32008L0084[1]

A Bizottság 2008/84/EK irányelve ( 2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE

(2008. augusztus 27.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

(1)

A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1996. december 2-i 96/77/EK bizottsági irányelvet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Tisztasági követelményeket kell megállapítani a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 4 ) említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében.

(3)

Figyelembe kell venni a közös FAO/WHO élelmiszer-adalékanyag szakértő bizottság (JECFA) által elkészített a Codex Alimentariusban közzétett adalékanyag tisztasági követelményeket és analitikai módszereket.

(4)

Ha az élelmiszer-adalékanyagokat az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által értékelt vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat biztonsági értékelésre be kell nyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre.

(5)

Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével.

(6)

Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv I. melléklete tartalmazza a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott azon tisztasági követelményeket, amelyeket a 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszer-adalékanyagokra kell alkalmazni.

2. cikk

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 96/77/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Etilén-oxid élelmiszer-adalékokban sterilizálás céljából nem használható fel.

E 170 (i) KALCIUM-KARBONÁT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 95/45/EK bizottsági irányelv ( 5 ) mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 200 SZORBINSAV

Meghatározás
Kémiai névSzorbinsav
Transz, transz-2,4-hexadién-sav
Einecs203-768-7
ÖsszegképletC6H8O2
Molekulatömeg112,12
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, enyhe jellegzetes szaggal, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány133 oC és 135 oC között, kénsavas exszikkátorban négy órán át végzett vákuumszárítást követően
B. SpektrometriaIzopropanolos oldatának (1:4 000 000) 254 ± 2 nm-en van az abszorpciós maximuma
C. Pozitív kettőskötés-teszt
D. Szublimációs hőmérséklet80 oC
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %
AldehidLegfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 202 KÁLIUM-SZORBÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-szorbát
Kálium (E, E)-2,4-hexadienoát
A transz, transz-2,4-hexadiénsav káliumsója
Einecs246-376-1
ÖsszegképletC6H7O2K
Molekulatömeg150,22
TartalomLegalább 99 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér kristályos por, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat
Azonosítás
A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 oC és 135 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően
B. Pozitív kálium- és kettőskötés-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 % (105 oC, 3 óra)
Savasság vagy lúgosságLegfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavban vagy K2CO3-ban kifejezve)
AldehidekLegfeljebb 0,1 %, formaldehidként számolva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 203 KALCIUM-SZORBÁT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-szorbát
A transz, transz-2,4-hexadiénsav kalciumsója
Einecs231-321-6
ÖsszegképletC12H14O4Ca
Molekulatömeg262,32
TartalomLegalább 98 %, szárazanyagra számítva
LeírásFinom fehér kristályos por, amely 105 oC-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat
Azonosítás
A. A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 oC és 135 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuum-szárítást követően
B. Pozitív kalcium- és kettőskötés-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással meghatározva
AldehidekLegfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve)
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 210 BENZOESAV

Meghatározás
Kémiai névBenzoesav
Benzol-karbonsav
Fenil-karbonsav
Einecs200-618-2
ÖsszegképletC7H6O2
Molekulatömeg122,12
TartalomLegalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány121,5oC–123,5oC
B. Pozitív szublimációs teszt és benzoátteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %, három órán át, kénsav felett történő szárítást követően
pH-értékKb. 4 (vízben oldva)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
Klórozott szerves vegyületekLegfeljebb 0,07 % kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,3 %-nak felel meg
Könnyen oxidálható anyagok1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, forráspontig melegítjük, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO4-dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat
Könnyen elszenesíthető anyagok0,5 g benzoesavnak 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb színt, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot (2), 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot (3), 0,1 ml réz-szulfát-oldatot (4) és 4,4 ml vizet tartalmaz
Policiklusos savakA benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
(1) Keményítőoldat: 0,5 g keményítőt (burgonyakeményítőt, kukoricakeményítőt vagy oldható keményítőt) 5 ml vízzel szétmorzsoljuk. A kapott csirízt állandó rázogatás közben vizzel 100 ml-re feltöltjük. Néhány percig forraljuk, majd hagyjuk lehűlni és leszűrjük. A keményítőt frisseni kell elkészíteni.
(2) Kobalt-klorid-oldat: kb. 65 g kobalt-kloridot CoCl2·6H2O elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldunk és 1 literre feltöltjük. Ezen oldatból pontosan 5 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, hozzáadunk 5 ml 3 %-os hidrogénperoxidot, majd 15 ml 20 %-os nátrium-hidroxid-oldatot. 10 percig forraljuk, majd hagyjuk lehűlni, ezt követően 2 g kálium-jodidot és 20 ml 25 %-os kénsavat adunk hozzá. Miután a csapadék teljesen feloldódott, a felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (1) jelenlétében. Megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 23,80 mg CoCl2·6H2O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát vizes sósavoldat megfelelő mennyiségének hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 59,5 mg CoCl2·6H2O-t tartalmazzon.
(3) Vas(III)-klorid-oldat: kb. 55 g vas(III)-kloridot elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldunk és 1 literre feltötjük. Ezen oldatból 10 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, 15 ml vizet és 3 g kálium-jodidot adunk hozzá; 15 percig állni hagyjuk a keveréket. 100 ml vízzel felhigítjuk, majd a felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (1) jelenlétében megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 27,03 mg FeCl3·6H2O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát a sósav-oldat megfelelő mennyiségének hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 45,0 mg FeCl3·6H2O-t tartalmazzon.
(4) Réz-szulfát-oldat: kb. 65 g réz-szulfátot CuSO4·5H2O elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldjuk, és 1 literre feltöltjük. Ezen oldatból 10 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, hozzáadunk 40 ml vizet, 4 ml ecetsavat és 3 g kálium-jodidot. A felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (1) jelenlétében megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 24,97 mg CuSO4·5H2O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát megfelelő mennyiségű vizes sósavoldat hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 62,4 mg CuSO4·5H2O-t tartalmazzon.

E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-benzoát
A benzol-karbonsav nátriumsója
A fenil-karbonsav nátriumsója
Einecs208-534-8
ÖsszegképletC7H5O2Na
Molekulatömeg144,11
TartalomLegalább 99 % C7H5O2Na, négy órán keresztül 105 oC-on történő szárítást követően
LeírásFehér, majdnem szagtalan kristályos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban nehezen oldódik
B. Olvadáspont-tartomány a benzoesavraA savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5oC és 123,5oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően
C. Pozitív benzoát- és nátrium teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,5 %, négy órán keresztül 105 oC-on történő szárítást követően
Könnyen oxidálható anyagok1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammi pontossággal lemért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO4-dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat.
Policiklusos savakA nátrium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő
Klórozott szerves vegyületekLegfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg
A savasság vagy lúgosság mértéke1 g nátrium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 212 KÁLIUM-BENZOÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-benzoát
A benzol-karbonsav káliumsója
A fenil-karbonsav káliumsója
Einecs209-481-3
ÖsszegképletC7H5KO2·3H2O
Molekulatömeg214,27
TartalomLegalább 99 % C7H5KO2, 105 oC-on tömegállandóságig végzett szárítást követően
LeírásFehér kristályos por
Azonosítás
A. A savas kezeléssel izolált és nem átakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5oC és 123,5oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően
B. Pozitív benzoát- és káliumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 26,5 %, 105 oC-on történő szárítással meghatározva
Klórozott szerves vegyületekLegfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg
Könnyen oxidálható anyagok1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO4-tal addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat.
Könnyen elszenesíthető anyagok0,5 g benzoesav 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely a 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz
Policiklusos savakA kálium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő
A savasság vagy lúgosság mértéke1 g kálium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 213 KALCIUM-BENZOÁT

SzinonimákMonokalcium-benzoát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-benzoát
Kalcium-dibenzoát
Einecs218-235-4
ÖsszegképletVízmentes:C14H10O4Ca
Monohidrát:C14H10O4Ca· H2O
Trihidrát:C14H10O4Ca· 3H2O
MolekulatömegVízmentes:282,31
Monohidrát:300,32
Trihidrát:336,36
TartalomLegalább 99 %, 105 oC-on végzett szárítást követően
LeírásFehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por
Azonosítás
A. A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5oC és 123,5oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően
B. Pozitív benzoát- és kalciumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 17,5 %, 105 oC-on, tömegállandóságig történő szárítással meghatározva
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,3 %
Klórozott szerves vegyületekLegfeljebb 0,06 %, kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg
Könnyen oxidálható anyagok1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO4-dal addig titráljuk, míg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat
Könnyen elszenesíthető anyagok0,5 g benzoesav 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz
Policiklusos savakA kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő
A savasság vagy lúgosság mértéke1 g kalcium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 214 ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

SzinonimákEtil-paraben
Etil-ρ-oxibenzoát
Meghatározás
Kémiai névEtil-ρ-hidroxi-benzoát
A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észtere
Einecs204-399-4
ÖsszegképletC9H10O3
Molekulatömeg166,8
TartalomLegalább 99,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően
LeírásMajdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány115 oC–118 oC
B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát tesztA savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően
C. Pozitív alkoholteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsavLegfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-etil-ρ-hidroxi-benzoát
A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete
Einecs252-487-6
ÖsszegképletC9H9O3Na
Molekulatömeg188,8
TartalomLegalább 83 % ρ-hidroxi-benzoesav-etil-észter szárazanyagra számítva
LeírásFehér, kristályos, higroszkópos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány115 oC–118 oC, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően
B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-tesztA mintából nyert ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van
C. Pozitív nátriumteszt
D. A 0,1 %-os vizes oldat pH-jának 9,9 és 10,3 között kell lennie
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva
Szulfáthamu37–39 %
ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsavLegfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 218 METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

SzinonimákMetil-paraben
Metil-ρ-oxibenzoát
Meghatározás
Kémiai névMetil-ρ-hidroxi-benzoát
A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észtere
Einecs243-171-5
ÖsszegképletC8H8O3
Molekulatömeg152,15
TartalomLegalább 99 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően
LeírásMajdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány125 oC–128 oC
B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-tesztA mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 oC és 217 oC között van, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %, 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsavLegfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-metil-ρ-hidroxi-benzoát
A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete
ÖsszegképletC8H7O3Na
Molekulatömeg174,15
TartalomLegalább 99,5 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, higroszkopikus por
Azonosítás
A. A metil-ρ-hidroxi-benzoát nátrium vegyülete 10 vegyes %-os vizes oldatának hidrogén-kloriddal végzett savanyításával (indikátorként lakmuszpapírt használva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 oC-on két órán át végzett szárítást követően, 125 oC-128 oC
B. Pozitív nátriumteszt
C. A szén-dioxid-mentes vízzel képzett 0,1 %-os oldat pH-értéke legalább 9,7 és legfeljebb 10,3
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamu40-44,5 % szárazanyagra számítva
ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsavLegfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 220 KÉN-DIOXID

Meghatározás
Kémiai névKén-dioxid
Kénessav anhidrid
Einecs231-195-2
ÖsszegképletSO2
Molekulatömeg64,07
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz
Azonosítás
A. Pozitív teszt kénvegyületekre
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 0,05 %
Nem illékony maradékLegfeljebb 0,01 %
Kén-trioxidLegfeljebb 0,1 %
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg
Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gázNincsen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 221 NÁTRIUM-SZULFIT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát)
Einecs231-821-4
ÖsszegképletVízmentes:Na2 SO3
Heptahidrát:Na2 SO37H2O
MolekulatömegVízmentes:126,04
Heptahidrát:252,16
TartalomVízmentes:legalább 95 % Na2 SO3 és legalább 48 % SO2
Heptahidrát:legalább 48 % Na2 SO3 és legalább 24 % SO2
LeírásFehér kristályos por vagy színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt
B. A 10 %-os oldat (vízmentes), illetve a 20 %-os oldat (heptahidrát) pH-ja 8,5 és 11,5 között van
Tisztaság
TioszulfátLegfeljebb 0,1 %, az SO2 tartalomra számítva
VasLegfeljebb 50 mg/kg az SO2 tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-biszulfit
Nátrium-hidrogén-szulfit
Einecs231-921-4
ÖsszegképletNaHSO3 vizes oldatban
Molekulatömeg104,06
TartalomLegalább 32 tömeg % NaHSO3
LeírásTiszta, a színtelentől a sárgáig változó színű oldat
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt
B. A 10 %-os vizes oldat pH-ja 2,5 és 5,5 között van
Tisztaság
VasLegfeljebb 50 mg/kg Na2 SO3, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT

SzinonimákPiroszulfit
Nátrium-piroszulfit
Meghatározás
Kémiai névNátrium-diszulfit
Dinátrium-pentaoxo-diszulfát
Einecs231-673-0
ÖsszegképletNa2S2O5
Molekulatömeg190,11
TartalomLegalább 95 % Na2S2O5 és legalább 64 % SO2
LeírásFehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt
B. A 10 %-os vizes oldat pH-ja 4,0 és 5,5 között van
Tisztaság
TioszulfátLegfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra számítva
VasLegfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT

SzinonimákKálium-piroszulfit
Meghatározás
Kémiai névKálium-diszulfit
Kálium-pentaoxo-diszulfát
Einecs240-795-3
ÖsszegképletK2S2O5
Molekulatömeg222,33
TartalomLegalább 90 % K2S2O5 és legalább 51,8 % SO2. A fennmaradó részt majdnem teljes egészében kálium-szulfát alkotja
LeírásSzíntelen kristályok vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és káliumteszt
Tisztaság
TioszulfátLegfeljebb 0,1 %, az SO2-tartalomra számítva
VasLegfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 226 KALCIUM-SZULFIT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-szulfit
Einecs218-235-4
ÖsszegképletCaSO3·2H2O
Molekulatömeg156,17
TartalomLegalább 95 % CaSO3·2H2O és legalább 39 % SO2
LeírásFehér kristályok vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és kalciumteszt
Tisztaság
VasLegfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 227 KALCIUM-BISZULFIT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-biszulfit
Kalcium-hidrogén-szulfit
Einecs237-423-7
ÖsszegképletCa(HSO3)2
Molekulatömeg202,22
Tartalom6-8 vegyes % kén-dioxid és 2,5–3,5 vegyes % kalcium-dioxid, ami 10-14 vegyes % kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO3)2] felel meg
LeírásTiszta, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid szagú vizes oldat
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és kalciumteszt
Tisztaság
VasLegfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 228 KÁLIUM-BISZULFIT

Meghatározás
Kémiai névKálium-biszulfit
Kálium-hidrogén-szulfit
Einecs231-870-1
ÖsszegképletKHSO3 vizes oldatban
Molekulatömeg120,17
TartalomLiterenként legalább 280 g KHSO3 (vagy 150 g SO2)
LeírásTiszta, színtelen, vizes oldat
Azonosítás
A. Pozitív szulfit- és káliumteszt
Tisztaság
VasLegfeljebb 50 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
SzelénLegfeljebb 10 mg/kg, az SO2-tartalomra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 231 ORTO-FENIL-FENOL

SzinonimákOrto-xenol
Meghatározás
Kémiai név(1,1’-bifenil)-2-ol
2-hidroxi-difenil
o-hidroxi-difenil
Einecs201-993-5
ÖsszegképletC12H10O
Molekulatömeg170,20
TartalomLegalább 99 %
LeírásFehér vagy enyhén sárgás kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány56 oC–58 oC
B. Pozitív fenolát-tesztEtanolos oldata (1 g 10 ml-benc 10 %-os vas-klorid oldat hozzáadásakor zöldre színeződik
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
Difenil-éterLegfeljebb 0,3 %
p-fenil-fenolLegfeljebb 0,1 %
1-naftolLegfeljebb 0,01 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 232 NÁTRIUM-ORTO-FENIL-FENOL

SzinonimákNátrium-orto-fenil-fenolát
Az o-fenil-fenol nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névNátrium-orto-fenil-fenol
Einecs205-055-6
ÖsszegképletC12H9ONa· 4H2O
Molekulatömeg264,26
TartalomLegalább 97 % C12H9ONa· 4H2O
LeírásFehér vagy enyhén sárgás kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív fenolát- és nátriumteszt
B. A mintából származót, savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított orto-fenil-fenolát olvadáspont-tartománya 56 oC és 58 oC között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően
C. A 2 %-os vizes oldatának pH-ja 11,1 és 11,8 között van
Tisztaság
Difenil-éterLegfeljebb 0,3 %
p-fenil-fenolLegfeljebb 0,1 %
1-naftolLegfeljebb 0,01 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 234 NIZIN

MeghatározásA nizin több hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket tejes vagy cukros közeg erjedésekor termelnek a Lactococcus lactis subsp.lactis egyes természetes törzsei
Einecs215-807-5
ÖsszegképletC143H230N42O37S7
Molekulatömeg3 354,12
TartalomA nizinkoncentrátum legalább 900 egységet tartalmaz mg-onként egy legalább 50 % nátrium-klorid-tartalmú zsírmentes tej-fehérjékből vagy erjesztett szilárd anyagokból álló keverékben.
LeírásFehér por
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3 %, 102–103 °C-on tömegállandóságig végzett szárítás után.
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 235 NATAMICIN

SzinonimákPimaricin
MeghatározásA natamicin a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő hatású anyag, amelyet a Streptomyces natalensis vagy a Streptococcus lactis természetes törzsei termelnek
Einecs231-683-5
ÖsszegképletC33H47O13N
Molekulatömeg665,74
TartalomLegalább 95 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásA fehértől a krémes fehérig változó színű kristályos por
Azonosítás
A. SzínreakciókHa néhány natamicinkristályhoz cseppreakció-lapon egy csepp
— tömény sósavat adunk, kékre színeződik,
— tömény foszforsavat adunk, zöldre színeződik, amely néhány perc múlva halványpirossá válik
B. SpektrometriaAz 1 %-os metanolos ecetsavval készített, 0,0005 vegyes %-os oldatának abszorpciós maximuma kb. 290, 303 és 318 nm-en és egy lépcső kb. 280 nm-en, a minimuma pedig kb. 250, 295,5 és 311 nm-en van.
C. pH-érték5,5–7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz előzetesen semlegesített elegyével készített 1 vegyes %-os oldatban mérve)
D. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = + 250o és + 295o között (jégecettel készített, 1 vegyes %-os oldatban, 20 oC-on, szárazanyagra számítva)
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8 % (P2O5 felett, 60 oC-on, vákuumban, tömegállandóságig végzett szárítás esetén)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Mikrobiológiai követelmények: összes élőcsíraszámLegfeljebb 100/g

E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN

SzinonimákHexamin
Meténamin
Meghatározás
Kémiai név1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [3.3.1.13,7]-dekán, Hexametilén-tetramin
Einecs202-905-8
ÖsszegképletC6H12N4
Molekulatömeg140,19
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív formaldehid- és ammónia-teszt
B. Szublimációs hőmérséklet: kb. 260 oC
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %, 105 oC-on, P2O5 felett vákuumban, két órán át végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
SzulfátokLegfeljebb 0,005 %, SO4-ben kifejezve
KloridokLegfeljebb 0,005 %, Cl-ban kifejezve
AmmóniumsókNem mutatható ki
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT

SzinonimákDMDC (a „dimethyl dicarbonate”/„dimetil-dikarbonát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Dimetil-pirokarbonát
Meghatározás
Einecs224-859-8
Kémiai névDimetil-dikarbonát
Pirokarbonsav-dimetil-észter
ÖsszegképletC4H6O5
Molekulatömeg134,09
TartalomLegalább 99,8 %
LeírásSzíntelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. A bőrre vagy a szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező
Azonosítás
A. LebomlásHígítás után pozitív vizsgálatok CO2-ra és metanolra
B. Olvadáspont17 oC
Forráspont172 oC, lebomlás mellett
C. Sűrűség 20 oC-onKb. 1,25 g/cm3
D. Infravörös spektrumMaximum 1 156 és 1 832 cm-1
Tisztaság
Dimetil-karbonátLegfeljebb 0,2 %
Összes klórLegfeljebb 3 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 249 KÁLIUM-NITRIT

Meghatározás
Kémiai névKálium-nitrit
Einecs231-832-4
ÖsszegképletKNO2
Molekulatömeg85,11
TartalomLegalább 95 %, vízmentes anyagra számítva (1)
LeírásFehér vagy enyhén sárga, elfolyósodó szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív nitrit- és káliumteszt
B. 5 %-os oldatának pH-ja:legalább 6,0 és legfeljebb 9,0
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
(1) Ha a címkén „Élelmiszerhez” feliratot lehet olvasni, akkor a nitritet kizárólag sóval vagy sópótlóval keverve lehet forgalomba hozni.

E 250 NÁTRIUM-NITRIT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-nitrit
Einecs231-555-9
ÖsszegképletNaNO2
Molekulatömeg69,00
TartalomLegalább 97 %, vízmentes anyagra számítva (1)
LeírásFehér kristályos por vagy sárgás darabok
Azonosítás
A. Pozitív nitrit- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,25 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
(1) Ha a címkén „Élelmiszerhez” felirat olvasható, akkor a nitritet kizárólag sóval vagy sópótlóval keverve lehet forgalomba hozni.

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

1. SZILÁRD NÁTRIUM-NITRÁT

SzinonimákChilei salétrom
Nátriumsalétrom
Meghatározás
Kémiai névNátrium-nitrát
Einecs231-554-3
ÖsszegképletNaNO3
Molekulatömeg85,00
TartalomLegalább 99 %, szárítást követően
LeírásFehér, kristályos, kissé higroszkópos por
Azonosítás
A. Pozitív nitrát- és nátrium-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-jaLegalább 5,5 és legfeljebb 8,3
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítást követően
NitritekLegfeljebb 30 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

2. FOLYÉKONY NÁTRIUM-NITRÁT

MeghatározásA folyékony nátrium-nitrát a nátrium nitrátnak egy olyan vizes oldata, amely stöchiometriai mennyiségű nátrium-hidroxid és salétromsav közvetlen kémiai reakciójának eredményeként keletkezik, és amelyet nem követ kristályosodás. Az e leírásnak megfelelő, folyékony nátrium-nitrátból előállított standardizált formák tartalmazhatnak fölöslegben salétromsavat, feltéve, hogy jelenlétét egyértelműen közölték vagy a címkén jelezték.
Kémiai névNátrium-nitrát
Einecs231-554-3
ÖsszegképletNaNO3
Molekulatömeg85,00
TartalomLegalább 33,5 % és 40,0 % között tartalmaz NaNO3-ot.
LeírásTiszta, színtelen folyadék
Azonosítás
A. Pozitív nitrát- és nátrium-teszt
B. pH-értékLegalább 1,5 és legfeljebb 3,5
Tisztaság
Szabad salétromsavLegfeljebb 0,01 %
NitritekLegfeljebb 10 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,3 mg/kg
E leírás a 35 %-os vizes oldatra vonatkozik

E 252 KÁLIUM-NITRÁT

SzinonimákChilei salétrom
Kálisalétrom
Meghatározás
Kémiai névKálium-nitrát
Einecs231-818-8
ÖsszegképletKNO3
Molekulatömeg101,11
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér kristályos por vagy átlátszó prizmák, hűsítő, sós, csípős ízzel
Azonosítás
A. Pozitív nitrát- és káliumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-jaLegalább 4,5 és legfeljebb 8,5
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 %, 105 oC-on négy órás szárítást követően
NitritekLegfeljebb 20 mg/kg, KNO2-ben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 260 ECETSAV

Meghatározás
Kémiai névEcetsav
Etánsav
Einecs200-580-7
ÖsszegképletC2H4O2
Molekulatömeg60,05
TartalomLegalább 99,8 %
LeírásÁtlátszó, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék
Azonosítás
A. Forráspont118 oC, 760 Hgmm nyomáson
B. Fajlagos sűrűségKb. 1,049
C. Az 1:3 arányban hígított oldat pozitív acetát-tesztet ad
D. DermedéspontNem alacsonyabb, mint 14,5oC
Tisztaság
Nem illékony maradékLegfeljebb 100 mg/kg
Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagokLegfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve
Könnyen oxidálható anyagokEgy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t 10 ml vízzel felhígitunk és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot adunk hozzá. A rózsaszín 30 percen belül nem változhat barnára
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 261 KÁLIUM-ACETÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-acetát
Einecs204-822-2
ÖsszegképletC2H3O2K
Molekulatömeg98,14
TartalomLegalább 99 %, vizmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú
Azonosítás
A. Az 5 %-os vizes oldat pH-értékeLegalább 7,5 és legfeljebb 9,0
B. Pozitív acetát- és káliumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8 %, 150 oC-on két órán át végzett szárítást követően
Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagokLegfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (i) NÁTRIUM-ACETÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-acetát
Einecs204-823-8
ÖsszegképletC2H3NaO2·nH2O (n = 0 vagy 3)
MolekulatömegVízmentes:82,03
Trihidrát:136,08
TartalomLegalább 98,5 %, vízmentes anyagra számítva (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt)
LeírásVízmentes:Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkópos por
Trihidrát:Színtelen, átlátszó kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú. Meleg, száraz levegőn kivirágzik.
Azonosítás
A. 1 %-os vizes oldatának pH-jaLegalább 8,0 és legfeljebb 9,5
B. Pozitív acetát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségVízmentes:Legfeljebb 2 % (120 oC, 4 óra)
Trihidrát:36 és 42 % között (120 oC, 4 óra)
Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagokLegfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 262 (ii) NÁTRIUM-DIACETÁT

MeghatározásA nátrium-diacetát a nátrium-acetát és az ecetsav molekulavegyülete
Kémiai névNátrium-hidrogén-diacetát
Einecs204-814-9
ÖsszegképletC4H7NaO4·nH2O (n = 0 vagy 3)
Molekulatömeg142,09 (vízmentes)
Tartalom39-41 % a szabad ecetsav és 58-60 % a nátriumacetát
LeírásFehér, higroszkópos, kristályos, ecetszagú szilárd anyag
Azonosítás
A. 10 %-os vizes oldatának pH-jaLegalább 4,5 és legfeljebb 5,0
B. Pozitív acetát- és nátriumteszt
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagokLegfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 263 KALCIUM-ACETÁT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-acetát
Einecs200-540-9
ÖsszegképletVízmentes:C4H6O4Ca
Monohidrát:C4H6O4Ca· H2O
MolekulatömegVízmentes:158,17
Monohidrát:176,18
TartalomLegalább 98 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásA vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkópos, tömbös, kristályos szerkezetű, enyhén keserű ízű szilárd anyag. Enyhe ecetsavszag előfordulhat. A monohidrát formája egyaránt lehet tűkristály, szemcse vagy por
Azonosítás
A. 10 %-os vizes oldatának pH-jaLegalább 6,0 és legfeljebb 9,0
B. Pozitív acetát- és kalciumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 11 %, szárítás után (a monohidrát esetében 155 oC-on, tömegállandóságig)
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,3 %
Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagokLegfeljebb 1 000 mg/kg, hangyasavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 270 TEJSAV

Meghatározás
Kémiai névTejsav
2-hidroxi-propionsav
1-hidroxietán-1-karbonsav
Einecs200-018-0
ÖsszegképletC3H6O3
Molekulatömeg90,08
TartalomLegalább 76 % és legfeljebb 84 %
LeírásSzíntelen vagy sárgás, majdnem szagtalan, szirupszerű, savas ízű folyadék, amelyet tejsav (C3H6O3) és tejsav-laktát (C6H10O5) elegye alkot. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő
Megjegyzés:
A tejsav higroszkopikus, és amikor forralással koncentrálják tejsav-laktáttá kondenzál, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál
Azonosítás
A. Pozitív laktátteszt
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
SzulfátLegfeljebb 0,25 %
VasLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Megjegyzés:
Ez az előírás a 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatokra az értékeket a tejsav-tartalomnak megfelelően át kell számítani.

E 280 PROPIONSAV

Meghatározás
Kémiai névPropionsav
Propánsav
Einecs201-176-3
ÖsszegképletC3H6O2
Molekulatömeg74,08
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásSzíntelen vagy enyhén sárgás színű, kissé szúrós szagú, olajos folyadék
Azonosítás
A. Olvadáspont– 22 oC
B. Forráspont-tartomány138,5oC–142,5oC
Tisztaság
Nem illékony maradékLegfeljebb 0,01 %, 140 oC-on tömegállandóságig szárítva
AldehidekLegfeljebb 0,1 %, formaldehidben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-propionát
Nátrium-propanoát
Einecs205-290-4
ÖsszegképletC3H5O2Na
Molekulatömeg96,06
TartalomLegalább 99 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítást követően
LeírásFehér, kristályos, higroszkópos por vagy finom fehér por
Azonosítás
A. Pozitív propionát- és nátriumteszt
B. 10 %-os vizes oldatának pH-jaLegalább 7,5 és legfeljebb 10,5
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 4 %, 105 oC-on végzett kétórás szárítással meghatározva
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,1 %
VasLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 282 KALCIUM-PROPIONÁT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-propionát
Einecs223-795-8
ÖsszegképletC6H10O4Ca
Molekulatömeg186,22
TartalomLegalább 99 %, 105 oC-on végzett, kétórás szárítást követően
LeírásFehér, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív propionát- és kalciumteszt
B. 10 %-os vizes oldatának pH-jaLegalább 6,0 és legfeljebb 9,0
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 4 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítással meghatározva
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,3 %
VasLegfeljebb 50 mg/kg
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-propionát
Kálium-propionát
Einecs206-323-5
ÖsszegképletC3H5KO2
Molekulatömeg112,17
TartalomLegalább 99 %, 105 oC-on kétórás szárítást követően
LeírásFehér, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív propionát- és káliumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 4 %, 105 oC-on két órán át végzett szárítással meghatározva
Vízben nem oldódó anyagLegfeljebb 0,3 %
VasLegfeljebb 30 mg/kg
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 284 BÓRSAV

SzinonimákBórsav
Ortobórsav
Borofax
Meghatározás
Einecs233-139-2
ÖsszegképletH3BO3
Molekulatömeg61,84
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, átlátszó kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por. Enyhén zsíros tapintású. A természetben kristályos bórsav formájában fordul elő
Azonosítás
A. OlvadáspontKb. 171 oC
B. Szép zöld lánggal ég
C. A 3,3 %-os vizes oldat pH-ja3,8 és 4,8 között
Tisztaság
PeroxidokKI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX)

SzinonimákNátrium-borát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-tetraborát
Nátrium-biborát
Nátrium-piroborát
Vízmentes tetraborát
Einecs215-540-4
ÖsszegképletNa2B4O7
Na2B4O7·10H2O
Molekulatömeg201,27
LeírásPor vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegővel érintkezve homályossá válnak. Vízben lassan oldódik fel.
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány171 oC és 175 oC között bomlás közben.
Tisztaság
PeroxidokKI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 290 SZÉN-DIOXID

SzinonimákSzénsavgáz
Szárazjég (szilárd halmazállapotban)
Szén-anhidrid
Meghatározás
Kémiai névSzén-dioxid
Einecs204-696-9
ÖsszegképletCO2
Molekulatömeg44,01
TartalomLegalább 99 térfogat % gázállapotú anyagra számítva
LeírásNormál környezeti feltételek mellett színtelen, enyhén szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben „szárazjégként” szállítják és használják. A szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) általában tartalmaz hozzáadott anyagokat, például kötőanyagként propilénglikolt vagy ásványolajat.
Azonosítás
A. KicsapásAmikor a mintát bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely híg ecetsavban heves habképződés közben feloldódik.
Tisztaság
Savasság50 ml frissen felforralt vízen metilnarancs indikátor jelenléténben átbuborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet annál az oldatnál savasabbá, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml 0,01 N sósavat adtunk
Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és -szulfid25 ml-ezüst-nitráton-amihez előzetesen 3 ml ammónia-oldatot adtunk-átbuborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését
SzénmonoxidLegfeljebb 10 μl/l
OlajtartalomLegfeljebb 5 mg/kg

E 296 ALMASAV

SzinonimákDL-almasav
Meghatározás
Kémiai névDL-almasav, hidroxibutándisav, hidroxi-borostyánkősav
Einecs230-022-8
ÖsszegképletC4H6O5
Molekulatömeg134,09
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásFehér vagy majdnem fehér kristályos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány127 oC és 132 oC között
B. Pozitív malátteszt
C. Ezen anyag oldatai optikailag inaktívak valamennyi koncentrációban
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
FumársavLegfeljebb 1,0 %
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 297 FUMÁRSAV

Meghatározás
Kémiai névTransz-butándisav, transz-1,2-etilén dikarbonsav
Einecs203-743-0
ÖsszegképletC4H4O4
Molekulatömeg116,07
TartalomLegalább 99 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér kristályos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány286-302 oC (zárt kapillárisban, gyors melegítéssel)
B. Pozitív kettőskötés- és 1,2-dikarbonsav-teszt
C. 0,05 %-os oldatának pH-ja 25 oC-on3,0–3,2
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (120 oC, 4 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
MaleinsavLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 300 ASZKORBINSAV

Meghatározás
Kémiai névL-aszkorbinsav
Aszkorbinsav
2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton
3-keto-L-gulofurano-lakton
Einecs200-066-2
ÖsszegképletC6H8O6
Molekulatömeg176,13
TartalomAz aszkorbinsav-vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően-legalább 99 % C6H8O6-t tartalmaz
LeírásFehértől a halványsárgáig változó színű, szagtalan, kristályos anyag
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány189 oC és 193 oC között, bomlás közben
B. Pozitív aszkorbinsav-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,4 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20-érték 20,5o és 21,5o között van (10 vegyes %-os vizes oldat)
2 %-os vizes oldatának pH-ja2,4 és 2,8 között
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-aszkorbát
Nátrium-L-aszkorbát
2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát
3-keto-L-gulofuranolakton-nátrium-enolát
Einecs205-126-1
ÖsszegképletC6H7O6Na
Molekulatömeg198,11
TartalomA nátrium-aszkorbát legalább 99 % C6H7O6Na-t tartalmaz vákuumexszikkátorban kénsav felett végzett szárítás után
LeírásFehér vagy majdnem fehér, szagtalan, szilárd, kristályos anyag, amely fény hatására sötétedik
Azonosítás
A. Pozitív aszkorbát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,25 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20-érték + 103o és + 106o között van (10 vegyes %-os vizes oldat)
10 %-os vizes oldatának pH-ja6,5 és 8,0 között
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-aszkorbát-dihidrát
A 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-dihidrát kalciumsója
Einecs227-261-5
ÖsszegképletC12H14O12Ca· 2H2O
Molekulatömeg426,35
TartalomLegalább 98 %, illóanyagmentes anyagra számítva
LeírásFehértől a nagyon halvány szürkéssárgáig terjedő színű, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív aszkorbát- és kalciumteszt
Tisztaság
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20-érték + 95o és + 97o között van (5 vegyes %-os vizes oldat)
A 10 %-os vizes oldat pH-értéke6,0 és 7,5 között
IllóanyagLegfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (i) ASZKORBIL-PALMITÁT

Meghatározás
Kémiai névAszkorbil-palmitát
L-aszkorbil-palmitát
2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát
6-palmitol-3-keto-L-gulofurano-lakton
Einecs205-305-4
ÖsszegképletC22H38O7
Molekulatömeg414,55
TartalomLegalább 98 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány107 oC és 117 oC között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, 56–60 oC-on, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 -érték + 21 o és + 24 o között van (5 vegyes %-os metanolos oldatban)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 304 (ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT

