31995L0002[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve (1995. február 20.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 95/2/EK IRÁNYELVE

(1995. február 20.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 4 ), és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel a tartósítószerekre, antioxidánsokra és más adalékanyagokra, valamint ezek használati feltételeire vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák az élelmiszerek szabad mozgását; mivel ez tisztességtelen versenyfeltételeket teremthet;

mivel ezen élelmiszer-adalékanyagok használati feltételeinek megállapításakor az elsődleges követelmény a fogyasztók védelme;

mivel általános elvárás, hogy a feldolgozatlan élelmiszerek, és bizonyos más élelmiszerek ne tartalmazzanak élelmiszer-adalékanyagokat;

mivel a rendelkezésre álló legújabb tudományos és toxikológiai információk szerint egyes anyagok felhasználását csak bizonyos élelmiszerekben és csak bizonyos használati feltételek mellett lehet engedélyezni;

mivel szigorú szabályokat kell megállapítani az anyatej-helyettesítő tápszerek, az anyatej-kiegészítő tápszerek és az elválasztás alatt adott ételek esetében alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokra, ahogyan arról a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelv ( 5 ), és különösen annak 4. cikk (1) bekezdésének e) pontja rendelkezik;

mivel ezen irányelv nem érinti az édesítőszerekre és színezékekre vonatkozó szabályokat;

mivel, amíg különös rendelkezések nem születnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv ( 6 ), valamint az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticidszer-maradványok megengedhető legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i, 90/642/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) alapján, átmenetileg az ilyen kategóriákba tartozó anyagok is ezen irányelv hatálya alá tartoznak;

mivel a Bizottság úgy módosítja a közösségi rendelkezéseket, hogy azok összhangban legyenek ezen irányelv szabályaival;

mivel meghallgatták az élelmiszerügyi tudományos bizottság véleményét az olyan anyagok vonatkozásában, amelyek még nem tartoznak közösségi szabályozás alá;

mivel ezen irányelvbe olyan különleges intézkedéseket kell beiktatni, amelyek más közösségi rendelkezésekben szereplő adalékanyagokra vonatkoznak;

mivel kívánatos, hogy az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság konzultációs eljárása szerint járjanak el annak eldöntésekor, hogy egy adott élelmiszer az élelmiszerek egy bizonyos kategóriájába tartozik-e;

mivel a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok tisztasági követelményeinek módosítását, illetve ahol nincs ilyen követelmény, az új előírásokat a 89/107/EGK irányelv 11. cikkében megállapított eljárással összhangban fogadják el;

mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottság még nem nyilvánított véleményt a lisztkezelő szerekről, így ezen anyagokat egy külön irányelv fogja szabályozni;

mivel ezen irányelv hatályon kívül helyezi a 64/54/EGK ( 8 ), 70/357/EGK ( 9 ), 74/329/EGK ( 10 ) és 83/463/EGK ( 11 ) irányelvet, és ezen irányelvek helyébe lép,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a 89/107/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett, az átfogó irányelv részét képező egyedi irányelv, amely a színezékeken és az édesítőszereken kívül minden adalékanyagra vonatkozik. Az irányelv az enzimek közül csak a mellékletekben felsoroltakra vonatkozik.

(2) Kizárólag az élelmiszerügyi tudományos bizottság által meghatározott követelményeknek megfelelő adalékanyagokat lehet az élelmiszerekben felhasználni.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "tartósítószerek": olyan anyagok, amelyek a mikroorganizmusok okozta romlás megakadályozásával meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát;

b) "antioxidánsok": olyan anyagok, amelyek az oxidáció okozta romlás - mint a zsírok avasodása és a színváltozások - megakadályozásával meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatóságát;

c) "hordozók (beleértve a hordozóoldószereket)": olyan, saját technológiai hatás nélküli anyagok, amelyeket az élelmiszer-adalékanyagok vagy aromák oldására, hígítására, diszpergálására vagy másféle fizikai módosítására használnak, hogy megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását vagy használatát anélkül, hogy funkcióját megváltoztatnák;

