22.19, 22.29

15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek gyártása bőrből, bőr összeállításokból és más anyagból pl. műanyag fóliából, textilanyagból, vulkánfíberből, papírlemezből, ahol a bőrtermékekével azonos az alkalmazott technológia

- szíjazat és nyereg gyártása

- a nemfém óraszíj gyártása (pl. textil, bőr, műanyag)

- a különféle bőrből és bőrösszeállításokból készül cikkek pl. gépszíj, tömítés stb.

- a bőrből készül cipőfűző gyártása

- a nyerges áruk és lószerszámok gyártása

- ostor és lovaglópálca gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bőrruházati termék gyártása, lásd: 14.11

- a kesztyű és fejfedő gyártása bőrből, lásd: 14.19

- a lábbeli gyártása, lásd: 15.20

- a kerékpárnyereg gyártása, lásd: 30.92

- a nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.12

- a nem nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.3

- a vonalfelügyelők biztonsági öve (hám) és egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos övek gyártása, lásd: 32.99

15.2 Lábbeligyártás

15.20 Lábbeligyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mindenféle rendeltetésű lábbeli gyártása, bármilyen anyagból, bármilyen technológiával, beleértve az öntést is (a kivételeket, lásd: lejjebb)

- a lábbeli részeinek: felsőrész és darabjai, külső talp és talpbélés, sarok stb. gyártása

- a lábszár- és bokavédő és a hasonló cikkek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik

- a textilből készült lábbeli gyártása hozzáerősített talp nélkül, lásd: 14.9

- a facipő részei és a cipőipari fakellékek gyártása (pl. sarok és kaptafa), lásd: 16.29

- a gumicsizma és gumicipő sarkának és talpának, valamint az egyéb gumilábbelik részeinek gyártása, lásd: 22.19

- a műanyag lábbeli részeinek gyártása, lásd: 22.29

- a sícipő gyártása, lásd: 32.30

- az ortopéd cipők gyártása, lásd: 32.50

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

Ez az ágazat tartalmazza a faáruk, úgymint a fűrészáru, a falemez, a tároló fatermék, a fa padlóburkoló, a fa tetőszerkezet, és az előre gyártott faépület gyártását. A faáru gyártási folyamata olyan műveletekből áll, mint a fűrészelés, a gyalulás, az alakítás, rétegelés (laminálás) és az összeállítás. A gyártási folyamat a fa fűrészáru előállításával kezdődik, ez tovább vágható vagy esztergálással, illetve más famegmunkáló géppel alakítható. A fűrészelt vagy más módon alakított fa gyalulható, csiszolható és késztermékké állítható össze (pl. tároló fatermékké).

Az ágazat további bontása szakágazatokra - a fűrészárugyártás kivételével - az előállított termék fajtája alapján történik.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a bútorgyártást, lásd: 31.0

- valamint a faszerkezetek és berendezések helyszíni beépítését, lásd: 43.32, 43.33, 43.39

16.1 Fűrészárugyártás

16.10 Fűrészárugyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fa fűrészelése, gyalulása és egyéb gépi megmunkálása

- a fa felvágása, hántolása és faragása

- a vasúti talpfa gyártása

- a táblába össze nem állított fa padlóburkolók gyártása

- a fagyapot, a faliszt, a faforgács és más részekre aprított fatermék gyártása

- a fa szárítása

- a fa impregnálása és kémiai kezelése tartósító anyaggal (pl. rothadásgátlóval) és egyéb szerrel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fakitermelés és a fa durva megmunkálása, lásd: 02.20

- a rétegelt lemez, tábla és panel készítésére alkalmas, vékony furnérlemez gyártása, lásd: 16.21

- a zsindely, a gyöngyléc, a díszített domború lécek és a párkányléc gyártása, lásd: 16.23

- tűzifa és préselt fa gyártása, lásd: 16.29

16.2 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a fából, parafából, szalmából és más fonható anyagból készült termékek gyártása, beleértve mind az alapformázással előállított, mind az összeállított terméket.

16.21 Falemezgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rétegelt lemez készítésére és más célra alkalmas, vastagsági méretű (vékony) furnérlemez gyártása:

• csiszolt, festett, bevont, impregnált (papír- vagy textilréteggel) megerősített

• minta szerint alakított darabban

- rétegelt lemez, furnértábla és hasonló rétegelt fatábla és lemez gyártása

- az irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és más forgácslemez gyártása

- közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF) és más rostlemez gyártása

- a tömörített fa gyártása

- a ragasztóanyaggal rétegelt fa, rétegelt furnérlemez gyártása

16.22 Parkettagyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- parkettalapok és -szalagok, táblába összeállított padlóburkoló gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a táblába össze nem állított fa padlóburkolók gyártása, lásd: 16.10

16.23 Épületasztalos-ipari termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elsődlegesen építőipari felhasználásra szánt fatermékek gyártása:

• gerenda, szarufa, tetőgerenda

• a ragasztóanyaggal rétegelt és fémszerelvényekkel összeillesztett előre gyártott fa tetőszerkezet

• ajtó, ablak, redőny, zsalu és kereteik, fémszerelvényekkel (mint pl. sarokvas, zár) ellátva vagy anélkül

• lépcső, korlát

• fa gyöngyléc, díszített domború léc, párkányléc, zsindely

- az előre gyártott épületek és épületelemek gyártása döntően fából pl. szauna

- az áthelyezhető (mobil) ház, lakás gyártása

- a fa térhatároló elem (pl. kabin, fülke) gyártása (kivéve: a nem rögzített, szabadon álló térhatárolót)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a konyhaszekrény, könyvszekrény, ruhaszekrény gyártása, lásd: 31.01, 31.02, 31.09

- a szabadon álló (nem rögzített) térhatároló gyártása, lásd: 31.09

16.24 Tároló fatermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- csomagolóláda, doboz, dob alakú tartály, rekesz, dob és hasonló csomagolóeszköz gyártása fából

- a rakodólap, a keretezett szállítótálca és az egyéb fa raklap gyártása

- a hordó, a tartály, a dézsa, a teknő, a veder és más kádáripari termék gyártása

- a kábeldob gyártása fából

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bőrönd gyártása, lásd: 15.12

- a fonható anyagból készült doboz, tároló termék gyártása, lásd: 16.29

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a különféle fatömegcikkek gyártása:

• szerszám, seprő, kefe nyele és teste

• kaptafa, sámfa csizmához, cipőhöz, fa ruhaakasztó

• háztartási és konyhai faeszköz

• fából készült kis szobrok és dísztárgyak, famozaik, intarzia

• faládikó és -doboz ékszer, evőeszköz és hasonlók tárolására

• facséve, -kúp, -orsó, varrócérna-motolla és hasonló esztergályozott fatermék

• egyéb fatermékek:

- a nyers parafa feldolgozása, agglomerált parafa gyártása

- a természetes, illetve agglomerált parafából készült cikkek gyártása, beleértve a padlóburkolót is

- a fonható, köthető, csomózható anyagból készített termékek pl. szőnyeg, lábtörlő, napellenző, doboz stb. gyártása

- a kosáráru és a fonottáru gyártása.

- a tűzifa és pellet tüzelőanyag gyártása préselt fából, illetve kávé- vagy szójababhulladékból

- fakeret gyártása tükörhöz, festményhez és fényképhez

- fakeret gyártása festővászonhoz

- fa cipőalkatrészek gyártása (fatalp és -sarok)

- a fából készült esernyőnyél, sétapálca és hasonlók gyártása

- a fatömb gyártása a dohányzók pipáinak készítéséhez

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textil alapanyagból készített szőnyegek és lábtörlők gyártása, lásd: 13.92

- a bőrönd gyártása, lásd: 15.12

- a fa lábbeli gyártása, lásd: 15.20

- a gyufagyártás, lásd: 20.51

- a fa óratokok gyártása, lásd: 26.52

- a facséve, -kúp és -orsó gyártása, textilipari gép részeként, lásd: 28.94

- a bútorgyártás, lásd: 31.0

- a fából készült játékok gyártása, lásd: 32.40

- a kefe és a seprő gyártása, lásd: 32.91

- a koporsó gyártása, lásd: 32.99

- a parafa mentőeszköz gyártása, lásd: 32.99.

17 Papír, papírtermék gyártása

Ez az ágazat tartalmazza a papíripari rostanyag, a papír és a feldolgozott papírtermékek előállítását. E termékek gyártásának folyamatai vertikálisan kapcsolódó sorozatot alkotnak, ezért azonos ágazatba tartoznak. Egy gyártó egység általában egynél több tevékenységet is végez.

Az ágazat három alapvető tevékenysége különböztethető meg. A papíripari rostanyag gyártása tartalmazza a cellulózrostok elválasztását más növényi nyersanyagoktól vagy a papírhulladék feloldását és a festék eltávolítását, továbbá a rostok kötésének megerősítése érdekében vegyszerek belekeverését kis mennyiségben. A papírgyártás során a rostanyagot feloldással rugalmas összekapcsolódó szerkezetté alakítják, hogy folyamatos lapot nyerjenek. A papírból és más anyagokból különféle műveletekkel, eljárásokkal papírárukat állítanak elő.

A papíráruk készülhetnek nyomottan (pl. tapéta, ajándékcsomagoló papír stb.) vagy nyomás nélküli kivitelben, ez azonban a termék eredeti rendeltetését nem befolyásolja. A további ipari feldolgozásra kerülő papíripari rostanyag, a papír és a karton gyártása a 17.1 alágazatba tartozik, a többi szakágazat a továbbfeldolgozott papír és a papírtermékek gyártását tartalmazza.

17.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása

17.11 Papíripari rostanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fehérített, a félfehér és a fehérítetlen papíripari rostanyag gyártása mechanikai, kémiai (feltárással vagy más módon), illetve fél kémiai eljárással

- a papíripari rostanyag gyártása gyapothulladékból

- a festék eltávolítása és papíripari rostanyag gyártása hulladékpapírból

17.12 Papírgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a papír és karton gyártása további ipari feldolgozásra,

- a papír és karton továbbfeldolgozása:

• a papír és karton mázolása, bevonása és impregnálása

• a krepp-, illetve a kreppelt papír gyártása

• a papírral vagy kartonnal társított papír és fólia gyártása

- a kézi merítésű papír előállítása

- az újságnyomópapír, más nyomó-, illetve írópapír gyártása

- a karbonpapír (másolópapír), stencilpapír gyártása tekercsben vagy nagy ívben

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hullámpapír és -lemez gyártása, lásd: 17.21

- a termékek gyártása a papíripari rostanyag, papír és karton továbbfeldolgozásával, lásd: 17.22, 17.23, 17.24, 17.29

- a bevont és impregnált papír gyártása, amennyiben a termék fő összetevője a bevonó és impregnálóanyag, lásd: a bevonó- és impregnálóanyag-gyártó szakágazatánál, pl. 22.21,

- a csiszolópapír gyártása, lásd: 23.91

17.2 Papírtermék gyártása

17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hullámpapír és a papírlemez gyártása

- hullámpapír, illetve papírlemez csomagolóeszköz gyártása

- az összehajtogatható karton csomagolóeszköz gyártása

- a tömör lemezből készülő csomagoló/tároló eszköz gyártása

- az egyéb papír és papírlemez csomagoló/tároló eszköz gyártása

- a papírzsák, -zacskó/-tasak gyártása

- az irodai iratgyűjtő doboz, dosszié és hasonló cikkek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a boríték gyártása, lásd: 17.23

- a papíripari rostanyagból szívással és préseléssel készült árucikkek gyártása (pl. tojástálca, tányér, tálca), lásd: 17.29

17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cellulózvatta és a papírból, illetve cellulózvattából készült háztartási és személyes higiéniai termék gyártása:

• tisztítókendő

• zsebkendő, törölköző, szalvéta papírból

• WC-papír

• egészségügyi betét és tampon, pelenka és pelenkabetét (papír alapú)

• pohár, tányér és tálca

- a cellulózvatta és belőle készült termékek: egészségügyi betét, tampon gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textilvatta gyártása, lásd: 13.99

17.23 Irodai papíráru gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felhasználásra kész nyomó- és írópapír gyártása

- a felhasználásra kész számítógépes nyomtatópapír gyártása

- a felhasználásra kész önátíró papír gyártása

- a felhasználásra kész sokszorosító stencil- és karbon- (indigó-, átíró-) papír gyártása

- a felhasználásra kész öntapadó papír gyártása

- a boríték és a levelezőlap gyártása

- oktatási, kereskedelmi és irodai papíráru gyártása (jegyzetfüzet, notesz, iratrendező dosszié, regiszter, üzleti könyv, üzleti nyomtatványok stb.), amennyiben nem a nyomtatott információ határozza meg a termék jellegét/rendeltetését

- a különféle papíráru-féleségekből összeállított doboz, tasak, táska és levélpapírkészlet gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- nyomás papírtermékekre, lásd: 18.1

17.24 Tapétagyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tapéta és hasonló falburkoló gyártása, beleértve a vinillel bevont, valamint a textiltapétát is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- papír és karton gyártása további ipari feldolgozásra, lásd: 17.12

- a műanyag tapéta gyártása, lásd: 22.29

17.29 Egyéb papír-, karontermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a címkék gyártása, nyomva vagy nyomat nélkül

- a szűrőpapír és -papírlemez gyártása

- a papír- és kartoncséve, -orsó, -kúp stb. gyártása

- papíripari rostanyagból szívással és préseléssel készült tojástálca, csomagolóeszköz stb. gyártása

- a papírújdonságok gyártása

- a Jacquard-gépekhez használatos kártyák gyártása papírból vagy kartonból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a játékkártya gyártása, lásd: 32.40

- a játékok gyártása papírból vagy kartonból, lásd: 32.40

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a termékek nyomtatása, úgymint a napilap, a folyóirat, a könyv, az üzleti formanyomtatvány, a képeslap és más termékek nyomtatása; továbbá a kapcsolódó kisegítő tevékenységek, úgymint a könyvkötés, a nyomólemez-készítés, az adatokból képalkotás, stb. Az idetartozó kisegítő tevékenységek a nyomdaipar szerves részét képezik, és ezen műveletek is hozzájárulnak a nyomdaipar termékeinek (nyomólemez, bekötött könyv, számítógépes CD vagy fájl stb.) előállításához.

Többféle nyomási eljárás létezik a képeknek lemezről, szitáról vagy adatállományból valamilyen nyomathordozóra átvitelére, legyen az a papír, műanyag, fém, textil vagy fa. A legelterjedtebb módszer a képek nyomathordozóra vitelére a nyomólemez vagy -szita alkalmazása. Ez történhet a síknyomtatás, mélynyomtatás, szitanyomás és flexonyomás eljárásaival. Általános eljárás, hogy a számítógépes adatállomány közvetlenül vezérli a képet létrehozó nyomtató szerkezetet vagy az elektrosztatikus, illetve egyéb eljárással működő berendezést (ez a digitális vagy nem érintéses nyomtatás).

Bár a kiadói és a nyomdai tevékenységet végezheti ugyanaz a gazdasági egység (pl. a napilapoknál), azonban egyre kevésbé jellemző, hogy ezeket az elkülönült tevékenységeket ugyanazon a telephelyen végezzék.

Ebbe az ágazatba tartozik a felvételes információhordozók, úgymint hang- és videofelvételt, szoftvert tartalmazó lemez, kompaktlemez, szalag sokszorosítása is.

Nem ebbe az ágazatba tartozik a kiadói tevékenység, lásd: J (Információ, kommunikáció) nemzetgazdasági ág.

18.1 Nyomdai tevékenység

Ebbe az alágazatba tartozik a termékek nyomtatása, úgymint a napilap, a folyóirat, a könyv, az üzleti formanyomtatvány, a képeslap és más termékek; továbbá a kapcsolódó kisegítő tevékenységek, úgymint a könyvkötés, a nyomólemez-készítés, az adatokból képalkotás stb. A nyomást többféle eljárással és különböző anyagokra lehet végezni.

18.11 Napilapnyomás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- napilap, újság nyomása

- a hetente legalább négyszer megjelenő időszaki kiadvány nyomása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyomtatott anyag kiadása, lásd: 58.1

- a dokumentum fénymásolása, lásd: 82.19

18.12 Nyomás (kivéve: napilap)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a magazin és a heti négynél kevesebbszer megjelenő más időszaki kiadvány nyomása

- a könyv és brosúra, zenemű és zenei kézirat, térkép, atlasz plakát, hirdetési katalógus, prospektus és egyéb nyomtatott reklám, postabélyeg, adóbélyeg, tulajdoni okmány, csekk és más értékpapír, intelligens kártya (smart card, aktív memeóriakártya), album, határidőnapló, naptár, és egyéb kereskedelmi nyomtatvány, személyes papíráru vagy levélpapír és egyéb nyomtatvány nyomtatása magasnyomással, ofszetnyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással, szitanyomással és egyéb nyomógépen, sokszorosítógépen, számítógépes nyomtatón, domborító sajtón; ideértve a gyorsmásolást is

- a címke, nyomtatott jelölés nyomtatása (síknyomással, mélynyomással, flexográfiai nyomással, és más eljárással)

- nyomás közvetlenül műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

A nyomtatott anyag jellemzően szerzői joggal védett.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- szita- és filmnyomás szövetre és ruházati termékre, lásd: 13.30

- az irodai papíráru gyártása, amennyiben nem a nyomtatott információ határozza meg a termék jellegét/rendeltetését (jegyzetfüzet, notesz, iratrendező dosszié, regiszter, üzletikönyv, üzleti nyomtatványok stb.), lásd: 17.23

- a nyomtatott termékek kiadása, lásd: 58.1

18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az adatbeviteli tevékenység: betűszedés, szedés, fényszedés, a nyomást megelőző adatbevitel szkenneléssel és optikai karakterfelismeréssel, az elektronikus tördelés

- az adatállományok előkészítése különféle médiák (nyomtatás papírra, CD-ROM-ra, internetre) alkalmazása céljára

- a lemezkészítési szolgáltatások, beleértve a levilágítást is (a magasnyomó és ofszetnyomó eljárások számára)

- a nyomóhengerek készítése: mélynyomó hengerek vésése vagy maratása

- a nyomólemezek készítése: a számítógépről lemezre (CTP) vitel (vagyis a fotopolimer lemezek készítése is)

- a domborításra vagy dombornyomásra szolgáló lemez és nyomóforma készítése, előkészítése:

• a művészi munkák készítése, beleértve a kőnyomatos eljárás kövének és a fa nyomódúc készítését is,

• a bemutató eszközök pl. írásvetítő fóliák és egyéb digitális bemutató formák elkészítése

• vázlat, elrendezési vázlat, makett stb.,

• a kefelevonat készítése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a divat- és formatervezés, lásd: 74.10

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötészet, montírozás/kasírozás és a nyomás utáni más kisegítő tevékenységek pl. könyvek, brosúrák, magazinok, katalógusok stb. kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, vágás és körülvágás, összeállítás, drótfűzés, cérnafűzés, ragasztókötés, vágás és borítófektetés/-készítés, ragasztás, kollacionálás, fércelés, aranyozás; spirálozás és műanyag "drótfűzés"

- nyomtatott papír és karton kötése és befejező szolgáltatásai, úgymint hajtogatás, domborított nyomás, átfúrás, lyukasztás, perforálás, domborítás, ragasztás, enyvezés, laminálás

- CD-ROM-készítés befejező szolgáltatásai

- az ügyfél egyedi igényeihez igazított postázás befejező szolgáltatásai, úgymint boríték elkészítése (címzése)

- egyéb befejező nyomdai szolgáltatások, mint kivágás, benyomás vagy fólianyomás, Braille-írás másolása

18.2 Egyéb sokszorosítás

18.20 Egyéb sokszorosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a zenei vagy más hangfelvételt tartalmazó lemez, kompaktlemez (CD, DVD stb.) és szalag sokszorosítása az eredeti (master-) példány alapján

- a mozgóképet vagy más videofelvételt tartalmazó lemez, kompaktlemez (CD, DVD stb.) és videoszalag másolása az eredeti (master-) példány alapján

- a szoftvert vagy adatot tartalmazó lemez vagy szalag sokszorosítása az eredeti (master-) példány alapján

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyomtatott anyag nyomása, lásd: 18.11, 18.12

- a szoftverkiadás, lásd: 58.2

- mozgókép, film, video gyártása és terjesztése filmen, videoszalagon, DVD-n vagy hasonló hordozón, lásd: 59.11, 59.12, 59.13

- a mozgóképet tartalmazó film sokszorosítása filmszínházi forgalmazás céljából, lásd: 59.12

- a hangfelvétel eredeti (master-) példányának előállítása, lásd: 59.20.

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

Ebbe az ágazatba tartozik a szén és a nyers kőolaj feldolgozása. A kőolaj-feldolgozás leglényegesebb folyamata a kőolaj-finomítás: a nyers kőolaj szétválasztása alkotóelemeire olyan technológiával, mint a krakkolás és desztilláció. Ebbe az ágazatba tartozik a saját számlás tevékenységgel előállított jellemző termékek (pl. koksz, bután, propán, benzin, kerozin, fűtőolaj stb.) gyártása, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (pl. bérfinomítás).

Ebbe az ágazatba tartozik a kőolaj-finomítók által termelt gáz, például az etán, propán, bután gyártása is.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a más gazdasági egységekben végzett gázgyártás, lásd: 20.14

- az ipari gáz gyártása, lásd: 20.11

- a természetes gázok (metán, etán, bután, propán) kitermelése, lásd: 06.20

- a nem kőolajgázból nyert gáznemű fűtőanyagok (széngáz, vízgáz, generátorgáz, gázgyári gáz) gyártása, lásd: 35.21

-a petrolkémiai termék gyártása a kőolaj-finomítóban a, lásd: 20.

19.1 Kokszgyártás

19.10 Kokszgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kokszoló kemencék működtetése,

- koksz és félkoksz gyártása,

- a szurok és a szurokkoksz gyártása

- a kokszgáz gyártása,

- a szén- és lignitkátrány gyártása

- a koksz agglomerálása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a feketeszén-, barnaszén- és lignitbrikett gyártása, lásd: 19.20

19.2 Kőolaj-feldolgozás

19.20 Kőolaj-feldolgozás

Ebbe a szakágazatba tartozik a cseppfolyós, gáznemű üzemanyagok és egyéb termékek gyártása kőolajból, bitumentartalmú ásványból vagy ezekből frakcionálással nyert párlatokból. A kőolaj-finomításba a következő tevékenységek tartoznak: a kőolaj frakcionált desztillációja, normál lepárlása és a krakkolás.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a motort hajtó üzemanyagok: benzin, kerozin stb. gyártása

- a fűtőanyag gyártása: könnyű, közepes és nehéz fűtőolaj, a kőolajgázok visszanyerése a kőolaj-finomítás során (pl. etán, propán, bután stb.)

- a kőolajból és fáradt olajból nyert kenőolajok és -zsírok gyártása

- a petrolkémiai ipar feldolgozóipari célú, illetve az útburkolást szolgáló termékeinek gyártása

- az egyéb termékek gyártása: pl. lakkbenzin, vazelin, paraffin, petrolátumkocsonya

- a kőolajbrikett gyártása

- a bio tüzelőanyagok - például alkohol és benzinpetróleum - összekeverése (gazoholgyártás)

- a tőzegbrikett gyártása

- feketeszén-, barnaszén- és lignitbrikett gyártása

20 Vegyi anyag, termék gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik az átalakítás vegyipari eljárásokkal és termék-előállítás a szerves és szervetlen nyersanyagokból. A vegyi alapanyagok gyártása - ami az első alágazatot alkotja - eltér a vegyi alapanyagok továbbfeldolgozásával előállított intermedierek és végtermékek gyártásától, ezek a további szakágazatokba tartoznak.

20.1 Vegyi alapanyag gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a vegyi alapanyagok, a műtrágya és a nitrogén vegyületek, a műanyag és a szintetikus kaucsuk alapanyagok gyártása.

20.11 Ipari gáz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari és gyógyászati alkalmazású, cseppfolyós vagy sűrített, szervetlen gáz gyártása:

• elemi gáz

• cseppfolyós vagy sűrített levegő

• hűtőgáz

• ipari gázelegy

• semleges gázok (például a szén-dioxid)

• szigetelőgáz

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a metán, az etán, a propán, a bután kitermelése, lásd: 06.20

- a kőolaj-finomítókból kinyert gáznemű fűtőanyagok (például: etán, propán, bután) gyártása, lásd: 19.20

- a gáznemű fűtőanyagok gyártása szénből, hulladékból stb., lásd: 35.21

20.12 Színezék, pigment gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a színezék- és pigmentalapanyag vagy -koncentrátum gyártása bármilyen alapanyagból

- a fluoreszcens hatóanyagú, illetve luminofórként használt termékek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felhasználásra előkészített opalizáló és pigment anyag gyártása, lásd: 20.30

20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartoznak az alapvető eljárásokkal előállított vegyi anyagok. A technológiák eredményeképpen általában kémiai elemek, illetve kémiai vegyületek nyerhetők.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kémiai elemek gyártása (kivéve: ipari gázokat és fém alapanyagok)

- a szervetlen savak (kivéve: salétromsav) gyártása

- alkáliák, lúgok és egyéb szervetlen bázisok (kivéve: ammónia) gyártása

- az egyéb szervetlen vegyületek gyártása

- a vasércpiritek pörkölése

- a desztillált víz gyártása

- az urán- és a tóriumérc dúsítása

- a nukleáris fűtőanyag újrafeldolgozása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari gáz gyártása, lásd: 20.11

- a nitrogénműtrágya, nitrogénvegyület gyártása, lásd: 20.15

- az ammónia gyártása, lásd: 20.15

- az ammónium-klorid gyártása, lásd: 20.15

- a kálium-nitritek és -nitrátok gyártása, lásd: 20.15

- az ammónium-karbonát gyártása, lásd: 20.15

- a salétromsav gyártása, lásd: 20.15

- az aromás desztillált víz gyártása, lásd: 20.53

- a fémalapanyag gyártása, lásd: 24

20.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartoznak az alapvető eljárásokkal, például krakkolással és lepárlással előállított vegyi anyagok. A technológiák eredményeképpen általában kémiai elemek, illetve kémiai vegyületek nyerhetők.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szerves vegyi alapanyagok gyártása:

• telített és telítetlen alifás szénhidrogének

• telített és telítetlen aromás szénhidrogének

• alifás és aromás alkoholok

• mono- és polikarbonsavak (beleértve az ecetsavat)

• egyéb oxigéntartalmú vegyületek (beleértve az aldehideket, ketonokat, kinonokat) és a két vagy több oxigénatomot tartalmazó vegyületek

• kőolajból nyert szintetikus glicerin

• nitrogéntartalmú szerves vegyületek (beleértve az aminokat)

• cukornád, gabona és hasonlók fermentációja alkohol és észter gyártásához

- szintetikus etil-alkohol gyártása

- egyéb szerves vegyületek, beleértve a falepárlási termékeket (pl. faszén) stb.

- a szintetikus aromás termékek gyártása

- a szénkátrány lepárlása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag-alapanyag gyártása, lásd: 20.16

- a szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása, lásd: 20.17

- a nyers glicerin gyártása, lásd: 20.41

- a természetes illóolaj gyártása, lásd: 20.53

- a szalicilsav és az orto-acetil szalicilsav gyártása, lásd: 21.10

- faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva), lásd 02.20

20.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műtrágyák gyártása:

• egyedi és a komplex nitrogén-, foszfor- és káliműtrágyák

• karbamid, természetes nyersfoszfát és a természetes nyerskálium sói

- a műtrágyaiparral kapcsolatos nitrogéntermékek gyártása:

• salétromsav és szulfo-salétromsav, ammónia, ammónium-klorid, kálium-nitritek és nitrátok, triammónium-foszfát és ammónium-karbonát

- virágföld gyártása, fő alkotóanyagként, tőzegből

- a kevert virágföld gyártása, tőzegből, természetes földből, homokból, agyagból és ásványokból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a guanó kitermelése, lásd: 08.91

- a mezőgazdasági vegyi termék (például növényvédő szerek) gyártása, lásd: 20.20

20.16 Műanyag-alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a gyanták, műanyag alapanyagok, nem vulkanizálható, hőre lágyuló elasztomerek gyártása, és a gyanták keverése egyedi igények szerint, valamint a szintetikus gyanták gyártása, nem egyedi igényre.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag-alapanyagok gyártása:

• polimerek, beleértve az etilén, propilén, sztirol, vinil-klorid, vinil-acetát, akrilsav stb. polimerjeit

• poliamidok

• fenol- és epoxigyanták, poliuretánok

• alkid- és poliésztergyanták, poliéterek

• szilikonok

• polimer alapú ioncserélő műgyanták

- a cellulóz és vegyi származékainak gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műrost- és szintetikus rost, ilyen anyagokból vágott szál és fonal gyártása, lásd: 20.60

- a műanyag termékek aprítása, lásd: 38.32

20.17 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szintetikus kaucsuk alapanyagának gyártása:

• szintetikus gumi

• faktisz

- a szintetikus és természetes kaucsuk vagy kaucsukszerű anyag (pl. balata) keverékeinek gyártása

20.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

20.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rovarölő, a rágcsálók elleni, a gombaölő és a gyomirtó szerek gyártása

- a csírázást gátló és a növények növekedését szabályozó szerek gyártása

- a növény- és talajfertőtlenítő szerek gyártása (mezőgazdasági és egyéb célokra)

- az egyéb, máshova nem sorolt mezőgazdasági célú vegyi termék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, lásd: 20.15

20.3 Festék, bevonóanyag gyártása

20.30 Festék, bevonóanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- festék, lakk, zománc és fénymáz (lakk) gyártása

- a felhasználásra előkészített pigment, opalizáló és színezőanyag gyártása

- az üvegszerűvé átalakuló zománc, máz és hasonló készítmény gyártása

- a masztix gyártása

- a tömítővegyület és hasonló, nem tűzálló töltő- vagy felületkezelő készítmény gyártása

- a szerves oldószer és hígító gyártása

- a felhasználási célra előkészített festék- és lakkleoldó gyártása

- a nyomdafesték gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felhasználási célra elő nem készített színezék, pigment gyártása, lásd: 20.12

- a tinta és a tus gyártása, lásd: 20.59

20.4 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

20.41 Tisztítószer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szerves felületaktív anyagok gyártása

- a papírra, vattára és egyéb hordozóra felvitt szappan vagy felületaktív anyag gyártása

- a nyers glicerin gyártása

- a szappan gyártása (kivéve: a kozmetikai szappan gyártása)

- a felületaktív készítmények gyártása:

• szilárd és folyékony formájú mosópor, mosószer, mosó-fertőtlenítő szer

• konyhai mosogatószer

• öblítőszer, textillágyító

- a tisztító- és fényesítőszerek gyártása:

• lakásillatosító és -szagtalanító készítmény

• műviasz és viaszkészítmény

• fényesítőszer és -krém bőrhöz

• fényesítőszer és -krém fához

• fényesítőszer autókarosszériához, üveghez és fémhez

• súrolópaszták és -porok, beleértve a papírra, vattára és egyéb hordozóra felvitteket

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kémiailag meghatározott vegyületek gyártása, lásd: 20.13, 20.14

- a kőolajból nyert glicerin gyártása, lásd: 20.14

- a kozmetikai szappan gyártása, lásd: 20.42

20.42 Testápolási cikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- illatszerek és testápolási cikkek gyártása:

• parfüm és kölnivíz

• szépségápolási és sminkkészítmény

• napozás előtti és utáni készítmény

• kéz- és lábápolási készítmény

• sampon, hajlakk, zselé, hajgöndörítő (daueroló) és -kiegyenesítő szer

• száj- és foghigiéniai készítmény (beleértve a műfogsorrögzítő készítményeket)

• borotválkozószer

• dezodor és fürdősó

• szőrtelenítő készítmény

- a kozmetikai szappan gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az illóolaj kinyerése és finomítása, lásd: 20.53

20.5 Egyéb vegyi termék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek, az enyv, az illó olajok és a m.n.s. vegyi termékek, például a fényképészeti célú vegyi anyagok (beleértve a filmet és a fényérzékeny papírt), a diagnosztikai készítmények stb. gyártása.

20.51 Robbanóanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lőpor gyártása

- a robbanóanyagok és a pirotechnikai termékek gyártása, beleértve a biztonsági gyutacsot, detonátort, robbantószerkezetet, jelzőrakétákat stb.

- a gyufa gyártása

20.52 Ragasztószergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az enyv és a felhasználásra előkészített ragasztók (beleértve a gumi alapúakat) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a zselatin és származékainak gyártása, lásd: 20.59

20.53 Illóolajgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a természetes aromás termékek kivonatainak gyártása, finomítása

- a gyantaszerű anyagok gyártása

- az illatszer- vagy élelmiszer-ipari felhasználású illatanyag-keverék (pl. aromás desztillált víz) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szintetikus aromás termékek gyártása, lásd: 20.14

- a testápolási cikk gyártása, lásd: 20.42

20.59 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fényképészeti célú lemez, film, fényérzékeny papír és egyéb fényérzékeny exponálatlan anyag gyártása

- a fényképészeti célú vegyi készítmény gyártása

- a zselatin és származékainak gyártása

- a különféle vegyi termékek gyártása:

• pepton, peptonszármazék, egyéb máshova nem sorolt protein hatóanyag és származékai

• olajból és zsírból, vegyipari technológiákkal előállított származék

• textil és bőr kikészítésénél használatos anyag

• forrasztásnál és hegesztésnél használatos por és paszta

• fémmaratásra szolgáló anyag

• cementadalék-anyag

• aktív szén, kenéstechnikai olajadalék, gumifeldolgozás gyorsítója felhasználásra előkészítve, katalizátor és egyéb ipari célú vegyipari termék

• kopogásgátló, fagyásgátló anyag

• hidraulikus energiaátvitel folyadéka

• reagens diagnosztikai és laboratóriumi felhasználásra

- az író- és rajzolótinta és -tus gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagy mennyiségben kiszerelt vegyi termékek gyártása, lásd: 20.13, 20.14

- a desztillált víz gyártása, lásd: 20.13

- a szerves vegyi alapanyag gyártása, lásd: 20.14

- a nyomdafesték gyártása, lásd: 20.30

- az aszfaltalapú ragasztó gyártása, lásd: 23.99

20.6 Vegyi szál gyártása

20.60 Vegyi szál gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műrost és szintetikus rost, a vágott szintetikus és műszál, rost gyártása,

- a kártolatlan, fésületlen, fonásra nem előkészített szintetikus és műszálköteg gyártása

- szintetikus és műfonal (beleértve a nagy szakítószilárdságú fonalat és a szőnyegfonalat is) gyártása

- a végtelen szintetikus és műszál és -szalag gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szintetikus és a műrost fonása, lásd: 13.10

- a varrócérna gyártása vegyi vágott szálból, lásd: 13.10

21 Gyógyszergyártás

Ebbe az ágazatba tartozik a gyógyszeralapanyag és a gyógyszerkészítmény gyártása.

Idetartozik a gyógyászati célú vegyi és növényi eredetű termékek előállítása is.

21.1 Gyógyszeralapanyag-gyártás

21.10 Gyógyszeralapanyag-gyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyógyszeripari célra alkalmazott, gyógyszerkészítmény előállítására alkalmas hatóanyagok

- antibiotikumok, vitaminok, szalicilsav, orto-acetilszalicilsav stb. - gyártása

- a vérfeldolgozás

- a vegytiszta cukor gyártása

- a mirigyek feldolgozása, a mirigykivonatok készítése

21.2 Gyógyszerkészítmény gyártása

21.20 Gyógyszerkészítmény gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyógyszerek gyártása:

• antiszérumok és egyéb vérkészítmények

• vakcinák

• különböző gyógyszerek (beleértve a homeopátiás készítményeket)

- a vegyi, külső felhasználású fogamzásgátló termékek és a hormonális fogamzásgátló szerek, gyógyszerek gyártása

- az orvosi diagnosztikai reagensek gyártása (terhességi tesztanyagokkal együtt)

- a radioaktív in-vivo diagnosztikai hatóanyagok gyártása

- a biotechnikai gyógyszerek gyártása

- a gyógyászati felhasználású és minőségű vatta, géz, pólya, kötszer stb. gyártása

- a növényi eredetű gyógyszerkészítmények előállítása (őrlés, osztályozás), a gyógynövények gyógyszerészeti célú feldolgozása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyógyteák (menta, verbéna, kamilla stb.) gyártása, lásd: 10.83

- a fogászati töltőanyag, cement gyártása, lásd: 32.50

- a csont helyreállítására használt cement, lásd: 32.50

- a sebészeti textileszközök gyártása, lásd: 32.50

- a gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, lásd: 46.46

- a gyógyszer-kiskereskedelem, lásd: 47.73

- a gyógyszerek és a biotechnológiai készítmények kutatása és fejlesztése, lásd: 72.1

- a gyógyszerkészítmény csomagolása gyártástól, kereskedelemtől elkülönülten, szerződéses alapon, lásd: 82.92

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a gumi-, műanyag termék gyártása. Az ágazatot a termelési folyamatban felhasznált nyersanyagok jellemzik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy idetartozna minden olyan termék, melyet ezekből az anyagokból készítenek.

22.1 Gumitermék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a gumitermék gyártása.

22.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gumiabroncs gyártása jármű, berendezés, mozgó gép, repülőgép, játék, bútor részére és egyéb célokra:

• légabroncs

• tömör abroncs

- az abroncsok belső tömlőinek gyártása

- az abroncsok csereszabatos futófelületeinek, szelepeinek, az újrafutózandó abroncsok futójavító szalagjainak stb. gyártása

- a gumiabroncsok újrafutózása és felújítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gumi javítására szolgáló anyagok gyártása, lásd: 22.19

- a gumiabroncsok és belső tömlők javítása, szerelése, cseréje, lásd: 45.20

22.19 Egyéb gumitermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a természetes vagy szintetikus gumiból készült egyéb vulkanizálatlan, vulkanizált vagy keménygumi termék gyártása:

• gumilemez, -fólia, -szalag, -rúd és alakos gumitest

• gumicső és -tömlő

• szállító és (erő)átviteli gumiszalag és -szíj

• egészségügyi gumitermék: óvszer, cumi, forróvizes palack stb.

• gumi ruházati, munkaruházati cikk (varrás nélkül, csak szélragasztással összeállított)

• gumitalp és a lábbelik egyéb gumirésze

• gumírozott szál és szövet

• gumigyűrű, -szerelvény és lyuk gumitömítése

• kerék gumibevonata

• felfújható gumimatrac

• felfújható ballon

- a gumikefe gyártása

- a keménygumi csőrendszer gyártása

- a keménygumi hajkefe, hajcsat, hajcsavar és hasonlók gyártása

- a gumi javítására szolgáló anyag gyártása

- a gumival impregnált, bevont, laminált textil szövet, ahol a gumi a fő alkotórész, beleértve a szállítószalagot vagy továbbítóhevedert, a textíliával társított gumilemezek gyártását, amelyeknél a textil csak megerősítésre szolgál

- a gumi ágybetét gyártása vízágyhoz

- a gumi fürdősapka és kötény gyártása

- a gumi úszóruha és búvárruha gyártása

- a szexcikkek gyártása gumiból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gumiabroncsok kordszövetének gyártása, lásd: 13.96

- a rugalmas anyagból készült ruházati cikkek gyártása, lásd: 14.14, 14.19

- a gumi lábbeli gyártása, lásd: 15.20

- a gumialapú enyvek és ragasztók gyártása, lásd: 20.52

- az újrafutózandó gumiabroncsok futójavító szalagjainak gyártása, lásd: 22.11

- a felfújható tutaj és csónak gyártása, lásd: 30.12

- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli habszivacs gumiból, lásd: 31.03

- a gumi sportkellék gyártása, lásd: 32.30

- a gumijáték gyártása (beleértve a gyerekmedencét, a gyerekek felfújható gumicsónakját, gumiállatát, a labdát és hasonlókat), lásd: 32.40

- a használt gumi visszanyerése hulladékból, lásd: 38.32

22.2 Műanyag termék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik az új vagy elhasznált (azaz begyűjtött) műanyag alapanyagok feldolgozása félkész állapotba (intermedierré) vagy késztermékké, a szokásos technológiai folyamatok: présöntés, extrudálás, fröccsöntés öblös termék fújásos öntése és egyéb formázás. A legtöbb technológia a termékek széles választékának előállítására alkalmas.

22.21 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag félkész termékek gyártása:

• műanyag lap, lemez, tömb, film, fólia, szalag stb. (akár öntapadó, akár nem), beleértve a textíliával társított habosított műanyaglemezek gyártását, amelyekben a textilanyag csak megerősítésre szolgál

- a műanyag késztermék gyártása:

• műanyag cső, tömlő és szerelvényeik

- a celofán film és lemez gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag-alapanyag gyártása, lásd: 20.16

- a szintetikus és természetes gumi alapú termékek gyártása, lásd: 22. 1

22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag csomagolóeszköz gyártása:

• műanyag zacskó, zsák, tartály, doboz, láda, ballon, palack stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bőrönd és kézitáska gyártása műanyagból, lásd: 15.12

22.23 Műanyag építőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag építőanyag gyártása:

• műanyag ajtó, ablak és tokja, redőny, napellenző, szegélyléc

• műanyag tartály, tároló

• műanyag padló-, fal-, mennyezetburkolat, tekercsben, lapban stb.

• műanyag szaniteráru: kád, zuhanyozó, mosdó, WC-csésze, WC-tartály stb.

- a rugalmas műanyag padlóburkolat (például PVC, linóleum stb.) gyártása

- a műkő gyártása műanyagból (pl. mesterséges márvány)

22.29 Egyéb műanyag termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag asztali, konyhai és toalettcikkek gyártása,

- az egyéb műanyag termék gyártása:

• műanyag fejvédő, szigetelési szerelvény, alkatrész világítástechnikai szerelvényhez, irodai és iskolai cikk, ruházati cikk (egyszerű szélragasztással, nem varrva), bútorszerelvény, szobrocska, erőátviteli és szállítószalag, öntapadó szalag, tapéta, cipőipari lábbeli részek, szivar- és cigarettatartó, fésű, hajcsavar, műanyag beugrató cikkek stb.

- műanyagok bevonása fémmel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag bőrönd gyártása, lásd: 15.12

- a műanyag lábbeli gyártása, lásd: 15.20

- a műanyag bútor gyártása, lásd: 31.01, 31.02, 31.09

- az ágybetét gyártása borítóanyag nélküli porózus műanyagból, lásd: 31.03

- a műanyag sportszer gyártása, lásd: 32.30

- a műanyag játék gyártása, lásd: 32.40

- a műanyag orvosi és fogászati eszköz gyártása, lásd: 32.50

- a műanyag optikai elemek gyártása, lásd: 32.50

- a műanyag sisak és egyéb személyi biztonsági felszerelés gyártása, lásd: 32.99

23 Nemfém ásványi termék gyártása

Ebbe az ágazatba azok a feldolgozóipari tevékenységek tartoznak, amelyek egyetlen ásványi anyaggal kapcsolatosak. Idetartozik az üveg és üvegtermék (például síküveg, öblösüveg, üvegszál, műszaki üveg), a kerámiatermék gyártása, a csempe és égetett agyagtermék, cement és gipsz termékek gyártása a nyersanyagoktól a késztermékig. Ebbe az ágazatba tartozik a kő- és egyéb ásványi termék megmunkálása is.

23.1 Üveg, üvegtermék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a bármely úton előállított üveg minden fajtája, és az üvegtermékek.

23.11 Síküveggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a síküveggyártás, beleértve a drótüveget, valamint a színes és festett síküveget

23.12 Síküveg továbbfeldolgozása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az edzett és a rétegzett síküveg gyártása

- az üvegtükör gyártása

- a többfalú szigetelőüveg gyártása

23.13 Öblösüveggyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üveg- vagy kristálypalack és egyéb tárolóeszköz gyártása

- az üveg vagy kristály ivópohár és egyéb háztartási edény gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üvegjátékok gyártása, lásd: 32.40

23.14 Üvegszálgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üvegszál, üvegfonal gyártása, beleértve az üveggyapotot és a nem szőtt termékeinek gyártását

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üvegrostból szőtt termékek gyártása, lásd: 13.20

- az adatátvitelre vagy élőkép továbbításra alkalmas fényvezető kábel gyártása, lásd: 27.31

23.19 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a laboratóriumi, higiéniai és gyógyszerészeti üvegáru gyártása

- az óraüveg, optikai rendeltetésű üveg és optikailag nem megmunkált optikai elem gyártása

- az ékszerhez felhasználható üvegáru gyártása

- az üveg szigetelő és szerelvényeinek gyártása

- az üveg lámpabúra, világítótestek üvegrészeinek gyártása

- az üveg díszműáru gyártása

- az üveg útburkoló tömb gyártása

- az üvegrúd és -cső gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az optikailag megmunkált optikai elemek gyártása, lásd: 26.70

- az orvosi fecskendők és más orvosi laboratóriumi felszerelések gyártása, lásd: 32.50

23.2 Tűzálló termék gyártása

23.20 Tűzálló termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a kitermelt nemfém ásványi anyagokból, mint pl. a homok, a kavics, a kő vagy az agyag, előállított közbenső termékek gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló habarcs, beton stb. gyártása

- a tűzálló kerámiacikkek gyártása:

• a hőszigetelő kerámiacikkek gyártása szilíciumtartalmú kovaföldből

• a tűzálló téglák és blokkok és burkolólapok gyártása

• a tűzálló kerámiaretorták, olvasztótégelyek, burkolatok, fúvókák, csövek stb.

- a magnezitből, dolomitból és kromitból készült tűzálló termékek gyártása

23.3 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

23.31 Kerámiacsempe, -lap gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem tűzálló kerámia, kályha- és falburkoló csempék, mozaikkockák stb. gyártása

- a nem tűzálló kerámialapok és -kövezetek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műkövek (pl. mesterséges márvány) gyártása, lásd: 22.23

- a tűzálló kerámiacikkek gyártása, lásd: 23.20

- a kerámiából készült tégla és tetőcserép gyártása, lásd: 23.32

23.32 Égetett agyag építőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem tűzálló agyagból készült szerkezeti célú építőanyagok gyártása:

• kerámiatégla és tetőcserép, kéményfej, cső, csatorna stb.

- az égetett agyag födémblokk gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd: 23.20

- a nem épületszerkezeti célú nem tűzálló kerámiatermékek gyártása, lásd: 23.4

23.4 Porcelán, kerámiatermék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a kitermelt nemfém ásványi anyagokból, mint a homok, a kavics, a kő vagy az agyag, előállított késztermékek gyártása.

23.41 Háztartási kerámia gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kerámiaedények, egyéb háztartási és piperecikkek gyártása

- kerámiaszobrok és egyéb lakberendezési kerámiatárgyak gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ékszerutánzatok gyártása, lásd: 32.13

- a kerámiajátékok gyártása, lásd: 32.40

23.42 Egészségügyi kerámia gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerámia szaniterfelszerelés gyártása pl. kád, bidé, mosdó, WC-kagyló stb.

- az egyéb rögzített kerámiatermék, berendezés, szaniter, bútor gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 23.20

- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 23.3

23.43 Kerámia szigetelő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerámia villamos szigetelő és szigetelőszerelvény gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 23.20

23.44 Műszaki kerámia gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kerámia- és ferritmágnes gyártása

- a laboratóriumi, kémiai és ipari célú kerámiatermék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műkő (pl. mesterséges márvány) gyártása, lásd: 22.23

- a tűzálló kerámiatermék gyártása, lásd: 23.20

- a kerámia építőanyag gyártása, lásd: 23.3

23.49 Egyéb kerámiatermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szállítási és csomagolási célú kerámiafazék, -korsó és hasonló termékek gyártása

- a máshova nem sorolt egyéb kerámiatermékek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egészségügyi kerámia berendezési tárgyak gyártása, lásd: 23.42

- a műfog gyártása, lásd: 32.50

23.5 Cement-, mész-, gipszgyártás

23.51 Cementgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a klinker és a vízzel kötő cement gyártása (beleértve a portland-, az alumíniumtartalmú, a kohósalakos, a szuperfoszfátos cementet is)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló habarcs, beton stb. gyártása, lásd: 23.20

- az előre kevert és a szárazon kevert beton és habarcs gyártása, lásd: 23.63, 23.64

- a cementtermékek gyártása, lásd: 23.69

- a fogászati cement gyártása, lásd: 32.50

23.52 Mész-, gipszgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyorsan kötő mész, az oltott mész, a víz alatt kötő mész gyártása

- a kalcinált gipszből vagy kalcinált szulfátból készített gipsz gyártása

- az égetett (kalcinált) dolomit gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gipsztermékek gyártása, lásd: 23.62, 23.69

23.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

23.61 Építési betontermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az előre öntött, építési célú beton-, cement- és műkő termékek gyártása:

• burkolóelem, járdalap, tégla, tábla, lemez, panel, cső, oszlop stb.,

- az építési célú előre gyártott cement, beton és műkő szerkezeti elemek gyártása az épületekhez és egyéb építményekhez

23.62 Építési gipsztermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építési célú gipsztermékek gyártása:

• tábla, lemez, panel stb.

23.63 Előre kevert beton gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az előre kevert (transzportbeton), valamint a szárazon kevert beton és habarcs gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló cement gyártása, lásd: 23.20

23.64 Habarcsgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a porított habarcs gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzálló habarcs gyártása, lásd: 23.20

- a szárazon kevert beton és habarcs gyártása, lásd: 23.63

23.65 Szálerősítésű cement gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cementtel, gipsszel vagy más ásványi kötőanyaggal átitatott, növényi eredetű (fagyapot, szalma, nád, gyékény) építőanyag gyártása

- a cellulózszál erősítésű, az azbesztcement és hasonló cementtermék gyártása:

• hullámlemez, egyéb lemez, panel, lap, cső, vezeték, tároló, medence, lefolyó, edény, bútor, ablakkeret stb.

23.69 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb beton-, gipsz-, cement- és műkő termék gyártása:

• szobor, bútorzat, épületdísz, váza, virágcserép stb.

23.7 Kőmegmunkálás

23.70 Kőmegmunkálás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőiparban, a temetőben, az utakon, a tetőfedésnél stb. felhasznált kő faragása, megmunkálása és csiszolása

- a kőből készült bútorok gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kőfejtési tevékenység, például a nyers kő kitermelése, lásd: 08.11

- a malomkő, csiszolóanyag és hasonló termékek gyártása, lásd: 23.9

23.9 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

Ebbe az alágazatba tartozik az egyéb nemfém ásványi termékek gyártása.

23.91 Csiszolótermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a malomkövek, a köszörüléshez és polírozáshoz alkalmazott kövek, a természetes és mesterséges csiszolóanyagok (beleértve a hordozóra felvitt csiszolóanyagokat pl. csiszolópapír) gyártása

23.99 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- súrlódásra alkalmazott anyagok, valamint kombinációjuk gyártása ásványi anyagokkal és cellulózzal (felszereletlen állapotban)

- ásványi szigetelőanyagok gyártása:

• salakgyapot, kőgyapot és hasonló gyapotok, rétegelt vermikulit, duzzasztott agyag és hasonló hőszigetelő anyagok, hangszigetelő és hangelnyelő anyagok

- a különféle ásványi anyagokból készült termékek gyártása

• feldolgozott csillám, csillám-, tőzeg-, nem villamossági célú grafittermékek stb.

- az aszfalt- és hasonló anyagokból készített termékek gyártása pl. aszfalt alapú kötőanyagok, kátrányszurok, ragasztó stb.

- szén- és grafitszálak, valamint az ezekből készült termékek gyártása (kivéve az elektródákat és az elektromos berendezésekben alkalmazott grafitterméket)

- a mesterséges korund gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üveggyapot és nem szőtt termékeinek gyártása, lásd: 23.14

- a grafitelektróda gyártása, lásd: 27.90

- szén- és grafittömítés gyártása, lásd: 28.29

24 Fémalapanyag gyártása

Ez az ágazat tartalmazza a vas- és nem vas fémek előállítását, finomítását ércből, nyersvasból vagy fémhulladékból, elektrokohászati vagy más kohászati eljárásokkal. Ebbe az ágazatba tartozik az ötvözetek, és szuperötvözetek gyártása is, más elemek hozzáadásával a tiszta fémekhez. Az olvasztás és finomítás végtermékét - általában öntött termék formájában - hengereléssel, húzással és extrudálással lemez, szalag, rúd, huzal vagy cső és zárt szelvény előállítására használják; öntéssel öntvényt, továbbá más fémalapanyagot készítenek belőle.

24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

Ez az alágazat tartalmaz olyan tevékenységeket, mint pl. vasérc közvetlen redukciója, folyékony vagy szilárd nyersvas gyártása, acélalapanyag előállítása, vasötvözetek és acéltermékek gyártása.

24.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- nagyolvasztók, acélgyártó berendezések, hengersorok és kikészítő sorok működtetése

- a nyersvas- és tükörnyersvas-gyártás tömb, blokk vagy más elsődleges formában

- a vasötvözetek gyártása

- a vastartalmú termékek gyártása vasérc direkt redukciójával és más vasszivacs termékek gyártása; különleges tisztaságú vas gyártása elektrolízissel vagy más kémiai eljárással

- vas-, acélhulladékból újraolvasztott öntecs gyártása

- a vaspor, -szemcse gyártása

- az öntecs vagy más elsődleges formájú termék gyártása acélból

- az acél félgyártmányok gyártása

- a melegen vagy hidegen hengerelt lapos acéltermékek gyártása

- a melegen hengerelt acélrúd gyártása

- a melegen hengerelt nyitott acélszelvény gyártása

- az acél szádlemez (szádpalló) és hegesztett nyitott szelvény gyártása acélból

- a vasúti sín acélanyagainak (nem szerelt sín) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az acélrúd hideg húzása, lásd: 24.31

- a szerelt vasúti sínszerkezet, lásd: 25.99

24.2 Acélcsőgyártás

24.20 Acélcsőgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kör és nem kör keresztmetszetű varratmentes csövek gyártása, a körszelvényű csőbuga meleghengerléses továbbfeldolgozása, a közbeeső termék (melegen hengerelt rúd, folyamatos öntéssel előállított hengertuskó) meleg extrudálása, egyéb meleg alakítása

- a varratmentes precíziós és nem precíziós acélcsövek gyártása, a kör keresztmetszetű acélcső további feldolgozása hidegen húzva vagy hidegen hengerelve, a félkész termék lehet melegen hengerelt vagy melegen extrudált hengertuskó, az eljárás terméke nem kör keresztmetszetű cső és üreges szelvény

- a hegesztett acélcső gyártása, több mint 406,4 mm (16 col) külső átmérővel, melegen hengerelt lapos termékből hidegen alakítva, hossz- vagy spirálvarrattal

- a kör keresztmetszetű hegesztett acélcső gyártása legfeljebb 406,4 mm (16 col) külső átmérővel, melegen vagy hidegen hengerelt lapos termékből folytonos meleg vagy hideg alakítással, hossz- vagy spirálhegesztéssel, nem kör keresztmetszetű hegesztett acélcső gyártása melegen vagy hidegen hengerelt szalagból melegen vagy hidegen alakítva és hosszvarrattal

- a hegesztett precíziós acélcső gyártása legfeljebb 406,4 mm (16 col) külső átmérővel továbbfeldolgozásra, a cső melegen vagy hidegen hengerelt szalagból, hosszvarrattal készül, és ebből a készterméket hideghúzással, melegen hengerelve, hidegen alakítva, nem kör keresztmetszettel gyártják

- az acél csőkarima gyártása, kovácsolással is, melegen hengerelt lapos termék továbbfeldolgozásával

- a tompavarratos csőszerelvény gyártása pl. könyökcső, csőátmenet, melegen hengerelt varratmentes acélcső kovácsolásával

- a menetes és az egyéb acél csőszerelvény gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a varratmentes acélcső gyártása centrifugális öntéssel, lásd: 24.52

24.3 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

Ebbe az alágazatba tartozik az acéltermékek gyártása hideg alakítással.