Meghatározás
Kémiai névAszkorbil-sztearát
L-aszkorbil-sztearát
2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát
6-sztearol-3-keto-L-gulofuranolakton
Einecs246-944-9
ÖsszegképletC24H42O7
Molekulatömeg442,6
TartalomLegalább 98 %
LeírásFehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag
Azonosítás
A. OlvadáspontKb. 116 oC
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, 56–60 oC-os hőmérsékleten, egy órás vákuumszárítóban végzett szárítás után
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT

MeghatározásNövényi étolajkészítményekből vákuumos vízgőz desztillációval nyert termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz.
A termék d-α-, d- β-, d-γ- és d-ζ-tokoferolt tartalma z
Molekulatömeg430,71 (d-α-tokoferol)
TartalomLegalább 34 % az összes tokoferol
LeírásBarnásvörös vagy vörös, tiszta, viszkózus, enyhe jellegzetes illattal és ízzel rendelkező olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában csekély kiválást mutathatnak
Azonosítás
A. Megfelelő gáz-folyadék kromatográfiás módszerrel
B. Oldhatósági tesztekVízben nem oldódik, etanolban oldódik, éterrel keveredik
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Fajlagos forgatóképesség[α]D 20-érték legalább + 20o
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

SzinonimákDL-α-tokoferol
Meghatározás
Kémiai névDL-5,7,8-trimetil-tokol
DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4′,8′,12′-trimetil-tridecil)-6-kromanol
Einecs233-466-0
ÖsszegképletC29H50O2
Molekulatömeg430,71
TartalomLegalább 96 %
LeírásA halványsárgától a borostyánig változó színű, majdnem szagtalan, tiszta, viszkózus olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben nem oldódik, etanolban szabadon oldódik, éterrel keveredik
B. Spektro-fotometriaAbszolút etanolban az abszorpciós maximum kb. 292 nm
Tisztaság
Törésmutatón D 201,503–1,507
szelektív abszorpció etanolban(292 nm) 72-76
(0,01 g 200 ml abszolút etanolban)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Fajlagos forgatóképesség[α]25 D0o ± 0,05o (kloroform 1:10 arányú oldatában)
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Szinonimákdl-γ-Tokoferol
Meghatározás
Kémiai név2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol
Einecs231-523-4
ÖsszegképletC28H48O2
Molekulatömeg416,69
TartalomLegalább 97 %
LeírásTiszta, viszkózus, halványsárga olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik
Azonosítás
A. SpektrometriaTiszta etanolban az abszorpciós maximum kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél található
Tisztaság
Fajlagos abszorpció etanolban(298 nm) 91 és 97 között
(257 nm) 5,0 és 8,0 között
Törésmutató1,503–1,507
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Meghatározás
Kémiai név2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol
Einecs204-299-0
ÖsszegképletC27H46O2
Molekulatömeg402,7
TartalomLegalább 97 %
LeírásTiszta, viszkózus, halványsárgás vagy narancsszínű olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és sötétedik
Azonosítás
A. SpektrometriaTiszta etanolban az abszorpciós maximumai kb. 298 nm-en és 257 nm-en vanak.
Tisztaság
Fajlagos, abszorpció etanolban(298 nm) 89 és 95 között
(257 nm) 3,0 és 6,0 között
Törésmutató1,500–1,504
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 310 PROPIL-GALLÁT

Meghatározás
Kémiai névPropil-gallát
A galluszsav propil-észtere
A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-propil-észtere
Einecs204-498-2
ÖsszegképletC10H12O5
Molekulatömeg212,20
TartalomLegalább 98 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehértől a krémfehérig változó színű, kristályos, szagtalan, szilárd anyag
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben nehezen, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik
B. Olvadáspont-tartomány146 oC és 150 oC között, 110 oC-on négyórás szárítás után
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 % (110 oC, négy óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Szabad savLegfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)
Klórozott szerves vegyületLegfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)
fajlagos abszorpció etanolban(275 nm), legalább 485 nm és legfeljebb 520 nm
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 311 OKTIL-GALLÁT

Meghatározás
Kémiai névOktil-gallát
A galluszsav oktil-észtere
A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-oktil-észtere
Einecs213-853-0
ÖsszegképletC15H22O5
Molekulatömeg282,34
TartalomLegalább 98 %, 90 oC-on hatórás szárítást követően
LeírásFehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben nem oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik
B. Olvadáspont-tartomány99 oC és 102 oC között, 90 oC-on hatórás szárítást követően
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (90 oC, hat óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
Szabad savLegfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)
Klórozott szerves vegyületLegfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)
Fajlagos abszorpció etanolban(275 nm), legalább 375 és legfeljebb 390
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 312 DODECIL-GALLÁT

SzinonimákLauril-gallát
Meghatározás
Kémiai névDodecil-gallát
A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-dodecil (vagy lauril)-észtere
A galluszsav dodecil-észtere
Einecs214-620-6
ÖsszegképletC19H30O5
Molekulatömeg338,45
TartalomLegalább 98 %, 90 oC-on hatórás szárítás után
LeírásFehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben nem, etanolban és éterben jól oldódik
B. Olvadáspont-tartomány95 oC és 98 oC között, 90 oC-on hatórás szárítás után
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (90 oC, hat óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %
Szabad savLegfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve)
Klórozott szerves vegyületLegfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve)
Fajlagos abszorpció etanolban(275 nm), legalább 300 és legfeljebb 325
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 30 mg/kg

E 315 D-ERITROASZKORBINSAV

SzinonimákIzoaszkorbinsav
D-arabo-aszkorbinsav
Meghatározás
Kémiai névD-eritro-hexán-2-sav-γ-lakton
Izoaszkorbinsav
D-izo-aszkorbinsav
Einecs201-928-0
ÖsszegképletC6H8O6
Molekulatömeg176,13
TartalomLegalább 98 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehértől a halványsárgáig változószínű, kristályos, szilárd anyag, amely fény hatására fokozatosan sötétedik
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartományKb. 164 oC és 172 oC között bomlás közben
B. Pozitív aszkorbinsav- és színreakció-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,4 %, csökkentett nyomáson, szilikagélen 3 órán át végzett szárítást követően
SzulfáthamuLegfeljebb 0,3 %
Fajlagos forgatóképesség[α]25 D érték 10 vegyes %-os vizes oldat esetén – 16,5o és – 18,0o között van
Oxalát1 g anyagnak 10 ml vízzel készített oldatához hozzáadunk 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 316 NÁTRIUM-(D-ERITROASZKORBÁT)

SzinonimákNátrium-izoaszkorbát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-izoaszkorbát
Nátrium-D-izoaszkorbinsav
2,3-didehidro-D-eritro-hexono-1,4-lakton nátriumsója
3-keto-D-gulofurano-lakton nátrium-enolát-monohidrát
Einecs228-973-9
ÖsszegképletC6H7O6Na· H2O
Molekulatömeg216,13
TartalomLegalább 98 %, vákuum-exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően, monohidrátban kifejezve
LeírásFehér, kristályos, szilárd anyag
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben tökéletesen, etanolban nagyon kismértékben oldódik.
B. Pozitív aszkorbinsav- és színreakció-teszt
C. Pozitív nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,25 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően
Fajlagos forgatóképesség[α]D 25 érték 10 vegyes %-os vizes oldat esetében + 95o és + 98o között van
10 %-os vizes oldatának pH-ja5,5–8,0
Oxalát1 g anyagnak 10 ml vízzel készített oldatához hozzáadunk 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 319 TERCIER-BUTIL-HIDROXI-KINON (TBHQ)

SzinonimákTBHQ
Meghatározás
Kémiai névTert-butil-1,4-benzoldiol
2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzoldiol
Einecs217-752-2
ÖsszegképletC10H14O2
Molekulatömeg166,22
TartalomLegalább 99 % C10H14O2-tartalom
LeírásFehér színű, kristályos, jellegzetes szagú szilárd anyag.
Azonosítás
A. OldhatóságGyakorlatilag nem oldódik vízben. Etanolban oldódik
B. OlvadáspontLegalább 126,5oC
C. Fenolvegyületek5 mg mintát feloldunk 10 ml metanolban, és ehhez hozzáadunk 10,5 ml dimetil-amin-oldatot (1:4). Vöröstől rózsaszínig terjedő szín keletkezik
Tisztaság
Tercier-butil-p-benzokinonLegfeljebb 0,2 %
2,5-di-tercier-butil hidroxi-kinonLegfeljebb 0,2 %
HidroxikinonLegfeljebb 0,1 %
ToluolLegfeljebb 25 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 320 BUTIL-HIDROXI-ANIZOL (BHA)

SzinonimákBHA (a „butylated hydroxyanisole”/„butil–hidroxi–anizol”-elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai név3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol
2-tercier-butil-4-hidroxi-anizol és 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol keveréke
Einecs246-563-8
ÖsszegképletC11H16O2
Molekulatömeg180,25
TartalomLegalább 98,5 % C11H16O2 és legalább 85 % 3-tercier-butil-4-hidroxianizol izomer
LeírásFehér vagy enyhén sárga kristályok vagy viaszos szilárd anyag enyhe aromás szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem, etanolban jól oldódik
B. Olvadáspont-tartomány48 oC és 63 oC között
C. SzínreakcióMegfelel a fenolcsoportok tesztjének
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 oC-on végzett izzítás után
Fenolos szennyeződésekLegfeljebb 0,5 %
Fajlagos abszorpció(290 nm), legalább 190 és legfeljebb 210
Fajlagos abszorpció(228 nm), legalább 326 és legfeljebb 345
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 321 BUTIL-HIDROXI-TOLUOL (BHT)

SzinonimákBHT (a „butylated hydroxytoluene”/„butil–hidroxi–toluol” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai név2,6-ditercier-butil-p-krezol
4-metil-2,6-ditercier-butil-fenol
Einecs204-881-4
ÖsszegképletC15H24O
Molekulatömeg220,36
TartalomLegalább 99 %
LeírásFehér, kristályos vagy pelyhes, szagtalan vagy jellegzetes gyenge aromás szaggal rendelkező, szilárd anyag
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben és propán-1,2-diolban nem oldódik.
Etanolban jól oldódik
B. Olvadáspont70 oC
C. Abszorpciós- maximum1:100 000 hígítású abszolút etanolos oldatban 2 cm-es rétegvastagság esetén a 230–320 nm-es tartományban csak egy maximuma van. 278 nm-en.
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,005 %
Fenolos szennyeződésekLegfeljebb 0,5 %
Fajlagos abszorpció etanolban(278 nm) legalább 81 és legfeljebb 88
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 322 LECITINEK

SzinonimákFoszfatidok
Foszfolipidek
MeghatározásA lecitinek állati vagy növényi eredetű élelmiszerekből fizikai eljárások segítségével nyert foszfatidok keverékei vagy frakciói; ide tartoznak az ártalmatlan és a célnak megfelelő enzimek felhasználásával nyert hidrolizált termékek is. A végtermék maradék enzimaktivitást nem mutathat.
A lecitinek vizes közegben hidrogén-peroxid segítségével enyhén színteleníthetők. Ez az oxidáció a lecitin foszfatidokat kémiailag nem változtathatja meg.
Einecs232-307-2
Tartalom— Lecitinek: az anyag legalább 60,0 %-a acetonban oldhatatlan.
— Hidrolizált lecitinek: az anyag legalább 56,0 %-a acetonban oldhatatlan.
Leírás— Lecitinek: barna folyadék vagy viszkózus félfolyékony anyag vagy por
— Hidrolizált lecitinek: világosbarnától a barnáig változó színű, viszkózus folyadék vagy paszta
Azonosítás
A. Pozitív kolin-, foszfor- és zsírsavteszt
B. Hidrolizált-lecitinteszt800 ml-es főzőpohárba 500 ml (30–35 oC-os) vizet töltünk. Ezután állandó keverés mellett lassan hozzá adunk 50 ml mintát. A hidrolizált lecitin homogén emulziót képez. Nem hidrolizált lecitin esetén kb. 50 g összeálló massza válik ki.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, 105 oC-on egy órás szárítással meghatározva
Toluolban oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,3 %
Savszám— Lecitinek: grammonként legfeljebb 35 mg kálium-hidroxid
— Hidrolizált lecitinek: grammonként legfeljebb 45 mg kálium-hidroxid
Peroxid-számKisebb vagy egyenlő, mint 10
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 325 NÁTRIUM-LAKTÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-laktát
Nátrium-2-hidroxi-propanoát
Einecs200-772-0
ÖsszegképletC3H5NaO3
Molekulatömeg112,06 (vízmentes)
TartalomLegalább 57 % és legfeljebb 66 %
LeírásSzíntelen, átlátszó folyadék
Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes szagú
Azonosítás
A. Pozitív laktátteszt
B. Pozitív nátriumteszt
Tisztaság
SavtartalomLegfeljebb 0,5 %, szárítás után, tejsavban kifejezve
20 %-os vizes oldatának pH-ja6,5–7,5
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Redukáló anyagokA Fehling-féle oldatot nem redukálja
Megjegyzés:
Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

E 326 KÁLIUM-LAKTÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-laktát
Kálium-2-hidroxi-propanoát
Einecs213-631-3
ÖsszegképletC3H5O3K
Molekulatömeg128,17 (vízmentes)
TartalomLegalább 57 % és legfeljebb 66 %
LeírásKissé viszkózus, majdnem szagtalan, átlátszó folyadék. Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes szagú
Azonosítás
A. IzzításA kálium-laktát oldatot elhamvasztjuk. A hamu lúgos kémhatású és sav hozzáadására felhabzik.
B. Színreakció2 ml kálium-laktát oldatot 5 ml pirokatechin és kénsav 1:100 arányú oldatára rétegzünk. Az érintkező felületen mélyvörös szín jön létre.
C. Pozitív kálium- és laktátteszt
Tisztaság
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Savasság1 g kálium-laktát oldatot 20 ml vízben feloldunk, 3 csepp fenolftalein oldatot adunk hozzá és 0,1 N nátrium-hidroxiddal megtitráljuk. A fogyás legfeljebb 0,2 ml lehet.
Redukáló anyagokA kálium-laktát oldat nem idézheti elő a Fehling-féle oldat redukcióját
Megjegyzés:
Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik

E 327 KALCIUM-LAKTÁT

Meghatározás
Kémiai névKalcium-dilaktát
Kalcium-dilaktát-hidrát
A 2-hidroxi-propánsav kalciumsója
Einecs212-406-7
Összegképlet(C3H5O2)2 Ca· nH2O (n = 0-5)
Molekulatömeg218,22 (vízmentes)
TartalomLegalább 98 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásMajdnem szagtalan, fehér kristályos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív laktát- és kalciumteszt
B. Oldhatósági tesztekVízben oldódik, etanolban gyakorlatilag nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteség120 oC-on négyórás szárítással meghatározva:
— vízmentes: legfeljebb 3,0 %
— 1 vízmolekulával: legfeljebb 8,0 %
— 3 vízmolekulával: legfeljebb 20,0 %
— 4,5 vízmolekulával: legfeljebb 27 %
SavasságLegfeljebb a tejsavban kifejezett száraz anyag 0,5 %-a,
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
5 %-os oldatának pH-ja6,0 és 8,0 között
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Redukáló anyagokA Fehling-féle oldatot nem redukálja

E 330 CITROMSAV

Meghatározás
Kémiai névCitromsav
2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav
β-hidroxi-trikarballitikus sav
Einecs201-069-1
Összegképleta) C6H8O7 (vízmentes)
b) C6H8O7·H2O (monohidrát)
Molekulatömega) 192,13 (vízmentes)
b) 210,15 (monohidrát)
TartalomA citromsav lehet vízmentes, vagy tartalmazhat egy vízmolekulát. A citromsav legalább 99,5 % C6H8O7-t tartalmaz, szárazanyagra számítva
LeírásA citromsav fehér vagy színtelen, szagtalan, kristályos, szilárd anyag, erőteljes savas ízzel. A monohidrát száraz levegőn elmállik
Azonosítás
A. Oldhatósági tesztekVízben nagyon jól oldódik, etanolban jól oldódik, éterben oldódik
Tisztaság
VíztartalomA vízmentes citromsav legfeljebb 0,5 % vizet tartalmaz; a citromsav monohidrátja legfeljebb 8,8 % vizet tartalmaz (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 oC-on végzett hamvasztás után
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve
Könnyen elszenesíthető anyagok1 g porított mintát 10 ml, legalább 98 %-os kénsavval együtt 90 oC-os vízfürdőn, sötétben egy órán át melegítjük. Legfeljebb halványbarna szín alakulhat ki (összehasonlító folyadék K)

E 331 (i) NÁTRIM-CITRÁT

SzinonimákMononátrium-citrát
Egybázisú nátrium-citrát
Meghatározás
Kémiai névMononátrium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav mononátrium sója
Összegképleta) C6H7O7Na (vízmentes)
b) C6H7O7Na· H2O (monohidrát)
Molekulatömega) 214,11 (vízmentes)
b) 232,23 (monohidrát)
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásKristályos fehér por vagy színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteség180 oC-on végzett négyórás szárítással meghatározva:
— vízmentes: legfeljebb 1,0 %
— monohidrát: legfeljebb 8,8 %
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.
Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke3,5 és 3,8 között
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (ii) DINÁTRIM-CITRÁT

SzinonimákDinátrium-citrát
Kétbázisú nátrium-citrát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dinátrium sója
Az 1,5 vízmolekulával rendelkező citromsav dinátrium sója
Einecs205-623-3
ÖsszegképletC6H7O7Na2·1,5H2O
Molekulatömeg263,11
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásKristályos fehér por vagy színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 13,0 %, 180 oC-on végzett négyórás szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,
1 %-os vizes oldatának pH-ja4,9 és 5,2 között
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINÁTRIM-CITRÁT

SzinonimákTrinátrium-citrát
Hárombázisú nátrium-citrát
Meghatározás
Kémiai névTrinátrium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trinátrium sója
A citromsav trinátrium sója vízmentes, dihidrát és pentahidrát formában
Einecs200-675-3
ÖsszegképletVízmentes:C6H5O7Na3
Hidrát:C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 vagy 5)
Molekulatömeg258,07 (vízmentes)
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásKristályos fehér por vagy színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteség180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva:
— vízmentes:legfeljebb 1,0 %
— dihidrát:legfeljebb 13,5 %
— pentahidrát:legfeljebb 30,3 %
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve
5 %-os vizes oldatának pH-ja7,5 és 9,0 között
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (i) KÁLIUM-CITRÁT

SzinonimákMonokálium-citrát
Egybázisú kálium-citrát
Meghatározás
Kémiai névMonokálium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokálium sója
A citromsav vízmentes monokálium sója
Einecs212-753-4
ÖsszegképletC6H7O7K
Molekulatömeg230,21
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, higroszkópos, szemcsés por vagy átlátszó kristályok
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és káliumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,
1 %-os vizes oldatának pH-ja3,5 és 3,8 között
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKÁLIUM-CITRÁT

SzinonimákTrikálium-citrát
Hárombázisú kálium-citrát
Meghatározás
Kémiai névTrikálium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikálium sója
A citromsav monohidrát trikálium sója
Einecs212-755-5
ÖsszegképletC6H5O7K3·H2O
Molekulatömeg324,42
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, higroszkópos, szemcsés por vagy átlátszó kristályok
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és káliumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 6,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,
5 %-os vizes oldatának pH-ja7,5 és 9,0 között
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 333 (i) KALCIUM-CITRÁT

SzinonimákMonokalcium-citrát
Egybázisú kalcium-citrát
Meghatározás
Kémiai névMonokalcium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokalcium sója
A citromsav monohidrát monokalcium sója
Összegképlet(C6H7O7)2Ca· H2O
Molekulatömeg440,32
TartalomLegalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFinom fehér por
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és kalcium-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 7,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve,
1 %-os vizes oldatának pH-ja3,2 és 3,5 között
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg
Karbonátok1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (ii) DIKALCIUM-CITRÁT

SzinonimákDikalcium-citrát
Kétbázisú kalcium-citrát
Meghatározás
Kémiai névDikalcium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dikalcium sója
A citromsav trihidrát dikalcium sója
Összegképlet(C6H7O7)2Ca2·3H2O
Molekulatömeg530,42
TartalomLegalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFinom fehér por
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és kalciumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 20,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg
Karbonátok1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 333 (iii) TRIKALCIUM-CITRÁT

SzinonimákTrikalcium-citrát
Hárombázisú kalcium-citrát
Meghatározás
Kémiai névTrikalcium-citrát
A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikalcium sója
A citromsav tetrahidrát trikalcium sója
Einecs212-391-7
Összegképlet(C6H6O7)2Ca3·4H2O
Molekulatömeg570,51
TartalomLegalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFinom fehér por
Azonosítás
A. Pozitív citrát- és kalcium-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 14,0 %, 180 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg
Karbonátok1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő

E 334 L(+)-BORKŐSAV

Meghatározás
Kémiai névL-borkősav
L-2,3-dihidroxi-butándiolsav
d-α, β -dihidroxi-borostyánkősav
Einecs201-766-0
ÖsszegképletC4H6O6
Molekulatömeg150,09
TartalomLegalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy áttetsző, kristályok vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány168 oC és 170 oC között
B. Pozitív tartarátteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (P2O5-on, három óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 1 000 mg/kg, 800 ± 25 oC-on végzett hamvasztás után
20 vegyes %-os vizes oldatának fajlagos optikai forgatása[α]D 20-érték 11,5o és 13,5o között van
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve

E 335 (i) NÁTRIUM-TARTARÁT

SzinonimákAz L-(+)-borkősav mononátrium sója
Meghatározás
Kémiai névAz L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav mononátrium sója
Az L-(+)-borkősav monohidrát mononátrium sója
ÖsszegképletC4H5O6Na· H2O
Molekulatömeg194,05
TartalomLegalább 99 %, szárazanyagra számítva
LeírásÁtlátszó, színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív tartarát- és nátriumteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 335 (ii) DINÁTRIUM-TARTARÁT

Meghatározás
Kémiai névDinátrium-L-tartarát
Dinátrium-(+)-tartarát
Dinátrium-(+)-2,3-dihidroxi-bután-diolsav
Az L(+)borkősav dihidratált dinátrium sója
Einecs212-773-3
ÖsszegképletC4H4O6Na2·2H2O
Molekulatömeg230,8
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásÁtlátszó, színtelen kristályok
Azonosítás
A. Pozitív tartarát- és nátriumteszt
B. Oldhatósági tesztek3 ml vízben 1g nem oldható. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 17,0 %, 150 oC-on négy órán át végzett szárítással meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve
1 %-os vizes oldatának pH-ja7,0 és 7,5 között
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (i) KÁLIUM-TARTARÁT

SzinonimákEgybázisú kálium-tartarát
Meghatározás
Kémiai névAz L-(+)-borkősav vízmentes monokálium sója
Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav monokálium sója
ÖsszegképletC4H5O6K
Molekulatömeg188,16
TartalomLegalább 98 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, kristályos vagy szemcsés por
Azonosítás
A. Pozitív tartarát- és káliumteszt
B. Olvadáspont230 oC
Tisztaság
1 %-os vizes oldatának pH-ja3,4
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKÁLIUM-TARTARÁT

SzinonimákKétbázisú kálium-tartarát
Meghatározás
Kémiai névAz L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav dikálium sója
Az L-(+)-borkősav dikálium sója egy fél vízmolekulával
Einecs213-067-8
ÖsszegképletC4H4O6K2·1/2H2O
Molekulatömeg235,2
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, kristályos vagy szemcsés por
Azonosítás
A. Pozitív tartarát- és káliumteszt
Tisztaság
1 %-os vizes oldatának pH-ja7,0 és 9,0 között
Szárítási veszteségLegfeljebb 4,0 %, 150 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 337 KÁLIUM-NÁTRIUM-TARTARÁT

SzinonimákKálium-nátrium L-(+)-tartarát
Rochelle-só
Seignette-só
Meghatározás
Kémiai névAz L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav kálium-nátrium sója
Kálium-nátrium L-(+)-tartarát
Einecs206-156-8
ÖsszegképletC4H4O6KNa· 4H2O
Molekulatömeg282,23
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen kristályok vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív tartarát-, kálium- és nátriumteszt
B. Oldhatósági tesztek1 gramm oldható 1 ml vízben, etanolban nem oldódik
C. Olvadáspont-tartomány70 oC és 80 oC között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 26,0 % és legalább 21,0 %, 150 oC-on három órán át végzett szárítás után meghatározva
OxalátokLegfeljebb 100 mg/kg, szárítás után, oxálsavban kifejezve.
1 %-os vizes oldatának pH-ja6,5 és 8,5 között
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 338 FOSZFORSAV

SzinonimákOrtofoszforsav
Monofoszforsav
Meghatározás
Kémiai névFoszforsav
Einecs231-633-2
ÖsszegképletH3PO4
Molekulatömeg98,00
TartalomA foszforsav a kereskedelmi forgalomban változó koncentrációjú vizes oldatként szerezhető be. Legalább 67,0 % és legfeljebb 85,7 % foszforsavat tartalmaz.
LeírásTiszta, színtelen, viszkózus folyadék
Azonosítás
A. Pozitív sav- és foszfátteszt
Tisztaság
Illó savakLegfeljebb 10 mg/kg (ecetsavban kifejezve)
KloridokLegfeljebb 200 mg/kg (klórban kifejezve)
NitrátokLegfeljebb 5 mg/kg (NaNO3-ban kifejezve)
SzulfátokLegfeljebb 1 500 mg/kg (CaSO4-ban kifejezve)
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Megjegyzés:
Ez az előírás 75 %-os vizes oldatra vonatkozik.

E 339 (i) MONONÁTRIUM-FOSZFÁT

SzinonimákMononátrium-monofoszfát
Savanyú mononátrium-monofoszfát
Mononátrium-ortofoszfát
Egybázisú nátrium-foszfát
Nátrium-dihidrogén-monofoszfát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-dihidrogén-monofoszfát
Einecs231-449-2
ÖsszegképletVízmentes: NaH2PO4
Monohidrát: NaH2PO4. H2O
Dihidrát: NaH2PO4. 2H2O
MolekulatömegVízmentes: 119,98
Monohidrát: 138,00
Dihidrát: 156,01
TartalomLegalább 97 % NaH2PO4, 60 oC-on egy órán át, majd ezt követően 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után.
P2O5-tartalom58,0 % és 60,0 % között, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, szagtalan, kissé elfolyósodó por, kristályok vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban vagy éterben nem oldódik
C. 1 %-os oldatának pH-ja4,1 és 5,0 között
Tisztaság
Szárítási veszteségA vízmentes só legfeljebb 2,0 %-ot, a monohidrát legfeljebb 15,0 %-ot, a dihidrát pedig legfeljebb 25 %-ot veszít a tömegéből, ha először 60 oC-on egy órán át, majd 105 oC-on négy órán át szárítjuk
Vízben nem oldódó anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 339 (ii) DINÁTRIUM-FOSZFÁT

SzinonimákDinátrium-monofoszfát
Szekunder nátrium-foszfát
Dinátrium-ortofoszfát
Savas dinátrium-foszfát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-hidrogén-monofoszfát
Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát
Einecs231-448-7
ÖsszegképletVízmentes: Na2HPO4
Hidrát: Na2HPO4. nH2O (n = 2, 7 vagy 12)
Molekulatömeg141,98 (vízmentes)
TartalomLegalább 98 % Na2HPO4, 40 oC-on három órán át, majd 105 oC-on öt órán át végzett szárítás után
P2O5- tartalom49 % és 51 % között, (vízmentes)
LeírásA vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfát fehér, higroszkóposs, szagtalan por. A lehetséges hidratált formák közül a dihidrát, fehér, kristályos, szagtalan szilárd anyag; a heptahidrát, fehér, szagtalan, elmálló kristály vagy szemcsés por; a dodekahidrát fehér, elmálló, szagtalan por vagy kristály
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
C. Az 1 %-os oldat pH-értéke8,4 és 9,6 között
Tisztaság
Szárítási veszteségA vízmentes só legfeljebb 5,0 %-ot, a dihidrát legfeljebb 22,0 %-ot, a heptahidrát legfeljebb 50,0 %-ot, a dodekahidrát legfeljebb 61,0 %-ot veszít a tömegéből, ha először 40 oC-on három órán át, majd 105 oC-on öt órán át szárítjuk
Vízben oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINÁTRIUM-FOSZFÁT

SzinonimákNátrium-foszfát
Hárombázisú nátrium-foszfát
Trinátrium-ortofoszfát
MeghatározásA trinátrium-foszfátot vizes oldatokból nyerik, amely kristályosodhat vízmentes formában, illetve 1/2, 1, 6, 8 vagy 12 H2O molekulával. A dodekahidrát vizes oldatokból mindig kristályosodik, nátrium-hidroxid felesleg mellett. 1/4 molekula NaOH-ot tartalmaz
Kémiai névTrinátrium-monofoszfát
Trinátrium-foszfát
Trinátrium-ortofoszfát
Einecs231-509-8
ÖsszegképletVízmentes: Na3PO4
Hidrát: Na3PO4. nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 vagy 12)
Molekulatömeg163,94 (vízmentes)
TartalomA nátrium-foszfát vízmentes és hidratált formái (a dodekahidrát kivételével) legalább 97,0 % Na3PO4-ot tartalmaznak vízmentes anyagra számítva. A nátrium-foszfát dodekahidrát legalább 92,0 % Na3PO4-ot tartalmaz izzított anyagra számítva
P2O5-tartalom40,5 % és 43,5 % között, (vízmentes)
LeírásFehér, szagtalan kristályok, szemcsék vagy kristályos por.
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
C. 1 %-os oldatának pH-ja11,5 és 12,5 között
Tisztaság
Izzítási veszteség120 oC-on végzett kétórás szárítás, majd ezt követően kb. 800 oC-on végzett 30 perces izzítás után bekövetkező tömegveszteségek a következők: a vízmentesnél legfeljebb 2,0 %, a monohidrátnál legfeljebb 11,0 %, a dodekahidrátnál legfeljebb 45,0 % és 58,0 % között
Vízben oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 340 (i) KÁLIUM-FOSZFÁT

SzinonimákEgybázisú kálium-foszfát
Monokálium-monofoszfát
Kálium-ortofoszfát
Meghatározás
Kémiai névKálium-dihidrogén-foszfát
Monokálium-dihidrogén-ortofoszfát
Monokálium-dihidrogén-monofoszfát
Einecs231-913-4
ÖsszegképletKH2PO4
Molekulatömeg136,09
TartalomLegalább 98,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után
P2O5-tartalom51,0 % és 53,0 % között, víztmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen kristályok, illetve fehér szemcsés vagy kristályos por, higroszkópos.
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.
C. 1 %-os oldatának pH-ja4,2 és 4,8 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után meghatározva
Vízben nem oldódó anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKÁLIUM-FOSZFÁT

SzinonimákDikálium-monofoszfát
Szekunder kálium-foszfát
Dikáliumsav-foszfát
Dikálium-ortofoszfát
Kétbázisú kálium-foszfát
Meghatározás
Kémiai névDikálium-hidrogén-monofoszfát
Dikálium-hidrogén-foszfát
Dikálium-hidrogén-ortofoszfát
Einecs231-834-5
ÖsszegképletK2HPO4
Molekulatömeg174,18
TartalomLegalább 98,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után
P2O5-tartalom40,3 % és 41,5 % között, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy fehér szemcsés por, kristályok vagy massza; elfolyósodó anyag
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
C. 1 %-os oldatának pH-ja8,7 és 9,4 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 %, 105 oC-on négy órán át végzett szárítás után meghatározva
Vízben oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKÁLIUM-FOSZFÁT

SzinonimákKálium-foszfát
Hárombázisú kálium-foszfát
Trikálium-ortofoszfát
Meghatározás
Kémiai névTrikálium-monofoszfát
Trikálium-foszfát
Trikálium-ortofoszfát
Einecs231-907-1
ÖsszegképletVízmentes: K3PO4
Hidrát: K3PO4. nH2O (n = 1 vagy 3)
Molekulatömeg212,27 (vízmentes)
TartalomLegalább 97,0 %, izzított anyagra számítva
P2O5-tartalom30,5 % és 33,0 % között izzított anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy fehér, szagtalan, higroszkopikus kristályok vagy szemcsék. A hidrátok lehetséges t formái: monohidrát és trihidrát
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik.
C. 1 %-os oldatának pH-ja11,5 és 12,3 között
Tisztaság
Izzitási veszteségVízmentes: legfeljebb 3,0 %; hidrát: legfeljebb 23,0 %. 105 oC-on egy órán át végzett szárítás, majd kb. 800 ± 25 oC-on 30 percen át végzett hevítés után meghatározva
Vízben oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,2 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 341 (i) KALCIUM-FOSZFÁT

SzinonimákEgybázisú kalcium-foszfát
Monokalcium-ortofoszfát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-dihidrogén-foszfát
Einecs231-837-1
ÖsszegképletVízmentes: Ca(H2PO4)2
Monohidrát: Ca(H2PO4)2. H2O
Molekulatömeg234,05 (vízmentes)
252,08 (monohidrát)
TartalomLegalább 95 %, vízmentes anyagra számítva
P2O5-tartalom55,5 % és 61,1 % között, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzemcsés por vagy fehér, elfolyósodó kristályok vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
B. CaO-tartalom23,0 % és 27,5 % között (vízmentes)
19,0 % és 24,8 % között (monohidrát)
Tisztaság
Szárítási veszteségLegalább 14,0 %, 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva (vízmentes)
Legfeljebb 17,5 %, 60 oC-on végzett egyórás át, majd 105 oC-on végzett négyórás szárítás után meghatározva (monohidrát)
Izzítási veszteségLegfeljebb 17,5 %, 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után (vízmentes)
Legfeljebb 25,0 %, 105 oC-on végzett egyórás szárítás, majd 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után meghatározva (monohidrát)
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALCIUM-FOSZFÁT

SzinonimákKétbázisú kalcium-foszfát
Dikalcium-ortofoszfát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-monohidrogén-foszfát
Kalcium-hidrogén-ortofoszfát
Szekunder kalcium-foszfát
Einecs231-826-1
ÖsszegképletVízmentes: CaHPO4
Dihidrát: CaHPO4. 2H2O
Molekulatömeg136,06 (vízmentes)
172,09 (dihidrát)
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 % CaHPO4 200 oC-on végzett háromórás szárítás után
P2O5-tartalom50,0 % és 52,5 % között, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér kristályok vagy szemcsék, szemcsés por vagy por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
B. Oldhatósági tesztekVízben mérsékelten oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 8,5 % (vízmentest), vagy 26,5 % (dihidrát), 800 ± 25 oC-on végzett 30 perces izzítás után
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALCIUM-FOSZFÁT

SzinonimákHárombázisú kalcium-foszfát
Kalcium-ortofoszfát
Pentakalcium-hidroxi-monofoszfát
Kalcium-hidroxiapatit
MeghatározásA trikalcium-foszfát a foszforsav közömbösítésével kapott kalcium-foszfátoknak és a kalcium-hidroxidnak változó arányú keverékéből áll, összetétele megközelítőleg a következő: 10CaO.3P2O5.H2O
Kémiai névPentakalcium-hidroxi-monofoszfát
Trikalcium-monofoszfát
Einecs235-330-6 (Pentakalcium-hidroxi- monofoszfát)
231-840-8 (Kalcium- ortofoszfát)
ÖsszegképletCa5(PO4)3. OH vagy Ca3(PO4)2
Molekulatömeg502 vagy 310
TartalomLegalább 90 %, izzított anyagra számítva
P2O5-tartalom38,5 % és 48,0 % között, vizmentes zanyagra számítva
LeírásFehér, íztelen por, levegőn stabil
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
B. Oldhatósági tesztekVízben gyakorlatilag oldhatatlan, etanolban nem oldódik, hígított sósavban és salétromsavban oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 8 %, 800 ± 25 oC-on tömegállandóságig végzett izzítás után
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 343 (i) MONOMAGNÉZIUM-FOSZFÁT