d) "étkezési savak": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer savasságát és/vagy savanyú ízt adnak neki;

e) "savanyúságot szabályozó anyagok": olyan anyagok, amelyek megváltoztatják vagy szabályozzák az élelmiszer savasságát vagy lúgosságát;

f) "csomósodást gátló anyagok": olyan anyagok, amelyek csökkentik az élelmiszer önálló részeinek egymáshoz tapadását;

g) "habzásgátlók": olyan anyagok, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a habzást;

h) "tömegnövelő szerek": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer tömegét, anélkül, hogy lényegesen növelnék hasznosuló energiatartalmát;

i) "emulgeálószerek": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem keveredő fázisból - mint az olaj és a víz - homogén keverék képzését vagy kialakítását az élelmiszerben;

j) "emulgeáló sók": olyan anyagok, amelyek a sajtban lévő fehérjéket diszpergált formába alakítják és egyúttal a zsírt és más komponenseket közel homogén eloszlásba hozzák;

k) "szilárdítóanyagok": olyan anyagok, amelyek a gyümölcsök vagy zöldségek szöveteit keménnyé vagy ropogóssá teszik vagy így tartják, illetve zselésítőanyagokkal szilárd gélt képeznek;

l) "ízfokozók": olyan anyagok, amelyek fokozzák az élelmiszerek meglevő ízét és/vagy zamatát;

m) "habosító szerek": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik egy gázfázis homogén diszperzióját egy folyékony vagy szilárd fázisban;

n) "zselésítőanyagok": olyan anyagok, amelyek gélképzéssel alakítják ki az élelmiszer szerkezetét;

o) "fényezőanyagok" (beleértve a kenőanyagokat is): olyan anyagok, amelyek ha az élelmiszer külső felületén alkalmazzák őket, csillogó megjelenést adnak vagy védőbevonatot biztosítanak;

p) "nedvesítőanyagok": olyan anyagok, amelyek megvédik az élelmiszert a kiszáradástól, ellensúlyozva egy alacsony relatív nedvességtartalmú légtér hatását, vagy elősegítik egy por vizes közegben való oldódását;

q) "módosított keményítők": olyan anyagok, amelyeket étkezési keményítő egy vagy több kémiai kezelésével nyertek, fizikai vagy enzimes úton savas vagy lúgos kezeléssel folyósítottak vagy színtelenítettek;

r) "csomagológázok": azok a levegőtől eltérő gázok, amelyeket az élelmiszer betöltése előtt, alatt vagy után helyeznek az élelmiszer csomagoló eszközébe;

s) "hajtógázok": azok a levegőtől eltérő gázok, amelyek az élelmiszert kiszorítják a csomagolóeszközből;

t) "térfogatnövelő szerek": olyan anyagok vagy anyagkeverékek, amelyek gázt szabadítanak fel, ezzel növelve a tészták térfogatát;

u) "kelátképző anyagok": olyan anyagok, amelyek fémionokkal kémiai komplexeket képeznek;

v) "stabilizátorok": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik az élelmiszer fizikai-kémiai állapotának megőrzését; stabilizátorok azok az anyagok is, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem elegyedő anyag homogén diszperziójának fenntartását az élelmiszerben, azok az anyagok, amelyek stabilizálják, megőrzik vagy erősítik egy élelmiszer meglevő színét, továbbá azok az anyagok, amelyek fokozzák az élelmiszer kötőképességét, ideértve az élelmiszerrészeknek az előállított élelmiszerben való megkötését lehetővé tevő proteinek közötti keresztkötések kialakulását is;

w) "sűrítőanyagok": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer viszkozitását.

(4) Emulgeáló szereken kívüli egyéb lisztkezelő szerek azok, amelyeket a liszthez vagy a tésztához adnak, hogy javítsák sütési tulajdonságaikat.