24.31 Hidegen húzott acélrúd gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- acélrúd, tömör acélszelvény gyártása hideghúzással, köszörüléssel, forgácsolással

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- acélhuzal húzása, lásd: 24.34

24.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bevont vagy bevonat nélküli, 600 mm-nél kisebb szélességű lapos acéltermékek gyártása tekercsben vagy egyengetett lemezszakaszként, a melegen hengerelt lapos termék vagy acélrúd hideghengerlésével

24.33 Hidegen hajlított acélidom gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyitott acélszelvény gyártása lapos acéltermék folytatólagos hidegalakításával vagy élhajlításával hengersoron

- a profilos (bordás) lemez, többrétegű acéltermék gyártása hideg alakítással vagy hideg hajlítással

24.34 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- acélhuzal gyártása acél hengerhuzal húzásával

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az acélrúd és a tömör acélszelvény gyártása, lásd: 24.31

- a huzalból készült termékek gyártása, lásd: 25.93

24.4 Nem vas fém alapanyag gyártása

24.41 Nemesfémgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nemesfém-alapanyagok gyártása,

• alakítható vagy nem alakítható nemesfémek: arany, ezüst platina stb. gyártása, finomítása stb., ércből vagy hulladékból

- a nemesfémötvözetek gyártása

- a nemesfém félkész termékek gyártása

- az alapfémre hengerléssel felvitt ezüstbevonat gyártása

- az alapfémre vagy ezüstre hengerléssel felvitt aranybevonat gyártása

- az aranyra, az ezüstre vagy az alapfémre hengerléssel felvitt platina- vagy platinacsoportba tartozó nemesfémbevonat gyártása

- az említett fémekből húzott huzal gyártása

- a nemesfém fólialemezek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54

- a nemesfém ékszer gyártása, lásd: 32.12

24.42 Alumíniumgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- alumínium gyártása timföldből

- alumínium gyártása alumíniumhulladékból, elektrolízises finomítással

- alumíniumötvözet gyártása

- alumínium féltermék gyártása

- az ebből a fémből húzott huzal gyártása

- a timföld (alumínium-oxid) gyártása

- az alumínium csomagolófólia gyártása

- az alumíniumfóliával laminált termék gyártása, ahol az alumíniumfólia az elsődleges összetevő

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54

24.43 Ólom, cink, ón gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ólom, a cink és az ón gyártása ércből,

- az ólom, a cink és az ón gyártása elektrolízises finomítással ólom, cink és ón hulladékából

- az ólom, a cink és az ón ötvözeteinek gyártása

- az ólom, a cink és az ón féltermék gyártása

- az említett fémekből húzott huzal gyártása

- az ónfólia gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54

24.44 Rézgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a réz gyártása ércből

- a réz gyártása elektrolízises finomítással rézhulladékból

- a rézötvözetek gyártása

- a drót és a szalag gyártása rézből olvadóbiztosítékhoz

- a réz féltermék gyártása

- az említett fémből húzott huzal gyártása

- a rézszulfidos keverék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54

24.45 Egyéb nem vas fém gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a króm, a mangán, a nikkel stb. gyártása ércből vagy oxidokból

- a króm, a mangán, a nikkel stb. gyártása elektrolízises és alumíniumtermikus finomítással króm, mangán, nikkel stb. hulladékából

- a króm, a mangán, a nikkel stb. ötvözeteinek gyártása

- a króm, a mangán, a nikkel stb. féltermékek gyártása

- a nikkel-szulfidos keverék gyártása

- az említett fémekből húzott huzal gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- nem vas fém öntése, lásd: 24.53, 24.54

24.46 Nukleáris fűtőanyag gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik :

- az urán gyártása uránszurokércből vagy más ércekből

- az urán olvasztása és finomítása

24.5 Fémöntés

Ebbe az alágazatba tartozik az öntött féltermékek és különféle öntvények gyártása öntő eljárással.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a kész öntött termékek gyártása, ilyenek:

• központi fűtéshez kazánok és radiátorok gyártása, lásd: 25.21

• öntött háztartási fémeszközök gyártása, lásd: 25.99

24.51 Vasöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik a vasöntödék tevékenysége.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a félkész vastermék gyártása

- a lemezgrafitos vasöntvény gyártása

- a gömbgrafitos vasöntvény gyártása

- a tempervas öntvények öntése

- az öntöttvas cső, üreges szelvény és csőszerelvény gyártása

24.52 Acélöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik az acélöntödék tevékenysége.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a félkész öntött acéltermék gyártása

- az acélöntvény öntése

- a varratmentes acélcső gyártása centrifugális öntéssel

- az öntött acélcső, -csőszerelvény gyártása

24.53 Könnyűfémöntés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a félkész öntött alumínium-, magnézium-, titán-, cink stb. termék gyártása

- a könnyűfém öntvények öntése

24.54 Egyéb nem vas fém öntése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nehézfém öntvények öntése

- a nemesfém öntvények öntése

- a nem vas fémöntvények présöntése

25 Fémalakítás, porkohászat

Ez az ágazat magában foglalja az olyan tisztán fémtermékek gyártását, amelyek funkciójuknál fogva általában statikusak, mozdíthatatlanok (pl. fémszerkezetek, tartályok, alkatrészek).

Ezzel szemben a 26-30 ágazatokba az előbbi fémtermékekből (és más anyagokból) összeszerelt, komplex (összetett) termékek gyártása tartozik, amelyek mozgó alkatrészekkel működnek, ide nem értve a kizárólag villamos, elektronikus vagy optikai rendszerű gépeket, készülékeket.

A fegyverek, lőszerek gyártása is ebbe az ágazatba tartozik.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a gépek szakosodott javító, karbantartó tevékenysége, lásd: 33.1

- az itt előállított javak beépítése, felszerelése az építménybe pl. központi fűtési bojlerek, lásd: 43.22

25.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a fémszerkezetek gyártása (ilyenek az építőipari fém keretszerkezetek vagy alkatrészeik).

25.11 Fémszerkezet gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari fémszerkezetek, vázak és alkatrészeik gyártása (tornyok, árbocok, vázszerkezetek, hidak stb.)

- az ipari fémszerkezetek (nagyolvasztó, emelő- és anyagmozgató gépek stb. részére) gyártása

- az előre gyártott épület gyártása, főleg fémből:

• felvonulási barakk, kiállítási épületmodul stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- erőműkazánok, hajókazánok alkatrészeinek gyártása, lásd: 25.30

- szerelt vasúti sínszerkezet gyártása, lásd: 25.99

- a hajószerkezetek gyártása, lásd: 30.11

25.12 Fém épületelem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- fémajtó, -ablak, ezek keretei, fémárnyékolók, kapu stb. gyártása

- az épület fémpadlózatát alkotó csatlakozások gyártása

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a tartályok, központi fűtési radiátorok, kazánok gyártása.

25.21 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamos tűzhely, vízmelegítő gyártása, lásd: 27.51

25.29 Fémtartály gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- tárolási vagy gyártási célú, normál esetben rögzített fémtartályok gyártása

- a sűrített vagy cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló tartály gyártása fémből

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 liternél nem nagyobb) fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártása, lásd: 25.91, 25.92

- szállítótartály gyártása, lásd: 29.20

- páncélozott harcjárművek (tankok) gyártása, lásd: 30.40

25.3 Gőzkazán gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a gőzkazánok gyártása.

25.30 Gőzkazán gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vízgőzt vagy az egyéb gőzt fejlesztő kazánok gyártása

- a kazánüzemi segédberendezések gyártása:

• kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, gőzgyűjtő tartály, gőztároló

- az atomerőmű-reaktor gyártása (kivéve az izotóp-szétválasztót)

- hajókazán, erőműi kazán alkatrészeinek gyártása

- a fém csővezetékrendszer kialakítása, a csövek további gyártási folyamataival együtt, amelyeket általában a nyomásos vezetékszakaszok, csővezetékrendszerek tervezési, építési munkáival összefüggésben végeznek

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a központi fűtési, melegvíz kazán, radiátor gyártása, lásd: 25.21

- a kazánt, turbinát tartalmazó komplett berendezés gyártása, lásd: 28.11

- az izotópszétválasztó gép, berendezés gyártása, lásd: 28.99

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

25.40 Fegyver-, lőszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nehézfegyverek (tüzérségi felszerelés, mobil fegyverzet, rakétakilövő, torpedócső, nehézgépfegyver) gyártása

- a kis kaliberű fegyverek (revolver, puska, könnyűgépfegyver) gyártása

- a lég- és gázpuskák, -pisztolyok gyártása

- a hadi lőszerek gyártása

- a vadász- és sport- vagy önvédelmi fegyver és ezek lőszereinek gyártása

- robbanószer, mint pl. bomba, akna, torpedó gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ütésre robbanó gyutacs, detonátor, jelzőrakéta gyártása, lásd: 20.51

- vadászkés, kard, bajonett gyártása, lásd: 25.71

- bankjegyet, értéktárgyat szállító páncélozott autó gyártása, lásd: 29.10

- az űrjárművek gyártása, lásd: 30.30

- a tank és egyéb harcjármű gyártása, lásd: 30.40

25.5 Fémalakítás, porkohászat

Ebbe az alágazatba tartozik a fémek általános megmunkálása, mint pl. kovácsoló, sajtoló alakítása, amit jellegzetesen díjazásért vagy szerződéses alapon végeznek.

25.50 Fémalakítás, porkohászat

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- fémkovácsolás, -sajtolás, -kivágás és -hengerlés

- a porkohászat: fémtárgyak gyártása közvetlenül fémporból, hőhatással (szinterelve) vagy nyomással

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fémporalapanyag gyártása, lásd: 24.1, 24.2

25.6 Fém felületkezelése, megmunkálása

Ebbe az alágazatba tartozik a fémek általános felületkezelése, mint pl. bevonás, festés, gravírozás, forgácsolás, polírozás, hegesztés stb., amit jellegzetesen díjazásért vagy szerződéses alapon végeznek.

25.61 Fémfelület-kezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- fémek plattírozása (galvanizálása), anódos felületkezelése stb.

- a fémek hőkezelése

- a fémek sorjázása, homokfúvatása, koptatása (fényesítése) és tisztítása

- a fémek színezése, gravírozása

- a fémek bevonása nemfémekkel

- a fémek bevonása műanyaggal, lakkozása, zománcozása stb.

- a fémek edzése, nemesítése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lópatkolás, lásd: 01.62

- a nyomás fémre, lásd: 18.12

- a műanyagok bevonása fémmel, lásd: 22.29

- a fémek nemesfémmel bevonása hengerléssel, lásd: 24.41, 24.42, 24.43, 24.44

25.62 Fémmegmunkálás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fém munkadarabok fúrása, esztergálása, marása, szikraforgácsolása, gyalulása, tükrösítése, üregelése, kiegyensúlyozása, fűrészelése, köszörülése, élezése, hegesztése, egyéb összekapcsolása stb.

- vágás, írás fémre lézerrel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lópatkolás, lásd: 01.62

- a helyben megvárható gravírozás, lásd: 95.25

25.7 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik az evőeszköz, a fém kéziszerszám és az általános fémáru gyártása.

25.71 Evőeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási evőeszközök pl. kés, villa, kanál stb. gyártása

- az egyéb vágóeszközök gyártása:

• bárd

• borotvakés, borotvapenge

• olló, hajnyíró készülék

- a különféle késáru (pl. vadászkés), kard, bajonett gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az öblös fém háztartási cikkek (kanna, edény stb.), fém tálalóedények (tál stb.) fémtálca, fémtányér stb. gyártása, lásd: 25.99

- nemesfém evőeszköz gyártása, lásd: 32.12

25.72 Lakat-, zárgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- lakat, zár, kulcs, vasalások és hasonló fémáru gyártása épülethez, bútorhoz, járműhöz stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- kulcsmásolás, lásd 95.29

25.73 Szerszámgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- gépek, mechanikai készülékek késeinek, vágóeszközeinek gyártása

- kéziszerszámok pl. fogó, csavarhúzó gyártása

- a nem gépi hajtású mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása

- fűrész, fűrészlap gyártása a körfűrészlappal és a láncfűrészlappal együtt

- a gépi hajtású és nem gépi hajtású kéziszerszámok, szerszámgépek cserélhető szerszámai, mint pl. fúró-, maró-, lyukasztó- stb. szerszám gyártása

- a présszerszámok gyártása

- a kovácsszerszámok és az üllő gyártása

- a nem kohászati formaszekrény és öntőforma gyártása

- satu, egyéb befogóeszköz gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépi működtetésű hordozható kéziszerszámok gyártása, lásd: 28.24

- a kohászati formaszekrény és öntőszerszám gyártása, lásd: 28.91

25.9 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Ebbe az alágazatba különféle háztartási és ipari rendeltetésű fémfeldolgozási termékek tartoznak, mint pl. kanna, vödör; szeg, csap, csavar; fém háztartási cikkek; fém épületszerelvény, hajócsavar és horgony; vasúti pálya szerelvényei stb.

25.91 Acél tárolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 liternél nem nagyobb) fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fémtartály és -medence gyártása, lásd: 25.2

25.92 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a normál körülmények között áruk szállítására, csomagolására felhasznált (300 liternél nem nagyobb) fémhordó, -dob, -kanna, -vödör, -doboz stb. gyártása

- konzervdoboz, tubus gyártása élelmiszer-ipari termékekhez, továbbá összenyomható tubus, doboz gyártása

- fémkupak, záróelem gyártása

25.93 Huzaltermék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- sodort fémhuzal, -kábel, fémszalag, drótkötél és hasonló termékek gyártása

- a szigetelés nélküli és nem a villamosság vezetésére alkalmazott szigetelt kábel gyártása

- bevont vagy üreges huzal gyártása

- a huzalból készült áruk: szögesdrót, huzalkerítés, -rács, drótháló, fémszövet, drótszövet stb. gyártása

- bevont elektródák gyártása a villamos ívhegesztéshez

- szeg, gombostű, varrótű, kötőtű gyártása

- rugó (kivéve az órarugó) gyártása:

• lemezrugó, spirálrugó, torziós rugó

• rugólemez

- lánc (kivéve az erőátviteli lánc) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az órarugó gyártása, lásd: 26.52

- a villamosság vezetésére alkalmazott vezeték, kábel gyártása, lásd: 27.32

- erőátviteli lánc, tengely gyártása, lásd: 28.15

25.94 Kötőelem, csavar gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szegecs, alátét és hasonló nem menetes kötőelem gyártása

- a csavargyártó géppel előállított kötőelem gyártása

- csavar, anya és hasonló menetes kötőelemek gyártása

25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási fémtermékek gyártása:

• fém lapos edény: tepsi, tányér

• öblös edény: kanna, üst

• tálalóeszköz: tál, tálca

• sütőedény, serpenyő, egyéb nem elektromos konyhai és tálalóedény

• kis konyhai készülékek és tartozékaik

• fém súrolópárna

- a horgany épületlakatos termékek (eresz, tetőelem stb.), a fém fürdőkád, mosogató, mosdótál és hasonló termékek (nem nemesfémből) gyártása

- az irodai fémeszközök gyártása, a bútor kivételével

- páncélszekrény, -doboz (széf), páncélozott ajtó gyártása

- az egyéb különféle fémtermékek gyártása:

• hajópropeller és lapátja

• horgony

• harang

• szerelt vasúti sínszerkezet

• csat, kapocs, horog

• fémlétra

• fém jelzőtábla, a közúti jelzőtáblákkal együtt

- a fémlemez táska gyártása

- az állandó mágnes gyártása

- vákuumos hőpalack, hasonló edény gyártása

- fémkitűző, fém katonai rangjelzés gyártása

- fém hajcsavaró, fémfésű, fém esernyőváz, -fogantyú gyártása

- fémsúlyok gyártása súlyemeléshez

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:.

- vadászkés, kard, bajonett stb. gyártása, lásd: 25.71

- a bevásárlókocsi gyártása, 30.99

- a fémbútor gyártása, lásd: 31.01, 31.02, 31.09

- a sportszerek gyártása, lásd: 32.30,

- a játékgyártás, lásd: 32.40

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a számítógép, számítógép periféria, híradás-technikai berendezés és hasonló elektronikai termék, valamint e termékek alkatrészeinek gyártása. Jellemző ezen ágazat termelési folyamataira az integrált áramkörök tervezése és használata, illetve a mikroelektronikai technológia szakosodott alkalmazása.

Ebbe az ágazatba tartozik az elektronikus fogyasztási cikkek, a mérő-, vizsgáló-, navigációs berendezések, sugárzásos, elektromos orvosi és terápiás berendezések, optikai eszközök és berendezések, valamint a mágneses és optikai jelhordozók gyártása.

26.1 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

26.11 Elektronikai alkatrész gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a félvezetők és más alkatrészek gyártása elektronikai alkalmazásokhoz.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektronikai kondenzátor gyártása

- az elektronikai ellenállás gyártása

- a mikroprocesszor gyártása

- az elektroncső gyártása

- az elektronikai csatlakozó, csatlakozóaljzat (konnektor) gyártása

- a szereletlen nyomtatott áramköri lap gyártása

- az analóg, a digitális, a hibrid integrált áramkör gyártása

- dióda, tranzisztor, hasonló diszkrét eszközök gyártása

- az indukció elektronikai eszközeinek (fojtótekercs, tekercs, transzformátor) gyártása

- az elektronikai kristály és szerelt kristályos eszköz gyártása

- az elektronikai alkalmazású szolenoid, kapcsoló és mágneses erősítő (transzduktor) gyártása

- kész és félkész félvezető tömb, szelet, lapka (csip) gyártása

- a kijelző (plazma, polimer, folyadékkristályos (LCD)) alkatrészeinek gyártása

- a LED gyártása

- nyomtatóhoz, monitorhoz, számítógéphez, billentyűzethez menő kábel (UBS-kábel), csatlakozó gyártása

- elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az intelligens kártya (smart card, aktív memória kártya) nyomtatása, lásd: 18.12

- a modem (a jelátvitel eszköze) gyártása, lásd 26.30

- a számítógép-monitor és televízió-képernyő gyártása, lásd: 26.20, 26.40

- a röntgencső és hasonló sugárzásos eszköz gyártása, lásd: 26.60

- az optikai berendezések és eszközök gyártása, lásd: 26.70

- a hasonló, de elektromos célú eszközök gyártása, lásd: 27

- a fénycsőelőtét gyártása, lásd: 27.11

- a villamos jelfogó (relé) gyártása, lásd: 27.12

- a villamos huzalozó eszköz gyártása, lásd: 27.33

- a villamos huzalozás dobozainak gyártása (pl. elágazó, kivezető, közbülső doboz), lásd: 27.33

- a készre szerelt termék gyártása, amelyet a komplett berendezés helyének megfelelő szakágazatába kell besorolni

26.12 Elektronikai áramköri kártya gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lap gyártása

- az alkatrészek beültetése a nyomtatott áramköri kártyába

- a csatlakozókártya-modul gyártása (pl. hang, video, hálózat, modem csatlakoztatásához)

- a külső/belső számítógépmodemek gyártása, lásd: 26.12

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az intelligens kártya (smart card aktív memóriakártya) nyomtatása, lásd: 18.12

- a szereletlen nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.11

26.2 Számítógép, perifériás egység gyártása

26.20 Számítógép, perifériás egység gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik az elektronikus számítógép gyártása és/vagy összeszerelése, amely lehet nagygép, asztali számítógép, hordozható számítógép (laptop), szervergép, valamint a számítógép perifériája, ezen belül tároló és input/output egység (nyomtató, monitor, billentyűzet). A számítógép analóg, digitális vagy hibrid működésű lehet. A digitális számítógép legismertebb típusaira a következők jellemzők: (1) tárolják a feldolgozó programot vagy programokat és a program futásához éppen szükséges adatokat; (2) szabadon programozhatók a felhasználó előírásai szerint; (3) elvégzik a felhasználó által meghatározott aritmetikai számításokat; és (4) emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási folyamatokat valósítanak meg, amelyek végrehajtása során a számítógépnek logikai döntéseket kell hozni. Az analóg számítógépek képesek matematikai modellek szimulálására, és analóg ellenőrző és programozóelemeket is tartalmaznak.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az asztali számítógép gyártása

- a hordozható számítógép (laptop) gyártása

- a központi nagyszámítógép gyártása

- a kézi számítógép (pl. PDA) gyártása

- a mágneslemez meghajtók, félvezető (flash) tároló és más tárolóeszköz gyártása

- az optikai lemezmeghajtó gyártása (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

- a nyomtató gyártása

- a monitor gyártása

- a billentyűzet gyártása

- mindenféle típusú egér, botkormány (joystick) gyártása

- a feladatra felkészített ("dedikált") munkaállomás gyártása

- a számítógépszerver gyártása

- a letapogató (szkenner) gyártása, a vonalkód-leolvasóval együtt

- a mágneskártya-leolvasó gyártása

- a számítógépes virtuális sisak gyártása

- a számítógép-projektor (videokivetítő) gyártása

- a számítógép-terminál, például bankjegykiadó automata (ATM), nem mechanikus működtetésű, elektronikus pénztárgép (POS) gyártása

- a többfunkciós irodai eszköz, ami két vagy több funkciót lát el a következőkből: nyomtatás, szkennelés, másolás, faxolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvételes adat- és jelhordozó sokszorosítása (számítógép média, hang, video stb.), lásd: 18.20

- az elektronikus alkatrész, valamint számítógép és periféria szerelt elektronikai egységeinek gyártása, lásd: 26.1

- a külső/belső számítógép modemek gyártása, lásd: 26.12

- a csatlakozókártya, -modul gyártása és összeszerelése, lásd: 26.12

- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.12

- a modem és jelátvivő berendezésének gyártása, lásd: 26.30

- a digitális távközlési kapcsolóegység, távadat-feldogozó berendezés gyártása (pl. híd, router, kapu), lásd: 26.30

- az elektronikus fogyasztási cikkek gyártása, úgymint CD- és DVD-lejátszó, lásd: 26.40

- a televízió monitorok és kijelzők gyártása, lásd: 26.40

- a videojáték konzoljának gyártása, lásd: 26.40

- az üres optikai és mágneses jelhordozó gyártása számítógéphez vagy más berendezéshez, lásd: 26.80

26.3 Híradás-technikai berendezés gyártása

26.30 Híradás-technikai berendezés gyártása

Ez a szakágazat tartalmazza az elektronikus jellel működő vezetékes és vezeték nélküli telefon- és adatátviteli berendezés, beleértve a rádió- és televízióműsor-sugárzó és vezeték nélküli híradás-technikai berendezés gyártását.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a központi hivatali kapcsoló berendezés (alközpontok) gyártása

- a zsinór nélküli telefon gyártása

- a házi kapcsolóközpont (PBX) gyártása

- telefon és faxberendezés gyártása, beleértve az üzenetrögzítőket

- adatátviteli berendezés, digitális távközlési kapcsolóegység, táv-adatfeldolgozó berendezés pl. híd, router és kapu gyártása

- az adó- és vevőantenna gyártása

- a kábeltelevíziós berendezés gyártása

- a személyhívó (pager) gyártása

- a mobiltelefon-rendszer gyártása

- a mobil távközlési berendezések gyártása

- rádiós és televíziós stúdió és műsorszóró berendezés gyártása, adó-vevő antenna, beleértve a televíziós kamerát és a termelési folyamatban alkalmazott videokamera, tv-kamera gyártását

- a modem, a jelátviteli berendezésének gyártása

- a megfigyelőközpontra kapcsolt betörés- és tűzjelző rendszer gyártása

- a rádiós és televíziós átjátszóberendezés gyártása

- a rádió és infrasugaras (pl. távirányító) készülék gyártása

- a műhold híradás-technikai készülékeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kommunikációs felhasználású elektronikai alkatrészek, szerelt alegységek (beleértve a számítógép külső/belső modemje) gyártása, lásd: 26.1

- a nyomtatott áramköri lap gyártása, lásd: 26.12

- a számítógép és számítógép-perifériák gyártása, lásd: 26.20

- a kép- és hangtechnikai fogyasztási cikk gyártása, lásd: 26.40

- a GPS (globális helymeghatározó rendszer) eszközök gyártása, lásd: 26.51

- az elektronikus eredményjelző tábla gyártása, lásd: 27.90

- a forgalomirányító lámparendszer gyártása, lásd: 27.90

26.4 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

26.40 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik az otthoni szórakozás és gépjárművek részére készült elektronikai hang- és képtechnikai készülékek, a hangosító eszközök és a hangszerek erősítőinek gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a videofelvevő és -másoló berendezés gyártása

- a televíziógyártás

- a televízió-képernyő és -kijelző gyártása

- a hangrögzítő és -másoló rendszerek gyártása

- a sztereo berendezés gyártása

- a rádió vevőkészülékének gyártása

- a hangtechnikai rendszer gyártása

- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása

- a zenegép gyártása

- az erősítő gyártása hangszerhez, hangtechnikai berendezéshez

- a mikrofon gyártása

- a CD- és DVD-lejátszó gyártása

- a karaoke (ráéneklés) berendezéseinek gyártása

- a fejhallgató gyártása (pl. rádió, televízió, hifi-berendezés, számítógép)

- a videojáték-konzol gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvételes adathordozó sokszorosítása (számítógépes média, hang, kép stb.), lásd: 18.2

- a számítógép-periféria és számítógép-monitor gyártása, lásd: 26.20

- az üzenetrögzítő készülékek gyártása, lásd: 26.30

- a személyhívó berendezés (pager) gyártása, lásd: 26.30

- a távirányító gyártása (rádió- és infrasugaras jellel), lásd: 26.30

- a műsorszóró stúdióberendezés, például másolóberendezés, adó- és vevőantenna, üzleti folyamatban alkalmazott videokamera gyártása, lásd: 26.30

- az antenna gyártása, lásd: 26.30

- a digitális kamera gyártása, lásd: 26.70

- a gyárilag rögzített (nem cserélhető) szoftverrel ellátott elektronikus játék gyártása, lásd: 32.40

26.5 Műszer-, óragyártás

Ebbe az alágazatba tartozik a különböző ipari és nem ipari rendeltetésű mérő, ellenőrző, navigációs, folyamatirányító berendezés gyártása, beleértve az időmérő berendezés, mint például óra és hasonló szerkezet gyártását.

26.51 Mérőműszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik a következő termékek gyártása: a kereső-, érzékelő-, navigációs, vezérlő-, légi és tengerészeti rendszer és készülék; a különböző alkalmazások automatikus ellenőrző és szabályozóberendezése (például fűtő-, légkondicionáló, hűtő- és más háztartási gépekhez; a hőmérsékletet, páratartalmat, nyomást, vákuumot, tüzet, szintet, viszkozitást, sűrűséget, savtartalmat, koncentrációt és elfordulást mérő, megjelenítő, jelző-, mérésadat-felvevő, távadókészülék és eszköz); az összegező (azaz regisztráló) folyadékmérő és számlálószerkezet; az elektromosság és villamos jel jellemzőit mérő és ellenőrző eszköz; az olyan műszer és eszközrendszer, amelyet mintavétel útján szilárd anyag, folyadék, gáz vagy összetett anyag kémiai és fizikai összetevőinek vagy koncentrációjának laboratóriumi analizálására alkalmaznak; valamint más mérő- és ellenőrző eszköz és részegységei.

Ebbe a szakágazatba tartozik a nem villamos mérő-, ellenőrző és irányítóberendezés (kivéve az egyszerű mechanikus eszköz) gyártása is.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a repülőgépmotor műszereinek gyártása

- a gépjármű kipufogógázait mérő berendezés gyártása

- a meteorológiai műszer gyártása

- a fizikai tulajdonságokat vizsgáló és ellenőrző berendezés gyártása

- a hazugságvizsgáló készülék (poligráf) gyártása

- a sugárzást érzékelő és kimutató eszköz gyártása

- a földmérő eszközök gyártása

- az üvegbe töltött folyadékkal és bimetállal működő hőmérő gyártása (nem orvosi célra)

- a nedvességmérő gyártása

- a szintszabályozás eszközeinek gyártása

- az égés- és tűzjelző készülék gyártása

- a spektrométer gyártása

- a gumiabroncs-kalibráló készülék gyártása

- a fogyasztásmérő gyártása (pl. víz, gáz, villany)

- az áramlásmérő és -számláló készülék gyártása

- a mércék beosztásait számláló eszköz gyártása

- aknakereső, impulzus (jel) generátor, fémérzékelő gyártása

- lekérdező, érzékelő-, navigációs, irányító-, légi és tengerészeti berendezés gyártása a hangbója kivételével

- a radarberendezés gyártása

- a globális helymeghatározó rendszer (GPS) eszközeinek gyártása

- a környezetet ellenőrző, automatikusan felügyelő készülék gyártása

- a mérő és mérésadat-regisztráló berendezés (pl. légi jármű fekete doboza) gyártása

- a mozgásérzékelő gyártása

- a radar gyártása

- a laboratóriumi analitikai készülék gyártása (pl. véranalizáló készülék)

- a laboratóriumi tömegmérő eszköz, analitikai mérleg, inkubátor és különféle laboratóriumi mérő, ellenőrző stb. berendezés gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a telefonüzenet-rögzítő készülékének gyártása, lásd: 26.30

- a sugárzásos berendezés gyártása, lásd: 26.60

- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása, lásd: 26.70

- a diktafon gyártása, lásd: 28.23

- a nem laboratóriumi tömegmérő eszközök, vízszintező, mérőszalag gyártása, lásd: 28.29

- az orvosi hőmérő gyártása, lásd: 32.50

- az ipari folyamatirányító berendezés üzembe helyezése, lásd: 33.20

- az egyszerű mechanikus mérőeszköz gyártása (pl. mérőszalag, idomszer, tolómérce), lásd: az eszköz alapanyaga szerinti szakágazatban

26.52 Óragyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik az óra, az ébresztőóra és az időmérő szerkezet, valamint ezek részegységeinek gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mindenfajta karóra és falióra gyártása, beleértve a műszerfalba beépített órákat is

- karóratok és falióraház gyártása, nemesfémből is

- az időmérő berendezés gyártása, mérő, regisztráló, valamint az időt más módon kijelző óraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő berendezések, például:

• parkolóóra

• üzemi bélyegző, időregisztráló óra

• időt és dátumot bélyegző szerkezet

• folyamatok idővezérlő szerkezete

- az időkapcsoló és egyéb óraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő kioldó szerkezet gyártása:

• időzár

- karóra és falióra alkatrészeinek gyártása:

• óramű mindenfajta órához

• rugó, kő, számlap, mutató, alaplemez, híd és egyéb óraalkatrészek

• óratok és -ház mindenféle anyagból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nemfém óraszíj gyártása (textil, bőr műanyag), lásd: 15.12

- a nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.12

- a nem nemesfém óraszíj gyártása, lásd: 32.13

26.6 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

26.60 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sugárzásos készülék és csövei gyártása (pl. röntgencső ipari, orvosi vizsgálatra, gyógykezelésre, kísérlethez, tudományos célra)

- a béta-, gamma-, röntgen- vagy egyéb sugárzásos berendezés gyártása

- a számítógépes tomográf (CT) vizsgálóberendezés gyártása

- a pozitron emissziós tomográfia (PET) vizsgálóberendezés gyártása

- a mágneses magrezonancia (MRI) berendezés gyártása

- a gyógyászati ultrahangos berendezés gyártása

- az elektrokardiográf (EKG) gyártása

- a gyógyászati elektromos endoszkópos készülék gyártása

- a gyógyászati lézeres berendezés gyártása

- a szívritmus-szabályozó (pacemaker) gyártása

- a hallásjavító készülék gyártása

- az élelmiszer- és tejbesugárzó berendezés gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a barnítóágyak (szolárium) gyártása, lásd: 28.99

26.7 Optikai eszköz gyártása

26.70 Optikai eszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik az optikai készülékek és lencsék pl. binokuláris távcső, mikroszkóp (kivéve elektron-, protonmikroszkóp), távcső (teleszkóp), prizma és különféle lencsék (kivéve a szemészeti); réteggel bevont vagy csiszolt lencse (kivéve a szemészeti); a lencsék összeszerelése (kivéve szemészeti) és fényképészeti berendezés pl. fényképezőgép (kamera) és fénymérő gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az optikai tükör gyártása

- a fegyvertávcső gyártása

- az optikai helymeghatározó berendezés gyártása

- az optikai nagyítókészülék gyártása

- a precíziós gépbeállítás optikai elven működő eszközeinek gyártása

- az optikai alak- és méretellenőrző (komparátor) készülék gyártása

- a fényképezőgép (optikai és digitális kamera) gyártása

- a mozgókép-vetítőgép és lapvetítő gyártása

- az óriás kivetítők gyártása

- az optikai mérő- és ellenőrző berendezés és eszköz gyártása (pl. tűzjelző berendezés, fényképészeti fénymérő, távolságkereső)

- lencsék, optikai mikroszkóp, binokuláris távcső és távcső (teleszkóp) gyártása

- a lézerberendezés gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítógép-projektor gyártása, lásd: 26.20

- a termelési folyamatban alkalmazott (ipari) tévékamera és videokamera gyártása, lásd: 26.30

- a közhasználatú (háztartási) videokamera gyártása, lásd: 26.40

- a lézerrel működő komplett berendezés gyártása, lásd: a géptípus gyártása szakágazatánál (pl. orvosi lézeres berendezés, lásd: 26.60)

- a fénymásológép gyártása, lásd: 28.23

- a szemészeti termékek gyártása, lásd: 32.50

26.8 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

26.80 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a mágneses és optikai rögzítésre alkalmas információhordozók gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üres mágneses hang- és videoszalag gyártása

- az üres mágneses hang- és videokazetta gyártása

- az üres hajlékony lemez (diszket) gyártása

- az üres optikai lemez gyártása

- az üres háttértárak gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvételes információhordozó sokszorosítása (számítógép, hang, video stb.), lásd: 18.2

27 Villamos berendezés gyártása

Ez az ágazat tartalmazza a villamos energiát fejlesztő vagy elosztó berendezések gyártását. Idetartozik a villamos világítóeszközök, jelzőberendezések és elektromos háztartási készülékek gyártása is.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- az elektronikai termékek gyártása, lásd: a 26

27.1 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a villamosenergetikai, az elosztó és a különleges transzformátor; a villamos motor, generátor és motorgenerátor gépcsoport gyártása.

27.11 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik minden fajta villanymotor és transzformátor (AC, DC, és ACDC) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villanymotor (kivéve indítómotor belső égésű motorokhoz) gyártása

- a villamos energiát elosztó transzformátor gyártása

- a hegesztőtranszformátor gyártása

- a fénycsőelőtét gyártása (azaz transzformátor)

- az alállomási elosztótranszformátor gyártása

- az energiaátvitel és -elosztás feszültségszabályozó készülékeinek gyártása

- a generátor (kivéve a váltakozó áramú akkumulátortöltő generátor belső égésű motorokhoz) gyártása

- a motort és generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor egység) gyártása

- armatúratekercselés gyártási folyamat részeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektronikai alkatrésznek szánt transzformátor és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11

- a villamos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90

- a nem forgógép inverter, egyenirányító és konverter gyártása, lásd: 27.90

- a turbógenerátor gépcsoport gyártása, lásd: 28.11

- az indítómotor és generátor gyártása belső égésű motorokhoz, lásd: 29.31

27.12 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hálózati megszakító gyártása

- a zavarszűrő gyártása (az egyenletes feszültség elosztásához)

- villamos energia elosztásához vezérlőtáblák gyártása

- a villamos jelfogó (relé) gyártása

- a kapcsolószekrény csatornáinak, vezetékeinek gyártása

- a villamos olvadóbiztosító gyártása

- az energetikai kapcsolóberendezések gyártása

- az energetikai kapcsolók gyártása (kivéve nyomógombos, rúgós, szolenoidos billenőkapcsoló)

- a természeti erőforrással működtetett generátor gépcsoport gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a környezeti és ipari folyamatirányítás készülékeinek gyártása, lásd: 26.51

- a villamos áramkörök egyes kapcsolóinak (pl. nyomógombos, rúgós stb. kapcsoló) gyártása, lásd: 27.33

27.2 Akkumulátor, szárazelem gyártása

27.20 Akkumulátor, szárazelem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik az újratölthető és nem tölthető akkumulátor gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a primer cellák és primer telepek gyártása:

• a cellák anyaga lehet mangán-dioxid, higany-dioxid, ezüst-oxid stb.

- a villamos akkumulátor gyártása, beleértve azok részeit is:

• akkumulátor cellaközfal (szeparátor), tartály, fedél

- a savas ólomakkumulátorok gyártása

- a nikkel-kadmium (Ni-Cd) akkumulátor gyártása

- a nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkumulátor gyártása

- a lítium akkumulátor gyártása

- a szárazcellás akkumulátor gyártása

- a nedves cellás akkumulátorok gyártása

27.3 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik, az anyagától függetlenül, az áramot vezető, valamint az áramot nem vezető huzalozó eszközök gyártása a villamos áramkörök részére. Ebbe az alágazatba tartozik továbbá a szigetelt vezeték, a kábel és a száloptikai kábel gyártása.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- az olyan kábelek, huzalok gyártása, amelyek nem villamosipari, elektronikai, távközlési, híradás-technikai célokat szolgálnak, lásd 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45

27.31 Száloptikai kábel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az adatátvitelre vagy élőkép továbbítására szolgáló fényvezető kábel gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üvegszál és szálköteg gyártása, lásd: 23.14

- a csatlakozóval vagy más tartozékkal összeszerelt optikai kábelegység vagy készülék, lásd: a felhasználástól függően pl. 26. 11

27.32 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áram vezetésére alkalmazott szigetelt vezeték és kábel gyártása acélból, rézből, alumíniumból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- huzalgyártás (húzás), lásd: 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45

- számítógépkábel, nyomtatókábel, USB-kábel és hasonló kábelkészletek vagy összeállítások gyártása, lásd: 26.11

- az elektromos vezeték készletek gyártása, szigetelt huzalból csatlakozóval, lásd: 27.90

- a gépjárművek kábelegységeinek, huzalozott termékeinek és hasonló kábelkészleteinek vagy összeállításainak gyártása, lásd: 29.31

27.33 Szerelvény gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik az áramot vezető és nem vezető vezetékek áramköri szerelvényeinek gyártása, bármilyen anyagból.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- gyűjtősín, vezetősín gyártása (kivéve a kapcsolószekrényekét)

- a földelési hibamegszakító gyártása

- a világítási foglalatok gyártása

- a túlfeszültség-levezető és villámhárító (tekercs) gyártása

- a kapcsoló gyártása elektromos vezetékhez (pl. nyomógombos, billenő-, forgatókapcsoló)

- a villamos csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok (konnektor) gyártása

- a villamos huzalozás dobozainak gyártása (pl. elágazó-, kivezető-, közbülső, kapcsolódoboz)

- a védőcsövek és szerelvények gyártása

- az energiaátviteli tartóoszlopok és távvezeték-szerelvény gyártása

- műanyag, áramot nem vezető huzalozási szerelvény gyártása, beleértve a műanyag elosztódobozt, előlapot és hasonlókat, a távvezeték-építés műanyag vezetékszerelvényeit és a doboztetőket

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerámia szigetelő gyártása, lásd: 23.43

- az elektronikai alkatrészként használatos csatlakozó, csatlakozóaljzat (konnektor) és kapcsoló gyártása, lásd: 26.11

27.4 Villamos világítóeszköz gyártása

27.40 Villamos világítóeszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a villamos izzólámpa és fénycső és ezek részeinek és alkatrészeinek (kivéve magát a fényforrás üvegbúráját), továbbá a villamos világítás tartozékainak és a lámpaszerkezet alkatrészeinek (kivéve az áramvezető huzalozott részeket) gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kisülési ("neon-"), az izzólámpa, a fénycső, az ultraibolya, az infravörös stb. lámpaszerkezet és fényforrásaik gyártása

- a mennyezeti világítás lámpaszerelvényeinek gyártása

- a csillár gyártása

- az asztali lámpa (azaz világítótest) gyártása

- a karácsonyfafüzérek gyártása

- a villamos tűzhelyblokk gyártása

- a villanófény (vaku) eszközeinek gyártása

- a villamos rovarcsapda gyártása

- a lámpások (laternák) gyártása (pl. elemlámpa, karbid-, gáz-, benzin-, petróleumlámpás)

- a fényszóró gyártása

- a közvilágítási szerelvények gyártása (kivéve közlekedési jelzőlámpa)

- a járművilágítás eszközeinek gyártása (pl. gépjármű, repülőgép, hajó)

- a nem villamos világítás eszközeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üveg termékek és üveg részek gyártása világítótestekhez, lásd: 23.19

- az áramvezető huzalozási termékek gyártása világítóeszközhöz, lásd: 27.33

- a mennyezeti vagy fürdőszobai ventillátor gyártása beépített világítóegységgel, lásd: 27.51

- a villamos jelzőberendezés gyártása pl. közlekedési jelzőlámpa, gyalogos jelzőberendezések, lásd: 27.90

- a villamos fényreklámok gyártása, lásd: 27.90

27.5 Háztartási készülék gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a kisméretű villamos készülék, elektromos háztartási felszerelés, háztartási ventillátor, háztartási porszívó, villamos háztartási padlóápoló gép, háztartási főzőkészülék, háztartási mosógép, háztartási hűtőszekrény, fagyasztószekrény és -láda, és egyéb villamos és nem villamos háztartási készülék gyártása pl. mosogatógép, vízmelegítő és hulladékmegsemmisítő berendezés. Ebbe az alágazatba tartozik az elektromos, gáz és más üzemanyaggal működtetett készülékek gyártása is.

27.51 Háztartási villamos készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamos háztartási eszköz gyártása:

• hűtőszekrény

• fagyasztó

• mosogatógép

• mosó- és szárítógép

• porszívó

• padlókefélő (-fényesítő) gép

• konyhai hulladékkezelő (konyhamalac)

• daráló, turmixgép, gyümölcsprés

• konzervnyitó

• villanyborotva, elektromos fogkefe, és más villamos tisztálkodási eszköz

• késélező

• szellőztető vagy ventillátor berendezés, beleértve a mennyezeti vagy fürdőszobai ventilátor gyártását beépített világító egységgel

- a háztartási villamos hőkészülék gyártása:

• villamos vízmelegítő

• villanytakaró

• villamos hajszárító, fésű, kefe, hajcsavaró

• villanyvasaló

• hordozható, kiegészítő fűtésre szánt készülékek és ventilátorok

• villanysütő

• mikrohullámú sütő

• tűzhely, főzőlap

• kenyérpirító

• kávé- vagy teafőző

• villamos olajsütő (frittőz), kávépörkölő, grillező, villamos főzőedény

• villamos fűtőellenállás stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelmi és ipari folyamatban alkalmazott hűtő és fagyasztó, beépített légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, rögzített helyen működő fűtőkészülék, szellőző és füstelszívó, nagykonyhai főzőberendezés, üzleti folyamatban alkalmazott mosó-, száraztisztító és mángorló berendezés; ipari és intézményi porszívó gyártása, lásd:

- a háztartási varrógép gyártása, lásd: 28.94

- a központi porszívórendszerek létesítése, lásd: 43.29

27.52 Nem villamos háztartási készülék gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási nem villamos főző- és melegítő berendezés gyártása:

• nem villamos fűtő-, főző-sütő készülék, rostély, kemence, vízmelegítő, főzőberendezés, tányérmelegítő

27.9 Egyéb villamos berendezés gyártása

27.90 Egyéb villamos berendezés gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik olyan különféle villamos termékek gyártása, amelyek nem sorolhatók a motor, generátor, transzformátor, elem és akkumulátor, huzal- és villanyszerelési termék, világítóberendezés vagy háztartási készülék előbbi szakágazataiba.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az akkumulátortöltő gyártása (forgóalkatrész nélkül)

- a villamos ajtónyitó és -záró gyártása

- a villamos csengő gyártása

- a szigetelt vezetékből készült hosszabbítózsinór gyártása

- az elektromos vezetékkészletek gyártása szigetelt huzalból csatlakozóval

- az ultrahangos tisztítógép gyártása (kivéve laboratóriumi és fogászati)

- az inverter (forgóalkatrész nélkül), egyenirányító (szilárd anyagú), üzemanyagcella, szabályozós és anélküli tápegység gyártása

- a szünetmentes tápegység (UPS) gyártása

- a zavarszűrő gyártása (kivéve az egyenletes feszültség elosztásához)

- a készülékhez tartozó, a hosszabbítóval ellátott és más villamosvezeték-összeállítás gyártása szigetelt vezetékkel és csatlakozóval

- a szén- és grafitelektróda, -érintkező és más elektromos szén- és grafittermék gyártása

- a részecskegyorsító gyártása

- villamos ellenállás, kondenzátor és hasonlók gyártása

- az elektromágnes gyártása

- elektromágneses tengelykapcsoló (kuplung) és fék gyártása

- a sziréna gyártása

- elektronikus eredményjelző tábla gyártása

- villamos (jelzés, felirat) fényreklám gyártása

- a villamos jelzőberendezés, forgalomirányító lámparendszer pl. közlekedési lámpa, gyalogos jelzőberendezés, biztonsági jelzőberendezés gyártása

- a villamos szigetelés (kivéve üveg vagy porcelán), fémanyagú vezetőelemek és szerelvények gyártása

- az elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, beleértve a kézi forrasztópákát is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a porcelán villamos szigetelés gyártása, lásd: 23.43

- a szén- és grafitszálak és -termékek gyártása (kivéve elektródát és villamos alkalmazásokat), lásd: 23.99

- az elektronikai alkatrész típusú egyenirányító, feszültségszabályozó és áramátalakító integrált áramkör, villamos kondenzátor, villamos ellenállás és hasonló egység gyártása, lásd: 26.11

- transzformátor, motor, generátor, kapcsolószerkezet, relé és ipari vezérlőegység gyártása, lásd: 27.1

- az elem gyártása, lásd: 27.20

- a híradás-technikai és villamosvezeték, áramvezető és nem áramvezető kábeltermék gyártása, lásd: 27.3

- a világítóberendezés gyártása, lásd: 27.40

- a háztartási készülék gyártása, lásd: 27.5

- a nem elektromos hegesztő- és forrasztóberendezés gyártása, lásd: 28.29

- a gépjármű villamos berendezéseinek pl. generátor, váltakozó áramú generátor, gyújtógyertya, gyújtás vezetékrendszere, villamos ablakemelő, központizár-rendszer, feszültségszabályozó gyártása, lásd: 29.31

28 Gép, gépi berendezés gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik az olyan gépek, gépi berendezések gyártása, amelyek az anyag független feldolgozására alkalmasak. A feldolgozás történhet mechanikai, termikus eljárással vagy más technológiával, mint pl. továbbítás, szórás, tömegmérés, csomagolás stb.

Idetartoznak ezek mechanikai alkatrészei, amelyek rendeltetése az erő kifejtése, alkalmazása, és elsődlegesen ilyen speciális célra alkalmasak. Ebbe az ágazatba tartozik a helyhez kötött és hordozható vagy a kézben tartott eszközök gyártása is, attól függetlenül, hogy azokat az iparban, az épületek, építmények építésében, a mezőgazdaságban vagy a háztartásban alkalmazzák. Az itt meghatározott feltételeket teljesítő, a személyek vagy áruk szállításában alkalmazott speciális gépi berendezések gyártása szintén ebbe az ágazatba tartozik.

Az ágazat megkülönbözteti egyrészről a "speciális" és az "általános" rendeltetésű gépi berendezések gyártását, azaz az egyetlen vagy néhány TEÁOR-ágazatban alkalmazott speciális gépeket azoktól, amelyeket az ágazatok széles körében, általánosan alkalmaznak.

Ebbe az ágazatba tartozik a nem termelőfolyamatban alkalmazott speciális rendeltetésű gépek, gépi berendezések gyártása, mint pl. tekepálya, más szórakoztató, vásári és szabadidő-berendezés.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- az általános rendeltetésű fémfeldolgozási termékek gyártása, lásd: 25

- az irányítástechnika és számítástechnika eszközeinek, a mérő- és vizsgálókészülékek, az elektromos elosztó-, irányítókészülékek gyártása, lásd: 26 és 27

- az általános rendeltetésű gépjárművek gyártása, lásd: 29 és 30

28.1 Általános rendeltetésű gép gyártása

28.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a belső égésű dugattyús motor és részeinek gyártása, kivéve: légi, közúti járművek és a motorkerékpárok motorjai:

• hajómotor

• vasúti járművek motorja

- dugattyú, dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása minden belső égésű, ill. dízelmotorhoz

- a szívó- és kipufogószelep gyártása belső égésű motorhoz

- a turbina és alkatrészei gyártása:

• vízgőzzel és egyéb gőzzel hajtott turbina

• hidraulikus turbina, vízkerék, ezek szabályozó egységei

• szélturbina

• gázturbina, kivéve a légi jármű sugárhajtását és gázturbinás légcsavaros hajtását

- a kazánt és turbinát tartalmazó gépcsoport, komplett berendezés gyártása

- a turbinagenerátor gépcsoport gyártása

- az ipari rendeltetésű motor gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamos áramfejlesztő gép (kivéve a turbinagenerátor gépcsoport) gyártása, lásd: 27.11

- az elsődlegesen hajtásra alkalmazott generátort tartalmazó gépcsoport (kivéve a turbinagenerátor gépcsoport) gyártása, lásd: 27.11

- a belső égésű motor villamos készülékeinek és villamos egységeinek gyártása, lásd: 29.31

- közúti, a légi járművek és a motorkerékpárok motorjának gyártása, lásd: 29.10, 30.30, 30.91

- sugár- és gázturbinás légcsavaros hajtómű, lásd: 30.30

28.12 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hidraulikus, pneumatikus alkatrész gyártása (ilyen a hidraulikaszivattyú, hidraulikus motor, hidraulikus, pneumatikus henger, szelep, tömlő, csőszerelvény)

- a pneumatikai rendszer levegőkezelő készülékeinek, szelepének gyártása

- a folyadék erejével működő rendszer gyártása

- a hidraulikai hajtás erőátviteli készülékeinek gyártása

- a hidrosztatikus erőátvitel készülékeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kompresszorgyártás, lásd: 28.13

- a nem hidraulikus rendszerben alkalmazott szivattyú gyártása, lásd: 28.13

- a nem hidraulikus, pneumatikus alkalmazású szelepek gyártása, lásd: 28.14

- a mechanikai erőátviteli készülékek gyártása, lásd: 28.15

28.13 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vákuumszivattyú, a lég- és gázkompresszor gyártása

- a folyadékszivattyú gyártása (mérőszerkezettel vagy anélkül)

- a belső égésű motorhoz tervezett szivattyú gyártása: gépjármű olaj-, víz-, üzemanyagstb. szivattyúja

- kézi szivattyú gyártása

- a nem hidraulikus rendszerben alkalmazott szivattyú gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hidraulikus, pneumatikus eszközök gyártása, lásd: 28.12

28.14 Csap, szelep gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari fémszerelvények (csapok, szelepek) gyártása a szabályozó- és szívószeleppel együtt

- a nem hidraulikus, pneumatikus alkalmazású szelepek gyártása

- az egészségügyi csapok és szelepek gyártása

- a fűtési csapok és szelepek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem keményített vulkanizált gumiból, üvegből vagy kerámiából készült szelep gyártása, lásd: 22.19, 23.19, 23.44

- a belső égésű motor szívó- és kipufogószelepeinek gyártása, lásd: 28.11

- a hidraulikus, pneumatikus szelep, a pneumatikus rendszer légtechnikai készüléke szelepének gyártása, lásd: 28.12

28.15 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- golyós és görgős csapágyak és részeik gyártása

- a mechanikai erőátvivő készülékek gyártása:

• erőátviteli tengely, lánc, bütykös tengely, könyökös áttétmű és egyéb forgattyúk,

• csapágyház és siklócsapágy

- fogaskerék, fogaskerékmű, fogaskerékház és egyéb sebességváltó gyártása

- tengelykapcsoló és hajtást kapcsoló gyártása

- lendkerék és szíjtárcsa gyártása

- a lánctagos erőátviteli szerkezet gyártása

- az erőátviteli lánc gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb (nem erőátviteli) lánc gyártása, lásd: 25.93

- a hidraulikus erőátvitel eszközeinek gyártása, lásd: 28.12

- a hidrosztatikus erőátvitel eszközeinek gyártása, lásd: 28.12

- az elektromágneses tengelykapcsoló gyártása, lásd: 27.90

- jármű vagy légi jármű alegységeként alkalmazott erőátvivő berendezés gyártása, lásd: 29 és 30

28.2 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

28.21 Fűtőberendezés, kemence gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- ipari villamos és egyéb, valamint laboratóriumi kemencék, kályhák gyártása a hamvasztó kemencékkel, a szemétégetőkkel együtt

- a kemenceégők gyártása

- fűtés rögzített elektromos berendezéseinek gyártása pl. lakásfűtés, medencefűtés

- a lakásfűtés rögzített nem elektromos berendezéseinek gyártása, mint pl. napkollektoros, gőz- vagy olajfűtésű és hasonló hőforrás, fűtőkészülék

- villamos háztartási fűtőkészülékek gyártása (villamos levegőmelegítő, hőszivattyú stb.); nem villamos háztartási levegőmelegítő gyártása

- mechanikus tüzelőszerkezetek, rostélyok, hamueltávolítók stb. gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási villanysütők gyártása, lásd: 27.51

- a mezőgazdasági szárítók gyártása, lásd: 28.93

- a sütőipari kemencék gyártása, lásd: 28.93

- fa-, papírpép-, papír-, papírlemez-szárító berendezések gyártása, lásd: 28.99

- az orvosi, sebészeti és laboratóriumi fertőtlenítő berendezés gyártása, lásd: 32.50

- a fogtechnikusüzem laboratóriumi hőkészülékeinek gyártása, lásd: 32.50

- a hordozható, kiegészítő fűtésre szánt készülékek és ventilátorok, lásd: 27.51

28.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kézi működtetésű és a gépi hajtású emelő-, szállító-, rakodó-, betöltő- és ürítőgépek gyártása:

• csigasor, csörlő, emelőszerkezet, csigatárcsa, függőleges tengelyű csörlő

• daru, portáldaru, mozgatható emelőkeret, daruval szerelt teherszállító eszköz és hasonlók

• önjáró vagy vontatott üzemi szállítóeszköz, targoncaemelő- és anyagmozgató szerkezettel felszerelve vagy anélkül (a kézitargoncával és csillével együtt)

• speciálisan emelő-, szállító-, betöltő- vagy ürítőműveletre tervezett mechanikai manipulátor és ipari robot

- konvejor, drótkötélpálya stb. gyártása

- felvonó, mozgólépcső, mozgójárda gyártása

- emelő-, anyagmozgató gépekben alkalmazott speciális alkatrészek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a többcélú ipari robot gyártása, lásd: 28.99

- a föld felszíne alatt felhasznált folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyártása, lásd: 28.92

- a földkitermelő és -rakodógép gyártása, lásd: 28.92

- úszódaru, vasúti daru, darus kocsi gyártása, lásd: 30.11 30.20

- felvonó, mozgólépcső üzembe helyezése, lásd: 43.29

28.23 Irodagép gyártás (kivéve: számítógép és perifériái)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számológép gyártása

- összeadógép, pénztárgép gyártása

- elektronikus és nem elektronikus kalkulátor gyártása

- postai bérmentesítő, levélkezelő és hasonló gép gyártása (gép a borítékba rakásra, lezárásra, címzésre, nyitásra, válogatásra, letapogatásra, összehordásra stb.)

- az írógép gyártása

- a gyorsírás gépeinek gyártása

- az irodai kötészeti gép gyártása (pl. műanyag, vászonkötéshez)

- a csekkírógép gyártása

- érmeszámláló, -kötegelő gép gyártása

- a ceruzahegyező gép gyártása

- a fűzőgép, iratfűzést eltávolító készülék gyártása

- a szavazógép gyártása

- a szalagadagoló gép gyártása

- a lyukasztógép gyártása

- a mechanikus működésű pénztárgép gyártása

- a fotómásológép gyártása

- az irodagép festékpatronjának (toner) gyártása

- fehér- és feketejelöléses irodai tábla gyártása

- a diktafon gyártása

- a fénymásológép gyártása

- iskolai falitábla gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- számítógép és perifériái gyártása, lásd: 26.20

28.24 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- villamos vagy nem villamos motort tartalmazó vagy pneumatikus hajtású kézi szerszám gyártása, mint pl.

• körfűrész-, lengőfűrészgép

• láncfűrész

• fúrógép, ütvefúrógép

• gépi hajtású kézi csiszológép, homokszóró gép

• pneumatikus szögbelövő

• kézi szegecselőgép

• kézi gyalugép

• kézi köszörűgép

• rakományrögzítő gép

• pneumatikus szegecselőpisztoly

• egyengetőgép

• nyírógép, kicsípőgép

• gépi csavarkulcs

• robbantásos szögbelövő

• gépi meghajtású mezőgazdasági kéziszerszám

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kéziszerszámok cserélhető szerszámainak gyártása, lásd: 25.73

- az elektromos kézi forrasztó-, hegesztőkészülékek gyártása, lásd: 27.90

28.25 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- ipari hűtő-, fagyasztókészülék, -berendezés gyártása, részegységeikkel, alkatrészeikkel együtt

- légkondicionáló berendezés (beleértve a járművekét is) gyártása

- a nem háztartási szellőzőberendezés (ventilátor) gyártása

- a hőcserélő gyártása

- a levegő- vagy gázcseppfolyósítás berendezésének gyártása

- mennyezeti, homlokzati szellőzőkészülék gyártása (oromzati, tetőventilátor stb.)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártása, lásd: 27.51

- a háztartási ventilátor gyártása, lásd: 27.51

- a hőszivattyú, lásd 28.21

28.29 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a súlymérő berendezés gyártása (kivéve: az érzékeny laboratóriumi precíziós mérlegeket):

• háztartási, kereskedelmi, sík rakfelületű és hídmérlegek, folytonos anyagfolyamok súlymérő berendezése, súlykészlet

- a folyadékszűrő vagy -tisztító gép és készülék gyártása

- a folyadékot, port kilövellő, porlasztó- vagy szórókészülékek gyártása:

• szórópisztoly, tűzoltó készülék, homokfúvatással vagy vízgőzzel tisztító berendezés stb.

- a csomagoló- és pántológépek gyártása:

• töltő-, záró-, pecsételő-, kapszulázó-, tablettázó- és címkézőgépek stb.