SzinonimákMagnézium-dihidrogén-foszfát
Magnéziumfoszfát, egybázisú
Monomagnézium-ortofoszfát
Meghatározás
Kémiai névMonomagnézium-dihidrogén-monofoszfát
Einecs236-004-6
ÖsszegképletMg(H2PO4)2 nH2O (ahol n = 0-4)
Molekulatömeg218,30 (vízmentes)
TartalomLegalább 51,0 %, izzítás után
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por, vízben kismértékben oldódik
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és foszfátteszt
B. MgO-tartalomLegalább 21,5 % izzítás után
Tisztaság
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezeve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 343 (ii) DIMAGNÉZIUM-FOSZFÁT

SzinonimákMagnézium-hidrogén-foszfát
Magnéziumfoszfát, kétbázisú
Dimagnézium-ortofoszfát
Másodrendű magnéziumfoszfát
Meghatározás
Kémiai névDimagnézium-monohidrogén-monofoszfát
Einecs231-823-5
ÖsszegképletMgHPO4. nH2O (ahol n = 0-3)
Molekulatömeg120,3 (vízmentes)
TartalomLegalább 96 % izzítás után
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por, vízben kismértékben oldódik
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és foszfátteszt
B. MgO-tartalomLegalább 33,0 %, vízmentes anyagra számítva
Tisztaság
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 350 (i) NÁTRIUM-MALÁT

SzinonimákAz almasav nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névDinátrium DL-malát, a hidroxi-butándisav dinátriumsója
ÖsszegképletHemihidrát: C4H4Na2O5·1/2 H2O
Trihidrát: C4H4Na2O5·3H2O
MolekulatömegHemihidrát: 187,05
Trihidrát: 232,10
TartalomLegalább 98,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, kristályos por vagy darabkák
Azonosítás
A. Pozitív 1,2-dikarboxilsav- és nátriumteszt
B. Azoszínezék-képzésPozitív
C. OldhatóságVízben jól oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségA hemihidrát esetében legfeljebb 7,0 % (130 oC, 4 óra), a trihidrát esetében 20,5–23,5 % (130 oC, 4 óra)
LúgosságLegfeljebb 0,2 %–ban kifejezve Na2CO3
FumársavLegfeljebb 1,0 %
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 350 (ii) NÁTRIUM-HIDROGÉN-MALÁT

SzinonimákA DL-almasav mononátriumsója
Meghatározás
Kémiai névMononátrium DL-malát, mononátrium 2-DL-hidroxi-szukcinát
ÖsszegképletC4H5NaO5
Molekulatömeg156,07
TartalomLegalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér por
Azonosítás
A. Pozitív 1,2-dikarbonsav- és nátriumteszt
B. Azoszínezék-képzésPozitív
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 % (110 oC, 3 óra)
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
FumársavLegfeljebb 1,0 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 351 KÁLIUM-MALÁT

SzinonimákAz almasav káliumsója
Meghatározás
Kémiai névDikálium DL-malát, a hidroxi-butándisav dikáliumsója
ÖsszegképletC4H4K2O5
Molekulatömeg210,27
TartalomLegalább 59,5 %
LeírásSzíntelen vagy majdnem színtelen vizes oldat
Azonosítás
A. Pozitív 1,2-dikarbonsav- és káliumteszt
B. Azoszínezék-képzésPozitív
Tisztaság
LúgosságLegfeljebb 0,2 %, K2CO3-ban kifejezve
FumársavLegfeljebb 1,0 %
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 352 (i) KALCIUM-MALÁT

SzinonimákAz almasav kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névKalcium DL-malát, kalcium-α-hidroxiszukcinát, a hidroxibutándisav kalciumsója
ÖsszegképletC4H5CaO5
Molekulatömeg172,14
TartalomLegalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér por
Azonosítás
A. Pozitív malát-, 1,2-dikarbonsav- és kalciumteszt
B. Azoszínezék-képzésPozitív
C. OldhatóságVízben kismértékben oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2 % (100 oC, 3 óra)
LúgosságLegfeljebb 0,2 %, CaCO3-ban kifejezve
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
FumársavLegfeljebb 1,0 %
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 352 (ii) KALCIUM-HIDROGÉN-MALÁT

SzinonimákA DL-almasav monokalciumsója
Meghatározás
Kémiai névMonokalcium DL-malát, monokalcium-2-DL-hidroxiszukcinát
Összegképlet(C4H5O5)2Ca
TartalomLegalább 97,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér por
Azonosítás
A. Pozitív malát-, 1,2-dikarbonsav- és kalciumteszt
B. Azoszínezék-képzésPozitív
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 % (110 oC, 3 óra)
MaleinsavLegfeljebb 0,05 %
FumársavLegfeljebb 1,0 %
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 353 META-BORKŐSAV

SzinonimákDi-borkősav
Meghatározás
Kémiai névMeta-borkősav
ÖsszegképletC4H6O6
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásKristályos vagy por állagú, fehér vagy sárgás színű. Könnyen elfolyósodó, enyhén karamelles illatú
Azonosítás
A.Vízben és etanolban nagyon jól oldódik
B.Az anyag 1 és 10 mg közötti mintáját 2 ml koncentrált kénsavval és 2 csepp szulfo-rezorcinol reagenssel együtt kémcsőbe helyezzük. 150 oC-ra hevítve élénk lila szín jelenik meg
Tisztaság
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 354 KALCIUM-TARTARÁT

SzinonimákL-kalcium-tartarát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-L(+)- 2,3-dihidroxi-butándioát-dihidrát
ÖsszegképletC4H4CaO6. 2H2O
Molekulatömeg224,18
TartalomLegalább 98,0 %
LeírásFinom kristályos por, fehér vagy pisztkosfehér színű
Azonosítás
A. Vízben kis mértékben oldódik. Oldhatósága körülbelül 0,01 g/100 ml víz (20 oC-on). Etanolban nehezen oldódik. Dietil-éterben kis mértékben oldódik. Savakban oldódik
B. Fajlagos forgatóképesség [α]20D7,0o és 7,4o között (0,1 % 1N HCl oldatban)
C. Az 5 %-os szuszpenzió pH-ja6,0 és 9,0 között
Tisztaság
Szulfátok (H2SO4-ben kifejezve)Legfeljebb 1 g/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 355 ADIPINSAV

Meghatározás
Kémiai névHexándisav, 1,4-bután-dikarboxilsav
Einecs204-673-3
ÖsszegképletC6H10O4
Molekulatömeg146,14
TartalomLegalább 99,6 %
LeírásFehér, szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány151,5oC–154,0oC
B. OldhatóságVízben kismértékben oldódik. Etanolban jól oldódik.
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 20 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 356 NÁTRIUM-ADIPÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-adipát
Einecs231-293-5
ÖsszegképletC6H8Na2O4
Molekulatömeg190,11
TartalomLegalább 99,0 % (vízmentes anyagra számítva)
LeírásFehér szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Olvadási-tartomány151 oC–152 oC (adipinsavra)
B. OldhatóságKb. 50 g/100 ml víz (20 oC-on)
C. Pozitív nátrium-teszt
Tisztaság
VízLegfeljebb 3 % (Karl Fischer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 357 KÁLIUM-ADIPÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-adipát
Einecs242-838-1
ÖsszegképletC6H8K2O4
Molekulatömeg222,32
TartalomLegalább 99,0 % (vízmentes anyagra számítva)
LeírásFehér szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Olvadási-tartomány151 oC–152 oC (adipinsavra)
B. OldhatóságKb. 60 g/100 ml víz (20 oC-on)
C. Pozitív kálium-teszt
Tisztaság
VízLegfeljebb 3 % (Karl Fischer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 363 BOROSTYÁNKŐSAV

Meghatározás
Kémiai névButándisav
Einecs203-740-4
ÖsszegképletC4H6O4
Molekulatömeg118,09
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSzíntelen vagy fehér, szagtalan kristályok
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány185,0oC és 190,0oC között
Tisztaság
Izzítási maradékLegfeljebb 0,025 % (800 oC, 15 perc)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 380 TRIAMMÓNIUM-CITRÁT

SzinonimákHárombázisos ammónium-citrát
Meghatározás
Kémiai névA 2-hidroxipropán-1,2,3-trikarboxilsav triammóniumsója
Einecs222-394-5
ÖsszegképletC6H17N3O7
Molekulatömeg243,22
TartalomLegalább 97,0 %
LeírásFehértől a piszkosfehérig változó színű kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ammónium- és citrátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik
Tisztaság
OxalátLegfeljebb 0,04 % (oxálsavban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 385 KALCIUM-DINÁTRIUM-ETILÉN-DIAMIN-TETRAACETÁT

SzinonimákKalcium-dinátrium-EDTA
Kalcium-dinátrium-edetat
Meghatározás
Kémiai névN, N’-1,2-Etándiil-bis-[N-(karboxi-metil)-glicinát] [(4-)-O, O’,ON,ON]kalciát(2)-dinátrium
Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát
Kalcium-dinátrium (etilén-dinitril)tetraacetát
Einecs200-529-9
ÖsszegképletC10H12O8CaN2Na2·2H2O
Molekulatömeg410,31
TartalomLegalább 97 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, szagtalan kristályos szemcsék vagy fehér, illetve majdnem fehér, kissé higroszkópos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és kalcium-teszt
B. A kelátképzés fémionokkal pozitív
C. Az 1 %-os oldat pH-ja 6,5 és 7,5 között
Tisztaság
Víztartalom5-13 % (Karl Fischer-módszer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 392 ROZMARINGKIVONATOK

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS

SzinonimaRozmaringlevél-kivonat (antioxidáns)
MeghatározásA rozmaringkivonatok számos összetevőt tartalmaznak, amelyek antioxidáns hatása bizonyított. Ezen összetevők alapvetően a fenolsavak, a flavonoidok és a diterpenoidok osztályaihoz tartoznak. Az antioxidáns vegyületek mellett a kivonatok triterpéneket és szerves oldószerből kivonható anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek pontos meghatározását a következő előírás tartalmazza
EINECS283-291-9
Kémiai névRozmaringkivonat (Rosmarinus officinalis)
LeírásA rozmaringlevélkivonat-antioxidánst a Rosmarinus officinalis leveleiből vonják ki élelmiszerekhez engedélyezett oldószerekkel. A kivonatokat ezt követően színteleníthetik és szagtalaníthatják. A kivonatok standardizálhatók
Azonosítás
Antioxidáns referenciavegyületek: fenolos diterpénekKarnozolsav (C20H28O4) és karnozol (C20H26O4) (amelyek az összes fenolos diterpén legalább 90 %-át teszik ki)
Legfontosabb illékony referenciaanyagokborneol, bornil-acetát, kámfor, 1,8-cineol, verbenon
Sűrűség> 0,25 g/ml
OldhatóságVízben nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteség< 5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

1. Szárított rozmaringlevélből acetonos extrakcióval előállított rozmaringkivonatok

LeírásA rozmaringkivonatokat szárított rozmaringlevélből acetonos extrakcióval, szűréssel, tisztítással és az oldószer elpárologtatásával állítják elő, majd szárítással és szitálással egy finom port vagy folyadékot nyernek
Azonosítás
Antioxidáns referenciavegyület-tartalom≥ 10 % (m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve
Antioxidáns/illóanyag aránya(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15
(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*
(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás – tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke
OldószermaradékAceton legfeljebb 500 mg/kg

2. Szárított rozmaringlevélből szuperkritikus széndioxid-extrakcióval előállított rozmaringkivonatok

Azonosítás
Antioxidáns referenciavegyület-tartalom≥ 1310 %(m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve
Antioxidáns/illóanyag aránya(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15
(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*
(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás – tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke
OldószermaradékEtanol: legfeljebb 2 %

3. Szagtalanított etanolos rozmaringkivonatból előállított rozmaringkivonatok

Azonosítás
Antioxidáns referenciavegyület-tartalom≥ 5 % (m/m), összes karnozolsavban és karnozolban kifejezve
Antioxidáns/illóanyag aránya(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15
(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*
(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás - tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke
OldószermaradékEtanol: legfeljebb 500 mg/kg

4. Két lépéses, hexános és etanolos extrakcióval kinyert, színtelenített és szagtalanított rozmaringkivonatok

Azonosítás
Antioxidáns referenciavegyület-tartalom≥ 5 % w/w, karnozolsav- és karnozol össztartalmában kifejezve
Antioxidánsok/illóanyagok aránya(a teljes karnozolsav- és karnozoltartalom (m/m) %-a) ≥ 15
(az alapvető illékony referenciaanyagok (m/m) %-a)*
(* a kivonatban lévő teljes illóanyag-tartalom gázkromatográfiás - tömegspektrométeres detektorral (GC-MSD) mért százalékos értéke)
OldószermaradékHexán: legfeljebb 25 mg/kg
Etanol: legfeljebb 500 mg/kg

E 400 ALGINSAV

MeghatározásLineáris glükuronglikán, amely főleg β-(1,4) kötésű D-mannuronsav és α-(1,4) kötésű L-guluronsav egységeit tartalmazza piranózgyürű formájában. Hidrofil kolloidális szénhidrát, amelyet a barna tengeri moszatok (Phaeophyceae) különböző fajainak természetes törzseiből híg lúg segítségével vonnak ki.
Einecs232-680-1
Összegképlet(C6H8O6)n
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomAz alginsav szárazanyagra számítva legalább 20 % és legfeljebb 23 % szén-dioxidot (CO2) ad, ami legalább 91 % és legfeljebb 104,5 % alginsavnak (C6H8O6)n felel meg (200-as egyenértéktömegre számítva)
LeírásAz alginsav rostos, szemcsés, szemcsézett és por formában fordul elő. A fehértől a sárgásbarnáig változó színű és csaknem szagtalan
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és szerves oldószerekben oldhatatlan, nátrium-karbonát, nátrium-hidroxid és trisó oldatokban lassan oldódik
B. Kalcium-kloridos lecsapásos tesztA minta 1 M nátrium-hidroxiddal készített 0,5 %-os oldatához a térfogata egyötödének megfelelő mennyiségű 2,5 %-os kalcium-klorid-oldatot adunk. Nagy térfogatú, zselés csapadék képződik. Ez a vizsgálat különbözteti meg az alginsavat az akácia-gumitól, a nátrium-karboxi-metil-cellulóztól, a karboxi-metil-keményítőtől, a karragenáttól, a zselatintól, a ghatti-gumitól, a karaya-gumitól, a szentjánoskenyérmag-liszttől, a metil-cellulóztól és a tragant-gumitól.
C. Ammónium-szulfátos lecsapásos tesztA minta 1 M nátrium-hidroxid oldattal készített 0,5 %-os oldatához a térfogata felének megfelelő mennyiségű telített ammónium-szulfát-oldatot adunk. Csapadék nem képződik. Ez a vizsgálat különbözteti meg az alginsavat az agartól, a nátrium-karboxi-metil-cellulóztól, a karragenáttól, az átészterezett pektintől, a zselatintól, a szentjánoskenyérmag-liszttől, a metil-cellulóztól és a keményítőtől
D. Színreakció0,01 g mintát 0,15 ml 0,1 N nátrium-hidroxiddal összerázva a lehető legteljesebben feloldunk, és 1 ml savas vas-szulfát-oldatot adunk hozzá. Az oldat 5 percen belül meggypiros, majd végül mély bíbor színű lesz
Tisztaság
A 3 %-os szuszpenzió pH-ja2,0 és 3,5 között
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra).
SzulfáthamuLegfeljebb 8 %, szárazanyagra számítva
Nátrium-hidroxid (1 M oldat)Legfeljebb 2 % oldhatatlan anyag, szárazanyagra számítva
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 401 NÁTRIUM-ALGINÁT

Meghatározás
Kémiai névAz alginsav nátriumsója
Összegképlet(C6H7NaO6)n
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot ad, ami legalább 90,8 % és legfeljebb 106,0 % nátrium-alginátnak felel meg (222 egyenértéktömegre számítva)
LeírásMajdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű
Azonosítás
Pozitív nátrium- és alginsav-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra).
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %, szárazanyagra számítva
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 402 KÁLIUM-ALGINÁT

Meghatározás
Kémiai névAz alginsav káliumsója
Összegképlet(C6H7KO6)n
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 16,5 és legfeljebb 19,5 % szén-dioxidot ad, ami legalább 89,2 % és legfeljebb 105,5 % kálium-alginátnak felel meg (238 egyenértéktömegre számítva)
LeírásMajdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű
Azonosítás
Pozitív kálium- és alginsav-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra).
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %, szárazanyagra számítva
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coliNincs jelen in 5 g
Salmonella spp.Nincs jelen in 10 g

E 403 AMMÓNIUM-ALGINÁT

Meghatározás
Kémiai névAz alginsav ammóniumsója
Összegképlet(C6H11NO6)n
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot ad, ami legalább 88,7 % és legfeljebb 103,6 % ammónium-alginátnak felel meg (217 egyenértéktömegre számítva)
LeírásSzálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű
Azonosítás
Pozitív ammónium- és alginsav-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 4 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 7 %, szárazanyagra számítva
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %, szárazanyagra számítva
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 404 KALCIUM-ALGINÁT

SzinonimákAz alginát kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névAz alginsav kalciumsója
Összegképlet(C6H7Ca1/2O6)n
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 18 % és legfeljebb 21 % szén-dioxidot ad, ami legalább 89,6 % és legfeljebb 104,5 % kalcium-alginátnak felel meg (219 egyenértéktömegre számítva)
LeírásMajdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásfehérig változó színű
Azonosítás
Pozitív kalcium- és alginsav-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % (105 °C, 4 óra)
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 405 PROPÁN-1,2-DIOL-ALGINÁT

SzinonimákHidroxipropil-alginát
Alginsav 1,2-propándiol észtere
Propilénglikol-alginát
Meghatározás
Kémiai névAz alginsav 1,2-propándiol észtere. Összetétele az észterezés mértékétől és a molekulában található szabad és semlegesített karboxil csoportok százalékos arányától függően változik
Összegképlet(C9H14O7)n (észterezett)
Molekulatömeg10 000–600 000 (jellemző átlag)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 16 % és legfeljebb 20 % szén-dioxidot ad
LeírásMajdnem szagtalan, szálas vagy szemcsés por, a fehértől a sárgásbarnáig változó színű
Azonosítás
Pozitív 1,2-propándiol- és alginsav-teszt hidrolízis után
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 20 % (105 °C, 4 óra)
Összes propán-1,2-diol-tartalomLegalább 15 % és legfeljebb 45 %
Szabad propán-1,2-diol-tartalomLegfeljebb 15 %
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %, szárazanyagra számítva
FormaldehidLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 500 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 406 AGAR

SzinonimákGelóz
Japán agar
Bengáli, ceylon-i, kínai vagy japán vizahólyag
Layor Carang
Meghatározás
Kémiai névAz agar hidrofil, kolloid poliszacharid, amely főleg D-galaktóz egységekből áll. Körülbelül minden tizedik D-galaktopiranóz egységen a hidroxil csoportok egyike kalciummal, magnéziummal, káliummal vagy nátriummal semlegesített kénsavval észterezett. Az agart a Gelidiaceae és a Sphaerococcaceae családba tartozó tengeri algák, valamint a velük rokon Rhodophyceae osztályba sorolt vörösmoszatok bizonyos természetes törzseiből vonják ki
Einecs232-658-1
TartalomA gélkoncentráció küszöbértéke nem lehet 0,25 %-nál nagyobb
LeírásAz agar szagtalan vagy enyhén jellegzetes szagú anyag. Az őrleletlen agar általában vékony, hártyaszerű, összeragadt szalagokat tartalmazó kötegek formájában, illetve darabolt, pelyhesített vagy granulált formában fordul elő. Színe a világos sárgásnarancstól a sárgásszürkén át a halványsárgáig változhat, de lehet színtelen is. Nedvesen kemény, szárazon morzsolódó anyag. A porított agar a fehértől a sárgásfehérig vagy a halványsárgáig változó színű. Mikroszkóp alatt vízben vizsgálva az agar szemcsés és némileg szálas szerkezetűnek tűnik. Szivacsok tűszerű töredékei, továbbá néhány kovamoszat-kagyló jelen lehet benne. Sósavas oldatban a porított agar áttetszőbbnek tűnik, mint vízben, többé-kevésbé szemcsés, sávos, szögletes szerkezetű, és esetenként kovamoszat-kagylókat tartalmaz. A gél szilárdságát dextróz és maltodextrinek vagy szacharóz hozzáadásával lehet standardizálni (beállítani).
Azonosítás
A. OldhatóságHideg vízben nem, forrásban levő vízben oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 22 % (105 oC, 5 óra)
HamuLegfeljebb 6,5 %, szárazanyagra számítva 550 oC-on meghatározva
Savban oldhatatlan hamu (kb. 3N sósavban nem oldódik)Legfeljebb 0,5 %, szárazanyagra számítva, 550 oC-on meghatározva
Oldhatatlan anyag (forró vízben)Legfeljebb 1,0 %
KeményítőNem mutatható ki az alábbi módszerrel: a minta 1:10 arányú oldatához néhány csepp jódoldatot adunk. Kék elszíneződés nem képződik
Zselatin és más fehérjékKb. 1 g agart 100 ml forrásban lévő vízben feloldunk és kb. 50 oC-ra hagyjuk lehülni. Az oldat 5 ml-éhez 5 ml trinitro-fenol oldatot adunk (1 g vízmentes trinitro-fenol/100 ml forró víz). 10 percen belül zavarosság nem jelentkezik
Vízfelvétel5 g agart egy 100 ml-es mérőhengerbe helyezünk, vízzel jelig töltjük, összerázzuk és kb. 25 oC-on 24 órán át állni hagyjuk. A mérőhenger tartalmát benedvesített üveggyapoton keresztül egy másik 100 ml-es mérőhengerbe öntjük át. Legfeljebb 75 ml vizet kaphatunk a hengerben.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 407 KARRAGÉN

SzinonimákKereskedelmi forgalomba különféle néven kerülhet, mint például:
Ír zuzmó (gyöngyzuzmó)
Eucheuman (alapanyaga Eucheuma spp.)
Iridophycan (alapanyaga Iridaea spp.)
Hypnean (alapanyaga Hypnea spp.)
Furcellaran vagy dán agar-agar (alapanyaga Furcellaria fastigiata)
Karragén (alapanyaga Chondrus és Gigartina spp.)
MeghatározásA karragén a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae és Furcellariaceae családokat alkotó tengeri moszatok természetes törzseinek vizes kivonata. Metanolon, etanolon és 2-propanolon kívül más szerves kicsapószer nem használható. A karragént főként a poliszacharid-szulfát-észterek kálium-, nátrium-, magnézium- és kalciumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktóz-anhidridet képeznek. A karragenátot nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani. Formaldehid legfeljebb 5 mg/kg arányban jelen lehet véletlenszerű szennyeződésként.
Einecs232-524-2
LeírásA sárgástól a színtelenig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely egyaránt lehet durva vagy finom szemcséjű
Azonosítás
Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt
Tisztaság
Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalomLegfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy együttesen
1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-onLegalább 5 mPa.s
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra)
SzulfátLegalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra számítva (mint SO4)
HamuLegalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra számítva, 550 °C-on meghatározva
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 1 %, szárazanyagra számítva (10 %-os sósavban oldhatatlan)
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %, szárazanyagra számítva (1 térfogatszázalékos kénsavban oldhatatlan)
Kis molekulatömegű karragén
(molekulatömeg-frakció 50 kDa alatt)
Legfeljebb 5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 2 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 300 telep/gramm
E. coli5 grammban nem kimutatható
Salmonella spp.10 grammban nem kimutatható

E 407a FELDOLGOZOTT EUCHEUMA TENGERI MOSZAT

SzinonimákPES (a „processed eucheuma seaweed”/„feldolgozott eucheuma tengeri moszat” elnevezés szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
MeghatározásA feldolgozott eucheuma tengeri moszatot a Rhodophyceae (vörös tengeri moszat) osztályba tartozó Eucheuma cottonii és Eucheuma spinosum tengeri moszatok természetes törzseinek a szennyező anyagokat eltávolító lúgos vizes (KOH) kezelésével nyerik, amit a termék édesvízzel történő átmosása, majd szárítása követ. Fokozottabb tisztítás érhető el, a termék metanolos, etanolos vagy 2-propanolos mosásával, majd szárításával. A terméket főként a poliszacharid-szulfátészterek káliumsói alkotják, amelyek hidrolízis útján galaktózt és 3,6-galaktózanhidridet adnak. A poliszacharid-szulfátészterek nátrium-, kalcium- és magnéziumsói kisebb mennyiségben vannak jelen. A termék legfeljebb 15 % algacellulózt is tartalmaz. A feldolgozott eucheuma tengeri moszatban a karragént nem szabad hidrolizálni vagy más kémiai eljárással lebontani. Formaldehid legfeljebb 5 mg/kg arányban jelen lehet véletlenszerű szennyeződésként.
LeírásA sárgásbarnától a sárgásig változó színű, gyakorlatilag szagtalan por, amely a durvától a finom szemcsésig változó formájú
Azonosítás
A. Pozitív galaktóz-, galaktózanhidrid- és szulfát-teszt
B. OldhatóságVízben zavaros, viszkózus szuszpenziót képez. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Metanol-, etanol- és 2-propanol-tartalomLegfeljebb 0,1 %, külön-külön vagy együttesen
1,5 %-os oldat viszkozitása 75 °C-onLegalább 5 mPa.s
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 °C, 4 óra)
SzulfátLegalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra számítva (mint SO4)
HamuLegalább 15 % és legfeljebb 40 %, szárazanyagra számítva, 550 °C-on meghatározva
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 1 %, szárazanyagra számítva (10 %-os sósavban oldhatatlan)
Savban oldhatatlan anyagLegalább 8 % és legfeljebb 15 %, szárazanyagra számítva (1 térfogatszázalékos kénsavban oldhatatlan)
Kis molekulatömegű karragén
(molekulatömeg-frakció 50 kDa alatt)
Legfeljebb 5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 2 mg/kg
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 300 telep/gramm
E. coli5 grammban nem mutatható ki
Salmonella spp.10 grammban nem mutatható ki

E 410 SZENTJÁNOSKENYÉRMAG-LISZT

Szinonimák„Carob bean gum” és
„Algaroba gum”-szentjánoskenyér-gumi és szentjánoskenyérmag-liszt
MeghatározásA szentjánoskenyérmag-liszt a szentjánoskenyérfa-Cerationia siliqua (L.) Taub. (Leguminosae család)-természetes törzsei által termett magvak beléből készült őrlemény. Főleg nagy molekulatömegű, egymáshoz glikozid kötéssel kapcsolódó galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből álló hidrokolloid poliszacharidok alkotják, amelyeket kémiailag galaktomannánnak lehet leírni
Molekulatömeg50 000–3 000 000
Einecs232-541-5
TartalomA galaktomannán-tartalom legalább 75 %
LeírásFehértől a sárgásfehérig válozó színű, majdnem szagtalan por
Azonosítás
A. Pozitív galaktóz- és mannózteszt
B. Mikroszkópos vizsgálat0,5 % jódot és 1 % kálium-jodidot tartalmazó vizes oldatban elkevert őrölt mintát tárgylemezre helyezve, mikroszkóppal megvizsgáljuk. A szentjánoskenyérmag-liszt hosszú, nyújtott, cső alakú, egymástól elkülönülő, illetve kis térközökkel elválasztott sejteket tartalmaz. A sejtek barna tartalma sokkal kevésbé szabályosan alakul ki a guar-gumiban. A guar-gumi kör vagy körte alakú sejtek zárt csoportjait mutatja. Ezek tartalma a sárgától a barnáig változó színű
C. OldhatóságForró vízben oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 oC, 5 óra)
HamuLegfeljebb 1,2 %, 800 oC-on meghatározva
Fehérje (N x 6,25)Legfeljebb 7 %
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 4 %
KeményítőNem mutatható ki a következő módszerrel: a minta 1:10 arányú oldatához néhány csepp jódoldatot adunk. Kék elszíneződés nem képződik
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Etanol és 2-propanolLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy együttesen

E 412 GUAR-GUMI

SzinonimákGum cyamopsis
Guar-liszt
MeghatározásA guar-gumi a guar növény – Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (Leguminosae család) – természetes törzsei által termett magvak beléből készült őrlemény. Főleg nagy molekulatömegű, egymáshoz glikozid kötéssel kapcsolódó galaktopiranóz és mannopiranóz egységekből álló hidrokolloid poliszacharidok alkotják, amelyeket kémiailag galaktomannánnak lehet leírni. A gumit szabad részlegesen hidrolizálni hőkezelés, enyhén savas vagy lúgos oxidációs kezelés egyikével a viszkozitás módosítása céljából.
Einecs232-536-0
MolekulatömegFőleg nagy molekulatömegű hidrokolloidális poliszacharidok alkotják (50 000–8 000 000)
TartalomA galaktomannán-tartalom legalább 75 %
LeírásFehér-sárgásfehér színű, majdnem szagtalan por
Azonosítás
A. Pozitív galaktóz- és mannóz-teszt
B. OldhatóságHideg vízben oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 5 óra)
HamuLegfeljebb 5,5 %, 800 °C-on meghatározva
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 7 %
Fehérje (N × 6,25)Legfeljebb 10 %
KeményítőNem mutatható ki az alábbi módszerrel: a minta 1:10 arányú oldatához néhány csepp jódoldatot adunk. (Kék elszíneződés nem jön létre.)
Szerves peroxidokLegfeljebb 0,7 meq aktív oxigén/kg minta
FurfurolLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 413 TRAGAKANT

SzinonimákTragant-mézga
Tragant
MeghatározásA tragakant az Astragalus gummifer Labillardiere, valamint más ázsiai Astragalus fajok (Leguminosae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok (galaktoarabánok és savas poliszacharidok) alkotják, amelyek hidrolízisekor galakturonsav, galaktóz, arabinóz, xilóz és fukóz keletkezik. Kis mennyiségben (nyomokban előforduló keményítőből és/vagy cellulózból származó) ramnóz és glükóz is jelen lehet
MolekulatömegKb. 800 000
Einecs232-252-5
LeírásAz őröletlen tragantmézga 0,5–2,5 mm vastag és max. 3 cm hosszú lapos, lemezes, egyenes vagy behajló töredékek, illetve spirálisan megcsavart darabok formájában fordul elő. A fehértől a halványsárgáig változó színű, de egyes darabok vöröses árnyalatúak is lehetnek. A darabok szaruszerű anyagszerkezettel és rövid törési felülettel rendelkeznek. Szagtalan, oldatai nyálkásak, íztelenek. A porított tragakant színe a fehértől a halványsárgáig változhat, de lehet rózsaszínes barna (halvány sárgásbarna) is
Azonosítás
A. Oldhatóság1 g minta 50 ml vízben megduzzad és egyenletes, merev, opálos nyálkát képez, amely etanolban nem oldódik, és 60 súlyszázalékos vizes etanolban nem duzzad meg
Tisztaság
Negatív karayamézga-teszt1 g anyagot 20 ml vízben addig forraljuk, amíg nyálka képződik. 5 ml sósavat adunk hozzá, majd további öt percig forraljuk az elegyet. Tartósan rózsaszínű vagy vörös elszíneződés nem alakul ki
Szárítási veszteségLegfeljebb 16 % (105 oC, 5 óra)
Összes hamuLegfeljebb 4 %
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 0,5 %
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Salmonella spp.Negatív 10 grammban
E. coliNegatív 5 grammban

E 414 AKÁCIAGUMI

SzinonimákGumiarábikum
MeghatározásAz akáciagumi az Acacia senegal (L) Willdenow vagy azzal közeli rokonságban álló akácia fajok (Leguminosae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok, valamint azok kalcium-, magnézium- és káliumsói alkotják, amelyek hidrolízis hatására arabinózt, galaktózt, ramnózt és glükuronsavat képeznek
MolekulatömegKb. 350 000
Einecs232-519-5
LeírásAz őröletlen akáciagumi fehér vagy sárgásfehér, különböző méretű gömbszerű cseppek vagy szögletes töredékek formájában fordul elő, időnként sötétebb darabokkal keverve. A fehértől a sárgásfehérig változó színű pelyhek, szemcsék, por vagy porlasztott anyag formájában is létezik
Azonosítás
A. Oldhatóság1 g minta 2 ml hideg vízben feloldódva olyan oldatot képez, amelyik könnyen folyik, lakmuszpapírral kimutatható savas kémhatással rendelkezik és etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 17 % (105 oC, 5 óra) a szemcsés anyag, és legfeljebb 10 % (105 oC, 4 óra) a porlasztott anyag esetében
Összes hamuLegfeljebb 4 %
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 0,5 %
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 1 %
Keményítő vagy dextrinAkáciagumi 1:50 arányú oldatát felforraljuk, lehűtjük, majd 5 ml-hez 1 csepp jódoldatot adunk. Kékes vagy vöröses elszíneződés nem képződik
Tannin10 ml 1:50 arányú oldathoz kb. 0,1 ml vasklorid-oldatot adunk (9 g FeCl3.6H2O, amely vízzel 100 ml-re van kiegészítve). Feketés elszíneződés vagy feketés csapadék nem képződik
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Hidrolízis során képződő anyagokMannóz, xilóz és galakturonsav nem keletkezik (kromatográfiával meghatározva)
Salmonella spp.Negatív 10 grammban
E. coliNegatív 5 grammban

E 415 XANTÁNGUMI

MeghatározásA xantángumi nagy molekulatömegű poliszacharid gumi, amelyet valamely szénhidrátnak a Xanthomonas campestris természetes törzseivel végzett tiszta kultúrájú fermentációjával állítanak elő, majd etanollal vagy propán-2-ollal történő kivonással tisztítják, ezt követően szárítják és megőrlik. Domináns hexóz egységként D-glükózt és D-mannózt tartalmaz, D-glükuronsavval és piroszőlősavval együtt, elkészítése nátrium-, kálium- vagy kalciumsó formájában történik. Oldatai semlegesek
MolekulatömegKb. 1 000 000
Einecs234-394-2
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 4,2 % és legfeljebb 5 % CO2-t ad, ami 91 % és 108 % közötti xantángumi-tartalomnak felel meg
LeírásKrémszínű por.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 oC, 2,5 óra)
Összes hamuLegfeljebb 16 %, 105 oC-on történő négyórás szárítást követően 650 oC-on meghatározva, szárazanyagra számítva
PiruvinsavLegalább 1,5 %
NitrogénLegfeljebb 1,5 %
Etanol és propan-2-olLegfeljebb 500 mg/kg egyedileg vagy együttesen
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
Összes élőcsíraszámLegfeljebb 5 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 300 telep/gramm
E. coliNincs jelen 5 g-ban
Salmonella spp.Nincs jelen 10 g-ban nem kimutatható
Xanthomonas campestrisNincsenek csíraképes sejtek 1 g-ban