(5) Ezen irányelv alkalmazásában a következők nem számítanak élelmiszer-adalékanyagnak:

a) a 80/778/EGK irányelv ( 12 ) rendelkezéseinek megfelelően ivóvíz kezelésére használt anyagok;

b) a pektintartalmú termékek, amelyeket olyan szárított almatörköly vagy citrusfélék héjának származékából, illetve ezek keverékeikből savas oldást követően nátrium- vagy káliumsókkal részlegesen semlegesítenek ("oldható pektin");

c) a rágógumialapok;

d) a fehér vagy sárga dextrin, pörkölt vagy dextrinált keményítő, savasan vagy alkalikusan módosított keményítő, színtelenített keményítő, fizikailag módosított és amilolitikus enzimekkel kezelt keményítő;

e) az ammónium-klorid;

f) a vérplazma, az étkezési zselatin, a fehérje-hidrolizátumok és sóik, a tejfehérje és a glutén;

g) az aminosavak és sóik a glutaminsav, a glicin, a cisztein és a cisztin és sói kivételével, amelyeknek nincs adalékanyag funkciójuk;

h) a kazeinátok és a kazein;

i) az inulin.

2. cikk

(1) Csak az I., III., IV. és V. mellékletben felsorolt anyagok használhatók az élelmiszerekben az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra.

(2) Az I. mellékletben felsorolt élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerekben - a II. mellékletben felsorolt élelmiszerek kivételével - az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra a quantum satis elv figyelembevételével fel lehet használni.

(3) Eltérő rendelkezés hiányában a (2) bekezdést nem kell alkalmazni a következőkre:

- nyers élelmiszerek,

- a 74/409/EGK irányelv ( 13 ) szerinti méz,

- növényi vagy állati eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok,

- vaj,

- a pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT kezelést) tej (beleértve a teljes tejet, a fölözött és a félig fölözött tejet) és a teljes zsírtartalmú, pasztőrözött tejszín,

- ízesítetlen, fermentált, (élő mikroflórájú) tejtermékek,

- a 80/777/EGK irányelv ( 14 ) szerinti természetes ásványvíz és forrásvíz,

- kávé (kivéve az ízesített instant kávét) és kávékivonatok,

- ízesítetlen tealevél,

- a 73/437/EGK irányelv ( 15 ) szerint cukrok,

- száraztészta, kivéve a gluténmentes tésztát és/vagy a fehérjeszegény étrendekhez javasolt tésztát a 89/398/EGK irányelvvel összhangban,

- természetes, ízesítetlen író (kivéve a sterilezett író).

Ezen irányelv értelmében "nyers élelmiszerek" az olyan élelmiszerek, amelyek semmiféle, az eredeti állapotukat lényegesen megváltoztató kezelésen nem mentek keresztül, lehetnek azonban válogatottak, daraboltak, csontozottak, daráltak, bőrtelenítettek, hámozottak, hántoltak, aprítottak, tisztítottak, gyorsfagyasztottak vagy fagyasztottak, őröltek vagy kifejtettek, csomagoltak vagy csomagolatlanok.

b) a 89/398/EGK irányelv szerinti, a csecsemők és a kisgyermekek számára készült élelmiszerek, beleértve a beteg csecsemők és kisgyermekek számára szolgáló élelmiszereket, amelyek a VI. melléklet rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak;

c) a II. mellékletben felsorolt élelmiszerek, amelyek csak a II., továbbá a III. és a IV. mellékletben szereplő adalékanyagokat tartalmazhatják, az ott meghatározott feltételekkel.

(4) A III. és a IV. mellékletben felsorolt adalékanyagokat csak a mellékletekben szereplő élelmiszerekben, az ott meghatározott feltételekkel lehet használni.

(5) Csak az V. mellékletben felsorolt adalékokat lehet, az ott meghatározott feltételekkel hordozóként vagy hordozóoldószerként használni.

(6) Ezen irányelv rendelkezéseit a különleges táplálkozási célokra szánt megfelelő élelmiszerekre is alkalmazni kell, a 89/398/EGK irányelvvel összhangban.