- palacktisztító, -szárító gépek, az italgyártás levegőztető berendezéseinek gyártása

- a kőolaj-feldolgozó, vegyipari, italgyártó lepárló, rektifikáló berendezés gyártása

- a gázfejlesztő berendezés gyártása

- a kalanderező-, hengerlőberendezés és hengereik gyártása (fém- és üveghengerlő berendezés kivételével) pl. mángorlógép

- centrifuga gyártása (tejszeparátor és ruhaszárító gép kivételével)

-tömítés, és hasonló többrétegű, azonos anyagú vagy eltérő anyagokból kombinált termék gyártása, beleértve a szén- és grafittömítés gyártását

- az árukiadó automata gyártása

- a nem laboratóriumi tömegmérő eszközök, vízszintező (libella), mérőszalag és hasonló kézieszköz, gépipari precíziós mérőeszköz gyártása (az optikai mérőeszköz kivételével)

- a nem villamos hegesztő-, forrasztóberendezés gyártása

- a hűtőtornyok és hasonló berendezések gyártása, amelyek hűtik a körfolyamatban keringetett vizet

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagy érzékenységű laboratóriumi és precíziós mérlegek gyártása, lásd: 26.51

- a háztartási hűtő- és fagyasztókészülék gyártása, lásd: 27.51

- a háztartási ventilátor gyártása, lásd: 27.51

- a villamos hegesztő-, forrasztóberendezés gyártása, lásd: 27.90

- a mezőgazdasági permetezőberendezés gyártása, lásd: 28.30

- a fém- vagy üveggyártó hengerlőberendezés és hengereik gyártása, lásd: 28.91, 28.99

- a mezőgazdasági szárító gyártása, lásd: 28.93

- az élelmiszert szűrő, tisztító berendezés gyártása, lásd: 28.93

- a tejszeparátor gyártása, lásd: 28.93

- a mosodai ruhaszárító berendezés gyártása, lásd: 28.94

- a textilnyomógép gyártása, lásd: 28.94

28.3 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

28.30 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mezőgazdasági, erdészeti traktor gyártása

- az egytengelyes "gyalogjáró" kerti traktor gyártása

- kaszálógép, fűnyíró gép gyártása,

- önrakodó, önürítő szerkezettel felszerelt mezőgazdasági pótkocsi és nyergesvontató-pótkocsi gyártása

- a mezőgazdasági talajművelő, ültető-, trágyázógép gyártása:

• eke, istállótrágya-szóró gép, sorvető gép, borona stb.

- az arató- és cséplőgép gyártása:

• arató-, cséplő-, válogató- stb. gép

- fejőgép gyártása

- mezőgazdasági szóró-, permetezőgép, -berendezés gyártása

- egyéb mezőgazdasági gépek gyártása:

• baromfitartási berendezések, méhészeti felszerelések, takarmány-előkészítő gép stb.

• tojás-, gyümölcs- stb. tisztító, -válogató, -osztályozó gép stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem gépi hajtású mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása, lásd: 25.73

- a mezőgazdasági konvejorok gyártása, lásd: 28.22

- a gépi hajtású mezőgazdasági kéziszerszámok gyártása, lásd: 28.24

- a tejszeparátor gyártása, lásd: 28.93

- a mag- és szárított hüvelyes termés tisztítását, válogatását, osztályozását végző gép gyártása, lásd: 28.93

- a nyerges és egyéb közúti vontatók gyártása, lásd: 29.10

- a közúti pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása, lásd: 29.20

28.4 Szerszámgépgyártás

Ebbe az alágazatba tartozik a fémalakító gépek és a szerszámgépek gyártása, azaz olyan szerszámgép" gyártása, amely fém és egyéb anyag (fa, csont, kő, keménygumi és műanyag, hideg üveg stb.) megmunkálására alkalmas, azokkal együtt, amelyeknél lézersugárral, ultrahang hullámmal plazmaívvel, mágneses impulzussal stb. végzik a megmunkálást.

28.41 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- olyan, fém megmunkálására szolgáló szerszámgép gyártása, amely lézersugárral, ultrahanggal plazmaívvel, mágneses impulzussal stb. működik

- a fém megmunkálására szolgáló esztergáló-, fúró- és maró-, gyalu-, köszörű-, helyzetfúró stb. gépek gyártása

- a sajtoló, préselő szerszámgép gyártása

- a lyukasztó sajtó, hidraulikus sajtó, a hidraulikus fék, az ejtőkalapács, a kovácsológép stb. gyártása

- a húzópad, a menethengerlő, a huzalmegmunkáló gépek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kéziszerszámok cserélhető szerszámainak gyártása, lásd: 25.73

- az elektromos forrasztó-, hegesztőberendezés gyártása, lásd: 27.90

28.49 Egyéb szerszámgép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kő-, fa-, csont-, keménygumi- és műanyag-, hidegüveg-megmunkáló szerszámgépek gyártása, amely működhet lézersugárral, ultrahanggal plazmaívvel, mágneses impulzussal stb. is

- a munkadarabtartó készülékek gyártása szerszámgéphez

- a szerszámgépek osztófejének, egyéb speciális tartozékainak gyártása

- fa, parafa, csont, keménygumi, műanyag stb. szögezését, rögzítését, ragasztását vagy más összeállítását végző helyhez kötött szerszámgépek gyártása

- a helyhez kötött fúró, ütvefúró, reszelő, szegecselő, lemezvágó stb. szerszámgép gyártása

- a faforgácslap és hasonlók gyártásában alkalmazott présgép gyártása

- a galvanizálás berendezéseinek gyártása

- a fenti gépek alkatrészeinek és tartozékainak gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- szerszámgép cserélhető szerszámainak (fúró, lyukasztó, menetmetsző, mérőeszköz, marófej, esztergakészülék, fűrészlap, forgácsoló kés stb.) gyártása, lásd: 25.73

- villamos kézi forrasztópáka, forrasztópisztoly gyártása, lásd: 27.90

- a gépi hajtású kéziszerszám gyártása, lásd: 28.24

- a fémhengermű és -öntöde gépeinek gyártása, lásd: 28.91

- a bányászati és kőfejtő gépek gyártása, lásd: 28.92

28.9 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik azon speciális rendeltetésű gépek gyártása, amelyeket kizárólag egy vagy néhány TEÁOR-ágazatban alkalmaznak. Az idesorolt legtöbb gépet más feldolgozási folyamatokban (pl. az élelmiszer-feldolgozásban, textiliparban stb.) alkalmazzák, az alágazatba tartozik más speciális (nem a feldolgozóiparban alkalmazott) gépek gyártása is, mint pl. légi jármű felbocsátó berendezése, szabadidőpark felszerelése.

28.91 Kohászati gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a forró fém kezelését végző gépek, berendezések gyártása:

• konverter, kokillaöntés berendezései, öntőüst, öntőberendezés

- a fémhengermű és öntöde hengereinek gyártása

- a kohászati formaszekrény és öntőforma gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a húzópad gyártása, lásd: 28.41

- a nem kohászati formaszekrény és öntőforma gyártása, lásd: 25.73

- az öntödei formakészítő gép gyártása, lásd: 28.99

28.92 Bányászati, építőipari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a föld felszíne alatt felhasznált folyamatos működésű szállítóberendezések, elevátorok gyártása

- a bányászati fúró-, aknamélyítő, alagútkészítő berendezések gyártása (a föld felszíne alatti és fölötti rendeltetéssel)

- az ásványok kezelését végző rostáló-, válogató-, mosó-, aprító- stb. gép gyártása

- a habarcs- és betonkeverő gép gyártása

- a földmunkagép gyártása:

• földtológép (dózer) és ferdelapátos lemezű földmunkagép, földgyalu, földnyeső, talajegyengető gép, mechanikai ásószerkezet és ásó-rakodó gép stb.

- a cölöpverő és -kiemelő berendezés, habarcsszóró, bitumenszóró, betonfelületet simító stb. berendezés gyártása

- a vasútépítő berendezés vontatója, az építőiparban, bányászatban alkalmazott vontató gyártása

- földtológép (dózer) és ferdelapátos lemezű földmunkagép lapátjainak gyártása

- a nem közúti billenős tehergépjármű (dömper) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az emelő- és szállítóberendezések gyártása, lásd: 28.22

- traktor, mezőgazdasági és közúti vontató gyártása, lásd: 28.30, 29.10

- a kőmegmunkáló szerszámgépek gyártása a kőfűrészelés és -tisztítás gépeivel együtt, lásd: 28.49

- a betonkeverő gépjármű gyártása, lásd: 29.10

28.93 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági szárító gyártása

- a tejfeldolgozó gép gyártása:

• tejszeparátor

• tejkezelő gépek (pl. homogenizálógépek)

• tejterméket készítő gép: vajköpülő, -feldolgozó, -olvasztó gépek

• sajtkészítő (homogenizáló-, olvasztó-, sajtoló- stb.) stb. gépek

- a malomipari gépberendezések gyártása:

• gabona, szárított hüvelyes terménytisztító, válogató, osztályozó gépe (szelelő-, szitálógép, szeparátor, hántológép stb.)

• liszt-, darakészítő őrlőberendezések stb. (őrlőmalom, feltöltőberendezés, tisztítórosta, korpatisztító-, keverőgép, rizshántoló, borsóaprító)

- a borfeldolgozás, üdítőital-gyártás sajtoló-, zúzó- és hasonló berendezéseinek gyártása

- a sütőipari (makaróni-, spagetti- és hasonló) tésztagyártó gép gyártása

• sütőkemence, tésztakeverő, -elosztó, -olvasztó, -szeletelő, tortaformáló stb. berendezés

- az egyéb különféle élelmiszerek feldolgozási folyamataiban felhasznált gép, berendezés gyártása:

• édesipari, kakaó-, csokoládé-, cukorfeldolgozó, sörgyártó, hús- és baromfifeldolgozó, gyümölcs- és dió- és zöldségfeldolgozó, hal-, kagyló- és más tengeri eredetű élelmiszert feldolgozó berendezés:

• a szűrés, tisztítás berendezései

• az élelmiszerek, italok ipari előkészítését, feldolgozását végző egyéb gép, berendezés

- az állati, növényi zsír, olaj kivonásához, feldolgozásához felhasznált gépek gyártása

- a dohányfeldolgozó, cigaretta- és szivargyártó, pipa- és vágódohány-, tubákgyártó gép gyártása

- a szállodai, éttermi gép gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élelmiszer- és tejbesugárzó berendezés gyártása, lásd: 26.60

- a csomagoló-, pántoló- és súlymérő-berendezés gyártása, lásd: 28.29

- a tojás, gyümölcs, egyéb terméstisztító-, -válogató vagy -osztályozó gép gyártása (a gabona és szárított hüvelyes termény kivételével), lásd: 28.30

28.94 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textilgépek gyártása:

• mesterséges textilszálak, -anyagok, -fonalak előkészítő, gyártó, extrudáló, nyújtó, terjedelmesítő (texturáló), vágó gépe, berendezése

• textilszál-előkészítő gép: gyapotmagtalanító, bálabontó, farkasoló, előfonó (gyapotszalagozó), gyapjúmosó, -színező (-karbonizáló), fésülő-, kártoló-, motollázó- stb. gép

• fonógép

• textilfonal-előkészítés gépei: csévélő, felvető és kapcsolódós berendezései

• szövőgép, szövőszék, beleértve a kézi szövőszéket

• kötőberendezés

• háló-, tüll-, zsinór-, csipkegyártó és hasonló gép

- a textilgyártó gépek segédgépeinek és berendezéseinek gyártása:

• nyüstös és Jacquard-gép, automatikus gépleállító és cséveváltó, orsó, szárnyas orsó stb.

- a textilnyomógép gyártása

- a textilkikészítő gép gyártása:

• textilszövetmosó, -fehérítő, -színező, -írező, -kikészítő, -bevonó vagy -impregnáló berendezés

• textilszövet fel- és lecsévélő, -hajtogató, -vágó, -cakkozó berendezései

- a textiltisztító gép gyártása:

• vasalógép, ráolvasztó sajtológép

• mosodai mosó- és szárítóberendezés

• száraz vegytisztító berendezés

- a varrógép, varrógépfej és varrógéptű gyártása (háztartási és egyéb rendeltetéssel)

- nemez-, nem szőtt textíliát készítő és kikészítő berendezés gyártása

- a bőrfeldolgozó gép gyártása:

• nyersbőr-, irha- és bőrkikészítő-, cserző- és feldolgozógép

• cipőgyártás és -javítás gépei, és egyéb bőr- és szőrmefeldolgozási terméket gyártó gép

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a Jacquard-gépek papír- vagy kartonkártyáinak gyártása, lásd: 17.29

- a háztartási mosó- és szárítógépek gyártása, lásd: 27.51

- a kalander típusú vasalógépek (mángorlógépek) gyártása, lásd: 28.29

- a könyvkötészet gépeinek gyártása, lásd: 28.99

28.95 Papíripari gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a papírpép- (cellulóz-) gyártó gép gyártása

- a papír- és a papírlemezgyártó gép gyártása

- a papír- és a papírlemezterméket gyártó gép gyártása

28.96 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lágygumi- vagy műanyag-feldolgozó, gumi- és műanyag terméket gyártó gép gyártása:

• gumi- és műanyag terméket extrudáló, fröccsöntőgép, járműgumiabroncs-készítő vagy felújító és egyéb speciális gumi és műanyag terméket gyártó gép

28.99 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt speciális gépek gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fa-, papírpép-, papír- vagy papírlemez- és egyéb anyag (kivéve mezőgazdasági termékeket és textíliát) szárító berendezés gyártása

- a nyomdai és könyvkötő és olyan gép gyártása, amely a különböző anyagok nyomási tevékenységét támogatja

- a csempe, tégla, kerámia alakos termék, cső, grafitelektróda, iskolai kréta stb. gyártóberendezésének gyártása

- a félvezetőgyártás berendezéseinek gyártása

- a speciális rendeltetésű, többcélú ipari robot gyártása

- az egyéb különféle speciális célú gép és berendezés gyártása:

• villamos vagy elektronikai fényforrás, fénycső és izzólámpa-szerelés speciális gépei, berendezései,

• a szolárium (barnító ágy)

• üveg és üvegtermék, üvegszál és kábel darabolásához vagy forró megmunkálásához, hengerléséhez felhasznált gépek és hengereik

• izotópszétválasztó gép, berendezés és alkatrészei

- a gumiabroncs-illesztő, -centírózó, -kiegyensúlyozó (kivéve a kerékkiegyensúlyozást) berendezés gyártása

- öntödei formakészítő gép gyártása

- a központi kenőrendszer gyártása

- a légi járműveket felbocsátó, katapultáló és hasonló berendezések gyártása

- a cserzőberendezések gyártása

- az automatikus tekepályák berendezéseinek (pl. bábuállító) gyártása

- a körhinta, egyéb vidámparki berendezés (pl. hinta, céllövölde stb.) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási felszerelések gyártása, lásd: 27.5

- a fotómásoló gép, berendezés gyártása, lásd: 28.23

- a keménygumit és műanyagot, hideg üveget megmunkáló gépek gyártása, lásd: 28.49

- a bugaöntő forma gyártása, lásd: 28.91

29 Közúti jármű gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a személyek és áruk szállítására alkalmas közúti jármű gyártása.

Idetartozik a jármű különféle alkatrészeinek, tartozékainak valamint a pótkocsik, félpótkocsik gyártása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a jármű karbantartása, javítása, lásd: 45.20

29.1 Közúti gépjármű gyártása

29.10 Közúti gépjármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a személygépkocsi gyártása,

- a tehergépjárművek gyártása:

• zárt felépítményű tehergépjárművek, kamionok, nyergesvontatók stb.

- az autóbuszok, trolibuszok és távolsági autóbuszok gyártása

- a gépjárműmotor gyártása

- a gépjármű alvázának gyártása

- az egyéb gépjármű gyártása:

• hójáró motoros szán, önjáró golfkocsi, kétéltű gépjármű

• tűzoltóautó, úttisztító autó, mozgókönyvtár, páncélozott gépjármű stb.

• betonkeverő és betonpumpa

- gokart, egyéb versenyautó gyártása

- a gépjárműmotor gyári átalakítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villanymotor (kivéve az indítómotor) gyártása, lásd: 27.11

- a gépjármű világítóberendezéseinek gyártása, lásd: 27.40

- dugattyú, dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd: 28.11

- a mezőgazdasági traktor gyártása, lásd: 28.30

- építőgép, bányagép vontatójának gyártása, lásd: 28.92

- a nem közúti billenős gépjármű (dömper) gyártása, lásd: 28.92

- a gépjármű-karosszéria gyártása, lásd: 29.20

- a gépjármű villamos részeinek gyártása, lásd: 27.90, 29.31

- a gépjármű alkatrészei és tartozékai gyártása, lásd: 29.32

- tank, egyéb harcjármű gyártása, lásd: 30.40

- gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd: 45.20

29.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

29.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-karosszéria (beleértve a vezetőfülkét) gyártása

- felszerelés gyártása a gépjármű bármely típusához, pótkocsihoz, nyerges pótkocsihoz

- pótkocsi, nyerges pótkocsi gyártása

• tartálykocsi, szállítótartály

• lakókocsi stb.

- konténer (a szállítás egy vagy több módjára alkalmas szállítótartály) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális mezőgazdasági pótkocsi, nyergesvontató gyártása, lásd: 28.30

- a gépjármű-karosszériák részegységeinek és szerelvényeinek gyártása, lásd: 29.32

- az állati erővel vontatott jármű gyártása, lásd: 30.99

29.3 Közúti jármű, alkatrészeinek gyártása

29.31 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű villamos egységeinek, készülékeinek gyártása, mint pl. indítómotor-generátor (egyenáramú, váltakozó áramú), gyújtógyertya, gyújtótekercs, gépi hajtású ablak- és ajtórendszer, feszültségszabályozó stb. gyártása, műszerfal szerelése vásárolt készülékekkel, áramszabályozó stb.

- a járművek kábelegységeinek, huzalozott termékeinek és hasonló kábelkészleteinek vagy összeállításainak gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-akkumulátorának gyártása, lásd: 27.20

- a gépjármű-világítás készülékeinek gyártása, lásd: 27.40

- az elektromágneses tengelykapcsoló gyártása, lásd: 27.90

- a gépjármű- és más motor szivattyújának gyártása, lásd: 28.13

29.32 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti gépjárművek különféle részegységeinek és szerelvényeinek gyártása:

• fékberendezés, sebességváltó, tengely, kerék, lengéscsillapító, hűtő, kipufogó dobja és csöve, katalizátor, tengelykapcsoló, kormánymű, -oszlop és -kerék

- a gépjármű-karosszéria részegységeinek és szerelvényeinek gyártása:

• biztonsági öv, légzsák, ajtó, lökhárító

- az autóülés gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű gumiabroncsának gyártása, lásd: 22.11

- a gumitömlő, -övek, -szalag és egyéb gumitermék gyártása, lásd: 22.19

- dugattyú, dugattyúgyűrű és porlasztó gyártása, lásd: 28.11

- gépjármű karbantartása, javítása, átalakítása, lásd: 45.20

30 Egyéb jármű gyártása

Ebbe az ágazatba tartozik a hajók, csónakok, a vasúti vontatott és vontató járművek, a légi járművek és egyéb m.n.s. járművek, valamint ezek alkatrészeinek gyártása.

30.1 Hajó, csónak gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik a hajók, csónakok, szállítási és más gazdasági, valamint a sport és szabadidő rendeltetésű úszó szerkezetek gyártása, valamint a hajó gyári átépítése.

30.11 Hajógyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik a hajógyártás (kivéve a sport- és szabadidő rendeltetésű vízi jármű, lásd 30.12) és az úszószerkezet gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelmi hajó: személyhajó, komphajó, teherhajó, tartályhajó, kikötői vontatóhajó stb. gyártása

- a hadihajó gyártása

- a halászhajó, hajóra telepített halfeldolgozó üzem gyártása

- a légpárnás vízi jármű gyártása (kivéve a szabadidő rendeltetésűt)

- a tengeri (felszínen úszó vagy a víz szintje alá merített) fúrómű gyártása

- az úszó szerkezet gyártása:

• úszódokk, ponton, vízzáró acélszerkezet, úszó leszállópálya, bója, úszótartály, dereglye, kikötői rakodóbárka, úszódaru, egyéb úszó munkagép gyártása

- hajó és úszószerkezet elemeinek gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hajótest szerelvényein kívül a hajó alkatrészeinek gyártása:

• a vitorla gyártása, lásd: 13.92

• a hajócsavar (propeller) gyártása, lásd: 25.99

• a vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 25.99

• a hajómotor gyártása, lásd: 28.11

- a navigációs műszer gyártása, lásd: 26.51

- a hajó világítástechnikai készülékeinek gyártása, lásd: 27.40

- a kétéltű gépjármű gyártása, lásd: 29.10

- a felfújható szabadidőhajó vagy -tutaj gyártása, lásd: 30.12

- hajó, úszó fémszerkezet szakosodott karbantartása, javítása, lásd: 33.15

- hajóbontás, lásd: 38.31

- a vízi jármű belső építése, lásd: 43.3

30.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- felfújható hajó, csónak és tutaj gyártása

- vitorlás hajó gyártása, segédmotorral vagy a nélkül

- a motorcsónak gyártása

- a szabadidő jellegű légpárnás jármű gyártása

- a személyi vízi jármű (jet-ski) gyártása

- az egyéb hobbi- és sporthajó gyártása

• kenu, kajak, evezős csónak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szabadidő- és sporthajó részeinek gyártása:

• a vitorla gyártása, lásd: 13.92

• vas- és acélhorgony gyártása, lásd: 25.99

• a hajómotor gyártása, lásd: 28.11

- a széllovas-, szörfdeszka gyártása, lásd: 32.30,

- a szabadidő- és sporthajó karbantartása, javítása, lásd: 33.15

30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

30.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- villamos, dízel, gőz és egyéb meghajtású kötöttpályás motorvonat, vasúti mozdony gyártása

- az önjáró vasúti vagy villamosvasúti kocsi, motoros vasúti tehervagon (zárt, nyitott és pőrekocsi), karbantartó és szervizkocsi gyártása

- vontatott vasúti, közúti kötöttpályás jármű gyártása:

• személykocsi, teherkocsi, tartálykocsi, önrakodó kocsi és vagon, műhelykocsi, darus kocsi, szerkocsi stb.

- a vasúti, villamosvasúti mozdony, vontatott kocsi speciális részeinek gyártása:

• forgóváz, tengely és kerék, fék és alkatrészei, horog és kapcsolószerkezet, ütköző és ütközőszerelvény, lökéscsillapító, mozdony és vasúti kocsi alváza, karosszériája, összekötő folyosója stb.

- bányák, pályán közlekedő vontató és vontatott járművei

- mechanikai, elektromechanikai jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása vasúti, kötöttpályás, belföldi vízi, közúti közlekedéshez, parkolóterekhez, repülőterekhez stb.

- szék és ülés gyártása vasúti járműhöz

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vasúti sín acélanyagainak (nem szerelt sín) gyártása, lásd: 24.10

- a szerelt vasúti sínszerkezet gyártása, lásd: 25.99

- villamos motor gyártása, lásd: 27.11

- a villamos jelző, biztonsági, forgalomirányító készülék gyártása, lásd: 27.90

- motor, turbina gyártása, lásd: 28.11

30.3 Légi, űrjármű gyártása

30.30 Légi, űrjármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áru- és személyszállító, harci, sport- és egyéb repülőgép gyártása

- a helikopter gyártása

- a vitorlázó és a sárkányrepülő gyártása

- a kormányozható léghajó, hőlégballon gyártása

- az ebbe a szakágazatba sorolt légi járművek alkatrészeinek, tartozékainak gyártása:

• jármű főegysége (törzs, szárny, ajtó, irányítósíkok, futómű, üzemanyagtartály, hajtóműgondola stb.)

• légcsavar, helikopter rotorja és a rotor lapátja

• jellegzetesen légi járműre kifejlesztett motor, hajtómű

• turbóhajtómű és turbólégcsavaros hajtómű alkatrésze

- repülésoktatás, gyakorlás földi berendezésének gyártása

- az űrjármű, űrhajó-felbocsátó jármű, műhold, űrszonda, űrállomás, űrsikló gyártása

- az interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) gyártása

- légi jármű és motorjának felújítása, átalakítása

- a szék és ülés gyártása légi és űrjárművekhez

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ejtőernyő gyártása, lásd: 13.92

- a katonai célú fegyver, lőszer, lásd: 25.40

- a műhold híradás-technikai készülékeinek gyártása, lásd: 26.30

- légi jármű műszereinek, repülésirányító berendezéseinek gyártása, lásd: 26.51

- a navigációs rendszer gyártása, lásd: 26.51

- a légi jármű világítástechnikai eszközeinek gyártása, lásd: 27.40

- a belső égésű motor gyújtása, egyéb villamos alkatrészének gyártása, lásd: 27.90, 29.31

- dugattyú, a dugattyúgyűrű, porlasztó gyártása, lásd: 28.11

- légi jármű felbocsátó, kilövő, katapultáló és egyéb berendezésének gyártása, lásd: 28.99

30.4 Katonai harcjármű gyártása

30.40 Katonai harcjármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tank gyártása

- a páncélozott kétéltű jármű gyártása

- az egyéb katonai harcjármű gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- fegyver és lőszer gyártása, lásd: 25.40

30.9 Egyéb jármű gyártása

Ebbe az alágazatba tartozik olyan járművek gyártása, amelyek nem a gépjármű, a vasúti, vízi vagy légi jármű és a katonai jármű csoportba tartoznak.

30.91 Motorkerékpár gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- motorkerékpár, moped, segédmotoros kerékpár gyártása

- a motorkerékpár motorjainak gyártása

- az oldalkocsi gyártása

- a motorkerékpár-alkatrész, -tartozék gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerékpár gyártása, lásd: 30.92

- a mozgássérültkocsi gyártása, lásd: 30.92

30.92 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- motor nélküli kerékpár és egyéb, lábbal hajtott jármű (tandem, gyermekkerékpár) gyártása (a háromkerekű teherkerékpárral együtt)

- kerékpár alkatrészeinek, tartozékainak gyártása, beleértve a nyerget

- kerekesszék gyártása, motorral vagy motor nélkül

- kerekesszék alkatrészeinek, tartozékainak gyártása

- babakocsi gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a segédmotoros kerékpár gyártása, lásd: 30.91

- a meglovagolható kerekes játékok gyártása, a műanyag kerékpárokkal, háromkerekű játékokkal együtt, lásd: 32.40

30.99 M.n.s. egyéb jármű gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kézzel mozgatott szállítóeszköz: hordárkocsi, kézikocsi, szánkó, bevásárlókocsi stb. gyártása

- állati erővel vontatott jármű: homokfutó (ügető) kocsi, szamárfogatú kocsi, halottaskocsi stb. gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az emelőszerkezettel ellátott vagy anélküli, önjáró vagy nem önjáró üzemi szállítóeszköz (targonca) gyártása (a kézi targoncával és csillével együtt), lásd: 28.22

- a díszes, éttermi felszolgáló gördülő bútorok (mint pl. zsúrkocsi, tálalókocsi) gyártása, lásd: 31.01

31 Bútorgyártás

Ez az ágazat tartalmazza a bútorok és a hasonló rendeltetésű termékek gyártását bármilyen anyagból, a kő, beton és kerámia kivételével. A bútorgyártás folyamata az anyagok megmunkálásának és a termék összetevői összerakásának alapvető műveleteiből áll, beleértve az anyagok méretre vágását, formázását és rétegelését is. A termelési folyamat fontos szempontja a termék formaterve mind esztétikai, mind funkcionális jellemzők szerint.

A bútorgyártás egyes folyamatai hasonlóak a feldolgozóipar más területein alkalmazottakhoz.

A fabútorvázgyártás vágó- és összerakó műveletei a 16 (Fafeldolgozás és fatermékek gyártása) ágazatba tartoznak. A fabútor gyártását azonban a fatermékek gyártásától megkülönböztetik ennek sokrétű folyamatai. A fémbútor gyártására hasonló technikák jellemzők, amilyeneket a 25 (Fémtermékek gyártása) ágazatba tartozó, hengeres termékek gyártásánál is alkalmaznak, a műanyag bútor gyártása is hasonló más műanyag termék formázásához, a műanyag bútorok készítése azonban általában szakosodott tevékenység.

31.0 Bútorgyártás

31.01 Irodabútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a bármilyen anyagból (kivéve: kő, beton, kerámia), bármilyen célra készült bútor gyártása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

-szék és ülőbútor gyártása irodák, műhelyek, hotelek, éttermek és közintézmények részére

- szék és ülés gyártása színházak, mozik és hasonló intézmények részére

- speciális, üzleti bútorok (pult, kirakat, polc stb.) gyártása

- irodabútor gyártása

- a laboratóriumi pad, hokedli, ülőbútor és más laboratóriumi bútor (pl. szekrény, asztal) gyártása

- bútor gyártása templomok, iskolák éttermek részére

- a díszes, éttermi felszolgáló gördülőbútor (ételt, desszertet hordozó kocsi) gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az iskolai falitábla gyártása, lásd: 28.23

- az autóülés gyártása, lásd: 29.32

- a vasúti kocsi ülésének gyártása, lásd: 30.20

- a repülőgép ülésének gyártása, lásd: 30.30

- orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi bútor gyártása, lásd: 32.50

- elemes bútor összeállítása, üzembe helyezése, a laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelése, lásd: 43.32

31.02 Konyhabútorgyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a konyhabútor gyártása

31.03 Ágybetét gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ágybetét gyártása:

• rugós ágybetét, ágybetét töltőanyaggal, belsejébe helyezett támasztóanyaggal

• ágybetét borítóanyag nélkül, gumi illetve műanyag habból,

- ágybetét-, matractámaszték gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felfújható gumimatrac gyártása, lásd: 22.19

- a gumi ágybetét gyártása vízágyhoz, lásd: 22. 19

31.09 Egyéb bútor gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szófa, heverő és heverőgarnitúra gyártása

- a kerti szék és ülőgarnitúra gyártása

- hálószoba-, nappali, kerti stb. bútor gyártása

- a televízió- és varrógéptartó állvány gyártása

- szék- és ülőhelygyártás befejező műveletei pl. kárpitozás

- a bútorgyártás befejező műveletei, festékszórás (dukkózás), festés, fényezés politúrral és kárpitozás

- a szabadon álló (nem rögzített) térhatároló gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- párna, puff, vánkos, paplan és pehelypaplan gyártása, lásd: 13.92

- kerámiából, betonból és kőből készült bútor gyártása, lásd: 23.42, 23.69, 23.70

- világítóberendezés és lámpa gyártása, lásd: 27.40

- az autóülés gyártása, lásd: 29.32

- a vasúti kocsi ülésének gyártása, lásd: 30.20

- a repülőgép ülésének gyártása, lásd: 30.30

- bútorok felújítása, átkárpitozása, lásd: 95.24

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik máshova nem sorolt különféle feldolgozóipari termékek gyártása. Az ágazat összetettsége miatt a termelési folyamatok, a felhasznált anyagok és a gyártott termékek széles skálán mozoghatnak. A szakágazatba sorolásukhoz általános szabály nem alkalmazható.

32.1 Ékszergyártás

Ebbe az alágazatba tartozik az ékszer és bizsu gyártása.

32.11 Érmegyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- érmegyártás, beleértve a törvényes fizetőeszköznek használt érméket, nemesfémből és más anyagból

32.12 Ékszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a feldolgozott igazgyöngy gyártása

- a drágakő és féldrágakő gyártása, az ipari minőségű, a szintetikus, az újrahasznosított drágakő és féldrágakő megmunkálása

- a gyémánt megmunkálása

- ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont alapfémből, drágakőből vagy féldrágakőből, illetve nemesfém és drágakő, féldrágakő vagy más anyagok kombinációjából

- az ötvös- és aranyműves termék gyártása nemesfémből vagy nemesfémmel bevont alapfémből:

• étkészlet, lapos és öblös edény, piperecikk, irodai és munkahelyi termék, vallási rendeltetésű termék stb.

- a műszaki vagy laboratóriumi eszköz gyártása nemesfémből (kivéve a műszert és azok részeit pl. olvasztótégely, spatula, galvanotechnikai anód stb.

- óraszíj, kézelőgomb, karpánt, cigaretta tartó gyártása nemesfémből

- személyes fém- és nemesfém tárgy vésése, gravírozása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nemfém óraszíj (szövet, bőr, műanyag stb.) gyártása, lásd: 15.12

- a nemesfémmel bevont alapfém termék gyártása (a bizsugyártás kivételével), lásd: 25

- az óratok gyártása, lásd: 26.52

- a fém óraszíj gyártása (a nemesfém anyagú kivételével), lásd: 32.13

- a bizsugyártás, lásd: 32.13

- az ékszerjavítás, lásd: 95.25

32.13 Divatékszer gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- ékszerutánzat, bizsu gyártása:

• gyűrű, karkötő, nyaklánc és hasonló divatékszerek gyártása nemesfémmel futtatott fémből

• a drágakövet, gyémántot és hasonlót utánzó (pl. strasszt tartalmazó) ékszer gyártása

- a fém óraszíj gyártása (a nemesfém anyagú kivételével)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- ékszergyártás nemesfémből, nemesfémmel bevont fémből, lásd: 32.12

- a drágakövet tartalmazó ékszer gyártása, lásd: 32.12

- az óraszíj gyártása nemesfémből, lásd: 32.12

32.2 Hangszergyártás

32.20 Hangszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a húros hangszerek gyártása

- a billentyűs hangszerek (beleértve a gépzongorát is) gyártása

- az orgona gyártása (beleértve a harmóniumot és hasonló billentyűs hangszereket is, szabad fémfúvókás síppal)

- a harmonika és hasonló hangszer (beleértve a szájharmonikát is) gyártása

- a fúvós hangszerek gyártása (fa- és rézfúvós is)

- az ütőhangszerek gyártása

- az elektronikus hangképzésű hangszerek gyártása

- zenélődoboz, vásártéri orgona, verkli gyártása

- a hangszer alkatrészeinek és kellékeinek gyártása:

• metronóm, hangvilla, hangoló síp, az automata mechanikus hangszerekhez használt programhordozó (kártya, lemez, henger stb.)

- a síp, jelzőkürt és más, szájjal fújt jeladó fúvós hangszer gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek sokszorosítása, lásd: 18.2

- mikrofon, hangszóró (erősítő), hangszóró, fejhallgató és hasonló alkatrész gyártása, lásd: 26.40

- lemezjátszó, magnetofon és hasonló termék gyártása, lásd: 26.40

- a játékhangszer gyártása, lásd: 32.40

- az orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása), lásd: 33.19

- a felvételes hang- és videoszalagok, kazetták és lemezek kiadása, lásd: 59.20

- a zongorahangolás, lásd: 95.29

32.3 Sportszergyártás

32.30 Sportszergyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik a sport- és atlétikai szerek gyártása (a ruházat és cipő kivételével).

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szabadtéri és teremsportszer és -felszerelés gyártása, bármilyen anyagból:

• kemény, puha és felfújható sport labda

• teniszütő, krikett- és golfütő

• síléc, -kötés és -bot

• sícipő

• széllovas- és szörfdeszka

• sporthorgászat kellékei, beleértve a merítőhálót is

• vadászat, hegymászás stb. kellékei

• bőr sportkesztyű és sportfejfedő

• úszómedence

• korcsolya, görkorcsolya, gördeszka

• íj és nyílpuska

• gimnasztikai, testgyakorló (fittnesz) és atlétikai felszerelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hajóvitorla gyártása, lásd: 13.92

- a sportruházat gyártása, lásd: 14.13

- a nyerges áru és lószerszám gyártása, lásd: 15.12

- ostor és lovaglópálca gyártása, lásd: 15.12

- a sportcipő gyártása, lásd: 15.20

- a fegyver- és lőszergyártás, lásd: 25.40

- a súlyemelésnél használt fémsúlyok gyártása, lásd: 25.99

- a sportjármű gyártása (a tobogán és hasonlók kivételével), lásd: 29 és 30

- a csónak gyártása, lásd: 30.12

- a biliárdasztal gyártása, lásd: 32.40

- a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszásnál használatos vagy zajvédő), lásd: 32.99

- a sportszerek javítása, lásd: 95.29

32.4 Játékgyártás

32.40 Játékgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik a babák, játékok (beleértve az elektronikus játékot is), a méretarányos modellek és a gyerekjármű (a fémkerékpár és fémtricikli kivételével) gyártása, bármilyen anyagból (fa, gumi, papír, műszál stb.).

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- baba, babaruha, baba részeinek és hozzávalóinak gyártása

- akciófigurák gyártása

- a játékállat gyártása

- a játékhangszer gyártása

- a játékkártya gyártása

- társasjáték és hasonló táblán játszott játék gyártása

- az elektronikus játék: sakk stb. gyártása

- kicsinyített és játékmodell, a játék villanyvasút, az építőjáték, a játékszerszám stb. gyártása

- az érmével vagy lemezzel működő játék (játékautomata), a biliárdjáték, a kaszinók speciális játékasztalának stb. gyártása

- vidámparki játék, és asztali és nem táblás társasjáték gyártása

- kerekes játék gyártása (beleértve a műanyag játékkerékpárt, triciklit, hintalovat, játék babakocsit)

- a kirakós játék (puzzle) stb. gyártása

- gumijáték gyártása, beleértve a gyermekmedencét, a felfújható gyerek gumicsónakot, - labdát stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a videojáték elektronikus vezérlőkonzoljának gyártása, lásd: 26.40

- a kerékpár gyártása, lásd: 30.92

- a beugrató eszköz gyártása, lásd: 32.99

- a videojáték programozása, a szoftverkiadás, lásd: 58.21, 62.01

32.5 Orvosi eszköz gyártása

32.50 Orvosi eszköz gyártása

Ebbe a szakágazatba tartozik a laboratóriumi készülék, sebészeti, gyógyászati készülék, felszerelés, fogászati eszköz és felszerelés, fogszabályozó eszköz, termék és a fogsor gyártása. Idetartozik továbbá az orvosi, fogorvosi, állatorvosi és hasonló bútor gyártása, ahol speciális funkció határozza meg a termék célját (például a hidraulikus fogorvosi szék).

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egészségügyi textíliák gyártása és a sterilizált fonal és szövetáru

- a fogászati anyagok, cement (kivéve a fogsorrögzítő ragasztó), viasz, más fogászati tapasztóanyag gyártása

- a csont helyreállítására használt cement gyártása

- a fogászati laboratóriumi kemence gyártása

- a laboratóriumi ultrahangos tisztítóberendezés gyártása

- a laboratóriumi fertőtlenítőberendezés gyártása

- a laboratóriumi desztilláló berendezés, lakoratóriumi centrifuga gyártása

- az orvosi, sebészeti, fogorvosi és állatorvosi bútorzat gyártása, úgymint:

• műtőasztal

• vizsgálóasztal

• korházi ágy mechanikus alkatrészekkel

• fogorvosi szék

- csontrögzítő eszköz (lap, csavar), injekciós fecskendők, tű, katéter, kanül gyártása

- a fogászati eszközök gyártása (beleértve a fogászati székbe beépített fogászati berendezést)

- műfog, foghíd stb. gyártása fogtechnikusi laboratóriumban

- ortopédiai eszközök, művégtagok gyártása

- az üvegszem gyártása

- az orvosi hőmérő gyártása

- szemészeti eszközök, látásjavító és napszemüveg, receptre gyártott lencse, kontaktlencse, védőszemüveg gyártása

- laboratóriumi desztillálóberendezés, lakoratóriumi centrifuga gyártása

- ortopéd cipők gyártása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fogászati ragasztóanyag gyártása, lásd: 20.42

- a gyógyászati felhasználású és minőségű vatta, kötszer stb. gyártása, lásd: 21.20

- az elektromos orvosi és elektromos gyógyászati berendezések gyártása, lásd: 26.60

- a kerekesszék gyártása, lásd: 30.92

- az optikusi tevékenységek, lásd: 47.78

32.9 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

32.91 Seprű-, kefegyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- seprű és kefe gyártása, beleértve a géppel hajtott kefe alkatrészeit is, kézi működtetésű padlókefélő eszköz, nyélre erősített törlőruha és tollseprű, festőecset, festőpárna és henger, gumibetétes ablaktörlő és más kefe, seprű, nyélre erősített felmosóruha stb. gyártása

- cipőkefe, ruhakefe gyártása

32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a biztonsági (védő) felszerelés gyártása

• a tűzálló és biztonsági védőöltözet gyártása

• a hálózatot karbantartók biztonsági övének és más munkához használt szíjak gyártása

• a parafa mentőeszköz gyártása

• a műanyag védősisak és más személyes védőfelszerelés (pl. atlétikai védősisak) gyártása

• a tűzoltó védőruházat gyártása

• a fém fejvédő sisak és más fém védőeszköz gyártása

• a fül- és orrdugó gyártása (pl. úszáshoz és az orr védelmére)

• a gázálarc gyártása

- az írótoll és ceruza minden fajtájának gyártása, a működési módtól függetlenül (mechanikus vagy sem)

- a ceruzabél gyártása

- dátumozó, pecsételő vagy sorszámozó bélyegző, címkék nyomására és dombornyomására szolgáló kézi működtetésű eszköz, kézinyomdakészlet, kész írógépszalag és bélyegzőpárna gyártása

- a földgömb gyártása

- esernyő, napernyő, sétapálca, botszék, gyártása

- gomb, patent, nyomókapocs, cipzár gyártása

- az öngyújtó gyártása

- személyes használati tárgyak: pipa, fésű, hajcsat, illatszerszórók, vákuumos hőpalack és más személyes vagy háztartási célú vákuumos termék, paróka, álszakáll, műszemöldök gyártása

- a különféle egyéb cikk: gyertya és gyertyafélék, művirág, műgyümölcs és műlombdísz, beugrató, bűvészeszköz, kézi szita és rosta, szabászati próbabábu, koporsó stb. gyártása

- művirágkosár, művirágcsokor, művirág koszorú és hasonló termék gyártása

- az állatkitömés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lámpabél (kanóc) gyártása, lásd: 13.96

- a munka- és szolgálati ruha gyártása (pl. laboratóriumi köpeny, overall, egyenruha), lásd: 14.12

- a papírújdonságok gyártása, lásd: 17.29

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

Ebbe az ágazatba tartozik a feldolgozóiparban előállított termékek szakosodott javítása, azzal a céllal, hogy a gépi berendezés, készülék és egyéb termék megfelelően működjön. Az ágazatba tartozik továbbá a termékek általános és rendszeres karbantartása (azaz szervizelése) is, ami a hatékony működést biztosítja, és segít megelőzni a váratlan géphibákat és a szükségtelen javításokat.

Ez az ágazat csak a szakosodott javító és karbantartó tevékenységeket tartalmazza. A javítások számottevő részét maguk a gépet, berendezést és hasonló terméket gyártók is végzik, ilyen esetben a gazdasági egység besorolása a hozzáadott érték elve szerint történik, amint az gyakran jellemzi a javak előállításának összetett tevékenységeit. Ugyanez az alapelv vonatkozik a kereskedelem és a javítás összetett eseteire is.

Gyártásnak minősül a gépek és berendezések átalakítása vagy ismételt feldolgozása, ezért az ennek a nemzetgazdasági ágnak más ágazatába tartozik. Olyan javak javítása és karbantartása, amelyeket termelőeszközként és fogyasztási cikként egyaránt használnak, a háztartási cikkek javításába, karbantartásába tartozik (pl. irodai és lakásbútorok javítása, lásd: 95.24).

Ebbe az ágazatba sorolható a gépek helyszíni szerelése is. Az építőiparba tartozik azonban az épületek szerves részét képező berendezések helyszíni szerelése, mint pl. a villanyszerelés, a liftszerelés, a mozgólépcsők beszerelése vagy a légkondicionáló rendszerek felszerelése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari gép tisztítása, lásd: 81.22

- a számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd: 95.1

- a háztartási cikkek javítása és karbantartása, lásd: 95.2

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

Ebbe az alágazatba tartozik a feldolgozóiparban előállított javak szakosodott javítása, azzal a céllal, hogy a fémtermék, gép, gépi berendezés rendeltetésszerű működését helyreállítsák. Az alágazatba tartozik e termékek általános és rendszeres karbantartása (azaz szervízelése) is, ami a hatékony működést biztosítja, és segít megelőzni a váratlan géphibákat és a szükségtelen javításokat.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a gépek és berendezések átalakítása és ismételt feldolgozása, lásd: a terméknek megfelelő besorolást a 25-30 ágban

- az ipari gép tisztítása, lásd: 81.22

- számítógép és kommunikációs berendezés javítása és karbantartása, lásd: 95.1

- a háztartási gép javítása és karbantartása, lásd: 95.2

33.11 Fémfeldolgozási termék javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a 25-ös ágazatba tartozó fémtermékek javítása és karbantartása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- fémtartály, tárolómedence és -konténer javítása

- cső, csővezeték javítása

- a hordozható hegesztőkészülék javítása

- a hajó (raktér) dobjának javítása

- a vízgőzt s egyéb gőzt fejlesztő berendezés javítása és karbantartása

- a gőzkazán segédüzemi berendezéseinek javítása és karbantartása:

• kondenzátor, tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, gőzgyűjtő, gőztároló

- az atomreaktor javítása és karbantartása (kivéve izotópelválasztó)

- hajókazán, erőműi kazán egységeinek javítása és karbantartása

- a központi fűtési rendszer kazánja és fűtőteste fűtőfelületeinek javítása

- lőfegyver, tüzérségi fegyver (a sport- és szabadidőfegyverrel együtt) javítása, karbantartása

- bevásárlókocsi javítása és karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a penge és fűrész élezése, lásd: 33.12

- a központi fűtési rendszerek javítása, lásd: 43.22

- mechanikai zárszerkezet, széf, páncélszekrény javítása a biztonsági rendszer szolgáltatás keretében, nem elkülönülten, lásd: 80.20

33.12 Ipari gép, berendezés javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a 28-as ágazatba sorolt ipari gépek és gépi berendezések javítása és karbantartása, mint a penge, fűrész élezése, cseréje, a hegesztőkészülékkel végzett ipari, üzemi javító szolgáltatás (pl. gépjárműhöz, általános rendeltetéssel); a mezőgazdasági és más nagygépek, gépi berendezések javítása (pl. emelővillás targonca és más anyagmozgató gép, szerszámgép, kereskedelmi hűtőberendezés, építőgép és bányagép).

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szállítóeszköz (pl. hajó, csónak, targonca, vasúti szállítóeszköz) motor javítása és karbantartása, kivéve a közúti, légi járművekét

- szivattyú, kompresszor és hasonló berendezések javítása és karbantartása

- a hidraulikus, pneumatikus energiával működő gépek javítása és karbantartása

- a szelep javítása

- sebességváltó- és hajtómű alkatrészeinek javítása

- ipari kemence, kazán javítása és karbantartása

- az emelő- és anyagmozgató berendezések javítása és karbantartása

- az ipari hűtőberendezés és légtisztító javítása és karbantartása

- a kereskedelemben használt, általános rendeltetésű gép javítása és karbantartása

- a gépi hajtású kéziszerszám javítása

- a fémforgácsoló, fémalakító gép, továbbá tartozékainak javítása és karbantartása

- az egyéb szerszámgép javítása és karbantartása

- a mezőgazdasági traktor javítása és karbantartása

- a mezőgazdasági, erdészeti és fakitermelő gép javítása és karbantartása

- a kohászati gép javítása és karbantartása

- bányagép, építőgép, olaj- és gázkitermelő berendezés javítása és karbantartása

- étel-, ital- és dohányfeldolgozó gép javítása és karbantartása

- textilruházati és bőrterméket feldolgozó gép javítása és karbantartása

- papírgyártó gép javítása és karbantartása

- a műanyag- és gumifeldolgozó gép javítása és karbantartása

- a 28-as ágazatba tartozó egyéb speciális rendeltetésű gép javítása és karbantartása

- a tömegmérő berendezés javítása és karbantartása

- az árusítóautomata javítása és karbantartása

- a pénztárgép javítása és karbantartása

- a fénymásoló gép javítása és karbantartása

- az elektromos és nem elektromos számológép (kalkulátor) javítása

- az írógép javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a légi jármű motorjának javítása, karbantartása, lásd 33.16

- a nem ipari kazán, kemence és egyéb fűtőberendezés telepítése, javítása és karbantartása, lásd: 43.22

- a személyfelvonók és mozgólépcsők telepítése, javítása és karbantartása, lásd: 43.29

- a közúti gépjármű motorjainak, alkatrészeinek járműjavító műhelyi javítása, karbantartása szervízelése, lásd 45.2, 45.40

- a számítógép javítása, lásd: 95.11

33.13 Elektronikus, optikai eszköz javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a 26.5, 26.6 és 26.7 alágazatban előállított termékek javítása és karbantartása, kivéve a háztartási cikkekét.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a 26.5 alágazatból a mérő-, ellenőrző, navigációs és irányítástechnikai berendezések javítása és karbantartása, mint pl.

• a repülőgépmotor műszerei

• a gépjármű károsanyag-kibocsátását mérő berendezés

• a meteorológiai eszköz

• fizikai, elektromos és kémiai tulajdonságokat ellenőrző és vizsgáló berendezés

• a földmérő eszközök

• sugárzásérzékelő és -figyelő eszközök

- a 26.60 szakágazatból a sugárkezelő orvoselektronikai és elektroterápiás berendezések javítása és karbantartása, mint pl.

• a mágnesrezonanciás képalkotó berendezés

• orvosi ultrahangos berendezés

• a szívritmus-szabályozó (pacemaker)

• a hallásjavító eszközök

• az elektrokardiográf (EKG-) eszköz

• az elektromos endoszkópos berendezés

• a sugárzásos berendezés

- a 26.70 szakágazatból a főként üzleti folyamatokhoz alkalmazott optikai eszköz és berendezés javítása és karbantartása is, mint pl.

• távcső

• mikroszkóp (kivéve elektron-, protonmikroszkóp)

• teleszkóp

• prizma és lencse (kivéve látszerészeti)

• fényképészeti berendezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fénymásoló gép javítása és karbantartása, lásd: 33.12

- a számítógép és perifériás egységei javítása és karbantartása, lásd: 95.11

- a számítógépes kivetítő (projektor) javítása és karbantartása, lásd: 95.11

- a kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, lásd: 95.12

- a lakossági (sorozatban gyártott) televízió és videokamera javítása és karbantartása, lásd: 95.12

- a lakossági felhasználású videokamera javítása, lásd: 95.21

- a karóra és falióra javítása, lásd: 95.25

33.14 Ipari villamos gép, berendezés javítása

Ez a szakágazat tartalmazza a 27-es ágazatba tartozó termékek javítását és karbantartását, kivéve a 27.5 alágazatba (háztartási gép) tartozókét.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áramtermelő, -elosztó berendezés és különleges transzformátor javítása és karbantartása

- a villamos motor, generátor és motorgenerátor gépcsoport javítása és karbantartása

- a kapcsolóberendezés és a kapcsolótábla javítása és karbantartása

- relé és ipari vezérlőegység javítása és karbantartása

- a primer telep és akkumulátor javítása és karbantartása

- a villamos világítóberendezés javítása és karbantartása

- a váltakozó áramú és egyenáramú elektromos áramkör kábeleinek és kábelező eszközeinek javítása és karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítógép és számítógép-periféria javítása és karbantartása, lásd: 95.11

- a kommunikációs eszköz javítása és karbantartása, lásd: 95.12

- a szórakoztató elektronikai cikkek javítása és karbantartása, lásd: 95.21

- karóra és falióra javítása, lásd: 95.25

33.15 Hajó, csónak javítása

Ez a szakágazat tartalmazza a 30 ágazatba tartozó vízi jármű javítását és karbantartását.

A hajó átépítése vagy generál javítása a 30 ágazatba tartozik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- hajó javítása és rendszeres karbantartása

- a szabadidős vízi jármű javítása és karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hajó gyári átépítése, lásd: 30.1

- hajók és csónakok motorjainak javítás és karbantartása, lásd: 33.12

- hajó bontása, szétszerelése, lásd: 38.31

33.16 Repülőgép, űrhajó javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a repülőgép, űrjármű javítása, karbantartása:

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a légi jármű javítása és karbantartása (kivéve a gyári átalakítást, gyári nagy- /generál/ javítást, gyári újjáépítést)

- a légi jármű motorjának javítása és karbantartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a repülőgép gyári nagy (generál) javítása, gyári újjáépítése, lásd: 30.30

33.17 Egyéb közlekedési eszköz javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a 30 ágazatba tartozó egyéb jármű javítása, karbantartása, kivéve a motorkerékpárt és kerékpárt.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mozdonyok és vasúti kocsik javítása és karbantartása (kivéve a gyári nagy- (generál) javítást vagy gyári átalakítást)

- állati erővel húzott kocsi, szekér javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- mozdony és vasúti kocsi gyári nagyjavítása és átalakítása, lásd: 30.20

- a katonai úszó járművek javítása és karbantartása, lásd: 30.40

- a bevásárlókocsi javítása és karbantartása, lásd: 33.11

- a vasúti szállítóeszköz motorjainak javítása és karbantartása, lásd: 33.12

- a motorkerékpár javítása és karbantartása, lásd: 45.40

- a kerékpárjavítás, lásd: 95.29

33.19 Egyéb ipari eszköz javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik az eszközök ezen ágazat más szakágazatába nem sorolt javítása és karbantartása,

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- halászháló javítása, a foltozást is beleértve

- kötél, kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

- trágyát és vegyi anyagot tároló zsák javítása

- faanyagú raklap, hajórakományhoz használt tartály vagy hordó és hasonló cikk javítása

- flippergép és más érmebedobásos játékgép javítása

- orgona és más hangszerrégiség javítása (restaurálása)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- otthoni és irodai bútor javítása, bútor restaurálása, lásd: 95.24

- kerékpárjavítás, lásd: 95.29

- a ruházat javítása és átalakítása, lásd: 95.29

33.2 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Ebbe a szakágazatba tartozik a gépek telepítésére szakosodott egység működése. Az építőiparba tartozik azonban az olyan gépi berendezés felszerelése, amely épület vagy hasonló szerkezet szerves részét képezi, mint pl. lift beszerelése, villanyszerelés, betörésjelző rendszer vagy légkondicionáló berendezés felszerelése.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- ipari gép és ipari üzem felszerelése, üzembe helyezése

- ipari folyamatirányító berendezés összeállítása

- egyéb ipari berendezés üzembe helyezése, mint pl.

• a kereskedelmi berendezések

• a számítógép központi egységei

• sugárzó és elektromos orvosi berendezések stb.

- a nagyméretű gép és berendezés szétszerelése

- a géplakatos tevékenység

- a gép helyszíni összeszerelése

- a tekecsarnok berendezéseinek felszerelés

- a központi számítógép (nagy gép) és hasonló, nem személyi számítógép installálása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- felvonó, mozgójárda, automatikus ajtó, porelszívó rendszer stb. felszerelése, lásd: 43.29

- ajtó, lépcső, üzleti felszerelés, bútorzat felszerelése, lásd: 43.32

- a személyi számítógép üzembe helyezése (felszerelése), lásd: 62.09

D. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a villamosenergia-, földgáz-, gőz-, melegvízellátás és az ezeknek megfelelő szolgáltatások állandó infrastruktúrán (közműhálózaton), gerinc és leágazó vezetéken keresztül. A hálózat mérete nem meghatározó. Idetartozik az ipari park és lakóépület villamosenergia-, gáz-, gőzellátása is, és hasonló szolgáltatás. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az olyan elektromos és gázközmű működtetése is, amely termeli, ellenőrzi és elosztja a villamos energiát, illetve a gázt. Idetartozik még a gőzellátás és a légkondicionálás is.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a vízellátás és szennyvízelvezetés, lásd: 36, 37. Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra).

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

35.1 Villamosenergia-termelés, -ellátás

Ebbe az alágazatba tartozik a villamos energia előállítása nagy mennyiségben, a villamos energia szállítása a villamosenergia-termelőktől az elosztó állomásokig, és a villamos energia elosztása a végfelhasználókig.

35.11 Villamosenergia-termelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamos energia termelése mindenfajta eljárással (gázturbina, gázturbina, gázmotor, dízelmotor), beleértve a hő-, atom-, vízi, szélerőműveket és a megújuló energiaforrásokat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- villamos energia előállítása hulladékégetés során, lásd: 38.21

35.12 Villamosenergia-szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamosenergia-termelő és -elosztó rendszer közötti energiatovábbítás rendszerének működtetése (átviteli hálózat, tartószerkezet, mérőkészülék, vezeték üzemeltetése, amelyen a termelt villamos energia eljut az elosztóhálózatba)

35.13 Villamosenergia-elosztás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elosztórendszer (pl. hálózat, tartószerkezet, mérőkészülék, vezeték) üzemeltetése, amelyen a termelt villamos energia eljut a végső fogyasztókhoz

35.14 Villamosenergia-kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a villamos energia értékesítése felhasználóknak

- a villamosenergia-bróker vagy -ügynök tevékenysége, aki a villamos energiát mások által üzemeltetett villamosenergia-elosztó rendszeren keresztül értékesíti

- villamosenergia-tőzsde és villamosenergia-átviteli kapacitás tőzsdéjének működtetése

35.2 Gázellátás

Ebbe az alágazatba tartozik a gáz gyártása, és a földgáz vagy a szintetikus gázok vezetéken keresztüli eljuttatása a felhasználóhoz, továbbá a vezeték nélküli gáz elosztása (tartályba töltése, palackozása). Idetartoznak még a gázbrókerek, akik a gáz értékesítését mások által üzemeltetett hálózaton keresztül végzik.

