Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

3/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat

egyes MÜK szabályzatok veszélyhelyzetbeli alkalmazásáról

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége

a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése számára

az 1.1. pont tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 25. pontjában,

az 1.2. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 36. pontjában és a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) IV.20. pont 36. alpontjában,

az 1.3. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 16. pontjában,

az 1.4. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 1. pontjában,

az 1.5. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 29. pontjában,

az 1.6. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 36. pontjában és az Alapszabály IV.20. pont 42. alpontjában,

az 1.7. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 1.8. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 12. pontjában,

az 1.9. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 24. pontjában,

az 1.10. pont tekintetében az Üttv. 158. § (1) bekezdés 21. pontjában

meghatározott felhatalmazás, és az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában meghatalmazott feladatkör alapján,

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a következő határozatot hozza:

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt

1.1. az ügyvédjelöltek, jogi előadók, alkalmazott ügyvédek és alkalmazott európai közösségi jogászok foglalkoztatásának feltételeiről szóló 5/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott európai közöségi jogász, az ügyvédjelölt és a jogi előadó a munkáját a munkaszerződés kifejezett rendelkezése hiányában is folytathatja távmunkában,

1.2. az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a végintézkedés letétbe helyezésére és letétbe helyezésének megszüntetésére személyesen nincs lehetőség,

1.3. az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a jóváhagyott iratjegyzéken szereplő iratokat az ügyvédi levéltár csak a veszélyhelyzet megszűnését követően vizsgálja meg és veszi át,

b) ha az iratok levéltárba adása az ügyvédi tevékenység megszüntetésének vagy szüneteltetésének a feltétele, az iratok őrzéséről a veszélyhelyzet megszűnéséről átmenetileg más módon kell gondoskodni,

c) a levéltárba adott iratok kiemelésére és visszahelyezésére a veszélyhelyzet ideje alatt csak kivételesen indokolt esetben kerül sor,

1.4. az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Etikai Szabályzat) rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az Etikai Szabályzat 9.4. pontja alkalmazásában a veszélyhelyzet az ügyvédi tevékenység gyakorlója által ismert szerencsétlenségnek minősül,

b) ha az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult a veszélyhelyzettel összefüggő indokolt akadályoztatása miatt közhatalmi eljárás szünetelését kezdeményezi, illetve ilyen eljárásban valamely eljárási cselekmény elhalasztását kéri, az ellenérdekű fél jogi képviselője a halasztáshoz hozzájárul, amennyiben ügyfele ez ellen nem tiltakozott, és a halasztás érdeksérelmet nem okoz,

c) az ügyvédi tevékenység gyakorlójával szembeni etikai elvárás, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az elektronikus hírközlő eszközök útján megvalósuló eljárási cselekményeken is az ügyvédi hivatás tekintélyének megfelelően jelenjen meg,

1.5. a közvetítői eljárásról szóló 5/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közvetítői megbeszéléseket a veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani,

1.6. az európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó által kötött együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeiről, valamint az európai közösségi jogászra vonatkozó sajátos névhasználati és hatósági eljárási szabályokról szóló 4/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az előírt személyes meghallgatást a kérelmező választása szerint a Magyar Ügyvédi Kamara által auditált elektronikus hírközlő eszköz segítségével kell megtartani, vagy el kell halasztani,

1.7. a kamarai hatósági eljárásokról szóló 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy kérelemre indult kamarai hatósági eljárásokban az előírt személyes meghallgatást a kérelmező választása szerint a Magyar Ügyvédi Kamara által auditált elektronikus hírközlő eszköz segítségével kell megtartani, vagy el kell halasztani,

1.8. az irodagondnokról szóló 7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a területi kamara elnöke a veszélyhelyzet megszűnéséig határozatban elhalaszthatja az irodahelyiség felnyitását és az irodahelyiségbe való bejutást,

b) ha az irodagondnoknak olyan személyes közreműködéssel járó eljárási cselekményt kell elvégeznie, amely elektronikus úton vagy papír alapon nem teljesíthető vagy azt jogszabály kizárja, értesíti a területi kamara elnökét, aki a cselekményt a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalaszthatja,

1.9. az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról szóló 6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyvédi iroda, az európai közösségi jogászi iroda, valamint a nem ügyvédi irodai tag ügyvéd, európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó a veszélyhelyzet megszűnéséig

a) az irodahelyiséget csak akkor köteles fenntartani, ha ügyfelet személyesen fogad,

b) a veszélyhelyzet ideje alatt is köteles biztosítani az elérhetősége és tevékenysége ellenőrizhetősége, az ügyvédi tevékenységével összefüggésben átvett és keletkezett iratok őrzése, az ügyvédi tevékenységének az Üttv. szerinti követelményeknek megfelelő gyakorlása, és az alkalmazásában állók ügyvédi tevékenysége gyakorlása infrastrukturális feltételeit, valamint - a járvány elleni védekezéshez szükséges intézkedések megtétele mellett - a neki címzett iratok átvételét,

1.10. az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól szóló 2/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Képzési Szabályzat) rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédjelölt képzési kötelezettsége szünetel,

b) a Képzési Szabályzat 3. § (4) bekezdés b) pontja a képzési kötelezettség a) pont szerinti szünetelése idejére nem alkalmazható,

c) az ügyvédjelölti képzés időtartama szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az ügyvédjelölt a képzési kötelezettségének a veszélyhelyzet időtartama alatt is eleget tett volna,

d) a jogi szakvizsgára való felkészülés és a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a területi ügyvédi kamara a veszélyhelyzet ideje alatt elektronikus úton tananyagot biztosíthat az ügyvédjelöltek részére,

e) a veszélyhelyzet ideje alatt beszámolót nem lehet tartani.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. május 5.

Dr. Bánáti János

elnök