(7) Eltérő utalás hiányában, a mellékletekben feltüntetett megengedett legmagasabb mértékek az élelmiszer forgalomba hozatalkori állapotára vonatkoznak.

(8) Ezen irányelv mellékletének alkalmazásában a "quantum satis" kifejezés azt jelenti, hogy nincs meghatározva a megengedett legmagasabb mérték. Azonban az adalékanyagokat ekkor is a jó gyártási gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás eléréséhez szükséges mennyiségben kell alkalmazni, és azzal a feltétellel, hogy nem tévesztik meg a fogyasztót.

3. cikk

(1) Élelmiszer-adalékanyag jelenléte megengedhető:

a) a 2. cikk (3) bekezdésben említettektől eltérő olyan összetett élelmiszerben, amelynek egyik összetevőjében az élelmiszer-adalékanyag használata engedélyezett;

b) olyan élelmiszerben, amelyhez olyan aromát adtak, amelyben az élelmiszer-adalékanyag ezen irányelvnek megfelelően engedélyezett, valamint amely aromával az élelmiszer-adalékanyag átkerült az élelmiszerbe, feltéve, hogy az élelmiszer-adalékanyagnak nincs technológiai szerepe a kész élelmiszerben; vagy

c) olyan élelmiszerben, amely kizárólag olyan összetett élelmiszer készítésére szolgál, amely megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában, az (1) bekezdés nem vonatkozik a 89/398/EGK irányelvben szabályozott anyatej-helyettesítő tápszerekre, anyatej-kiegészítő tápszerekre és feldolgozottgabona-alapú élelmiszerekre és bébiételekre.

(3) Az aromákban levő adalékanyagoknak az aromák biztonságának és minőségének biztosításához és tárolásuk megkönnyítéséhez szükséges mennyiségre kell korlátozódnia. Ezenkívül az adalékanyagok aromákban való jelenléte nem tévesztheti meg a fogyasztókat, és nem jelenthet veszélyt az egészségükre. Ha egy élelmiszerben technológiai szerepet tölt be az aroma hozzáadása következtében jelenlevő adalékanyag, akkor azt az élelmiszer, nem pedig az aroma adalékanyagának kell tekinteni.

4. cikk

Ezt az irányelvet a mellékletekben édesítő- vagy színező anyagként engedélyezett adalékanyagok esetében az egyedi irányelvek betartásával kell alkalmazni.

5. cikk

Adott esetben ezen irányelv 6. cikkében megállapított eljárással lehet határozni arról, hogy:

- egy, ezen irányelv elfogadása idején nem kategorizált élelmiszer a 2. cikk vagy a mellékletek valamelyik élelmiszer-kategóriájához tartozik-e, vagy

- egy, ezen irányelv mellékleteiben "quantum satis" alapján engedélyezett élelmiszer-adalékanyagot a 2. cikkel összhangban használnak-e, vagy

- egy anyag az 1. cikk értelmében élelmiszer-adalékanyagnak minősül-e.

6. cikk

(1) Az e cikkben szabályozott eljárásban a Bizottságot a 69/414/EGK ( 16 ) határozat alapján létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság") segíti.

(2) A bizottság elnöke az adott üggyel akár saját kezdeményezéséből, akár egy tagállam képviselőjének kérésére fordul a bizottsághoz.

(3) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében arra az esetre megállapított többséggel kell meghozni, amikor a határozatokat a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(4)

a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

7. cikk

A tagállamok az irányelv hatálybalépésétől számított három éven belül létrehoznak egy, az élelmiszer-adalékanyagok fogyasztását és felhasználását figyelő rendszert, és ezek tapasztalatairól jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

A Bizottság az irányelv hatálybalépését követő öt évvel jelentést tesz az Európai Parlamentnek az élelmiszer-adalékanyagok piacának változásairól, a fogyasztási és felhasználási szintekről.