Nem tartozik ebbe az alágazatba:

- az olyan jellemzően nagy távolságú gázvezeték elkülönült üzemeltetése, amely a termelőket a gázelosztókkal vagy amely a települési gázelosztó központokat kötik össze, lásd: 49.50

35.21 Gázgyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szolgáltatási célú gázgyártás, nem kőolajból nyert szén elgázosításával, mezőgazdasági melléktermékből vagy hulladékból (pl. széngáz, vízgáz, generátorgáz, gázgyári gáz)

- a megfelelő fűtőértékű gáznemű fűtőanyagok gyártása különféle gázok - beleértve a földgázt is - tisztításával, elegyítésével és egyéb eljárással

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a földgáz kitermelése, lásd: 06.20

- a koksz gyártása, lásd: 19.10

- a kőolaj-feldolgozási termék gyártása, lásd: 19.20

- az ipari gázok gyártása, lásd: 20.11

35.22 Gázelosztás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mindenfajta gáznemű fűtőanyag szállítása, elosztása és szolgáltatása közműhálózaton (vezetéken) keresztül

- gáz palackozása, tartályba töltése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gáz szállítása csővezetéken (jellemzően nagy távolságra), lásd: 49.50

35.23 Gázkereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- gáz értékesítése végfelhasználóknak közműhálózaton (vezetéken) keresztül

- a gázbróker és -ügynök tevékenysége, aki a gázt mások által üzemeltetett hálózaton keresztül értékesíti végfelhasználóknak

- a gáznemű üzemanyagok és gáznemű anyagok szállításának tőzsdéi

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gáznemű fűtőanyag nagykereskedelme, lásd: 46.71

- a palackozott gáz kiskereskedelme, lásd: 47.78

- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése házhoz szállítással, lásd: 47.99

35.3 Gőzellátás, légkondicionálás

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gőz és melegvíz termelése, gyűjtése és elosztása fűtési, energia és egyéb célokra

- a hűtött levegő termelése és elosztása

- a hűtött víz termelése és elosztása hűtési célokra

- az élelmiszer és nem élelmiszer céljára jég gyártása (pl. hűtés)

E. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

Ebbe az ágba tartoznak mindazok a tevékenységek, amelyek célja az egyes hulladékfajták kezelése (beleértve az összegyűjtést, kezelést és ártalmatlanítást), ilyenek a szilárd és nem szilárd ipari és háztartási hulladékok, a szennyezett földterületek és szennyvizek. A hulladékkezelés (szemét vagy szennyvíz) során keletkezett végtermékek ártalmatlaníthatók vagy más termelési folyamat bemenő termékei lehetnek. A vízellátással kapcsolatos tevékenységek szintén ebbe az ágba tartoznak, mivel azok gyakran a szennyvízkezeléshez kapcsolódnak, illetve ugyanaz a szolgáltató végzi.

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ebbe az ágazatba tartozik a vízkivétel, -kezelés és az ipari, illetve háztartási célú vízelosztás.

Idetartozik még a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel.

36.0 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a vízkivétel, -kezelés és az ipari és a háztartási célú vízelosztás.

Idetartozik még a vízkivétel különböző forrásokból és elosztása különböző eszközökkel. Az öntözőcsatornák működtetése szintén ide sorolható, de a mezőgazdasági célú öntözési szolgáltatás öntözőberendezésen keresztül és egyéb, ehhez hasonló mezőgazdasági szolgáltatás nem tartozik ebbe a szakágazatba.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vízkivétel folyókból, tavakból, kutakból stb.

- a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton)

- víztisztítás vízszolgáltatás céljából

- vízkezelés ipari és egyéb célra

- víz kezelése ipari vagy egyéb célra

- víztermelés az alapvető létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízből vagy tengervíz sómentesítésével

- vízelosztás vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével

- az öntözőcsatornák működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági célú öntöztetőberendezések működtetése, lásd: 01.61

- szennyvízkezelés a szennyeződés megakadályozása céljából, lásd: 37.00

- csapadékvíz gyűjtése szennyvízként (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd: 37.00

- vízszállítás a csővezetékeken (nagy távolságú), lásd: 49.50

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Ebbe az ágazatba tartozik a szennyvízkezelő rendszerek és berendezések működtetése, amelynek célja a szennyvíz összegyűjtése, kezelése és lerakása.

37.0 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése

- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon (szippantós autó)

- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása

- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz stb.) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, rácsszemét kiemelése, szűrés, ülepítés stb.

- szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd 36.00

- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 39.00

- az épületben lévő szennycsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása, lásd: 43.22

38 Hulladékgazdálkodás

Ebbe az ágazatba tartoznak mindazok a tevékenységek, amelyek célja a hulladékok gyűjtése, kezelése, és lerakása. A hulladékok kis távolságokon belüli szállítása, valamint a hulladékok újrahasznosítását végző berendezések működtetése is ebbe az ágazatba tartozik (pl. hulladékáramból a hasznosítható anyagok leválogatása).

38.1 Hulladékgyűjtés

Ebbe az alágazatba tartozik a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött hulladékok összegyűjtése szemetesládákkal vagy kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb. Idetartozik a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok gyűjtése is, ilyen pl. a háztartásoknál képződött hulladék, az akkumulátor, a főzésből származó olaj és zsír, a szállítások során illetve garázsokban keletkező használt olaj, valamint az építési és a bontási hulladék. Idetartozik a hulladékgyűjtés integrált részét képező hulladékszállítás is.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- az elkülönülten végzett hulladékszállítás, lásd 49

38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy településen belül, úgymint a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak, pl. szemetesládákkal, kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.

- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése

- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből

- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése

- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása

- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése

- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 38.12

- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 38.21

- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 38.32

38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése

Ebbe a szakágazatba tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd hulladék összegyűjtése pl. a robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló, rákkeltő, korróziót okozó, fertőző és hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt tartalmazó hulladékok összegyűjtése. A tevékenységhez tartozhat a veszélyes hulladékok szállításához szükséges azonosítás, kezelés, csomagolás és címkézés is.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, mint pl.

• a szállítások során és a garázsokban keletkező használt olaj

• a biológiai veszélyes hulladék

• a nukleáris hulladék

• használt akkumulátor, elem stb.

- a veszélyeshulladék-átrakodó állomások üzemeltetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, talaj, talajvíz szennyeződésmentesítése, azbesztmentesítés, lásd: 39.00

38.2 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

Ebbe az alágazatba tartozik az egyes hulladékfajták kezelése és ártalmatlanítása különböző módon, úgymint a hulladékok ártalmatlanítása komposzttelephelyen komposztanyag-készítéssel egybekötve; mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása; kórházakból stb. származó átmenetileg radioaktív hulladék kezelése és ártalmatlanítása; a szemét földfelszíni elhelyezése vagy vízbe engedése; a szemét elásása, eltemetése; használt termékekből pl. hűtőszekrényekből származó kártékony alkotórészek ártalmatlanítása; ártalmatlanítás a hulladék elégetésével vagy egyéb módon.

A hulladékégetés energiahasznosítással is idetartozik.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a szennyvíz kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 37.00

- a hulladékok hasznosítása anyagában, lásd: 38.3

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a szilárd vagy nem szilárd nem veszélyes hulladék kezelése és ártalmatlanítása:

- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását ellátó lerakóhelyek üzemeltetése

- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel vagy egyéb módszerekkel, azzal együtt vagy anélkül, hogy eredményeként keletkezik-e elektromos energia, gőz, komposzt, biogáz, alternatív üzemanyag, hamu vagy egyéb, a termelés során keletkező, további felhasználásra alkalmas melléktermék

- a szerves hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a veszélyes hulladékok égetése, lásd: 38.22

- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok, fémek különböző kategóriákba szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 38.32

- talaj, vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása; a fertőzöttség csökkentése, lásd: 39.00

38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Ebbe a szakágazatba tartozik az emberi egészségre és környezetre veszélyes szilárd és nem szilárd veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása pl. a robbanóanyagot, oxidáló, gyúlékony, mérgező, irritáló, veszélyes, rákkeltő, korróziót okozó, fertőző vagy ehhez hasonló egyéb anyagot, illetve készítményt tartalmazó hulladékok kezelése és ártalmatlanítása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a veszélyes hulladékok kezelését végző berendezések üzemeltetése

- a mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása

- a veszélyes hulladékok égetése

- a használt termékek ártalmatlanítása pl. a hűtőszekrényekből származó káros anyagok esetében

- a sugárzó radioaktív hulladékok kezelése, ártalmatlanítása és raktározása, ilyen pl.

• kórházakból kikerülő átmenetileg (pl. az elszállításuk időtartama alatt) radioaktív hulladék kezelése és ártalmatlanítása

• a radioaktív hulladékok tárolásához szükséges becsomagolás, előkészítés és egyéb kezelések

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nukleáris fűtőanyagok újra feldolgozása, lásd: 20.13

- a nem veszélyes hulladékok égetése, lásd: 38.21

- a talaj, a vízkészletek szennyeződésmentesítése, tisztítása, fertőzöttségének csökkentése, lásd: 39.00

- a nukleáris üzemanyagok újrafelhasználása, lásd: 20.13

38.3 Hulladékanyag hasznosítása

A hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra de nem végtermék)

38.31 Használt eszköz bontása

Ebbe a szakágazatba tartozik mindenféle roncs szétbontása (pl. autó, hajó, számítógép, TV és egyéb berendezés), abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- használt termékek pl. hűtőszekrények ártalmatlanítása a kártékony hatások megszüntetése érdekében, lásd: 38.22

- roncsautók, hajók, számítógépek, televíziók, és egyéb készülékek, berendezések bontása a még használható részeik, alkatrészeik kinyerése és értékesítése céljából, lásd: G nemzetgazdasági ág.

38.32 Hulladék újrahasznosítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a fém- és nemfémhulladék, selejt feldolgozása másodlagos nyersanyaggá, ami általában fizikai vagy kémiai átalakítási eljárást igényel. Szintén idetartoznak a hulladék újrahasznosítás következő formái:

(1) nem veszélyes hulladékokból (háztartási, ipari hulladékok) az újrahasznosítható anyagok kiválogatása és osztályozása; vagy

(2) az újrahasznosítható, de összekevert anyagok, mint pl. papír, műanyag, használt palackok, fémek szétválogatása különböző kategóriákba.

A mechanikai vagy kémiai átalakítás eljárásai például:

- a fémhulladék mechanikai sajtolása pl. használt autó, mosógép, kerékpár stb. esetén

- a nagyméretű vas tárgyak pl. vasúti kocsik darabolása

- fémhulladék zúzóműves aprítása (shredderezése) elhasználódott gépjárművek stb. esetén

- egyéb térfogatcsökkentő mechanikai megmunkálások pl. vágás, préselés

- a fényképészeti hulladékok pl. fixálófolyadék, filmek, fotopapír fémtartalmának kinyerése

- a használt kerékabroncsok gumitartalmának kinyerése másodlagos nyersanyag előállítása céljából

- a műanyagok szétválogatása, aprítása és labdaccsá formálása (granulálása) cső, virágcserép, ágybetét, illetve ehhez hasonló termékek gyártásához szükséges másodlagos nyersanyag előállítása érdekében,

- a műanyag- vagy gumihulladék feldolgozása (tisztítás, olvasztás, darálás, aprítás útján), granulátumok előállítása érdekében,

- az üveghulladékok zúzása, tisztítása és válogatása,

- egyéb hulladékok pl. bontási hulladékok zúzása, tisztítása és válogatása másodlagos nyersanyag előállítása céljából,

- a főzésből származó olaj és zsír feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából,

- egyéb élelmiszer-, ital- és dohányárukból és visszamaradt anyagokból származó hulladékok feldolgozása másodlagos nyersanyag előállítása céljából.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- új késztermékek előállítása (saját célra vagy külső megrendelésre) másodlagos nyersanyagokból, például textilhulladékból sodort fonalként, papírhulladék pépesítésével, felhasználásával, használt gumiabroncs újrafutózásával vagy fémtermékek előállítása fémforgácsból, lásd: a C Feldolgozóipar nemzetgazdasági ág a megfelelő szakágazataiban

- a nukleáris fűtőanyagok újrafeldolgozása, lásd: 20.13

- a vashulladék újraolvasztása, lásd: 24.10

- a nem veszélyes hulladék égetése energiahasznosítással, lásd: 38.2

- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.21

- a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, beleértve a komposzt előállítását, lásd: 38.21

- a hulladék égetése során nyert anyagok újrahasznosítása, lásd: 38.2

- az átmenetileg radioaktív pl. kórházakból kikerülő stb. hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38. 22

- a mérgező és fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38. 22

- az újrahasznosítható anyagok kereskedelme, lásd: 46.77

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Ebbe az ágazatba tartoznak a szennyeződésmentesítés tevékenységei pl. az épület, a telephely, a talaj, a felszíni- vagy talajvíz szennyeződéseinek eltávolítása.

39.0 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- talajnak, talajvíznek szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol pl. mechanikai, kémiai vagy biológiai módszerrel

- fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is

- felszíni víz tisztítása, szennyeződés eltávolítása véletlenül bekövetkezett szennyezés esetén pl. a szennyező anyagok összegyűjtésével vagy vegyi anyagok felhasználásával

- olajjal szennyezett föld, felszíni víz, óceán és tenger megtisztítása, beleértve a part mentii vizeket is

- azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása

- egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység

- aknák és hasonlók eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd: 01.61

- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 36.00

- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.21

- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.22

- a kültéri területek, úttestek, járdák tisztítása, locsolása, lásd: 81.29

F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ÉPÍTŐIPAR

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az épületek és egyéb építmények szerkezetkész, valamint szakosodott építése. Idetartozik az új építmény építése, a megfelelő építmények javítása, bővítése és átalakítása, az előre gyártott épületek vagy egyéb szerkezetek helyszíni felállítása, összeszerelése, beleértve az ideiglenes jellegű építményekét is.

A szerkezetkész építmények építése magában foglalja a teljes lakóépület, irodaház, kereskedelmi, közösségi, közcélú, mezőgazdasági stb. épület, valamint egyéb építmény pl. autópálya, út, utca, híd, alagút, vasút, repülőtér, kikötő és egyéb vízi létesítmény, öntözőrendszer (szennyvíz-) csatornarendszer, ipari létesítmény, csővezeték, elektromos vezeték, sportpálya stb. építését.

Ezek a munkák saját vállalkozásban, díjazásért vagy szerződéses alapon végezhetők. A munkák egy része (vagy esetenként az egésze) alvállalkozók által is kivitelezhető. Idetartozik az építési projekt egészéért felelős egység és az épületek és egyéb építmények javítási munkái is.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az épületek (lásd: 41) és az egyéb építmények (lásd: 42) szerkezetkész építése, valamint az építési folyamat részeként végzett szakosodott építőipari szakmunka (lásd: 43).

Az építési eszköz kölcsönzése személyzettel az adott eszközzel végzett építőipari tevékenységhez tartozik.

Idetartozik a későbbi eladásra szánt épületek vagy egyéb építmények építésével kapcsolatos épületépítési projekt szervezése a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával. Ha e tevékenységek célja nem az építmények későbbi értékesítése, hanem üzemeltetése (pl. az épület bérbeadása, feldolgozóipari tevékenység ezen a telephelyen), az a megfelelő tevékenységbe pl. ingatlanügyletek, feldolgozóipar stb. tartozik.

Idetartozik a termőterület építőipari jellegű kialakítási földmunkái (pl. meredek dőlésű területeken, teraszok kialakítása, vízelvezetés, rizsföldek előkészítése).

41 Épületek építése

Ebbe az ágazatba tartozik bármilyen típusú épület szerkezetkész építése. Idetartozik az új épület építése, a meglévő építmények javítása, bővítése és átalakítása, az előre gyártott épület vagy egyéb szerkezet helyszíni felállítása, beleértve az ideiglenes jellegű építményekét is

Idetartozik a teljes lakóépület, irodaház, kereskedelmi, közösségi, közcélú, mezőgazdasági stb. épület építése.

41.1 Épületépítési projekt szervezése

41.10 Épületépítési projekt szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a későbbi eladásra szánt épület vagy egyéb építmény építésével kapcsolatos építési projekt szervezése a pénzügyi, műszaki és fizikai eszközök együttes biztosításával

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- lakó- és nem lakóépület építése, lásd: 41.20

- építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- projektvezetés, építési projekttel kapcsolatos szolgáltatás, lásd: 71.1

41.2 Lakó- és nem lakó épület építése

Ebbe a szakágazatba tartozik a lakó- és nem lakóépület építése. Ezek a munkák saját vállalkozásban eladásra, díjazásért vagy szerződéses alapon végezhetők. A munkák egy része (vagy akár egésze) alvállalkozók által is kivitelezhető.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- az építési folyamat speciális szaképítő résztevékenységének elkülönült végzése, lásd: 45.3

41.20 Lakó- és nem lakó épület építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- bármilyen típusú lakóépület építése:

• családi ház

• többlakásos épület, beleértve a toronyházakat

- bármilyen típusú nem lakóépület építése, mint:

• ipari épület, gyár, összeszerelő üzem, műhely

• kórház, iskola, irodaépület

• szálloda, kereskedelmi épület, bevásárlóközpont, étterem

• repülőtéri épület

• fedett sportlétesítmény

• garázsépület, mélygarázzsal együtt

• raktár

• vallási célú épület

- az épület szerkezetének helyszíni összeszerelése és felállítása

- a meglévő lakóépület felújítása és renoválása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- ipari létesítmény építése, az épület kivételével, lásd: 42.99

- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- az épületépítési projekt vezetése, lásd: 71.1

42 Egyéb építmény építése

Ebbe az ágazatba tartozik bármilyen egyéb építmény szerkezetkész építése. Idetartozik az új egyéb építmény építése, a meglévő épület javítása, bővítése és átalakítása, az előregyártott szerkezet helyszíni felállítása, beleértve az ideiglenes jellegű építményét is. Idetartozik az egyéb építmények pl. autópálya, út, híd, alagút, vasút, repülőtér, kikötő és egyéb vízi létesítmény, öntözőrendszer, szennyvízcsatorna-rendszer, ipartelep, csővezeték, elektromos vezeték, szabadtéri sportlétesítmény stb. építése. Ezek a munkák saját vállalkozásban, díjazásért vagy szerződéses alapon végezhetők. A munkák egy része (vagy esetenként az egésze) alvállalkozók által is kivitelezhető.

42.1 Út, vasút építése

42.11 Út, autópálya építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda, építése

- az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkái, úgymint:

• út aszfaltozása

• jelzés felfestése utakon

• elválasztó korlát, közlekedési jelzőtáblák és egyéb forgalomtechnikai eszköz szerelése

- a repülőtéri kifutópálya építése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti világítási és elektromos jelzőrendszer felszerelése, lásd: 43.21

- az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- az építési projekt vezetése, lásd: 71.1

42.12 Vasút építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vasút és metró építése, beleértve a nem elektromos vasúti pályaellenőrző és biztosítóberendezés építését

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- világítás, illetve elektromos jelző-, pályaellenőrző és biztosítóberendezés felszerelése, lásd: 43.21

- az építészmérnöki és mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- az építési projekt vezetése, lásd: 71.1

42.13 Híd, alagút építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a híd (beleértve az emelt szintű autópálya felső átvezető hídjait, felüljáróit) építése

- az alagút építése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a világítás és az elektromos jelző felszerelése, lásd: 43.21

- az építészmérnöki és a mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- az építési projekt vezetése, lásd: 71.1

42.2 Közműépítés

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Ebbe a szakágazatba tartozik a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alábbi célú egyéb építmények építése, fenntartása:

• távolsági és helyi csővezeték

• vízszállító fővezeték, vezeték

• öntözőrendszer (csatorna)

• tározó

- az alábbi építmények építése:

• szennyvízcsatorna-rendszer (beleérve a javítást is)

• szennyvíztározó telep

• szivattyúállomás

- a víztermelő kút fúrása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

Ebbe a szakágazatba tartozik az elektromos és híradás-technikai elosztóvezetékek és kapcsolódó építmények, illetve szerkezetek építése, amelyek a rendszer szerves részét képezik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alábbi célú egyéb építmények építése:

• távolsági és helyi távközlési és erősáramú vezetékek

• erőmű

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

- az épületen és egyéb építményen a távközlési vezetékhálózat felszerelése és helyszíni szerelése, lásd: 43.21

42.9 M.n.s. egyéb építmény építése

42.91 Vízi létesítmény építése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a következő létesítmények építése:

• vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró gát stb.

• völgyzáró és védőgát

- a vízi útvonalak kotrása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

42.99 Egyéb m.n.s. építés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari létesítmények építése (az épületek kivételével) pl.

• finomító

• vegyipari üzem

- építési munkák (az épületek kivételével) pl.

• szabadtéri sportlétesítmény

-földterület parcellázása az ingatlan értéknövelésével együtt (pl. járulékosan út, közmű stb. építése)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari gépek, berendezések üzembe helyezése, lásd: 33.20

- a földterület parcellázása értéknövelés nélkül, lásd: 68.10

- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12

43 Speciális szaképítés

Ebbe a szakágazatba tartoznak a szakosodottan végzett szaképítési tevékenységek pl. épület és egyéb építmény egyes részeinek építése, valamint a kapcsolódó előkészítő munkák végzése. Ezek a munkák általában a különböző építményeknél bizonyos szempontból azonos szakképzettséget vagy eszközöket igényelnek. Ilyen például a cölöpverés, az alapozás, a vasszerkezet építése, a betonozás, a falazás, a kőlerakás, az állványozás, a tetőfedés stb., de a nem saját előállítású acélszerkezet felállítása is idetartozik. A szaképítés tevékenységeit általában alvállalkozói szerződések alapján végzik, ám különösen a javításokat, közvetlenül az építmény tulajdonosa részére teljesítik.

Ebbe az ágazatba tartoznak az épületgépészeti és befejező építési munkák is.

Idetartozik minden olyan épületgépészeti szerkezet beszerelése, amelyek az építmény használhatóságához szükségesek. Ezeket a munkákat általában az építkezés helyszínén végzik, egy részük azonban műhelyben is elvégezhető. Idetartozik pl. a csőhálózat, a fűtő és légkondicionáló rendszer szerelése, az antenna, a riasztórendszer szerelése és az egyéb villamos munka, a locsolórendszer, a felvonó és a mozgólépcső stb. szerelése. Idetartozik a szigetelési munka (víz, hő, hang), a fémmunka az épületen, a kereskedelmi hűtőrendszer kivitelezése, út, vasút, repülőtér, kikötő stb. világító- és jelzőrendszereinek felszerelése.

Az előbbiek javítása, karbantartása is idetartozik.

A befejező építési munkák közé azon tevékenységet sorolhatók, amelyek hozzájárulnak az építmény teljessé tételéhez, kész állapotba hozásához, úgymint üvegezés, vakolás, festés, padló és fal burkolása, illetve befedése olyan anyagokkal, mint parketta, szőnyeg, tapéta stb., padlócsiszolás, befejező ácsmunkák, akusztikai célú munkák, épület külső tisztítása. Az előbbiek javítási munkái is idetartoznak. Az építési eszköz kölcsönzése személyzettel az adott eszközzel végzett építőipari tevékenységhez tartozik.

43.1 Bontás, építési terület előkészítése

Ebbe az alágazatba tartozik a terület előkészítése építési célra, beleértve a meglévő szerkezetek eltávolítását is.

43.11 Bontás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- épületek, egyéb szerkezetek bontása

43.12 Építési terület előkészítése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építési terület megtisztítása

- a talajmozgatás: földkitermelés, feltöltés, az építési terület szintbe hozása és egyengetése, árokásás, szikla eltávolítása (robbantással is) stb.

- a bányászati terület előkészítése

• a takaróréteg eltávolítása, egyéb terület-előkészítési műveletek végzése az ásványi lelőhelyeken, az olaj- és földgázlelőhelyek kivételével

- az építési terület lecsapolása

- a mezőgazdasági és erdészeti terület lecsapolása

- a termőterület építőipari jellegű földmunkái (pl. drénezés, teraszok kialakítása, rizsföldek előkészítése)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása, lásd: 06.10, 06.20

- a kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 09.10

- a szennyezett talaj ártalmatlanítása,

- aknák és hasonlók eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is) lásd: 39.00

- víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21

- a kútásás, lásd: 43.99

43.13 Talajmintavétel, próbafúrás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- próbafúrás és a talajmintavétel építési, geofizikai, geológiai és hasonló célokra

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása, lásd: 06.10, 06.20

- kőolaj- és földgáztermelő kutak fúrása díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 09.10

- a próbafúrás és fúrási kiegészítő szolgáltatás a (nem kőolaj- és földgáz-) bányászati tevékenység keretében, lásd: 09.90

- a víztermelő kút fúrása, lásd: 42.21

- aknamélyítés, -süllyesztés, kútásás, lásd: 43.99

- kőolaj- és földgázmező feltárása, geofizikai, geológiai és szeizmográfiai felmérés, lásd: 71.12

43.2 Épületgépészeti szerelés

Ebbe az alágazatba tartoznak az épület rendeltetésszerű használatát szolgáló szerelési tevékenységek, beleértve elektromos rendszer, csővezeték (víz, gáz és szennyvíz), fűtő és légkondicionáló rendszer, felvonó szerelését stb.

43.21 Villanyszerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi épületen és egyéb építményen a következő elektromos rendszerek felszerelése és helyszíni szerelése:

• elektromos vezeték és csatlakozó, mérőóra

• számítógép-hálózat és kábeltelevízió vezetékei, a száloptikás vezetékekkel együtt

• műholdvevő antenna

• világítási rendszer

• tűzjelző

• betörés elleni riasztórendszer

• közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer

• repülőtéri kifutópálya világítása

- az elektromos eszközök és háztartási felszerelések csatlakoztatása, a padlófűtéssel együtt

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési és erősáramú vezeték építése, lásd: 42.22

- az elektronikus biztonsági rendszer (betörés, tűzjelzés) szolgáltatás keretében nem elkülönülten végzett üzembe helyezés, fenntartás, lásd: 80.20

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik a csővezeték, a fűtő- és a légkondicionáló rendszer felszerelése, beleértve a bővítési, átalakítási, karbantartási és javítási munkákat.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épületen és egyéb építményen a következők szerelése:

• fűtőrendszer (elektromos, gáz és olaj)

• kazán, hűtőtorony

• nem elektromos napkollektor

• csővezeték és egészségügyi (szaniter) felszerelés

• ventilátor, hűtő- vagy légkondicionáló eszköz és csövei

• gázvezeték-szerelvény

• gőzcső

• esőztető tűzoltórendszer

• kerti locsolórendszer

- a csővezeték szerelése

- az épületben lévő szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- ipari kemence, kazán, egyéb fűtési berendezés javítása, lásd 33.12

- az elektromos padlófűtés beszerelése, lásd: 43.21

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

Ebbe a szakágazatba tartozik az épület és egyéb építmény különféle szerkezeteinek szerelése, beleértve a javítást és karbantartást, kivéve az elektromos, csővezeték, fűtési, légkondicionálási rendszer, valamint az ipari gép szerelését.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a következők felszerelése épületen és egyéb építményen:

• felvonó, mozgólépcső, mozgójárda

• automata és forgóajtó

• irányjelző világító sáv

• központi porszívórendszer

• hő-, hang- vagy rezgésszigetelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari gép, berendezés üzembe helyezése, lásd: 33.20

43.3 Befejező építés

43.31 Vakolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épületek és építmények belső és külső vakolása, stukkók készítése, beleértve a rögzítőhálók felszerelését is

43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fából vagy egyéb anyagból készült nyílászáró (pl. ajtó, ablak, ajtó- és ablaktok stb., automata és forgóajtó kivételével)

- beépített bútor, konyha, lépcső, üzleti berendezés, a laboratóriumi berendezés bútorainak felszerelése és hasonlók beszerelése

- a belsőtéri befejező munkák, például lambériázás a mennyezeten és falon stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az automata és forgóajtó beszerelése, lásd: 43.29

43.33 Padló-, falburkolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épületen és egyéb építményen a következő anyagok lerakása, felrakása, felerősítése vagy felszerelése:

• kerámiából, betonból vagy faragott kőből készült fal- és padlóburkoló lap, külső homlokzat (díszkerámia, kő, tégla stb.)

• parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat, fából készült falburkolat

• szőnyegpadló és linóleum padlóburkolat (beleértve a gumiból vagy műanyagból készülteket is)

• mozaikpadló, márványból, gránitból vagy palából készült padló- és falburkolat, belső díszítő

• tapétázás

43.34 Festés, üvegezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épületek belső és külső festése, kerítések, rácsok, nyílászárók festése

- az egyéb építmények festése

- az üvegezés, tükörburkolat felszerelése stb., üvegbevonat, tükörfal és egyéb üvegtermék felszerelése, ablaküvegezés

43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az új épület első, nem elkülönült takarítása az építkezés befejezésekor

- az egyéb, máshová nem sorolt befejező építés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- valamennyi építményfajta belső takarítása, lásd: 81.21

- az épületek speciális belső és külső takarítása, lásd: 81.22

- a belsőépítészi, dekorációs tevékenységek, lásd: 74.10

43.9 Egyéb speciális szaképítés

43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tetőszerkezet-építés

- a tetőfedés, eső- és ereszcsatorna létesítése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 77.32

43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a különböző építmények létrehozásánál alkalmazott szaképítési tevékenység, ami valamilyen szempontból azonos szakértelmet vagy speciális berendezést igényel:

• alapok építése, beleértve a cölöpverést is

• dohosság elleni és vízszigetelési munka

• épület páramentesítése

• aknamélyítés, -süllyesztés

• acélszerkezetek felállítása

• acélhajlítás

• falazás, kőlerakás

• állványozás, állványon munkafelület kialakítása és elbontása, kivéve az állvány és munkafelületének kölcsönzését

• kéménykészítés és ipari kemence kivitelezése

• különleges szakértelmet igénylő munka, úgymint műszaki alpinista technika és a kapcsolódó szerkezet alkalmazása pl. magas szerkezeten végzett munkához

- a föld felszíne alatti munka

- a szabadtéri úszómedence építése

- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel

- a daru és más speciális, építőipari szakágazathoz nem rendelhető építőipari berendezés kölcsönzése személyzettel

- kútásás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari gépek és eszközök kölcsönzése személyzet nélkül, lásd: 77.32

G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS

Ez a nemzetgazdasági ág az áruk átalakítás nélküli nagy- és kiskereskedelmét, valamint az áruk értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza. A nagy- és kiskereskedelem az utolsó lépés az áruk elosztásában. A gépjárművek és motorkerékpárok javítása szintén ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik.

Az átalakítás nélküli kereskedelem magában foglalja a kereskedelemhez kapcsolódó szokásos kiegészítő tevékenységeket, műveleteket pl. áruk válogatása, osztályozása, csoportosítása, összeállítása, elegyítése (pl. bor, homok), palackozása (palacktisztítással vagy a nélkül), csomagolása, ömlesztett áruk kiszerelése, újracsomagolása kisebb egységcsomagokba; raktározás (beleértve a fagyasztó, mélyhűtő raktározást).

A 45-ös ágazat magában foglalja a gépjárművek és motorkerékpárok értékesítéséhez, javításához kapcsolódó valamennyi tevékenységet, míg a 46-os és 47-es ágazatok tartalmazzák az összes többi kereskedelmi tevékenységet. A 46 (Nagykereskedelem) ágazat és a 47 (Kiskereskedelem) ágazat közötti különbségtételnél a vevő jellege a meghatározó.

A nagykereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli viszonteladása kiskereskedőknek, üzleti célokra, mint pl. ipari, kereskedelmi, közületi felhasználóknak, illetve más nagykereskedőknek. Szintén ide tartozik az ilyen személyek vagy vállalkozások részére történő áru vétel vagy eladás során az ügynök, illetve a bróker közreműködése. Az ilyen ügyletekkel foglalkozó vállalkozások közé tartoznak az áruk felett rendelkező nagykereskedők, árutőzsde-ügynökségek, ipari elosztók, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások, illetve a gyártó- vagy bányászati egységek által termékeik marketingje érdekében fenntartott, a telephelyükben azokétól eltérő értékesítési irodák (ahol nem folyik kiskereskedelmi tevékenység), amelyek nem pusztán a gyártó- vagy bányászati egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik. Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos (bizományos) kereskedők és ügynökök, a mezőgazdasági termékek-marketingjével foglalkozó beszerzési és értékesítési társulások is.

A nagykereskedelembe még tartoznak a nagykereskedelmi értékesítés keretében végzett szokásos tevékenységek, úgymint az áruk felvásárlása, válogatása, osztályozása nagy tételben, ömlesztett áruk újracsomagolása, elosztása kisebb kiszerelésben (pl. gyógyszerek esetében); az áruk raktározása, hűtése, kiszállítása, üzembe helyezése, részvétel eladásösztönzésben, címketervezés.

A kiskereskedelembe tartozik az új és használt áruk átalakítás nélküli viszonteladása elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzleteken, áruházakon, piaci és utcai standokon, csomagküldő szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási szövetkezeteken, aukciós házakon stb. keresztül. A legtöbb kiskereskedő az értékesítendő áru felett tulajdonosi jogot gyakorol, néhány kiskereskedő viszont ügynökként értékesít díjazásért vagy bizományosi alapon.

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

Ez az ágazat magában foglalja (a gyártás és a bérbeadás kivételével) a gépjárművekkel (beleértve a tehergépjárműveket is) és motorkerékpárokkal kapcsolatos valamennyi tevékenységet, úgymint az új és használt gépjárművek nagy- és kiskereskedelme, javítása és karbantartása, a gépjárművek és motorkerékpárok alkatrészeinek és tartozékainak nagy és kiskereskedelme. Ebbe az ágazatba tartoznak a járművek nagy- és kiskereskedelemével kapcsolatos bizományos ügynöki tevékenységek, az autóaukciók és az internetes járműkereskedelem is.

Ez az ágazat magában foglalja az olyan tevékenységeket is, mint a jármű mosása, fényezése stb.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a gépjármű-üzemanyag, -kenőanyag és -hűtőanyag értékesítése, lásd: 46.12, 46.71, 47.30, 47.78

- a gépjármű és motorkerékpár bérbeadása, lásd: 77.1

45.1 Gépjármű-kereskedelem

45.11 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alábbi új és használt gépjárművek nagy- és kiskereskedelme:

• személygépkocsi, beleértve a 3,5 tonnánál könnyebb, személyszállításra szolgáló speciális gépjárművek, például mentőautó, minibusz

• 3,5 tonnánál könnyebb terepjáró gépjárművek, mint például dzsip.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárművek alkatrészeinek és tartozékainak nagy és kiskereskedelme, lásd: 45.3

- a gépjárművek bérbeadása sofőrrel, lásd: 49.3

- a gépjárművek bérbeadása sofőr nélkül, lásd: 77.1

45.19 Egyéb gépjármű-kereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alábbi új és használt gépjárművek nagy- és kiskereskedelme:

• tehergépjármű, pótkocsi, nyerges vontató

• lakókocsi és lakóautó

- 3,5 tonnánál nehezebb terepjáró járművek

- 3,5 tonnánál nehezebb egyéb járművek pl. buszok

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű alkatrészek és tartozékok nagy- és kiskereskedelme, lásd: 45.3

- a teherautó bérbeadása sofőrrel, lásd: 49.41

- a teherautó bérbeadása sofőr nélkül, lásd: 77.12

- a motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 45.40

45.2 Gépjárműjavítás, -karbantartás

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárművek javítása és karbantartása:

• mechanikai javítás

• villamossági javítás

• elektronikus befecskendező rendszer (injektor) javítása

• általános szerviz

• karosszériajavítás

• gépjármű-alkatrészek javítása, beleértve a gépjármű motorját

• mosás, fényezés stb.

• festés, szórásos lakkozás

• szélvédő, autóablak, -ajtó, -zár javítása

• gépjárműülések javítása

- a gumiabroncs és a gumibelső javítása, felszerelése vagy cseréje, centírozás, kerékbeállítás

- a korrózióvédelem

- az alkatrészek és tartozékok felszerelése (nem az autógyártás részeként, folyamatában)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gumiabroncs újrafutózása és felújítása, lásd: 22.11.

- a motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása, lásd: 45.40

45.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

Idetartozik az új és használt gépjármű-kereskedelem, a gépjármű bontása a még használható és értékesíthető alkatrészeik kereskedelmi értékesítése céljából.

45.31 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-alkatrészek, -tartozékok, -felszerelések nagykereskedelme, úgymint:

• gépjármű gumiabroncs és gumibelső

• gyújtógyertyák, akkumulátorok, járművilágítás, elektromos alkatrészek stb.

45.32 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-alkatrészek, -tartozékok, -felszerelések kiskereskedelme, úgymint:

• gumiabroncs és gumibelső

• gyújtógyertyák, akkumulátorok, járművilágítás, elektromos alkatrészek stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-üzemanyag kiskereskedelme, lásd: 47.30.

45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

45.40 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a használt termékeket is beleértve:

- a motorkerékpárok (beleértve a mopedet is) nagy- és kiskereskedelme

- a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagy- és kiskereskedelme (beleértve a levélben megrendelést és a bizományosi, ügynöki tevékenységeket is)

- a motorkerékpár karbantartása és javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerékpár, kerékpáralkatrész és -tartozék nagykereskedelme, lásd: 46.49

- a kerékpár, kerékpáralkatrész és -tartozék kiskereskedelme, lásd: 47.64

- a motorkerékpár bérbeadása, lásd: 77.39

- a kerékpár javítása és karbantartása, lásd: 95.29

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

Ebbe az ágazatba tartozik a saját számlás, illetve az ügynöki (bizományosi) nagykereskedelem, ideértve a hazai, illetve a nemzetközi kereskedelmet (import/export) is. A nagykereskedelem az új és a használt cikkek (átalakítás nélküli) viszonteladása kiskereskedőknek; ipari, kereskedelmi, közületi vagy szakmai felhasználóknak vagy más nagykereskedőknek, avagy (magánszemélyként, vállalkozásként) ügynöki, brókeri közreműködés az áruk vételében vagy eladásában.

Az ilyen ügyletekkel foglalkozó vállalkozások közé tartoznak az áruk forgalmazására jogosult nagykereskedők, ipari elosztók, exportőrök, importőrök, beszerzési társulások, illetve a gyártó- vagy bányászati egységek által termékeik marketingje érdekében fenntartott, a más telephelyen működő értékesítési irodák (ahol nem folyik kiskereskedelem), amelyek nem pusztán a gyártó- vagy bányászati egységtől közvetlen kiszállítással teljesítendő rendelések felvételét végzik. Idetartoznak az árutőzsdei brókerek, megbízásos kereskedők és ügynökök, a mezőgazdasági termékek marketingjével foglalkozó beszerzési és értékesítési társulások.

A nagykereskedelembe tartoznak a nagykereskedelmi értékesítés keretében végzett szokásos tevékenységek, úgymint az áruk felvásárlása, válogatása, osztályozása nagy tételben, ömlesztett áruk újracsomagolása, elosztása kisebb kiszerelésben (pl. gyógyszerek esetében); az áruk raktározása, hűtése, kiszállítása, üzembe helyezése, részvétel eladásösztönzésben, címketervezés.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a gépjárművek, lakókocsik és motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd: 45.1, 45.4

- a gépjármű-alkatrészek nagykereskedelme, lásd: 45.31, 45.40

- a bérbeadás, lízingelés, lásd: 77

- a szilárd anyagok csomagolása, és a folyékony vagy gáznemű anyagok palackozása díjazásért vagy szerződéses alapon (beleértve az elegyítést és a szűrést is), lásd: 82.92

46.1 Ügynöki nagykereskedelem

Ebbe az alágazatba tartozik:

- a más nevében és számlájára végzett bizományos ügynöki, árubrókeri, illetve egyéb nagykereskedői tevékenység

- a vevő és az eladó közötti közvetítés, és/vagy a megbízó nevében kereskedelmi ügylet kötése (beleértve az Interneten történt üzletkötést is)

- a nagykereskedelmi aukciós házak tevékenysége, beleértve az internetes nagykereskedelmi aukciót is

46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági nyersanyagok, élő állatok, virágok, dísznövények, textil nyersanyagok és félkész termékek ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szilárd, folyékony, gáznemű tüzelő-, fűtő- és üzemanyagok ügynöki nagykereskedelme

- az ércek, fémek ügynöki nagykereskedelme

- a vegyipari alapanyagok (pl., műanyag-alapanyag, ipari alkohol) ügynöki nagykereskedelme

- a műtrágyák, agrokémiai termékek ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fa- és építőanyag ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépek (beleértve az irodagépek, számítógépek, elektronikus és telekommunikációs berendezések) ügynöki nagykereskedelme

- a mezőgazdasági gépek és ipari berendezések ügynöki nagykereskedelme

- a hajók és repülőgépek ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárművek bizományos ügynöki kereskedelme, lásd: 45.1

- a gépjárművek értékesítése árverésen keresztül, lásd: 45.1

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.15 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bútor, háztartási cikkek (pl. üveg- és porcelánáru, evőeszköz, háztartási edények) ügynöki nagykereskedelme

- a rádió-, televízió-, videokészülékek, háztartási gépek ügynöki nagykereskedelme,

- a vas- és fémáru, kéziszerszám ügynöki nagykereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99.

46.16 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textiláru (pl. szövet, takaró, ágynemű, háztartási textiltermékek, méteráru, rövidáru) ügynöki nagykereskedelme

- ruházati cikk (pl. férfi, női, fiú, lányka felső- és alsóruházat, harisnyafélék, csecsemőruházat, öltözék-kiegészítők) ügynöki nagykereskedelme

- a lábbeli és bőráru (pl. bőrönd, bőrdíszmű) ügynöki nagykereskedelme

- a szőrme ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élelmiszer, ital, dohány ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a máshová nem sorolt termékcsoportok ügynöki nagykereskedelme, úgymint:

• gyógyszer, gyógyászati termék, ortopéd cikk

• illatszer, kozmetikai, testápolási cikk

• tisztítószer

• játék, sportszer, kerékpár

• papír, írószer, nyomtatvány, könyv, újság, folyóirat

• hangszer, hanglemez, kazetta

• óra, ékszer

• foto- és optikai cikk

• nyersfa

• hulladék ügynöki nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99

- a biztosítási ügynöki tevékenység, lásd: 66.22

- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 68.31.

46.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagykereskedelem saját néven, lásd: 46.2-46.9

- a nem bolti bizományos, ügynöki kiskereskedelem, lásd: 47.99.

46.2 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

46.21 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gabona (pl. búza, kukorica, rizs) és vetőmag (pl. zöldségmag, vetőburgonya) nagykereskedelme

- az olajos magvak nagykereskedelme

- a feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

- a takarmány (haszonállat részére) és a máshová nem sorolt mezőgazdasági nyersanyag (pl. cukorrépa, selyemhernyógubó, toll) nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textilipari rostanyag nagykereskedelme, lásd: 46.76

- a hobbiállat-eledel nagykereskedelme, lásd: 46.38

46.22. Dísznövény nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dísznövények, virághagymák, vágott virágok nagykereskedelme

46.23. Élőállat nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élőállatok (pl. sertés, marha, baromfi, juh, kecske, ló) és hobbiállatok nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élőhal nagykereskedelme, lásd: 46.38.

46.24. Bőr nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyersbőr nagykereskedelme,

- a kikészített bőr nagykereskedelme

- a szőrme nagykereskedelme

46.3.Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

46.31.Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss zöldség és gyümölcs nagykereskedelme

- a tartósított zöldség és gyümölcs nagykereskedelme

46.32 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús (beleértve a szárnyasokat és a vadhúst) és belsőség nagykereskedelme

- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hal és halkészítmény nagykereskedelme, lásd: 46.38

46.33 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tej és tejtermék (pl. tejpor, tejszín, vaj, joghurt, sajt) nagykereskedelme

- a tojás és tojáskészítmény nagykereskedelme

- az étolaj, állati és növényi eredetű zsiradék (pl. margarin, étkezési szalonna) nagykereskedelme

46.34 Ital nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alkoholtartalmú italok (pl. sör, bor, likőrök, vermut, pezsgő) nagykereskedelme

- az alkoholmentes ital (pl. gyümölcslé, ásványvíz) nagykereskedelme

- a bor felvásárlása és átalakítás nélküli palackozása nagy tételben

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bor vagy desztillált szeszek elegyítése, lásd: 11.01, 11.02

46.35 Dohányáru nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cigaretta, a dohány, a szivar stb. nagykereskedelme

46.36 Cukor, édesség nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukor (pl. nyerscukor, finomított cukor) nagykereskedelme

- cukorka, csokoládé és édesség nagykereskedelme

- sütőipari termékek (pl. kenyér, pékáru) nagykereskedelme

46.37 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kávé, tea, kakaó és fűszer (pl. pörkölt és pörköletlen kávé, kávékivonat, fermentált és nem fermentált tea, teakivonat, nyers és pörkölt kakaóbab, kakaópaszta, kakaóvaj, kakaópor) nagykereskedelme

46.38 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hal és halkészítmény (pl. élő hal, friss, hűtött, fagyasztott, szárított, sózott hal, puhatestű, rák, kagyló) nagykereskedelme

- a hobbiállat-eledel nagykereskedelem

- egyéb élelmiszer-ipari termék (pl. méz, leves, leveskészítmény, só, ecet, mártás és ételízesítő, élesztő, sütőpor) nagykereskedelme.

46.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme.

46.4 Háztartási cikk nagykereskedelme

Ebbe az alágazatba tartozik a háztartási cikkek nagykereskedelme, beleértve a textíliákat is.

46.41 Textil-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fonal nagykereskedelme

- a ruházati méteráru, szövet nagykereskedelme

- függöny, lakástextil nagykereskedelme

- a háztartási textiltermékek (pl. ágynemű, törölköző) nagykereskedelme

- a rövidáru (pl. tű, varrócérna stb.) nagykereskedelme

- a nem ipari textilszál, rostanyag nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szőnyeg nagykereskedelme, lásd: 46.47

- az ipari felhasználású textilszál nagykereskedelme, lásd: 46.76

46.42 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alsó- és felsőruházat (beleértve a sportruházatot is) nagykereskedelme

- az öltözékkiegészítők (pl. kesztyűk, nyakkendők, nadrágtartók) nagykereskedelme

- a lábbeli nagykereskedelme

- a szőrmeáru nagykereskedelme

- az esernyő nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ékszer nagykereskedelme, lásd: 46.48

- a bőráru nagykereskedelme, lásd: 46.49

- a speciális sportlábbeli (pl. sícipő) nagykereskedelme, lásd: 46.49

46.43 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektromos háztartási gépek, készülékek (pl. hűtőgép, fagyasztó, mosogatógép, mosó- és szárítógép, fűtő- és főzőkészülék, vízmelegítő, mikrohullámú sütő, grillező, háztartási varró- és kötőgép) nagykereskedelme

- a rádió-, televízió-, video-, DVD-készülékek, autórádió nagykereskedelme

- a foto- és optikai cikkek nagykereskedelme

- az elektromos fűtőkészülék nagykereskelme

- a felvételes hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műsor nélküli hang- és videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.52

- az ipari varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 46.64

46.44 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a porcelán- és üvegáru nagykereskedelme

- a háztartási célú tisztítószerek nagykereskedelme

46.45 Illatszer nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az illatszer, szappan, kozmetikai cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, hajápoláshoz használt készítmény, száj- és fogápolószer, borotválkozószer, dezodor stb.) nagykereskedelme

46.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- gyógyszer, gyógyászati termék (pl. antibiotikum, vitamin, szérum, orvos-diagnosztikai reagens, kontrasztanyag, fogászati készítmény, kötszer) nagykereskedelme

- az orvosi és kórházi műszer és felszerelés nagykereskedelme

- az ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz nagykereskedelme

46.47 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lakásbútor (pl. ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, ágybetét, matrac) nagykereskedelme

- a szőnyegek nagykereskedelme

- a világítóberendezések (pl. villamos és nem villamos világítóeszköz, karácsonyfaégő, izzólámpa) nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az irodabútor nagykereskedelme, lásd: 46.65

46.48 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az óra- (fali- és karóra-) és ékszer-nagykereskedelem

46.49 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fa-, parafa- és a vesszőből font stb. termékek nagykereskedelme

- a kerékpárok, valamint azok alkatrészeinek és tartozékainak a nagykereskedelme

- írószer és papíráru, könyv, magazin és újság nagykereskedelme

- bőráru, bőrönd, útitáska stb. nagykereskedelme

- a hangszerek nagykereskedelme

- a játékok nagykereskedelme

- a sportfelszerelés, beleértve a speciális sportlábbeli (például sícipő) nagykereskedelme

- a háztartási fémtömegcikkek (pl. kés, olló, evőeszköz) nagykereskedelme

- az ajándéktárgy nagykereskedelme

- bélyeg és érme nagykereskedelme

46.5 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

Ebbe az alágazatba tartozik az információ- és kommunikációtechnológiai (ICT) berendezések, például számítógépek, távközlési, híradás-technikai berendezések és alkatrészeik nagykereskedelme.

46.51 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítógépek és számítógép-perifériák nagykereskedelme

- a szoftverek nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektronikai alkatrészek nagykereskedelme, lásd: 46.52

- az irodagépek és -berendezések nagykereskedelme (kivéve a számítógépeket és a számítógép-perifériákat), lásd: 46.66

46.52 Elektronikus, híradás-technikai berendezés és alkatrészei nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektroncsövek nagykereskedelme

- a félvezetők nagykereskedelme

- a mikroelektronikai alkatrészek és integrált áramkörök nagykereskedelme

- a nyomtatott áramkörök nagykereskedelme

- a műsor nélküli hang- és videoszalagok és kazetták, mágneses és optikai lemezek (CD-k, DVD-k) nagykereskedelme

- telefon és távközlési berendezések nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvételes hang- és videoszalag, CD-k, DVD-k, lásd: 46.43

- a számítógépek és számítógép-perifériák nagykereskedelme, lásd: 46.51

46.6 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

Ebbe az alágazatba tartozik bármely iparágban használatos speciális és általános felhasználási célú gép, berendezés és tartozék nagykereskedelme.

46.61 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati gépek és berendezések nagykereskedelme:

• eke, trágyaszóró- és vetőgép

• aratógép

• cséplőgép

• fejőgép

• baromfitenyésztési, méhészeti berendezés

• a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodás során használt traktor

• a működési elvtől függetlenül bármely fűnyíró gép nagykereskedelme

46.62 Szerszámgép-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- bármilyen típusú, illetve bármilyen anyag (fa, fém, egyéb anyag) megmunkálására alkalmas szerszámgép-nagykereskedelem

- a számítógép vezérlésű szerszámgép-nagykereskedelem

46.63 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari, bányászati, műszaki eszközök és berendezések (pl. útépítő traktor, földgyalu, úthenger, exkavátor, bányaművelési gép, elevátor, konvejor) nagykereskedelme

46.64 Textilipari gép, varró- és kötőgép nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbiak nagykereskedelme:

- a textiliparban használt gépek, varró- és kötőgépek (beleértve a számítógép vezérlésűeket is)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási varró- és kötőgépek nagykereskedelme, lásd: 46.43

46.65 Irodabútor-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a 31.01 szakágazat (Irodabútor gyártása) keretében előállított árucikkek nagykereskedelme

46.66 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az irodagép és -berendezés (pl. írógép, fénymásoló, számológép stb.) nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítógépek és számítógép-perifériák nagykereskedelme, lásd: 46.51

- az elektronikus alkatrészek, telefon és távközlési berendezések nagykereskedelme, lásd: 46.52

46.69 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szállító eszközök nagykereskedelme, kivéve a gépjárművek, motorkerékpárok és kerékpárok nagykereskedelmét

- az ipari robotok nagykereskedelme

- az ipari felhasználású huzal, kapcsoló és más villamos szerelési cikk nagykereskedelme

- az egyéb elektromos eszközök (pl. villanymotorok, transzformátorok) nagykereskedelme

- a professzionális elektromos gépek, berendezések nagykereskedelme

- az emelőgépek nagykereskedelme

- az egyéb, máshova nem sorolt ipari (kivéve a bányászati, építőipari és textilipari), kereskedelmi, navigációs és más szolgáltatási célú gép nagykereskedelme

- mérőeszköz és mérőberendezés nagykereskedelme

- fegyver és lőszer nagykereskedelme

- az egyéb speciális és általános célú gép, berendezés nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű, pótkocsi (utánfutó) és lakókocsi nagykereskedelme, lásd: 45.1

- a gépjárműalkatrészek nagykereskedelme, lásd: 45.31

- a motorkerékpárok nagykereskedelme, lásd: 45.40

- a kerékpárok nagykereskedelme, lásd: 46.49

46.7 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

Ebbe az alágazatba tartoznak az előbbiekben fel nem sorolt egyéb, szakosított nagykereskedelmi tevékenységek. Idetartozik azon félkész (köztes) termékek nagykereskedelme (a mezőgazdasági termékek kivételével), amelyeket jellemzően nem háztartási célra használnak.

46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szilárd, folyékony és gáznemű tüzelő- és üzemanyag, kenőanyag, gépolaj nagykereskedelme, úgymint:

- faszén, szén, koksz, tűzifa, pakura

- nyerskőolaj, gázolaj, benzin, fűtőolaj, kerozin

- propán-bután (PB) gáz

- kenőolaj, gépzsír, finomított kőolajtermékek

46.72 Fém-, érc-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vas és nem vas fémek érceinek nagykereskedelme

- a vas és nem vas fémalapanyagok nagykereskedelme

- a máshová nem sorolt félkész vas és nem vas fémtermék nagykereskedelme

- az arany és más nemesfém nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fémhulladék nagykereskedelme, lásd: 46.77

- a rúdarany monetáris célú kereskedelme, lásd: 64

46.73 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyersfa (kérges fa) nagykereskedelme

- a fafeldolgozás elsődleges termékeinek nagykereskedelme

- festék és lakk nagykereskedelme

- az építőanyag nagykereskedelme:

• homok, kavics, cserép, tégla, csempe, ajtó és más nyílászáró szerkezet stb.

- a tapéta és padlóburkolók (kivéve a szőnyeg, lásd: 46.47) nagykereskedelme

- a síküveg nagykereskedelme

- a szaniteráruk nagykereskedelme:

• fürdőkád, mosdókagyló, WC-kagyló és egyéb szaniterkerámiák

- előre gyártott épületek nagykereskedelme

46.74 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vas- és fémáru (pl. zár, lakat, vasalás, fémveret, huzal, drót, kábel, fémrács, sodronyfonat, szegáru, csavaráru, rugó, lánc, szivattyú) nagykereskedelme

- a szerelvények és tartozékok nagykereskedelme

- vízmelegítő (bojler) nagykereskedelme

- vízvezeték, fűtési berendezés és szerelési kellékeinek nagykereskedelme (pl. radiátor, cső, fitting, csap, műanyag- és gumi csatlakozó)

- a szaniteráru szerelési kellékeinek nagykereskedelme:

• cső, szerelvény, csap, T-elem, csatlakozó, gumitömlő stb.

- a kéziszerszámok (pl. kalapács, fűrész, csavarhúzó) és egyéb kéziszerszámok nagykereskedelme

46.75 Vegyi áru nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ipari vegyi áruk nagykereskedelme:

• anilin, nyomdafesték, illóolajok, ipari gázok, vegyi ragasztók, színezőanyag, szintetikus gyanta, metanol, paraffin, illat- és ízesítőanyag, szóda, ipari só, savak és nyerskén, keményítőszármazékok stb.

- a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási célú tisztítószer nagykereskedelme, lásd: 46.44

- az illatszer nagykereskedelme, lásd: 46.45

46.76 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műanyag-alapanyag nagykereskedelme

- a gumi nagykereskedelme

- az ipari felhasználású textilszál, textilipari rostanyag stb. nagykereskedelme

- a kartonpapír, papírlemez nagykereskedelme

- a drágakövek nagykereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű-gumiabroncs és belső nagykereskedelem, lásd: 45.31

- a nem ipari textilszál, rostanyag nagykereskedelme, lásd: 46.41

46.77 Hulladék-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak bontását a használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen

- a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 38.1

- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 38.2

- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra de nem végtermék), lásd: 38.3

- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 38.31

- a hajóbontás, lásd: 38.31

- a gépjármű zúzása, lásd: 38.32

- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 47.79

46.9 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áruk széles körének szakosodás nélküli nagykereskedelme

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

Ez az ágazat tartalmazza az új és használt áruk átalakítás nélküli értékesítését a nagyközönség, elsősorban a lakosság részére, személyes vagy háztartási célú fogyasztásra, illetve felhasználásra, üzletekben, áruházakban, piaci és utcai standokon, csomagküldő szolgálatokon, házaló kereskedőkön, fogyasztási szövetkezeteken stb. keresztül.

A kiskereskedelem további osztályozása elsődlegesen az értékesítés helye szerint történik (bolti kiskereskedelem: 47.1-47.7; nem bolti kiskereskedelem: 47.8 és 47.9). A bolti kiskereskedelem magában foglalja a használt áruk kiskereskedelmét is (47.79). A bolti kiskereskedelemben megkülönböztetjük az áruk szakosodott (47.2- 47.7) és nem szakosodott (47.1) kiskereskedelmét.

Ezek az alágazatok az eladott áruk fajtái szerint még tovább bonthatók. A nem bolti kiskereskedelmet az értékesítés módjának megfelelően soroljuk be a piaci kiskereskedelem (47.8) vagy az egyéb nem bolti kiskereskedelem (47.9) körébe. Ez utóbbiba tartozik pl. a csomagküldő, a házaló kiskereskedelem vagy az értékesítés automatán keresztül.