E 416 KARAYAGUMI

SzinonimákKatilo
Kadaya
Sterculia gumi
Sterculia
Karaya, gumi karaya
Kullo
Kuterra
MeghatározásA karayagumi a Sterculia urens Roxburgh és más Sterculia fajok (Sterculiaceae család) vagy a Cochlospermum gossypium A. P. De Candolle és más Cochlospermum fajok (Bixaceae család) természetes törzseinek szárából és ágaiból nyert szárított növényi nedv. Főleg nagy molekulatömegű acetilezett poliszacharidok alkotják, amelyek hidrolízisekor galaktóz, ramnóz és galakturonsav keletkezik kis mennyiségű glükuronsavval együtt
Einecs232-539-4
LeírásA karayagumi különböző méretű cseppek vagy töredezett, szabálytalan alakú darabok formájában fordul elő, amelyek jellegzetes félkristályos szerkezetűek. A halványsárgától a rózsaszínes barnáig változó színű, áttetsző és szaruszerű. A porított karayagumi a halványszürkétől a rózsaszínes barnáig változó színű. A gumi sajátos ecetsavillattal rendelkezik
Azonosítás
A. OldhatóságEtanolban nem oldódik
B. Duzzadás etanolos oldatbanA karayagumi 60 %-os etanolban megduzzad, ami megkülönbözteti más gumiféleségektől
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 20 % (105 oC, 5 óra)
Összes hamuLegfeljebb 8 %
Savban nem oldódó hamuLegfeljebb 1 %
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 3 %
Illó savakLegalább 10 % (ecetsavban kifejezve)
KeményítőNem mutatható ki
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Salmonella spp.Negatív 10 grammban
E. coliNegatív 5 grammban

E 417 TARA MAGLISZT

MeghatározásTara maglisztet a Caesalpinia Spinosa (Leguminosae család) természetes törzsei által termett magvak belének őrlésével kapnak. Főleg nagy molekulatömegű poliszacharidok alkotják, amelyek elsősorban galaktomannánokból állnak. A fő komponens egymáshoz (1,6) kötésekkel kapcsolódó (1,4)-β- D-mannopiranóz egységeknek β-D-galaktopiranóz egységekkel alkotott lineáris láncából áll. A taramaglisztben a mannóz és a galaktóz egymáshoz viszonyított aránya 3:1. (A szentjánoskenyérmag-lisztben ez az arány 4:1, a guar-gumiban pedig 2:1)
Einecs254-409-6
LeírásA fehértől a sárgásfehérig válozó színű, szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik
Etanolban nem oldódik.
B. GélképződésA minta vizes oldatához kis mennyiségű nátrium-borátot adunk. Gél képződik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 %
HamuLegfeljebb 1,5 %
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %
FehérjeLegfeljebb 3,5 % (N × 5,7)
KeményítőNem mutatható ki
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 418 GELLÁN-GUMI

MeghatározásA gellán-gumi nagy molekulatömegű poliszacharid, amelyet valamely szénhidrátnak a Pseudomonas elodea természetes törzseivel végzett tiszta kultúrájú fermentációjával állítanak elő, majd izopropil-alkohollal történő kivonással tisztítják, ezt követően szárítják és megőrlik. A nagy molekulatömegű poliszacharidot elsősorban egy olyan tetraszacharid alkotja, amelyben egy ramnóz-, egy glükuronsav- és két glükózmolekulából álló egység ismétlődik, és amelyben szubsztituensként O-glikozid észterkötésű acil-(gliceril- és acetil-) csoportok vannak. A glükuronsavat kevert kálium-, nátrium-, kalcium- és magnéziumsóvá közömbösítik
Einecs275-117-5
MolekulatömegKb. 500 000
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 3,3 % és legfeljebb 6,8 % CO2-t ad.
LeírásPiszkosfehér por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, viszkózus oldatot képez
Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 %, szárítás után (105 oC, 2,5 óra)
NitrogénLegfeljebb 3 %
2-propanolLegfeljebb 750 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Összes élőcsíraszámLegfeljebb 10 000 telep/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 400 telep/gramm
E. coliNegatív 5 grammban
Salmonella spp.Negatív 10 grammban

E 420(i) SZORBIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK bizottsági irányelv ( 6 ) I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 420(ii) SZORBITSZIRUP

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 421 MANNIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 422 GLICERIN

SzinonimákGlicerol
Glicerin
Meghatározás
Kémiai nevek1,2,3-propán-triol
Glicerin
Trihidroxi-propán
Einecs200-289-5
ÖsszegképletC3H8O3
Molekulatömeg92,10
TartalomLegalább 98 % glicerintartalom, szárazanyagra számítva
LeírásTiszta, színtelen, higroszkópos, szirupszerű folyadék, amely csak enyhe, de jellegzetes szaggal rendelkezik, ami se nem fanyar se nem kellemetlen
Azonosítás
A. Akrolein-képződés hevítés hatásáraNéhány csepp mintát 0,5 g kálium-biszulfáttal együtt kémcsőben melegítjük. Jellegzetes, szúrós szagú akrolein szabadul fel.
B. Relatív sűrűség (25/25 oC)Legalább 1,257
C. Törésmutató [n]D201,471 és 1,474 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,01 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
Bután-triolokLegfeljebb 0,2 %
Akrolein, glükóz és ammónium vegyületek5 ml glicerin és 5 ml kálium-hidroxid oldat (1:10) elegyét öt percig 60 oC-on melegítjük. Az elegy nem mutat sárgás elszíneződést és nem keletkezik ammóniaszag.
Zsírsavak és észterekLegfeljebb 0,1 %, vajsavban kifejezve
Klórozott vegyületekLegfeljebb 30 mg/kg (klórban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 425 (i) KONJAC GUMI

MeghatározásA konjac gumi vízben oldódó hidrokolloid, amelyet a konjac lisztből vizes extrakcióval nyertek. A konjac liszt az Amorphophallus konjac évelő növény gyökeréből előállított tisztítatlan nyers termék. A konjac gumi fő összetevője a vízben oldódó, nagy molekulatömegű poliszacharid, a glükomannán, ami D-mannóz és D-glükóz egységekből áll, 1,6:1,0 molarányban, β(1-4) glikozidos kötésekkel összekapcsolva. Rövidebb oldalláncok β(1-3) glikozidos kötésekkel kapcsolódnak, és véletlenszerű eloszlásban előfordulnak acetil-csoportok, körülbelül 9-19 cukoregységenként egy.
MolekulatömegA fő összetevő, a glükomannán átlagos molekulatömege 200 000 és 2 000 000 között van
TartalomLegalább 75 % szénhidrát
LeírásFehértől a krémszínűn át a világosbarnáig változó színű por
Azonosítás
A. OldhatóságForró vagy hideg vízben diszpergálódik, nagy viszkozitású, 4,0 és 7,0 közötti pH-jú oldatot képez
B. Gélképződés4 ml nátrium-borát oldatot adunk egy kémcsőben a minta 1 %-os oldatához, és erőteljesen összerázzuk. Gél alakul ki
C. Hőstabil gélképződésA mintából 2 %-os oldatot készítünk folyamatos keverés mellett, 30 percig forrásban levő vízfürdőben tartva, majd az oldatot szobahőmérsékletűre hűtjük. A 30 g 2 %-os oldat elkészítéséhez felhasznált minta minden grammjához 1 ml 10 %-os kálium-karbonátot adunk szobahőmérsékleten a teljesen hidrolizált mintához. A keveréket vízfürdőn 85 oC-ra melegítjük és így tartjuk keverés nélkül 2 órán keresztül. Ilyen körülmények között a hőstabil gél képződik.
D. Viszkozitás (1 %-os oldat)25 oC-on legalább 3 kg m-1 s-1
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 oC, 5 óra)
KeményítőLegfeljebb 3 %
FehérjeLegfeljebb 3 % (N × 5,7)
A nitrogéntartalmat Kjeldahl-módszerrel kell meghatározni. A minta százalékos nitrogéntartalma 5,7-del megszorozva adja a minta százalékos fehérjetartalmát
Éterben oldódó anyagLegfeljebb 0,1 %
Összes hamuLegfeljebb 0,5 % (800 oC, 3-4 óra)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
Salmonella spp.Nincs jelen 12,5 g-ban
E. coliNincs jelen 5 g-ban

E 425 (ii) KONJAC GLÜKOMANNÁN

MeghatározásA konjac glükomannán vízben oldódó hidrokolloid, amelyet konjac lisztből víztartalmú etanollal történő mosással nyernek. A konjac liszt az Amorphophallus konjac évelő növény gumójából előállított tisztítatlan nyers termék. Fő összetevője a vízben oldódó, nagy molekulatömegű poliszacharid, a glükomannán, ami, 1,6:1,0 moláris arányban, β(1-4) glikozidos kötésekkel összekapcsolt D-mannóz és D-glükóz egységekből áll, minden 50. vagy 60. egységnél elágazással. Körülbelül minden 19. cukoregység acetilezett.
Molakulatömeg500 000–2 000 000
TartalomÖsszes élelmi rost: legalább 95 %, szárazanyagra számítva
LeírásA fehértől az enyhén barnáig változó, finom részecskeméretű, könnyen folyó és szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságForró vagy hideg vízben diszpergálható, nagy viszkozitású, 5,0 és 7,0 közötti pH-jú oldatot képez. Az oldhatóságot a hő és a mechanikus keverés fokozza.
B. Hőstabil gélképződésA mintából 2 %-os oldatot készítünk folyamatos keverés mellett 30 percig forrásban levő vízfürdőn tartva, majd az oldatot szobahőmérsékletűre hűtjük. A 30 g 2 %-os oldat elkészítéséhez felhasznált minta minden grammjához 1 ml 10 %-os kálium-karbonátot adunk szobahőmérsékleten a teljesen hidrolizált mintához. A keveréket vízfürdőben 85 oC-ra melegítjük és így tartjuk keverés nélkül 2 órán keresztül. Ilyen körülmények között hőstabil gél képződik.
C. Viszkozitás (1 %-os oldat)25 oC-on legalább 20 kg m-1 s-1
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8 % (105 oC, 3 óra)
KeményítőLegfeljebb 1 %
FehérjeLegfeljebb 1,5 % (N × 5,7)
A nitrogéntartalmat Kjeldahl-módszerrel kell meghatározni. A minta százalékos nitrogéntartalma 5,7-del megszorozva adja a minta százalékos fehérjetartalmát
Éterben oldódó anyagLegfeljebb 0,5 %
Szulfit (mint SO2)Legfeljebb 4 mg/kg
KloridLegfeljebb 0,02 %
50 % alkoholban oldódó anyagLegfeljebb 2,0 %
Összes hamuLegfeljebb 2,0 % (800 oC, 3-4 óra)
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Salmonella spp.Nincs jelen 12,5 g-ban
E. ColiNincs jelen 5 g-ban

E 426 SZÓJA-HEMICELLULÓZ

Szinonimák
MeghatározásA szója-hemicellulóz finomított, vízben oldódó poliszacharid, amelyet a természetes szójababrostból nyernek forró vizes extrakcióval. Etanolon kívül más szerves kicsapószer nem használható
Kémiai névVízben oldódó szója-poliszacharidok
Vízben oldódó szójarost
TartalomLegalább 74 % szénhidrát
LeírásSzabadon ömlő, fehér vagy sárgásfehér por
Azonosítás
A. Oldhatóság 1 %-os oldat pH-jaForró és hideg vízben oldódik gélképződés nélkül
5,5-1,5
B. 10 %-os oldat viszkozitásaLegfeljebb 200 mPa.s
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 7 % (105 oC, 4 óra)
FehérjeLegfeljebb 14 %
Összes hamuLegfeljebb 9,5 % (600 oC, 4 óra)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Normál csíraszámLegfeljebb 3 000 telepképző egység/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 100 telepképző egység/gramm
E. coliNegatív 10 g-ban
EtanolLegfeljebb 2 %

E 427 KASSZIA-GUMI

Szinonimák
MeghatározásA kasszia-gumi a – 0,05 %-nál kevesebb Cassia occidentalist tartalmazó – Cassia tora és Cassia obtusifoli (Leguminosae) magvak tisztított endospremáinak őrleménye. Elsősorban nagy molekulatömegű, fő komponensként egymáshoz (1,6))-α-kötésekkel kapcsolódó (1,4)-β-D-mannopiranóz-egységeknek α-D-galaktopiranóz egységekkel alkotott lineáris láncából álló poliszacharidok alkotják. A mannózok galaktózokhoz viszonyított aránya 5:1
Az előállítás során a magvakat hántolják és termomechanikai kezeléssel csírátlanítják, majd megőrlik és megtisztítják az endospermáit. Az őrölt endospermái izopropanolos extrakcióval tovább tisztítják
TartalomLegalább 75 % galaktomannán
LeírásHalványsárgától piszkosfehérig terjedő színű, szagtalan por
Azonosítás
OldhatóságEtanolban nem oldódik. Hideg vízben jól diszpergálódik, kolloid oldatot képezve
Gélképződés boráttalA minta vizes diszperziójához megfelelő nátrium-borát tesztoldatot (TS) adva a PH-érték 9 fölé emelésekor gél képződik
Gélképződés xantán-gumivalKimérünk a próbából 1,5 g-ot és 1,5 g xantán-gumit, majd összekeverjük. A keveréket gyors keverés mellett egy 400 ml-es főzőpohárban lévő 300 ml 80 °C-os vízhez adjuk. Addig keverjük, amíg a keverék fel nem oldódik, majd a feloldódást követően további harminc percen át keverjük (a hőmérsékletet 60 °C felett tartva a keverési művelet közben). Abbahagyjuk a keverést és a keveréket legalább két órán keresztül hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni
Miután a hőmérséklet 40 °C alá süllyed, egy szilárd, viszkoelasztikus gél képződik; ilyen gél egy hasonló módon készített, 1 %-os, kizárólag kasszia-gumiból vagy xantán-gumiból álló kontrolloldatban nem képződik
ViszkozitásKevesebb mint 500 mPa.s (25 °C, 2 óra, 1 %-os oldat), ami 200 000–300 000 D átlagos molekulatömegnek felel meg
Tisztaság
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 2,0 %
pH5,5–8 (1 %-os vizes oldat)
Nyers zsírLegfeljebb 1 %
FehérjékLegfeljebb 7 %
Összes hamuLegfeljebb 1,2 %
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (5 óra, 105 °C)
Összes antrakinonLegfeljebb 0,5 mg/kg (kimutatási határ)
OldószermaradékokLegfeljebb 750 mg/kg izopropil-alkohol
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Mikrobiológiai követelmények
Összes élőcsíra-számLegfeljebb 5 000 telepképző egység/gramm
Élesztők és penészgombákLegfeljebb 100 telepképző egység/gramm
Salmonella sppNincs jelen 25g-ban
E ColiNincs jelen 1g-ban

E 431 POLIOXI-ETILÉN (40) SZTEARÁT

SzinonimákPolioxil (40)- sztearát
Polioxietilén (40)- monosztearát
MeghatározásAz ehetői, kereskedelmi sztearinsavnak és vegyes polioxietilén-diolok (melyeknek az átlagos polimerizációs hossza mintegy 40 oxietilén-egység) mono- és diésztereinek, valamint szabad polioloknak a keveréke.
TartalomLegalább 97,5 %, szárazanyagra számítva
LeírásKrémszínű pelyhek vagy 25 oC-on viaszos, enyhe szagú szilárd anyag.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etilakoholban, metilalkoholban, etil-acetátban oldódik. Ásványi olajban oldhatatlan.
B. Koagulációs tartomány39 oC–44 oC
C. Infravörös spektrumJellemző egy zsírsavakkal részlegesen észterezett polioxi-etilált poliolra
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 1
Elszappanosítási számLegalább 25 és legfeljebb 35
HidroxilszámLegalább 27 és legfeljebb 40
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolokLegfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 432 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOLAURÁT (POLISZORBÁT 20)

SzinonimákPoliszorbát 20
Poloxi-etilén (20) szorbitán-monolaurát
MeghatározásA szorbitnak, valamint mono- és dianhidridjeinek az ehető, kereskedelmi laurinsavval alkotott részleges észterei, továbbá a szorbitnak és anhidridjeinek molekulánként kb. 20 molekula etilén-oxiddal képzett kondenzátumának keveréke
TartalomLegalább 70 % oxietilén csoport, amely legalább 97,3 % szárazanyagra számított poloxietilén (20) szorbitán-monolaurátnak felel meg.
Leírás25 oC-on a citromsárgától a borostyánig terjedő színű, olajos folyadék, enyhe jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és dioxánban oldódik. Ásványolajban és petróleuméterben nem oldódik.
B. Infravörös spektrumA polioxi-etillénezett poliol részleges zsírsavészterére jellemző.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 2
Elszappanosítási számLegalább 40 és legfeljebb 50
Hidroxil számLegalább 96 és legfeljebb 108
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolok (mono- és di-)Legfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 433 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOOLEÁT (POLISZORBÁT 80)

SzinonimákPoliszorbát 80
Polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleát
MeghatározásA szorbitnak, valamint mono- és dianhidridjeinek az ehető kereskedelmi olajsavval képzett részleges észtereinek szorbit- és anhidrid molekulánként kb. 20 molekula etilén-oxiddal kondenzált keveréke.
TartalomLegalább 65 % oxietiléncsoport, amely legalább 96,5 % szárazanyagra számított polioxietilén (20) szorbitán-monooleátnak felel meg.
Leírás25 oC-on a citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék, enyhe jellegzetes szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és toluolban oldódik. Ásványolajban és petróleuméterben nem oldódik.
B. Infravörös spektrumA polioxi-etilénezett poliol részleges zsírsavészterére jellemző.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 2
Elszappanosítási számLegalább 45 és legfeljebb 55
HidroxilszámLegalább 65 és legfeljebb 80
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolok (mono- és di-)Legfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 434 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOPALMITÁT (POLISZORBÁT 40)

SzinonimákPoliszorbát 40
Polioxi-etilén (20) szorbitán-monopalmitát
MeghatározásA szorbitnak, valamint mono- és dianhidridjeinek az ehető kereskedelmi palmitinsavval képzett részleges észtereinek szorbit és anhidridmolekulánként, kb. 20 molekula etilén-oxiddal kondenzált keveréke.
TartalomLegalább 66 % oxietiléncsoport, amely, legalább 97 % szárazanyagra számított polioxietilén (20) szorbitán-monopalmitátnak felel meg.
Leírás25 oC-on a citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék vagy félig gél, enyhe jellegzetes szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etilalkoholban, metilalkoholban, etil-acetátban és acetonban oldódik. Ásványolajban nem oldódik.
B. Infravörös spektrumA polioxietilénezett poliol részleges zsírsavészterére jellemző.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 2
Elszappanosítási számLegalább 41 és legfeljebb 52
HidroxilszámLegalább 90 és legfeljebb 107
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolok (mono- és di-)Legfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 435 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-MONOSZTEARÁT (POLISZORBÁT 60)

SzinonimákPoliszorbát 60
Polioxi-etilén (20) szorbitán- monosztearát
MeghatározásA szorbitnak, valamint mono- és dianhidridjeinek az ehető kereskedelmi sztearinsavval képzett részleges észtereinek szorbit és anhidrid molekulánként kb. 20 molekula etilén-oxiddal kondenzált keveréke.
TartalomLegalább 65 % oxietiléncsoport, amely, legalább 97 % szárazanyagra számított polioxietilén (20) -szorbitán-monosztearátnak felel meg.
Leírás25 oC-on a citromsárgától a borostyánig terjedő színű olajos folyadék vagy félig gél, enyhe jellegzetes szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etil-acetátban és toluolban oldódik. Ásványolajban és növényi olajban nem oldódik.
B. Infravörös spektrumA polioxi-etilénezett poliol részleges zsírsavészterére jellemző.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 2
Elszappanosítási számLegalább 45 és legfeljebb 55
HidroxilszámLegalább 81 és legfeljebb 96
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolok (mono- és di-)Legfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 436 POLIOXI-ETILÉN-SZORBITÁN-TRISZTEARÁT (POLISZORBÁT 65)

SzinonimákPoliszorbát 65
Polioxi-etilén (20) szorbitán-trisztearát
MeghatározásA szorbitnak, valamint és mono- és dianhidridjeinek az ehető kereskedelmi sztearinsavval képzett részleges észtereinek szorbit- és anhidridmolekulánként kb. 20 molekula etilén-oxiddal kondenzált keveréke
TartalomLegalább 46 % oxietiléncsoport, amely, legalább 96 % szárazanyagra számított polioxi-etilén (20) szorbitán-monooleátnak felel meg.
Leírás25 oC-on sárgásbarna színű viaszos szilárd anyag, enyhe jellegzetes szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben diszpergálódik. Ásványolajban, növényi olajban, petróleuméterben, acetonban, éterben, dioxánban, etilalkoholban és metilalkoholban oldódik.
B. Olvadási tartomány29–33 oC
C. Infravörös spektrumA polioxietilált poliol részleges zsírsavészterére jellemző.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 3 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 2
Elszappanosítási számLegalább 88 és legfeljebb 98
HidroxilszámLegalább 40 és legfeljebb 60
1,4-dioxánLegfeljebb 5 mg/kg
Szabad etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikolok (mono- és di-)Legfeljebb 0,25 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 440 (i) PEKTIN

MeghatározásA pektin főleg a poligalakturonsav részleges metil-észtereiből, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll. Étkezési célra szolgáló természetes eredetű növényi anyagok, általában citrusgyümölcsök vagy alma vizes közegben végzett extrakciójával nyerik. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és 2-propanolt lehet felhasználni
Einecs232-553-0
TartalomLegalább 65 % galakturonsav, hamumentes szárazanyagra számítva, savval és alkohollal végzett átmosás után.
LeírásFehér, halványsárga, világosszürke vagy világosbarna por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben opálos kolloid oldatot képezve oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 oC, 2 óra)
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 1 % (kb. 3N sósavban oldhatatlan)
Kéndioxid-maradványLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra számítva
NitrogéntartalomLegfeljebb 1,0 %, savval és etanollal végzett átmosást követően
Szabad metanol, etanol és 2-propanolLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy együttesen, szárazanyagra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 440 (ii) AMIDÁLT PEKTIN

MeghatározásAz amidált pektin főleg a poligalakturonsav részleges metil-észtereiből és amidjaiból, valamint azok ammónium-, nátrium-, kálium- és kalciumsóiból áll. Természetes eredetű, étkezési célra szolgáló növényi anyag, általában citrusgyümölcs vagy alma vizes közegben végzett extrakcójával, lúgos közegben végzett ammóniás kezelésével nyerik. Szerves kicsapószerként kizárólag metanolt, etanolt és 2-propanolt lehet felhasználni
TartalomLegalább 65 % galakturonsav, hamumentes szárazanyagra számítva, savval és alkohollal végzett átmosást követően
LeírásFehér, halványsárga, világosszürkés vagy világosbarnás por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben opálos kolloid oldatot képezve oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 oC, 2 óra)
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 1 % (kb. 3N sósavban nem oldódik)
Amidációs fokAz összes karboxil-csoportnak legfeljebb a 25 %-a
Kéndioxid-maradványLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra számítva
NitrogéntartalomLegfeljebb 2,5 %, savval és etanollal végzett átmosást követően
Szabad metanol, etanol és 2-propanolLegfeljebb 1 %, egyedileg vagy együttesen, illékony anyagoktól mentes anyagon
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 442 AMMÓNIUM-FOSZFATIDOK

SzinonimákFoszfatidsav ammóniumsói, foszforilezett gliceridek kevert ammóniumsói
MeghatározásÉtkezési zsírokból és olajokból (általában részlegesen keményített repceolajból) nyert foszfatidsavak ammóniumvegyületeinek keveréke. A glicerin egy, két vagy három hidroxilcsoportja kapcsolódhat a foszforhoz. További két foszforsav-észter összekapcsolódhat foszfatidil-foszfatiddá
TartalomLegalább 3 és legfeljebb 3,4 súlyszázaléknyi a foszfor. Az ammónium tartalom legalább 1,2 és legfeljebb 1,5 % (N-ben kifejezve)
LeírásZsíros, félszilárd anyag
Azonosítás
A. OldhatóságZsírokban oldódik, vízben nem oldódik, etanolban és acetonban részlegesen oldódik
B. Pozitív glicerin-, zsírsav- és foszfátteszt
Tisztaság
Petroléterben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 444 SZACHARÓZ-ACETÁT-IZOBUTIRÁT

SzinonimákSAIB (a „sucrose acetate isobutyrate”/„szacharóz-acetát-izobutirát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
MeghatározásA szacharóz-acetát-izobutirát az étkezési minőségű szacharóz ecetsav-anhidriddel és izovajsav-anhidriddel végzett észterezése, majd desztillálása nyomán nyert reakciótermékek keveréke. A keverék az észterek minden olyan lehetséges kombinációját tartalmazza, amelyben az acetát/butirát mólarány 2:6 körüli
Einecs204-771-6
Kémiai névSzacharóz-diacetát-hexaizobutirát
ÖsszegképletC40H62O19
Molekulatömeg832-856 (megközelítőleg), C40H62O19: 846,9
TartalomLegalább 98,8 % és legfeljebb 101,9 % C40H62O19
LeírásHalvány szalmaszínű folyadék, amely tiszta és üledékmentes, édeskés szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik, a legtöbb szerves oldószerben oldódik
B. Törésmutató[n]40 D: 1,4492–1,4504
C. Fajlagos sűrűség[d]25 D: 1,141–1,151
Tisztaság
TriacetinLegfeljebb 0,1 %
SavszámLegfeljebb 0,2
Elszappanosítási számLegalább 524 és legfeljebb 540
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 3 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 5 mg/kg

E 445 FAGYANTA GLICERIN-ÉSZTEREI

SzinonimákGyantaészter
MeghatározásA fagyantából, kolofóniumból származó gyantasavak tri- és diglicerinésztereinek komplex keveréke. A gyantát idősebb fenyőtönkökből oldószeres kivonással, majd folyadék-folyadék oldószeres finomítási eljárással nyerik. Ez az előírás nem vonatkozik a gumigyantából és az élő fenyőfák nedvéből származó anyagokra, valamint a tallolaj-gyantából-a kraftcellulóz (papírpép) feldolgozásának melléktermékéből-nyert anyagokra. A végtermék kb. 90 %-ban gyantasavakból, 10 %-ban semleges anyagokból (nem-savas vegyületekből) áll. A gyantasav frakció a diterpenoid-monokarboxilsavak izomerjeinek keveréke,- főleg abietinsav-C20H30O2 tapasztalati összegképlettel. Az anyagot kigőzöléssel vagy ellenáramú vízgőzdesztillációval tisztítják
LeírásKemény, a sárgától a halvány borostyánsárgáig változó színű szilárd anyag
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik, acetonban oldódik.
B. Infravörös abszorpciós spektrumA vegyületre jellemző
Tisztaság
Az oldat fajlagos sűrűsége[d]20 25 legalább 0,935, 50 %-os oldatban, d-limonénben (97 %, 175,5–176 oC forráspont, d20 4: 0,84) meghatározva
Gyűrűs-golyós lágyulási hőmérséklet-tartomány82 és 90 oC között
SavszámLegalább 3 és legfeljebb 9
HidroxilszámLegalább 15 és legfeljebb 45
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
A tallolajgyanta hiányának vizsgálata (kénteszt)Amikor a kéntartalmú szerves vegyületeket nátrium-formiát jelenlétében melegítjük, a kén átalakul hidrogén-szulfiddá, amit ólom-acetátos papír segítségével könnyen ki lehet mutatni. A pozitív teszt a fagyanta helyett a tallolajgyanta használatát mutatja

E 450 (i) DINÁTRIUM-DIFOSZFÁT

SzinonimákDinátrium-dihidrogén-difoszfát
Dinátrium-dihidrogén-pirofoszfát
Nátriumsav-pirofoszfát
Dinátrium-pirofoszfát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-dihidrogén-difoszfát
Einecs231-835-0
ÖsszegképletNa2H2P2O7
Molekulatömeg221,94
TartalomLegalább 95 % dinátrium-difoszfát
P2O5-tartalomLegalább 63,0 % és legfeljebb 64,5 %
LeírásFehér por vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben oldódik
C. Az 1 %-os oldat pH-ja3,7 és 5,0 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 oC-on négy órán át szárítva)
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 1 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 450 (ii) TRINÁTRIUM-DIFOSZFÁT

SzinonimákTrinátrium-pirofoszfát sav
Trinátrium-monohidrogén-difoszfát
Meghatározás
Einecs238-735-6
ÖsszegképletMonohidrát: Na3HP2O7. H2O
Vízmentes: Na3HP2O7
MolekulatömegMonohidrát: 261,95
Vízmentes: 243,93
TartalomLegalább 95 %, szárazanyagra számítva
P2O5-tartalomLegalább 57 % és legfeljebb 59 %
LeírásFehér por vagy szemcse, vízmentes és monohidrát formában egyaránt előfordul
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben oldódik
C. 1 %-os oldatának pH-ja6,7 és 7,5 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 4,5 % a vízmentes vegyület esetében
Legfeljebb 11,5 % monohidrát bázison
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 oC, 4 óra)
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,2 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 450 (iii) TETRANÁTRIUM-DIFOSZFÁT

SzinonimákTetranátrium-pirofoszfát
Nátrium-pirofoszfát
Meghatározás
Kémiai névTetranátrium-difoszfát
Einecs231-767-1
ÖsszegképletVízmentes: Na4P2O7
Dekahidrát: Na4P2O7. 10H2O
MolekulatömegVízmentes: 265,94
Dekahidrát: 446,09
TartalomLegalább 95 % Na4P2O7, izzított anyagra számítva
P2O5-tartalomLegalább 52,5 % és legfeljebb 54,0 %
LeírásSzíntelen vagy fehér kristályok, illetve fehér kristályos vagy szemcsés por. A dekahidrát száraz levegőn kissé mállik
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben oldódik. Etanolban nem oldódik
C. Az 1 %-os oldat pH-ja9,8 és 10,8 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 0,5 % a vízmentes só esetében, illetve legalább 38 % és legfeljebb 42 % a dekahidrát esetében. Mindkét esetben 105 oC-on végzett négyórás szárítás, majd ezt követő 550 oC-on végzett 30 perces végzett izzítás után meghatározva
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,2 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 450 (v) TETRAKÁLIUM-DIFOSZFÁT

SzinonimákKálium-pirofoszfát
Tetrakálium-pirofoszfát
Meghatározás
Kémiai névTetrakálium-difoszfát
Einecs230-785-7
ÖsszegképletK4P2O7
Molekulatömeg330,34 (szárazanyag)
TartalomLegalább 95 %, izzított anyagra számítva
P2O5-tartalomLegalább 42,0 % és legfeljebb 43,7 %, szárazanyagra számítva
LeírásSzíntelen kristályok, vagy fehér, erősen higroszkópos por.
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben oldódik, etanolban nem oldódik.
C. Az 1 %-os oldat pH-ja10,0 és 10,8 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 2 %, 105 oC-on 4 órán át végzett szárítást, majd 550 oC-on 30 percig végzett izzítást követően
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,2 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 450 (vi) DIKALCIUM-DIFOSZFÁT

SzinonimákKalcium-pirofoszfát
Meghatározás
Kémiai névDikalcium-difoszfát
Dikalcium-pirofoszfát
Einecs232-221-5
ÖsszegképletCa2P2O7
Molekulatömeg254,12
TartalomLegalább 96 %
P2O5-tartalomLegalább 55 % és legfeljebb 56 %
LeírásFinom, fehér, szagtalan por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
B. OldhatóságVízben nem oldódik. Híg sósavban és salétromsavban oldódik
C. A 10 %-os vizes oldat pH-ja5,5 és 7,0 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 1,5 %, 800 ± 25 oC-on 30 percig
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 450 (vii) KALCIUM-DIHIDROGÉN-DIFOSZFÁT

SzinonimákKalcium-pirofoszfát-sav
Monokalcium-dihidrogén-pirofoszfát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-dihidrogén-difoszfát
Einecs238-933-2
ÖsszegképletCaH2P2O7
Molekulatömeg215,97
TartalomLegalább 90 %, szárazanyagra számítva
P2O5-tartalomLegalább 61 % és legfeljebb 64 %
LeírásFehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
Tisztaság
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,4 %
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 451 (i) PENTANÁTRIUM-TRIFOSZFÁT

SzinonimákPentanátrium-tripolifoszfát
Nátrium-tripolifoszfát
Meghatározás
Kémiai névPentanátrium-trifoszfát
Einecs231-838-7
ÖsszegképletNa5O10P3. nH2O (n = 0 vagy 6)
Molekulatömeg367,86
TartalomLegalább 85,0 % (szárazanyag) vagy 65,0 % (hexahidrát)
P2O5-tartalomLegalább 56 % és legfeljebb 59 % (szárazanyag) vagy legalább 43 % és legfeljebb 45 % (hexahidrát)
LeírásFehér, kissé higroszkópos szemcsék vagy por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
B. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
C. Az 1 %-os oldat pH-ja9,1 és 10,2 között
Tisztaság
Szárítási veszteségVízmentes: legfeljebb 0,7 % (105 oC, 1 óra)
Hexahidrát: legfeljebb 23,5 % (60 oC, 1 óra, utána 105 oC-on 4 órán át végzett szárítás)
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,1 %
Magasabb polifoszfátokLegfeljebb 1 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 451 (ii) PENTAKÁLIUM-TRIFOSZFÁT

SzinonimákPentakálium-tripolifoszfát
Kálium-trifoszfát
Kálium-tripolifoszfát
Meghatározás
Kémiai névPentakálium-trifoszfát
Pentakálium-tripolifoszfát
Einecs237-574-9
ÖsszegképletK5O10P3
Molekulatömeg448,42
TartalomLegalább 85 %, szárazanyagra számítva
P2O5-tartalomLegalább 46,5 % és legfeljebb 48 %
LeírásFehér, erősen higroszkópos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik
B. Pozitív kálium- és foszfátteszt
C. Az 1 %-os oldat pH-ja9,2 és 10,5 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 0,4 % (105 oC, 4 óra, utána 550 oC-on 30 percig végzett izzítás)
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 2 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 452 (i) NÁTRIUM-POLIFOSZFÁT

1. OLDHATÓ POLIFOSZFÁT

SzinonimákNátrium-hexametafoszfát
Nátrium-tetrapolifoszfát
Graham-só
Nátrium-polifoszfátok, üvegszerű
Nátrium-polimetafoszfát
Nátrium-metafoszfát
MeghatározásAz oldható nátrium-polifoszfátokat a nátrium-ortofoszfát megolvasztásával, majd az ezt követő lehűtésével kapják. Ezek a vegyületek olyan osztályt képeznek, amely több, Na2PO4 csoportban végződő, amorf, vízben oldható olyan polifoszfátból áll, amelyet (NaPO3)x, ahol x≥2, metafoszfát egységek lineáris láncai alkotnak. Ezen anyagokat általában az Na2O/P2O5-arány vagy a P2O5-tartalom alapján lehet azonosítani. Az Na2O/P2O5-arány a nátrium-tetrapolifoszfát esetében kb. 1,3, ahol x = kb. 4; az általánosan nátrium-hexametafoszfátnak nevezett Graham-só esetében az arány 1,1, ahol x = 13–18; a nagyobb molekulatömegű nátrium-polifoszfátok esetében az arány kb. 1,0, ahol x = 20–100 vagy több. Oldataik pH-ja 3,0 és 9,0 között változik
Kémiai névNátrium-polifoszfát
Einecs272-808-3
ÖsszegképletLineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2
Molekulatömeg(102)n
P2O5-tartalomLegalább 60 % és legfeljebb 71 %, izzított anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy fehér, áttetsző lemezkék, szemcsék vagy por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik
B. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
C. 1 %-os oldatának pH-ja3,0 és 9,0 között
Tisztaság
Izzításii veszteségLegfeljebb 1 %
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,1 %
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