A 89/107/EGK irányelv II. melléklet 4. pontja szerinti általános elveknek megfelelően az irányelv hatálybalépését követő öt éven belül a Bizottság felülvizsgálja az itt szereplő felhasználási feltételeket, és adott esetben változtatásokat javasol.

8. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 17 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 18 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

9. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. szeptember 25-ig megfeleljenek és:

- 1996. szeptember 25-től lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását és használatát,

- legkésőbb 1997. március 25-től megtiltsák az olyan termékek forgalmazását és felhasználását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben foglaltaknak; a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, de az irányelvben foglaltaknak nem megfelelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (3) BEKEZDÉSBEN EMLÍTETT ÉLELMISZEREK KIVÉTELÉVEL ÁLTALÁNOSAN FELHASZNÁLHATÓ ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

Megjegyzés

1. A listán szereplő anyagok a 2. cikk (3) bekezdésben említett élelmiszerek kivételével valamennyi élelmiszerhez hozzáadhatók, a quantum satis elv figyelembevételével.

2. Az E 407, E 407a és E 440 számú anyagok cukorfélékkel standardizálhatók, feltéve, hogy ezt a szám és a megnevezés mellett feltüntetik.

3. A használt jelek:

*

Az E 290, E 938, E 939, E 941, E 942,E 948 és E 949 anyagok a 2. cikk (3) bekezdésében említett élelmiszerekben is felhasználhatók.

#

A E 410, E 412, E 415 és E 417 anyagok nem használhatók fel a fogyasztás során rehidratálásra szánt dehidratált élelmiszerek előállítására.

4. A következő E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 és E 440 számok alatt felsorolt anyagok nem használhatók fel zselés minicsészékben, amelyek ezen irányelv alkalmazásában szilárd konzisztenciájú zselés édességet jelentenek, amelyek félmerev minicsészékben vagy minikapszulákban vannak, amelyek egy falatban történő elfogyasztásra valók, a minicsészékre vagy minikapszulákra gyakorolt nyomással juttatva őket a szájba.

