Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992R3714[1]

A Bizottság 3714/92/EGK rendelete (1992. december 22.) a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló egyes rendeletek módosításáról

A Bizottság 3714/92/EGK rendelete

(1992. december 22.)

a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló egyes rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3208/89/EGK rendelettel [1] módosított, a mezőgazdasági termékekre használt Közös Vámtarifa-Nómenklatúra kiigazítására vonatkozó eljárásról szóló, 1979. február 5-i 234/79/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a legutóbb az 1235/89/EGK rendelettel [3] módosított, a baromfihús piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2777/75/EGK tanácsi rendeletre [4] és különösen annak 5. cikke (3) és 9. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéi javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1991. december 16-i 3763/91/EGK tanácsi rendeletre [5] és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében Azori-szigetek és Madeira javára egyedi intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1600/92/EGK tanácsi rendeletre [6] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1601/92/EGK tanácsi rendeletre [7] és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 1992. július 14-i 2505/92/EGK bizottsági rendelet [8] rendelkezik a 010511 KN-kód alá tartozó legfeljebb 185 g-os, Gallus domesticus fajhoz tartozó élő madarak, illetve a 020731 KN-kód alszám alá tartozó friss vagy fagyasztott hízott májak további felosztásáról 1993. január 1-jei hatállyal;

mivel az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az előre rögzített export-visszatérítésre jogosult tojás- és baromfihús-termékek megállapításáról szóló, 1973. február 26-i 572/73/EGK bizottsági rendelet [9] mellékletében a 01051100 KN-kód helyébe a KN 010511 KN-kód lép.

(2) A 2777/75/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésében és 5. cikke (2) bekezdésében a 02073100 KN-kód helyébe a 020731 KN-kód lép.

(3) A baromfihús lefölözésének és zsilipárának kiszámítására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1975. október 29-i 2778/75/EGK tanácsi rendelet [10] I. és II. mellékletében a 01051100 KN-kód helyébe a 010511 KN-kód lép.

(4) A származékos baromfihús termékekre vonatkozó lefölözés kiszámítását szolgáló együttható meghatározásáról és a 199/67/EGK rendeletet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1979. december 20-i 3011/79/EGK bizottsági rendelet [11] mellékletében a 02073100 KN-kód helyébe a 020731 KN-kód lép.

(5) Az ex01051100 KN-kód helyébe az ex010511 KN-kód lép:

- a 3763/91/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének f) pontjában,

- az 1600/92/EGK és az 1601/92/EGK rendeletek 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjában,

- az Azori-szigetek és Madeira a tojás- és baromfihús-ágazatból származó termékekkel történő ellátására irányuló meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. június 30-i 1726/92/EGK bizottsági rendelet [12] mellékletében,

- a Kanári-szigeteknek a tojás- és baromfihús-ágazatból származó termékekkel történő ellátására irányuló meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. június 30-i 1729/92/EGK bizottsági rendelet [13] III. mellékletében,

- Franciaország tengerentúli megyéinek a tojás-, baromfihús- és nyúlhús-ágazatból származó termékekkel történő ellátására irányuló meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. szeptember 29-i 2826/92/EGK bizottsági rendelet [14] mellékletében.

2. cikk

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. december 22-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 312., 1989.10.27., 5. o.

[2] HL L 34., 1979.12.9., 2. o.

[3] HL L 128., 1989.5.11., 29. o.

[4] HL L 282., 1975.11.1., 77. o.

[5] HL L 356., 1991.12.24., 1. o.

[6] HL L 173., 1992.6.27., 1. o.

[7] HL L 173., 1992.6.27., 13. o.

[8] HL L 267., 1992.9.14., 1. o.

[9] HL L 56., 1973.3.1., 6. o.

[10] HL L 282., 1975.11.1., 84. o.

[11] HL L 337., 1979.12.29., 65. o.

[12] HL L 179., 1992.7.1., 99. o.

[13] HL L 179., 1992.7.1., 107. o.

[14] HL L 285., 1992.9.30., 10. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3714 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3714&locale=hu