Ezen ágazatban az értékesített áruk köre érthető okokból az ún. fogyasztási javakra korlátozódik. Ezért nem tartoznak ide azok az áruk, amelyek általában nem kerülnek kiskereskedelmi forgalomba, így pl. a különböző gabonafélék, ércek, ipari gépek és felszerelések stb. Idetartozhatnak olyan kereskedelmi egységek, amelyek széles közönségnek értékesítenek, gyakran minta után, olyan termékeket, mint pl. írógépek, papíráru, festék, faáru, amelyek nem kizárólag személyes vagy háztartási célt szolgálnak. Az áruk szokásos kezelése pl. szortírozása, szétszedése, keverése a kiskereskedelemi tevékenység keretében is idetartozik, ha nem változtatja meg azok jellegét.

Ezen ágazatba tartozik a bizományosi, ügynöki kiskereskedelem, valamint az aukciósházak kiskereskedelmi tevékenysége.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági termékek termelői értékesítése, lásd: 01

- a feldolgozóiparba tartozó termékek előállítása és termelő általi értékesítése, lásd: 10-32

- a gépjárművek, motorkerékpárok és alkatrészeik kereskedelme, lásd: 45

- a gabona-, érc-, nyersolaj, ipari vegyi anyag, vas és acél, ipari gépek és felszerelések kereskedelme, lásd: 46

- az étel- és italértékesítés helyszíni fogyasztásra és elvitelre, lásd: 56

- a személyi használatú háztartási cikkek kölcsönzése a lakosságnak, lásd: 77.2

47.1 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

Ez az alágazat tartalmazza az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítését egyazon, nem szakosodott egységben (üzletben) pl. a szupermarketekben vagy a hagyományos áruházakban.

47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartoznak

- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozó üzletek, amelyekben az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítése a meghatározó

• olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát jelentő élelmiszer, ital és dohányáruk mellett több más termékcsoportot is árusítanak, így pl. ruházati cikket, bútort, háztartási gépet, vasárut, kozmetikai cikket stb.

47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartoznak

- az áruk széles körének kiskereskedelmi értékesítése olyan üzletekben, amelyekben nem az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítése a meghatározó

- az olyan általános áruházi kiskereskedelem, ahol az eladás túlsúlyát más termékcsoportok jelentik, így pl. ruházati cikkek, bútor, háztartási gép, vasáru, kozmetikai cikkek, ékszerek, játékok, sportcikkek stb.

47.2* Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme[18]

47.21* Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme[19]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss zöldség, gyümölcs szakosodott kiskereskedelme

- a konyhakész és tartósított zöldség és gyümölcs szakosodott kiskereskedelme

47.22* Hús és húsáru kiskereskedelme[20]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított, füstölt és egyéb módon tartósított nyershús (beleértve a szárnyasokat és a vadhúst) és belsőség szakosodott kiskereskedelme

- a húsból és belsőségből készült húskészítmény (pl. felvágott, húskonzerv) kiskereskedelme

47.23* Hal kiskereskedelme[21]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a friss, hűtött, fagyasztott, szárított vagy egyéb konzerválási eljárással tartósított halak, egyéb tengeri állatok (pl. puhatestűek, rákfélék) és a belőlük készült termékek szakosodott kiskereskedelme

47.24* Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem[22]

Ebbe a szakágazatba tartozik a sütőipari- és cukrászati termékek kiskereskedelme, úgymint:

- kenyér és pékáru (pl. péksütemény, kétszersült, cukrászsütemény, torta, mézeskalács) kiskereskedelme

- az édesség (pl. csokoládé, cukorka, nápolyi) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cukrászati termékek értékesítése cukrászdai vendéglátás keretében, lásd: 56.11

47.25* Ital-kiskereskedelem[23]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az italok (nem helyszíni fogyasztású) szakosodott kiskereskedelme

• alkoholos italok (sör, bor, likőr, vermut, pezsgő stb.)

• alkoholmentes italok (ásványvíz, gyümölcslé stb.)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kávé, tea kiskereskedelme, lásd: 47.29

- a tej kiskereskedelme, lásd: 47.29

- az ital értékesítése helybeni fogyasztásra, lásd: 56.30

47.26* Dohányáru-kiskereskedelem[24]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a cigaretta, dohány, szivar stb. szakosodott kiskereskedelme

47.29* Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem[25]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tej, tejtermék, tojás (pl. tej, tojáspor, vaj, margarin, sajt, túró, savanyított tejtermék)

- az egyéb élelmiszer (pl. kávé, tea, kakaó, fűszerek, étolaj, állati és növényi eredetű zsiradék, cukor, száraztészta, bébiételek, diabetikus és egyéb ételkészítmények) szakosodott kiskereskedelme

47.3* Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem[26]

47.30* Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem[27]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárművek és motorkerékpárok üzemanyagának, valamint kenő- és hűtőanyagainak szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üzemanyagok nagykereskedelme, lásd: 46.71

- a háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz kiskereskedelme, lásd: 47.78

47.4* Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme[28]

Ebbe az alágazatba tartozik az információ- és híradástechnológiai (ICT-) termékek, mint pl. számítógépek, számítógép-perifériák, távközlési, híradás-technikai berendezések, fogyasztói elektronikai termékek szakosodott kiskereskedelme szaküzletben.

47.41* Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme[29]

Ebbe a szakágazatba tartozik

- a számítógépek kiskereskedelme

- a számítógép-perifériák kiskereskedelme

- a videojátékgép konzoljának kiskereskedelme,

- a nem egyedi szoftvertermékek szakosodott kiskereskedelme, beleértve a videojátékokat is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üres szalagok és lemezek kiskereskedelme, lásd: 47.63

47.42* Telekommunikációs termék kiskereskedelme[30]

Ebbe a szakágazatba tartozik a különböző távközlési, híradás-technikai készülékek, felszerelések szakosodott kiskereskedelme.

47.43* Audio-, videoberendezés kiskereskedelme[31]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rádió- és televíziókészülékek kiskereskedelme,

- az audio- és videokészülékek kiskereskedelme

- a CD- és DVD- stb. lejátszók és felvevőkészülékek szakosodott kiskereskedelme

47.5* Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme[32]

Ebbe az alágazatba tartozik a különböző háztartási felszerelések, mint pl. textil, vasáru, elektromos készülékek, bútor szakosodott kiskereskedelme.

47.51* Textil-kiskereskedelem[33]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szövet, ruházati méteráru szakosodott kiskereskedelme

- a kötőfonal szakosodott kiskereskedelme

- takarók, kárpitok, hímzések alapanyagai

- a háztartási textiltermékek (pl. ágynemű, törölköző) szakosodott kiskereskedelme

- a rövidáru (pl. tű, varrófonal stb.) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- függöny, szőnyeg kiskereskedelme, lásd: 47.53

- a ruházati cikkek kiskereskedelme, lásd: 47.71

47.52* Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem[34]

Ebbe a szakágazatba:

- a vasáru (pl. zár, lakat, kulcs, huzal, drót, csavar), szerszám (pl. mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és egyéb szerszám) kiskereskedelme

- a festék, lakk kiskereskedelme

- a síküveg (pl. úsztatott üveg, hajlított, megmunkált üveg, biztonság üveg, szigetelő üveg, üvegtükör) kiskereskedelme

- az építőanyag (pl. tégla, faáru, nyílászáró, vízvezeték- és fűtési berendezés és felszerelés) kiskereskedelme

- a szanitertermékek (pl. fürdőkád, zuhanyzótálca, mosdókagyló, mosogató) kiskereskedelme

- a barkácsanyag és barkácsfelszerelés (pl. láncfűrész, fa- és fémmegmunkáló barkácsgép) kiskereskedelme

- a működési elvtől függetlenül mindenfajta fűnyíró kiskereskedelme

- a szauna kiskereskedelme

- a parafa padlólap kiskereskedelme

47.53* Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme[35]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- takarók, szőnyegek kiskereskedelme

- függönyök és drapériák kiskereskedelme

- a tapéták és padlóburkolók (pl. szőnyegpadló, linóleum és műanyag padlóburkoló) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a parafa padlólap kiskereskedelme, lásd: 47.52

47.54* Villamos háztartási készülék kiskereskedelme[36]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektromos háztartási gép és készülék (pl. hűtő- és fagyasztógép, mosogatógép, mosó- és szárítógép, kötő-, varró- és egyéb hasonló típusú háztartási gép, elektromos vízmelegítő és víztároló, elektromos főző- és fűtőkészülék) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az audio- és videoberendezés kiskereskedelme, lásd: 47.43

- a nem elektromos háztartási készülék kiskereskedelme, lásd: 47.59

- a hangszer, hangszeralkatrész, kotta kiskereskedelme, lásd: 47.59

- a felvételes és üres hanglemez, hangszalag, hang- és videokazetta, CD, DVD kiskereskedelme, lásd: 47.63

47.59* Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme[37]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lakásbútor (pl. ülőbútor, konyhabútor, hálószobabútor, kerti bútor, bútorállvány és keret, bútoralkatrész, ágybetét, matrac, ékfejpárna) kiskereskedelme

- a világítástechnikai termék, világítóberendezés és alkatrészei (pl. világítóeszköz, asztali ás álló lámpák, kerti lámpák) kiskereskedelme

- háztartási eszköz, kés, edény, üvegáru, porcelán és agyagtermék kiskereskedelme

- fa-, parafa- és vesszőből font termék kiskereskedelme

- nem elektromos háztartási készülék kiskereskedelme

- hangszer, hangszeralkatrész és kotta kiskereskedelme

- elektromos biztonsági berendezések pl. mechanikus vagy elektronikus zárak, zárszerkezetek, széfek kiskereskedelme, beépítés, karbantartás vagy felügyelet nélkül

- egyéb, máshova nem sorolt háztartási cikkek és felszerelések szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a függöny-, szőnyeg-kiskereskedelem, lásd: 47.53,

- a régiség-kiskereskedelem, lásd: 47.79.

47.6* Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme[38]

Ebbe az alágazatba tartoznak a kulturális és pihenést segítő (szabadidős) cikkek, mint pl. könyvek, újságok, papíráru, zenei és videofelvételek, sporteszközök, játékok szakosodott kiskereskedelme.

47.61* Könyv-kiskereskedelem[39]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár, lexikon, térkép) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a használt könyvek és könyvrégiségek kiskereskedelme, lásd: 47.79

47.62* Újság-, papíráru-kiskereskedelem[40]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- újság, folyóirat, periodikus kiadvány szakosodott kiskereskedelme

- irodaszer pl. papír, írószer, nyomtatvány szakosodott kiskereskedelme

47.63* Zene-, videofelvétel kiskereskedelme[41]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hanglemezek, hangszalagok, a felvételes és üres CD-k és kazetták szakosodott kiskereskedelme

- a felvételes és üres videoszalagok és DVD-k szakosodott kiskereskedelme.

- az üres szalagok és lemezek szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hang- és videofelvételes szalag, lemez, kazetta, CD, DVD kölcsönzése, lásd: 77.22.

47.64* Sportszer-kiskereskedelem[42]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sporteszköz, horgász- és vadászfelszerelés, kempingcikk, csónak és kerékpár, speciális sportlábbeli (pl. sícipő) szakosodott kiskereskedelme

47.65* Játék-kiskereskedelem[43]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mindenféle anyagból készült játék szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a videojáték-gépkonzol kiskereskedelme, lásd: 47.41

- a nem egyedi szoftvertermékek kiskereskedelme, beleértve a videojátékokat is, lásd: 47.41

47.7* Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme[44]

Ez az alágazat tartalmazza a máshova nem sorolt árucsoportok szakosodott kiskereskedelmét, ilyen pl. a ruházat, lábbeli és bőráru, gyógyszer és gyógyászati termék, óra, ajándéktárgy, tisztítószer, fegyver, virág, hobbiállat stb. Tartalmazza továbbá a használt cikkek szakosodott kiskereskedelmét is.

47.71* Ruházat kiskereskedelem[45]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a ruházati cikk (férfi-, női, fiú- és lányka-felső- és alsóruházat, harisnyafélék, pulóver és hasonló kötött termék, csecsemőruházat, sportruházat) szakosodott kiskereskedelme

- a bőrruházat, szőrmeáru kiskereskedelme

- a ruházati kiegészítők (pl. kesztyű, nyakkendő, nadrágtartó stb.) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a textil-, rövidáru-kiskereskedelem, lásd: 47.51

47.72* Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem[46]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lábbeli (pl. bőr-, gumi-, textil-, műanyag, vízálló lábbeli, sportcipő, cipőkellék) kiskereskedelme

- a bőráru (beleértve a nyergesáru) szakosodott kiskereskedelme

- a bőrből vagy bőrhelyettesítő anyagból készült utazási felszerelés (pl. bőrönd, kézitáska) szakosodott kiskereskedelme

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális sportlábbelik (pl. sícipő) kiskereskedelme, lásd: 47.64

47.73* Gyógyszer-kiskereskedelem[47]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyógyszer (pl. antibiotikum, vitamin, szérum, diagnosztikai reagens, kontrasztanyag és fogászati készítmény, kötszer, sebvarró fonal és hasonló anyag) szakosodott kiskereskedelme

47.74* Gyógyászati termék kiskereskedelme[48]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyógyászati termék, ortopédiai cikk, gyógyászati segédeszköz (pl. fecskendő, katéter és hasonlók, mechanikai hatást kifejtő gyógyászati készülék, az emberi test hiányos vagy elveszett funkcióját pótló eszköz [művégtag], hallásjavító készülék, szívritmus- szabályozók, orvosi és sebészeti bútor és alkatrész, mozgássérült közlekedésjárművei alkatrésszel együtt) szakosodott kiskereskedelme

47.75* Illatszer-kiskereskedelem[49]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

-illatszer, kozmetikai és testápolási cikk (pl. szépség-, arc- és bőrápoló készítmény, haj-, száj- és fogápoló-, borotválkozószer, dezodor, fürdéshez való készítmény, toalettpapír, zsebkendő, kéztörlő) szakosodott kiskereskedelme.

47.76* Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme[50]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vágott virág, a dísznövény és szaporítóanyagai (pl. palánta, virághagyma, gumó, dugvány, oltvány) szakosodott kereskedelme

- a műtrágya szakosodott kereskedelme

- hobbiállat és állateledel szakosodott kiskereskedelme

47.77* Óra-, ékszer-kiskereskedelem[51]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- óra, karóra, óraalkatrész, óraszíj, ékszer (pl. gyöngy, drágakő) szakosodott kiskereskedelme.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az órák és ékszerek javítása, lásd: 95.25

47.78* Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme[52]

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a foto-, optikai és precíziós műszer (pl. fotolemez, film, fotovegyszer, fényképészeti fényforrás, kontaktlencse, szemüveglencse, szemüveg, szemüvegkeret, távcső, optikai teleszkóp, mikroszkóp, fényképezőgép, vetítők, fotooptikai alkatrész és tartozék, kézi hosszmérő, fénymérő, hőmérő) kiskereskedelme

- az optikusi kiskereskedelmi tevékenység

- ajándéktárgy, emléktárgy, kézművesáru, kegytárgy (kivéve a régiség, lásd: 47.79) szakosodott kiskereskedelme

- művészeti galériák kereskedelmi tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme

- háztartási tüzelőolaj, palackozott gáz, szén és tűzifa szakosodott kiskereskedelme,

- fegyver és lőszer szakosodott kiskereskedelme,

- tisztítószerek szakosodott kiskereskedelme,

- bélyeg és érme szakosodott kiskereskedelme,

- az egyéb, máshová nem sorolt, nem élelmiszertermék:

• a vetőmag, olajos magvak, termény, takarmány

• az élő állat

• az egyéb mezőgazdasági nyersanyagok

• az ásványok szakosodott kiskereskedelme

47.79 Használtcikk bolti kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a használt könyv kiskereskedelme

- az egyéb használt cikk (pl. használt ruházati cikk, sportszer, bútor) kiskereskedelme

- a régiség kiskereskedelme

- az aukciósházak kiskereskedelmi tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a használt gépjármű és a használt gépjárműalkatrész kiskereskedelme, lásd: 45.1, 45.3

- a használt motorkerékpár és a használt motorkerékpár-alkatrész kiskereskedelme, lásd: 45.4

- az internetes aukciós vagy egyéb nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység, lásd: 47.91 és 47.99

- a zálogházi tevékenység, lásd: 64.92

47.8 Piaci kiskereskedelem

- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 38.31

Ebbe az alágazatba tartoznak azok a kiskereskedelmi tevékenységek, amelyek keretében különböző új vagy használt árukat kínálnak általában mozgatható standokon, közterületen vagy piacokon.

47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élelmiszerek, italok, dohányáru kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elkészített ételek értékesítése mozgóárusításra, közvetlen fogyasztásra, elvitelre, lásd: 56.10

47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- textiláruk, ruházati cikkek, lábbelik kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon

47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

Ebbe a szakágazatba tartozik

- az egyéb árucikkek kiskereskedelmi értékesítése közterületi vagy piaci standokon, így pl.

• szőnyeg és takaró

• könyv

• játék

• háztartási gép, készülék, szórakoztató elektronika

• hanglemez és videofelvétel

• mezőgazdasági nyersanyag és élő állat

• építőanyag, vas- és fémáru

• vegyi áru

• gép, berendezés (kivéve szállítóeszközök).

47.9 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

Ebbe az alágazatba tartoznak azok a kiskereskedelmi tevékenységek, amelyek keretében a különböző árukat csomagküldő hálózaton, interneten, házaló kereskedők útján, automatán stb. keresztül kínálják.

47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozó kiskereskedelmi tevékenységek keretében a vásárló az áru kiválasztását hirdetés, katalógus, webes információ, áruminta alapján vagy egyéb közvetett módon végzi. A vásárló megrendelését levélben, telefonon vagy az interneten keresztül (általában a weboldal által biztosított speciális úton) közli. A megvásárolt terméket vagy közvetlenül az internetről tölti le vagy fizikai valójában egyéb módon kapja meg.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése csomagküldő szolgálat útján

- bármely termék internetes kiskereskedelmi értékesítése

- a közvetlen értékesítés televízión, rádión keresztül vagy telefonon

- az internetes kiskereskedelmi aukció

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárművek, gépjárműalkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelme, lásd: 45.1, 45.3

- a motorkerékpárok, motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok internetes kiskereskedelme, lásd: 45.40

47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be nem sorolható módon:

• közvetlen értékesítés, házaló ügynök útján

• árusító automatán keresztül

- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással

- a nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység (az internetes értékesítés kivételével)

- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenysége

H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a személy- és teherszállítás vasúton, csővezetéken, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy mentrendszerű vagy nem menetrendszerű, továbbá a szállításkiegészítő tevékenység, a pályaudvari, parkolási szolgáltatás, a szállítmánykezelés, raktározás. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a szállítási berendezés bérbeadása is vezetővel vagy pilótával. Idetartozik a postai, futárpostai tevékenység is.

Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik

- a közúti gépjármű kivételével a szállítóeszközök nagyjavítása, átalakítása, lásd: 33

- az út, vasút, kikötő, repülőtér építése, karbantartása, javítása, lásd: 42

- a közúti gépjármű javítása és karbantartása, lásd: 45.20, 45.40

- a szállítóeszköz vezető, kezelő nélküli bérbeadása, lásd: 77.1, 77.3

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

Ebbe az ágazatba tartozik a közúti és vasúti személy- és áruszállítás, valamint a csővezetékes áruszállítás.

49.1. Helyközi vasúti személyszállítás,

49.10 Helyközi vasúti személyszállítás,

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vasúti személyszállítás, a nagy kiterjedésű földrajzi terület fővonalhálózatán

- a helyközi vasúti személyszállítás

- a háló- és étkezőkocsi működtetése a vasúti társaságok integrált tevékenységeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 49.31

- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 52.21

- vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21

- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként, lásd: 55.90, 56.10

49.2 Vasúti áruszállítás

49.20 Vasúti áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- áruszállítás a fő-, és mellékvonalakon, helyi érdekű áruszállítő vasúti pályán

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a raktározás, tárolás, lásd: 52.10

- a teher-pályaudvari tevékenység, lásd: 52.21

- vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21

- a rakománykezelés, lásd: 52.24

49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Az alágazatba tartozik minden szárazföldi személyszállítás a vasúti szállítás kivételével. A városi vagy elővárosi közlekedési rendszerhez tartozó vasúti szállítás azonban idetartozik

49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szárazföldi személyszállítás városi, elővárosi, várostérségi közlekedési rendszereken; ez történhet különböző szárazföldi szállítási eszközzel, úgymint autóbusz, villamos, villamoskocsi, trolibusz, földalatti, magasvasút stb., a szállítás menetrendje általában rögzített, a fel- és leszállás meghatározott megállóhelyeken történik

- a repülőtér, illetve a vasútállomás és a város közötti járat

- a drótkötélvasút, drótkötélpálya stb. működtetése, ha része a városi, elővárosi tranzitrendszernek

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a helyközi vasúti személyszállítás, lásd: 49.10

49.32 Taxis személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- személyszállítás a taxival

- a személygépjármű bérbeadása vezetővel együtt

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb közúti személyszállítás

• menetrendszerű távolsági autóbusszal

• charterjárat, kiránduló és más alkalmi személyszállítás bérelt autóbusszal

• repülőtéri ingajárat

- a drótkötélpálya, sikló, függővasút, sífelvonó működtetése, ha nem része a városi, elővárosi személyszállítási rendszernek

- az iskolabusz és a munkavállalókat szállító busz működtetése

- az emberi vagy állati erővel hajtott járművel végzett személyszállítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mentőszállítás, lásd: 86.90

49.4. Közúti áruszállítás, költöztetés

Az alágazatba tartozik minden szárazföldi áruszállítási tevékenység a vasúti szállítás kivételével

49.41. Közúti áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti teherszállítás minden fajtája

• a farönkszállítás

• a konténeres áruszállítás

• az áru szállítása hűtőkocsival

• túlsúlyos áru szállítása

• ömlesztett áru, folyadék, víz szállítása beleértve a szállítást tartálykocsiban, az állattenyésztőktől begyűjtött tej elkülönült szállítását

• a gépjárműszállítás

• a hulladék és a hulladékanyag szállítás, gyűjtés, elhelyezés, kezelés nélkül

- a teherszállító jármű bérbeadása vezetővel együtt

- az emberi vagy állati erővel hajtott jármű teherszállítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a farönkök erdőn belüli szállítása, a fakitermelés részeként, lásd: 02.40

- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtos kocsival), lásd: 36.00

- a teherszállítmány kezelésére szolgáló állomás üzemeltetése, lásd: 52.21

- ládázás, csomagolás a szállítás idejére, lásd: 52.29

- a postai, futárpostai tevékenység, lásd: 53.10, 53.20

- a hulladékszállítás, amennyiben része a hulladék gyűjtésének, kezelésének, lásd: 38.11, 38.12

49.42. Költöztetés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közúti bútorszállítás, költöztetés gazdasági szervezet és háztartás részére

49.5 Csővezetékes szállítás

49.50 Csővezetékes szállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- gáz, folyadék, víz és egyéb folyékony halmazállapotú termék csővezetékes szállítása

- a szivattyúállomás működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a természetes, ill. gyártott gáz, víz és gőz elosztása, lásd: 35.22, 35.30, 36.00

- a vízelosztás tehergépjárművel (lajtoskocsival), lásd 36.00

- a folyadék, víz szállítása tehergépjárművel, lásd: 49.41

50 Vízi szállítás

Ebbe az ágazatba tartozik a menetrendszerű vagy nem menetrendszerű személy- és áruszállítás vízi úton. Idetartozik a toló- és vontatóhajók, kirándulóhajók, városnéző hajók, kompok, vízi taxik stb. üzemeltetése is. Bár a földrajzi elhelyezkedés jelzi a tengeri, illetve a belvízi szállítás közötti eltérést, a döntő tényező az alkalmazott hajó típusa. A szállítás tengerjáró hajón az 50.1 és 50.2 alágazathoz, a szállítás egyéb hajón 50.3 és 50.4 alágazathoz tartozik

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a hajók fedélzetén külön egységként működtetett vendéglő- és bárszolgáltatás, lásd: 56.10, 56.30

50.1 Tengeri személyszállítás

Ebbe az alágazatba tartozik a személyszállítás tengeri vagy tengerpartmenti hajózásra alkalmas hajóval. Idetartozik még a személyszállítás a nagy tavakon stb. is, amennyiben a szállítás hasonló típusú hajóval történik

50.10 Tengeri személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpartmenti személyszállítás

• a kirándulóhajók, városnéző hajók üzemeltetése

• a komp, vízi taxik stb. üzemeltetése.

- a tengeri és tengerpart-menti hajózásra alkalmas kiránduló, séta-, szabadidő hajó bérbeadása legénységgel együtt (pl. halászatra)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hajók fedélzetén külön egységként nyújtott vendéglői és bárszolgáltatás, lásd: 56.10, 56.30

- a kiránduló, séta- és szabadidős hajók és jachtok bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.21

- a kereskedelmi hajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34

- az "úszó kaszinók" üzemeltetése, lásd: 92.00

50.2 Tengeri áruszállítás

Ebbe az alágazatba tartozik az áruszállítás tengeri vagy tengerpartmenti hajózásra alkalmas hajóval. Idetartozik az áruszállítás a nagy tavakon stb. is, amennyiben a szállítás hasonló típusú hajóval történik

50.20 Tengeri áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a menetrendszerű és nem menetrendszerű tengeri és tengerpartmenti áruszállítás

- az uszály, fúrótorony vontatása, tolatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- raktározás, árutárolás, lásd: 52.10

- a kikötő üzemeltetése és egyéb kiegészítő tevékenység pl. a dokkolás, a révkalauzolás, világítótorony működtetése, hajómentés, lásd: 52.22

- az árukezelés, lásd: 52.24

- a kereskedelmi hajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34

50.3 Belvízi személyszállítás

Ebbe az alágazatba tartozik a személyszállítás belvízi, tengeri szállításra nem alkalmas hajókon.

50.30 Belvízi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a személyszállítás folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton, a kikötőn belül is

- a kiránduló, sétahajó bérbeadása legénységgel együtt

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szabadidős, séta- és kirándulóhajók és jachtok bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.21

50.4 Belvízi áruszállítás

Ebbe az alágazatba tartozik az áruszállítás belvízi, a tengeri szállításra nem alkalmas hajókon.

50.40 Belvízi áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- áruszállítás folyón, csatornán, tavon és egyéb belvízi úton, a kikötőn belül is

- a hajó bérbeadása legénységgel belvízi áruszállításra

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rakománykezelés, lásd: 52.24

- a kereskedelmi hajók bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.34

51 Légi szállítás

Az ágazat tartalmazza személy- és áruszállítást légi úton vagy a világűrön keresztül.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági légi permetezést, lásd: 01.61

- a repülőgép vagy a repülőgép-hajtómű nagyjavítását, a gyári nagyjavítás kivételével, lásd: 33.16

- a repülőtéri tevékenységet, lásd: 52.23

- a légi hirdetést (pl. füstírással), lásd: 73.11

- a légi felvétel készítését, lásd: 74.20

51.1. Légi személyszállítás

51.10. Légi személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az utasok légi szállítása menetrendszerű, előírt úton közlekedő légi járattal

- az utasok szállítása charter rendszerű légi járattal

- a táj- és városnéző légi járatok

- a légi szállítóeszköz bérbeadása legénységgel személyszállításra

- az általános légi szállítási tevékenység, mint:

• légi klub személyszállító tevékenysége megrendelés szerint vagy szórakozási célból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a légi szállítóeszköz bérbeadása legénység nélkül, lásd: 77.35

51.2 Légi áruszállítás

51.21 Légi áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áruszállítás menetrendszerű, előírt úton közlekedő légi járattal

- a nem menetrendszerű légi áruszállítás

- a légi szállítóeszköz bérbeadása legénységgel áruszállításra

51.22 Űrszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mesterséges égitest (műhold) és űrjármű felbocsátása, pályára állítása

- áruk és utasok szállítása a világűrben

52. Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a raktározás és a szállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra működtetése (pl. repülőterek, kikötők, alagutak, hidak stb.), a szállítási ügynökségek tevékenysége és a rakománykezelés.

52.1 Raktározás, tárolás

52.10 Raktározás, tárolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tárolóhely és raktár üzemeltetése árufajtától függetlenül:

• gabonasiló, általános kereskedelmi raktár, hűtőház, tárolótartály stb.

- az áruk tárolása szabad kereskedelmi övezetben

- a gyorsfagyasztás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjárműparkoló üzemeltetése, lásd: 52.21

- saját raktár, tárolólétesítmények üzemeltetése, lásd: 68.20

- az üres raktár, tárolótér bérbeadása, lásd: 68.20

52.2 Szállítást kiegészítő tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, nevezetesen a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése vagy közvetlenül a szállítás előtt és után vagy a szállítás közbeni árukezelés. Idetartozik az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása is.

52.21 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a személy, állat vagy áru szárazföldi szállításához kapcsolódó tevékenység:

• a vasúti és buszpályaudvarok, árukezelő állomások üzemeltetése

• a vasúti infrastruktúra működtetése

• autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpárparkoló, lakókocsi, lakóautó, téli tároló üzemeltetése

- váltóállítás, vasúti tolatás, szerelvény-összekapcsolás

- a vontató és az út menti segélyszolgálat

- a gáz cseppfolyósítása szállítási célból

- parkoló üzemeltetése, parkolási díj beszedése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rakománykezelés, lásd: 52.24

52.22 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- személy, állat vagy áru vízi szállításához kapcsolódó tevékenység

• terminál (pl. kikötői, dokk, rakpart, gát) üzemeltetése

• zsilip stb. üzemeltetése

• navigációs, révkalauzi és kikötési tevékenység

• átrakodó és hajómentő tevékenység

• világítótorony üzemeltetése

• hajómentés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- rakománykezelés, lásd: 52.24

- a sport- és szabadidőhajó, kishajókikötő üzemeltetése, lásd: 93.29

52.23. Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- személy, állat vagy áru légi szállításához kapcsolódó tevékenység:

• terminál (légikikötő stb.) üzemeltetése

• légikikötői, légi útvonali és forgalomirányítási tevékenység

• légi közlekedést segítő földi szolgáltatás

- tűzoltás és tűzmegelőző tevékenység a repülőtéren, nem elkülönülten végezve

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rakománykezelés, lásd: 52.24

- a repülőiskola üzemeltetése, lásd: 85.32, 85.53

52.24 Rakománykezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fuvarozott áruk, illetve az utasok csomagjainak be- és kirakodása, a szállítás módjától függetlenül

- a rakodás

- az áruszállító vasúti kocsi be- és kirakodása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a terminálok üzemeltetése, lásd: 52.21, 52.22 és 52.23

52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áru szállítmányozása

- a vasúti, közúti, tengeri vagy légi szállítás megszervezése és/vagy végrehajtása

- az egyedi vagy csoportos küldemény megszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)

- szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása, megszerzése

- a vámügynöki tevékenység

- a tengeri szállítmányozói és légi fuvarozási ügynök tevékenysége

- hajó és repülőgép férőhely ügynöki értékesítése

- az árukezelő művelet, például áruk csomagolása ideiglenes ládákba, azzal a kizárólagos céllal, hogy azt a szállítás időtartamára megvédjék, az ideiglenes csomagolás eltávolítása, mintavételezés, az áruk mérlegelése stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a futárpostai tevékenység, lásd: 53.20

- a közúti-, vízi- és légijármű- és szállításbiztosítási tevékenysége, lásd: 65.12

- az utazásközvetítés, lásd: 79.11

- az utazásszervezés, lásd: 79.12

- az egyéb turizmussal összefüggő szolgáltatás, lásd: 79.90

53 Postai, futárpostai tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a postai és futárpostai szolgálat, levelek és csomagok felvétele, szállítása és kézbesítése. Idetartozik a helyszíni kézbesítés és a küldönc szolgáltatás is.

53.1 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

53.10 Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)

Ebbe a szakágazatba tartozik az egy vagy több kijelölt egyetemes szolgáltatást nyújtó által egyetemes kötelezettséggel végzett postai szolgáltatási tevékenység. Ezek a szolgáltatások magukban foglalják az általános szolgáltatási infrastruktúra használatát, beleértve a postai árusító helyeket, a szortírozó- és feldolgozó berendezéseket, a postai felvevő, illetve kézbesítőjáratokat. A kézbesítés vonatkozhat pl. levélpostára, levelekre, képeslapokra, nyomtatott papírokra, termékekre vagy dokumentumokra (újság, időszaki kiadványok, reklámhordozók stb.), kisebb csomagokra. Szintén idetartoznak az egyetemes szolgáltatási kötelezettségnek való megfelelést támogató egyéb szolgáltatások is.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- levélposta, levélszerű kisebb küldemények és csomagok (belföldi vagy nemzetközi) felvétele, szortírozása, szállítása és kikézbesítése egyetemes szolgáltatási kötelezettséggel végzett postai szolgáltatások keretében; a szállítás történhet egy- vagy akár többféle szállítási mód igénybevételével, saját tulajdonú szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával is

- a levelek és csomagok begyűjtése postaládából vagy postahivatalból

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a postai zsíró- és a postabanki takarékbetéttel és a pénzesutalvánnyal kapcsolatos tevékenység, lásd: 64.19

53.2 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

53.20 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- levelek, levélszerű kisebb küldemények és csomagok felvétele, szortírozása, szállítása és kikézbesítése (belföldi vagy nemzetközi), ha azt nem egyetemes kötelezettség keretében végzik; a szállítás történhet egy- vagy többféle szállítási mód igénybevételével, saját tulajdonú szállítóeszközzel vagy akár tömegközlekedés használatával is

- a levél, csomagküldemény kézbesítése, háztól házig vitele

- étel házhozszállítása

- a vásárolt áruk helyi kézbesítése (házhozszállítás)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az áruszállítás, lásd: (a szállítás módja szerint) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21, 51.22

I. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza a rövid időtartamú tartózkodás céljára a látogatók és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatást, és az azonnal fogyasztásra alkalmas készétel- és italszolgáltatást. A gazdasági ágon belül nyújtott kiegészítő szolgáltatások mennyisége és típusa változatos lehet.

Nem ebbe a gazdasági ágba tartozik a hosszú időtartamú tartózkodást biztosító, elsődlegesen lakóhelynek minősülő szállás biztosítása, lásd, L (Ingatlanszolgáltatás) nemzetgazdasági ág. Nem ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik továbbá a nem azonnali fogyasztásra alkalmas, illetve a független értékesítési csatornán (nagy- és kiskereskedelem) keresztül árusított ételek és italok szolgáltatása. Ezen ételeknek az elkészítése a C (Feldolgozóipar) nemzetgazdasági ág tartozik.

55 Szálláshely-szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartozik a rövid időtartamú tartózkodás céljára a látogatók és egyéb utazók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartozik a diákok, munkások és hasonló személyek részére nyújtott hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás is. Vannak csak szálláshely-szolgáltatást nyújtó, illetve a szálláshely-szolgáltatást, étkezést és/vagy pihenési, szabadidős lehetőségeket együtt kínáló egységek.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a hosszú időtartamú, jellemzően havi vagy éves tartózkodást biztosító, elsődlegesen lakóhelynek minősülő szállás biztosítása, lásd: L (Ingatlanszolgáltatás) nemzetgazdasági ág

55.1 Szállodai szolgáltatás

55.10 Szállodai szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára, tipikusan napi vagy heti időtartamra a látogatók számára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Idetartoznak a bútorozott, néhány esetben teakonyhával felszerelt vendégszobák és lakosztályok. A vendégek részére további szolgáltatások nyújthatók: pl. étel- és italszolgáltatás, parkolás, mosoda, uszoda, edzőterem, pihenési, szórakozási szabadidős lehetőségek, konferenciaés rendezvénylétesítmények.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

- szálloda

- üdülőszálloda

- apartmanszálloda

- motel

- gyógyszálloda

- konferenciaszálloda

- kaszinószálloda

- motorhotel

- panzió

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- ház, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellegzetesen havi vagy éves időtartamra, lásd:. 68.

55.2 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatás. Az önálló férőhelyekben bútorozott szobák állnak rendelkezésre vagy nappalival/étkezővel, hálószobával, illetve főzési lehetőséggel vagy teljesen felszerelt konyhával rendelkeznek. Ezek a szálláshelyek különböző formában működhetnek. Lehetnek apartmanok, többszintes épületben vagy épületcsoportban levő lakások, egyszintes bungalók, nyaralóházak, falusi házak, faházak. Egyáltalán nem vagy minimális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

- gyermeküdülő, egyéb üdülőház

- vendégház és bungaló

- falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül

- ifjúsági szálló

- turistaszálló, hegyi menedékhely

- menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rövid időtartamú szálláshely-szolgáltatás napi takarítással, ágyneműcserével, étel- és italszolgáltatással, lásd: 55.10

- a házak, illetve bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérbeadása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves időtartamra, lásd: 68..

55.3 Kempingszolgáltatás

55.30 Kempingszolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik

- a rövid időtartamú tartózkodás céljából érkező látogatók számára kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás

- a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása

- menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- hegyi menedékhely, faház, ifjúsági szálló, lásd:. 55.20

55.9 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.

Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:

- diákszálló

- kollégium

- munkásszálló

- családi panzió, szoba bérbeadása

- vasúti hálókocsi

56 Vendéglátás

Ez az ágazat tartalmazza az összes azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas étel és ital kiszolgálást, amely történhet hagyományos étteremben, önkiszolgáló étteremben, olyan étteremben, ahonnét elvihető az étel-ital, állandó vagy ideiglenes elárusítóhelyen, ülőhely biztosításával vagy anélkül. Az a döntő, hogy az ételek közvetlen azonnali fogyasztásra alkalmasak-e, és nem annak a létesítménynek a fajtája, amely a szolgáltatást végzi

Nem tartozik ide olyan készételek előállítása, amelyeket nem azonnali fogyasztásra gyártottak, valamint olyan félkésztermékek sem, amelyek nem tekinthetők készételnek (lásd: 10 Élelmiszer-feldolgozás és 11 Italgyártás). Nem tartozik ide azoknak a nem saját előállítású termékeknek az értékesítése sem, amelyek nem tekinthetők ételnek, sem azok az ételek, amelyek nem alkalmasak azonnali közvetlen fogyasztásra, lásd: G (Nagy- és kiskereskedelem) nemzetgazdasági ág.

56.1 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás

Ez a szakágazat magában foglalja a fogyasztók kiszolgálását étellel úgy, hogy felszolgálják nekik, mialatt ők ülnek vagy a fogyasztók kiszolgálják saját magukat a kitett ételekből (svédasztal) vagy elfogyasztják a kész ételt az adott helyiségben vagy elviszik onnan vagy akár kiszállíttatják. Idetartozik még az ételek elkészítése és felszolgálása azonnali közvetlen fogyasztásra motoros vagy nem motoros járműből vagy élelmiszer-szállító kocsiból.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:

- az étterem

- az önkiszolgáló étterem

- a gyorsétterem

- a pizzaszállító

- az előre elkészített és csomagolt ételek elfogyasztására alkalmas étkezőhely

- a fagylaltos kocsi

- a mozgó élelmiszer-szállító

- az ételkészítő piaci bódé

- a közlekedési eszközben működő étterem, bár, ha elkülönült egységként üzemel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ételek kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99

- a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés (közétkeztetés), lásd: 56.29

56.2 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

Ez az alágazat magában foglalja az egyes eseményekre (eseti étkeztetés) vagy meghatározott időtartamra vonatkozó vendéglátó tevékenységet, valamint a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetést pl. sport- vagy hasonló létesítményekben.

56.21 Rendezvényi étkeztetés

Ebbe a szakágazatba tartozik a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység ellátása, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalommal.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a romlandó áruk feldolgozása viszonteladásra, lásd: 10.89

- a romlandó áruk kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47

56.29 Egyéb vendéglátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a konyhaüzem ételszolgáltatása, azaz a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló ételszolgáltatás, meghatározott időszakban.

Idetartozik még a koncesszióval működő kedvezményes étkeztetés sport- és hasonló létesítményekben. Az ételt többnyire központi egységben készítik.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ételszállítás (pl. közlekedési vállalkozások részére)

- koncessziós ételszolgáltatás a sport- és hasonló létesítményekben

- üzemi étkezdék, menzák, kantinok és kávézók üzemeltetése koncesszióval (pl. üzemben, irodában, kórházban vagy iskolában)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a romlandó áruk feldolgozása viszonteladásra, lásd: 10.89

- a romlandó áruk kiskereskedelmi értékesítése, lásd: 47-es

56.3 Italszolgáltatás

56.30 Italszolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az italoknak előállítása és felszolgálása a helyszínen, azonnali közvetlen fogyasztás céljából.

Ebbe a szakágazatba tartozó szolgáltatás helye:

- a bár

- a kocsma, borozó

- a koktélbár

- a diszkó (túlnyomóan ital felszolgálásával)

- a söröző

- a kávézó

- a gyümölcslé-árusító bár

- a mozgó italárus

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- csomagolt, elkészített italok újraeladása, lásd: 47

- az italok kiskereskedelmi értékesítése automatán keresztül, lásd: 47.99

- diszkó, táncos hely üzemeltetése döntően italfelszolgálás nélkül, lásd: 93.22

J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az információs és kulturális termékek előállítása és elosztása, az információs, kulturális, valamint adat- vagy kommunikációs termékek továbbítása vagy elosztása, információtechnológiai tevékenységek, adatfeldolgozás és egyéb információtechnológiai tevékenység.

Ennek a nemzetgazdasági ágnak a fő tevékenységei: a kiadói tevékenység (58) beleértve a szoftverkiadást, a film-, videogyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel rögzítése és zenemű kiadását (59), rádió-televízió műsorösszeállítást és műsorszolgáltatást (60), a távközlést (61), az információtechnológiai szolgáltatást (62) és az egyéb információszolgáltatást (63).

A kiadási tevékenységbe tartozik a tartalom szerzői jogának (copyrights) megszerzése, és ezen tartalom nyilvános megosztása a nagyközönséggel bármely formában. Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a kiadás minden megjelenési formája (nyomtatva, elektronikus /internet/ vagy audio-, multimédia-termékként, mint CD-ROM stb.).

A televízióműsor-gyártást, a műsor-összeállítást, műsor-szolgáltatást és a zenemű terjesztését az 59, 60 és 61 ágazat tartalmazza, ezek a televíziós tevékenység vertikumának különböző részei. Egyedi műsorszámok, mint filmek, televíziós sorozatok gyártása az 59-es ágazatba tartozik, míg egy komplett TV-csatorna program összeállítását az 59-es ágazatban előállított műsorszámokból vagy más elemekből (mint pl. az élő híradás) a 60-as ágazat tartalmazza. Ugyancsak idetartozik ezen programok gyártó általi szétosztása. A 61-es ágazatba tartozik a teljes televíziós műsorok műsorelosztása harmadik fél által, bármilyen tartalmi változtatás nélkül. A műsorok szétosztása, történhet földi, műholdas műsorszóró vagy kábeltévés rendszerek közvetítésével.

58 Kiadói tevékenység

Ez az ágazat tartalmazza a könyv, brosúra, prospektus, szótár, lexikon és enciklopédia, atlasz, térkép és grafikai mű kiadását; a napilap, folyóirat és időszaki kiadványok, címtárak, levelezőlisták kiadását, és egyéb kiadó tevékenységeket beleértve a szoftverkiadást.

A kiadói tevékenységbe tartozik a tartalomhoz (információs termékhez) kapcsolódó szerzői jogok (copyrights) megszerzése, továbbá az ilyen tartalom elérhetővé tétele a nagyközönség számára, miközben a kiadó a tartalmat különböző formákban reprodukálja és terjeszti. Ebbe az ágazatba tartozik a kiadás minden lehetséges formája (nyomtatott, elektronikus vagy hang alakban az interneten vagy egyéb multimédiás termékként, mint amilyen a CDROM tájékoztató kiadványok), a mozgókép terjesztésének kivételével.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a mozgókép, video- és mozifilmek kiadása DVD-n és hasonló egyéb hordozón, lásd: 59

- és az eredeti (master) hanganyag elkészítése lemezekhez vagy egyéb audio-hanghordozókhoz, lásd: 59

- nyomdai tevékenység, lásd: 18.11, 18.12

- a felvett anyagok tömeges sokszorosítása, lásd: 18.20

58.1 Kiadói tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a könyvek, újságok, magazinok és egyéb időszaki kiadványok, címtárak és levelező listák, és egyéb művek kiadása, mint a fénykép, metszet, képeslap, menetrend, formanyomtatvány, poszter és a művészeti reprodukció. Ezeknek a műveknek az előállításához alkotóképesség szükséges és az alkotást szerzői jog védi.

58.11 Könyvkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik a könyvkiadás, nyomtatott és elektronikus (pl. CD, elektronikus megjelenítők) vagy hang formában vagy az interneten.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a könyv, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék kiadása, beleértve a szótárat és az enciklopédiát is

- az atlasz, térkép és grafikai mű kiadása

- a hangoskönyvek kiadása

- az enciklopédia stb. kiadása CD-ROM-on

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a földgömb készítése, lásd: 32.99

- a reklámanyagok készítése, lásd: 58.19

- a zenei gyűjtemények/kották kiadása, lásd: 59.20

- a független alkotói tevékenység, lásd: 90.03

58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan címtár, jegyzék kiadása, amely tényeket, információkat (adatbázisok) védett formában tartalmaz, de a tartalom nem védett. A címtár, jegyzék elektronikus és nyomtatott formában egyaránt megjelenhet.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a címjegyzék kiadása

- a telefonkönyvek kiadása

- az egyéb címtárak és jegyzékek, összeállítások kiadása, mint pl. jogi eseti döntések gyűjteménye, gyógyszerészeti kézikönyv (compendia) stb.

58.13 Napilapkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan lapok, hirdetési újságok kiadása, amelyek legalább négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik

- a hírügynökségi tevékenység, lásd: 63.91

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb mint négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és televízióműsor-újságok kiadása is.

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a következő termékek kiadása (beleértve az on-line kiadást):

• katalógus

• fénykép, metszet és levelezőlap

• üdvözlőlap

• formanyomtatvány

• plakát, művészeti alkotás reprodukciója

• reklám-, hirdetési anyag

• egyéb nyomtatott anyag

- statisztikák és más információk on-line megjelentetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hirdetési újságok kiadása, lásd: 58.13

- az on-line szoftverellátás, felhasználói tárhely (hosting) és alkalmazás szolgáltatása (ASP), lásd: 63.11

58.2 Szoftverkiadás

58.21 Számítógépes játék kiadása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

• számítógépes játékok (bármely platformra)

58.29 Egyéb szoftverkiadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem egyedi megrendelésre készült (készregyártott) szoftver kiadása, beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényhez saját számlás alapon:

• operációs rendszer

• üzleti vagy egyéb felhasználói szoftverek

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szoftversokszorosítás, lásd: 18.20

- a nem egyedi szoftver-kiskereskedelem, lásd: 47.41

- a kiadáshoz nem köthető szoftver-előállítás, beleértve a program fordítását vagy rendszerhez illesztését speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 62.01

- on-line szoftverszolgáltatás, felhasználói tárhely (hosting) és más alkalmazásszolgáltatás nyújtása (ASP), lásd: 63.11

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

Ebbe az ágazatba tartozik a mozgókép gyártása filmszínházi és nem filmszínházi célra filmen, videoszalagon, DVD-én vagy más jelhordozón közvetlen filmszínházi vetítésre vagy televíziós műsorhoz; továbbá az e tevékenységeket elősegítő szolgáltatások, mint szerkesztés, vágás, másolatok készítése stb.; a mozgókép terjesztése, más ágazatok számára és mozgókép vagy egyéb film vetítése. Ebbe az ágazatba tartozik a film és egyéb képhordozó terjesztési jogainak adásvétele is.

Idetartozik a hangfelvétel készítése, így az eredeti (master-) hangfelvétel elkészítése, megjelentetése, promóciója, és terjesztése. Ebbe az ágazatba tartozik a zenemű kiadása, valamint a hangfelvétel készítése stúdióban vagy egyéb helyszínen.

59.1 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Ebbe az alágazatba tartozik a mozgókép gyártása filmszínházi és nem filmszínházi célra filmen, videoszalagon, DVD-n vagy egyéb hordozón, beleértve a digitális terjesztést is, közvetlen filmszínházi vetítésre vagy televíziós műsorhoz; továbbá e tevékenységeket elősegítő szolgáltatások, mint a szerkesztés, vágás, másolatok készítése stb.; mozgóképek és egyéb filmtermékek (video, DVD stb.) terjesztése más ágazatok számára; valamint vetítésük.

Ebbe az alágazatba tartozik a mozgóképek és egyéb filmek terjesztési jogainak adásvétele is.

59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mozifilmek, videok, televíziós műsorok (televíziós sorozatok, dokumentumfilmek stb.), film és TV-s reklámok előállítása, legyártása.

- filmes archívumokhoz kapcsolódó tevékenység stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a filmek másolása (kivéve a filmszínházi forgalmazáshoz készülő kópiák készítését) hang- és videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master-) példányokról, lásd: 18.20

- felvételes videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.43

- üres videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.52

- mind a felvételes, mind az üres videokazetták, CD-k, DVD-k kiskereskedelme, lásd: 47.63

- a filmgyártás utómunkálatai, lásd: 59.12

- a hangfelvétel készítése és könyvek felvétele hangszalagra, lásd: 59.20

- a televíziós műsorszolgáltatás, lásd: 60.2

- a televíziós csatorna teljes programjának elkészítése, lásd: 60.2

- az olyan filmfeldolgozás, amelyet nem a filmipar számára végeznek, lásd: 74.20

- a színházi vagy művészeti ügynöki tevékenység, lásd: 74.90

- a felvételes videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség számára, lásd: 77.22

- az események, kongresszusok stb. egyidejű (szimultán) élő televíziós felvételének feliratozása, lásd: 82.99

- az önálló színészi, rajzolói, rendezői, díszlettervezői és színpadtechnikai tevékenységek, lásd: 90.0

59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

Ebbe a szakágazatba tartoznak a szerkesztés, vágás, a mozgókép különböző típusú hordozói közötti másolás, a feliratozás, a címek és stáblista elkészítése, számítógépes grafikai utómunkálatok, animációk és speciális effektusok, trükkök készítése, mozifilm előhívása, kidolgozása, a filmlaboratórium és a filmanimáció műhelyeiben végzett tevékenységek.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a filmek másolása (kivéve a filmszínházi forgalmazáshoz készülő kópiák készítését) hang- és videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master-) példányokról, lásd: 18.20

- a felvételes videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.43

- az üres videokazetták, CD-k, DVD-k nagykereskedelme, lásd 46.52

- mind a felvételes, mind az üres videokazetták, CD-k, DVD-k kiskereskedelme, lásd: 47.63

- olyan filmfeldolgozás, felvételkészítés, amit nem a filmipar számára végeznek, lásd: 74.20

- a felvételes videokazetta és DVD kölcsönzése a nagyközönség számára, lásd: 77.22

- az önálló színészi, rajzolói, rendezői, díszlettervezői és színpadtechnikai tevékenységek, lásd: 90.0

59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

Ebbe a szakágazatba tartozik a filmek, videokazetták, DVD-k és hasonló termékek terjesztése mozik, televíziós hálózatok és állomások, kiállítások, bemutatók számára.

Idetartozik a filmek, videokazetták, DVD-k és hasonló termékek terjesztésével kapcsolatos jogok megszerzése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a filmek másolása, hang- és videoszalagok, CD-k és DVD-k sokszorosítása eredeti (master) példányokról, lásd: 18.20

- felvételes videokazetták és DVD-k nagykereskedelme, lásd: 46.43

- felvételes videokazetták és DVD-k kiskereskedelme, lásd: 47.63

59.14 Filmvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- filmek és videók vetítése mozikban, szabadtéren vagy más nyilvános vetítési lehetőségek keretében

- a filmklubok keretében végzett filmvetítés

59.2 Hangfelvétel készítése, kiadása

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása

Ebbe a szakágazatba tartozik a hangfelvételek eredeti (master-) példányának elkészítése mint például hangszalagok és CD-k; megjelentetésük; promóciójuk és terjesztésük a nagy- és kiskereskedők vagy közvetlenül a nagyközönség felé. A kiadás említett tevékenységeit az eredeti hangfelvételt készítő gazdasági egység maga is végezheti, de mások is közreműködhetnek. Más kiadói tevékenysége esetén az eredeti hangfelvételt készítőnek kell gyakorolnia az eredeti felvétel sokszorosításához és terjesztéséhez kapcsolódó jogokat. Ebbe a szakágazatba tartozik a stúdiókban vagy egyéb helyeken végzett hangfelvételhez kapcsolódó szolgáltatás, beleértve a felvett (nem élő) rádióműsorok összeállítását.

Ez a szakágazat tartalmazza a zeneműkiadást, beleértve a zenemű szerzői jogának megszerzésével és regisztrálásával kapcsolatos tevékenységeket, a promóciót, a jogok átruházását és felhasználását a zeneművek rádiós, televíziós, filmes felvételéhez, élő előadásokhoz, nyomtatásban és egyéb formában. A gazdasági egységnek az ilyen tevékenységhez saját szerzői joggal kell rendelkeznie vagy a tulajdonos megbízásából a szerzői jog kezelőjeként kell fellépnie. Ebbe a szakágazatba tartozik a zenei gyűjtemények/kották kiadása is.

60 Műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartozik a tartalom elkészítése vagy a tartalom elosztási jogának megszerzése, s azt követően e tartalom sugárzása; ilyen a rádió-, televízióműsor és szórakoztatáshoz kapcsolódó adatprogram, a hírműsor, a beszélgetős műsor stb. Idetartozik az olyan adatszórás is, amely jellemzően a rádió- vagy televízióműsor szórásához kapcsolódik. A műsorszórás különböző technológiákat alkalmazva történhet, a légkörben, műhold, kábelhálózat vagy internet közvetítésével. Ebbe az ágazatba tartozik a tipikusan keskeny sávon (például: kábelen) közvetített egy területre szakosodó programok készítése is, például hírműsor, sportműsor, oktatási és ifjúsági műsor díjazásért vagy szerződéses alapon harmadik fél részére, aki később a nagyközönség felé sugározza.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a kábeles és más előfizetéses műsor-összeállítás terjesztése, lásd: 61.

60.1 Rádióműsor-szolgáltatás

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az audiojelek szórása rádióműsor-szóró stúdiók és hangműsorok elosztását végző berendezések igénybevételével, hogy a rádióműsor eljusson a nagyközönséghez, a műsorterjesztőkhöz vagy az előfizetőkhöz

- a rádióhálózat tevékenysége, azaz a rádión hallható programok gyűjtése, sugárzása a hálózati pontokra és műsorterjesztőkhöz vagy előfizetőkhöz, a légkörbe sugározva, kábelen vagy műholdon közvetítve

- az internet (internetes rádióállomás) közvetítésével végzett műsorszórás

-az olyan adatszórás, amelyet a rádióműsor-szórásba integráltak

Nem ebbe a szakágazatba:

- a felvett rádióműsor készítése, lásd: 59.20.

60.2 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Ebbe a szakágazatba tartozik a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó minden tevékenység, beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élő tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását.

Az elkészült televíziós program továbbítását végezheti a műsor készítője vagy egy harmadik fél terjesztőként, mint például a kábelszolgáltatók vagy a műholdas televíziószolgáltatók. Idetartozik az olyan adatszórás is, amelyet a televíziós műsorszórásba integráltak.

A műsorösszeállítás lehet általános vagy speciális jellegű (pl., egy területre szakosodó, mint hírek, sport, oktatás vagy ifjúsági műsor).

Idetartozik a felhasználók számára az ingyenesen és a csak előfizetés alapján elérhetővé tett műsorok. A műsorcsatornák választható (video-on-demand) műsorainak összeállítása.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a televíziós műsorelemek (mozifilmek, dokumentumműsorok, beszélgetős műsorok, reklámok stb.) gyártása, amelyek nem kapcsolhatóak a műsorszóráshoz, lásd: 59.11

- a csatornacsomagok összeállítása, és ezeknek a csomagoknak az elosztása műsorkészítés nélkül, lásd: 61.

61 Távközlés

Ez az ágazat tartalmazza a távközlést (telekommunikációt) és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek révén beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel továbbítható. Ezt olyan távközlő berendezésekkel végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak. Az ágazatba tartozó tevékenységek közös vonása, hogy a tartalom továbbítását a nélkül végzik, hogy annak létrehozásában részt vennének. Az ágazaton belüli csoportosítás alapja a működtetett infrastruktúra.

A televíziójel továbbítása esetén a távközlés magában foglalhatja teljes csatornák műsorszerkezetének összekapcsolását (a 60 ágazatban gyártott) programcsomagokba terjesztés céljából.

61.1 Vezetékes távközlés

61.10 Vezetékes távközlés

Ebbe a szakágazatba tartoznak:

- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak:

• a kapcsoló és átviteli berendezés működtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélővonalon, mikrohullámon vagy távbeszélővonal és műholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon

• a kábeles elosztó rendszer működtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására)

• az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal működő jel átvitelre.

Ezt olyan távközlő berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása.