2. OLDHATATLAN POLIFOSZFÁT

SzinonimákOldhatatlan nátrium-metafoszfát
Maddrell-só
Nem oldható nátrium-polifoszfát, IMP (az „insoluble sodium metaphosphate”/„nem oldható nátrium-polifoszfát”-elnevezés kezdőbetűiből képzett mozaikszó)
MeghatározásAz oldhatatlan nátrium-metafoszfát egy nagy molekulatömegű nátrium-polifoszfát, amelyet két hosszú (NaPO3)x metafoszfát-lánc alkot, amely láncok egy közös tengely körül ellentétes irányban csavarodnak. Az Na2O/P2O5-arány kb. 1,0. Az 1:3 arányú vizes szuszpenziójának pH-ja kb. 6,5
Kémiai névNátrium-polifoszfát
Einecs272-808-3
ÖsszegképletLineáris kondenzált polifoszforsavak nátriumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2
Molekulatömeg(102)n
P2O5-tartalomLegalább 68,7 % és legfeljebb 70,0 %
LeírásFehér kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik, ásványi savakban, valamint a kálium- és az ammónium-klorid oldatokban oldódik (a nátrium-klorid oldatban viszont nem oldódik)
B. Pozitív nátrium- és foszfátteszt
C. 1:3 arányú vizes szuszpenzió pH-jaKb. 6,5
Tisztaság
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 452 (ii) KÁLIUM-POLIFOSZFÁT

SzinonimákKálium-metafoszfát
Kálium-polimetafoszfát
Kurrol-só
Meghatározás
Kémiai névKálium-polifoszfát
Einecs232-212-6
Összegképlet(KPO3)n
Lineáris kondenzált polifoszforsavak káliumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(3n + 1), ahol „n” legalább 2
Molekulatömeg(118)n
P2O5-tartalomLegalább 53,5 % és legfeljebb 61,5 %, izzított anyagra számítva
LeírásFinom fehér por vagy kristály, vagy színtelen üvegszerű lemezkék
Azonosítás
A. Oldhatóság1 g feloldódik 100 ml 1:25 arányú nátrium-acetát oldatban
B. Pozitív kálium- és foszfátteszt
C. Az 1 %-os szuszpenzió pH-jaLegfeljebb 7,8
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 2 % (105 oC, 4 óra, utána 550 oC-on 30 percig végzett izzítás)
Ciklikus foszfátLegfeljebb 8 %, a P2O5-tartalomra számítva
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 452 (iii) NÁTRIUM-KALCIUM-POLIFOSZFÁT

SzinonimaNátrium-kalcium-polifoszfát, üveges
Meghatározás
Kémiai névNátrium-kalcium-polifoszfát
Einecs233-782-9
Összegképlet(NaPO3)n CaO, ahol az n jellemzően 5
TartalomLegalább 61 % és legfeljebb 69 %, P2O5-ban kifejezve
LeírásFehér, üveges kristályok, gömbök
Azonosítás
A. 1 tömeg %-os keverék pH-jaKörülbelül 5-7
B. CaO-tartalom7-15 tömeg %
Tisztaság
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 452 (iv) KALCIUM-POLIFOSZFÁT

SzinonimákKalcium-metafoszfát
Kalcium-polimetafoszfát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-polifoszfát
Einecs236-769-6
Összegképlet(CaP2O6)n
Lineárisan kondenzált polifoszforsavak kalciumsóinak heterogén keveréke, amelyek általános képlete H(n + 2)PnO(n + 1), ahol „n” legalább 2
Molekulatömeg(198)n
P2O5-tartalomLegalább 71 % és legfeljebb 73 %, izzított anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen kristályok vagy fehér por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben általában mérsékelten oldódik. Savas közegben oldódik
B. Pozitív kalcium- és foszfátteszt
C. CaO-tartalom27 és 29,5 % között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 2 % (105 oC, 4 óra, utána 550 oC-on 30 percig végzett izzítás)
Ciklikus foszfátLegfeljebb 8 %, a P2O5-tartalomra számítva
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 459 BÉTA-CIKLODEXTRIN

MeghatározásA béta-ciklodextrin egy nem redukáló, ciklusos oligoszacharid, amely hét α-1,4-kötésű glüköpiranozil egységből áll. A terméket részlegesen hidrolizált keményítőből a Bacillus circulans-ból, Paenibacillus-ból vagy újraegyesített Bacillus licheniformis strain SJ1608-ból nyert cikloglikoziltranszferáz (CGTase) enzim segítségével állítják elő.
Kémiai névCikloheptaamilóz
Einecs231-493-2
Összegképlet(C6H10O5)7
Molekulatömeg1 135
TartalomLegalább 98,0 % (C6H10O5)7-tartalom vízmentes anyagra számítva
LeírásGyakorlatilag szagtalan, fehér vagy majdnem fehér kristályos anyag.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben részben oldódik; jól oldódik forró vízben; etilalkoholban enyhén oldódik.
B. Fajlagos forgatóképesség[α]25 D:+160o-164o (1 %-os oldat)
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 14 % (Karl Fischer-módszer)
Más ciklodextrinekLegfeljebb 2 %, vízmentes anyagra
Oldószermaradék (toluol és triklóretilén)Legfeljebb 1 mg/kg mindegyik oldószerre
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg

E 460 (i) MIKROKRISTÁLYOS CELLULÓZ

SzinonimákCellulózgél
MeghatározásA mikrokristályos cellulóz tisztított és részben depolimerizált cellulóz, amelyet úgy állítanak elő, hogy a rostos növényi anyag természetes törzseiből rostpép formájában kinyert alfa-cellulózt ásványi savakkal kezelik. A polimerizáció foka általában kisebb, mint 400
Kémiai névCellulóz
Einecs232-674-9
Összegképlet(C6H10O5)n
MolekulatömegKb. 36 000
TartalomLegalább 97 %, cellulózban kifejezve, szárazanyagra számítva
LeírásFinom fehér vagy majdnem fehér szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban, éterben és híg ásványi savakban nem oldódik. Nátrium-hidroxid oldatban kissé oldódik
B. Színreakció1 mg mintához 1 ml foszforsavat adunk, és 30 percig vízfürdőn melegítjük. Adjunk hozzá 4 ml-t pirokatekin és foszforsav 1:4 arányú oldatából, és 30 percen át melegítsük. Az oldat vörös színűvé válik
C. Infravörös spektroszkópiával kell azonosítani
D. Szuszpenziós-vizsgálat30 g mintát 270 ml vízzel nagyfordulatszámú (12 ezer fordulat/perc) motoros keverőberendezésben 5 percig összekeverünk. A kapott keverék vagy könnyen folyó szuszpenzió, vagy sűrű, csomós szuszpenzió, amelyik rosszul folyik, ha egyáltalán folyik, csak kissé ülepedik, és sok légbuborékot tartalmaz. Ha jól folyó szuszpenziót kapunk, akkor abból 100 ml-t egy 100 ml-es mérőhengerbe töltünk, és 1 órán át állni hagyjuk. A szilárd összetevők leülepednek és felül úszó folyadék jelenik meg
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 7 % (105 oC, 3 óra)
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 0,24 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
10 %-os vizes szuszpenzió pH-értékeA felül úszó folyadék pH-ja 5,0 és 7,5 között van
KeményítőNem mutatható ki.
A D. pontban leírt azonosítási teszt során kapott szuszpenzó 20 ml-éhez adjunk néhány csepp jódoldatot és rázzuk össze. Bíborból kékbe hajló vagy kék szín nem képződhet
SzemcseméretLegalább 5 μm (az 5 μm-nél kisebb szemcsék aránya legfeljebb 10 %)
Karboxil-csoportokLegfeljebb 1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 460 (ii) PORÍTOTT CELLULÓZ

MeghatározásRostos növények természetes törzseiből rostpép formájában kinyert alfa-cellulóz feldolgozásával előállított, tisztított, mechanikus úton porított cellulóz
Kémiai névCellulóz
1:4 állásban összekapcsolt glükóz egységek lineáris polimere
Einecs232-674-9
Összegképlet(C6H10O5)n
Molekulatömeg(162)n (n túlnyomórészt 1 000 vagy nagyobb)
TartalomLegalább 92 %
LeírásFehér, szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban, éterben és híg ásványi savakban nem oldódik. Nátrium-hidroxid oldatban kissé oldódik
B. Szuszpenzió-teszt30 g mintát 270 ml vízzel elegyítünk és nagy sebességű (12 ezer fordulat/perc) motoros keverőberendezésben 5 percig keverjük. A kapott keverék lehet jól folyó, vagy sűrű, csomós szuszpenzió, amelyik rosszul folyik, ha egyáltalán folyik, csak kissé ülepedik, és sok légbuborékot tartalmaz. Ha jól folyó szuszpenziót kapunk, akkor abból 100 ml-t egy 100 ml-es mérőhengerbe töltünk, és 1 órán át állni hagyjuk. A szilárd összetevők leülepednek és felül úszó folyadék jelenik meg
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 7 % (105 oC, 3 óra)
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 1,0 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,3 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
10 %-os vizes szuszpenzió pH-jaA felül úszó folyadék pH-ja 5,0 és 7,5 között van
KeményítőNem mutatható ki.
A B. pontban leírt azonosítási teszt során kapott szuszpenzió 20 ml-éhez néhány csepp jódoldatot adunk, és összekeverjük. Bíborból kékbe hajló vagy kék szín nem képződhet
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
SzemcseméretLegalább 5 μm (az 5 μm-nél kisebb szemcsék aránya legfeljebb 10 %)

E 461 METIL-CELLULÓZ

SzinonimákCellulóz-metil-éter
MeghatározásA metil-cellulóz közvetlenül a rostos növényi anyag természetes törzseiből nyert és metilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz
Kémiai névCellulóz metil-étere
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztituált glükózanhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H
— CH3 vagy
— CH2CH3
MolekulatömegKb. 20 000-től 380 000-ig
TartalomLegalább 25 % és legfeljebb 33 % metoxilcsoport(-OCH3)-tartalom és legfeljebb 5 % hidroxietoxil-csoport (-OCH2CH2OH)-tartalom
LeírásKissé higroszkópos, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben megduzzad, és a tisztától az opálosig változó, viszkózus, kolloid oldatot képez.
Etanolban, éterben és kloroformban nem oldódik.
Jégecetben oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10 % (105 oC, 3 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 1,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
1 %-os kolloid oldat pH-jaLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 462 ETIL-CELLULÓZ

SzinonimákCellulóz, etil-éter
MeghatározásAz etil-cellulózt közvetlenül rostos növényi anyagból nyerik, és részben etilcsoporttal éterezik.
Kémiai névCellulóz etil-étere
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képlettnek megfelelő szubsztituált glükóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2) ahol R1 és R2 a következők bármelyike lehet:
— H
— CH2CH3
TartalomLegalább 44 % és legfeljebb 50 % etoxicsoport-tartalom (-OC2H5) szárazanyagra számítva (legalább 2,6 etoxicsoport anhidroglükóz egységenként)
LeírásKismértékben higroszkópos, fehértől piszkosfehérig terjedő színű, szagtalan, íztelen por.
Azonosítás
A. OldhatóságGyakorlatilag nem oldódik vízben, glicerinben és propán-1,2-diolban, de az etoxitartalomtól függően változó mennyiségben oldódik bizonyos szerves oldószerekben. A legfeljebb 46-48 % etoxicsoportot tartalmazó etil-cellulóz jól oldódik tetrahidrofuránban, metilacetátban, kloroformban és aromás szénhidrogén elegyekben. A legalább 46-48 % etoxicsoportot tartalmazó etil-cellulóz jól oldódik etanolban, metanolban, toluolban, kloroformban és etilacetátban
B. Filmképződési vizsgálat5 g mintát feloldunk 95 g 80:20 térfogat %-os toluol-etanol elegyben. Tiszta, stabil, enyhén sárgás oldat keletkezik. Cseppentsen néhány ml oldatot egy üveglapra, és párologtassa el. Vastag, kemény, egybefüggő, tiszta cellulózfilm keletkezik. A film éghető
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3 % (105 oC, 2 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,4 %
1 %-os kolloid oldat pH-jaLakmuszpapíron semleges
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 463 HIDROXIPROPIL-CELLULÓZ

SzinonimákCellulóz-hidroxipropil-éter
MeghatározásA hidroxipropil-cellulóz közvetlenül a rostos növényi anyag természetes törzseiből nyert és hidroxipropil-csoportokkal részlegesen éterezett cellulóz
Kémiai névCellulóz hidroxipropil-étere
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztituált glükóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H
— CH2CHOHCH3
— CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3
— CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3
MolekulatömegKb. 30 000-től 1 000 000-ig
TartalomLegfeljebb 80,5 % hidroxipropil-csoport (-OCH2CHOHCH3)-tartalom, ami szárazanyagra számítva glukóz-anhidrid egységenként legfeljebb 4,6 hidroxipropil-csoporttal egyenértékű
LeírásKissé higroszkópos, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben megduzzad, és tisztától az opálosig változó, viszkózus, kolloid oldatot képez. Etanolban oldódik. Éterben nem oldódik
B. GázkromatográfiaA szubsztituenseket gázkromatográfiás vizsgálattal határozzák meg
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10 % (105 oC, 3 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
1 %-os kolloid oldat pH-jaLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0
Propilén-klórhidrinekLegfeljebb 0,1 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 464 HIDROXIPROPIL-METIL-CELLULÓZ

MeghatározásA hidroxipropil-metil-cellulóz közvetlenül a rostos növényi anyag természetes törzseiből nyert, hidroxipropil szubsztituenseket kis mértékben tartalmazó és metilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz.
Kémiai névMetil-cellulóz 2-hidroxipropil-étere
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztituált glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H
— CH3
— CH2CHOHCH3
— CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3
— CH2CHO[CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3]CH3
MolekulatömegKb. 13 000-től 200 000-ig
TartalomLegalább 19 % és legfeljebb 30 % metoxicsoport (-OCH3)-tartalom, illetve legalább 3 % és legfeljebb 12 % hidroxipropil-csoport (-OCH2CHOHCH3)-tartalom, szárazanyagra számítva
LeírásKissé higroszkópos, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben megduzzad, és tiszta vagy opálos, viszkózus, kolloid oldatot képez. Etanolban nem oldódik
B. GázkromatográfiaA szubsztituenseket gázkromatográfiás vizsgálattal határozzák meg
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10 % (105 oC, 3 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 1,5 % az 50 mPa.s vagy ennél nagyobb viszkozitású termékeknél,
illetve legfeljebb 3 % az 50 mPa.s-nél kisebb viszkozitású termékek esetén
1 %-os kolloid oldat pH-értékeLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0
Propilén-klórhidrinekLegfeljebb 0,1 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 465 ETIL-METIL-CELLULÓZ

SzinonimákMetil-etil-cellulóz
MeghatározásAz etil-metil-cellulóz közvetlenül a rostos növényi anyag természetes törzseiből nyert, valamint metil- és etilcsoportokkal részlegesen éterezett cellulóz
Kémiai névCellulóz etil-metil-étere
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztituált glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H
— CH3
— CH2CH3
MolekulatömegKb. 30 000-től 40 000-ig
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 3,5 % és legfeljebb 6,5 % metoxicsoport(-OCH3)-tartalom, és legalább 14,5 % és legfeljebb 19 % etoxicsoport(-OCH2CH3)-tartalom, továbbá legalább 13,2 % és legfeljebb 19,6 % teljes alkoxicsoport-tartalom, metoxiban számítva
LeírásKissé higroszkópos, fehér vagy enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben megduzzad, tiszta vagy opálos, viszkózus, kolloid oldatot képez. Etanolban oldódik. Éterben nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % a szálas, és legfeljebb 10 % a porított forma esetében (105 oC-on tömegállandóságra számítva)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,6 %
1 %-os kolloid oldat pH-jaLegalább 5,0 és legfeljebb 8,0
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg

E 466 NÁTRIUM-KARBOXI-METIL-CELLULÓZ

SzinonimákKarboxi-metil-cellulóz
CMC (a „carboxy methyl cellulose”/„karboxi-metil-cellulóz” elnevezés szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
NaCMC
Nátrium CMC
Cellulózenyv
MeghatározásA karboxi-metil-cellulóz azon cellulóz karboxi-metil-éterének részleges nátriumsója, amely cellulózt közvetlenül rostos növényi anyag természetes törzseiből nyertek
Kémiai névA cellulóz karboxi-metil-éterének nátriumsója
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztituált glukóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), ahol R1, R2, R3 bármelyike lehet az alábbiak egyike:
— H
— CH2COONa
— CH2COOH
MolekulatömegKb. 17 000-nél nagyobb (a polimerizáció foka kb. 100)
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 99,5 %
LeírásKissé higroszkópos, fehér, enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan és íztelen, szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízzel viszkózus, kolloid oldatot képez. Etanolban nem oldódik
B. HabvizsgálatA minta 0,1 %-os oldatát erőteljesen összerázzuk. A felszínén habréteg nem jelenik meg. (Ez a vizsgálat lehetővé teszi a nátrium-karboximetil-cellulóz megkülönböztetését más cellulóz-éterektől.)
C. CsapadékképződésA minta 0,5 %-os oldatának 5 ml-éhez 5ml 5 %-os rézszulfát vagy alumíniumszulfát-oldatot adunk. Csapadék képződik. (Ez a teszt lehetővé teszi a nátrium-karboxi-metil-cellulóz megkülönböztetését más cellulóz-éterektől, továbbá a zselatintól, a szentjánoskenyérmag-liszttől és a traganttól.)
D. Színreakció0,5 g porított nátrium-karboxi-metil-cellulózt adunk 50 ml vízhez állandó kevergetés mellett, hogy egyenletes diszperzió jöjjön létre. A keverést addig folytatjuk, amíg letisztult oldat képződik, és ezt az oldatot használjuk az alábbi teszt elvégezésére: Kis méretű kémcsőbe helyezett 1 mg, azonos mennyiségű vízzel felhígított mintához 5 csepp 1-naftol oldatot adunk. A kémcsövet megdöntve, az oldalán óvatosan beleengedünk 2 ml kénsavat úgy, hogy az egy alsó réteget képezzen. A határfelületen vörös-bíbor szín képződik
Tisztaság
A szubsztitúciós fokGlükózanhidrid-csoportonként legalább 0,2 és legfeljebb 1,5 karboximetil csoport (-CH2COOH)
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 oC-on tömegállandóságra számítva)
1 %-os kolloid oldat pH-jaLegalább 5,0 és legfeljebb 8,5
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 20 mg/kg
Összes glikolátLegfeljebb 0,4 %, szárazanyagra számítva, nátrium-glikolátban kifejezve
NátriumLegfeljebb 12,4 %, szárazanyagra számítva

E 468 KERESZTKÖTÉSES NÁTRIUM-KARBOXIMETIL-CELLULÓZ

SzinonimákKeresztkötéses karboximetil-cellulóz
Keresztkötéses CMC (a „carboxymethyl cellulose”/„karboximetil-cellulóz”-elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Keresztkötéses nátrium-CMC
Keresztkötéses cellulózgumi
MeghatározásA keresztkötéses nátrium-karboximetil-cellulóz a termikusan keresztkötött, részben O-karboximetilezett cellulóz nátriumsója.
Kémiai névA keresztkötéses karboximetil-éter- cellulóz nátriumsója
ÖsszegképletA polimerek az alábbi általános képletnek megfelelő szubsztittuáltt glükóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3)
ahol az R1, R2 és R3 a következők bármelyike lehet:
— H
— CH2COONa
— CH2COOH
LeírásKismértékben higroszkópos, fehértől piszkosfehérig terjedő színű, szagtalan por
Azonosítás
A.Rázzon össze 1 grammot 100 ml, 4 mg/kg metilénkéket tartalmazó oldattal és hagyja leülepedni. A vizsgálandó anyag abszorbeálja a metilénkéket, és kék, szálas anyag formájában ülepszik le.
B.Rázzon össze 1 grammot 50 ml vízzel. A keverék 1 ml-ét vigye át egy kémcsőbe, adjon hozzá 1 ml vizet és 0,05 ml frissen elkészített 40 g/l alfa-naftolt tartalmazó metanolos oldatot. Döntse meg a kémcsövet, majd óvatosan az oldalán végigcsorgatva adjon hozzá 2 ml kénsavat úgy, hogy az alul réteget képezzen. A határfelületen vöröseslila szín képződik.
C.A nátrium reakcióját adja
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 6 % (105 oC, 3 óra)
Vízoldható részLegfeljebb 10 %
A szubsztitúciós fokLegalább 0,2 és legfeljebb 1,5 karboximetil csoport anhidroglükóz egységenként
1 %-os oldat pH-jaLegalább 5,0 és legfeljebb 7,0
NátriumtartalomLegfeljebb 12,4 %, szárazanyagra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 469 ENZIMATIKUSAN HIDROLIZÁLT KARBOXIMETIL-CELLULÓZ

SzinonimákNátrium-karboximetil-cellulóz, enzimatikusan hidrolizált
MeghatározásAz enzimatikusan hidrolizált karboximetil-cellulózt a karboximetil-cellulóznak a Trichoderma longibrachiatum (korábban T. reesei) által termelt cellulázzal végzett enzimatikus hidrolízisével nyerik.
Kémiai névKarboximetil-cellulóz, nátrium, enzimatikusan részlegesen hidrolizálva
ÖsszegképletA polimerek nátriumsói az alábbi általános képletnek megfelelő, szubsztituált glükóz-anhidrid egységeket tartalmazzák:
[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n,
ahol n a polimerizáció fokát jelzi
x = 1,50–2,80
y = 0,2–1,50
x + y = 3,0
(y = a szubsztitúció foka)
Molekulatömeg178,14, ahol y = 0,20
282,18 ahol y = 1,50
Makromolekulák: legalább 800 (n körülbelül 4)
TartalomLegalább 99,5 %, ideértve a mono- és diszaharidokat is, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, enyhén sárgás vagy szürkés, szagtalan, enyhén higroszkopikus szemcsés vagy szálas por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban nem oldódik.
B. HabvizsgálatA minta 0,1 %-os oldatát erősen összerázzuk. Habréteg nem képződik. Ez a vizsgálat megkülönbözteti mind a hidrolizált, mind pedig a nem hidrolizált nátrium-karboximetil cellulózt a többi cellulóz-étertől, az alginátoktól és a természetes gumiktól.
C. Csapadékkép-ződésA minta 0,5 %-os oldatának 5 milliliteréhez 5 ml 5 %-os réz- vagy alumíniumszulfát-oldatot adunk. Csapadék képződik. Ez a teszt megkülönbözteti mind a hidrolizált, mind pedig a nem hidrolizált nátrium-karboximetil cellulózt a többi cellulóz-étertől, a zselatintól, szentjánoskenyér-gumitól és a tragantmézgától.
D. SzínreakcióA porított minta 0,5 grammját keverés közben 50 ml vízhez adjuk, amíg egységes diszperzió nem keletkezik. A keverést folytatjuk, amíg tiszta oldatot nem kapunk. Az oldat 1 milliliterét 1 ml vízzel egy kémcsőben felhígítjuk, 5 csepp 1-naftol TS-t adunk hozzá. A csövet megdöntjük, majd az oldalán végigcsorgatva óvatosan 2 ml kénsavat adunk hozzá úgy, hogy az alul réteget képezzen. A határfelületen vöröseslila szín képződik.
E. Viszkozitás (60 % szilárd anyag)Legalább 2,500 kgm-1s-1 25 oC-on 5 000 D átlagos molekulatömegre vonatkozóan.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 oC-on tömegállandóságig)
Szubsztitúciós fokLegalább 0,2 és legfeljebb 1,5 karboxi-metil csoport anhidroglükóz egységenként
1 %-os kolloid oldat pH-jaLegalább 6,0 és legfeljebb 8,5
Nátrium-klorid és nátrium-glükolátLegfeljebb 0,5 % egyedileg vagy együttesen
Maradék enzimaktivitásMegfelel a tesztnek. A tesztoldat viszkozitása nem változik meg, ami a nátrium-karboximetil-cellulóz hidrolízisét mutatja.
ÓlomLegfeljebb 3 mg/kg

E 470 a) ZSÍRSAVAK NÁTRIUM-, KÁLIUM- ÉS KALCIUMSÓI

MeghatározásAz étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói, amelyeket magukból az étkezési zsírokból és olajokból vagy desztillált, táplálkozási célra szolgáló zsírsavakból nyernek
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 95 %
LeírásFehér vagy krémfehér, könnyű porok, pelyhek vagy félszilárd anyagok
Azonosítás
A. OldhatóságNátrium- és káliumsók: vízben és etanolban oldódnak
Kalciumsók: vízben, etanolban és éterben nem oldódnak
B. Pozitív kation- és zsírsav-teszt
Tisztaság
NátriumLegalább 9 % és legfeljebb 14 %, Na2O-ban kifejezve
KáliumLegalább 13 % és legfeljebb 21,5 %, K2O-ban kifejezve
KalciumLegalább 8,5 % és legfeljebb 13 %, CaO-ban kifejezve
El nem szappanositható részLegfeljebb 2 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Szabad lúgLegfeljebb 0,1 %, NaOH-ban kifejezve
Alkoholban nem oldódó anyagLegfeljebb 0,2 % (csak a nátrium- és káliumsók)

E 470 b) ZSÍRSAVAK MAGNÉZIUMSÓI

MeghatározásAz étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavak magnéziumsói, amelyeket vagy magukból az étkezési zsírokból és olajokból, vagy desztillált, táplálkozási célra szolgáló zsírsavakból nyernek
TartalomSzárazanyagra számítva legalább 95 %
LeírásFehér vagy krémfehér, könnyű por, pelyhek vagy félszilárd anyagok
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódnak, etanolban és éterben részben oldódnak
B. Pozitív magnézium- és zsírsavteszt
Tisztaság
MagnéziumLegalább 6,5 % és legfeljebb 11 %, MgO-ban kifejezve
Szabad lúgLegfeljebb 0,1 %, MgO-ban kifejezve
El nem szappanosítható anyagLegfeljebb 2 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 471 ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEI

SzinonimákGlicerin-monosztearát
Glicerin-monopalmitát
Glicerin-monooleát, stb.
Monosztearin, monopalmitin, monoolein stb.
GMS (a „glyceryl monostearate”/„glicerin-monosztearát” elnevezés szavainak kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
MeghatározásA zsírsavak mono- és digliceridjei az étkezési olajokban és zsírokban előforduló zsírsavak glicerin-monoésztereinek, -diésztereinek és -triésztereinek keverékeiből állnak. Kis mennyiségben szabad zsírsavakat és glicerint is tartalmazhatnak
TartalomA mono- és diészter-tartalom: legalább 70 %
LeírásA termék a halványsárga-halványbarna színű olajos folyadéktól a fehér vagy kissé piszkosfehér, kemény, viaszos szilárd anyagig változhat. A szilárd változat előfordulhat pelyhek, porok vagy kisméretű gömbök formájában
Azonosítás
A. Infravörös spektrumA poliolok részleges zsírsav-észtereire jellemző
B. Pozitív glicerin- és zsírsav-teszt
C. OldhatóságVízben nem oldódnak, etanolban és toluolban oldódnak
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SavszámLegfeljebb 6
Szabad glicerinLegfeljebb 7 %
PoliglicerinekLegfeljebb 4 % diglicerin és legfeljebb 1 % magasabb poliglicerinek, mindkét esetben az összes glicerinre számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes glicerinLegalább 16 % és legfeljebb 33 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 472 a) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK ECETSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákMono- és digliceridek ecetsav-észterei
Acetogliceridek
Acetilezett mono- és digliceridek
Glicerin ecet- és zsírsav-észterei
MeghatározásGlicerinnek az ecetsavval és az étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal alkotott észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad ecetsavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak
LeírásA tiszta, cseppfolyós folyadékoktól a szilárd anyagokig változó halmazállapotúak, a fehértől a halványsárgáig változó színűek
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav- és ecetsav-teszt
B. OldhatóságVízben nem oldódnak, etanolban oldódnak
Tisztaság
Az ecetsavon és a zsírsavakon kívüli egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes ecetsavLegalább 9 % és legfeljebb 32 %
Szabad zsírsavak (és ecetsav)Legfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
Összes glicerinLegalább 14 % és legfeljebb 31 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 472 b) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK TEJSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákMono- és digliceridek tejsav-észterei
Laktogliceridek
Zsírsavak tejsavval észterezett mono- és digliceridjei
MeghatározásGlicerinnek a tejsavval és az étkezési célú zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal alkotott észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad tejsavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak
LeírásA tiszta, könnyen folyó folyadékoktól a változatos konzisztenciájú, viaszos, szilárd anyagig változó halmazállapotúak, a fehértől a halványsárgáig változó színűek
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav- és tejsav-teszt
B. OldhatóságHideg vízben nem oldódnak, forró vízben viszont diszpergálódnak
Tisztaság
A tejsavon és zsírsavakon kívül egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes tejsavLegalább 13 % és legfeljebb 45 %
Szabad zsírsavak (és tejsav)Legfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
Összes glicerinLegalább 13 % és legfeljebb 30 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 472 c) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK CITROMSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákCitrem
A mono- és digliceridek citromsav-észterei
Citrogliceridek
A zsírsavak mono- és digliceridjei citromsavval észterezve
MeghatározásA glicerin észterei citromsavval és az étolajokban és étkezési zsírokban található zsírsavakkal Kis mennyiségű szabad glicerint, szabad zsírsavat, szabad citromsavat és szabad glicerideket tartalmazhatnak. Nátrium-hidroxiddal vagy kálium-hidroxiddal részben vagy teljesen semlegesíthetők
LeírásSárgás vagy világosbarna színű folyadéktól viaszos szilárd anyagig vagy félig szilárd anyagig váltakoznak.
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav- és citromsavteszt
B. OldhatóságHideg vízben nem oldódik
Forró vízben diszpergálható
Olajban és zsírban oldódik
Hideg etanolban nem oldódik
Tisztaság
Citrom- és zsírsavaktól eltérő, egyéb savakNem mutatható ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
Összes glicerinLegalább 8 % és legfeljebb 33 %
Összes citromsavLegalább 13 % és legfeljebb 50 %
Szulfáthamu (800 ± 25 oC hőmérsékleten meghatározvaNem semlegesített termékek: legfeljebb 0,5 %
Részben vagy teljesen semlegesített termékek: legfeljebb 10 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 % (olajsavban kifejezve)
Megjegyzés: A tisztasági követelmények olyan adalékanyagra vonatkoznak, amely nem tartalmaz zsírsav nátrium-, kálium-, és kalciumsót, bár ezen anyagok megengedett maximális előfordulási szintje 6 % (nátriumoleátban kifejezve).