E-számNév
E 170Kalcium-karbonát
E 260Ecetsav
E 261Kálium-acetát
E 262Nátrium-acetátok
i. Nátrium-acetát
ii. Nátrium-hidrogén-acetát (Nátrium-diacetát)
E 263Kalcium-acetát
E 270Tejsav
E 290Széndioxid*
E 296Almasav
E 300Aszkorbinsav
E 301Nátrium-aszkorbát
E 302Kalcium-aszkorbát
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észterei
i. Aszkorbil-palmitát
ii. Aszkorbil-sztereát
E 306Tokoferolban gazdag kivonat
E 307Alfa-tokoferol
E 308Gamma-tokoferol
E 309Delta-tokoferol
E 322Lecitinek
E 325Nátrium-laktát
E 326Kálium-laktát
E 327Kalcium-laktát
E 330Citromsav
E 331Nátrium-citrátok
i. Nátrium-citrát
ii. Dinátrium-citrát
iii. Trinátrium-citrát
E 332Kálium-citrátok
i. Kálium-citrát
ii. Trikálium-citrát
E 333Kalcium-citrátok
i. Kalcium-citrát
ii. Dikalcium-citrát
iii. Trikalcium-citrát
E 334Borkősav (L(+)-)
E 335Nátrium-tartarátok
i. Nátrium-tartarát
ii. Dinátrium-tartarát
E 336Kálium-tartarátok
i. Kálium-tartarát
ii. Dikálium-tartarát
E 337Kálium-nátrium-tartarát
E 350Nátrium-malátok
i. Nátrium-malát
ii. Nátrium-hidrogén-malát
E 351Kálium-malát
E 352Kalcium-malátok
i. Kalcium-malát
ii. Kalcium-hidrogén-malát
E 354Kalcium-tartarát
E 380Triammónium-citrát
E 400Alginsav
E 401Nátrium-alginát
E 402Kálium-alginát
E 403Ammónium-alginát
E 404Kalcium-alginát
E 406Agar
E 407Karragén
E 407aFeldolgozott eucheuma tengeri moszat
E 410Szentjánoskenyér-liszt#
E 412Guargumi#
E 413Tragantmézga
E 414Gumiarábikum
E 415Xantángumi#
E 417Tara magliszt#
E 418Gellán-gumi
E 422Glicerin
E 440Pektinek
i. Pektin
ii. Lebontott pektin
E 460Cellulóz
i. Mikrokristályos cellulóz
ii. Porított cellulóz
E 461Metil-cellulóz
E 462Etil-cellulóz
E 463Hidroxi-propil-cellulóz
E 464Hidroxi-metil-cellulóz
E 465Etil-metil-cellulóz
E 466Karboxi-metil-cellulóz
Nátrium-karboxi-metil-cellulóz
Cellulózgumi
E 469Enzimatikusan-hidrolizált (karboxi-metil)-cellulóz
Enzimesen hidrolizált cellulózgumi
E 470aZsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói
E 470bZsírsavak magnéziumsói
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei
E 472bZsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei
E 472dZsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei
E 472eZsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav észterei
E 472fZsírsavak mono- és digliceridjeinek kevert ecetsav és borkősav észterei
E 500Nátrium-karbonátok
i. Nátrium-karbonát
ii. Nátrium-hidrogén-karbonát
iii. Nátrium-szeszkvi-karbonát
E 501Kálium-karbonátok
i. Kálium-karbonát
ii. Kálium-hidrogén-karbonát
E 503Ammónium-karbonátok
i. Ammónium-karbonát
ii. Ammónium-hidrogén-karbonát
E 504Magnézium-karbonátok
i. Magnézium-karbonát
ii. Magnézium- hidroxid-karbonát (másképpen: Magnézium-hidrogén-karbonát)
E 507Sósav
E 508Kálium-klorid
E 509Kalcium-klorid
E 511Magnézium-klorid
E 513Kénsav
E 514Nátrium-szulfátok
i. Nátrium-szulfát
ii. Nátrium-hidrogén-szulfát
E 515Kálium-szulfátok
i. Kálium-szulfát
ii. Kálium-hidrogén-szulfát
E 516Kalcium-szulfát
E 524Nátrium-hidroxid
E 525Kálium-hidroxid
E 526Kalcium-hidroxid
E 527Ammónium-hidroxid
E 528Magnézium-hidroxid
E 529Kalcium-oxid
E 530Magnézium-oxid
E 570Zsírsavak
E 574Glükonsav
E 575Glükon-delta-lakton
E 576Nátrium-glükonát
E 577Kálium-glükonát
E 578Kalcium-glükonát
E 640Glicin és nátriumsója
E 920L-cisztein (1)
E 938Argon*
E 939Hélium*
E 941Nitrogén*
E 942Dinitrogén-oxid*
E 948Oxigén*
E 949Hidrogén *
E 1103Invertáz
E 1200Polidextróz
E 1404Oxidált keményítő
E 1410Monokeményítő-foszfát
E 1412Dikeményítő-foszfát
E 1413Foszfatált-dikeményítő-foszfát
E 1414Acetilezett-dikeményítő-foszfát
E 1420Acetilezett-keményítő
E 1422Acetilezett-dikeményítő-adipát
E 1440Hidroxi-propil-keményítő
E 1442Hidroxi-propil-dikeményítő-foszfát
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát
E 1451Acetilált-oxidált-keményítő
(1) Csak lisztkezelő szerként használható.