- a vezetékes infrastruktúrát működtető által nyújtott internet-hozzáférés is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90

61.2 Vezeték nélküli távközlés

61.20 Vezeték nélküli távközlés

Ebbe a szakágazatba tartoznak:

- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, hozzáférést biztosító szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezeték nélküli távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak.

Az átvivő-berendezések a légkörben minden irányú sugárzással továbbítják a rádióhullámot, akár egy technológiával, akár többfélét kombinálva.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- azok a karbantartó, üzemeltetési tevékenységek, amelyek a személyhívó (pager), a mobil- és más vezeték nélküli távközlési (telekommunikációs) hálózatokhoz kapcsolódnak.

- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a hálózat tulajdonosaitól és működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva üzleti- és háztartási célú vezeték nélküli távközlési szolgáltatás (a műholdas kivételével) nyújtása.

- a vezeték nélküli infrastruktúrát működtető által biztosított internet-hozzáférés is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90

61.3 Műholdas távközlés

61.30 Műholdas távközlés

Ebbe a szakágazatba tartoznak:

- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó, karbantartó, a hozzáférést biztosító szolgáltató tevékenységek, amelyek a műholdas távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak.

- A kábelhálózatokból, helyi televízió- vagy rádió állomás-hálózatokból kapott látható, hallható vagy szöveges műsorösszeállítások eljuttatása a fogyasztókhoz közvetlen műholdas rendszereken keresztül. (Az idesorolt egységek általában nem készítenek műsorösszeállítást.)

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a műholdas infrastruktúrát működtető által biztosított internet-hozzáférés.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90

61.9 Egyéb távközlés

61.90 Egyéb távközlés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális távközlési (telekommunikációs) szolgáltatás nyújtása, mint a műholdas nyomkövetés, a távolságmérés távközlési eljárással és a radarállomások üzemeltetése

- a műholdas végberendezések és ezekhez kapcsolt eszközök szolgáltatása, amelyeket egy vagy több földi kommunikációs rendszerhez kapcsoltan üzemeltetnek, és képesek távközlésre (adásra és vételre) a műholdas rendszerekkel

- az internet- hozzáférés biztosítása hálózatokon keresztül felhasználó (kliens) és az internet-szolgáltató között, amennyiben a szolgáltató hálózat nincs az internet-szolgáltató tulajdonában, irányítása alatt, ilyen például a kapcsoltvonali/betárcsázós internet-hozzáférés stb.

- telefon- és internet-hozzáférés biztosítása a felhasználók számára szabadon hozzáférhető eszközökön

- a távközlési szolgáltatás biztosítása létező telekommunikációs kapcsolatokon keresztül:

• hangtovábbítás internetprotokollon keresztül, azaz VOIP (Voice Over Internet Protocol)

- a távközlési szolgáltatás viszonteladása (például: hálózati kapacitás beszerzése és újraeladása, kiegészítő szolgáltatás nyújtása nélkül)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési infrastruktúrát üzemeltetők által biztosított internet-hozzáférés, lásd: 61.10, 61.20, 61.30.

62 Információ-technológiai szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartozik az információ-technológiai területen nyújtandó szakértői tevékenység: szoftver írása, módosítása, tesztelése és ezek támogató szolgáltatása; a számítógép-hardvert, -szoftvert, és kommunikációs technológiát integráló számítógépes rendszerek tervezése; kihelyezett számítógépes rendszer és/vagy adatfeldolgozási rendszer üzemeltetése (az ügyfél helyszínén) és egyéb számítógéppel kapcsolatos szakértői vagy technikusi tevékenység.

62.0 Információ-technológiai szolgáltatás

62.01 Számítógépes programozás

Ebbe a szakágazatba tartozik a szoftverek írása, módosítása, tesztelése, ezek támogató szolgáltatása.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- programnyelvek struktúrájának és tartalmának tervezése és/vagy megírása, amelyek szükségesek a következők megalkotásához, megvalósításához:

• rendszerszoftver (beleértve a korszerűsítést, javítást)

• szoftveralkalmazás (beleértve a korszerűsítést, javítást)

• adatbázisok

• weboldalak tervezése és programozása

- szoftver adaptációja, azaz meglevő alkalmazás módosítása és konfigurálása, hogy a funkcionálisan illeszkedjék a megrendelő információs rendszerének környezetébe, a nem egyedi szoftver fordítása vagy rendszerhez illesztése speciális piaci igényekhez díjazásért vagy szerződéses alapon

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a (készszoftver-) programcsomag-kiadás, lásd: 58.29

- a speciális igényekre készült nem egyedi szoftver fordítása vagy adaptálása saját számlára, lásd: 58.29

- olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja a hardvert, szoftvert és a kommunikációs technológiát, akkor is, ha a szoftver annak része, lásd: 62.02.

62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan számítógépes rendszer tervezése, amely integrálja a hardvert, a szoftvert és egyéb információtechnológiát, valamint az erre vonatkozó tanácsadás.

A szolgáltatás magában foglalhatja a kapcsolódó felhasználói oktatást.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a központi számítógép (nagygép) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 33.20

- hardver, szoftver kereskedelme, lásd: 46.51, 47.51

- a személyi számítógép installálása (felállítása), lásd: 62.09

- a szoftverek telepítése, számítógép összeomlás utáni helyreállítás, lásd: 62.09

62.03 Számítógép-üzemeltetés

Ebbe a szakágazatba tartozik az ügyfél számítógéprendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének helyszíni irányítása, üzemeltetése, valamint az ezeket segítő szolgáltatás.

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a máshova nem sorolt információ-technológiai és számítástechnikai tevékenységek:

- a számítógép összeomlás utáni helyreállítása

- a személyi számítógép installálása (felállítása)

- a szoftvertelepítés (installáció)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítógép-programozói tevékenység, lásd: 62.01

- a központi számítógép (nagy gép-) és hasonló számítógépek installálása, lásd: 33.20

- a számítógépes tanácsadás, lásd: 62.02

- a számítógép-üzemeltetés, lásd: 62.03

- adatfeldolgozás és tárhely-szolgáltatás (hosting), lásd: 63.11

63 Információs szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartoznak a web-es kereső portál szolgáltatások (web searching), adatfeldolgozási és hálózati tárhelyet biztosító (webhosting) szolgáltatások, valamint az elsődlegesen információszolgáltató egyéb tevékenységek.

63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik az infrastruktúra szolgáltatása, tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz, valamint a világhálón kereső eszköz, internetes portál szolgáltatása.

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az infrastruktúra kiépítése a tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb hálózati szolgáltatáshoz

- a speciális tárhely szolgáltatás, mint:

• web hosting,

• on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás

• felhasználói tárhelyszolgáltatás,

- egyéb felhasználói szolgáltatás,

- általános időmegosztásos szolgáltatás a központi számítógéptől a felhasználók felé

- az adatfeldolgozás:

• az ügyféltől kapott adatok teljes feldolgozása

• jelentések összeállítása az ügyfél adataiból

• adatrögzítés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az a tevékenység, ahol a szolgáltató a számítógépet csak eszközként (a szolgáltatás teljesítéséhez) használja; ezekben az esetekben a teljesített szolgáltatást a szolgáltatás jellege alapján soroljuk be

63.12 Világháló-portál szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik a világhálón megjelenő kereső oldalak működtetése, amely könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internet-címeket és a tartalmat kezelő kiterjedt adatbázisokat. Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan egyéb internetes portálként működő weboldal szolgáltatás, amely - mint például egy médiaoldal - a tartalmat időszakonként frissíti.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- könyv, napilap, folyóirat stb. kiadása interneten, lásd: 58

- műsorszórás az interneten keresztül, lásd: 60

63.9 Egyéb információs szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik a hírügynökségi, illetve az egyéb, még nem említett információszolgáltatási tevékenység.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a könyvtári és levéltári tevékenység, lásd: 91.01

63.91 Hírügynökségi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hír- és sajtóügynökségi tevékenység, a média ellátása hírekkel, képekkel és cikkekkel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a független fotóriporteri tevékenység, lásd: 74.20

- a független újságírói tevékenység, lásd: 90.03.

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a máshova nem sorolt információs tevékenységek, mint például:

- a számítógép alapú telefonos információszolgáltatás

- az információkeresés díjazásért vagy szerződéses alapon

- a sajtófigyelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a telefoninformációs (call-center) tevékenység, lásd: 82.20.

K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden pénzügyi közvetítő tevékenység, beleértve a biztosítást, viszontbiztosítást, nyugdíjalapokat, valamint a pénzügyi közvetítést segítő tevékenységeket.

64 Pénzügyi közvetítés (kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység)

Ebbe az ágazatba tartozik a pénzforrások gyűjtése és újraelosztása, kivéve azokat, amelyek a biztosítást, a nyugdíjalapokat és a kötelező társadalombiztosítást szolgálják.

Megjegyzés: ebben az ágazatban a nemzeti intézmények rendelkezéseinek valószínűleg meghatározó szerepük van az osztályozás ezen területén.

64.1 Monetáris közvetítés

Ebbe az alágazatba tartozik:

- meghatározott időre lekötött, átruházható betétek formájában megjelenő, naponta elszámolt pénzforrások gyűjtése, melyek a jegybanki források kivételével, a nem pénzügyi szektortól származnak.

64.11 Jegybanki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a forgalomban lévő pénzmennyiség szabályozása

- pénzellátás figyelése és ellenőrzése

- a pénzintézetek közti elszámolás céljára letét képzése

- a bankrendszer működésének felügyelete

- az ország nemzetközi tartalékainak birtoklása

- az állam bankáraként végzett tevékenységek

- külföldi pénznemek hivatalos árfolyamainak jegyzése

- jegybanki alapkamat megállapítása

- jegybanki számlavezetés a jegybanktörvényben meghatározott alanyi körben

- az országos fizetési és elszámolási rendszer kialakítása

- készpénzkibocsátás

- deviza- és aranytartalékok kezelése

A nemzeti (központi) bankok tevékenysége szervezeti okokból eltérhet ettől.

64.19 Egyéb monetáris közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik a betétek és vagy a betétjellegű források gyűjtése, a hitel vagy kölcsönnyújtás, egyéb monetáris közvetítés. A hitelnyújtás különböző formákban történhet: kölcsönként, jelzáloghitelként, hitelkártyához kapcsolódóan stb. A fenti tevékenységeket általában a jegybankon kívüli monetáris intézmények végzik, úgymint:

- bankok

- szakosított hitelintézetek

- takarékszövetkezetek

- hitelszövetkezetek

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a postazsírói és posta-takarékbanki és pénzutalvánnyal kapcsolatos tevékenység

- a lakástakarék pénztárak, amelyek lakáshitel nyújtására szakosodtak és betétet is gyűjtenek

- pénzrendelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott intézmény, amely nem betétgyűjtő, lásd: 64.92

- a hitelkártya-tranzakció feldolgozása és elszámolása, lásd: 66.19

64.2 Vagyonkezelés (holding)

64.20 Vagyonkezelés (holding)

Ebbe a szakágazatba tartoznak a vagyonkezelő társaságok tulajdonában álló gazdasági szervezetek csoportja fölött gyakorolt irányító és ellenőrző szolgáltatások. A vagyonkezelő társaságok a tulajdonukban lévő szervezetek részvényeinek, ellenőrzésre jogot biztosító többségét birtokolják. Az ebbe a szakágazatba tartozó vagyonkezelő (holding) szervezet nem nyújt semmilyen egyéb szolgáltatást azoknak az üzleti vállalkozásoknak, amelyekben tőkebefektetéssel rendelkezik pl. nem igazgat vagy vezet más gazdasági egységeket.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vállalkozás aktív vezetése, stratégiai tervezés és a döntéshozatal, lásd: 70.10

64.3 Befektetési alapok és hasonlók

64.30 Befektetési alapok és hasonlók

Ebbe a szakágazatba olyan jogi személyek tartoznak, amelyek a részvényesek vagy a kedvezményezettek nevében értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszközök összegyűjtésének szervezésére jogosultak, de azokat nem kezelik. Ezek az egyéni igényekre szabott portfóliók sajátos befektetési jellemzőkkel rendelkeznek, úgymint diverzifikáció, kockázat, megtérülési ráta és árvolatilitás. Ezek a szervezetek kamatot, osztalékot és egyéb tulajdonosi jövedelmet "termelnek", de alacsony munkavállalói létszámmal vagy anélkül működnek, és a szolgáltatásértékesítésből származó jövedelemből nem részesülnek.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyílt végű befektetési alap

- a zárt végű befektetési alap

- a tőkebefektetési alapok

- letétek, ingatlanszámlák, amelyeket letéti megállapodás, akaratnyilvánítás vagy képviseleti megállapodás útján kezelnek a befektetők érdekében/javára

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olyan befektetési alap tevékenysége, amelynek bevétele áru vagy szolgáltatás értékesítéséből származik, lásd: a főtevékenység szerinti TEÁOR-szakágazatban

- a vagyonkezelés (holding), lásd: 64.20

- a nyugdíjalap, lásd: 65.30

- az alapkezelés, lásd: 66.30

64.9 Egyéb pénzügyi közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartoznak a monetáris intézményeken kívüli pénzügyi közvetítők tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik

- a biztosítás és a nyugdíjalapok, lásd: 65

64.91 Pénzügyi lízing

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az a lízing, amelyben a szerződésben kikötött időtartam közelítőleg az eszköz várható élettartamához igazodik, s a lízingbevevő jogosult a használatból eredő minden haszon szedésére, és viselnie kell a tulajdonból eredő összes kockázatot és terheket; az eszköz tulajdonjoga a futamidő végén lehet átruházható vagy nem átruházható; az ilyen típusú lízingek az összes vagy gyakorlatilag az összes költséget - beleértve a kamatot is - fedezik

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az operatív lízing a lízingtárgy típusától függően, lásd: 77

64.92 Egyéb hitelnyújtás

Ebbe a szakágazatba tartozik a nem monetáris intézmények hitelnyújtásával összefüggő pénzügyi közvetítés (ilyen pl. a kockázati tőkebefektető cég, az "ágazat-specifikus" bank, befektetőklub). A hitelek nyújtása különböző formában történhet: kölcsönök, jelzáloghitelek, hitelkártyák stb.

A szolgáltatások típusai a következő lehetnek:

- fogyasztói kölcsön nyújtása

- nemzetközi kereskedelem finanszírozása

- hosszú távú ágazati finanszírozás bank által

- bankrendszeren kívüli pénzkölcsönzés

- lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott, nem betétgyűjtő intézmények hitelnyújtása

- zálogházi és záloghitel közvetítői tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a lakásvásárlási hitel nyújtására szakosodott intézmények tevékenysége, amelyek betétet is gyűjtenek, lásd: 64.19

- operatív lízing, a lízingelt eszköz típusának megfelelően, lásd: 77

64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb pénzügyi közvetítés, elsődlegesen olyan forráselosztással, amely nem hitelnyújtásra alapozott:

• faktoring: a követelések üzletszerű megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása

• csereügylet (swap) lejegyzése, opció és egyéb fedezeti megállapodás (hedging)

• sajátszámlás befektetés értékpapírba vagy más pénzügyi eszközbe, ilyen pl. a részvény, a kötvény, a váltó stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a pénzügyi lízing, lásd: 64.91

- a más nevében kötött értékpapír-ügynöki ügylet, lásd: 66.12

- az ingatlan tulajdonának kereskedelme, lízingje és a bérbeadása, lásd: 68

- számla beszedése az adósság felvásárlása nélkül, lásd: 82.91

- támogatás nyújtása tagszervezetek által, lásd: 94.99

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

Ez az ágazat tartalmazza a járadék- és egyéb biztosítási szerződések megkötését, biztosítási díjak befektetését pénzügyi eszközökbe, a jövőbeni károk fedezetéül szolgáló portfólió létrehozása céljából. Idetartozik a direktbiztosítási és viszontbiztosítási tartalékképzés is.

65.1 Biztosítás

Ebbe az alágazatba tartozik az életbiztosítás és annak viszontbiztosítása - megtakarítási elemmel vagy anélkül -, valamint a nem-életbiztosítás.

65.11 Életbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a járadék- és életbiztosítás, a rokkantsággal összefüggő jövedelemkiegészítő biztosítás, valamint a baleseti halál és rokkantság biztosítása (megtakarítással vagy anélkül)

65.12 Nem életbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- minden biztosítási tevékenység, az életbiztosítás kivételével:

• baleset- és tűzkárbiztosítás

• egészségbiztosítás

• utazási biztosítás

• vagyonbiztosítás

• közúti, tengeri, légi és szállítás biztosítás

• pénzügyi veszteség és felelősségbiztosítás

65.2 Viszontbiztosítás

65.20 Viszontbiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik az eredetileg más biztosító által megkötött biztosítási szerződésekhez kapcsolódó kockázat teljes vagy részleges vállalása az élet- vagy nem életbiztosítások területén.

65.3 Nyugdíjalapok

65.30 Nyugdíjalapok

Ebbe a szakágazatba tartoznak azok a jogi személyek (alap, terv, és/vagy program szerinti intézmények), amelyeket kizárólag a járulékfizetők munkavállalóinak vagy az egyéb pénztári tagoknak a nyugdíj kiegészítése céljából hoznak létre. Tartalmazza a szolgáltatással meghatározott hozadékú nyugdíjterveket és az egyéni terveket, ahol a juttatás összegét a tagok hozzájárulásai alapján határozzák meg.

A szolgáltatás nyújtása általában járadék formájában történik. A nyugdíjterv létrejöhet egyszeri vagy rendszeres többszöri befizetéssel; lehet kötelező vagy önkéntes alapú; a hozam lehet nominális, előre meghatározott feltételekkel vagy piaci feltételekhez igazodó. Ha alkalmazotti jogviszonyhoz kötött, munkahelyváltozás esetén lehet átvihető vagy nem átvihető.

A kifizetés időszaka lehet fix idejű, amely időszak minimuma vagy maximuma meghatározott. A megtakarítás lehet örökölhető vagy nem örökölhető.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a munkavállalói járadékterv

- a nyugdíjalapok tervei

- a nyugdíjterv

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyugdíjalap-kezelés, lásd: 66.30

- a kötelező társadalombiztosítás, lásd: 84.30

- a letétkezelés, lásd: 66.19

- a nyugdíjalap-adminisztráció, lásd: 66.29

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a pénzügyi közvetítéshez szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amelyeket nem maguk a pénzügyi közvetítők teljesítenek. Az elsődleges bontás ebben az ágazatban a pénzügyi tranzakció vagy nyújtott finanszírozás típusa szerint történik.

66.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

Ebbe az alágazatba tartozik a fizikai formát öltő vagy elektronikus piacok tevékenysége, amelyeken részvény adásvételét, részvényopciók, kötvények vagy árutőzsdei kontraktusok lebonyolítását végzik.

66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása

Ebbe a szakágazatba tartozik a pénz- és tőkepiacok nem hatósági működtetése, igazgatása, szabályozása és felügyelete, úgymint:

- az árutőzsde működtetése

- jövőbeni árutőzsdeügyletek

- értékpapírtőzsde

- részvénytőzsde

- részvény- vagy áruopciós tőzsde

66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a pénzügyi piacon más nevében kötött ügyletek (pl. brókerek részvényügylete) és az ehhez kapcsolódó tevékenység

- az értékpapír-ügynöki (bróker-) tevékenység

- az árutőzsdei szerződéses ügynöki (bróker) tevékenység

- a pénzváltó irodák tevékenysége stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a saját számlás ügyletek a pénz- és tőkepiacokon, lásd: 64.99

- a portfóliókezelés díjazásért vagy szerződéses alapon, lásd: 66.30

66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a máshol nem említett pénzügyi kiegészítő tevékenység:

- a pénzügyi tranzakciók feldolgozási és elszámolási tevékenysége, beleértve a hitelkártya-tranzakciókat

- a befektetési tanácsadás (személyes egyedi tanácsadás a pénz- és tőkepiaci befektetésekre a pénz- és tőkepiaci tevékenység keretében)

- a jelzálog-tanácsadók és -ügynökök (brókerek) tevékenysége

- a díjazásért vagy szerződéses alapon folytatott őrzési, letétkezelői, megbízási tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- biztosításügynöki és brókeri tevékenység, lásd: 66.22

- az alapkezelés, lásd: 66.30

66.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

Ebbe az alágazatba tartozik a járadék- és egyéb biztosítási szerződések megkötésével kapcsolatos ügynöki (bróker-) tevékenység, valamint az egyéb biztosítási és nyugdíjpénztári tevékenységgel összefüggő kiegészítő szolgáltatás pl. a kárfelmérés és harmadik személy részére végzett ügyintézés.

66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan, biztosítást kiegészítő adminisztratív tevékenységek, mint biztosítási kárbecslés, kárfelmérés, értékbecslés és kárrendezés.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kártérítési igény felmérése

• kárfelmérés, értékbecslés, kárbecslés

• kockázatbecslés

• kockázat- és kárértékelés

• kárbecslés

• kárrendezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az ingatlanbecslés, lásd: 68.3

- az egyéb rendeltetésű becsüsi tevékenység, lásd: 74.90

- a nyomozási tevékenység, lásd: 80.30

66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a biztosítási ügynöki és bróker- (biztosítási közvetítői) tevékenység (járadékszerződés, valamint biztosítási és viszontbiztosítási szerződés értékesítése, megkötése és a szerződésekkel összefüggő tanácsadás).

66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a biztosítási ügyekkel, illetve a csoportos nyugdíjbiztosítással együtt járó vagy azzal szorosan összefüggő tevékenység (kivéve pénzügyi közvetítés, kárbecslés és biztosítási ügynöki tevékenység):

• káreset-értékmentési ügyintézése

• biztosításmatematikusi tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tengeri hajómentés, lásd: 52.22

66.3 Alapkezelés

66.30 Alapkezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik a portfólió- és alapkezelő tevékenység díjazásért vagy szerződéses alapon egyének vállalkozások részére:

- a közös alapok kezelése

- az egyéb befektetési alapok kezelése

- a nyugdíjalapok kezelése

L. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - INGATLANÜGYLETEK

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik a bérbeadóként, ügynökként és/vagy brókerként a következő tevékenységek közül egy vagy több végzése: az ingatlan eladása vagy vétele, ingatlan bérbeadása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, mint például az ingatlan-értékbecslés vagy ingatlan-letétiügynöki tevékenység. Az ebbe az ágba tartozó tevékenységek végezhetők saját és lízingelt ingatlanokra vonatkozóan, díjazásért vagy szerződéses alapon. Idetartozik még az építmények építése is, a tulajdonjog megtartásával vagy az építmény lízingbe adásával együtt.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az ingatlan-vagyonkezelés.

68 Ingatlanügyletek

68.1 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a saját tulajdonú ingatlan vétele és eladása:

• lakások, lakóépületek

• nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat és a bevásárlóközpontokat

• föld, lakótelek

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- az ingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenység nélkül

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épület beruházás eladási célra, lásd: 41.10

- a telekingatlanok felparcellázása a föld értékét növelő tevékenységgel, lásd: 42.99

68.2 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása és üzemeltetése:

• lakások, lakóépületek

• nem lakóépületek, beleértve a kiállítási csarnokokat, a kiállítótermeket, a raktárakat és a bevásárlóközpontokat is

• föld, lakótelek

- lakóházak és bútorozott vagy bútorozatlan lakások vagy apartmanok bérletbe adása tartós használatra, jellemzően havi vagy éves jelleggel

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- épület-beruházás saját üzemeltetés céljából

- a lakásként használt lakókocsik és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése

- a használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése

- a saját raktár, tároló üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- szállodák, apartman-szállodák, panziók, kempingek, lakókocsi-táborok és egyéb nem lakóépületek vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetése, lásd: 55

68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

68.31 Ingatlanügynöki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik az ingatlanügynökségek ingatlan-adásvétellel és - bérbeadással kapcsolatos tevékenysége:

- a közvetítő tevékenység ingatlan vételében, eladásában, bérbeadásában díjazásért vagy szerződéses alapon

- ingatlan-adásvételhez és -bérbeadáshoz kapcsolódó tanácsadás és ingatlan értékbecslés

- az ingatlanvagyon-kezelő tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a jogi tevékenység, lásd: 69.10

68.32 Ingatlankezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik az ingatlankezelés, díjazásért vagy szerződéses alapon.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a jogi tevékenység, lásd: 69.10

- építményüzemeltetés, létesítmény-fenntartó szolgáltatások (szolgáltatások kombinációinak végzése, mint pl. általános belső takarítás, kisebb javítások, karbantartás, szemétkezelés, őrző- és biztonsági szolgálat), lásd: 81.10

- a különleges létesítmények (például katonai támaszpontok, börtönök, és egyéb kormányzati létesítmények) kezelése (kivéve a számítógép-üzemeltetést), lásd: 81.10

M. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

Ebbe a nemzetgazdasági ágba azok a szakosodott, magas szintű képzettséget igénylő szakértői, természettudományos és műszaki tevékenységek tartoznak, amelyek sajátos tudást, szakismeretet és jártasságot nyújtanak a felhasználók számára.

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

Ez az ágazat magában foglalja az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviseletét és védelmét, akár bíróság vagy más jogi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban olyan személy által vagy olyan személyek felügyelete alatt, aki(k) tagja(i) az érintett szakmai kamarának. Ilyen tevékenység pl. a tanácsadás és képviselet polgári ügyekben, büntető ügyekben vagy munkajogi vitákkal kapcsolatban. Magában foglalja a jogi dokumentumok elkészítését is, mint pl. a cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel, cégalapítással, szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi dokumentumok, illetve közokirat, végrendelet, letéti szerződés stb. elkészítését csakúgy, mint a közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott, vizsgáló- és döntőbírói tevékenységet.

Ebbe az ágazatba tartozik továbbá a könyvviteli és egyéb számviteli szolgáltatás, mint pl. számviteli beszámolók, nyilvántartások hitelesítése, pénzügyi mérleg készítése, könyvelés.

69.1 Jogi tevékenység

69.10 Jogi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviselete és védelme akár bíróság vagy más igazságügyi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban az érintett szakmai kamarai tag által vagy annak felügyelete alatt:

• tanácsadás és képviselet polgári ügyekben

• tanácsadás és képviselet büntetőügyekben,

• tanácsadás és képviselet munkajogi vitákkal kapcsolatban

- az általános jogi konzultáció és tanácsadás, jogi dokumentumok elkészítése:

• cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel és cégalapítással kapcsolatban

• szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatban

• közokirat, végrendelet, meghatalmazás elkészítése, letét kezelése

• aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás

- az egyéb közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bírósági tevékenység, lásd: 84.23

69.2 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartása

- a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata

- a beszámolók ellenőrzése, könyvvizsgálata és hitelesítése

- a könyvelés

- az egyéb számviteli szolgáltatások

- a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás készítése

- adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt

- fizetésképtelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos szolgáltatás

- a bérszámfejtés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az adatfeldolgozás, táblázatkészítés, lásd: 63.11

- a vezetői tanácsadás pl. számviteli rendszerre, költségvetés ellenőrzési eljárásra vonatkozóan, lásd: 70.22

- a számlagyűjtés, lásd: 82.91

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

Ez az ágazat magában foglalja az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadást és segítségnyújtást a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. stratégiai és szervezeti tervezés, pénzügyi tervezés és költségvetés-készítés, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, termelésütemezési program és belső ellenőrzés tervezése.

Idetartozik továbbá az ugyanazon gazdasági szervezet gazdasági egységei feletti felügyeleti és irányító tevékenység pl. üzletvezetési, irányítási központi iroda.

70.1 Üzletvezetés

70.10 Üzletvezetés

Idetartozik ugyanazon gazdasági szervezet gazdasági egységei feletti felügyeleti és irányító tevékenység; pl. üzletvezetés; a szervezetre vonatkozó stratégiai vagy szervezeti tervezés és döntéshozó szerep; a hozzájuk tartozó egységek operatív ellenőrzése és a mindennapi működés irányítása.

Ez a szakágazat tartalmazza:

- a központi irodai tevékenységét

- az adminisztrációs irodai tevékenységét,

- a testületi irodai tevékenységét

- a területi és regionális iroda tevékenységét

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a holdingtársaságok irányítással, vezetéssel össze nem függő tevékenysége, lásd: 64.20

70.2 Üzletviteli tanácsadás

70.21 PR*, kommunikáció[53]

Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és operatív segítségnyújtás, beleértve a lobbizást.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a reklámügynöki szolgáltatás és a médiareklám, lásd: 73.1

- a piac- és közvélemény-kutatás, lásd: 73.20

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Ebbe az szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése.

Az üzletviteli szolgáltatás tartalmazhat tanácsadást, útmutatást, és operatív segítségnyújtást az üzleti és közszolgálati tevékenységhez:

- számviteli rendszer módszere, folyamata, költség-elszámolási program és költségvetés-ellenőrzési eljárás tervezése

- üzletviteli és közszolgálati tanácsadás és segítségnyújtás a tervezést, szervezést, hatékonyságot és ellenőrzést, irányítást, a vezetői információs rendszert stb. érintő területeken

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- számítógépes szoftver tervezése számviteli rendszerhez, lásd: 62.01,

- a jogi tanácsadás és képviselet, lásd: 69.10

- a számvitel, könyvelés, könyvvizsgálat és hitelesítés, adótanácsadás, lásd: 69.20

- az építészmérnöki, mérnöki műszaki tanácsadás, lásd: 71.11, 71.12

- a környezetvédelmi, agrár-, biztonsági és hasonló tanácsadás, lásd: 74.90

- a vezetők kiválasztása vagy a felkutatásukkal kapcsolatos konzultáció (fejvadászat), lásd: 78.10

- az oktatási tanácsadás, lásd: 85.60

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe az ágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, építészeti tervezés, építésvezetés, földmérés és térképészeti szolgáltatás.

Idetartozik továbbá a fizikai, vegyi, és egyéb analitikai vizsgálattal kapcsolatos szolgáltatás.

71.1 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe az alágazatba tartozik az építészmérnöki, mérnöki szolgáltatás, mérnöki tervezés, az építkezés ellenőrzése, felügyelete, földmérés, térképészeti és egyéb hasonló tevékenység.

71.11 Építészmérnöki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építészmérnöki tanácsadás:

• az épülettervezés, tervrajzkészítés

• a várostervezés, tájépítés-tervezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 62.02, 62.09,

- a belsőépítészet, lásd: 74.10.

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:

• gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek

• építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek

• vízgazdálkodási projektek

• elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari

és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt

• telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása

- légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása

- geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés

- geodézia:

• földmérés, határ- és telekkimérés

• vízrajzi felmérés

• földfelszín alatti felmérés

• térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a bányászati próbafúrás, lásd: 09.10, 09.90

- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 58.29, 62.01

- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 62.02, 62.09

- a műszaki vizsgálat, lásd: 71.20

- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 72.19

- ipari formatervezés, lásd: 74.10

- a légi fotózás, lásd: 74.20

71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés

Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, mint például:

• akusztikai és rezgésvizsgálat

• ásványok stb. összetételének és tisztaságának vizsgálata

• élelmiszer-higiéniai vizsgálat, beleértve az élelmiszerekkel kapcsolatos állatorvosi vizsgálatot és ellenőrzést

• anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint pl. szilárdság, vastagság, tartósság, rádióaktivitás vizsgálata

• minősítési és biztonsági vizsgálat

• komplett gépek, motorkerékpárok, gépjárművek, elektromos berendezések teljes körű minőségi vizsgálata: stb.

• hegesztések, illesztékek, csatlakozások radiógrafikus vizsgálata

• hibavizsgálat

• környezeti mutatók mérése és vizsgálata: levegő- és vízszennyezettség stb.

- a termékek - pl. fogyasztási javak, repülőgépek, nyomástartó edények, nukleáris üzem, berendezés stb. - tanúsítása, hitelesítése

- a gépjárművek időszakos közlekedésbiztonsági vizsgálata,

- modell-, makett-kísérlet (pl. légijármű-, hajó-, duzzasztómű-makett) tesztelése

- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állat-egészségügyi ellátással keretében végzett laboratóriumi és egyéb vizsgálat, tesztelés, lásd: 75.00

- a humán-egészségügyi diagnózis felállítása, orvosi és fogászati vizsgálat, elemzés, lásd: 86.

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

Ebbe az ágazatba tartozik a tudományos kutatás és fejlesztés három típusa: 1) Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti kutatás, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló dolgokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül. 2) Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti kutatómunka, amely elsődlegesen sajátos gyakorlati célok, problémák megoldására irányul. 3) Kísérleti fejlesztés: szisztematikus tevékenység, amely a korábbi kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére, illetve a már előállítottak vagy bevezetettek lényeges tökéletesítésére irányul.

Az ágazatba tartozó kutatási-fejlesztési tevékenység két kategóriára osztható: természettudományi és műszaki kutatás-fejlesztés; társadalomtudományi és humán kutatásfejlesztés.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a piackutatás, lásd: 73.20

72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Ebbe az alágazatba tartozik a természettudományi, a műszaki alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés

72.11 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik a biotechnológiai kutatás, fejlesztés az alábbi területen:

- a DNS/RNS génállomány (genomika), gyógyszerészeti genetika, génvizsgálatok, génmanipuláció, DNS/RNS-felfejtés/szintetizálás/felerősítés, génképletmásolás és az érzéken túli technológiák használata

- fehérjék és egyéb molekulák: fehérjék és peptidek (a nagy molekulájú hormonok is idetartoznak) felfejtése, szintetizálása, manipulálása, nagy molekulájú gyógyszerek célba juttatási módszere fejlesztése; (fehérjekutatás), proteinek elkülönítése és megtisztítása, sejtreceptorok beazonosítása és jelölése

- sejt- és szövetkultúrák és azok manipulációja (beleértve a szövetállományokat és a bioorvosi tevékenységet), sejtegyesítés, vakcinák/immunrendszer stimulálók, embriómanipuláció

- a biotechnológiai folyamat eljárásai: erjesztés, biofeldolgozás, biolúgozás, biopépesítés, biofehérítés, színtelenítés, biokéntelenítés, bioszűrés és fitoremediáció (szennyeződésmentesítés növényekkel) bioreaktorok segítségével

- gén- és RNS-vektorok: génterápia, vírusvektorok

- bioinformatika: gén- és fehérjeláncokra vonatkozó adatbázisok összeállítása, összetett folyamatok modellezése, beleértve a rendszerbiológiát

- nanobiotechnológia: a nano/mikroelőállítás eszközeinek és folyamatainak alkalmazása olyan eszközök kifejlesztésére, amelyek alkalmasak a biorendszerek elemzésére, a gyógyszerek célba juttatására és diagnosztikai célokra stb.

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- kutatás és kísérleti fejlesztés a természet- és műszaki tudományok területein, kivéve a biotechnológiai kutatást és kísérleti fejlesztést

- kutatás és fejlesztés a természettudományok területein

- kutatás és fejlesztés a műszaki tudományok és technológia területein

- kutatás és fejlesztés az orvostudományok területein

- kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági tudományok területein

- az interdiszciplináris kutatás és fejlesztés, alapvetően természettudományi és műszaki területen

72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Ebbe az alágazatba tartozik a társadalomtudományi és humán alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kutatás és kísérleti fejlesztés a társadalomtudományok területein

- a kutatás és kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein

- az interdiszciplináris kutatás, fejlesztés, alapvetően társadalomtudományi és humán területen

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a piackutatás, lásd: 73.20

73 Reklám, piackutatás

Ebbe az ágazatba tartozik a hirdetési kampány tervezése és megvalósítása, így pl. hirdetések elhelyezése folyóiratban, újságban, rádióban, televízióban és egyéb médiában, illetve megjelenítési struktúrák és bemutatóhelyek tervezése.

73.1 Reklám

73.11 Reklámügynöki tevékenység

Ez a szakágazat felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes skáláját (saját megvalósítással, illetve alvállalkozó bevonásával) beleértve a tanácsadást, a kreatív szolgáltatást, hirdetési anyagok előállítását és vételét.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- hirdetési kampány tervezése és megvalósítása:

• hirdetések tervezése és elhelyezése újságban, folyóiratban, rádióban, televízióban, interneten és egyéb médiában

• szabadtéri hirdetés tervezése és elhelyezése, így pl. hirdetőtábla, falfelület, faliújság és állvány, kirakatrendezés, bemutatóterem tervezése, hirdetések elhelyezése autókon, buszokon stb.

• légi hirdetés

• hirdetési anyagok és minták terjesztése vagy kézbesítése

• standok és egyéb bemutatók, illetve hirdetési helyek készítése

- marketingkampány szervezése és lebonyolítása, illetve a vevőkör megcélzására irányuló egyéb hirdetési szolgáltatás:

• termékpromóció (termékbevezetés),

• értékesítési helyi marketing (point-of-sale)

• levélben továbbított hirdetés

• marketingtanácsadás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hirdetési anyag kiadása, lásd: 58.19

- televízió- és filmreklám elkészítése, lásd: 59.11

- rádióreklám elkészítése, lásd: 59.20

- piackutatás, lásd: 73.20

- a reklámfotózás, lásd: 74.20

- a kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése, lásd: 82.30

- a levelezéssel kapcsolatos tevékenység (címzés, csoportosítás stb.), lásd: 82.19

73.12 Médiareklám

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a médiareklám különböző médiafajták hirdetési idejének és helyének értékesítése vagy viszonteladása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hirdetési hely, idő tulajdonosa (kiadó stb.) általi közvetlen értékesítése, lásd tartalmilag megfelelő szakágazatot

- PR (public relation)- tevékenység, lásd: 70.21

73.2 Piac-, közvélemény-kutatás

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a termék piaci lehetőségeinek, elfogadhatóságának, felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az értékesítés elősegítése és új termék fejlesztése érdekében, beleértve az eredmények statisztikai elemzését

- a közvélemény-kutatás politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények statisztikai elemzése (nem elkülönülten)

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartoznak a szakmai, tudományos és műszaki szolgáltatások (kivéve: jogi és számviteli szolgáltatás, építészmérnöki és mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat és elemzés üzletviteli és vezetői tanácsadás, kutatás-fejlesztés és hirdetés).

74.1 Divat-, formatervezés

74.10 Divat-, formatervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- textília, ruházati cikk, cipő, ékszer, bútor és egyéb belsőépítészeti cikk, valamint egyéb divatcikk, személyes használati vagy háztartási cikk tervezése

- ipari formatervezés, azaz olyan terv megalkotása és fejlesztése, ami fokozza a termék használhatóságát és értékét, javítja a megjelenését, beleértve a termék anyagának, felépítésének, szerkezetének, működésének, formájának, színének és felületkiképzésének meghatározását, figyelembe véve az emberi sajátosságokat és igényeket, a biztonságot, a piacképességet és a termelés hatékonyságát, a piaci igényeket, a használatot és a karbantartást

- grafikai tervezés

- belsőépítészeti tervezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a weboldalak tervezése és programozása, lásd: 62.01

- az építészmérnöki tervezés, lásd: 71.11,

- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával), lásd: 71.12.

74.2 Fényképészet

74.20 Fényképészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üzleti és lakossági képfelvétel készítése:

• portréfényképezés útlevélhez, iskolai célra, esküvői alkalomból stb.

• üzleti, kiadói, divat, ingatlan vagy turisztikai célú fotózás

• légi felvétel készítése

•különféle események, mint pl. esküvő, fogadás stb. megörökítése videofilmen,

- film előhívása:

• ügyfél által készített negatívok, illetve filmszalagok előhívása, nyomtatása, nagyítása

• filmelőhívó és fotónyomtató-laboratóriumi tevékenység

• gyorsfotóüzlet (nem része a fotó-optika üzletnek)

• diakeretezés

• fénykép másolása, restaurálása, fotók helyreállítása

• sajtófotózás/fotóriporteri tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- mikrofilm készítése dokumentumokról

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a filmgyártáshoz és televíziózáshoz kapcsolódó mozgófilm-kidolgozás, lásd: 59.12

- a térképészeti és térinformatikai tevékenység, lásd: 71.12

- érmével működő, önkiszolgáló képfelvétel készítése, lásd: 96.09

74.3 Fordítás, tolmácsolás

74.30 Fordítás, tolmácsolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fordítás és tolmácsolás

74.9 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Ebbe a szakágazatba az általában üzleti ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások széles köre tartozik. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek gyakorlásához magas szintű szakmai, tudományos, illetve műszaki ismeretre van szükség, a folyó napi, általában rövid időtartamú szokványos üzleti tevékenység azonban nem tartozik ide.

Ebbe a szakágazatba tartozik::

- az üzleti ügynöki tevékenység, mint pl. kis- és közepes méretű vállalkozások vételének és eladásának lebonyolítása, beleértve a szakértői tevékenységet, kivéve az ingatlanügynöki szolgáltatást

- a szabadalmakkal kapcsolatos ügynöki tevékenység (szabadalmak vételének és eladásának intézése)

- a becsüsi tevékenység (régiség, ékszer stb.), kivéve az ingatlannal és biztosítással kapcsolatos értékbecslést

- számla, okmány felülvizsgálata, ellenőrzése és fuvarozási díjtételre vonatkozó információ szolgáltatása

- az időjárás-előrejelzés (meteorológia)

- a biztonsági tanácsadás

- a mezőgazdasági tanácsadás (agronómusi, agrárközgazdászi tevékenység)

- a környezetvédelmi tanácsadás

- az egyéb műszaki tanácsadás

- az egyéb, nem műszaki, nem építészmérnöki, nem üzletviteli tanácsadás

- építési költségvetés készítése, ellenőrzése

Ebbe a szakágazatba tartozik továbbá az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítői, ügynöki tevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban vagy sporteseményben való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, valamint könyvek, játékok, műalkotások, fotók stb. elhelyezése kiadóknál, producereknél. Idetartozik továbbá a műszaki, gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzői jogvédelemben részesülők kivételével.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a használt gépjárművek aukciós értékesítése, lásd: 45.1

- az on-line aukciós kiskereskedelem, lásd: 47.91

- az aukciós ház kiskereskedelme, lásd: 47.79

- az ingatlanügynöki tevékenység, lásd: 68.31

- a könyvelés, lásd: 69.20

- az üzletviteli tanácsadás, lásd: 70.22

- az építészmérnöki, mérnöki tevékenység, lásd: 71.1

- a gép és berendezés tervezése, ipari formatervezése, lásd: 71.12, 74.10

- az élelmiszerekkel kapcsolatos állat-egészségügyi vizsgálat és ellenőrzés, lásd: 71.20

-hirdetés, reklám elhelyezése és más reklámtervezés, lásd: 73.11,

- kiállítás, kongresszus és kereskedelmi bemutató szervezése, lásd: 82.30,

- a független árverezés, lásd 82.99,

- a fogyasztási hitelre és adósságra vonatkozó tanácsadás, lásd: 88.99

- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadványok elkészítését, lásd 90.03

75 Állat-egészségügyi ellátás

Ebbe az ágazatba tartozik a mezőgazdasági haszonállatokkal, illetve hobbiállatokkal és egyéb állatokkal (pl. állatkerti) kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység. Ezeket a tevékenységeket képzett állatorvosok végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén vagy otthon, saját rendelőben vagy bárhol. Idetartozik az állatok mentőszállítása is.

75.0 Állat-egészségügyi ellátás

75.00 Állat-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági haszonállatokkal kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőző tevékenység

- a hobbiállatokkal és egyéb állatokkal (pl. állatkerti) kapcsolatos állatgyógyászati és betegségmegelőzési tevékenység

A fenti tevékenységeket képzett állatorvosok végezhetik állatkórházban, az állattartás helyszínén, otthon, saját rendelőben vagy bárhol.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- az állatorvosi asszisztensi és más kisegítő szakszemélyzet tevékenysége

- az állatokkal kapcsolatos klinikai-patológiai és egyéb diagnosztikai tevékenységek

- a beteg állatok szállítása mentővel

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági haszonállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 01.62

- a birkanyírás, lásd: 01.62

- a nyájak/csordák/gulyák gondozása, terelése, baromfi-ivartalanítás, ketrecek tisztítása stb., lásd: 01.62

- a mesterséges megtermékenyítés, lásd: 01.62

- a hobbiállatok tartása egészségügyi ellátás nélkül, lásd: 96.09

N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG

Ez a nemzetgazdasági ág az általános üzletvitelt támogató tevékenységeket tartalmazza. Ezek a tevékenységek abban különböznek az M ágba tartozóktól, hogy elsődleges céljuk nem speciális tudás (szakértelem) átadása.

77 Kölcsönzés, operatív lízing

Ebbe az ágazatba tartozik az ingó eszközök, tárgyi eszközök széles köre - járművek, számítógépek, fogyasztási javak, ipari gépek és berendezések - bérbeadása és kölcsönzése, operatív lízingje a felhasználónak rendszeresen fizetendő kölcsönzési- vagy lízingdíj ellenében.

A következő csoportok tartoznak ide: (1) gépjárműkölcsönzés (2) szabadidős és sporteszközök, személyes és háztartási cikkek kölcsönzése, beleértve az egyéb szállító eszközöket (4) immateriális javak kölcsönzése, lízingje. Csak az operatív lízing sorolható ide.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a pénzügyi lízing, lásd: 64.91

- az ingatlan bérbeadása, lásd: L nemzetgazdasági ág

- a gépek, berendezések kezelővel együttes bérbeadása, lásd: a tevékenység jellegének megfelelő nemzetgazdasági ágat pl. építőipar (F), közlekedés (H)

77.1 Gépjárműkölcsönzés

77.11 Személygépjármű kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a következő típusú járművek vezető nélküli kölcsönzése és operatív lízingje:

• a személygépjármű és a 3,5 tonnánál kisebb teherbírású gépjármű

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

• a személygépjármű és a 3,5 tonnánál kisebb teherbírású gépjármű bérbeadása vezetővel, lásd: 49.32, 49.39

77.12 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a következő típusú járművek kölcsönzése és operatív lízingje:

• teherautó, pótkocsi, nyerges vontató és egyéb 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű

• szabadidős járművek

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a teherautó, pótkocsi, nyerges vontató és egyéb 3,5 tonnánál nagyobb teherbírású gépjármű bérbeadása vezetővel együtt, lásd: 49.41

77.2 Személyi használatú, háztartási cikkek kölcsönzése

Ez az alágazat magában foglalja a személyi használatú és háztartási cikkek, továbbá a szabadidős és sportfelszerelések, valamint a videokazetták kölcsönzését. Ebbe az alágazatba általában a javak rövid időtartamú kölcsönzése tartozik, azonban bizonyos esetekben lehetséges a használati cikkek lízingje hosszabb időszakra is.

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik a szabadidős és sportfelszerelések kölcsönzése:

- sétahajó, kajak/kenu, vitorlás hajó

- kerékpár

- kempingszék, napozóágy és napernyő

- sífelszerelés

- egyéb sportfelszerelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sétahajó, vitorlás, jacht kölcsönzése kezelő személyzettel, lásd: 50.10, 50.30

- a videokazetták, és CD-k kölcsönzése, lásd: 77.22

- az egyéb m.n.s. személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzése, lásd: 77.29

- a szabadidős szolgáltatás részét képező pihenési, szórakozási cikk bérbeadása, lásd: 93.29

77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik a videokazetták, lemezek, CD-k, DVD-k stb. kölcsönzése.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hangfelvételek kölcsönzése, lásd: 77.29

77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- valamennyi személyi használatú és háztartási cikk kölcsönzése háztartási vagy üzleti célú használatra (kivéve a szabadidős és sportfelszereléseket):

• textília, ruházati cikkek és lábbeli

• bútor, cserép, kerámia és üvegáru, konyhafelszerelések, edények és evőeszközök, elektromos felszerelések és háztartási eszközök

• ékszer, hangszer, díszlet és jelmez

• könyv, újság és folyóirat

• barkácsgépek és felszerelések, kéziszerszámok pl. háztartási javítási munkákhoz

• virágok és dísznövények

• háztartási elektromos felszerelési cikkek

- a hangfelvételek kölcsönzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépjármű és teherautó, pótkocsi és szabadidős jármű vezető nélküli kölcsönzése, lásd: 77.1

- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21

- a videokazetták és lemezek kölcsönzése, lásd: 77.22

- a motorkerékpárok és lakókocsik vezető nélküli kölcsönzése, lásd: 77.39

- az irodabútor kölcsönzése, lásd: 77.33

- az ágynemű, munka-, egyenruha és hasonló cikk mosodai kölcsönzése, lásd: 96.01.

77.3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gép és berendezés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül

• a 28.30 szakágazat által előállított termékek kölcsönzése, mint pl. mezőgazdasági traktor stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gép és berendezés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzettel együtt, lásd: 01.61 és 02.40.

77.32 Építőipari gép kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari gép és berendezés kezelőszemélyzet nélküli kölcsönzése és operatív lízingje:

• teherautóra szerelt emelődaru

• az állvány és emelvény, felállítás és lebontás nélkül

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az építőipari gép és berendezés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzettel együtt, lásd: 43

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az irodagép és -felszerelés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül:

• számítógép és számítástechnikai eszköz, periféria

• másológép, írógép és szövegszerkesztő berendezés

• könyvelőgép és -berendezés, pénztárgép, elektromos számológép stb.

• irodabútor

77.34 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vízi szállítóeszköz kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül:

• kereskedelmi hajó

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a vízi szállítóeszköz kölcsönzése kezelőszemélyzettel együtt, lásd: 50

- a szabadidős sétahajó kölcsönzése, lásd: 77.21

77.35 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a légi szállítóeszköz, kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül:

• repülőgépek

• hőlégballonok

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a légi szállítóeszköz kölcsönzése kezelőszemélyzettel, lásd: 51

77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb, alapvetően a termelésben tárgyi eszközként használt gép, berendezés kölcsönzése és operatív lízingje kezelőszemélyzet nélkül:

• motor és turbina

• szerszámgép

• bányászati és olajkitermelő berendezés

• professzionális rádió-, televízió- és kommunikációs berendezés

• filmgyártáshoz használt berendezés

• mérő- és ellenőrző berendezés

• egyéb tudományos, üzleti és ipari gép, berendezés

- a szárazföldi jármű (kivéve gépjármű) kölcsönzése, operatív lízingje vezető nélkül:

• motorkerékpár, lakókocsi és sátoros utánfutó stb.

• vasúti jármű

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- lakó-, szálláshelyi és irodakonténerek kölcsönzése

- az állatok kölcsönzése (pl. nyáj/csorda, versenylovak)

- a konténer kölcsönzése

- a raklap kölcsönzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kerékpár kölcsönzése, lásd: 77.21

- a mezőgazdasági és erdészeti gépek, berendezések kölcsönzése, lásd: 77.31

- az építőipari gép és berendezés kölcsönzése, lásd: 77.32

- irodagép és irodai berendezés kölcsönzése, beleértve a számítógépet is, lásd: 77.33

77.4 Immateriális javak kölcsönzése

77.40 Immateriális javak kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik az immateriális vagyontárgyak (szellemi, tulajdon és hasonló javak, a szerzői jogdíjban részesülő javak kivételével) használatának átengedése a tulajdonosnak fizetett szabadalmi illetve licenszdíj ellenében. E vagyontárgyak használata különböző módon valósulhat meg, mint pl. reprodukálásra, sokszorosításra adott engedély, a vagyontárgy felhasználása újabb folyamatokban, eljárásokban vagy termék előállításában, vállalkozás működtetése franchise-szerződés alapján stb. A vagyoni eszközt nem feltétlenül az aktuális tulajdonos alkotta.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az immateriális javak lízingje (kivéve szerzői jogvédelemben részesülő alkotásokat pl. könyv kézirata és a szoftver)

- a szabadalmi díj, illetve licensz díj ellenében a következő vagyoni eszközök használatának átengedése:

• szabadalom

• védjegy vagy szolgáltatásmárka, márkajelzés

• márkanév, fantázianév

• ásványi anyagok feltárásának, kiértékelésének joga

• franchise-szerződés

• egyéb immateriális javak

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a jogok megszerzése és a kiadás, lásd: 58 és 59

- a szerzői jogvédelemben részesülő alkotások előállítása, sokszorosítása és terjesztése (könyv, szoftver, film), lásd: 58 és 59

- az ingatlan lízingje, lásd: 68.20

- a tárgyi eszközök lízingje, lásd: 77.1, 77.2 és 77.3

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartoznak a betöltendő állások nyilvántartásával, az álláskínálatok listázásával, valamint az álláskeresők irányításával vagy elhelyezésével összefüggő tevékenységek végzése díjazásért vagy szerződéses alapon, amennyiben a tájékoztatott és elhelyezett egyének nem alkalmazottai a munkaközvetítő irodának.

Ebbe az ágazatba tartozik a munkaerő határozott időre szóló rendelkezésre bocsátása üzleti vállalkozás számára, hogy kiegészítse az ügyfél munkaerőforrását, továbbá a humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő egyéb szolgáltatás.

Ebbe az ágazatba tartozik:

- a vezetők felkutatása és elhelyezése

- színházi, színpadi szereposztó tevékenység.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- az egyéni művészek közvetítése, lásd: 74.90

78.1 Munkaközvetítés

78.10 Munkaközvetítés

Ebbe az szakágazatba tartoznak az álláskínálatok listázásával, a betöltendő állások nyilvántartásával, valamint az álláskeresők tájékoztatásával, irányításával vagy közvetítésével összefüggő tevékenységek, amennyiben a tájékoztatott és kiközvetített egyének nem alkalmazottai a munkaközvetítő irodának.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a munkaerő keresése, kiválasztása és közvetítése, beleértve a vezetők közvetítését és felkutatását is,

- a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó ügynöki tevékenység,

- az internetes munkaerő-közvetítés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítő tevékenység, amely általában film, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, lásd: 74.90

78.2 Munkaerő-kölcsönzés

78.20 Munkaerő-kölcsönzés

Ebbe a szakágazatba tartozik a helyettesítő munkaerő rendelkezésre bocsátása határozott időre vagy időszaki helyettesítésre üzleti vállalkozás számára, amennyiben a kiközvetített egyének az időszaki munkaerő-közvetítő szolgáltató egység alkalmazásában állnak. Az idesorolt ügynökségek nem gyakorolnak közvetlen felügyeletet alkalmazottaik felett az ügyfél munkahelyén.

78.3 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Ebbe a szakágazatba tartozik a humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő, az üzleti vállalkozások számára nyújtott szolgáltatás. Ezen tevékenységek a humánerőforrás-gazdálkodás és -menedzsment feladatainak széles körére specializálódtak. A szolgáltatást végző képviseli a munkaerőt kereső nyilvántartott munkáltatót a munkavállalóval kapcsolatos bérezési, adózási, valamint egyéb pénzügyi és személyzeti ügyekben, azonban nem felelős az alkalmazottak irányításáért és felügyeletéért.

A humánerőforrás-ellátás jellemzően hosszú időre vagy állandó alkalmazásra történik, és számos emberi erőforrással, személymenedzseléssel kapcsolatos szolgáltatással párosul.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- amikor az emberi erőforrás biztosítását, azok felügyeletével, irányításával vagy a vállalkozás vitelével együtt nyújtják, lásd a vállalkozás által végzett tevékenység jellegének megfelelő szakágazatot

- az időszaki munkaerő közvetítése vagy az ügyfél munkaerő-állományának kiegészítése, lásd: 78.20

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

Ebbe az ágazatba tartozik az utazási irodai tevékenység, elsősorban az út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás értékesítése egy csomagban értékesítése a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, valamint utak (csomagok) szervezése és összeállítása, amelyet utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. Idetartoznak az utazással összefüggő egyéb szolgáltatások, a foglalási szolgáltatásokkal együtt. Az idegenvezetői tevékenység és az utazási promóció is idetartozik.

79.1 Utazásközvetítés, utazásszervezés

Ez az alágazat tartalmazza az utazási irodai tevékenységet elsősorban az út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás értékesítését egy csomagban a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, valamint utak (csomagok) szervezését és összeállítását, amit utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek.

79.11 Utazásközvetítés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az utazásközvetítői tevékenységet, elsősorban út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás stb. értékesítését egy csomagban a nagyközönség és üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy kiskereskedelmi alapon

79.12 Utazásszervezés

Ebbe a szakágazatba tartozik :

- az utazásszervezői tevékenységet, az utak (csomagok) szervezését és összeállítását, amelyet utazásközvetítők vagy közvetlenül az utazásszervezők értékesítenek. Az utak (csomagok) a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazzák:

• személyszállítás

• szálláshely-szolgáltatás

• étkeztetés

• múzeumok, történelmi és kulturális helyek, színházi, zenei vagy sportesemények látogatása stb.

79.9 Egyéb foglalás

79.90 Egyéb foglalás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyéb utazással kapcsolatos szolgáltatások:

• közlekedés, szálláshely, étkezés, autókölcsönzés, szórakozási és sportlehetőségek stb. foglalása

- időarányos csereüdülés, üdülési jog cseréje

- jegyértékesítés színházi, sport- és egyéb szabadidős, szórakoztatási eseményre

- turistasegítő szolgálat

• utazási információk nyújtása

• idegenvezetés

- utazási promóció

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az utazásközvetítés, utazásszervezés, lásd: 79.11, 79.12

- rendezvények, mint pl. találkozók, ülések, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, lásd: 82.30

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

Ezen ágazatba tartoznak a biztonsággal összefüggő tevékenységek, mint pl. bűnüldözés és nyomozás; őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyűjtése és szállítása, személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére; elektronikus biztonsági riasztórendszerek működtetése, mint pl. betörés- és tűzriasztás, amikor a tevékenység ezen rendszerek távfelügyeletére irányul, de gyakran magában foglal eladást, telepítést és javító-karbantartó szolgáltatást is.