E 472 d) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK BORKŐSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákMono- és digliceridek borkősav-észterei
Zsírsavak borkősavval észterezett mono- és digliceridjei
MeghatározásGlicerinnek a borkősavval és az étkezési célú zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal alkotott észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad borkősavat és szabad glicerideket is tartalmazhatnak
LeírásA sűrű, viszkózus sárgás folyadékoktól a kemény, sárga viaszokig változóak
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav- és borkősav-teszt
Tisztaság
A borkősavon és a zsírsavakon kívüli egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
Összes glicerinLegalább 12 % és legfeljebb 29 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes borkősavLegalább 15 % és legfeljebb 50 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 472 e) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK MONO- ÉS DIACETIL-BORKŐSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákMono- és digliceridek diacetil-borkősav-észterei
Zsírsavak mono- és diacetil-borkősavval észterezett mono- és digliceridjei
Glicerin diacetil-borkősav- és zsírsav-észterei
MeghatározásGlicerinnek a (borkősavból előállított) mono- és diacetil-borkősavval és az étkezési célú zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal alkotott észtereinek az elegye. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad borkősavat és ecetsavat, valamint ezek keverékeit és szabad glicerideket is tartalmazhatnak. A zsírsavak borkősav- és ecetsav-észtereit ugyancsak tartalmazzák
LeírásA sűrű, viszkózus folyadékoktól a zsírszerű konzisztencián keresztül a sárga viaszokig változóak, amelyek a nedves levegőn ecetsavat felszabadítva hidrolizálnak
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav-, borkősav- és ecetsavteszt
Tisztaság
Az ecetsavon, a borkősavon és a zsírsavakon kívüli egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
Összes glicerinLegalább 11 % és legfeljebb 28 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes borkősavLegalább 10 % és legfeljebb 40 %
Összes ecetsavLegalább 8 % és legfeljebb 32 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 472 f) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEINEK KEVERT ECETSAV- ÉS BORKŐSAV-ÉSZTEREI

SzinonimákZsírsavak ecetsavval és borkősavval észterezett mono- és digliceridjei
MeghatározásGlicerinnek az ecetsavval, a borkősavval és az étkezési célú zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal alkotott észterei. Kis mennyiségben szabad glicerint, szabad zsírsavakat, szabad borkősavat és ecetsavat, valamint szabad glicerideket is tartalmazhatnak. A zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észtereit ugyancsak tartalmazhatják
LeírásA sűrű folyadékoktól a szilárdig változóak, amelyek a fehértől a halványsárgáig változó színűek
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, zsírsav-, borkősav- és ecetsavteszt
Tisztaság
Az ecetsavon, a borkősavon és a zsírsavakon kívüli egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
Összes glicerinLegalább 12 % és legfeljebb 27 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Összes ecetsavLegalább 10 % és legfeljebb 20 %
Összes borkősavLegalább 20 % és legfeljebb 40 %
Szabad zsírsavakLegfeljebb 3 %, olajsavban kifejezve
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 473 ZSÍRSAVAK CUKORÉSZTEREI

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 474 CUKORGLICERIDEK

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 475 ZSÍRSAVAK POLIGLICERIN-ÉSZTEREI

SzinonimákPoliglicerin-zsírsavészterek
Zsírsavészterek poliglicerin-észterei
MeghatározásA zsírsavak poliglicerin-észtereit a poliglicerin étkezési zsírokkal és olajokkal vagy az étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavakkal végzett észterezésével állítják elő. A poliglicerin-rész döntően di-, tri- és tetraglicerinből áll, és a poliglicerin legfeljebb 10 %, amely egyenlő vagy nagyobb molekulatömegű, mint a heptaglicerin
TartalomLegalább 90 % a teljes zsírsav-észter
LeírásA halványsárgától a borostyánsárgáig változó színű, az olajostól az erősen viszkózusig változó folyadékok; a halvány rozsdabarnától a középbarnáig változó színű képlékeny vagy puha szilárd halmazállapotú anyagok; és a halvány rozsdabarnától a barnáig változó színű, kemény, viaszos szilárd halmazállapotú anyagok
Azonosítás
A. Pozitív glicerin-, poliglicerin- és zsírsav-teszt
B. OldhatóságAz észterek tulajdonsága az erősen hidrofiltől az erősen lipofilig változik, de a csoportra általában igaz, hogy vízben diszpergálódnak, szerves oldószerekben és olajokban pedig oldódnak
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
A zsírsavakon kívüli egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad zsírsavakLegfeljebb 6 %, olajsavban kifejezve
Összes glicerin és poliglicerinLegalább 18 % és legfeljebb 60 %
Szabad glicerin és poliglicerinLegfeljebb 7 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 476 POLIGLICERIN-POLIRICINOLEÁT

SzinonimákRicinusolaj kondenzált zsírsavainak glicerin-észterei
Ricinusolaj polikondenzált zsírsavainak poliglicerin-észterei
Átészterezett ricinusolajsav poliglicerin-észterei
PGPR (a „polyglycerol polyricinoleate”/„poliglicerin-poliricinoleát” elnevezés kezdőbetűiből képzett mozaikszó)
MeghatározásA poliglicerin-poliricinoleátot a poliglicerinnek a ricinusolaj kondenzált zsírsavaival történő észterezésével állítják elő
LeírásTiszta, világos, erősen viszkózus folyadék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és etanolban nem oldódik.
Éterben, szénhidrogénekben és szénhidrogének halogénszármazékaiban oldódik
B. Pozitív glicerin-, poliglicerin- és ricinusolajsav-teszt
C. Törésmutató [n]651,4630 és 1,4665 között
Tisztaság
PoliglicerinekA poliglicerin rész legalább 75 % di-, tri- és tetraglicerinből áll, és a poliglicerin legfeljebb 10 %, amely egyenlő vagy nagyobb molekulatömegű, mint a heptaglicerin
HidroxilszámLegalább 80 és legfeljebb 100
SavszámLegfeljebb 6
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 477 ZSÍRSAVAK PROPÁN-1,2-DIOL ÉSZTEREI

SzinonimákZsírsavak propilénglikol-észterei
MeghatározásAz étkezési zsírokban és olajokban előforduló zsírsavak propán-1,2-diol mono- és diésztereinek keveréke. Az alkohol rész kizárólag propán-1,2-diolt tartalmaz, dimerekkel és nyomokban trimerekkel kiegészülve. Az étkezési zsírsavakon kívül más szerves savak nincsenek benne
TartalomLegalább 85 % teljes zsírsav-észter
LeírásTiszta folyadék, vagy viaszos fehér pelyhek, gömböcskék vagy szilárd anyagok édeskés szaggal
Azonosítás
A. Pozitív propilénglikol- és zsírsav-teszt
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
A zsírsavakon kívül egyéb savakNem mutathatók ki
Szabad zsírsavakLegfeljebb 6 %, olajsavban kifejezve
Összes 1,2-propándiolLegalább 11 % és legfeljebb 31 %
Szabad 1,2-propándiolLegfeljebb 5 %
Propilénglikol dimere és trimereLegfeljebb 0,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Megjegyzés: A tisztasági követelmények a zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóitól mentes adalékanyagra vonatkoznak, azonban legfeljebb 6 %-os arányban (nátrium-oleátban kifejezve) ezen anyagok is jelen lehetnek benne

E 479 b) ZSÍRSAVAK MONO- ÉS DIGLICERIDJEIVEL KÖLCSÖNHATÁSBA LÉPTETETT, HŐKEZELÉSSEL OXIDÁLT SZÓJABABOLAJ

SzinonimákTOSOM (a „thermally oxidised soya beam oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids”/„zsírsavak mono- és digliceridjeivel kölcsönhatásba léptetett, hőkezeléssel oxidált szójababolaj” elnevezés kezdőbetűiből képzett mozaikszó)
MeghatározásA zsírsavak mono- és digliceridjeivel kölcsönhatásba léptetett, hőkezeléssel oxidált szójababolaj a glicerin, az étkezési zsírokban található zsírsavak és a hőkezeléssel oxidált szójababolajból származó zsírsavak által alkotott észterek komplex keveréke. Előállítása a hőkezeléssel oxidált szójababolajnak (10 %), valamint az étkezési zsírsavak mono- és digliceridjeinek (90 %) 130 oC-on, vákuumban történő reagáltatásával és szagtalanításával történik. A szójababolajat kizárólag a szójabab természetes törzseiből állítják elő
LeírásA halványsárgától a világosbarnáig változó színű, viaszos vagy szilárd konzisztenciájú anyag
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik, forró olajban vagy zsírban oldódik
Tisztaság
Olvadáspont-tartomány55–65 oC
Szabad zsírsavakLegfeljebb 1,5 %, olajsavban kifejezve
Szabad glicerinLegfeljebb 2 %
Összes zsírsav83-90 %
Összes glicerin16-22 %
Zsírsav-metil-észterek, amelyek karbamiddal nem képeznek addíciós vegyületetAz összes zsírsav-metil-észternek legfeljebb 9 %-a
Petróleuméterben nem oldódó zsírsavakAz összes zsírsavnak legfeljebb 2 %-a
PeroxidszámLegfeljebb 3
EpoxidokLegfeljebb 0,03 % oxirán-oxigén
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 481 NÁTRIUM-SZTEAROIL-2-LAKTILÁT

SzinonimákNátrium-sztearoil-laktilát
Nátrium-sztearoil-laktát
MeghatározásA sztearoil-laktilsavak és polimerjeik nátriumsóinak, valamint más hasonló savak kis mennyiségű nátriumsóinak keveréke, amelyeket sztearinsav és tejsav reakciójával állítanak elő. A felhasznált sztearinsavban való jelenlétük folytán, szabad vagy észterezett formában, egyéb étkezési zsírsavak ugyancsak jelen lehetnek
Kémiai nevekNátrium-di-2-sztearoil-laktát
Nátrium-di(2-sztearoiloxi)propionát
Einecs246-929-7
Összegképlet (főbb komponensek)C21H39O4Na
C19H35O4Na
LeírásFehér vagy halványsárgás por vagy morzsolódó szilárd anyag, jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-, zsírsav- és tejsav-teszt
B. OldhatóságVízben nem oldódik, etanolban oldódik
Tisztaság
NátriumLegalább 2,5 % és legfeljebb 5 %
ÉszterszámLegalább 90 és legfeljebb 190
SavszámLegalább 60 és legfeljebb 130
Összes tejsavLegalább 15 % és legfeljebb 40 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 482 KALCIUM-SZTEAROIL-2-LAKTILÁT

SzinonimákKalcium-sztearoil-laktát
MeghatározásA sztearoil-laktilsavak és polimerjeik kalciumsóinak, valamint más hasonló savak kis mennyiségű kalciumsóinak keveréke, amelyet sztearinsav és tejsav reakciójával állítanak elő. A felhasznált sztearinsavban való jelenlétük folytán egyéb étkezési zsírsavak szabad vagy észterezett formában ugyancsak jelen lehetnek
Kémiai nevekKalcium-di-2-sztearoil-laktát
Kalcium-di(2-sztearoiloxi)propionát
Einecs227-335-7
ÖsszegképletC42H78O8Ca
C38H70O8Ca
LeírásFehér vagy halványsárgás por, vagy morzsolódó szilárd anyag, jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. Pozitív kalcium-, zsírsav- és tejsav-tesztek
B. OldhatóságForró vízben kissé oldódik
Tisztaság
KalciumLegalább 1 % és legfeljebb 5,2 %
ÉszterszámLegalább 125 és legfeljebb 190
Összes tejsavLegalább 15 % és legfeljebb 40 %
SavszámLegalább 50 és legfeljebb 130
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 483 SZTEARIL-TARTARÁT

SzinonimákSztearil-palmitil-tartarát
MeghatározásA borkősavnak az alapvetően sztearil- és palmitil-alkoholból álló, a kereskedelmi forgalomban kapható sztearil-alkohollal történő észterezésének terméke. Főleg diészterek alkotják, valamint kisebb mennyiségben monoészterek és változatlan állapotú kiindulási anyagok találhatók benne
Kémiai névDisztearil-tartarát
Dipalmitil-tartarát
ÖsszegképletC38H74O6–C40H78O6
Molekulatömeg627–655
TartalomLegalább 90 % az összes észter, ami legalább 163 és legfeljebb 180 észterszámnak felel meg
LeírásKrémszínű, zsíros szilárd anyag (25 oC-on)
Azonosítás
A. Pozitív borkőtesztek
B. Olvadáspont-tartomány67 oC és 77 oC között. Elszappanosítás után a telített hosszú láncú zsíralkoholok olvadáspont-tartománya 49 oC-tól 55 oC-ig terjed
Tisztaság
HidroxilszámLegalább 200 és legfeljebb 220
SavszámLegfeljebb 5,6
Összes borkősav-tartalomLegalább 18 % és legfeljebb 35 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %, 800 ± 25 oC-on meghatározva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
El nem szappanosítható anyagLegalább 77 % és legfeljebb 83 %
JódszámLegfeljebb 4 (Wijs-módszer)

E 491 SZORBIT-MONOSZTEARÁT

MeghatározásA szorbitnak és anhidridjeinek a kereskedelmi forgalomban kapható étkezési sztearinsavval képzett részleges észtereinek keveréke
Einecs215-664-9
TartalomLegalább 95 %-ban a szorbit, a szorbitán és az izoszorbit-észterek keveréke
LeírásVilágos, a krémszínűtől a rozsdabarnáig változó színű gömböcskék vagy pelyhek, vagy kemény, viaszos szilárd anyag, enyhe jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságOlvadáspontja feletti hőmérsékleten toluolban, dioxánban, szén-tetrakloridban, éterben, metanolban, etanolban és anilinben oldódik. Petroléterben és acetonban nem oldódik. Hideg vízben nem oldódik, de meleg vízben diszpergálódik. Ásványi olajban és etil-acetátban 50 oC felett gőzképződés mellett oldódik
B. Dermedéspont-tartomány50–52 oC
C. Infravörös abszorpciós spektrumA poliolok részleges zsírsav-észtereire jellemző
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
SavszámLegfeljebb 10
Elszappanosítási számLegalább 147 és legfeljebb 157
HidroxilszámLegalább 235 és legfeljebb 260
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 492 SZORBITÁN-TRISZTEARÁT

MeghatározásA szorbitnak és anhidridjeinek a kereskedelmi forgalomban kapható étkezési sztearinsavval képzett részleges észtereinek a keveréke.
Einecs247-891-4
TartalomLegalább 95 %-ban a szorbit, a szorbitán és az izoszorbit-észter keveréke
LeírásVilágos krémszínű vagy rozsdabarna gömböcskék vagy pelyhek, vagy kemény, viaszos szilárd anyag, enyhe szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságToluolban, éterben, szén-tetrakloridban, és etil-acetátban kissé oldódik; petróleuméterben, ásványi- és növényi olajokban, acetonban és dioxánban diszpergálódik; vízben, metanolbanban és etanolban nem oldódik
B. Dermedéspont-tartomány47–50 oC
C. Infravörös abszorpciós spektrumA poliolok részleges zsírsav-észtereire jellemző
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
SavszámLegfeljebb 15
Elszappanosítási számLegalább 176 és legfeljebb 188
HidroxilszámLegalább 66 és legfeljebb 80
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 493 SZORBITÁN-MONOLAURÁT

MeghatározásA szorbitnak és anhidridjeinek a kereskedelmi forgalomban kapható étkezési laurinsavval képzett részleges észtereinek keveréke
Einecs215-663-3
TartalomLegalább 95 %-ban a szorbit, a szorbitán és az izoszorbit-észter keveréke
LeírásA borostyánsárga színű, olajos, viszkózus folyadéktól a világos krémszínű vagy rozsdabarna gömböcskékig vagy pelyhekig változó, vagy kemény, viaszos szilárd anyag, gyenge szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságForró és hideg vízben diszpergálódik
B. Infravörös abszorpciós spektrumA poliolok részleges zsírsav-észtereire jellemző
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
SavszámLegfeljebb 7
Elszappanosítási számLegalább 155 és legfeljebb 170
HidroxilszámLegalább 330 és legfeljebb 358
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 494 SZORBITÁN-MONOOLEÁT

MeghatározásA szorbitnak és anhidridjeinek a kereskedelmi forgalomban kapható étkezési olajsavval képzett részleges észtereinek a keveréke. Fő alkotórésze az 1,4-szorbitán-monooleát. Ezen kívül megtalálható benne az izoszorbit-monooleát, a szorbitán-dioleát és a szorbitán-trioleát is
Einecs215-665-4
TartalomLegalább 95 %-ban a szorbit, a szorbitán és az izoszorbit-észter keveréke
LeírásBorostyánsárga színű, viszkózus folyadék, a világos krémszínűtől a rozsdabarna gömböcskékig vagy pelyhekig változó, vagy kemény, viaszos szilárd anyag, gyenge jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságOlvadáspontja feletti hőmérsékleten etanolban, éterben, etil-acetátban, anilinben, toluolban, dioxánban, petróleuméterben és szén-tetrakloridban oldódik. Hideg vízben nem oldódik, meleg vízben diszpergálódik
B. JódszámA szorbitán-monooleát elszappanosításával nyert olajsav-maradék jódszáma 80 és 100 között van
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
SavszámLegfeljebb 8
Elszappanosítási számLegalább 145 és legfeljebb 160
HidroxilszámLegalább 193 és legfeljebb 210
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 495 SZORBITÁN-MONOPALMITÁT

SzinonimákSzorbitán-palmitát
MeghatározásA szorbitnak és anhidridjeinek a kereskedelmi forgalomban kapható étkezési palmitinsavval képzett részleges észtereinek keveréke
Einecs247-568-8
TartalomLegalább 95 %-ban a szorbit, a szorbitán és az izoszorbit-észter keveréke
LeírásA világos krémszínűtől a rozsdabarna gömböcskékig vagy pelyhekig változó, vagy kemény, viaszos szilárd anyag, enyhe jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságOlvadáspontja feletti hőmérsékleten oldódik etanolban, metanolban, éterben, etil-acetátban, anilinben, toluolban, dioxánban, petróleuméterben és szén-tetrakloridban. Hideg vízben nem oldódik, meleg vízben viszont diszpergálódik
B. Dermedéspont-tartomány45–47 oC
C. Infravörös abszorpciós spektrumA poliolok részleges zsírsav-észtereire jellemző
Tisztaság
VízLegfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,5 %
SavszámLegfeljebb 7,5
Elszappanosítási számLegalább 140 és legfeljebb 150
HidroxilszámLegalább 270 és legfeljebb 305
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 500 (i) NÁTRIUM-KARBONÁT

SzinonimákNyersszóda
Meghatározás
Kémiai névNátrium-karbonát
Einecs207-838-8
ÖsszegképletNa2CO3·nH2O(n = 0,1 vagy 10)
Molekulatömeg106,00 (vízmentes)
TartalomLegalább 99 % Na2CO3, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen kristályok vagy fehér, szemcsés vagy kristályos por
A vízmentes forma higroszkópos, a dekahidrát kristályos
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2 % (vízmentes), 15 % (monohidrát) vagy 55–65 % (dekahidrát) (70 oC-ról fokozatos felmelegítés 300 oC-ra, tömegállandóságig)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 500 (ii) NÁTRIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT

SzinonimákNátrium-bikarbonát, nátriumsav-karbonát, szódabikarbóna, sütőpor
Meghatározás
Kémiai névNátrium-hidrogén-karbonát
Einecs205-633-8
ÖsszegképletNaHCO3
Molekulatömeg84,01
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen vagy fehér, kristályos massza vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és karbonátteszt
B. 1 %-os oldat pH-ja8,0 és 8,6 között
C. OldhatóságVízben oldódik. Etanolban nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,25 % (szilikagél felett, 4 óra)
AmmóniumsókMelegítés után nem érezhető ammóniaszag
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 500 (iii) NÁTRIUM-SZESZKVIKARBONÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-monohidrogén-dikarbonát
Einecs208-580-9
ÖsszegképletNa2(CO)3. NaHCO3 2H2O
Molekulatömeg226,03
TartalomA NaHCO3-tartalom 35,0 és 38,6 % között, a Na2CO3-tartalom 46,4 és 50,0 % között
LeírásFehér pelyhek, kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik
Tisztaság
Nátrium-kloridLegfeljebb 0,5 %
VasLegfeljebb 20 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 501 (i) KÁLIUM-KARBONÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-karbonát
Einecs209-529-3
ÖsszegképletK2CO3·nH2O (n = 0 vagy 1,5)
Molekulatömeg138,21 (vízmentes)
TartalomLegalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, nagyon szétfolyó por
A hidrát kis, fehér áttetsző kristályokként vagy részecskékként fordul elő
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 5 % (vízmentes) vagy 18 % (hidrát) (180 oC, 4 óra)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 501 (ii) KÁLIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT

SzinonimákKálium-bikarbonát, savas kálium-karbonát
Meghatározás
Kémiai névKálium-hidrogén-karbonát
Einecs206-059-0
ÖsszegképletKHCO3
Molekulatömeg100,11
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 % KHCO3, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen kristályok, fehér por vagy részecskék
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,25 % (szilikagél felett, 4 óra)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 503 (i) AMMÓNIUM-KARBONÁT

MeghatározásAz ammónium-karbonát eltérő arányban ammónium-karbamátból, ammónium-karbonátból és ammónium-hirogén-karbonátból áll
Kémiai névAmmónium-karbonát
Einecs233-786-0
ÖsszegképletC6N2O2, CH8N2O3 és CH5NO3
MolekulatömegAmmónium-karbamát 78,06; ammónium-karbonát 98,73; ammónium-hidrogén-karbonát 79,06
TartalomLegalább 30,0 % és legfeljebb 34 % NH3-tartalom
LeírásFehér por vagy kemény, fehér áttetsző massza vagy kristályok. Levegővel érintkezve opálossá válik, végül fehér porózus rögökké vagy (ammónium-bikarbonát-) porrá alakul az ammónia- és széndioxid-veszteség miatt
Azonosítás
A. Pozitív ammónium- és karbonátteszt
B. 5 %-os oldat pH-ja kb. 8,6
C. OldhatóságVízben oldódik
Tisztaság
Nem illó anyagLegfeljebb 500 mg/kg
KloridokLegfeljebb 30 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 503 (ii) AMMÓNIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT

SzinonimákAmmónium-bikarbonát
Meghatározás
Kémiai névAmmónium-hidrogén-karbonát
Einecs213-911-5
ÖsszegképletCH5NO3
Molekulatömeg79,06
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásFehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ammónium- és karbonátteszt
B. 5 %-os oldat pH-ja kb. 8,0
C. OldhatóságVízben jól oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Nem illó anyagLegfeljebb 500 mg/kg
KloridokLegfeljebb 30 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 504 (i) MAGNÉZIUM-KARBONÁT

SzinonimákHidromagnezit
MeghatározásA magnézium-karbonát hidratált bázikus vagy monohidrát magnézium-karbonát, vagy a kettő keveréke
Kémiai névMagnézium-karbonát
ÖsszegképletMgCO3.nH2O
Einecs208-915-9
TartalomLegalább 24 % és legfeljebb 26,4 % Mg
LeírásSzagtalan, könnyű, fehér, morzsalékos halmaz vagy nehéz, fehér por
Azonosítás
A. OldhatóságGyakorlatilag nem oldódik vízben vagy etanolban
B. Pozitív magnézium- és karbonát-teszt
Tisztaság
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,05 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 1 %
KalciumLegfeljebb 0,4 %
ArzénLegfeljebb 4 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 504 (ii) MAGNÉZIUM-HIDROXID-KARBONÁT

SzinonimákMagnézium-hidrogén-karbonát, magnézium-szubkarbonát (könnyű vagy nehéz), hidratált bázikus magnézium-karbonát, magnézium-karbonát-hidroxid
Meghatározás
Kémiai névHidratált magnézium-karbonát-hidroxid
Einecs235-192-7
Összegképlet4MgCO3Mg(OH)25H2O
Molekulatömeg485
TartalomLegalább 40,0 % és legfeljebb 45,0 % Mg, MgO-ban kifejezve
LeírásKönnyű, fehér, éghető halmaz vagy nehéz, fehér por
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben gyakorlatilag nem oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,05 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 1,0 %
KalciumLegfeljebb 1,0 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 507 SÓSAV

SzinonimákHidrogén-klorid, sósav
Meghatározás
Kémiai névSósav
Einecs231-595-7
ÖsszegképletHCl
Molekulatömeg36,46
TartalomA sósav a kereskedelemben különböző koncentrációkban kapható. A tömény sósav legalább 35,0 % HCl-t tartalmaz
LeírásTiszta, színtelen vagy enyhén sárgás, szúrós szagú, maró folyadék
Azonosítás
A. Pozitív sav- és kloridteszt
B. OldhatóságVízben és etanolban oldódik
Tisztaság
Összes szerves vegyületÖsszes szerves vegyület (nem fluor tartalmú): legfeljebb 5 mg/kg
Benzol: legfeljebb 0,05 mg/kg
Fluortartalmú vegyületek (összesen): legfeljebb 25 mg/kg
Nem illó anyagLegfeljebb 0,5 %
Redukáló anyagokLegfeljebb 70 mg/kg (SO2-ban kifejezve)
Oxidáló anyagokLegfeljebb 30 mg/kg (Cl2-ban kifejezve)
SzulfátLegfeljebb 0,5 %
VasLegfeljebb 5 mg/kg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 508 KÁLIUM-KLORID

SzinonimákSzilvin
Szilvit
Meghatározás
Kémiai névKálium-klorid
Einecs231-211-8
ÖsszegképletKCl
Molekulatömeg74,56
TartalomLegalább 99 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen, hosszúkás, hasáb vagy kocka alakú kristályok vagy fehér, szemcsés por. Szagtalan
Azonosítás
A. OldhatóságVízben szabadon oldódik. Etanolban nem oldódik
B. Pozitív kálium- és klorid-teszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 oC, 2 óra)
NátriumNegatív teszt
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg

E 509 KALCIUM-KLORID

Meghatározás
Kémiai névKalcium-klorid
Einecs233-140-8
ÖsszegképletCaCl2 nH2O (n = 0,2 vagy 6)
Molekulatömeg110,99 (vízmentes), 147,02 (dihidrát), 219,08 (hexahidrát)
TartalomLegalább 93,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, szagtalan, higroszkópos por vagy mállékony kristályok
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és kloridteszt
B. OldhatóságVízmentes kalcium-klorid: jól oldódik vízben és etanolban
Dihidrát: jól oldódik vízben és oldódik etanolban
Hexahidrát: nagyon jól oldódik vízben és etanolban
Tisztaság
Magnézium és alkáli sókLegfeljebb 5 %, vízmentes anyagra számítva
FluoridLegfeljebb 40 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 511 MAGNÉZIUM-KLORID

Meghatározás
Kémiai névMagnézium-klorid
Einecs232-094-6
ÖsszegképletMgCl2·6H2O
Molekulatömeg203,30
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, nagyon mállékony pelyhek vagy kristályok
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és kloridteszt
B. OldhatóságNagyon jól oldódik vízben, jól oldódik etanolban
Tisztaság
AmmóniumLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 512 ÓNKLORID

SzinonimákÓnklorid, ón-diklorid
Meghatározás
Kémiai névÓnklorid-dihidrát
Einecs231-868-0
ÖsszegképletSnCl2. 2H2O
Molekulatömeg225,63
TartalomLegalább 98,0 %
LeírásSzíntelen vagy fehér kristályok
Enyhe sósavszaga lehet
Azonosítás
A. Pozitív ón (II)- és kloridtesztek
B. OldhatóságVíz: a saját tömegénél kevesebb vízben oldódik, de több vízzel oldhatatlan lúgos sót képez
Etanolban: oldódik
Tisztaság
SzulfátLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 5 mg/kg

E 513 KÉNSAV

SzinonimákVitriol, dihidrogén-szulfát
Meghatározás
Kémiai névKénsav
231-639-5
ÖsszegképletH2SO4
Molekulatömeg98,07
TartalomA kénsav a kereskedelemben különböző koncentrációkban kapható. A tömény kénsav legalább 96,0 % kénsavat tartalmaz
LeírásTiszta, színtelen vagy enyhén barna, nagyon maró, olajos folyadék
Azonosítás
A. Pozitív sav- és szulfátteszt
B. OldhatóságVízzel elegyíthető erős hőtermelés mellett, ugyanúgy az etanollal is
Tisztaság
HamuLegfeljebb 0,02 %
Redukáló anyagLegfeljebb 40 mg/kg SO2-ban kifejezve
NitrátLegfeljebb 10 mg/kg H2SO4-tartalomra számítva
KloridLegfeljebb 50 mg/kg
VasLegfeljebb 20 mg/kg
SzelénLegfeljebb 20 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 514 (i) NÁTRIUM-SZULFÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-hidroszulfát
ÖsszegképletNa2SO4·nH2O (n = 0 vagy 10)
Molekulatömeg142,04 (vízmentes)
322,04 (dekahidrát)
TartalomLegalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelen kristályok vagy finom, fehér, kristályos por
A dekahidrát kikristályosodik
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és szulfátteszt
B. 5 %-os oldatának savassága: semleges vagy enyhén lúgos lakmuszpapír-ral vizsgálva
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 % (vízmentes) vagy legfeljebb 57 % (dekahidrát) 130 oC-on
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 514 (ii) NÁTRIUM-HIDROGÉN-SZULFÁT

SzinonimákSavas nátrium szulfát, nátrium-biszulfát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-hidrogén-szulfát
ÖsszegképletNaHSO4
Molekulatömeg120,06
TartalomLegalább 95,2 %
LeírásFehér, szagtalan kristályok vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és szulfátteszt
B. Oldatai erősen savasak
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,8 %
Vízben oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,05 %
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 515 (i) KÁLIUM-SZULFÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-szulfát
ÖsszegképletK2SO4
Molekulatömeg174,25
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSzíntelen vagy fehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és szulfátteszt
B. 5 %-os oldat pH-ja5,5 és 8,5 között
C. OldhatóságVízben jól oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 515 (ii) KÁLIUM-HIDROGÉN-SZULFÁT

Meghatározás
SzinonimákKálium-biszulfát, káliumsav-szulfát
Kémiai névKálium-hidrogén-szulfát
ÖsszegképletKHSO4
Molekulatömeg136,17
TartalomLegalább 99,0 %
Olvadáspont197 oC
LeírásFehér, mállékony kristályok, darabok vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív káliumteszt
B. OldhatóságJól oldódik vízben, etanolban nem oldódik
Tisztaság
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 516 KALCIUM-SZULFÁT

SzinonimákGipsz, szelenit, anhidrit
Meghatározás
Kémiai névKalcium-szulfát
Einecs231-900-3
ÖsszegképletCaSO4nH2O (n = 0 vagy 2)
Molekulatömeg136,14 (vízmentes), 172,18 (dihidrát)
TartalomLegalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFinom, fehértől sárgásfehérig terjedő színű, szagtalan por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és szulfátteszt
B. OldhatóságVízben kismértékben oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségVízmentes: legfeljebb 1,5 % (250 oC, tömegállandóságig)
Dihidrát: legfeljebb 23 % (ugyanott)
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 517 AMMÓNIUM-SZULFÁT

Meghatározás
Kémiai névAmmónium-szulfát
Einecs231-984-1
Összegképlet(NH4)2SO4
Molekulatömeg132,14
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 100,5 %
LeírásFehér por, csillogó lemezek vagy kristályos szilánkok
Azonosítás
A. Pozitív ammónium- és szulfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 0,25 %
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 520 ALUMÍNIUM-SZULFÁT

SzinonimákTimsó
Meghatározás
Kémiai névAlumínium-szulfát
Einecs233-135-0
ÖsszegképletAl2(SO4)3
Molekulatömeg342,13
TartalomLegalább 99,5 %, izzított anyagra számítva
LeírásFehér por, csillogó lemezek vagy kristályos szilánkok
Azonosítás
A. Pozitív alumínium- és szulfátteszt
B. 5 %-os oldat pH-ja 2,9 vagy nagyobb
C. OldhatóságVízben jól oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 5 % (500 oC, 3 óra)
Lúgok és alkáliföldfémekLegfeljebb 0,4 %
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 521 ALUMÍNIUM-NÁTRIUM-SZULFÁT

SzinonimákSzódás timsó, nátriumos timsó
Meghatározás
Kémiai névAlumínium-nátrium-szulfát
Einecs233-277-3
ÖsszegképletAlNa(SO4)2·nH2O (n = 0 vagy 12)
Molekulatömeg242,09 (vízmentes)
TartalomVizmentes anyagra számítva legalább 96,5 % (vízmentes) és 99,5 % (dodekahidrát),
LeírásÁtlátszó kristályok vagy fehér, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív alumínium-, nátrium- és szulfátteszt
B. OldhatóságA dodekahidrát jól oldódik vízben. A vízmentes forma lassan oldódik vízben. Etanolban egyik forma sem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségVízmentes forma: legfeljebb 10,0 % (220 oC, 16 óra)
Dodekahidrát: legfeljebb 47,2 % (50–55 oC 1 óra, majd 200 oC, 16 óra)
AmmóniumsókMelegítés után ammóniaszag nem érzékelhető
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 522 ALUMÍNIUM-KÁLIUM-SZULFÁT

SzinonimákKálium timsó, káli timsó
Meghatározás
Kémiai névAlumínium-kálium-szulfát dodekahidrát
Einecs233-141-3
ÖsszegképletAlK(SO4)2·12 H2O
Molekulatömeg474,38
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásNagy, átlátszó kristályok vagy fehér, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív alumínium-, kálium- és szulfátteszt
B. 10 %-os oldat pH-ja 3,0 és 4,0 között
C. OldhatóságVízben jól oldódik, etanolban nem oldódik
Tisztaság
AmmóniumsókMelegítés után ammóniaszag nem érzékelhető
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 523 ALUMÍNIUM-AMMÓNIUM-SZULFÁT

SzinonimákAmmónium timsó
Meghatározás
Kémiai névAlumínium-ammónium-szulfát
Einecs232-055-3
ÖsszegképletAlNH4(SO4)2·12 H2O
Molekulatömeg453,32
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásNagy, színtelen kristályok vagy fehér por
Azonosítás
A. Pozitív alumínium-, ammónium- és szulfátteszt
B. OldhatóságVízben jól oldódik, etanolban oldódik
Tisztaság
Alkálifémek és alkáliföldfémekLegfeljebb 0,5 %
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg
FluoridLegfeljebb 30 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 524 NÁTRIUM-HIDROXID

SzinonimákNátronlúg, lúg
Meghatározás
Kémiai névNátrium-hidroxid
Einecs215-185-5
ÖsszegképletNaOH
Molekulatömeg40,0
TartalomA szilárd formák lúgtartalma (NaOH-ban kifejezve) legalább 98,0 %. Az oldatok tartalma ennek felel meg, a NaOH feltüntetett vagy deklarált százalékos aránya alapján.
LeírásFehér vagy piszkosfehér gömböcskék, pelyhek, pálcikák, összetömörült massza vagy más formák. Az oldatai tiszták vagy enyhén zavarosak, színtelenek vagy kissé színesek, erősen maróak és higroszkopikusak, és szabad levegőn nátrium-karbonátot képezve megkötik a széndioxidot
Azonosítás
A. Pozitív nátriumteszt
B. Az 1 %-os oldat erősen lúgos
C. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik. Etanolban jól oldódik.
Tisztaság
Vízben nem oldódó és szerves anyagokAz 5 %-os oldat teljesen tiszta és színtelen vagy kissé elszíneződött
KarbonátLegfeljebb 0,5 % Na2CO3-ban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 0,5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 525 KÁLIUM-HIDROXID

SzinonimákKálilúg
Meghatározás
Kémiai névKálium-hidroxid
Einecs215-181-3
ÖsszegképletKOH
Molekulatömeg56,11
TartalomLegalább 85,0 % lúgtartalom, KOH-ban kifejezve
LeírásFehér vagy piszkosfehér gömböcskék, pelyhek, pálcikák, összetömörült massza vagy más formák
Azonosítás
A. Pozitív káliumteszt
B. Az 1 %-os oldata erősen lúgos
C. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik. Etanolban jól oldódik.
Tisztaság
Vízben nem oldódó anyagokAz 5 %-os oldat teljesen tiszta és színtelen
KarbonátLegfeljebb 3,5 % K2CO3-ban kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 526 KALCIUM-HIDROXID

SzinonimákOltott mész, mésztej
Meghatározás
Kémiai névKalcium-hidroxid
Einecs215-137-3
ÖsszegképletCa(OH)2
Molekulatömeg74,09
TartalomLegalább 92 %
LeírásFehér por
Azonosítás
A. Pozitív lúg- és kalcium-teszt
B. OldhatóságVízben kis mértékben oldódik. Etanolban nem oldódik. Glicerinben oldódik
Tisztaság
Savban oldhatatlan hamuLegfeljebb 1,0 %
Magnézium- és alkálisókLegfeljebb 2,7 %
BáriumLegfeljebb 300 mg/kg
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 6 mg/kg

E 527 AMMÓNIUM-HIDROXID

SzinonimákVizes ammónia, tömény ammóniaoldat
Meghatározás
Kémiai névAmmónium-hidroxid
ÖsszegképletNH4OH
Molekulatömeg35,05
TartalomLegalább 27 % NH3-tartalom
LeírásTiszta, színtelen, rendkívül szúrós, jellemző szagú oldat
Azonosítás
A. Pozitív ammóniatesztek
Tisztaság
Nem illó anyagLegfeljebb 0,02 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 528 MAGNÉZIUM-HIDROXID

Meghatározás
Kémiai névMagnézium-hidroxid
Einecs215-170-3
ÖsszegképletMg(OH)2
Molekulatömeg58,32
TartalomLegalább 95 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, darabos, fehér por
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és lúgteszt
B. OldhatóságGyakorlatilag nem oldódik vízben és etanolban
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,0 % (105 oC, 2 óra)
Izzítási veszteségLegfeljebb 33 % (800 oC, tömegállandóságig)
Kalcium-oxidLegfeljebb 1,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg

E 529 KALCIUM-OXID

SzinonimákÉgetett mész
Meghatározás
Kémiai névKalcium-oxid
Einecs215-138-9
ÖsszegképletCaO
Molekulatömeg56,08
TartalomLegalább 95 %, izzított anyagra számítva
LeírásSzagtalan, kemény, fehér vagy szürkésfehér szemcsés massza, vagy fehértől szürkéig terjedő színű por
Azonosítás
A. Pozitív lúg- és kalciumteszt
B. A minta megnedvesítésekor hő keletkezik
C. OldhatóságVízben kis mértékben oldódik. Etanolban nem oldódik. Glicerinben oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 10 % (kb. 800 °C, tömegállandóságig)
Savban oldhatatlan anyagLegfeljebb 1 %
BáriumLegfeljebb 300 mg/kg
Magnézium- és alkáli-sókLegfeljebb 3,6 %
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 7 mg/kg

E 530 MAGNÉZIUM-OXID

Meghatározás
Kémiai névMagnézium-oxid
Einecs215-171-9
ÖsszegképletMgO
Molekulatömeg40,31
TartalomLegalább 98,0 %, izzított anyagra számítva
LeírásNagyon darabos, fehér por (könnyű magnézium-oxid) vagy viszonylag sűrű, fehér por (nehéz magnézium-oxid). A könnyű magnézium-oxid 5 grammjának térfogata 40-50 ml, míg a nehéz magnézium-oxid 5 grammjának térfogata 10-20 ml
Azonosítás
A. Pozitív lúg- és magnézium-teszt
B. OldhatóságGyakorlatilag nem oldódik vízben. Etanolban nem oldódik.
Tisztaság
Izzítási veszteségLegfeljebb 5,0 % (kb. 800 oC, tömegállandóságig)
Kalcium-oxidLegfeljebb 1,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg

E 535 NÁTRIUM-FERROCIANID

SzinonimákNátrium sárga vérlúgsó nátrium hexacianoferrát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-ferrocianid
Einecs237-081-9
ÖsszegképletNa4Fe(CN)6·10 H2O
Molekulatömeg484,1
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSárga kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és ferrocianid-teszt
Tisztaság
Szabad nedvességLegfeljebb 1,0 %
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,03 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
SzulfátLegfeljebb 0,1 %
Szabad cianidNem mutatható ki
FerricianidNem mutatható ki
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 536 KÁLIUM-FERROCIANID