II. MELLÉKLET

ÉLELMISZEREK, AMELYEKBEN AZ I. MELLÉKLETBEN EMLÍTETT ADALÉKANYAGOK MEGHATÁROZOTT MENNYISÉGBEN FELHASZNÁLHATÓK

SZÖVEG HIÁNYZIK

III. MELLÉKLET

FELTÉTELESEN ENGEDÉLYEZETT TARTÓSÍTÓSZEREK ÉS ANTIOXIDÁNSOK

A. RÉSZ

Szorbátok, benzoátok és p-hidroxi-benzoátok

SZÖVEG HIÁNYZIK

Megjegyzés

1. Valamennyi fent említett anyag mértékét szabad savban fejezték ki.

2. A táblázatban használt rövidítések a következőket jelentik:

- Sa + Ba: Sa és Ba egyedileg vagy keverten használva

- Sa + PHB: Sa és PHB egyedileg vagy keverten használva

- Sa + Ba + PHB: Sa, Ba és PHB egyedileg vagy keverten használva.

3. A megengedett legmagasabb felhasználhatósági mértékek a fogyasztásra kész, a gyártó utasításait követve elkészített élelmiszerekre vonatkoznak.

ÉlelmiszerMegengedett legmagasabb mérték (mg/kg vagy adott esetben mg/l)
SaBaPHBSa+Baa+PHBSa+Ba+PHB
Boralapú, ízesített italok, beleértve a 1601/91/EGK rendeletben szereplő termékeket200
Alkoholmentes ízesített italok (1)300150250 Sa +150 Ba
Folyékony tea-, gyümölcstea- és gyógynövénytea- koncentrátumok600
Nem erjesztett szőlőlé vallási (szentségi) célra2 000
A 822/87/EGK (2) rendeletben említett borok; alkoholmentes bor; gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentest is); Készített bor; almabor és körtebor (beleértve az alkoholmentest is)200
Sød… Saft vagy Sødet… Saft500200
Alkoholmentes sör kis méretű hordóban200
Mézsör200
15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszesitalok200200400
Ravioli és hasonló termékek töltelékei1 000
Alacsony cukortartalmú dzsemek, zselék, gyümölcsízek és más hasonló alacsony energiatartalmú vagy cukormentes termékek és más kenhető gyümölcskészítmények
Mermeladas
5001 000
Kandírozott, kristályosított és mázzal bevont gyümölcs és zöldség1 000
Szárított gyümölcs1 000
Frugtgrød és Rote Grütze1 000500
Gyümölcs- és zöldségkészítmények, beleértve a gyümölcsalapú szószokat, kivéve a püréket, habokat, befőtteket, salátákat és hasonló termékeket, üveges vagy konzerv kiszerelésben1 000
Zöldségek ecetben, sós lében vagy olajban (kivéve az olajbogyót)2 000
Burgonyagombóc és elősütött burgonyaszeletek2 000
Gnocchi1 000
Polenta200
Olajbogyók és olajbogyó-alapú termékek1 0005001 000
Kocsonyák főtt, füstölt vagy szárított húskészítmények bevonására
Pástétom
1 000
Szárított húskészítmények felületkezelésére szolgáló termékekquantum satis
Haltermék félkonzervek, beleértve a halikra termékeket2 000
Sózott, szárított hal200
Crangon crangon és Crangon vulgaris főzve6 000
Előcsomagolt, szeletelt sajt1 000
Nem érlelt sajt1 000
Ömlesztett sajt2 000
Rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt1 000
Nem hőkezelt, tejalapú desszertek300
Aludttej1 000
Folyékony tojás (fehérje, sárgája vagy egész tojás)5 000
Dehidratált, koncentrált, fagyasztott és gyorsfagyasztott tojástermékek1 000
Előcsomagolt, szeletelt kenyér és rozskenyér2 000
Részben sütött, előcsomagolt, kiskereskedelmi forgalomba szánt sütőipari termékek és csökkentett energiatartalmú, kiskereskedelmi forgalomba szánt kenyér2 000
Finom pékáruk, 0,65-nél nagyobb vízaktivitással2 000
Gabona- vagy burgonyaalapú snackek és bevont diófélék1 000
(max.300 PHB)
Híg tészták2 000
Édességek (csokoládé kivételével)1 500
(max.300 PHB)
Rágógumi1 500
Öntetek (palacsintaszirupok; turmix- és fagylaltszirupok; hasonló termékek)1 000
Zsír emulziók (a vaj kivételével) 60%, vagy ennél magasabb zsírtartalommal1 000
Zsír emulziók 60%-nál alacso-nyabb zsírtartalommal2 000
Emulgeált mártások 60 %, vagy ennél magasabb zsírtartalommal1 0005001 000
Emulgeált mártások 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal2 0001 0002 000
Nem emulgeált mártások1 000
Előkészített saláták1 500
Mustár1 000
Ízesítők és fűszerek1 000
Folyékony levesek és erőlevesek (a konzerveseket is beleértve)500
Aszpik100500
1999/21/EK irányelvben (5) meghatározott különleges orvosi célú diétás élelmiszerek szavak lépnek, kivéve a 89/398/EGK irányelvben (3) említett, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszereket – A teljes napi élelmiszerbevitel vagy egyszeri étkezések helyettesítésére irányuló testtömeg-szabályozó diétás élelmiszerek.1 500
… Mehu és Makeutettu
… Mehu
500200
Fehérjealapú húsok, halak, rákfélék és lábasfejűek és sajtok készítményei2 000
Dulce de membrillo1 000
Marmelada1 500
Ostkaka2 000
Pasha1 000
Semmelknödelteig2 000
Sajtok és sajtkészítmények (csak felületkezelés)quantum satis
Főtt cékla2 000
Kollagénalapú tisztított állati belek 0,6-nél magasabb vízaktivitássalquantum satis
Aromák1 500
Főtt rákfélék és puhatestűek1 0002 000
A 2002/46/EK irányelvben (4) meghatározott étrend-kiegészítők folyékony formában.2 000
(1) Ez nem vonatkozik a tejalapú italokra.
(2) HL L 84., 1987.3.27., 1. o.
(3) HL L 186., 1989.6.30., 27. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).
(5) A Bizottság 1999/21/EK irányelve (HL L 91., 1999.4.7., 29. o.).