Ha a fent említett tevékenységeket elkülönülten látják el, akkor nem ebbe a szakágazatba tartoznak, hanem a kiskereskedelembe, az építőiparba stb.

80.1 Személybiztonsági tevékenység

80.10 Személybiztonsági tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a következő egy vagy több tevékenység végzése: őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyűjtése és szállítása, személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a páncélautós szolgáltatás

- a testőrszolgáltatás

- a hazugságvizsgálat

- az ujjlenyomat-vizsgálat

- a biztonsági őrszolgálat

Nem ebbe a szakágazatba tartoznak:

- közbiztonság, közrend biztosítása, lásd: 84.24.

80.2 Biztonsági rendszer szolgáltatás

80.20 Biztonsági rendszer szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elektronikus biztonsági riasztórendszerek közvetlen és távfelügyelete, mint pl. betörésés tűzriasztás, beleértve a telepítést és karbantartást is, ha nem elkülönülten végzik

- a mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek felszerelése, javítása, átépítése és beállítása a későbbi megfigyeléssel, távfelügyelettel összefüggésben.

Az ezen tevékenységet folytató szervezetek biztonsági rendszerek, mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek eladásával is foglalkozhatnak.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a biztonsági rendszerek telepítése megfigyelés, távfelügyelet nélkül, lásd: 43.21,

- a biztonsági rendszerek, mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények és páncéltermek felügyelet, telepítés és karbantartás nélküli szaküzleti eladása, lásd: 47.59,

- a biztonsági tanácsadás, lásd: 74.90

- a közbiztonság, közrend biztosítása, lásd: 84.24

- a kulcsmásolás, lásd: 95.29

80.3 Nyomozás

80.30 Nyomozás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nyomozási tevékenység

- minden magánnyomozással kapcsolatos tevékenység, az ügyféltől vagy a nyomozás céljától függetlenül.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a közrend, közbiztonság keretében végzett nyomozás, lásd: 84.24

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

Ebbe az ágazatba tartozik az ügyfél létesítményein belül végzett számos fő- és kisegítő tevékenység kombinációjának végzése: valamennyi építmény külső, belső takarítása, ipari berendezések, vonatok, buszok, repülők stb. takarítása, belső utak, tengeri tankerek belső tisztítása, épületek, hajók, vonatok stb. fertőtlenítése és kártevőirtása, üvegtisztítás, utcaseprés, hó- és jégeltakarítás, tájgondozás, zöldterület-kezelés, parkosítás és a vele kapcsolatos fenntartási szolgáltatások, tájrendezési tervek kivitelezése, tájtervezési terv kivitelezése, és/vagy (gyalogutak, védőfalak, deszkázatok, kerítések, tavacskák és hasonló szerkezetek építése (telepítése) keretében nem elkülönülten végzett zöldterület létesítés, parkosítás. Ezeket a tevékenységeket olyan személyzet végzi, aki nincs bevonva az üzletmenetbe, illetve nem felelős az ügyfél üzleti tevékenységéért.

Ugyancsak ezen ágazatba tartozik mindenfajta épület külső és belső takarítása, ipari gépek tisztítása, vonatok, buszok, repülőgépek stb. takarítása, szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása.

81.1 Építményüzemeltetés

81.10 Építményüzemeltetés

Ebbe a szakágazatba tartoznak az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások. Magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket a tevékenységeket olyan személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, nem visel azért felelősséget.

Idetartozik a különleges létesítmények (pl. katonai támaszpont, börtön) építményüzemeltetése, kivéve a számítógép-üzemeltetést.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a csak egy kisegítő tevékenység (pl. általános belső takarítás) vagy csak egy szolgáltatás (pl. biztonsági őrzés, fűtés) végzése, lásd: a tartalmilag megfelelő szakágazatot

- az irányító- és kiszolgáló személyzet biztosítása az ügyfél létesítményében elvégzendő teljes körű szolgáltatáshoz, mint pl. hotel, étterem, bánya és kórház, lásd: a tevékenység szakágazatát

- az ügyfél számítástechnikai rendszerének és/vagy adatfeldolgozó berendezésének menedzselése és működtetése, lásd: 62.03

- a javítóeszközök működtetése díjazásért vagy szerződéses alapon

81.2 Takarítás

Ebbe az alágazatba tartozik minden épülettípus általános belső és/vagy külső takarítása, épületek speciális takarítása, valamint egyéb speciális takarítási szolgáltatás, mint például ipari gépek tisztítása, szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása, épületek és ipari gépezet fertőtlenítése és kártevőirtása, üvegtisztítás, utcaseprés, hó- és jégeltakarítás.

Nem ebbe a alágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági kártevőirtást, lásd: 01.61

- az új épületeknek közvetlenül az építkezés befejezése utáni első takarítása, lásd: 43.39

- a gőztisztítást, a homokfúvást és más hasonló épülethomlokzat tisztítási eljárást, lásd: 43.99

- a szőnyeg- és kárpittisztítást, a drapéria- és függönytisztítást, lásd: 96.01

81.21 Általános épülettakarítás

Ebbe a szakágazatba tartozik az összes épülettípus általános (nem speciális) takarítása, mint pl.

• irodák

• házak és apartmanok

• gyárak

• üzletek

- intézmények és egyéb üzleti és szakmai helyiségek, valamint több lakásból álló lakóépületek általános (nem speciális) takarítása

Ezek főleg belső takarítási tevékenységek, de magukban foglalhatják a hozzájuk tartozó külső épületrészek, mint pl. ablakok és átjárók, függőfolyosók takarítását is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális belső takarítás, mint pl. ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely-, kályha-, kazán-, szemétégető-, bojler-, szellőzőcső-, elszívó egységek tisztítása, lásd: 81.22

81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a következő tevékenységek:

- minden épülettípus általános külső takarítása, beleértve irodákat, gyárakat, boltokat, intézményeket, valamint egyéb üzleti és szakmai helyiségek, illetve többlakásos lakóépületek külső takarítását

- speciális épülettakarító tevékenységek, mint például ablaktisztítás, kéménytisztítás, tűzhely, kályha, kazán, szemétégető, bojler, szellőzőcső, elszívóegységek tisztítása

- ipari gépek, berendezések tisztítása

- m.n.s. egyéb épület-, ipari takarító tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az épületek külső homlokzatának tisztítása gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerrel, lásd: 43.99

81.29 Egyéb takarítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az úszómedence tisztítása, fenntartása

- vonat, busz, repülő stb. takarítása

- a szárazföldi és tengeri tartályok belső tisztítása

- a fertőtlenítés és kártevőirtás

- az üvegtisztítás

- utcaseprés, locsolás, hó- és jégeltakarítás

- az m.n.s egyéb takarítási tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a mezőgazdasági kártevők irtása, lásd: 01.61

- az autómosás és -takarítás, lásd: 45.20

81.3 Zöldterület-kezelés

81.30 Zöldterület-kezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alábbiak telepítése, gondozása, fenntartása:

• parkok és kertek:

o magán- és bérházaknál

o köz- és közösségi épületeknél (iskolák, kórházak, közigazgatási épületek, templomok stb.)

o közterületeknél (parkok, zöld területek, temetők stb.)

o autópálya, közlekedési pályák zöldesítésénél (utak, vasúti és villamos vonalak, vízi utak, kikötők)

o ipari és kereskedelmi épületeknél

• növényzet:

o épületeknél (tetőkertek, homlokzati növényzet, télikert)

o sportpályáknál (futball, golf stb.), játszótereknél, napozópázsitnál és egyéb szabadidős parkoknál

o álló- és folyóvíznél (medencék, alternáló vizes területek, tavak, uszodák, csatornák, vízpályák, szennyvíztelep)

• zaj, szél, erózió, vakítás elleni védő-, takarónövényzet

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az üzleti, értékesítési célú növénytermesztés, növény- és faültetés eladási célra, lásd: 01 és 02

- a faiskola és erdei faiskola, lásd: 01.30, 02.30

- a mezőgazdasági földterületek környezeti állapotának megóvása, lásd: 01.61

- a tájrendezési célú építési tevékenység, lásd: F

- a tájtervezés és tájépítészeti tevékenység, lásd: 71.11

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai adminisztratív szolgáltatások széles köre, csakúgy, mint a folyó rutin üzletvitelt segítő tevékenységek végzése díjazásért vagy szerződéses alapon.

Ebbe az ágazatba tartozik továbbá az összes olyan üzletvitelt kiegészítő szolgáltatás, amelyet az osztályozás máshol nem tartalmaz. A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem látják el az üzletmenet komplett vitelét.

82.1 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartozik a mások számára nyújtott mindennapi irodai adminisztratív szolgáltatások széles köre, mint pl. pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyzet és fizikai eszközök elosztása és logisztikája díjazásért vagy szerződéses alapon. Ez az alágazat tartalmazza továbbá a mások számára díjazásért vagy szerződéses alapon nyújtott azon kiegészítő tevékenységeket, amelyek folyó rutin üzletviteli feladatok, és amelyeket a vállalkozások és szervezetek hagyományosan önmaguk látnak el. A tevékenységet ellátó alkalmazottak nem látják el az üzletmenet komplett vitelét.

Amennyiben a megbízott ezen kisegítő tevékenységeknek egy meghatározott részét végzi, úgy tevékenységét az annak megfelelő szakágazatba kell sorolni.

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások, mint pl. recepció, pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb. díjazásért vagy szerződéses alapon.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fenti tevékenységek közül csak egy résztevékenység végzése, lásd: a tevékenységnek megfelelő szakágazatot

- a személyzet kölcsönzése vagy rendelkezésre bocsátása felügyelet, irányítás nélkül, lásd: 78

- az üzleti tevékenység teljes körű ellátása, lásd: az elvégzett üzleti tevékenységnek megfelelő szakágazatot

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a különböző másolási, dokumentum készítési és a speciális irodai ellátó tevékenységek. A dokumentummásolás, -nyomtatás itt csak a kissorozatú nyomtatást foglalja magában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dokumentum-előkészítés

- dokumentumszerkesztés vagy korrektúra

- gépelés, szövegszerkesztés

- a titkársági tevékenységek

- a dokumentumok átírása és egyéb titkársági munkák

- a levél vagy összefoglaló írása

- a postaláda bérbeadása és egyéb postai és levelezési szolgáltatás (a közvetlen levélhirdetés kivételével)

- sokszorosítás, fénymásolás

- másolatkészítés

- tervrajzmásolás

- az egyéb dokumentummásolási tevékenységek, kivéve az olyan nyomtatási szolgáltatásokat, mint pl. az ofszetnyomás, gyorsnyomtatás, digitális nyomtatás, nyomatok (prepress) készítése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dokumentumok nyomtatása (ofszetnyomás, gyorsnyomtatás stb.), lásd: 18.12

- a nyomást megelőző műveletek, lásd: 18.13

- a levélhirdetés, lásd: 73.11

- a speciális gyorsgépelő szolgáltatás, mint pl. bírósági jegyzőkönyv, lásd: 82.99

- a nyilvános gyorsíró-szolgáltatás, lásd: 82.99

82.2 Telefoninformáció

82.20 Telefoninformáció

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- beérkező hívások központja, ügyfél hívásainak fogadása kezelőszeméllyel, automatikus hívástovábbítással, számítógépes telefonos integráció segítségével, párbeszédes fogadórendszer vagy hasonló eljárások rendelésfelvételre, termékinformáció adása, vásárlói reklamációk kezelése

- kimenő hívások központja, ami hasonló módszereket használ a potenciális ügyfeleknek javak vagy szolgáltatások értékesítéséhez, piackutatáshoz, közvélemény-kutatáshoz és más hasonló ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokhoz

82.3 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik vagy nem.

82.9 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység

Ebbe az alágazatba tartoznak a gyűjtő-, beszerzőügynöki tevékenység, a hitelképesség-vizsgálat, a hitelminősítés, a számlagyűjtés, az utalványozás, a követelésállomány vásárlása, és azok a jellemzően üzleti támogatótevékenységek, amelyek nincsenek máshová besorolva.

82.91 Követelésbehajtás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fizetendő követelések összegyűjtése (az adósság megvásárlása nélkül) és utalványozása az ügyfelek számára, mint pl. számla, csekk, szerződés vagy pénz vagy egyéb követelés gyűjtése, kezelése, pénz átutalása.

- a magánszemélyek hitelminősítésével és foglalkoztatás történetével, valamint a vállalkozások hitelminősítésével összefüggő jelentés összeállítása, illetve információszolgáltatás pénzintézetek, kiskereskedők és mások számára, akiknek szükségük van e személyek vagy cégek hitelképességének vizsgálatára.

82.92 Csomagolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gyártástól, kereskedelemtől elkülönült csomagolás, díjazásért vagy szerződéses alapon, akár automatizált az eljárás, akár nem:

• folyadék palackozása, beleértve az italt és az élelmiszereket

• szilárd anyagok csomagolása (csomagolás, fóliába, hólyagfóliába stb.)

• gyógyszerészeti készítmények biztonsági csomagolása

• címkézés, bélyegzés és lenyomatolás

• postacsomag-, ajándékcsomagolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik

- az üdítőital gyártás és ásványvíz-előállítás, lásd: 11.07

- a szállítással együtt járó csomagolási tevékenység, lásd: 52.29

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élő, jogi eljárásokról helyszíni, szószerinti jegyzőkönyv és gyorsírásos feljegyzés készítése és azután a rögzített anyagok leírása, mint pl.

• bírósági jegyzőkönyvkészítés vagy gyorsírás

• nyilvános gyorsíró-szolgáltatás

- a találkozók, események, kongresszusok, konferenciák élő televíziós adásának valós idejű (értsd szimultán) feliratozása, képaláírás

- vonalkód-szolgáltatás

- sávkód cégjelzésnyomtató szolgáltatás, cégjelzéskódolás

- adománygyűjtés-szervezés díjazásért vagy szerződéses alapon

- levél-előrendező szolgáltatás

- visszaszerzés/adósságbehajtás (repossesssion)

- parkolóóraérem-gyűjtő szolgáltatás

- független árverés

- hűségprogramok adminisztrációja

- az egyéb, jellemzően üzletvitelt kiegészítő tevékenységek, amennyiben nincsenek máshová besorolva.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a dokumentumátírás, lásd: 82.19

- a film vagy szalag feliratozása, lásd: 59.12

O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

Ez a nemzetgazdasági ág azokat a kormányzati, államháztartási típusú tevékenységeket foglalja magában, amelyeket rendszerint a közigazgatás hajt végre. Magában foglalja a törvényhozást, a jogszabályok jogi értelmezését és szabályoknak való megfelelősségét, valamint az azokon alapuló programok igazgatását, jogalkotást, adóztatást, honvédelmet, közrendet és közbiztonságot, bevándorlást, külügyeket és a kormányzati programok igazgatását.

Magában foglalja továbbá a kötelező társadalombiztosítást.

A jogi vagy intézményi státuszból önmagában nem feltétlenül következik, hogy az adott tevékenység ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik, hanem azt a tevékenység előzőekben részletezett sajátosságai határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a TEÁOR-ban máshova sorolt tevékenységek nem tartoznak ebbe a nemzetgazdasági ágba, még akkor sem, ha államháztartási szervezet végzi azokat. Például az iskolarendszer igazgatása (szabályozás, ellenőrzés, tananyag) ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik, de önmagában az oktatás nem, lásd: a P (Oktatás) nemzetgazdasági ágat, a börtön- vagy katonai kórház pedig az egészségügybe tartozik, lásd: Q (Humán-egészségügyi, szociális ellátás) nemzetgazdasági ág. Ugyanakkor egyes, ebben a nemzetgazdasági ágban meghatározott tevékenységeket nem államháztartási szervezetek is végezhetnek.

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

84.1 Közigazgatás

Ebbe az alágazatba tartozik az általános közigazgatás (államapparátusi, pl. végrehajtási, törvényhozási, pénzügyi igazgatás stb. a kormányzat minden szintjén), valamint a társadalmi és a gazdasági élet felügyelete, ellenőrzése.

84.11 Általános közigazgatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a központi, regionális és helyi kormányzati szervek végrehajtási és jogalkotási igazgatása

- a pénzügyek igazgatása és ellenőrzése

• adóügyek igazgatása és felügyelete

• a javakat terhelő adó, vám, illeték beszedése, adóellenőrzés és -nyomozás

• vámigazgatás

- a költségvetés végrehajtása, a központi alapok és az államadósság kezelése:

• a pénz előteremtése, fogadása és kiadásuk ellenőrzése

- az általános, átfogó kutatás-fejlesztés politika és a hozzá kapcsolódó pénzügyi források, alapok igazgatása

- az átfogó gazdasági és társadalmi tervezés, a statisztikai szolgálat irányítása és működtetése az államigazgatás különböző szintjein

- a kormányzat részére végzett kiegészítő szolgáltatások (pl. személyzeti ügyek, foglalkoztatáspolitika és egyéb pl. a központosított közbeszerzés)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kormányzat tulajdonában vagy használatában lévő épületek üzemeltetése, lásd: 68.2; 68.3

- a személyes jólét növelését szolgáló kutatás fejlesztés és a hozzá kapcsolódó alapok igazgatása, lásd: 84.12

- a gazdasági teljesítmény és a versenyképesség növelését célzó kutatás-fejlesztés igazgatása, lásd: 84.13

- a védelemhez kapcsolódó kutatás fejlesztés és a hozzá kapcsolódó alapok igazgatása, lásd: 84.22

- a kormányzati levéltárak, archívumok működtetése, lásd: 91.01

84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a személyes jólét növelését célzó programok közigazgatása:

• egészségügy

• oktatás

• kultúra

• sport

• kikapcsolódás, rekreáció, vallás, szabadidő

• környezetvédelem

• lakáspolitika, közösségi élet

• szociális szolgáltatások

- az ezen területek kutatás-fejlesztés politikáinak és az azokhoz kapcsolódó pénzalapok közigazgatása

- a szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása

- a művészek állami támogatása

- az ivóvízellátó programok igazgatása

- a hulladékgyűjtés és a hulladékkezelés igazgatása

- a környezetvédelmi programok igazgatása

- a lakáspolitikai programok igazgatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés, lásd: 37, 38, 39

- a kötelező társadalombiztosítás, lásd: 84.30

- az oktatás, lásd: P

- a humán-egészségügyi ellátás, lásd: 86

- a múzeumi és egyéb kulturális intézményi tevékenységek, lásd: 91

- a kormányzat által működtetett könyvtár, levéltár, archívum, lásd: 91.01

- a sportolási és más szabadidős tevékenységek, lásd: 93

84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a különböző gazdasági szektorok közigazgatása, szabályozása, beleértve az állami támogatások, szubvenciók elosztását:

• mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, vadászat

• földhasználat

• energia és ásványi erőforrások

• infrastruktúra, ipar, építőipar

• közlekedés

• kommunikáció, távközlés

• szálláshelyek és turizmus, vendéglátás

• nagy- és kiskereskedelem

- a gazdasági teljesítmény növelését célzó kutatás-fejlesztés politikák és a hozzájuk kapcsolódó alapok igazgatása

- az általános munkaügyi igazgatás

- a regionális fejlesztéspolitikai intézkedések megvalósítása, mint pl. munkanélküliség csökkentése

Nem tartozik ebbe a szakágazatba:

- a kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységek, lásd: 72

84.2 Társadalmi közszolgáltatás

Ebbe az alágazatba tartoznak a külügyek, a honvédelem, a közrend és a közbiztonság.

84.21 Külügyek

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a külügyminisztérium és a külföldön állomásozó vagy nemzetközi szervezeteknél lévő diplomáciai és konzuli kirendeltségek igazgatása és működtetése

- a határon túli terjesztésre szánt információs és kulturális szolgáltatások igazgatása, működtetése és támogatása

- a más országok támogatása mind a nemzetközi szervezeteken keresztül, mind azok közbeiktatása nélkül

- a katonai segítségnyújtás más országoknak

- a külkereskedelem, a nemzetközi pénzügyi és külföldi műszaki ügyek kezelése, menedzselése

Nem tartozik ebbe a szakágazatba:

- a nemzetközi katasztrófa vagy konfliktus esetén nyújtott menekültügyi szolgáltatások, lásd: 88.99

84.22 Honvédelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a honvédelem, hadügyek, a szárazföldi, a tengeri, a légi és az űrvédelmi erők igazgatása, felügyelete és működtetése, úgymint:

• szárazföldi haderő, haditengerészeti és légierő harci alakulatai

• mérnöki, szállító, kommunikációs, hírszerzési, anyagellátó személyzet és egyéb nem harci alakulatok és csapatok

• a védelemi létesítmények tartalék- és kisegítő erői

• hadi logisztika (gondoskodás felszerelésről, szerkezetekről, utánpótlásról stb.)

• a katonai személyzet harctéri, tábori egészségügyi ellátása

- a polgári védelmi erők igazgatása, működése és támogatása

- az előre nem látott esemény bekövetkezésére vonatkozó tervek kidolgozásának támogatása, valamint olyan gyakorlatok végrehajtásának támogatása, amelybe bevonják a polgári intézményeket és a polgári lakosságot is

- a védelemmel kapcsolatos kutatás fejlesztés politikák és a hozzájuk kapcsolódó alapok igazgatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kutatás és kísérleti fejlesztés, lásd: 72

- a katonai segítség nyújtása más országoknak, lásd: 84.21

- a katonai bíróságok tevékenysége, lásd: 84.23

- a békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról, lásd: 84.24

- a katonai iskolák, főiskolák, akadémiák oktatási tevékenysége, lásd: 85.3

- a katonai kórházak tevékenysége, lásd: 86.10

84.23 Igazságügy, bíróság

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a polgári és büntetőbíróságok, katonai bíróságok, ügyészségek és az igazságszolgáltatási rendszer igazgatása és működése, beleértve a kormányzat részéről, illetve a részére nyújtott jogi képviseletet és tanácsadást

- ítélethozatal és jogszabály-értelmezés

- a választott bírósági eljárás polgári ügyekben

- a börtönigazgatás és a javító-nevelő szolgáltatások nyújtása, beleértve a rehabilitációs szolgáltatásokat, tekintet nélkül arra, hogy azok igazgatását és működését állami szervezetek díjazásért vagy szerződéses alapon, a magánszférába tartozó szervezetek biztosítják

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tanácsadás és képviselet polgári, bűnügyi és egyéb esetekben, lásd: 69.10

- a börtöniskolai tevékenységek, lásd: 85

- a börtönkórházak tevékenysége, lásd: 86.10

84.24 Közbiztonság, közrend

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állami hatóságok által támogatott hivatásos és tartalékos rendőrségi alakulatok, valamint kikötői, határőri, parti őrség és más speciális rendőrségi alakulatok (beleértve a közlekedés-rendészetet, az idegen-rendészetet, a bűnügyi nyilvántartást) igazgatása és működtetése.

- békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról

- közbiztonság védelméről gondoskodó önkéntes egyesületek tevékenysége (pl. polgárőrök)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rendőrségi laboratóriumi tevékenység, lásd: 71.20

- a katonai fegyveres alakulatok igazgatása és működtetése, lásd: 84.22

84.25 Tűzvédelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a tűzoltás és tűzmegelőzés:

• a hivatásos és önkéntes tűzoltóegységek tűzmegelőzési és tűzoltási és egyéb tevékenységeinek (személyek és állatok kimentése, polgári katasztrófák, árvizek, közúti balesetek stb. esetén) igazgatása és működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az erdei tűzvédelem és tűzoltás, lásd: 02.40

- az olaj- és gázmezőkön végzett tűzoltás, lásd: 09.10

- a repülőtereken nem elkülönült egységek által végzett tűzoltás és tűzmegelőzés, lásd: 52.23

84.3 Kötelező társadalombiztosítás

84.30 Kötelező társadalombiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:

• betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás

• öregségi nyugdíjak, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói) ellátások nyújtása a jövedelem-kiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján

• anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység stb. esetén jövedelem-kiesést pótló kötelező biztosítás

Nem tartozik ebbe a szakágazatba:

- a nem kötelező társadalombiztosítás, lásd: 65.30

- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 88.10, 88.9

P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - OKTATÁS

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik minden szintű és bármely szakmára felkészítő oktatás. Az oktatás szóban, írásban, rádión, televízión vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül történhet. Ez a nemzetgazdasági ág tartalmazza az iskolarendszerű nappali oktatás különböző szintjeit, valamint a felnőttképzést, az egyes írás-olvasás kurzusokat stb. Idetartoznak a katonai képzések, a fogvatartottaknak szervezett programok stb. adott szintjeikkel. Az alap- és középfokú oktatás minden szintjén tartalmazza a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális oktatását. A nemzetgazdasági ágba tartozó csoportok felosztása az ISCED 1997 által meghatározott oktatási szinteket követi.

A nemzetgazdasági ág tartalmazza mind az állami, mind a magánoktatást.

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartoznak azok képzések is, amelyek elsősorban a sporttal, szórakozással kapcsolatos tevékenységekre irányulnak, például bridzs- vagy golftanfolyam, valamint az oktatást segítő tevékenységek.

85 Oktatás

85.1 Iskolai előkészítő oktatás

85.10 Iskolai előkészítő oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az iskola-előkészítő oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés)

- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális nevelése ezen a szinten

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91

85.2 Alapfokú oktatás

85.20 Alapfokú oktatás

Ez a szakágazat tartalmazza azt az elméleti, illetve gyakorlati képzést, amely a tanulónak alapvető olvasás, írás és matematikai ismeretet nyújt, valamint alapfokú képzést ad egyéb tárgyakban, mint pl. történelem, földrajz, természettudomány, társadalomtudomány, zene és egyéb művészetek. Ezt az oktatási formát általában gyermekek részére szervezik, de ebbe a kategóriába tartoznak a hasonló tartalmú iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli írás-olvasás kurzusok is, amelyeket az alapfokú iskolához túlkorosnak ítélt személyeknek szerveznek. Idetartoznak a speciális képzési igényű gyermekeknek szervezett programok is ezen a szinten.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az alapfokú oktatás (az oktatás első szintje)

- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

- a felnőtteknek szervezett írás-olvasás kurzus.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a 85.5 alágazatban meghatározott felnőttképzés

- gyermekfelügyelet, a gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91

85.3 Középfokú oktatás

Ez az alágazat tartalmazza mind az általános, mind a szakmai előkészítő, mind a szakmai középfokú képzési programokat.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a felnőttképzés, a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

85.31 Általános középfokú oktatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak azok az oktatási programok, amelyek megalapozzák az élethosszig tartó tanulást és az emberi fejlődést, valamint elősegítik a további tanulást. A képző intézmények olyan programokat szerveznek, amelyek rendszerint tantárgyrendszerre épülnek, ezekre szakosodott tanárokkal; vagy még gyakrabban a különböző tárgyakra szakosodott szaktanárokat alkalmaznak, akik a szakterületükön az osztálymunkát vezetik. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában. A tantárgyi szakosodás e szinten már gyakran hatással van az általános képzésben részt vevők oktatással kapcsolatos tapasztalataira is. Az ilyen képzések célja, hogy a diákot alkalmassá tegyék további szakmai képzésre vagy a felsőfokú továbbtanulásra, speciális tantárgyi felkészítés nélkül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az általános oktatás középfokú szakasza, amely többé-kevésbé a tankötelezettség időszakának felel meg

- az általános oktatás középfokú szakasza, amely elméletileg a felsőszintű továbbtanulásra készít fel

- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felnőttképzés, a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

85.32 Szakmai középfokú oktatás

Az ebbe a szakágazatba tartozó programokra tantárgyi szakosodás, valamint a jelenbeli vagy jövőbeli foglalkozáshoz általában kapcsolódó elméleti háttér és a gyakorlati készségek oktatása a jellemző. A képzés célja lehet pl. a foglalkoztatáshoz szükséges általános ismeretek nyújtása, de felkészítés meghatározott foglalkozásra, szakmára is. A képzés folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy távoktatási formában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felsőszintű oktatás (lásd: 85.4) alatt lévő minden szakmai képzés

- az idegenvezető-képzés

- szakácsok, vendéglátó-ipari és szállodai alkalmazottak képzése

- a testi és szellemi fogyatékkal élők speciális képzése ezen a szinten

- a kozmetikust és fodrászt képző iskolák

- a számítógép-javítók képzése

- a hivatásos gépjárművezetők pl. tehergépjármű-, busz- taxivezetők, pilóták oktatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a középfokot meghaladó felsőszintű szakmai oktatás, lásd: 85.4

- a felnőttképzés, 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

- a szabadidős, hobbi, illetve önmegvalósítás céljából végzett előadó-művészeti képzés, lásd: 85.52

- a nem hivatásos gépjárművezetők oktatása, lásd: 85.53

- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata, szállás nélkül, lásd: 88.10, 88.99

85.4 Felső szintű oktatás

Ebbe az alágazatba tartoznak a középfokú, graduális és posztgraduális szintű végzettséget adó, középfok utáni nem felsőfokú szintű, valamint a felsőoktatási képzési programok. A szintre bekerülés feltétele legalább középiskolai érettségi vagy az azzal egyenértékű képzés. Ebbe az alágazatba tartozik a felsőoktatás minden formája pl. az intézményben, iskolarendszerű oktatásban, munkahelyen vagy otthon folytatott képzésként, illetve rádión, televízión, internet útján vagy egyéb formában biztosított felsőfokú oktatás.

Ezen a szinten nagyszámú szakirány-kínálat lehetséges, amelyek közül egyesek több elméleti, mások több gyakorlati ismeretet nyújthatnak.

A képzés folyhat tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

Nem ebbe az alágazatba tartozik:

- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan középfoknál magasabb szintű képzések, amelyek tekinthetők felsőfokú képzésnek. Például a felsőfokú oktatásban vagy nem egyetemi, főiskolai felsőfokú szakmai képzésben való részvételre előkészítő, kiegészítő, illetve középfokú utáni nem felsőfokú programok.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

85.42 Felsőfokú oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felsőfokú képzés első, második és harmadik szintje (felsőfokú alap-, mester- és doktori képzések)

- felsőfokú szakképzés

- az előadó-művészet felsőfokú végzetséget adó képzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felnőttképzés a 85.5 alágazatban meghatározottak szerint

85.5 Egyéb oktatás

Ez a csoport bármilyen szakmai, hobbi vagy önfejlesztési célú általános és szakmai továbbképzést tartalmaz.

Ez az alágazat az oktatás, szakmai képzés bármely formáját tartalmazhatja, amely nem tartozik az iskola előkészítő, alap-, közép- és felsőszintű oktatás (85.1-85.4) alágazatába, függetlenül attól, hogy az ismeretet írásban, szóban, rádión, televízión, internet útján vagy egyéb formában közvetítik. Ebbe az alágazatba tartozik a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sporttanfolyam, az idegen nyelvi képzés, a művészeti (dráma-, zene-) képzés és egyéb szakképzés, amelyeket elsősorban felnőtteknek szerveznek, és nem tartoznak a 85.1-85.4 alágazatba.

85.51 Sport, szabadidős képzés

Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű (iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Az ebbe az osztályba tartozó képzés formálisan megszervezett.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)

- sporttábor, sporttanfolyam

- a tornatanfolyam

- a lovastanfolyam, lovasiskola

- az úszótanfolyam

- a hivatásos sportoktatók

- tanárok, edzők tevékenysége

- a harcművészeti tanfolyam

- a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama

- a jógatanfolyam stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kulturális képzés, lásd: 85.52

85.52 Kulturális képzés

Ez a szakágazat tartalmazza a különböző művészeti képzéseket, a képző-, dráma, zeneművészetben.

A képzést végző intézmény neve lehet pl. iskola, stúdió, osztály. Ezekben az intézményekben szervezett keretek között folyik a képzés, melyek célja főként a szabad idő eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevél, diploma).

Ebbe a szakágazatba tartozik, az iskolarendszerű oktatást kivéve:

- a zongoratanítás és egyéb zenei képzés

- a művészeti képzés

- tánctanfolyam, társas tánc

- az irodalmi (dráma-) tanfolyam

- a képzőművészeti tanfolyam

- az előadó-művészet tanfolyama

- a fotótanfolyam

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az idegennyelv-oktatás, lásd: 85.59

85.53 Járművezető-oktatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nem hivatásos repülőgép-, gépjármű-, motorkerékpár-, hajó- és vitorláshajó-vezető képzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a hivatásos gépjárművezető-oktatás, lásd: 85.32

85.59 M.n.s. egyéb oktatás

Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 85.1-85.4 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevélet, diplomát).

A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható

- a felsőoktatási témavezetői feladatok

- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás

- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében

- a vizsgára felkészítő kurzus

- nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus

- a gyorsolvasás tanfolyama

- a vallással kapcsolatos kurzus

- az életmentő tanfolyam

- a túlélőtanfolyam

- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam

- a számítógépes tanfolyam

- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az írás-olvasás tanfolyam felnőtteknek, lásd: 85.20

- az általános középfokú oktatás, lásd: 85.31

- a szakmai középfokú oktatás, lásd: 85.32

- a felsőszintű oktatás, lásd: 85.4

85.6 Oktatást kiegészítő tevékenység

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:

- az oktatási szaktanácsadás

- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás

- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás

- az oktatási vizsgáztatás értékelése

- az oktatási vizsgateszt értékelése

- a diákcsereprogramok szervezése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 72.20

- a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 94.99

Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Ebbe a nemzetgazdasági ágba tartozik az egészségügyi és a szociális ellátás. A nemzetgazdasági ág a tevékenységek széles körét öleli fel: a kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben a képzett egészségügyi személyzet által nyújtott ellátástól a bizonyos fokú egészségügyi ellátást is biztosító bentlakásos intézmények tevékenységén keresztül az egészségügyi szakemberek bevonása nélkül végzett szociális ellátásig.

86 Humán-egészségügyi ellátás

Ebbe az ágazatba tartozik a rövid és hosszú távú kórházi ellátás, az általános kórházak és a szakkórházak, a sebészeti, a pszichiátriai és a drogfüggő betegek gyógyítására specializálódott kórházak, a szanatóriumok, betegségmegelőző intézmények, az egészségügyi ápolási intézmények, a menhelyek, az elmegyógyintézetek, a rehabilitációs központok, a leprakórházak és minden egyéb humán-egészségügyi intézmény tevékenysége, amely szállásnyújtással diagnosztikai és orvosi ellátást biztosít fekvőbetegeknek. Idetartozik az általános orvosi és a szakorvosi tevékenység keretében a háziorvosok, a szakorvosok, valamint a sebészek által végzett orvosi konzultáció és gyógykezelés is. Ebbe az ágazatba tartozik az általános fogorvosi és a szakfogorvosi, valamint a fogszabályozási tevékenység.

Továbbá ebbe az ágazatba tartozik a kórházak és a működő orvosok tevékenységén kívül a betegek gyógyításához hivatalos engedéllyel rendelkező, nem orvosi végzettségűek tevékenysége.

86.1 Fekvőbeteg-ellátás

86.10 Fekvőbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a rövid és a hosszú távú kórházi ellátás, azaz az általános kórházak (pl. a városi és a megyei kórházak, a nonprofit szervezetek által fenntartott kórházak, az egyetemi kórházak, a katonai kórházak és a börtönkórházak) és a szakkórházak (pl. az elmebetegek, és drogfüggő betegek gyógyítására szakosodott kórházak, a fertőzőkórházak, a szülőotthonok és a gyógyszanatóriumok) gyógyító, diagnosztikai, kezelési tevékenysége

- az elsősorban fekvőbetegek ellátására irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt végzett tevékenységek, mint:

• az orvosi és egészségügyi szakszolgáltatás

• a laboratóriumok és a műszaki létesítmények szolgáltatásai, beleértve a radiológiai és az aneszteziológiai szolgáltatásokat

• a sürgősségi ellátás

• a műtők, a gyógyszertárak, az élelmezés és egyéb kórházi szolgáltatás működésének biztosítása

• azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtással együtt végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhességmegszakítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- mindenféle anyagok és termékek laboratóriumi tesztelése és vizsgálata, kivéve a gyógyászati laboratóriumot, lásd: 71.20

- az állat-egészségügyi ellátás, lásd: 75.00

- a katonai állomány harctéri egészségügyi ellátása, lásd: 84.22

- az általános és a szakfogorvosi ellátás pl. a fogászati, az endodontiai és a gyermekfogászati; a szájkórtani és a fogszabályozási tevékenység, lásd: 86.23

- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás, lásd: 86.2

- az orvosi laboratóriumi tesztelés, vizsgálat, lásd: 86.90

- a mentőszolgálat, lásd: 86.90

86.2 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik az általános orvosi és a szakorvosi (beleértve a sebészi-, a fogorvosi vizsgálatot) konzultáció és gyógykezelés.

Ezeket a tevékenységeket végezhetik magánrendelőkben és a kórházak járóbeteg-szakrendelőiben, valamint vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek-otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben csakúgy, mint a betegek otthonában. Idetartozik még a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás is.

86.21 Általános járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat, konzultáció és gyógykezelés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10

- a nem orvosi végzettségűek, mint pl. a szülésznők, az ápolók és a gyógytornászok tevékenysége, lásd: 86.90

86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a speciális szakterületen végzett szakorvosi, sebészeti vizsgálat, konzultáció és kezelés

- azon családtervezési központok szolgáltatásai, amelyek szállásnyújtás nélkül végeznek olyan gyógykezeléseket, mint a sterilizálás vagy a terhesség-megszakítás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10

- az szülésznői, a fizioterápiás és más egészségügyi szakszolgáltatás, lásd: 86.90

86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás pl. fogászat, az endodontia és a gyermekfogászat; a szájkórtan

- a fogszabályozás

- a műtéti fogászati tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 32.50

- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10

- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 86.90

86.9 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a kórházak, az orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-egészségügyi ellátás:

• az ápolói, szülésznői, a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat (optometria), a hidroterápia, az orvosi gyógymasszázs, a munkaterápia, a beszédterápia, a csontkovácsolás, a homeopátiás kezelés, a hátgerincmasszázs, az akupunktúra stb. területén Ezek a tevékenységek végezhetőek egészségügyi intézményben, vállalatokhoz, iskolákhoz, idősek otthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben, valamint a kórházakon kívül bentlakásos egészségügyi intézményekben csakúgy, mint saját rendelőben, a betegek otthonában vagy bárhol. Ezek a tevékenységek nem foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a fogászati terapeuták, az iskolafogászati nővérek és a szájhigiénikusok tevékenysége, akik a fogorvostól külön, de időszakos felügyelete alatt dolgoznak

- az olyan orvosi laboratóriumok tevékenysége, mint:

• röntgenlaboratóriumok és más képalkotó diagnosztikai központok

• vér-, vizeletvizsgálati laboratóriumok

- a vérellátó központok, a spermabankok, a transzplantációs központok stb. tevékenysége

- a betegek mentőszolgálattal szállítása bármilyen szállítási módon, beleértve a légi szállítást is; ezt a szolgáltatást általában egészségügyi vészhelyzet esetén biztosítják.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 32.50

- az életmentő műszerek és egészségügyi személyzet nélküli betegszállítás, lásd: 49, 50 és 51

- a nem gyógyászati célú laboratóriumi vizsgálat, tesztelés, lásd: 71.20

- élelmiszer-higiéniai tesztelések, vizsgálatok, lásd: 71.20

- a kórházak tevékenysége, lásd: 86.10

- az orvosok és a fogorvosok tevékenység, lásd: 86.2

- ápolói szolgáltatás, lásd: 87.10

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

Ebbe az ágazatba tartozik a bentlakók igényei szerint ápolási, felügyeleti vagy egyéb típusú szolgáltatásokkal együtt nyújtott bentlakásos ellátás. Kiemelkedő jelentőségű ágazat, ahol az ellátás egyszerre egészségügyi és szociális, ezen belül a nagyobb részaránya azonban az ápolási szolgáltatásnak van.

87.1 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

87.10 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

- Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:

• az ápolás az idősek otthonában

• az utógondozás, lábadozó beteg intézeti ápolása

• szeretetotthoni ellátás, ápolással

• benntlakásos ápolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egészségügyi szintű házi ápolás, lásd: 86.

- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással, lásd: 87.30

- a szociális ellátás szállásnyújtással, mint pl. árvaházakban, gyermekotthonokban és gyermekszállásokon, hajléktalanszállásokon, lásd: 87.90

87.2 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

87.20 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

Ebbe a szakágazatba tartozik a mentális betegséggel vagy függőségi problémákkal küzdők bentlakásos (de nem kórházi) ellátása. Az intézmények szállást, ellátást, védőfelügyeletet, tanácsadást és bizonyos szintű egészségügyi ellátást biztosítanak.

Ebbe a szakágazatba tartozó tevékenységek:

- az alkoholisták és a kábítószerfüggők ellátása

- pszichiátriai utógondozás

- érzelmi zavarokkal küzdők ellátása lakóotthonban

- a mentálisan retardáltak intézményi ellátása ápolással, gondozással

- a mentális betegek "félúton ház" központjai tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kórházi mentális ellátás, lásd: 86.10

- a szociális ellátás szállásnyújtással, mint pl. az átmeneti hajléktalanszállásokon, lásd: 87.90

87.3 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

87.30 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánó időskorúak és a fogyatékkal élők bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása. Az ellátás általában magában foglalja a szállás, az ellátás, a felügyelet és a mindennapi élethez nyújtott segítség biztosítását csakúgy, mint a háztartási szolgáltatásokat. Néhány esetben szakképzett ápolást is biztosító külön részleget hoznak létre a bentlakók részére az intézményen belül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szellemi fogyatékkal élők, látás-, hallás-, mozgássérültek intézményi ellátása

- ellátás a folyamatos ápolást biztosító nyugdíjasházakban

- az ellátás a minimális ápolást biztosító idősek-otthonában

- az ápolás nélküli ellátás az idősek otthonában

Nem ebbe az szakágazatba tartozik:

- az ápolási ellátás az idősek otthonában, lásd: 87.10

- szociális ellátás szállásnyújtással, ahol a gyógykezelés vagy oktatás nem meghatározó tényezők, lásd: 87.90

87.9 Egyéb bentlakásos ellátás

87.90 Egyéb bentlakásos ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánók bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása az idősek és a fogyatékkal élők ellátásán kívül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, beleértve a különleges gyermekotthonokat is, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező:

• árvaházakban

• gyermekotthonokban és gyermekszállásokon

• átmeneti hajléktalanszállásokon

• leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézményekben

Ezeket, a tevékenységeket kormányzati vagy magánszervezetek végezhetik.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:

- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása

- a bűnözők átmeneti elhelyezése

- a fiatalkorúak különleges gyermekotthona

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30

- az ápolási tevékenység, lásd: 87.10

- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 87.30

- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd: 88.99

- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 88.99

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

Ebbe az ágazatba a szociális segítségnyújtási szolgáltatások széles köre tartozik. Nem tartozik az ágazat tevékenységéhez a szállásnyújtás, kivéve az átmenetileg igénybe vehetőt.

88.1 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

88.10 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az időskorúak és a fogyatékkal élők részére az otthonukban vagy bárhol máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati hivatalok vagy magánszervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:

• az időskorúak és a fogyatékkal élők otthoni látogatása

• az időskorúak és a testi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek nappali ellátása

• a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30

- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 87.30

- a testi és szellemi fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátása, lásd: 88.91

88.9 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

88.91 Gyermekek napközbeni ellátása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

• a gyermekek - beleértve a testi és szellemi fogyatékkal élőket is - napközbeni ellátása pl. bölcsödében, családi napköziben, egyéb alternatív napközbeni ellátás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a magánháztartás részére végzett gyermekfelügyelet, napközbeni ellátás, bébiszitter szolgáltatás, lásd 97.00

88.99 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:

• a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére

•az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység

• a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás

• közösségi és szomszédsági tevékenység

• a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást

• a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott

• jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre

• hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása

• jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység

- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30

- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 87.90

- a közigazgatás keretében végzett hasonló tevékenységek, lásd: O

R. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ

Ebbe a nemzetgazdasági ágba a nagyközönség igényeinek megfelelően, a kulturális, szórakoztatási és szabadidős tevékenységek széles skálája tartozik, beleértve az élő előadást, a múzeumok működtetését, a szerencsejáték, a sport és szabadidős tevékenységeket.

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a kulturális és szórakozási igényeket kielégítő szolgáltatás, valamint az ilyen létesítmények működtetése. Az ágazat tartalmazza a nagyközönségnek szánt élő előadások, események, kiállítások, megrendezését, promócióját, bemutatását, az azokban való részvételt, továbbá a művészetet és az élő előadást elősegítő, kiegészítő művészeti, alkotói és szakmai tevékenységeket.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- valamennyi múzeumi, növény- és állatkerti tevékenység, történeti-, természetvédelmi területek megóvása, lásd 91

- a szerencsejáték és fogadás, lásd: 92

-sport, szórakozás és szabadidős tevékenység, lásd: 93.

A kultúrával, szórakoztatással, illetve szabadidővel összefüggő néhány szolgáltatás más ágazatba tartozik, mint pl.

- a film-, videogyártás és forgalmazás, lásd: 59.11, 59.12, 59.13

- a mozgóképvetítés, lásd: 59.14

- a rádió- és televízióműsor-szolgáltatás, lásd: 60.1, 60.2

90.0 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

Ebbe az alágazatba tartoznak az alkotói, előadó-művészeti és az ehhez kapcsolódó tevékenységek.

90.01 Előadó-művészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élő színházi, koncert-, opera- vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatása:

• művészcsoportok, cirkuszok vagy társulatok, zenekarok, együttesek előadói tevékenysége

• az egyéni művész (színész, táncos, zenész, szövegmondó és egyéb előadó) tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyének mint magánszemélyek számára végzett olyan közvetítőtevékenység, amely általában film-, színházi és más kulturális produkcióban való alkalmazás, szerződés megszerzésére irányul, lásd: 74.90

- a szerep közvetítői ügynöki, színházi szereposztó-ügynöki tevékenység, lásd: 78.10

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az élő színházi, koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások bemutatásának kiegészítő (segítő) tevékenységei:

• rendezői, produceri tevékenység, díszlet tervezése, építése, látvány-, fény-, hangeffektus-tervezés stb.

Ebbe a szakágazatba tartozik az élő előadások produceri és impresszáriós tevékenysége is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a színházi és művészeti személyi ügynökök, ügynökségek tevékenysége, lásd: 74.90

- szereposztás, szerepnyilvántartás, lásd: 78.10

90.03 Alkotóművészet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a független művész, mint szobrász, festő, karikaturista, metszetet, karcot készítő stb. egyéni tevékenysége

- az író egyéni tevékenysége bármely témában, beleértve a regényírást és a szakmai kiadvány készítését

- a független újságírás

- a művészeti alkotások (pl. festmények) műértékének helyreállítása, restaurálása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- szobrok gyártása, kivéve az eredeti műalkotások létrehozása, lásd: 23.70

- az orgonák és egyéb régi hangszerek restaurálása, lásd: 33.19

- a mozgókép (film, video) gyártása, lásd: 59.11, 59.12

- a bútorok restaurálása (kivéve: múzeumi tárgyak), lásd: 95.24

- a műszaki, gazdasági és más szakmai kézikönyv, dokumentum megírása, lásd 74.90

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- hangversenyterem, színház és egyéb művészeti létesítmény működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a filmvetítés, lásd: 59.14

- a jegyértékesítő ügynökségi tevékenység, lásd: 79.90

- a múzeumok működtetése, lásd: 91.02

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

Ebbe az ágazatba tartozik a könyvtári és levéltári tevékenység; a mindenfajta múzeum, növény- és állatkert működtetése; a történelmi emlékhelyek, a természetvédelmi területek fenntartása. Idetartozik a történelmi, kulturális vagy oktatási érdeklődésre számot tartó (pl. világörökség része stb.) tárgyak, helyek és természeti különlegességek megóvására, kiállítására irányuló tevékenység is.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- sportot, szórakozást és szabadidős tevékenységeket szolgáló létesítmény üzemeltetése, mint például a strandok, szabadidőparkok, lásd: 93

91.0 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a nagyközönségnek vagy kiemelt felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári szolgáltatás és az állami levéltárak működtetése:

• állománygyarapítás és gyűjteményszerzés, szakosodással vagy anélkül

• katalóguskészítés

• könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek, kazetták, művészeti alkotások stb. kölcsönzése és raktározása

• kérésre teljesített információ-visszakeresés

- a fényképtári, filmkönyvtári szolgáltatás

91.02 Múzeumi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- mindenfajta múzeum működtetése:

• művészeti múzeum, az ékszer-, bútor-, jelmez-, kerámia-, ezüstalkotás múzeumai

• természettudományi, műszaki és technikai, történeti múzeum, ideértve a hadtörténeti stb. múzeumot

• egyéb szakmúzeum

• szabadtéri múzeum

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kereskedelmi célú művészeti galériák tevékenysége, a műalkotások szakosodott kiskereskedelme, lásd: 47.78

- a művészeti és múzeumi tárgyak restaurálása, lásd: 90.03

- a könyvtári, levéltári tevékenység, lásd: 91.01

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a történelmi helyek és építmények megóvása, működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a történelmi helyek és építmények helyreállítása, javítása, lásd: F

91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a növény- és állatkert működtetése, beleértve a az állatóvodát

- a természetvédelmi területek működtetése, beleértve a vadvédelmet stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- parkosítás, zöldterület-kezelés, lásd: 81.30

- sporthorgászat és vadászat céljára fenntartott területek működtetése, lásd: 93.19

92 Szerencsejáték, fogadás

Ebbe az ágazatba tartozik a szerencsejáték létesítmények, berendezések (mint kaszinó, bingóterem, videojáték-terminál) működtetése, valamint a szerencsejáték-szolgáltatások nyújtása, mint szerencsejáték szelvények (lottó, sorsjegy) értékesítése és fogadás a fogadóirodában.

92.0 Szerencsejáték, fogadás

92.00 Szerencsejáték, fogadás

Ebbe a szakágazatba tartozik a szerencsejátékkal és fogadással összefüggő tevékenység, mint:

- a szerencsejáték-szelvények értékesítése

- az érmével működő szerencsejáték-automaták üzemeltetése

- az érmével működő játékautomaták üzemeltetése

- virtuális szerencsejáték-weboldal üzemeltetése

- a tippeléses (bukmékeri) és más fogadással kapcsolatos tevékenység

- fogadás a fogadóirodában (a pályán kívül)

- a kaszinó (beleértve a hajókon működőket) működtetése

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

Ebbe az ágazatba tartoznak a szabadidővel, szórakoztatással és sporttal kapcsolatos szolgáltatások (kivéve a múzeumi tevékenységet, történelmi hely megóvását; a növény- és állatkerti és természetvédelmi tevékenységet; a szerencsejátékot és fogadást).

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- a színművészeti és zeneművészeti, valamint egyéb művészeti tevékenység és szórakoztatás, mint színházi, koncert, opera vagy táncművek és egyéb színpadi alkotások élő bemutatása, lásd: 90.

93.1 Sporttevékenység

Ebbe az alágazatba tartozik a sportlétesítmények működtetése; a sportegyesületek, klubok, független sportolók tevékenysége, akit elsődlegesen fizető közönség előtti élő sporteseményen vesznek részt; az elsődlegesen versenyzésre fejlesztett, tenyésztett stb. és versenyautók, kutyák, lovak stb. tulajdonosainak tevékenysége; a sportedzők szakosodott tevékenysége, akik segítik a felkészülést különböző sporteseményekre, versenyekre; a sportarénák, stadionok, egyéb sportpályák kezelőinek tevékenysége; egyéb, a sporttal kapcsolatos (szervezői, promóciós, irányítói) tevékenység, m.n.s.

93.11 Sportlétesítmény működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, zárt vagy vegyes; ülő-, illetve állóhelyes):

• labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion

• versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez

• úszómedence és uszoda

• atlétikai versenypálya, stadion

• téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái

• jégkorongcsarnok

• golfpálya

• ökölvívócsarnok

• tekepálya (bowling)

- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére

Ez a szakágazat tartalmazza a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő tevékenységeket is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a síliftek működtetése, lásd: 49.39

- a szabadidős és sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21

- a testedző, fitnesz-létesítmények szolgáltatása, lásd: 93.13

- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, a sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

93.12 Sportegyesületi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi sportklub, egyesület (hivatásos, félhivatásos vagy amatőr egyaránt) tevékenysége, amely tagjainak lehetőséget biztosít sportolásra.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sportklubok, -egyesületek tevékenysége

• a labdarúgó-egyesület

• a teke(bowling-)egyesület

• az úszóegyesület

• a golfklub

• az ökölvívó-egyesület

• a testépítő klub

• a téli sportok egyesülete

• a sakk-klub

• az atlétikai egyesület

• a sportlövő egyesület

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 85.51

- a sportlétesítmények működtetése, lásd: 93.11

- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása a saját létesítményben, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 93.11

93.13 Testedzési szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a, fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 85.51

93.19 Egyéb sporttevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel vagy anélkül)

- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége

- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége

- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység

- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége

- a sporthorgászat és -vadászat szervezése

- a hegyi vezetés

- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag sporthorgászati, halászati terület működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sporteszközök kölcsönzése, lásd: 77.21

- a sport-, játékiskolák és tanfolyamok szolgáltatása, lásd: 85.51

- a magántanár, -edző sportoktatása, lásd: 85.51

- a sportklub szabadtéri vagy fedett pályás sporteseményeinek szervezése és lebonyolítása létesítményben vagy anélkül, hivatásos vagy amatőr versenyzők részére, lásd: 93.11

- a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípályák üzemeltetése, lásd: 93.29

93.2 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ez az alágazat tartalmazza az érdeklődésre számot tartó szabadidős tevékenységeket nyújtó létesítmények szolgáltatásainak széles választékát. Idetartozik a különböző vásári eszközök működtetése, mint pl. a csúszda, vízi csúszda, vidámpark, piknikterületek üzemeltetése, játékok, mutatványok, tematikus bemutatók működtetése és szervezése.

Nem idetartozik a sport-, a színművészeti és zeneművészeti, valamint az egyéb művészeti és szórakoztatással kapcsolatos tevékenység.

93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik a vidámparkok, témaparkok tevékenysége. Idetartozik a különböző szórakoztató eszközök működtetése, mint csúszda, vízi csúszda, vidámparki eszközök, piknikterületek üzemeltetése, játékok, bemutatók, tematikus kiállítások szervezése.

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a vásári és vidámparki szórakoztatást):

- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése

- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)

- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

- a sípályák üzemeltetése

- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként

- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók

- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, öltözőszekrény, nyugágy stb.)

- táncterem, diszkó működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel vagy anélkül)

- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a felvonók, drótkötélpályák, sí- és drótkötél liftek üzemeltetése, lásd: 49.39

- a halászati, horgászati célú vízi utazás, lásd: 50.10, 50.30

- szabadidőparkban, erdőben, táborhelyen rövid ideig tartózkodó látogatókat kiszolgáló kempingszolgáltatás, lásd: 55.30

- a lakókocsi parkok, táborhelyek, szabadidőtáborok, vadász és horgász táborok, kempingek szolgáltatása, lásd: 55.30

- a diszkók, túlnyomóan italfelszolgálással, lásd: 56.30

- színházi, cirkuszi szolgáltatás, lásd: 90.01

S. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

Ez a nemzetgazdasági ág (maradék kategóriaként) tartalmazza az érdekképviseletek tevékenységét, a számítógépek, illetve személyes és háztartási cikkek javítását, továbbá számos máshova nem sorolt személyi szolgáltatást.

94 Érdekképviselet

Ez az ágazat tartalmazza a speciális csoportok érdekeinek a képviseletét vagy az ötletek, elképzelések pártolását a közvélemény felé. Az ezt végző szervezetek általában rendelkeznek a tagjaikból álló választótestülettel, tevékenységükbe esetleg más, nem tagokat is bevonhatnak, illetve tevékenységük mások javát is szolgálhatja. Ennek az ágazatnak az elsődleges alábontását az határozza meg, milyen célt szolgálnak, nevezetesen a munkaadók, az önálló alkalmazásban levők, a tudományos közösségek (94.1), illetve a foglalkoztatottak (94.2) érdekeit szolgálják vagy vallási, politikai, oktatási illetve szabadidős törekvéseiket és tevékenységüket támogatják (94.9).

94.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet

Ez az alágazat tartalmazza azon egységek tevékenységeit, amelyek az üzleti, illetve munkaadói szervezetek tagjainak érdekeit támogatják. A szakmai érdekképviselet esetében idetartozik az adott szakmába tartozók szakmai érdekeinek képviselete is.