SzinonimákKálium sárga vérlúgsó, nátrium hexacianoferrát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-ferrocianid
Einecs237-722-2
ÖsszegképletK4Fe(CN)6· 3 H2O
Molekulatömeg422,4
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásCitromsárga kristályok
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és ferrocianid-teszt
Tisztaság
Szabad nedvességLegfeljebb 1,0 %
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,03 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
SzulfátLegfeljebb 0,1 %
Szabad cianidNem mutatható ki
FerricianidNem mutatható ki
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 538 KALCIUM-FERROCIANID

SzinonimákKalcium sárga vérlúgsó, kalcium hexacianoferrát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-ferrocianid
Einecs215-476-7
ÖsszegképletCa2Fe(CN)6·12 H2O
Molekulatömeg508,3
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSárga kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és ferrocianid-teszt
Tisztaság
Szabad nedvességLegfeljebb 1,0 %
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,03 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
SzulfátLegfeljebb 0,1 %
Szabad cianidNem mutatható ki
FerricianidNem mutatható ki
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 541 NÁTRIUM-ALUMÍNIUM-FOSZFÁT, SAVAS

SzinonimákSALP (a „sodium aluminium phosphate”/„nátrium-alumínium-foszfát”-elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai névNátrium-trialumínium-tetradekahidrogén-oktafoszfát-tetrahidrát (A) vagy
Trinátrium-dialumínium-pentadekahidrogén-oktafoszfát (B)
Einecs232-090-4
ÖsszegképletNaAl3H14(PO4)84H2O(A)
Na3AL2H15(PO4)8(B)
Molekulatömeg949,88 (A)
897,82 (B)
TartalomLegalább 95,0 % (mindkét forma)
LeírásFehér, szagtalan por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-, alumínium- és foszfátteszt
B. pH-értékLakmuszpapíron savas
C. OldhatóságVízben nem oldódik. Sósavban oldódik
Tisztaság
Izzítási veszteség19,5–21,0 % (A) (750-800 oC, 2 óra)
15-16 % (B) (750-800 oC, 2 óra)
FluoridLegfeljebb 25 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 4 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 551 SZILÍCIUM-DIOXID

SzinonimákSzilika, szilícium-dioxid
MeghatározásA szilicium-dioxid amorf anyag, amelyet szintetikusan gőz fázisú hidrolízissel vagy nedves eljárással állítanak elő, az első eljárás eredményeként izzított szilícium-dioxidot, a második eljárással pedig a lecsapott szilícium-dioxidot, szilikagélt vagy hidratált szilícium-dioxidot nyernek. Az izzított szilícium-dioxid előállítása során elsősorban vízmentes terméket kapnak, míg a nedves eljárás termékei általában hidrátok vagy a felületükön abszorbeált vizet tartalmazó anyagok.
Kémiai névSzilícium-dioxid
Einecs231-545-4
Összegképlet(SiO2)n
Molekulatömeg60,08 (SiO2)
TartalomAz izzítás utáni tartalom legalább 99,0 % (izzított szilícium-dioxid) vagy 94,0 % (hidratált forma)
LeírásFehér, pelyhes por vagy szemcsék
Higroszkópos
Azonosítás
A. Pozitív szilikateszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 2,5 % (izzított szilícium-dioxid, 105 oC, 2 óra)
Legfeljebb 8,0 % (lecsapott szilícium-dioxid és szilikagél, 105 oC, 2 óra)
Legfeljebb 70 % (hidratált szilícium-dioxid, 105 oC, 2 óra)
Hevítési veszteségLegfeljebb 2,5 %, szárítás után (1 000oC, izzított szilícium-dioxid)
Legfeljebb 8,5 %, szárítás után (1 000oC, hidratált szilika)
Oldható ionizálható sókLegfeljebb 5,0 % (Na2SO4-ban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 552 KALCIUM-SZILIKÁT

MeghatározásA kalcium-szilikát egy hidratált vagy vízmentes szilikát, változó CaO és SiO2 arányokkal
Kémiai névKalcium-szilikát
Einecs215-710-8
TartalomVízmentes anyagra számítva
— SiO2-ban kifejezve legalább 50 % és legfeljebb 95 %
— CaO-ban kifejezve legalább 3 % és legfeljebb 35 %
LeírásFehér vagy piszkosfehér folyós por, amely viszonylag nagy mennyiségű víz vagy egyéb folyadék abszorbeálása után is ilyen marad
Azonosítás
A. Pozitív szilikát- és kalciumteszt
B. Ásványi savakkal gélt képez
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10 % (105 oC, 2 óra)
Izzítási veszteségLegalább 5 % és legfeljebb 14 % (1 000oC, tömegállandóságig)
NátriumLegfeljebb 3 %
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 553a (i) MAGNÉZIUM-SZILIKÁT

MeghatározásA magnézium-szilikát egy szintetikus vegyület, amelyben a magnézium-oxid és a szilícium-dioxid mólaránya körülbelül 2:5
TartalomLegalább 15 % MgO- és legalább 67 % SiO2-tartalom, kiizított anyagra számítva
LeírásNagyon finom, fehér, szagtalan por, csomóktól mentes
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és szilikátteszt
B. 10 %-os keverék pH-ja7,0 és 10,8 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 oC, 2 óra)
Izzítási veszteségLegfeljebb 15 %, szárítás után (1 000oC, 20 perc)
Vízben oldódó sókLegfeljebb 3 %
Szabad lúgLegfeljebb 1 % (NaOH-ban kifejezve)
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 553a (ii) MAGNÉZIUM-TRISZILIKÁT

Meghatározás
Kémiai névMagnézium-triszilikát
ÖsszegképletMg2Si3O8xH2O (hozzávetőleges összetétel)
Einecs239-076-7
TartalomLegalább 29,0 % MgO- és legalább 65,0 % SiO2-tartalom, izzított anyagra számítva
LeírásFinom, fehér por, csomóktól mentes
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és szilikátteszt
B. 5 %-os keverék pH-ja6,3 és 9,5 között
Tisztaság
Izzítási veszteségLegalább 17 % és legfeljebb 34 % (1 000oC)
Vízben oldódó sókLegfeljebb 2 %
Szabad lúgLegfeljebb 1 % (NaOH-ban kifejezve)
FluoridLegfeljebb 10 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 553b ZSÍRKŐ

SzinonimákTalkum
MeghatározásA hidratált magnézium-szilikát természetben előforduló formája, amely változó arányban más ásványokat is tartalmaz, mint amilyen az alfa-kvarc, a kalcit, a klorit, a dolomit, a magnezit és a flogopit
Kémiai névMagnézium-hidrogén-metaszilikát
Einecs238-877-9
ÖsszegképletMg3(Si4O10)(OH)2
Molekulatömeg379,22
LeírásVilágos, homogén, fehér vagy majdnem fehér por, zsíros tapintású
Azonosítás
A. Infravörös abszorpcióJellegzetes csúcsok 3 677, 1 018 és 669 cm-1
B. Röntgen-diffrakcióCsúcsok 9,34 / 4,66 / 3,12 Å
C. OldhatóságVízben és etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 oC, 1 óra)
Savban oldódó anyagLegfeljebb 6 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %
Savban oldódó vasNem meghatározható
ArzénLegfeljebb 10 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 554 NÁTRIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákNátrium-szilikoaluminát, nátrium-aluminoszilikát, alumínium-nátrium-szilikát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-alumínium-szilikát
TartalomVizmentes anyagra számítva:
— legalább 66,0 %, és legfeljebb 88,0 % SiO2-ban kifejezve
— legalább 5,0 % és legfeljebb 15,0 % Al2O3-ban kifejezve
LeírásFinom fehér, amorf por vagy gömböcskék
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-, alumínium- és szilikát-teszt
B. 5 %-os szuszpenzió pH-ja6,5 és 11,5 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8,0 % (105 oC, 2 óra)
Izzítási veszteségLegalább 5,0 % és legfeljebb 11,0 %, vízmentes anyagra számítva (1 000oC, tömegállandóságig)
NátriumLegalább 5 % és legfeljebb 8,5 % (Na2O-ban kifejezve), vízmentes anyagra számítva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 555 KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákCsillámpala, máriaüveg
MeghatározásA természetes csillámpala főleg kálium-alumínium-szilikátból (muszkovitból) áll
Einecs310-127-6
Kémiai névKálium-alumínium-szilikát
ÖsszegképletKAl2[AlSi3O10](OH)2
Molekulatömeg398
TartalomLegalább 98 %
LeírásA világos szürkétől a fehérig változó kristályos lemezkék vagy por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, hígított savakban, valamint alkáli és szerves oldószerekben nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 oC, 2 óra)
AntimonLegfeljebb 20 mg/kg
CinkLegfeljebb 25 mg/kg
BáriumLegfeljebb 25 mg/kg
KrómLegfeljebb 100 mg/kg
RézLegfeljebb 25 mg/kg
NikkelLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg

E 556 KALCIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákKalcium-aluminoszilikát, kalcium-szilikoaluminát, alumínium-kalcium-szilikát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-alumínium-szilikát
TartalomVízmentes anyagra számítva:
— legalább 44,0 %, és legfeljebb 50,0 % SiO2-ban kifejezve
— legalább 3,0 % és legfeljebb 5,0 % Al2O3-ban kifejezve
— legalább 32,0 % és legfeljebb 38 % CaO-ban kifejezve
LeírásFinom, fehér, könnyen folyó por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium-, alumínium- és szilikátteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10,0 % (105 oC, 2 óra)
Izzítási veszteségLegalább 14,0 % és legfeljebb 18,0 %, vízmentes anyagra számítva (1 000oC, tömegállandóság)
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 558 BENTONIT

MeghatározásA bentonit természetes agyag, amely nagy arányban tartalmaz montmorillonitot, egy természetes módon hidratált alumínium-szilikátot, amelyben néhány alumínium- és szilíciumatomot természetes úton más atom, magnézium vagy vas helyettesít. A kalcium- és nátrium-ionokat az ásványi rétegek közé fogták be. A bentonitnak négy gyakori típusa van: természetes nátrium-bentonit, természetes kalcium-bentonit, nátriumaktivált bentonit és savaktivált bentonit.
Einecs215-108-5
Összegképlet(Al, Mg)8(Si4O10)4(OH)8. 12 H2O
Molekulatömeg819
TartalomA montmorillonit-tartalom legalább 80 %
LeírásNagyon finom, sárgás vagy szürkés fehér por vagy szemcsék. A bentonit szerkezete lehetővé teszi a víz felszívását a szerkezetébe és külső felületére (duzzadási tulajdonságok)
Azonosítás
A. Metilénkék-teszt
B. RöntgendiffrakcióJellegzetes csúcsok 12,5/15 Å
C. Infravörös abszorpcióCsúcsok 428/470/530/1 110-1020/3 750-3 400 cm-1
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 oC, 2 óra)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 20 mg/kg

E 559 ALUMÍNIUM-SZILIKÁT (KAOLIN)

SzinonimákKaolin, könnyű vagy nehéz
MeghatározásA vizes alumínium-szilikát (kaolin) tisztított, fehér mintázóanyag, kaolinitből, kálium-alumínium-szilikátból, földpátból és kvarcból álló agyag. A feldolgozáskor nem szabad kalcinációt végezni. Az alumínium-szilikát előállításakor használt nyers kaolintartalmú agyag dioxintartalma nem veszélyeztetheti az emberi egészséget, és alkalmasnak kell lennie emberi fogyasztásra.
Einecs215-286-4 (kaolinit)
Összegképlet (kaolinit)Al2Si2O5(OH)4 (kaolinit)
Molekulatömeg264
TartalomLegalább 90 % (a szilikát és az aluminát összege, izzítás után)
Szilikát (SiO2)45 % és 55 % között
Aluminát (Al2O3)30 % és 39 % között
LeírásFinom, fehér vagy szürkésfehér, zsíros por. A kaolin a kaolinitpelyhek halmazaiból vagy az önálló hatszögletű pelyhek véletlenszerűen orientált laza halmazaiból áll.
Azonosítás
A. Pozitív aluminát- és szilikátteszt
B. Röntgen-diffrakcióJellegzetes csúcsok 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. Infravörös-abszorpcióCsúcsok 3 700 és 3 620 cm-1
Tisztaság
Izzítási veszteség10 % és 14 % között (1 000oC, tömegállandóságig)
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 0,3 %
Savban oldódó anyagLegfeljebb 2 %
VasLegfeljebb 5 %
Kálium-oxid (K2O)Legfeljebb 5 %
SzénLegfeljebb 0,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 570 ZSÍRSAVAK

MeghatározásLineáris zsírsavak, kaprilsav (C8), kaprinsav (C10), laurinsav (C12), mirisztinsav (C14), palmitinsav (C16), sztearinsav (C18), olajsav (C18:1)
Kémiai névOktánsav (C8), dekánsav (C10), dodekánsav (C12), tetradekánsav (C14), hexadekánsav (C16), oktadekánsav (C18), 9-oktadecénsav (C18:1)
TartalomLegalább 98 %, kromatográfiával
LeírásSzíntelen folyadék vagy olajokból és zsírokból nyert fehér szilárd anyag
Azonosítás
A. Az egyes zsírsavakat a savszám vagy jódszám alapján, gázkromatográfiával és a molekula-tömeg alapján lehet azonosítani
Tisztaság
Izzítási maradékLegfeljebb 0,1 %
El nem szappanosítható anyagLegfeljebb 1,5 %
VízLegfeljebb 0,2 % (Karl Fischer-módszer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 574 GLÜKONSAV

SzinonimákD-glükonsav, dextronsav
MeghatározásA glükonsav és a glükono-delta-lakton vizes oldata a glükonsav
Kémiai névGlükonsav
ÖsszegképletC6H12O7 (glükonsav)
Molekulatömeg196,2
TartalomLegalább 50,0 % (glükonsavban kifejezve)
LeírásSzíntelentől halványsárgáig terjedő színű, tiszta szirupos folyadék
Azonosítás
A. Pozitív fenilhidrazin-származék képzésA képződött keverék 196–202 oC között olvad meg bomlás közben
Tisztaság
Izzítási maradékLegfeljebb 1,0 %
Redukáló anyagokLegfeljebb 0,75 % (D-glükózban kifejezve)
KloridLegfeljebb 350 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 240 mg/kg
SzulfitLegfeljebb 20 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 575 GLÜKONO-DELTA-LAKTON

SzinonimákGlükonolakton, GDL, D-glükonsav delta-lakton, delta-glükonolakton
MeghatározásA glükono-delta-lakton a D-glükonsav gyűrűs 1,5-intramolekuláris észtere. Vizes közegben a D-glükonsav (55–66 %), valamint a delta- és gamma-laktonok egyensúlyi keverékévé hidrolizál
Kémiai névD-glükono-1,5-lakton
Einecs202-016-5
ÖsszegképletC6H10O6
Molekulatömeg178,14
TartalomLegalább 99,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFinom, fehér, majdnem szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív fenilhidrazin-származék- és glükonsav-képzésA képződött keverék 196–202 oC között olvad meg bomlás közben
B. OldhatóságJól oldódik vízben. Etanolban alig oldódik.
C. Olvadáspont152 oC ± 2 oC
Tisztaság
VízLegfeljebb 1,0 % (Karl Fischer-módszer)
Redukáló anyagokLegfeljebb 0,75 % (D-glükózban kifejezve)
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 576 NÁTRIUM-GLÜKONÁT

SzinonimákA D-glükonsav nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névNátrium D-glükonát
Einecs208-407-7
ÖsszegképletC6H11NaO7 (vízmentes)
Molekulatömeg218,14
TartalomLegalább 98,0 %
LeírásFehértől homokszínig terjedő színű, szemcsés, finom, kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium- és glükonátteszt
B. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik. Etanolban alig oldódik
C. 10 %-os oldat pH-értéke6,5–7,5 között
Tisztaság
Redukáló anyagokLegfeljebb 1,0 % (D-glükózban kifejezve)
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 577 KÁLIUM-GLÜKONÁT

SzinonimákA D-glükonsav káliumsója
Meghatározás
Kémiai névKálium D-glükonát
Einecs206-074-2
ÖsszegképletC6H11KO7 (vízmentes)
C6H11KO7H2O (monohidrát)
Molekulatömeg234,25 (vízmentes)
252,26 (monohidrát)
TartalomLegalább 97,0 % és legfeljebb 103,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásSzagtalan, folyós, fehértől sárgásfehérig terjedő színű, kristályos por vagy szemcsék
Azonosítás
A. Pozitív kálium- és glükonátteszt
B. 10 %-os oldat pH-ja7,0–8,3 között
Tisztaság
Szárítási veszteségVízmentes: legfeljebb 3,0 % (105 oC, 4 óra, vákuumban)
Monohidrát: legalább 6 % és legfeljebb 7,5 % (105 oC, 4 óra, vákuumban)
Redukáló anyagokLegfeljebb 1,0 % (D-glükózban kifejezve)
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 578 KALCIUM-GLÜKONÁT

SzinonimákA D-glükonsav kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névKalcium di-D-glükonát
Einecs206-075-8
ÖsszegképletC12H22CaO14 (vízmentes)
C12H22CaO14H2O (monohidrát)
Molekulatömeg430,38 (vízmentes forma)
448,39 (monohidrát)
TartalomLegalább 98,0 % és legfeljebb 102 %, vízmentes anyagra és monohidrátra számítva
LeírásSzagtalan, fehér kristályos szemcsék vagy por, levegőn stabil
Azonosítás
A. Pozitív kalcium- és glükonátteszt
B. OldhatóságVízben oldódik, etanolban nem oldódik
C. 5 %-os oldat pH-ja6,0–8,0 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3,0 % (105 oC, 16 óra) (vízmentes)
Legfeljebb 2,0 % (105 oC, 16 óra) (monohidrát)
Redukáló anyagokLegfeljebb 1,0 % (D-glükózban kifejezve)
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 579 VAS-GLÜKONÁT

Meghatározás
Kémiai névVas di-D-glükonát-dihidrát
Vas(II) di-glükonát-dihidrát
Einecs206-076-3
ÖsszegképletC12H22FeO14.2H2O
Molekulatömeg482,17
TartalomLegalább 95 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásA halvány zöldessárgától a sárgászöldig változó színű por vagy szemcse, amely gyenge égetettcukor-illattal rendelkezhet
Azonosítás
A. OldhatóságVízben kismértékű melegítés mellett oldódik. Etanolban gyakorlatilag nem oldódik
B. Pozitív vasion-teszt
C. Glükonsav fenil-hidrazin-származékának képződése pozitív
D. 10 %-os oldat pH-ja4 és 5,5 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10 % (105 oC, 16 óra)
OxálsavNem mutatható ki
Vas (Fe III)Legfeljebb 2 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
RedukálóanyagokLegfeljebb 0,5 %, glükózban kifejezve

E 585 FERRO-LAKTÁT

SzinonimákVas(II)-laktát
Vas(II)-2-hidroxi-propanoát
Propánsav, 2-hidroxi-vas(2 +) só (2:1)
Meghatározás
Kémiai névVas-2-hidroxi-propanoát
Einecs227-608-0
ÖsszegképletC6H10FeO6.xH2O (x = 2 vagy 3)
Molekulatömeg270,02 (dihidrát)
288,03 (trihidrát)
TartalomLegalább 96 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásZöldesfehér kristályok vagy halványzöld por jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik. Etanolban gyakorlatilag nem oldódik.
B. Pozitív vas-ion- és laktátteszt
C. 2 %-os oldat pH-ja4 és 6 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 18 % (100 oC, vákuum alatt, kb. 700 Hgmm)
Vas (Fe III)Legfeljebb 0,6 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg

E 586 4-HEXIL-REZORCIN

Szinonimák4-hexil-1,3-benzenediol
Hexilrezorcin
Meghatározás
Kémiai név4-hexilrezorcin
Einecs205-257-4
ÖsszegképletC12H18O2
Molekulatömeg197,24
TartalomLegfeljebb 98,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér por
Azonosítás
A. OldhatóságJól oldódik éterben és acetonban, enyhén oldódik vízben.
B. Salétromsav-vizsgálatA minta 1 ml telített oldatához 1 ml salétromsavat adunk. Az oldat halványvörös színűre változik.
C. Bróm-vizsgálatA minta 1 ml telített oldatához 1 ml bróm tesztoldatot adunk. Sárga, pelyhes anyag csapódik ki, az oldat sárga színűvé válik..
D. Olvadáspont-tartomány62–67 oC
Tisztaság
SavasságLegfeljebb 0,05 %
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Rezorcin és más fenolok1 g mintát 50 ml vízzel, pár percig összekeverünk, majd leszűrjük, ezután a szűrthöz 3 csepp vasklorid tesztoldatot adunk. Az oldat nem változhat vörös vagy kék színűre.
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 3 mg/kg

E 620 GLUTAMINSAV

SzinonimákL-glutaminsav, L-α-amino-glutársav
Meghatározás
Kémiai névL-glutaminsav, L-2-amino-pentán-disav
Einecs200-293-7
ÖsszegképletC5H9NO4
Molekulatömeg147,13
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
B. Fajlagos forgatóképesség [α]D2031,5o és 32,2o között
[10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
C. A telített oldat pH-ja3,0 és 3,5 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,2 % (80 oC, 3 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karbonsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 621 MONONÁTRIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákNátrium-glutamát, MSG (a „monosodium glutamate”/„mononátrium-glutamát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai névMononátrium-L-glutamát-monohidrát
Einecs205-538-1
ÖsszegképletC5H8NaNO4. H2O
Molekulatömeg187,13
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D2024,8o és 25,3o között
[10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. Az 5 %-os oldat pH-ja6,7 és 7,2 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (98 oC, 5 óra)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karbonsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 622 MONOKÁLIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákKálium-glutamát, MPG (a „monopotassium glutamate”/„monokálium-glutamát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai névMonokálium-L-glutamát-monohidrát
Einecs243-094-0
ÖsszegképletC5H8KNO4. H2O
Molekulatömeg203,24
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kálium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D2022,5o és 24,0o között
[10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. A telített oldat pH-ja6,7 és 7,3 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,2 % (80 oC, 5 óra)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karbonsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 623 KALCIUM-DIGLUTAMÁT

SzinonimákKalcium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonokalcium-di-L-glutamát
Einecs242-905-5
ÖsszegképletC10H16CaN2O8. x H2O (x = 0, 1, 2 vagy 4)
Molekulatömeg332,32 (szárazanyag)
TartalomLegalább 98,0 % és legfeljebb 102,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kalciumteszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D2027,4o és 29,2o között (kalcium-diglutamátra x = 4-gyel) [10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
Tisztaság
VízLegfeljebb 19,0 % (x = 4 kalcium-diglutamátra nézve) (Karl Fischer)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karbonlsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 624 MONOAMMÓMIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákAmmónium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonoammónium-L-glutamát-monohidrát
Einecs231-447-1
ÖsszegképletC5H12N2O4. H2O
Molekulatömeg182,18
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ammónium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D2025,4o és 26,4o között
[10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. Az 5 %-os oldat pH-ja6,0 és 7,0 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (50 oC, 4 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Pirrolidon-karbonsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 625 MAGNÉZIUM-DIGLUTAMÁT

SzinonimákMagnézium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonomagnézium-di-L-glutamát-tetrahidrát
Einecs242-413-0
ÖsszegképletC10H16MgN2O8. 4H2O
Molekulatömeg388,62
TartalomLegalább 95,0 % és legfeljebb 105,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásSzagtalan, fehér vagy piszkosfehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív magnézium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D2023,8o és 24,4o között
[10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. A 10 %-os oldat pH-ja6,4 és 7,5 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 24 % (Karl Fischer)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karbonsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 626 GUANILSAV

SzinonimákGuanilsav
Meghatározás
Kémiai névGuanozin-5'- monofoszforsav
Einecs201-598-8
ÖsszegképletC10H14N5O8P
Molekulatömeg363,22
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz- és szerves foszfátteszt
B. A 0,25 %-os oldat pH-ja1,5 és 2,5 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-lel készült 20 mg/l-es oldat abszorpciós maximuma 256 nm-en van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,5 % (120 oC, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 627 DINÁTRIUM-GUANILÁT

SzinonimákNátrium-guanilát, nátrium-5'- guanilát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-guanozin-5'-monofoszfát
Einecs221-849-5
ÖsszegképletC10H12N5Na2O8P. x H2O (x = kb. 7)
Molekulatömeg407,19 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és nátrium-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl -val készített 20 mg/l-es oldatnak 256 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 25 % (120 oC, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 628 DIKÁLIUM-GUANILÁT

SzinonimákKálium-guanilát, kálium-5'-guanilát
Meghatározás
Kémiai névDikálium-guanozin-5'- monofoszfát
Einecs226-914-1
ÖsszegképletC10H12K2N5O8P
Molekulatömeg439,40
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és káliumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 256 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 5 % (120 oC, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 629 KALCIUM-GUANILÁT

SzinonimákKalcium-5'-guanilát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-guanozin-5'-monofoszfát
ÖsszegképletC10H12CaN5O8P. nH2O
Molekulatömeg401,20 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, fehér vagy piszkosfehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és kalciumteszt
B. A 0,05 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,0 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 256 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 23,0 % (120 oC, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 630 INOZINSAV

Szinonimák5-inozinsav
Meghatározás
Kémiai névInozin-5'-monofoszforsav
Einecs205-045-1
ÖsszegképletC10H13N4O8P
Molekulatömeg348,21
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfátteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke1,0 és 2,0 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 250 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3,0 % (120 oC, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 631 DINÁTRIUM-INOZINÁT

SzinonimákNátrium-inozinát, nátrium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-inozin-5'-monofoszfát
Einecs225-146-4
ÖsszegképletC10H11N4Na2O8P. H2O
Molekulatömeg392,17 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 % vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és nátriumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 250 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
VízLegfeljebb 28,5 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 632 DIKÁLIUM-INOZINÁT

SzinonimákKálium-inozinát, kálium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névDikálium-inozin-5'-monofoszfát
Einecs243-652-3
ÖsszegképletC10H11K2 N4O8P
Molekulatömeg424,39
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kálium-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 250 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
VízLegfeljebb 10,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 633 KALCIUM-INOZINÁT

SzinonimákKalcium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-inozin-5'-monofoszfát
ÖsszegképletC10H11CaN4O8P. nH2O
Molekulatömeg386,19 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kalciumteszt
B. A 0,05 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,0 között
C. Spektrometria:A 0,01N HCl-val készített 20 mg/l-es oldatnak 250 nm-en van abszorpciós maximuma
Tisztaság
VízLegfeljebb 23,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 634 KALCIUM-5'- RIBONUKLEOTID

Meghatározás
Kémiai névA kalcium-5'-ribonukleotid alapvetően a kalcium-inozin-5'-monofoszfát és a kalcium-guanozin-5'-monofoszfát keveréke
ÖsszegképletC10H11N4CaO8P. nH2O és
C10H12N5CaO8P. nH2O
TartalomA két fő összetevő együttesen legalább 97,0 %, külön-külön pedig legalább 47 % és legfeljebb 53 %, minden esetben vízmentes anyagra számítva
LeírásSzagtalan, fehér vagy majdnem fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kalciumteszt
B. A 0,05 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,0 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 23,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 635 DINÁTRIUM-5'- RIBONUKLEOTID

SzinonimákNátrium-5'-ribonukleotid
Meghatározás
Kémiai névA dinátrium-5'-ribonukleotid alapvetően a dinátrium-inozin-5'-monofoszfát és a dinátrium-guanozin-5'-monofoszfát keveréke
ÖsszegképletC10H11N4Na2O8P. nH2O és
C10H12N5Na2O8P. nH2O
TartalomA két fő összetevő együttesen legalább 97,0 %, külön-külön pedig legalább 47 % és legfeljebb 53 %, minden esetben szárazanyagra számítva
LeírásSzagtalan, fehér vagy majdnem fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és nátriumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja7,0 és 8,5 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 26,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 640 GLICIN ÉS NÁTRIUMSÓJA

Szinonimák (glicin)Amino-ecetsav, glikokoll
(Na-só)Nátrium-glicinát
Meghatározás
Kémiai név (glicin)Aminoecetsav
(Na-só)Nátrium-glicinát
Összegképlet (glicin)C2H5NO2
(Na-só)C2H5NO2Na
Einecs (glicin)200-272-2
(Na-só)227-842-3
Molekulatömeg (glicin)75,07
(Na-só)98
TartalomLegalább 98,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív aminósavteszt (glicin és Na-só)
B. Pozitív nátriumteszt (Na-só)
Tisztaság
Szárítási veszteség (glicin)Legfeljebb 0,2 % (105 oC, 3 óra)
(Na-só)Legfeljebb 0,2 % (105 oC, 3 óra)
Izzítási veszteség (glicin)Legfeljebb 0,1 %
(Na-só)Legfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 650 CINK-ACETÁT

SzinonimákEcetsav, cinksó, dihidrát
Meghatározás
Kémiai névCink-acetát-dihidrát
ÖsszegképletC4H6O4 Zn.2H2O
Molekulatömeg219,51
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 % C4H6O4 Zn.2H2O
LeírásSzíntelen kristály vagy finom, piszkosfehér por
Azonosítás
A. Pozitív acetát- és cink-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-ja6,0 és 8,0 között
Tisztaság
Oldhatatlan anyagLegfeljebb 0,005 %
KloridokLegfeljebb 50 mg/kg
SzulfátokLegfeljebb 100 mg/kg
Alkáli fémek és alkáli földfémekLegfeljebb 0,2 %
Illékony szerves szennyeződésekA tesztnek megfelelő
VasLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 20 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 5 mg/kg

E 900 DIMETIL-POLISZILOXÁN

SzinonimákPolidimetil-sziloxán, szilikonfolyadék, szilikonolaj, dimetil-szilikon
MeghatározásA poli(dimetilsziloxán) (CH3)3SiO képletű trimetilsziloxi végcsoportokkal stabilizált, teljesen metilezett lineáris sziloxán polimerek keveréke, amelyek a (CH3)2SiO képletű csopor tismétlődő egységeit tartalmazza.
Kémiai névDimetilsziloxán, sziloxánok és szilikonok, dimetil
Összegképlet(CH3)3-Si-[O-Si(CH3)2]n-O-Si(CH3)3
TartalomAz összes szilikontartalom legalább 37,3 % és legfeljebb 38,5 %
LeírásTiszta, színtelen, viszkózus folyadék
Azonosítás
A. Fajlagos sűrűség (25o/25 oC)0,964 és 0,977 között
B. Refraktív index ([n]D 25)1,400 és 1,405 között
C. Infravörös-spektrum jellemző a vegyületre
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (150 oC, 4 óra)
ViszkozitásLegfeljebb 1,00.10-4 m2s-1, 25 oC-on
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 901 MÉHVIASZ

SzinonimákFehér viasz, sárga viasz
MeghatározásA sárga méhviasz a mézelő méh, Apis mellifera L. által készített lép falának forró vízzel történő megolvasztásával és az idegen anyagok eltávolításával nyert viasz.
A fehér méhviaszt a sárga méhviasz fehérítésével nyerik.
Einecs232-383-7 (méhviasz)
LeírásSárgásfehér (fehér forma) vagy sárgástól szürkésbarnáig terjedő színű (sárga forma) darabok vagy lemezek finomszemcsés és nem kristályos törésfelülettel, amelynek kellemes, mézszerű illata van
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány62 °C és 65 °C között
B. Fajlagos sűrűség0,96 körül
C. OldhatóságVízben nem oldódik
Alkoholban alig oldódik
Kloroformban és éterben nagyon jól oldódik
Tisztaság
SavszámLegalább 17 és legfeljebb 24
Elszappanosítási szám87-104
PeroxidszámLegfeljebb 5
Glicerin és egyéb poliolokLegfeljebb 0,5 % (glicerinben kifejezve)
Cerezin, paraffinok és bizonyos más viaszokNincs jelen
Zsírok, japánviasz, gyanta és szappanokNincs jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 902 KANDELILLA-VIASZ

MeghatározásA kandelilla-viasz a kandelilla, Euphorbia antisyphilitica leveleiből nyert tisztított viasz
Einecs232-347-0
LeírásKemény, sárgásbarna, opálos vagy áttetsző viasz
Azonosítás
A. Fajlagos sűrűségKörülbelül 0,983
B. Olvadáspont-tartomány68,5 és 72,5oC között
C. OldhatóságVízben nem oldódik
Kloroformban és toluolban oldódik
Tisztaság
SavszámLegalább 12 és legfeljebb 22
Elszappanosodási számLegalább 43 és legfeljebb 65
Glicerin és egyéb poliolokLegfeljebb 0,5 % (glicerinben kifejezve)
Cerezin, paraffinok és bizonyos más viaszokNincs jelen
Zsírok, japánviasz, gyanta és szappanokNincs jelen
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 903 KARNAUBAVIASZ

SzinonimákA karnaubaviasz a brazil Mart viaszpálma, Copernicia cerifera levélrügyeiből és leveleiből nyert tisztított viasz
Einecs232-399-4
LeírásVilágosbarnától halvány sárgáig terjedő színű por vagy pelyhek vagy kemény, törékeny, gyantás törésfelületű szilárd anyag
Azonosítás
A. Fajlagos sűrűség0,997 körül
B. Olvadáspont-tartomány82 és 86 oC között
C. OldhatóságVízben nem oldódik
Forrásban lévő etanolban részlegesen oldódik
Kloroformban és dietil-éterben oldódik
Tisztaság
SzulfáthamuLegfeljebb 0,25 %
SavszámLegalább 2 és legfeljebb 7
ÉszterszámLegalább 71 és legfeljebb 88
El nem szappanosítható anyagLegalább 50 % és legfeljebb 55 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 904 SELLAK

SzinonimákFehérített sellak, fehér sellak
MeghatározásA sellak a Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Coccidae család) rovar által kiválasztott gyantás, tisztított és fehérített lakk
Einecs232-549-9
LeírásFehérített sellak: piszkosfehér, amorf, szemcsés gyanta
Viaszmentes fehérített sellak: világossárga, amorf szemcsés gyanta
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik; alkoholban jól (bár nagyon lassan) oldódik; acetonban kismértékben oldódik
B. Savszám60 és 89 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 6,0 % (40 oC, szilikagél felett, 15 óra)
GyantaNincs jelen
ViaszFehérített sellak: legfeljebb 5,5 %
Viaszmentes fehérített sellak: legfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 905 MIKROKRISTÁLYOS VIASZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 907 HIDROGÉNEZETT POLI-1-DECÉN

SzinonimákHidrogénezett poli-1-decén
Hidrogénezett poli-alfa-olefin
Meghatározás
Kémiai névC10n H20n + 2, ahol n = 3–6
Molekulatömeg560 (átlag)
TartalomLegalább 98,5 % hidrogénezett poli-1-decén, a következő oligomer eloszlásban:
C30: 13–37 %
C40: 35–70 %
C50: 9–25 %
C60: 1–7 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, viszkózus folyadék.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem; etanolban kissé, toluolban oldódik.
B. ÉgésFényes lánggal és paraffinszerű jellegzetes szaggal ég.
Tisztaság
Viszkozitás5,7 x 10-6 és 6,1 x 10-6 m2s-1 között 100 oC fokon.
Vegyületek legfeljebb 30 szénatom-számmalLegfeljebb 1,5 %
Könnyen elszenesíthető anyagokEgy kémcsőnyi 5 gramm hidrogénezett poli-1-decén mintát tartalmazó, kénsav, forrásban lévő vízben történő 10 perces rázás után enyhe szalmaszinnél nem lehet sötétebb
NikkelLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg

E 912 MONTÁNSAV-ÉSZTEREK

MeghatározásMontánsavak és/vagy -észterek etilén-glikollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy glicerinnel
Kémiai névMontánsav-észterek
LeírásA majdnem fehértől a sárgáig terjedő színű pelyhek, por, szemcsék vagy golyócskák
Azonosítás
A. Sűrűség (20 oC-on)0,98 és 1,05 között
B. Olvadáspont77 oC-nál magasabb
Tisztaság
Sav értékLegfeljebb 40
GlicerinLegfeljebb 1 % (gázkromatográfiával)
Egyéb poliolokLegfeljebb 1 % (gázkromatográfiával)
Más viasztípusokNem kimutatható (differenciál szkenning kalorimetriával és/vagy infravörös spektroszkópiával)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
KrómLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 914 OXIDÁLT POLIETILÉN-VIASZ

MeghatározásA polietilén kis mértékű oxidációjának poláris reakciótermékei
Kémiai névOxidált polietilén
LeírásMajdnem fehér pelyhek, por, szemcsék vagy golyócskák
Azonosítás
A. Sűrűség (20 oC-on)0,92 és 1,05 között
B. Cseppenési pont95 oC-nál magasabb
Tisztaság
SavszámLegfeljebb 70
Viszkozitás 120 oC-onLegalább 8,1 10-5 m2s-1
Más viasztípusokNem kimutatható (differenciál szkenning kalorimetriával és/vagy infravörös spektroszkópiával)
OxigénLegfeljebb 9,5 %
KrómLegfeljebb 5 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 920 L-CISZTEIN

MeghatározásL-cisztein-hidroklorid vagy hidroklorid-monohidrát. Emberi haj nem használható ezen anyag forrásaként
Einecs200-157-7 (vízmentes)
ÖsszegképletC3H7NO2S HCl n H2O (ahol n = 0 vagy 1)
Molekulatömeg157,62 (vízmentes)
TartalomLegalább 98,0 % és legfeljebb 101,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér por vagy színtelen kristályok
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és etanolban jól oldódik
B. Olvadáspont-tartományA vízmentes forma körülbelül 175 oC-on olvad
C. Fajlagos forgató-képesség([α]20 D): 5,0o és 8,0o között vagy
([α]20 D): 4,9o és 7,9o között
Tisztaság
Szárítási veszteség8,0 és 12,0 % között
Legfeljebb 2,0 % (vízmentes forma)
Izzítási maradékLegfeljebb 0,1 %
Ammónium-ionLegfeljebb 200 mg/kg
ArzénLegfeljebb 1,5 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 927b KARBAMID

SzinonimákUrea
Meghatározás
Einecs200-315-5
ÖsszegképletCH4N2O
Molekulatömeg60,06
TartalomLegalább 99,0 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásSzíntelentől a fehérig terjedő színű, prizma alakú, kristályos por vagy fehér gömböcskék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik
Etanolban oldódik
B. Csapadék-képzés salétrom-savvalA tesztnek akkor felel meg, ha fehér, kristályos csapadék képződik
C. SzínreakcióA tesztnek akkor felel meg, ha vöröses lila szín keletkezik
D. Olvadáspont-tartomány132-135 oC
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,0 % (105 oC, 1 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Etanolban oldhatatlan anyagokLegfeljebb 0,04 %
LúgosságMegfelel a tesztnek
Ammónium-ionLegfeljebb 500 mg/kg
BiuretLegfeljebb 0,1 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 938 ARGON

Meghatározás
Kémiai névArgon
Einecs231-147-0
ÖsszegképletAr
Molekulatömeg40
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, nem éghető gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,05 %
Metán és más szénhidrogének metánban kifejezveLegfeljebb 100 μl/l

E 939 HÉLIUM

Meghatározás
Kémiai névHélium
Einecs231-168-5
ÖsszegképletHe
Molekulatömeg4
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, nem éghető gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,05 %
Metán és más szénhidrogének metánban kifejezveLegfeljebb 100 μl/l

E 941 NITROGÉN

Meghatározás
Kémiai névNitrogén
Einecs231-783-9
ÖsszegképletN2
Molekulatömeg28
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, nem éghető gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,05 %
SzénmonoxidLegfeljebb 10 μl/l
Metán és más szénhidrogének metánban kifejezveLegfeljebb 100 μl/l
Nitrogén-dioxid és dinitrogén-oxidLegfeljebb 10 μl/l
OxigénLegfeljebb 1 %

E 942 DINITROGÉN-OXID

Meghatározás
Kémiai névDinitrogén-oxid
Einecs233-032-0
ÖsszegképletN2O
Molekulatömeg44
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, nem éghető, édeskés szagú gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,05 %
SzénmonoxidLegfeljebb 30 μl/l
Nitrogén-dioxid és dinitrogén-oxidLegfeljebb 10 μl/l

E 943a BUTÁN

Szinonimákn-Bután
Meghatározás
Kémiai névBután
ÖsszegképletCH3CH2CH2CH3
Molekulatömeg58,12
TartalomLegalább 96 %
LeírásSzíntelen gáz vagy folyadék enyhe, jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. Gőznyomás108,935 kPa 20 oC-on
Tisztaság
MetánLegfeljebb 0,15 térfogatszázalék
EtánLegfeljebb 0,5 térfogatszázalék
PropánLegfeljebb 1,5 térfogatszázalék
IzobutánLegfeljebb 3,0 térfogatszázalék
1,3-butadiénLegfeljebb 0,1 térfogatszázalék
NedvességtartalomLegfeljebb 0,005 %

E 943b IZOBUTÁN

Szinonimák2-metil-propán
Meghatározás
Kémiai név2-metil-propán
Összegképlet(CH3)2CH CH3
Molekulatömeg58,12
TartalomLegalább 94 %
LeírásSzíntelen gáz vagy folyadék enyhe, jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. Gőznyomás205,465 kPa 20 oC-on
Tisztaság
MetánLegfeljebb 0,15 térfogatszázalék
EtánLegfeljebb 0,5 térfogatszázalék
PropánLegfeljebb 2,0 térfogatszázalék
n-ButánLegfeljebb 4,0 térfogatszázalék
1,3-butadiénLegfeljebb 0,1 térfogatszázalék
NedvességtartalomLegfeljebb 0,005 %

E 944 PROPÁN

Meghatározás
Kémiai névPropán
ÖsszegképletCH3CH2CH3
Molekulatömeg44,09
TartalomLegalább 95 %
LeírásSzíntelen gáz vagy folyadék enyhe, jellegzetes szaggal
Azonosítás
A. Gőznyomás732,910 kPa 20 oC-on
Tisztaság
MetánLegfeljebb 0,15 térfogatszázalék
EtánLegfeljebb 1,5 térfogatszázalék
IzobutánLegfeljebb 2,0 térfogatszázalék
n-ButánLegfeljebb 1,0 térfogatszázalék
1,3-butadiénLegfeljebb 0,1 térfogatszázalék
NedvességtartalomLegfeljebb 0,005 %

E 948 OXIGÉN

Meghatározás
Kémiai névOxigén
Einecs231-956-9
ÖsszegképletO2
Molekulatömeg32
TartalomLegalább 99 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, nem éghető gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,05 %
Metán és más szénhidrogének metánban kifejezveLegfeljebb 100 μl/l

E 949 HIDROGÉN

Meghatározás
Kémiai névHidrogén
Einecs215-605-7
ÖsszegképletH2
Molekulatömeg2
TartalomLegalább 99,9 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, rendkívül gyúlékony gáz
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,005 térfogatszázalék
OxigénLegfeljebb 0,001 térfogatszázalék
NitrogénLegfeljebb 0,07 % (v/v)

E 950 ACESZULFÁM-K

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 951 ASZPARTÁM

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 953 IZOMALT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 957 TAUMATIN

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 959 NEOHESZPERIDIN DIHIDRO-KALKON

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 965(i) MALTIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 965(ii) MALTITSZIRUP

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 966 LAKTIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 967 XILIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 2008/60/EK irányelv I. mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 999 QUILLAJA-KIVONAT

SzinonimákSzappankéreg-kivonat, quillajakéreg-kivonat, panamakéreg-kivonat, szappanfa-kivonat, murillokéreg-kivonat, kínafakéreg-kivonat
MeghatározásA quillaja-kivonatot a Rosaceae családba tartozó fák, a Quillai saponaria Molina vagy más Quillaia fajok vizes kivonásával nyerik. Ez számos, a quillajasav glikozidjaiból álló triterpenoid szaponint tartalmaz. Egyes cukrok, köztük a glükóz, galaktóz, arabinóz, xilóz és ramnóz is jelen vannak, csersavval, kalcium-oxaláttal és egyéb kismennyiségű összetevőkkel együtt.
LeírásA quillaja-kivonat por formában rózsaszín árnyalatú világosbarna színű. Vizes oldatban is kapható.
Azonosítás
A. 2,5 %-os oldat pH-ja4,5 és 5,5 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 6,0 % (Karl Fischer-módszer) (csak a por alakú)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 1103 INVERTÁZ

MeghatározásAz invertázt a Saccharomyces cerevisiae-ból állítják elő
Szisztematikus névβ-D-fruktofuranozid-fruktohidroláz
Enzim Bizottság-számEC 3.2.1.26
Einecs232-615-7
Tisztaság
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 0,5 mg/kg
ÖsszcsíraszámLegfeljebb 50 000/g
Salmonella spp.25 g vizsgálata alapján nincs jelen
KoliformokLegfeljebb 30/g
E. coli25 g vizsgálata alapján nincs jelen

E 1105 LIZOZIM

SzinonimákLizozim-hidroklorid
Muramidáz
MeghatározásA lizozim a tyúktojás fehérjéjéből nyert, 129 aminosavat tartalmazó, lineáris polipeptid. Enzimaktivitással rendelkezik, hidrolizálja a baktériumok, különösen a Gram-pozitív törzsek, külső membránjaiban lévő N-acetil-muraminsav és az N-acetil-glükozamin közötti β (1-4) kötéseket. Rendszerint hidrokloridként állítják elő.
Kémiai névEnzim Bizottság (EC) szám: 3.2.1.17
Einecs232-620-4
MolekulatömegKb. 14 000
TartalomLegalább 950 mg/g, szárazanyagra számítva
LeírásFehér, szagtalan, kissé édes ízű por
Azonosítás
A. Izoelektromos pont: 10,7
B. A 2 %-os vizes oldat pH-ja: 3,0 és 3,6 között
C. A vizes oldat (25mg/100ml) abszorpciós maximuma 281 nm-nél, minimuma 252 nm-nél van
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 6 % (Karl Fischer-módszer) (csak porformában)
Izzítási maradékLegfeljebb 1,5 %
NitrogénLegalább 16,8 % és legfeljebb 17,8 %
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg
Mikrobiológiai követelmények
Összes mikrobaszámLegfeljebb 5 x 104 col/g
SalmonellaeNincs jelen 25 grammban
Staphylococcus aureusNincs jelen 1 grammban
Escherichia coliNincs jelen 1 grammban

E 1200 POLIDEXTRÓZ

SzinonimákMódosított polidextrózok
MeghatározásRandom módon kötött glükóz-polimerek néhány szorbit végcsoporttal és mono- vagy diészter kötésekkel a polimerekhez kötődő citromsav- vagy foszforsav-maradékokkal. Megközelítőleg 90 rész D-glükózból, 10 rész szorbitból és 1 rész citromsavból vagy 0,1 rész foszforsavból álló összetevők megolvasztásával és kondenzációjával nyerik. Az 1,6-glükozid kötések vannak túlsúlyban a polimerekben, de más kötések is előfordulnak. A termékek tartalmaznak kismennyiségű szabad glükózt, szorbitolt, levoglükozánt (1,6-anhidro-D-glükózt) és citromsavat, bármely élelmiszer-minőségű bázissal semlegesíthetők és/vagy a további tisztítás céljából színteleníthetők és ionmentesíthetők. A termékek részlegesen hidrogénezhetők Raney-nikkelkatalizátorral a glükózmaradékok csökkentése érdekében. A polidextróz-N a semlegesített polidextróz.
Kémiai névLegalább 90 % polimertartalom, hamumentes anyagra és szárazanyagra számítva
LeírásFehértől a világos homokszínűig terjedő színű szilárd anyag. A polidextrózok oldódnak vízben és tiszta, színtelentől a szalmaszínűig terjedő színű oldatot képeznek
Azonosítás
A. Pozitív cukor- és redukálócukor-tesztek
B. 10 %-os oldat pH-ja2,5 és 7,0 között a polidextróz esetében
5,0 és 6,0 között a polidextróz-N esetében
Tisztaság
VízLegfeljebb 4,0 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,3 % (polidextróz)
Legfeljebb 2,0 % (polidextróz-N)
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg a hidrogénezett polidextrózok esetében
1,6-anhidro-D-glükózLegfeljebb 4 %, hamumentes és szárított anyagra számítva
Glükóz és szorbitLegfeljebb 6,0 %, együttesen a hamumentes és szárított anyagra számítva. A glükózt és a szorbitot külön határozzák meg
Molekulatömeg-határNegatív vizsgálat a 22 000-nél nagyobb molekulatömegű polimerekre
5-hidroxi-metilfurfurolLegfeljebb 0,1 % (polidextróz)
Legfeljebb 0,05 % (polidextróz-N)
ÓlomLegfeljebb 0,5 mg/kg

E 1201 POLIVINIL-PIRROLIDON

SzinonimákPovidon
PVP
Oldható polivinil-pirrolidon
Meghatározás
Kémiai névPolivinil-pirrolidon, poli-[1-(2-oxo-1-pirrolidinil)-etilén]
Összegképlet(C6H9NO)n
MolekulatömegLegalább 25 000
TartalomLegalább 11,5 % és legfeljebb 12,8 % (N) nitrogéntartalom, szárazanyagra számítva
LeírásFehér vagy majdnem fehér por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és etanolban oldódik. Éterben nem oldódik
B. Az 5 %-os oldat pH-ja3,0 és 7,0 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 5 % (Karl Fischer)
Összes hamuLegfeljebb 0,1 %
AldehidLegfeljebb 500 mg/kg (acetaldehidben kifejezve)
Szabad N-vinilpirrolidonLegfeljebb 10 mg/kg
HidrazinLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1203 POLI(VINIL-ALKOHOL)

SzinonimákVinil-alkohol polimer, PVOH
LeírásA poli(vinil-alkohol) egy szintektikus gyanta, amelyet a vinil-acetát polimerizációjával állítanak elő, majd az észtert alkáli katalizátor jelenlétében részlegesen hidrolizálják. A termék fizikai jellemzői a polimerizáció és a hidrolízis mértékétől függnek
Kémiai névEténol homopolimer
Összegképlet(C2H3OR)n ahol R = H vagy COCH3
LeírásÍztelen, szagtalan, átlátszó, fehér vagy krémszínű szemcsés por
Azonosítás
OldhatóságVízben oldódik; etanolban nehezen oldódik
Kicsapási reakcióFeloldunk 0,25 g mintát 5 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. Az oldathoz 10 ml etanolt hozzáadva egy fehér, zavaros vagy pelyhes csapadékot kapunk
SzínreakcióFeloldunk 0,01 g mintát 100 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. Kék szín képződik, ha (5 ml oldathoz) egy csepp jód tesztoldatot (TS) és pár csepp bórsavas oldatot adunk
Feloldunk 0,5 g mintát 10 ml vízben melegítés mellett, majd szobahőmérsékletre hűtjük az oldatot. 5 ml oldathoz egy csepp jód TS-t adva sötétvörös szín képződik
Viszkozitás4,8-5,8 mPa.s (4 %-os oldat 20°C-on), ami 26 000-30 000 D átlagos molekulatömegnek felel meg
Tisztaság
Vízben oldhatatlan részLegfeljebb 0,1 %
Észterszám125 és 153 mg KOH/g között
Hidrolízis mértéke86,5–89,0 %
SavfokLegfeljebb 3,0
OldószermaradékokLegfeljebb 1,0 % metanol, 1,0 % metil-acetát
pH5,0-6,5 (4 %-os oldat)
Szárítási veszteségLegfeljebb 5,0 % (105 C, 3 óra)
Izzítási maradékLegfeljebb 1,0 %
ÓlomLegfeljebb 2,0 mg/kg

E 1202 POLIVINILPOLIPIRROLIDON

SzinonimákCrospovidon
Keresztkötésű polividon
Oldhatatlan polivinil-pirrolidon
MeghatározásA polivinil-polipirrolidon véletlenszerű keresztkötéseket tatalmazó poli-[1-(2- oxo-1-pirrolidinil)-etilén]. Előállítása az N-vinil-2-pirrolidon polimerizációjával történik nátrium-hidroxid katalizátor vagy N, N′- divinilimidazolidon jelenlétében. Mivel egyik szokásos oldószerben sem oldódik, molekulatömeg-tartományát nem lehet analitikai módszerekkel meghatározni.
Kémiai névPolivinil-pirrolidon, poli-[1-(2-oxo-1-pirrolidinil)-etilén]
Összegképlet(C6H9NO)n
TartalomLegalább 11 % és legfeljebb 12,8 % (N) nitrogén, vízmentes anyagra számítva
LeírásFehér, higroszkópos por enyhe, nem kellemetlen szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban és éterben nem oldódik.
B. Az 1 %-os vizes oldat pH-ja5,0 és 8,0 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 6 % (Karl Fischer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,4 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 1 %
Szabad N-vinilpirrolidonLegfeljebb 10 mg/kg
Szabad N, N′- divinil-imidazolidonLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1204 PULLULÁN

MeghatározásEgyenes, semleges glükán, mely elsősorban - 1,6 glikozidos kötés által összekapcsolt maltotrióz egységekből áll. A pullulánt élelmiszer-minőségű hidrolizált keményítő fermentációjával állítják elő, az Aureobasidium pullulans nem mérgező keményítőjének felhasználásával. A fermentáció befejezése után a gombasejteket mikroszűréssel távolítják el, a szűrletet hőkezeléssel sterilizálják, majd a pigmenteket és egyéb szennyeződéseket adszorpciós és ioncsere kromatográfia segítségével távolítják el.
Einecs232-945-1
Összegképlet(C6H10O5)x
TartalomLegfeljebb 90 % glükán, szárazanyagra számítva
LeírásFehértől a piszkosfehérig változó színű, szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban gyakorlatilag nem oldódik.
B. 10 %-os oldat pH-ja5,0–7,0
C. Csapadék-képzés a 600-as polietilén-glikollal2 ml 600-as polietilén-glikolt adunk 10 ml 2 %-os pullulán vizes oldathoz. Fehér csapadék képződik.
D. Pullulanáz segítségével történő depolimerizációKészítsen elő két, egyenként 10 ml-es, 10 %-os pullulánoldatot tartalmazó kémcsövet. Töltsön az egyik kémcsőbe 0,1 ml, 10 egység/g aktivitású pullulanázoldatot, a másik kémcsőbe 0,1 ml vizet. Az oldat 20 percig tartó, kb. 25 oC mellett történő inkubációját követően a pullulanázzal kezelt oldat viszkozitása lényegesen kisebb lesz, mint a kezeletlen oldaté.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 6 % (90 oC és legfeljebb 50 Hgmm nyomáson, 6 óra alatt)
Mono-, di- és oligoszacharidokLegfeljebb 10 % (glükózban kifejezve)
Viszkozitás100-180 mm2/s (10 tömeg %-os vizes oldat esetén 30 oC mellett)
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Élesztők- és penészgombákLegfeljebb 100 telep/gramm
KoliformokNincsenek jelen 25 g-ban
SzalmonellaNincs jelen 25 g-ban

E 1404 OXIDÁLT KEMÉNYÍTŐ

MeghatározásAz oxidált keményítő a nátrium-hipoklorittal kezelt keményítő.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték a vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Karboxil-csoportokLegfeljebb 1,1 %
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1410 MONOKEMÉNYÍTŐ-FOSZFÁT

MeghatározásA monokeményítő-foszfát ortofoszforsavval, nátrium- vagy kálium-ortofoszfáttal vagy nátrium-tripolifoszfáttal észterezett keményítő.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték a vízmentes anyagra számítva vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
FoszfátmaradékLegfeljebb 0,5 % búza- vagy burgonyakeményítőre (foszforban kifejezve)
Legfeljebb 0,4 % egyéb keményítőkre (foszforban kifejezve)
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1412 DIKEMÉNYÍTŐ-FOSZFÁT

MeghatározásA dikeményítő-foszfát a nátrium-trimetafoszfáttal vagy foszfor-oxikloriddal keresztkötött keményítő.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % a gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % a burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % az egyéb keményítőkre
FoszfátmaradékLegfeljebb 0,5 % a burgonyakeményítőre (foszforként)
Legfeljebb 0,4 % az egyéb keményítőkre (foszforként)
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg a módosított gabonakeményítők esetében
Legfeljebb 10 mg/kg az egyéb módosított keményítők esetében, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1413 FOSZFORILEZETT DIKEMÉNYÍTŐ-FOSZFÁT

MeghatározásA foszforilezett dikeményítő-foszfát a monokeményítő-foszfát és a dikeményítő-foszfát esetében leírt kezelések kombinációján átesett keményítő
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatinozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
FoszfátmaradékLegfeljebb 0,5 % búza- vagy burgonyakeményítőre (foszforban kifejezve)
Legfeljebb 0,4 % egyéb keményítőkre (foszforban kifejezve)
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1414 ACETILEZETT DIKEMÉNYÍTŐ-FOSZFÁT

MeghatározásAz acetilezett dikeményítő-foszfát olyan keményítő, amelyben keresztkötéseket hoztak létre a nátrium-trimetafoszfáttal vagy foszfor-oxikloriddal, és amelyet acet-anhiriddel vagy vinil-acetáttal észtereztek
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatí nozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Acetil-csoportokLegfeljebb 2,5 %
Foszfát maradékLegfeljebb 0,14 % búza- vagy burgonyakeményítőre (foszforban kifejezve)
Legfeljebb 0,04 % egyéb keményítőkre (foszforban kifejezve)
Vinil-acetátLegfeljebb 0,1 mg/kg
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1420 ACETILEZETT KEMÉNYÍTŐ

SzinonimákKeményítő-acetát
MeghatározásAz acetilezett keményítő acet-anhiriddel vagy vinil-acetáttal észterezett keményítő
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Acetil-csoportokLegfeljebb 2,5 %
Vinil-acetátLegfeljebb 0,1 mg/kg
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1422 ACETILEZETT DIKEMÉNYÍTŐ-ADIPÁT

MeghatározásAz acetilezett dikeményítő-adipát olyan keményítő, amelyben keresztkötéseket hoztak létre adipin-anhidriddel, és amelyet acet-anhiriddel észtereztek
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (minden érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Acetil-csoportokLegfeljebb 2,5 %
Adipát-csoportokLegfeljebb 0,135 %
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1440 HIDROXIPROPIL-KEMÉNYÍTŐ

MeghatározásA hidroxipropil-keményítő propilén-oxiddal észterezett keményítő.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatí nozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (az összes érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Hidroxipropil-csoportokLegfeljebb 7,0 %
Propilén-klorohidrinLegfeljebb 1 mg/kg
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1442 HIDROXIPROPIL DIKEMÉNYÍTŐ-FOSZFÁT

MeghatározásAz hidroxipropil dikeményítő-foszfát olyan keményítő, amelyben keresztkötéseket hoztak létre nátrium-trimetafoszfáttal vagy foszfor-oxikloriddal, és amelyet propilén-oxiddal étereztek
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatíynozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (az összes érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Hidroxipropil-csoportokLegfeljebb 7,0 %
FoszfátmaradékLegfeljebb 0,14 % búza- vagy burgonyakeményítőre (foszforban kifejezve)
Legfeljebb 0,04 % egyéb keményítőkre (foszforban kifejezve)
Propilén-klorohidrinLegfeljebb 1 mg/kg
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1450 KEMÉNYÍTŐ-NÁTRIUM-OKTENIL-SZUKCINÁT

SzinonimákSSOS (a „starch sodium octenil succinate”/„keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát”-elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
MeghatározásA keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát egy olyan keményítő, amelyet oktenilborostyánkősav-anhidriddel észtereztek.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatinizált) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (az összes érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Oktenilszukcinil-csoportokLegfeljebb 3 %
Maradék oktenil-borostyánkősavLegfeljebb 0,3 %
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1451 ACETILEZETT OXIDÁLT KEMÉNYÍTŐ

MeghatározásAz acetilezett oxidált keményítő olyan keményítő, amelyet nátrium-hipoklorittal történő kezelést követően acet-anhidriddel észtereztek.
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék vagy (ha előzselatínozott) pelyhek, amorf por vagy durva szemcsék
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos megfigyeléssel
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől a világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (az összes érték vízmentes anyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 15,0 % gabonakeményítőre
Legfeljebb 21,0 % burgonyakeményítőre
Legfeljebb 18,0 % egyéb keményítőkre
Karboxil-csoportokLegfeljebb 1,3 %
Acetil-csoportokLegfeljebb 2,5 %
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve ha másként határozták meg
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg

E 1452 KEMÉNYÍTŐ-ALUMÍNIUM-OKTENIL-SZUKCINÁT

SzinonimákSAOS
MeghatározásA keményítő-alumínium-oktenil-szukcinát olyan keményítő, amelyet oktenil-borostyánkősav-anhidriddel észtereztek, és alumínium-szulfáttal kezeltek
LeírásFehér vagy piszkosfehér por vagy szemcsék tömege vagy (ha előzselatínozott) pelyhek tömege, amorf por vagy durva szemcsék tömege.
Azonosítás
A. Ha nem előzselatínozott, mikroszkópos vizsgálattal
B. Pozitív jódfestés (sötétkéktől világosvörösig terjedő szín)
Tisztaság (valamennyi érték szárazanyagra vonatkozik, a szárítási veszteség kivételével)
Szárítási veszteségLegfeljebb 21 %
Oktenilszukcinil csoportokLegfeljebb 3 %
Oktenil-borostyánkősav-maradékLegfeljebb 0,3 %
Kén-dioxidLegfeljebb 50 mg/kg módosított gabonakeményítőkre
Legfeljebb 10 mg/kg egyéb módosított keményítőkre, kivéve eltérő rendelkezés esetén
ArzénLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
HiganyLegfeljebb 0,1 mg/kg
AlumíniumLegfeljebb 0,3 %

E 1505 TRIETIL-CITRÁT

SzinonimákEtil-citrát
Meghatározás
Kémiai névTrietil-2-hidroxipropán-1,2,3-trikarboxilát
Einecs201-070-7
ÖsszegképletC12H20O7
Molekulatömeg276,29
TartalomLegalább 99,0 %
LeírásSzagtalan, gyakorlatilag színtelen, olajos folyadék
Azonosítás
A. Fajlagos sűrűség(d25 25): 1,135–1,139
B. Törésmutató[n] D 20: 1,439–1,441
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,25 % (Karl Fischer-módszer)
SavasságLegfeljebb 0,02 % (citromsavban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1517 GLICERIL DIACETÁT

SzinonimákDiacetin
MeghatározásA gliceril-diacetát túlnyomó részben a glicerin 1,2- és 1,3-diacetátjainak keverékéből áll, elenyésző mono- és triészter mennyiségekkel.
Kémiai névGliceril-diacetát
1,2,3-propanetriol diacetát
KépletC7H12O5
Molekulatömeg176,17
TartalomLegalább 94 %
LeírásVilágos, színtelen, higroszkópos, kissé olajos folyadék, enyhén zsíros szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik. Etanollal keverhető.
B. Pozitív glicerin- és acetátteszt
C. Sűrűségd20 20: 1,175–1,195
D. Forráspont259 és 261 oC között
Tisztaság
Összes hamuLegfeljebb 0,02 %
SavasságLegfeljebb 0,4 % (ecetsavban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1518 GLICERIL-TRIACETÁT

SzinonimákTriacetin
Meghatározás
Kémiai névGliceril-triacetát
Einecs203-051-9
ÖsszegképletC9H14O6
Molekulatömeg218,21
TartalomLegalább 98,0 %
LeírásSzíntelen, kissé olajos folyadék enyhén zsíros szaggal
Azonosítás
A. Pozitív acetát- és glicerinteszt
B. Refraktív index1,429 és 1,431 között 25 oC-on
C. Fajlagos sűrűség (25 oC/25 oC)1,154 és 1,158 között
D. Forráspont tartomány258 és 270 oC között
Tisztaság
VízLegfeljebb 0,2 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,02 % (citromsavban kifejezve)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1519 BENZIL-ALKOHOL

SzinonimákFenil-karbinol
Fenilmetil-alkohol
Benzol-metanol
Alfa-hidroxitoluol
Meghatározás
Kémiai névBenzil-alkohol
Fenilmetanol
KépletC7H8O
Molekulatömeg108,14
TartalomLegalább 98 %
LeírásSzíntelen, tiszta folyadék gyenge, aromás szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban és éterben oldódik.
B. TörésmutatónD 20: 1,538–1,541
C. Sűrűségd25 25: 1,042–1,047
D. Pozitív peroxidteszt
Tisztaság
Desztillációs pontLegalább 95 % v/v desztilálása 202 és 208 oC között
SavfokLegfeljebb 0,5
AldehidekLegfeljebb 0,2 térfogat % (benzaldehidben kifejezve)
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1520 PROPÁN-1,2-DIOL

SzinonimákPropilén-glikol
Meghatározás
Kémiai név1,2-dihidroxipropán
Einecs200-338-0
ÖsszegképletC3H8O2
Molekulatömeg76,10
TartalomLegalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva
LeírásTiszta, szagtalan, higroszkopikus, viszkózus folyadék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban és acetonban oldódik
B. Fajlagos sűrűség(d20 20): 1,035–1,040
C. Törésmutató[n]20 D: 1,431–1,433
Tisztaság
Desztillációs-tartomány99 térfogat %-a átdesztillál 185-189 oC között
SzulfáthamuLegfeljebb 0,07 %
VízLegfeljebb 1,0 % (Karl Fischer-módszer)
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1521 POLIETILÉN-GLIKOLOK

SzinonimákPEG, makrogol, Polietilén-oxid
MeghatározásEtilén-oxid és víz addíciós polimerei, amelyekhez rendszerint egy, a molekulatömegnek megközelítőleg megfeleltethető számot rendelnek.
Kémiai névalfa-Hidro-omega-hidroxipoli(oxi-1,2-etándiol)
ÖsszegképletHOCH2 - (CH2 - O - CH2)n – CH2OH
Átlagos molekulatömeg380–9 000 D
TartalomPEG 400: Legalább 95 % és legfeljebb 105 %
PEG 3000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %
PEG 3350: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %
PEG 4000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %
PEG 6000: Legalább 90 % és legfeljebb 110 %
PEG 8000: Legalább 87,5 % és legfeljebb 112,5 %
LeírásA PEG 400 egy áttetsző, viszkózus, színtelen vagy csaknem színtelen higroszkopikus folyadék
A PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000 fehér vagy csaknem fehér szilárd anyagok, viaszos vagy paraffinhoz hasonló megjelenéssel.
Azonosítás
OlvadáspontPEG 400: 4–8 °C
PEG 3000: 50–56 °C
PEG 3350: 53–57 °C
PEG 4000: 53–59 °C
PEG 6000:55–61 °C
PEG 8000: 55–62 °C
ViszkozitásPEG 400: 105–130 mPa.s 20 °C-on
PEG 3000: 75–100 mPa.s 20 °C-on
PEG 3350: 83–120 mPa.s 20 °C-on
PEG 4000: 110–170 mPa.s 20 °C-on
PEG 6000: 200–270 mPa.s 20 °C-on
PEG 8000: 260–510 mPa.s 20 °C-on
A 400-nál nagyobb átlagos molekulatömegű polietilén-glikolok esetében a viszkozitás az adott anyag 50 % (m/m)-os vizes oldata alapján kerül meghatározásra
OldhatóságA PEG 400 vízzel elegyíthető, nagyon jól oldódik acetonban, alkoholban és metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan zsíros és ásványi olajokban
A PEG 3000 és a PEG 3350: nagyon jól oldódik vízben és metilén-kloridban, kismértékben oldódik alkoholban, gyakorlatilag oldhatatlan zsíros és ásványi olajokban
A PEG 4000, PEG 6000 és PEG 8000: nagyon jól oldódik vízben és metilén-kloridban, gyakorlatilag oldhatatlan alkoholban, valamint zsíros és ásványi olajokban
Tisztaság
Savasság vagy lúgosságFeloldunk 0,5 g mintát 50 ml széndioxid-mentes vízben, és hozzáadunk 0,15 ml brómtimolkék-oldatot. Az oldat színe sárga vagy zöld. Az indikátor színének kékre változtatásához legfeljebb 0,1 ml 0,1 M nátrium-hidroxidra van szükség
HidroxilszámPEG 400: 264–300
PEG 3000: 34–42
PEG 3350: 30–38
PEG 4000: 25–32
PEG 6000: 16–22
PEG 8000: 12–16
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %
1,4-dioxánLegfeljebb 10 mg/kg
Etilén-oxidLegfeljebb 0,2 mg/kg
Etilén-glikol és dietilén-glikolÖsszesen legfeljebb 0,25 % (m/m) külön-külön vagy együttesen
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 2. cikket)

A Bizottság 96/77/EK irányelve
A Bizottság 98/86/EK irányelve
A Bizottság 2000/63/EK irányelve
A Bizottság 2001/30/EK irányelve
A Bizottság 2002/82/EK irányelve
A Bizottság 2003/95/EK irányelve
A Bizottság 2004/45/EK irányelve
A Bizottság 2006/129/EK irányelve
(HL L 339., 1996.12.30., 1. o.)
(HL L 334., 1998.12.9., 1. o.)
(HL L 277., 2000.10.30., 1. o.)
(HL L 146., 2001.5.31., 1. o.)
(HL L 292., 2002.10.28., 1. o.)
(HL L 283., 2003.10.31., 71. o.)
(HL L 113., 2004.4.20., 19. o.)
(HL L 346., 2006.12.9., 15. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 2. cikket)

irányelvÁtültetés határideje
96/77/EK1997. július 1. (1)
98/86/EK1999. július 1. (2)
2000/63/EK2001. március 31. (3)
2001/30/EK2002. június 1. (4)
2002/82/EK2003. augusztus 31.
2003/95/EK2004. november 1. (5)
2004/45/EK2005. április 1. (6)
2006/129/EK2008. február 15.
(1) Összhangban a 96/77/EK irányelv 3. cikk (2) bekezdésével, azokat az 1997. július 1. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.
(2) Összhangban a 98/86/EK irányelv 2. cikk (2) bekezdésével, azokat az 1999. július 1. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.
(3) Összhangban a 2000/63/EK irányelv 2. cikk (3) bekezdésével, azokat a 2001. március 31. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.
(4) Összhangban a 2001/30/EK irányelv 2. cikk (3) bekezdésével, azokat a 2002. június 1. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.
(5) Összhangban a 2003/95/EK irányelv 3. cikkével, azokat a 2004. november 1. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.
(6) Összhangban a 2004/45/EK irányelv 3. cikkével, azokat a 2005. április 1. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalmazni lehet.

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

96/77/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk
3. cikk
2. cikk
4. cikk3. cikk
5. cikk4. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 2 ) HL L 339., 1996.12.30., 1. o.

( 3 ) Lásd a II. melléklet A. részét.

( 4 ) HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

( 5 ) HL L 226., 1995.9.22., 1. o.

( 6 ) HL L 158., 2008.6.18., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0084 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0084&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0084-20101110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0084-20101110&locale=hu

Tartalomjegyzék