94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek tagjai érdekének középpontjában a gazdasági szervezetek, különösen az üzleti élet, a kereskedelem - beleértve a mezőgazdaságot

- részterületeinek fejlesztése és felvirágoztatása áll, továbbá az üzleti jellegtől függetlenül egy bizonyos földrajzi terület vagy politikai egység gazdasági növekedéséhez, jólétéhez kötődik az üzletmenetre tekintet nélkül

- az ilyen egyesületek szövetségeinek tevékenysége

- a kereskedelmi kamarák, ipartestületek és hasonló szervezetek tevékenysége

- az információk terjesztése, képviselet a kormányzati hivatalok előtt

- az üzleti és munkaadói szervezetek közönségkapcsolatainak (PR) és munkakapcsolatainak intézése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szakszervezeti tevékenység, lásd: 94.20

94.12 Szakmai érdekképviselet

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek tagjai érdekének középpontjában főként egy meghatározott tudományág vagy egy meghatározott szakma gyakorlása, illetve valamilyen műszaki terület áll, mint például orvosi, jogi, könyvelői, mérnöki, építészmérnöki stb. tevékenység

- a tudományos, akadémiai és kulturális tevékenységet folytató szakemberek, mint például írók, festők, különböző előadóművészek, újságírók stb. egyesületeinek, kamaráinak közösségi, érdek-képviseleti tevékenysége

- az információk terjesztése, a szakmai gyakorlati követelmények, standardok felállítása és ellenőrzése (érdek)képviselet a kormányzati hivatalok előtt és a PR- (public relation) tevékenység

- a tudományos társaságok tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd: 85

94.2 Szakszervezeti tevékenység

94.20 Szakszervezeti tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a szervezett munkavállalók és a szakszervezeti tagok érdekeinek képviselete

- az olyan egyesületek tevékenysége, amelyek nagyrészt munkavállaló tagjaik képviseletében és érdekében, a keresettel és a munkahelyi körülményekkel kapcsolatos nézeteket a szervezet keretében összehangolt akcióként képviseli.

- az egyes üzemi szakszervezeti, a kapcsolódó ágazati, kereskedelmi, területi, szervezeti vagy a más kritérium alapján csatlakozott, szerveződött szakszervezetekből álló szakszervezet tevékenysége.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd: 85

94.9 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe az alágazatba tartozik a tagjai érdekeit képviselő egység tevékenysége:

- a gazdasági, munkaadói, szakmai, egyházi szervezetek és szakszervezetek hasonló tevékenységének kivételével

94.91 Egyházi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyházak vagy a híveknek közvetlenül a templomokban, mecsetekben, zsinagógákban vagy más helyeken (pl. temető) önállóan végzett egyházi és vallási tevékenység

- kolostorok, zárdák és hasonló szervezetek tevékenysége

- az egyházi temetkezési szertartás végzése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fent említett szervezetek oktatási tevékenysége, lásd: 85

- az általuk nyújtott egészségügyi ellátás, lásd: 86

- az általuk nyújtott szociális ellátás, lásd: 87 és 88

94.92 Politikai tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a politikai szervezetek és az azokhoz kapcsolódó kiegészítő szervezetek, mint például politikai pártok ifjúsági szervezeteinek politikai tevékenysége; ezek a szervezetek leginkább a kormány döntéseinek befolyásolására, a párt tagjainak vagy szimpatizánsainak politikai pozícióba helyezésére törekednek, de az információk terjesztése, a PR- (public relation) tevékenység, a pénzforrások szerzése stb. szintén tevékenységük részét képezi

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:

• állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak

• környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak

• máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása

• speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme

• hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit

- a fogyasztói egyesületek

- autós egyesületek

- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-páholyok stb.

- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.

- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével) pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb.

- az érdekképviseletek vagy egyéb szervezetek adományozó tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a sportklubok tevékenysége, lásd: 93.12

- a jótékonysági tevékenység pl. szociális célú adománykezelés, lásd: 88.99

- a profi művészek csoportjai vagy szervezetei, lásd: 90.0

- a szakmai társaságok tevékenysége, lásd: 94.12

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

Ebbe az ágazatba tartozik a elektronikai cikkek, mint például a rádió- és televíziókészülékek, az otthoni és kerti eszközök, mint például a fűnyírók, lombszívó és -fúvó berendezések, a számítógépek és perifériák, mint például az asztali és hordozható számítógépek, számítógép-terminálok, tárolóeszközök, nyomtatók javítása és karbantartása. Szintén idetartozik a kommunikációs eszközök, mint például a faxkészülékek, rádió-adóvevők javítása; a lábbeli és egyéb bőráruk, a bútorok és lakberendezési tárgyak, a ruházat és a ruházati kellékek, a sportszerek, a hangszerek, a hobbicikkek, valamint az egyéb személyi és háztartási cikkek javítása.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:

- az orvosi és diagnosztikai képalkotó és képfeldolgozó eszközök, a mérőműszerek és terepfelvételi műszerek, a laboratóriumi műszerek és készülékek, a radar- és szonárberendezések javítása, lásd: 33.13.

95.1 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

Ebbe az alágazatba tartozik a számítógépek és perifériák, valamint a kommunikációs eszközök javítása és karbantartása

95.11 Számítógép, -periféria javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a számítógépek és egyéb számítástechnikai berendezések, valamint a perifériák javítása.

Ebbe a szakágazatba tartozik a következő eszközök javítása és karbantartása:

- asztali számítógépek

- a hordozható (laptop) számítógépek

- mágneslemezes meghajtók, flashmeghajtók és egyéb tárolóeszközök

- optikai lemezmeghajtók (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)

- nyomtatók

- monitorok

- billentyűzetek

- egerek, botkormányok, és más tartozékok

- belső és külső számítógép-modemek

- elkülönített/dedikált számítógép-terminálok

- számítógépszerverek

- lapolvasók (szkennerek), vonalkód-leolvasók

- a programozható kártyaolvasók (smart card)

- virtuális valóságsisakok

- a számítógép-kivetítők

Szintén ebbe a szakágazatba tartozik a következők javítása és karbantartása:

- pénzkiadó automaták (ATM); a nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS-) terminálok

- a kézi számítógépek (PDA)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a távközlési átviteli modemek javítása és karbantartása, lásd: 95.12

95.12 Kommunikációs eszköz javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a következő kommunikációs eszközök javítása:

- a vezeték nélküli telefonok

- a mobiltelefonok

- a távközlési átviteli modemek

- a faxkészülékek

- a kommunikációs átviteli eszközök (pl. routerek, hidak, modemek)

- a rádió-adóvevők

- a lakossági televízió- és videokamerák

95.2 Személyi, háztartási cikk javítása

Ebbe az alágazatba tartozik a személyi és háztartási cikkek javítása és szervizelése.

95.21 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatóelektronikai cikkek javítása és karbantartása:

- a háztartási, lakossági elektronikai cikkek javítása:

• televíziók, rádiók

• képmagnók

• CD-lejátszók

• háztartási célú videokamerák

95.22 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a háztartási gépek, valamint a háztartási és kerti eszközök javítása, szervizelése:

- a háztartási gépek javítása, szervizelése

• fagyasztó- és hűtőszekrények, tűzhelyek, mosógépek, ruhaszárítógépek, a szobai légkondicionáló berendezések stb.

- otthoni és kerti eszközök javítása, szervizelése

• fűnyírók, sövényvágók, lombszívó és -fúvó berendezések stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a gépi meghajtású kéziszerszámok javítása, lásd 33.12

- központi légkondicionáló rendszerek javítása, lásd 43.22

95.23 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a lábbelik és bőráruk javítása és karbantartása:

- a csizmák, cipők, bőröndök, táskák, bőrből készült öltözékkiegészítők, műszaki szíjazat, munkavédelmi bőrcikkek és más hasonló árucikkek javítása

- a sarkalás

95.24 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- otthoni és irodabútorok, valamint lakberendezési tárgyak újrakárpitozása, újrafényezése, javítása és restaurálása

95.25 Óra-, ékszerjavítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- karórák és egyéb órák, valamint egyes részegységeik, mint például a mindenféle anyagokból készült óratokok és házak; óraművek, kronométerek stb. javítása

- az ékszerek javítása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a fémek ipari vésése, metszése, gravírozása, lásd: 25.61

- a blokkolóórák, idő/dátum bélyegzők, időzárak és más hasonló időregisztráló eszközök javítása, lásd: 33.13

95.29 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása

Ebbe a szakágazatba tartozik a máshova nem sorolt egyéb személyi és háztartási cikkek javítása:

- a kerékpárok javítása

- a ruházati cikkek javítása és átalakítása

- a sportszerek, kempingcikkek javítása (kivéve a sport- és vadászfegyvereket)

- a könyvek restaurálása, könyvkötészeti javítása

- a hangszerek javítása (kivéve az orgonát és a régiségeket)

- a játékok és hasonló árucikkek javítása

- az egyéb személyi- és háztartási cikkek javítása

- a zongorahangolás

- a kulcsmásolás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a kéziszerszámok javítása, lásd: 33.12

- sport- és vadászfegyverek javítása, lásd: 33.11

96 Egyéb személyi szolgáltatás

Ebbe az ágazatba tartozik minden, az osztályozásban máshol nem szereplő szolgáltatás.

Idetartoznak például az olyan szolgáltatástípusok, mint a textil és szőrme mosása és vegytisztítása, a fodrászat és szépségápolás, valamint a temetkezés és a temetkezést kiegészítő szolgáltatások.

96.0 Egyéb személyi szolgáltatás

96.02 Fodrászat, szépségápolás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- a haj mosása, vágása, berakása, szárítása, festése, színezése, hullámosítása, egyenesítése és hasonló kezelése, férfiak, nők és gyerekek részére

- a borotválás, szakáll vágása

- a kozmetikai kezelés, arcmasszázs, manikűr, pedikűr, arckikészítés, sminkelés, testfestés stb.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- a parókakészítés, lásd: 32.99

96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az elhunyt személyek és az állati tetemek temetése vagy hamvasztása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek:

• a holttest előkészítése temetésre, hamvasztásra, balzsamozás stb.

• temetkezés, hamvasztás

• ravatalozók bérbeadása

- sírhelyek, temetési urnahelyek bérbeadása vagy eladása

- sírok és síremlékek gondozása, fenntartása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az egyházi temetkezési szertartás végzése, lásd: 94.91

- a temetők zöldterületi gondozása, lásd: 81.30

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsító-szalonok, masszázsszalonok stb. tevékenysége

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az orvosi masszázs és terápia, lásd: 86.90

- a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények tevékenysége, lásd: 93.13

96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik:

- az asztrológiai és spiritiszta tevékenységek

- a társas tevékenységek, mint például a személykísérő szolgálat, partnerkereső szolgálat, házasságközvetítés

- a hobbiállat-gondozás (pl. ellátás, elhelyezés, idomítás, edzés)

- családfakutatás (genealógia)

- tetoválás, testékszer-behelyezés

- cipőtisztítás, portási, ajtónálló (étterem, szálloda előtt álló személy, aki leparkolja a vendég autóját) szolgáltatás stb.

- az érmével működő személyi szolgáltató gépek koncessziós üzemeltetése (fényképkészítő, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő csomagmegőrzők stb.)

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az állatorvosi szolgáltatás, lásd: 75.00

- érmével működő mosógép-szolgáltatás, lásd: 96.01

- az érmével működő szerencsejáték és játékgép szolgáltatás, lásd: 92.00

T. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA

Háztartások tevékenysége, mint munkaadó; háztartás termék előállítása saját fogyasztásra és szolgáltatás végzése.

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.0 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

97.00 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

Ebbe a szakágazatba kizárólag azok a háztartások tartoznak, amelyek a háztartási munkákat végző alkalmazottat, mint pl. szolgáló, pincér, szakács, inas, tisztító, kertész, portás, istállós, sofőr, házvezető, bébiszitter, oktató, titkár stb. mint munkaadó foglalkoztatnak. Megengedett, hogy a háztartás által foglalkoztatott személyzet az őt foglalkoztató tevékenységét népszámlálás vagy egyéb felmérés során bediktálja, még akkor is, ha az alkalmazó önálló személy. Azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket ezek a tevékenységek előállítanak, a munkaadó háztartás fogyasztja el.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:

- az önálló gazdasági szervezet (pl. vállalkozás, egyéni vállalkozó) által nyújtott szolgáltatás (pl. főzés, kertészkedés stb.), amelyeket a szolgáltatás jellegének megfelelő szakágazatba kell besorolni

98 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

Ez az ágazat tartalmazza a háztartások által végzett, önellátásukhoz, létfenntartásukhoz szükséges termék előállítását és szolgáltatás nyújtását. Csak abban az esetben sorolható ide a háztartás által végzett tevékenység, amennyiben lehetetlen meghatározni a háztartás elsődleges létfenntartó, önellátó tevékenységét. Abban az esetben, ha a háztartás üzleti tevékenységeket folytat, akkor a fő üzleti tevékenysége szerint kell osztályozni.

98.1 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

98.10 Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra

Ez a szakágazat tartalmazza a háztartások által végzett, önellátásukhoz szükséges, nem elkülöníthető termék előállítási tevékenységét. Idetartozik a vadászat, gyűjtögetés, mezőgazdasági tevékenység, lakás építése, ruházat és egyéb termékek előállítása saját felhasználásra.

Ha a háztartás értékesítésre szánt termék előállítását is végzi, akkor ezt a tevékenységét a TEÁOR megfelelő termék-előállító ágazatába kell sorolni. Amennyiben egy meghatározott termék előállítását saját felhasználásra fő tevékenységként végzi, akkor szintén a TEÁOR megfelelő termék-előállító ágazatába kell sorolni.

98.2 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

98.20 Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra

Ez a szakágazat tartalmazza háztartás saját fogyasztásra végzett nem elkülöníthető szolgáltatás nyújtási tevékenységeit. Idetartozik a főzés, tanítás, a gondoskodás a háztartás tagjairól és más szolgáltatások, amelyek a háztartás saját ellátását szolgálják. Ha a háztartás párhuzamosan termék előállítását is végzi saját fogyasztásra, akkor tevékenységét a háztartás saját fogyasztásra végzett termék-előállítása szakágazatba soroljuk, lásd: 98.10.

U. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET

99 Területen kívüli szervezet

99.0 Területen kívüli szervezet

99.00 Területen kívüli szervezet

Ebbe a szakágazatba tartozik az alábbi szervezetek tevékenysége:

- a nemzetközi szervezetek, mint például az Egyesült Nemzetek Szervezete és annak speciális szervezetei, valamint regionális testületei, a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, a Vámegyüttműködési Tanács, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, az Európai Közösség, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás, az OECD, az OPEC stb.

- azon diplomáciai és konzuli testületek, amelyeket elsősorban telephelyük határoz meg és nem az az ország, amelyet képviselnek.

FORDÍTÓKULCS

TEÁOR’03TEÁOR’08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0112Rizstermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0114Cukornádtermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0115Dohánytermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0116Rostnövénytermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0126Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0128Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0129Egyéb évelő növény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0163Betakarítást követő szolgáltatás
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0112Zöldség, dísznövény termelése0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0130Növényi szaporítóanyag termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0112Zöldség, dísznövény termelése0210Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0112Zöldség, dísznövény termelése0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0121Szőlőtermesztés
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0122Trópusi gyümölcs termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0123Citrusféle termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0124Almatermésű, csonthéjas termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0127Italgyártási növény termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0128Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0163Betakarítást követő szolgáltatás
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése1041Olaj gyártása
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése1102Szőlőbor termelése
0121Szarvasmarha-tenyésztés0141Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0121Szarvasmarha-tenyésztés0142Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0122Juh-, kecske-, lótenyésztés0143Ló, lóféle tenyésztése
0122Juh-, kecske-, lótenyésztés0145Juh, kecske tenyésztése
0123Sertéstenyésztés0146Sertéstenyésztés
0124Baromfitenyésztés0147Baromfitenyésztés
0125Egyéb állatok tenyésztése0144Teve, teveféle tenyésztése
0125Egyéb állatok tenyésztése0149Egyéb állat tenyésztése
0130Vegyes gazdálkodás0150Vegyes gazdálkodás
0141Növénytermelési szolgáltatás0161Növénytermesztési szolgáltatás
0141Növénytermelési szolgáltatás0163Betakarítást követő szolgáltatás
0141Növénytermelési szolgáltatás0164Vetési célú magfeldolgozás
0141Növénytermelési szolgáltatás8130Zöldterület-kezelés
0142Állattenyésztési szolgáltatás0162Állattenyésztési szolgáltatás
0150Vadgazdálkodás0170Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0129Egyéb évelő növény termesztése
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0210Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0220Fakitermelés
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0202Erdőgazdálkodási szolgáltatás0240Erdészeti szolgáltatás
0501Halászat0311Tengeri halászat
0501Halászat0312Édesvízi halászat
0502Haltenyésztés0321Tengerihal-gazdálkodás
0502Haltenyésztés0322Édesvízihal-gazdálkodás
1010Feketeszén-bányászat0510Feketeszén-bányászat
1010Feketeszén-bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1010Feketeszén-bányászat1920Kőolaj-feldolgozás
1020Barnaszén, lignit bányászata0520Barnaszén-, lignitbányászat
1020Barnaszén, lignit bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1020Barnaszén, lignit bányászata1920Kőolaj-feldolgozás
1030Tőzegkitermelés0892Tőzegkitermelés
1030Tőzegkitermelés0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1030Tőzegkitermelés1920Kőolaj-feldolgozás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0610Kőolaj-kitermelés
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0620Földgázkitermelés
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0910Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
1120Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás0910Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
1200Urán-, tóriumérc-bányászat0721Urán-, tóriumérc-bányászat
1200Urán-, tóriumérc-bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1310Vasércbányászat0710Vasércbányászat
1310Vasércbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1320Színes fémérc bányászata0729Színesfém érc bányászata
1320Színes fémérc bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1411Építőkő, díszítőkő fejtése0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1411Építőkő, díszítőkő fejtése0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1412Mészkő, gipsz, kréta bányászata0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1412Mészkő, gipsz, kréta bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1413Pala bányászata0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1413Pala bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1421Kavics-, homokbányászat0812Kavics-, homok-, agyagbányászat
1421Kavics-, homokbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1422Agyag-, kaolinbányászat0812Kavics-, homok-, agyagbányászat
1422Agyag-, kaolinbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1430Vegyiásvány bányászata0891Vegyi ásvány bányászata
1430Vegyiásvány bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1440Sótermelés0893Sókitermelés
1440Sótermelés0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1440Sótermelés1084Fűszer, ételízesítő gyártása
1450Máshova nem sorolt egyéb bányászat0899Egyéb m.n.s. bányászat
1450Máshova nem sorolt egyéb bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1511Húsfeldolgozás, -tartósítás1011Húsfeldolgozás, -tartósítás
1512Baromfihús feldolgozása, tartósítása1011Húsfeldolgozás, -tartósítás
1512Baromfihús feldolgozása, tartósítása1012Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1013Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1085Készétel gyártása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1520Halfeldolgozás1020Halfeldolgozás, -tartósítás
1520Halfeldolgozás1085Készétel gyártása
1531Burgonyafeldolgozás1031Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1532Gyümölcs-, zöldséglé gyártása1032Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1533Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1533Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás1085Készétel gyártása
1541Nyers olaj gyártása1041Olaj gyártása
1542Finomított olaj gyártása1041Olaj gyártása
1543Margarin gyártása1042Margarin gyártása
1551Tejtermék gyártása1051Tejtermék gyártása
1552Jégkrém gyártása1052Jégkrém gyártása
1561Malomipari termék gyártása1061Malomipari termék gyártása
1562Keményítő gyártása1062Keményítő, keményítőtermék gyártása
1562Keményítő gyártása1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1571Haszonállat-eledel gyártása1091Haszonállat-eledel gyártása
1572Hobbiállat-eledel gyártása1092Hobbiállat-eledel gyártása
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1071„Kenyér; friss pékáru gyártása
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1085Készétel gyártása
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1582Tartósított lisztes áru gyártása1072Tartósított lisztes áru gyártása
1583Cukorgyártás1081Cukorgyártás
1584Édesség gyártása1082Édesség gyártása
1585Tésztafélék gyártása1073Tésztafélék gyártása
1585Tésztafélék gyártása1085Készétel gyártása
1586Tea, kávé feldolgozása1083Tea, kávé feldolgozása
1587Fűszer, ételízesítő gyártása1084Fűszer, ételízesítő gyártása
1588Homogenizált és diétás étel gyártása1086Homogenizált, diétás étel gyártása
1589Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1591Desztillált szeszes ital gyártása1101Desztillált szeszes ital gyártása
1592Etilalkohol gyártása1101Desztillált szeszes ital gyártása
1592Etilalkohol gyártása2014Szerves vegyi alapanyag gyártása
1593Bortermelés1102Szőlőbor termelése
1594Gyümölcsbor termelése1103Gyümölcsbor termelése
1595Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása1104Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1596Sörgyártás1105Sörgyártás
1597Malátagyártás1106Malátagyártás
1598Üdítőital gyártása1107Üdítőital, ásványvíz gyártása
1600Dohánytermék gyártása1200Dohánytermék gyártása
1711Pamutfonás1310Textilszálak fonása
1712Gyapjúfonás1310Textilszálak fonása
1713Fésűsgyapjúfonás1310Textilszálak fonása
1714Lenfonás1310Textilszálak fonása
1715Selyemfonás1310Textilszálak fonása
1716Varrócérna gyártása1310Textilszálak fonása
1717Egyéb textilszálak fonása1310Textilszálak fonása
1721Pamutszövés1320Textilszövés
1722Gyapjúszövés1320Textilszövés
1723Fésűsgyapjúszövés1320Textilszövés
1724Selyemszövés1320Textilszövés
1725Egyéb textilszövés1320Textilszövés
1730Textilkikészítés1330Textilkikészítés
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)1392Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)3250Orvosi eszköz gyártása
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)3319Egyéb ipari eszköz javítása
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
1751Szőnyeggyártás1393Szőnyeggyártás
1752Kötéláru gyártása1394Kötéláru gyártása
1752Kötéláru gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
1753Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)1395Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1396Műszaki textiláru gyártása
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1399Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1722Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
1760Kötött, hurkolt kelme gyártása1391Kötött, hurkolt kelme gyártása
1771Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1771Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1431Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1772Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása1439Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1810Bőrruházat gyártása1411Bőrruházat gyártása
1810Bőrruházat gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
1821Munkaruházat gyártása1412Munkaruházat gyártása
1822Felsőruházat gyártása1413Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1823Alsóruházat gyártása1414Alsóruházat gyártása
1824Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1824Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1320Textilszövés
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1391Kötött, hurkolt kelme gyártása
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1420Szőrmecikk gyártása
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1511Bőr, szőrme kikészítése
1910Bőrkikészítés1511Bőr, szőrme kikészítése
1920Táskafélék, szíjazat gyártása1512Táskafélék, szíjazat gyártása
1920Táskafélék, szíjazat gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
1930Lábbeligyártás1520Lábbeligyártás
1930Lábbeligyártás1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1930Lábbeligyártás2219Egyéb gumitermék gyártása
1930Lábbeligyártás2229Egyéb műanyag termék gyártása
2010Fűrészárugyártás1610Fűrészárugyártás
2020Falemezgyártás1621Falemezgyártás
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása1622Parkettagyártás
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása1623Épületasztalos-ipari termék gyártása
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
2040Tároló fatermék gyártása1624Tároló fatermék gyártása
2040Tároló fatermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2051Fatömegcikk gyártása1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2051Fatömegcikk gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2051Fatömegcikk gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2052Parafa-, fonottáru gyártása1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2052Parafa-, fonottáru gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2111Papíripari rostanyag gyártása1711Papíripari rostanyag gyártása
2112Papírgyártás1712Papírgyártás
2121Papír csomagolóeszköz gyártása1721Papír csomagolóeszköz gyártása
2122Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása1722Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
2123Irodai papíráru gyártása1723Irodai papíráru gyártása
2123Irodai papíráru gyártása1812Nyomás (kivéve: napilap)
2124Tapétagyártás1724Tapétagyártás
2125Egyéb papírtermék gyártása1729Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2125Egyéb papírtermék gyártása1812Nyomás (kivéve: napilap)
2211Könyvkiadás3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2211Könyvkiadás5811Könyvkiadás
2211Könyvkiadás5812Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
2212Napilapkiadás5813Napilapkiadás
2213Időszaki kiadvány kiadása5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2214Hangfelvétel-kiadás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
2215Egyéb kiadás5819Egyéb kiadói tevékenység
2221Napilapnyomás1811Napilapnyomás
2222Máshova nem sorolt nyomás1723Irodai papíráru gyártása
2222Máshova nem sorolt nyomás1812Nyomás (kivéve: napilap)
2223Könyvkötés1814Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2224Nyomdai előkészítő tevékenység1813Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység1813Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység1814Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2231Hangfelvétel-sokszorosítás1820Egyéb sokszorosítás
2232Videófelvétel-sokszorosítás1820Egyéb sokszorosítás
2233Számítógépes adathordozó sokszorosítása1820Egyéb sokszorosítás
2310Kokszgyártás1910Kokszgyártás
2320Kőolaj-feldolgozás1920Kőolaj-feldolgozás
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2013Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2120Gyógyszerkészítmény gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2446Nukleáris fűtőanyag gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása3812Veszélyes hulladék gyűjtése
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása3822Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2411Ipari gáz gyártása2011Ipari gáz gyártása
2412Színezék, pigment gyártása2012Színezék, pigment gyártása
2413Szervetlen vegyi alapanyag gyártása2013Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2414Szerves vegyi alapanyag gyártása2014Szerves vegyi alapanyag gyártása
2415Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása2015Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2415Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása3821Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2416Műanyag-alapanyag gyártása2016Műanyag-alapanyag gyártása
2417Szintetikus kaucsuk gyártása2017Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
2420Mezőgazdasági vegyi termék gyártása2020Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2430Festék, bevonóanyag gyártása2030Festék, bevonóanyag gyártása
2441Gyógyszeralapanyag-gyártás2110Gyógyszeralapanyag-gyártás
2442Gyógyszerkészítmény gyártása2120Gyógyszerkészítmény gyártása
2442Gyógyszerkészítmény gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2451Tisztítószer gyártása2041Tisztítószer gyártása
2452Testápolási cikk gyártása2042Testápolási cikk gyártása
2461Robbanóanyag gyártása2051Robbanóanyag gyártása
2462Ragasztógyártás2052Ragasztószergyártás
2462Ragasztógyártás2059M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2463Illóolajgyártás2053Illóolajgyártás
2464Fényképészeti vegyi anyag gyártása2059M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2465Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása2680Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2466Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása2059M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2466Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
2470Vegyi szál gyártása2060Vegyi szál gyártása
2511Gumiabroncs, gumitömlő gyártása2211Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2512Gumiabroncs újrafutózása, felújítása2211Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása2219Egyéb gumitermék gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2513Egyéb gumitermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2521Műanyag fólia, cső gyártása2221Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2521Műanyag fólia, cső gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2521Műanyag fólia, cső gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2522Műanyag csomagolóeszköz gyártása2222Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása2223Műanyag építőanyag gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása2732Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2523Műanyag építőanyag gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2524Egyéb műanyag termék gyártása2229Egyéb műanyag termék gyártása
2524Egyéb műanyag termék gyártása2733Szerelvény gyártása
2524Egyéb műanyag termék gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2524Egyéb műanyag termék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2611Síküveggyártás2311Síküveggyártás
2612Síküveg továbbfeldolgozása2312Síküveg továbbfeldolgozása
2613Öblösüveggyártás2313Öblösüveggyártás
2614Üvegszálgyártás2314Üvegszálgyártás
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása2319Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2621Háztartási kerámia gyártása2341Háztartási kerámia gyártása
2622Egészségügyi kerámia gyártása2342Egészségügyi kerámia gyártása
2623Kerámiaszigetelő gyártása2343Kerámia szigetelő gyártása
2624Műszaki kerámia gyártása2344Műszaki kerámia gyártása
2625Egyéb kerámiatermék gyártása2349Egyéb kerámiatermék gyártása
2626Tűzálló kerámiatermék gyártása2320Tűzálló termék gyártása
2630Kerámiacsempe, lap gyártása2331Kerámiacsempe, -lap gyártása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása2332Égetett agyag építőanyag gyártása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2651Cementgyártás2351Cementgyártás
2652Mészgyártás2352Mész-, gipszgyártás
2653Gipszgyártás2352Mész-, gipszgyártás
2661Építési betontermék gyártása2361Építési betontermék gyártása
2662Építési gipsztermék gyártása2362Építési gipsztermék gyártása
2663Előre kevert beton gyártása2363Előre kevert beton gyártása
2664Habarcsgyártás2364Habarcsgyártás
2665Szálerősítésű cement gyártása2365Szálerősítésű cement gyártása
2666Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása2369Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2670Építőkő, díszítőkő megmunkálása2370Kőmegmunkálás
2681Csiszolótermék gyártása2391Csiszolótermék gyártása
2681Csiszolótermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2681Csiszolótermék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2682Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása2399M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2710Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása2410Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
2721Öntöttvas cső gyártása2451Vasöntés
2722Acélcsőgyártás2420Acélcsőgyártás
2731Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása2431Hidegen húzott acélrúd gyártása
2732Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása2432Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2733Hidegen alakított acélidom gyártása2433Hidegen hajlított acélidom gyártása
2734Acélhuzalgyártás2434Hidegen húzott acélhuzal gyártása
2741Nemesfémgyártás2441Nemesfémgyártás
2742Alumíniumgyártás2442Alumíniumgyártás
2743Ólom, cink, ón gyártása2443Ólom, cink, ón gyártása
2744Réz gyártása2444Rézgyártás
2745Egyéb nemvas fém gyártása2445Egyéb nem vas fém gyártása
2751Vasöntés2451Vasöntés
2752Acélöntés2452Acélöntés
2753Könnyűfémöntés2453Könnyűfémöntés
2754Egyéb nemvas fém öntése2454Egyéb nem vas fém öntése
2811Fémszerkezet gyártása2433Hidegen hajlított acélidom gyártása
2811Fémszerkezet gyártása2511Fémszerkezet gyártása
2811Fémszerkezet gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2812Fém épületelem gyártása2512Fém épületelem gyártása
2812Fém épületelem gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2821Fémtartály gyártása2529Fémtartály gyártása
2822Fűtési kazán, radiátor gyártása2521Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2822Fűtési kazán, radiátor gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2830Gőzkazán gyártása2530Gőzkazán gyártása
2830Gőzkazán gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2840Fémalakítás, porkohászat2550Fémalakítás, porkohászat
2851Fém felületkezelése2561Fémfelület-kezelés
2852Fémmegmunkálás2562Fémmegmunkálás
2852Fémmegmunkálás3312Ipari gép, berendezés javítása
2861Evőeszköz, késáru gyártása2571Evőeszköz gyártása
2861Evőeszköz, késáru gyártása3311Fémfeldolgozási termék javítása
2862Szerszámgyártás2573Szerszámgyártás
2862Szerszámgyártás2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2862Szerszámgyártás2849Egyéb szerszámgép gyártása
2862Szerszámgyártás2892Bányászati, építőipari gép gyártása
2862Szerszámgyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2863Lakat-, zárgyártás2572Lakat-, zárgyártás
2871Vas, acél tárolóeszköz gyártása2591Acél tárolóeszköz gyártása
2872Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása2592Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2873Huzal termék gyártása2593Huzaltermék gyártása
2874Kötőelem, csavar gyártása2593Huzaltermék gyártása
2874Kötőelem, csavar gyártása2594Kötőelem, csavar gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2571Evőeszköz gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2599M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
2911Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)2811Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
2911Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2912Szivattyú, kompresszor gyártása2812Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2912Szivattyú, kompresszor gyártása2813Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2912Szivattyú, kompresszor gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2913Csap, szelep gyártása2812Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2913Csap, szelep gyártása2814Csap, szelep gyártása
2913Csap, szelep gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2914Csapágy, erőátviteli elem gyártása2815Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2921Kemence gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
2921Kemence gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása2822Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása4329Egyéb épületgépészeti szerelés
2923Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása2825Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2923Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2931Mezőgazdasági traktor gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása9522Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
2941Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása2824Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2942Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2942Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2849Egyéb szerszámgép gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2951Kohászati gép gyártása2891Kohászati gép gyártása
2951Kohászati gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2952Bányászati, építőipari gép gyártása2892Bányászati, építőipari gép gyártása
2952Bányászati, építőipari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása2893Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása2894Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2955Papíripari gép gyártása2895Papíripari gép gyártása
2955Papíripari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2573Szerszámgyártás
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2751Háztartási villamos készülék gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2894Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2896Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2960Fegyver-, lőszergyártás2540Fegyver-, lőszergyártás
2960Fegyver-, lőszergyártás3030Légi, űrjármű gyártása
2960Fegyver-, lőszergyártás3040Katonai harcjármű gyártása
2960Fegyver-, lőszergyártás3316Repülőgép, űrhajó javítása
2960Fegyver-, lőszergyártás3317Egyéb közlekedési eszköz javítása
2960Fegyver-, lőszergyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2971Háztartási villamos készülék gyártása2751Háztartási villamos készülék gyártása
2971Háztartási villamos készülék gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
2971Háztartási villamos készülék gyártása2825Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2971Háztartási villamos készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2972Nem villamos háztartási készülék gyártása2752Nem villamos háztartási készülék gyártása
2972Nem villamos háztartási készülék gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
3001Irodagépgyártás2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3001Irodagépgyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3002Számítógép, készülék gyártása2620Számítógép, perifériás egység gyártása
3002Számítógép, készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3002Számítógép, készülék gyártása6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása2711Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása3314Ipari villamos gép, berendezés javítása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2712Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2733Szerelvény gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2731Száloptikai kábel gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2732Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2733Szerelvény gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3140Akkumulátor, szárazelem gyártása2720Akkumulátor, szárazelem gyártása
3150Világítóeszköz gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3150Világítóeszköz gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3161Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3161Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása2931Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2344Műszaki kerámia gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2599M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2651Mérőműszergyártás
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2711Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3313Elektronikus, optikai eszköz javítása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3210Elektronikai alkatrész gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3210Elektronikai alkatrész gyártása2612Elektronikai áramköri kártya gyártása
3210Elektronikai alkatrész gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3220Ipari híradástechnikai termék gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3220Ipari híradástechnikai termék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2620Számítógép, perifériás egység gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2640Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3310Orvosi műszer gyártása2660Elektronikus orvosi berendezés gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3101Irodabútor gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3299Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
3310Orvosi műszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3320Mérőműszer gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3320Mérőműszer gyártása2651Mérőműszergyártás
3320Mérőműszer gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3320Mérőműszer gyártása2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3320Mérőműszer gyártása2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3320Mérőműszer gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3320Mérőműszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3330Ipari folyamatirányító rendszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2731Száloptikai kábel gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3350Óragyártás2652Óragyártás
3350Óragyártás3212Ékszergyártás
3350Óragyártás3213Divatékszer gyártása
3350Óragyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3410Közúti gépjármű gyártása2892Bányászati, építőipari gép gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása2910Közúti gépjármű gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása3091Motorkerékpár gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3420Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása2920Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
3430Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása2811Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
3430Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása2932Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3511Hajógyártás, -javítás3011Hajógyártás
3511Hajógyártás, -javítás3315Hajó, csónak javítása
3511Hajógyártás, -javítás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3512Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása3012Szabadidő-, sporthajó gyártása
3520Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3520Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása3030Légi, űrjármű gyártása
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3541Motorkerékpár gyártása3091Motorkerékpár gyártása
3542Kerékpár gyártása3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3543Mozgássérültek kocsijának gyártása3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása2822Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3099M.n.s. egyéb jármű gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3101Irodabútor gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3317Egyéb közlekedési eszköz javítása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3611Ülőbútor gyártása2932Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3611Ülőbútor gyártása3011Hajógyártás
3611Ülőbútor gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3611Ülőbútor gyártása3030Légi, űrjármű gyártása
3611Ülőbútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3611Ülőbútor gyártása3102Konyhabútorgyártás
3611Ülőbútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
3611Ülőbútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3612Irodabútor gyártása2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3612Irodabútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3612Irodabútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3613Konyhabútor gyártása3102Konyhabútorgyártás
3614Egyéb bútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
3614Egyéb bútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3615Ágybetét gyártása3103Ágybetét gyártása
3621Pénzérme, érem gyártása3211Érmegyártás
3622Ékszergyártás3212Ékszergyártás
3622Ékszergyártás3213Divatékszer gyártása
3630Hangszergyártás3220Hangszergyártás
3630Hangszergyártás3319Egyéb ipari eszköz javítása
3630Hangszergyártás9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
3640Sportszergyártás3230Sportszergyártás
3640Sportszergyártás3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3640Sportszergyártás9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
3650Játékgyártás2640Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
3650Játékgyártás2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3650Játékgyártás3240Játékgyártás
3650Játékgyártás3319Egyéb ipari eszköz javítása
3661Divatékszergyártás3213Divatékszer gyártása
3662Seprű- és kefegyártás3291Seprű-, kefegyártás
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1399Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1512Táskafélék, szíjazat gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1729Egyéb papír-, kartontermék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2051Robbanóanyag gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2219Egyéb gumitermék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2223Műanyag építőanyag gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2229Egyéb műanyag termék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2599M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2899M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
3710Fém visszanyerése hulladékból3831Használt eszköz bontása
3710Fém visszanyerése hulladékból3832Hulladék újrahasznosítása
3720Nemfém visszanyerése hulladékból3832Hulladék újrahasznosítása
4011Villamosenergia-termelés3511Villamosenergia-termelés
4012Villamosenergia-szállítás3512Villamosenergia-szállítás
4013Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem3513Villamosenergia-elosztás
4013Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem3514Villamosenergia-kereskedelem
4021Gázgyártás3521Gázgyártás
4022Gázelosztás, -kereskedelem3522Gázelosztás
4022Gázelosztás, -kereskedelem3523Gázkereskedelem
4030Gőz-, melegvízellátás3530Gőzellátás, légkondicionálás
4100Víztermelés, -kezelés, -elosztás3600Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4511Épületbontás, földmunka4311Bontás
4511Épületbontás, földmunka4312Építési terület előkészítése
4512Talajmintavétel, próbafúrás4313Talajmintavétel, próbafúrás
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4120Lakó- és nem lakó épület építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4212Vasút építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4213Híd, alagút építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4299Egyéb m.n.s. építés
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4120Lakó- és nem lakó épület építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4211Út, autópálya építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4212Vasút építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4299Egyéb m.n.s. építés
4524Vízi létesítmény építése4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4524Vízi létesítmény építése4291Vízi létesítmény építése
4524Vízi létesítmény építése4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4525Egyéb speciális szaképítés4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4525Egyéb speciális szaképítés4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4531Villanyszerelés4321Villanyszerelés
4531Villanyszerelés4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4531Villanyszerelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4531Villanyszerelés8020Biztonsági rendszer szolgáltatás
4532Szigetelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés4321Villanyszerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás4331Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelés4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás4333Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés4334Festés, üvegezés
4545Egyéb befejező építés4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4545Egyéb befejező építés4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
5010Gépjármű-kereskedelem4511Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
5010Gépjármű-kereskedelem4519Egyéb gépjármű-kereskedelem
5020Gépjárműjavítás4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
5020Gépjárműjavítás5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5030Gépjárműalkatrész-kereskedelem4531Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
5030Gépjárműalkatrész-kereskedelem4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
5040Motorkerékpár kereskedelme, javítása4540Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
5050Üzemanyag-kiskereskedelem4730Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
5111Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
5112Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme4612Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
5113Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme4613Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
5114Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme4614Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
5115Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme4615Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
5116Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme4616Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
5117Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
5118Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
5119Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
5121Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
5122Dísznövény-nagykereskedelem4622Dísznövény nagykereskedelme
5123Élőállat-nagykereskedelem4623Élőállat nagykereskedelme
5124Bőr nagykereskedelme4624Bőr nagykereskedelme
5125Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
5131Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
5131Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5132Húsáru-nagykereskedelem4632Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
5133Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme4633Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
5134Ital nagykereskedelme1101Desztillált szeszes ital gyártása
5134Ital nagykereskedelme1102Szőlőbor termelése
5134Ital nagykereskedelme4634Ital nagykereskedelme
5135Dohányáru-nagykereskedelem4635Dohányáru nagykereskedelme
5136Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem4636Cukor, édesség nagykereskedelme
5137Kávé-, fűszer-nagykereskedelem4637Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
5138Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5138Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
5139Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme4639Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
5141Textil-nagykereskedelem4641Textil-nagykereskedelem
5142Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem4642Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4644Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5145Illatszer-nagykereskedelem4645Illatszer nagykereskedelme
5146Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme4646Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4648Óra-, ékszer-nagykereskedelem
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5151Energiahordozó-nagykereskedelem4671Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
5152Érc-, fém-nagykereskedelem4672Fém-, érc-nagykereskedelem
5153Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5154Vasáru-nagykereskedelem4674Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
5155Vegyi áru nagykereskedelme4675Vegyi áru nagykereskedelme
5155Vegyi áru nagykereskedelme4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
5156Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
5157Hulladék-nagykereskedelem4677Hulladék-nagykereskedelem
5181Szerszámgép-nagykereskedelem4662Szerszámgép-nagykereskedelem
5182Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme4663Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
5183Textilipari gép nagykereskedelme4664Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
5184Számítógép, szoftver nagykereskedelme4651Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
5185Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme4665Irodabútor-nagykereskedelem
5185Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme4666Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
5186Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5187Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme4669Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
5188Mezőgazdasági gép nagykereskedelme4661Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
5190Egyéb nagykereskedelem4690Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5211Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem4711Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5212Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5221Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5222Húsáru-kiskereskedelem4722Hús-, húsáru kiskereskedelme
5223Hal-kiskereskedelem4723Hal kiskereskedelme
5224Pékáru, édesség-kiskereskedelem4724Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
5225Ital-kiskereskedelem4725Ital-kiskereskedelem
5226Dohányáru-kiskereskedelem4726Dohányáru-kiskereskedelem
5227Egyéb élelmiszer kiskereskedelem4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5227Egyéb élelmiszer kiskereskedelem4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
5231Gyógyszer-kiskereskedelem4773Gyógyszer-kiskereskedelem
5232Gyógyászati termék kiskereskedelme4774Gyógyászati termék kiskereskedelme
5233Illatszer-kiskereskedelem4775Illatszer-kiskereskedelem
5241Textil-kiskereskedelem4751Textil-kiskereskedelem
5242Ruházati kiskereskedelem4771Ruházat kiskereskedelem
5243Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem4772Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4743Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4759 .Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4763Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5246Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
5247Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem4761Könyv-kiskereskedelem
5247Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4764Sportszer-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4765Játék-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4777Óra-, ékszer-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4778Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5250Használtcikk-kiskereskedelem4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
5261Csomagküldő kiskereskedelem4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5262Piaci kiskereskedelem4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
5262Piaci kiskereskedelem4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
5262Piaci kiskereskedelem4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5263Egyéb nem bolti kiskereskedelem4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5263Egyéb nem bolti kiskereskedelem4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5271Lábbeli, bőráru javítása9523Lábbeli, egyéb bőráru javítása
5272Elektromos háztartási cikk javítása9521Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
5272Elektromos háztartási cikk javítása9522Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
5273Óra-, ékszerjavítás9525Óra-, ékszerjavítás
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása1330Textilkikészítés
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9512Kommunikációs eszköz javítása
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9523Lábbeli, egyéb bőráru javítása
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
5510Szállodai szolgáltatás5510Szállodai szolgáltatás
5521Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5521Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás5530Kempingszolgáltatás
5522Kempingszolgáltatás5530Kempingszolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530Étkezőhelyi vendéglátás5610Éttermi, mozgó vendéglátás
5540Bárok, hasonló vendéglátás5630Italszolgáltatás
5551Munkahelyi étkeztetés5629Egyéb vendéglátás
5552Közétkeztetés5621Rendezvényi étkeztetés
5552Közétkeztetés5629Egyéb vendéglátás
6010Vasúti szállítás4910Helyközi vasúti személyszállítás
6010Vasúti szállítás4920Vasúti áruszállítás
6010Vasúti szállítás5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás4931Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás4939M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6022Taxi személyszállítás4932Taxis személyszállítás
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás4939M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6024Közúti teherszállítás4941Közúti áruszállítás
6024Közúti teherszállítás4942Költöztetés
6030Csővezetékes szállítás4950Csővezetékes szállítás
6110Tengeri szállítás5010Tengeri személyszállítás
6110Tengeri szállítás5020Tengeri áruszállítás
6110Tengeri szállítás5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6120Belvízi szállítás5030Belvízi személyszállítás
6120Belvízi szállítás5040Belvízi áruszállítás
6120Belvízi szállítás5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6210Menetrendszerű légi szállítás5110Légi személyszállítás
6210Menetrendszerű légi szállítás5121Légi áruszállítás
6220Nem menetrendszerű légi szállítás5110Légi személyszállítás
6220Nem menetrendszerű légi szállítás5121Légi áruszállítás
6230Űrszállítás5122Űrszállítás
6230Űrszállítás5223Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6311Rakománykezelés5224Rakománykezelés
6312Tárolás, raktározás5210Raktározás, tárolás
6321Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6322Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6322Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység8532Szakmai középfokú oktatás
6323Egyéb légi szállítást segítő tevékenység5223Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6323Egyéb légi szállítást segítő tevékenység8532Szakmai középfokú oktatás
6330Utazásszervezés7911Utazásközvetítés
6330Utazásszervezés7912Utazásszervezés
6330Utazásszervezés7990Egyéb foglalás
6340Szállítmányozás5229Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6340Szállítmányozás7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6411Nemzeti postai tevékenység5310Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
6411Nemzeti postai tevékenység8219Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
6412Futárpostai tevékenység5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6420Távközlés6010Rádióműsor-szolgáltatás
6420Távközlés6020Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6420Távközlés6110Vezetékes távközlés
6420Távközlés6120Vezeték nélküli távközlés
6420Távközlés6130Műholdas távközlés
6420Távközlés6190Egyéb távközlés
6511Jegybanki tevékenység6411Jegybanki tevékenység
6512Egyéb monetáris közvetítés6419Egyéb monetáris közvetítés
6521Pénzügyi lizing6491Pénzügyi lízing
6522Egyéb hitelnyújtás6492Egyéb hitelnyújtás
6522Egyéb hitelnyújtás6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6420Vagyonkezelés (holding)
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6430Befektetési alapok és hasonlók
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6601Életbiztosítás6511Életbiztosítás
6601Életbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6602Csoportos nyugdíjbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6602Csoportos nyugdíjbiztosítás6530Nyugdíjalapok
6603Nem életbiztosítás6512Nem életbiztosítás
6603Nem életbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6711Pénz-, tőkepiaci szabályozás6611Pénz-, tőkepiac igazgatása
6712Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés6612Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6712Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés6630Alapkezelés
6713Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6612Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6713Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6629Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
7011Ingatlanberuházás, -eladás4110Épületépítési projekt szervezése
7012Ingatlanforgalmazás6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
7020Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7031Ingatlanügynöki tevékenység6831Ingatlanügynöki tevékenység
7032Ingatlankezelés6832Ingatlankezelés
7032Ingatlankezelés8110Építményüzemeltetés
7110Gépkocsikölcsönzés7711Személygépjármű kölcsönzése
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése7712Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7122Vízi jármű kölcsönzése7734Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7123Légi jármű kölcsönzése7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7131Mezőgazdasági gép kölcsönzése7731Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7132Építőipari gép kölcsönzése7732Építőipari gép kölcsönzése
7132Építőipari gép kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7133Irodagép, számítógép kölcsönzése7733Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7134Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7721Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7722Videokazetta, lemez kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7729Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7210Hardver-szaktanácsadás6202Információ-technológiai szaktanácsadás
7221Szoftver-kiadás5821Számítógépes játék kiadása
7221Szoftver-kiadás5829Egyéb szoftverkiadás
7221Szoftver-kiadás6201Számítógépes programozás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6201Számítógépes programozás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6202Információ-technológiai szaktanácsadás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7230Adatfeldolgozás6203Számítógép-üzemeltetés
7230Adatfeldolgozás6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5811Könyvkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5812Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5813Napilapkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5819Egyéb kiadói tevékenység
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5821Számítógépes játék kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5829Egyéb szoftverkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás6010Rádióműsor-szolgáltatás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás6201Számítógépes programozás
7240Adatbázis szolgáltatás, online kiadás6312Világháló-portál szolgáltatás
7250Irodagép-, számítógép-javítás3312Ipari gép, berendezés javítása
7250Irodagép-, számítógép-javítás9511Számítógép, -periféria javítása
7260Egyéb számítástechnikai tevékenység6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7220Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320Humán kutatás, fejlesztés7220Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7411Jogi tevékenység6910Jogi tevékenység
7412Számviteli, adószakértői tevékenység6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7413Piac- és közvélemény-kutatás7320Piac-, közvélemény-kutatás
7414Üzletviteli tanácsadás0240Erdészeti szolgáltatás
7414Üzletviteli tanácsadás7021PR, kommunikáció
7414Üzletviteli tanácsadás7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7414Üzletviteli tanácsadás7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7414Üzletviteli tanácsadás8560Oktatást kiegészítő tevékenység
7415Vagyonkezelés6420Vagyonkezelés (holding)
7415Vagyonkezelés7010Üzletvezetés
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7111Építészmérnöki tevékenység
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7420Fényképészet
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430Műszaki vizsgálat, elemzés7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7440Hirdetés7311Reklámügynöki tevékenység
7440Hirdetés7312Médiareklám
7450Munkaerő-közvetítés7810Munkaközvetítés
7450Munkaerő-közvetítés7820Munkaerőkölcsönzés
7450Munkaerő-közvetítés7830Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8010Személybiztonsági tevékenység
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8020Biztonsági rendszer szolgáltatás
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8030Nyomozás
7470Takarítás, tisztítás8121Általános épülettakarítás
7470Takarítás, tisztítás8122Egyéb épület-, ipari takarítás
7470Takarítás, tisztítás8129Egyéb takarítás
7481Fényképészet7420Fényképészet
7482Csomagolás8292Csomagolás
7485Titkári, fordítói tevékenység7430Fordítás, tolmácsolás
7485Titkári, fordítói tevékenység8211Összetett adminisztratív szolgáltatás
7485Titkári, fordítói tevékenység8219Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7485Titkári, fordítói tevékenység8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7486Telefoninformáció8220Telefoninformáció
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7410Divat-, formatervezés
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7740Immateriális javak kölcsönzése
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8291Követelésbehajtás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7511Általános közigazgatás8411Általános közigazgatás
7512Társadalmi szolgáltatások igazgatása8412Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
7513Üzleti élet szabályozása8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7513Üzleti élet szabályozása8413Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás8110Építményüzemeltetés
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás8411Általános közigazgatás
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás9101Könyvtári, levéltári tevékenység
7521Külügyek8421Külügyek
7521Külügyek8899M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
7522Honvédelem8422Honvédelem
7523Igazságügy8423Igazságügy, bíróság
7524Közbiztonság, közrend8424Közbiztonság, közrend
7525Tűzvédelem8425Tűzvédelem
7530Kötelező társadalombiztosítás8430Kötelező társadalombiztosítás
8010Alapfokú oktatás8510Iskolai előkészítő oktatás
8010Alapfokú oktatás8520Alapfokú oktatás
8021Általános középfokú oktatás8531Általános középfokú oktatás
8022Szakmai középfokú oktatás8532Szakmai középfokú oktatás
8030Felsőoktatás8541Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8030Felsőoktatás8542Felsőfokú oktatás
8041Járművezető-oktatás8553Járművezető-oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8532Szakmai középfokú oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8551Sport, szabadidős képzés
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8552Kulturális képzés
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8559M.n.s. egyéb oktatás
8511Fekvőbeteg-ellátás8610Fekvőbeteg-ellátás
8511Fekvőbeteg-ellátás8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8512Járóbeteg-ellátás8621Általános járóbeteg-ellátás
8512Járóbeteg-ellátás8622Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8513Fogorvosi szakellátás8623Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8690Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8710Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8730Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8520Állat-egészségügyi ellátás7500Állat-egészségügyi ellátás
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8730Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8790Egyéb bentlakásos ellátás
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8810Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8891Gyermekek napközbeni ellátása
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8899M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9001Szennyvíz gyűjtése, kezelése3700Szennyvíz gyűjtése, kezelése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3811Nem veszélyes hulladék gyűjtése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3812Veszélyes hulladék gyűjtése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3821Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3822Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3832Hulladék újrahasznosítása
9003Szennyeződésmentesítés3811Nem veszélyes hulladék gyűjtése
9003Szennyeződésmentesítés3900Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
9003Szennyeződésmentesítés8129Egyéb takarítás
9111Vállalkozói érdekképviselet9411Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
9112Szakmai érdekképviselet9412Szakmai érdekképviselet
9120Szakszervezeti tevékenység9420Szakszervezeti tevékenység
9131Egyházi tevékenység9491Egyházi tevékenység
9132Politikai tevékenység9492Politikai tevékenység
9133Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység9499M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9211Film-, videogyártás5911Film-, video-, televízióműsor-gyártás
9211Film-, videogyártás5912Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
9211Film-, videogyártás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
9212Film-, video terjesztés5913Film-, video- és televízióprogram terjesztése
9213Mozgóképvetítés5914Filmvetítés
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás5911Film-, videó, televízióműsor-gyártás
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás6010Rádióműsor-szolgáltatás
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás6020Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
9231Alkotó és előadóművészet9001Előadó-művészet
9231Alkotó és előadóművészet9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9231Alkotó és előadóművészet9003Alkotóművészet
9232Művészeti kiegészítő tevékenység7990Egyéb foglalás
9232Művészeti kiegészítő tevékenység9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9232Művészeti kiegészítő tevékenység9004Művészeti létesítmények működtetése
9233Vásári, vidámparki szórakoztatás9321Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás7990Egyéb foglalás
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás8552Kulturális képzés
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9001Előadó-művészet
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9329M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9240Hírügynökségi tevékenység6391Hírügynökségi tevékenység
9240Hírügynökségi tevékenység7420Fényképészet
9240Hírügynökségi tevékenység9003Alkotóművészet
9251Könyvtári, levéltári tevékenység9101Könyvtári, levéltári tevékenység
9252Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme9102Múzeumi tevékenység
9252Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme9103Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9253Növény-, állatkert működtetése9104Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9261Sportlétesítmény működtetése9311Sportlétesítmény működtetése
9262Egyéb sport tevékenység7990Egyéb foglalás
9262Egyéb sport tevékenység8551Sport, szabadidős képzés
9262Egyéb sport tevékenység9311Sportlétesítmény működtetése
9262Egyéb sport tevékenység9312Sportegyesületi tevékenység
9262Egyéb sport tevékenység9319Egyéb sporttevékenység
9262Egyéb sport tevékenység9329M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9271Szerencsejáték, fogadás9200Szerencsejáték, fogadás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység0162Állattenyésztési szolgáltatás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység7810Munkaközvetítés
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység7990Egyéb foglalás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység9329M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9301Textil, szőrme mosás, tisztítás9601Textil, szőrme mosása, tisztítása
9302Fodrászat, szépségápolás9602Fodrászat, szépségápolás
9303Temetkezés9603Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9304Fizikai közérzetet javító szolgáltatás9313Testedzési szolgáltatás
9304Fizikai közérzetet javító szolgáltatás9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9305Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás8551Sport, szabadidős képzés
9305Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9500Alkalmazottat foglalkoztató háztartás9700Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
9600Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása9810Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
9700Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása9820Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
9900Területen kívüli szervezet9900Területen kívüli szervezet

Lábjegyzetek:

[1] "Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról".

[2] Rövidítés magyarázata: m.n.s. - máshova nem sorolt

[3] * Szakosodott kiskereskedelem.

[4] * Szakosodott kiskereskedelem.

[5] * Szakosodott kiskereskedelem.

[6] * Szakosodott kiskereskedelem.

[7] * Szakosodott kiskereskedelem.

[8] * Szakosodott kiskereskedelem.

[9] * Szakosodott kiskereskedelem.

[10] * Szakosodott kiskereskedelem.

[11] * Szakosodott kiskereskedelem.

[12] * Szakosodott kiskereskedelem.

[13] * Szakosodott kiskereskedelem.

[14] * Szakosodott kiskereskedelem.

[15] * Szakosodott kiskereskedelem.

[16] Rövidítés magyarázata: m.n.s. - máshova nem sorolt

[17] * A standard fedezeti hozzájárulás (SFH) az egyes jellemző mezőgazdasági tevékenységek esetében, adott régióban átlagos helyzetnek megfelelő bruttó árrés értéke (Standard Gross Margin).

[18] * Szakosodott kiskereskedelem.

[19] * Szakosodott kiskereskedelem.

[20] * Szakosodott kiskereskedelem.

[21] * Szakosodott kiskereskedelem.

[22] * Szakosodott kiskereskedelem.

[23] * Szakosodott kiskereskedelem.

[24] * Szakosodott kiskereskedelem.

[25] * Szakosodott kiskereskedelem.

[26] * Szakosodott kiskereskedelem.

[27] * Szakosodott kiskereskedelem.

[28] * Szakosodott kiskereskedelem.

[29] * Szakosodott kiskereskedelem.

[30] * Szakosodott kiskereskedelem.

[31] * Szakosodott kiskereskedelem.

[32] * Szakosodott kiskereskedelem.

[33] * Szakosodott kiskereskedelem.

[34] * Szakosodott kiskereskedelem.

[35] * Szakosodott kiskereskedelem.

[36] * Szakosodott kiskereskedelem.

[37] * Szakosodott kiskereskedelem.

[38] * Szakosodott kiskereskedelem.

[39] * Szakosodott kiskereskedelem.

[40] * Szakosodott kiskereskedelem.

[41] * Szakosodott kiskereskedelem.

[42] * Szakosodott kiskereskedelem.

[43] * Szakosodott kiskereskedelem.

[44] * Szakosodott kiskereskedelem.

[45] * Szakosodott kiskereskedelem.

[46] * Szakosodott kiskereskedelem.

[47] * Szakosodott kiskereskedelem.

[48] * Szakosodott kiskereskedelem.

[49] * Szakosodott kiskereskedelem.

[50] * Szakosodott kiskereskedelem.

[51] * Szakosodott kiskereskedelem.

[52] * Szakosodott kiskereskedelem.

[53] * Public Relation

Tartalomjegyzék