B. RÉSZ

Kéndioxid és szulfitok

E-számNév
E 220Kéndioxid
E 221Nátrium-szulfit
E 222Nátrium-hidrogén-szulfit
E 223Nátrium-meta-biszulfit
E 224Kálium-meta-biszulfit
E 226Kalcium-szulfit
E 227Kalcium-hidrogén-szulfit
E 228Kálium-hidrogén-szulfit

Megjegyzés

1. A megengedett legmagasabb mértékeket SO2 mg/kg-ban vagy adott esetben mg/l-ben fejezik ki és azok az összes forrásból származó teljes mennyiségre vonatkoznak.

2. SO2-mentességet jelent a 10 mg/kg vagy 10 mg/l-nél nem magasabb SO2-tartalom.

ÉlelmiszerMegengedett legmagasabb mérték (mg/kg vagy adott esetben mg/l)
SO2-ben kifejezve
Burger meat, legalább 4% zöldség- és/vagy gabonatartalommal450
Breakfast sausages450
Longaniza fresca és Butifarra fresca450
„Gadida”-fajú, szárított, sózott hal200
Rákfélék és lábasfejűek:
— friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott150 (1)
— rákfélék, penaeidae, solenoceridae, aristaeidae család:
— 80 egységig150 (1)
— 80 és 120 egység között200 (1)
— 120 egység felett300 (1)
Rákfélék és lábasfejűek:
— főtt50 (1)
— főtt rákfélék, penaeidae, solenoceridae, aristaeidae család:
— 80 egységig135 (1)
— 80 és 120 egység között180 (1)
— 120 egység felett270 (1)
Száraz kekszek50
Keményítők (kivéve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerekben és a bébiételekben található keményítőket)50
Szágó30
Árpagyöngy30
Szárított burgonya400
Gabona- és burgonyaalapú snackek50
Hámozott burgonya50
Feldolgozott burgonyák (beleértve a fagyasztott és gyorsfagyasztott burgonyákat is)100
Burgonyagombóc100
Fehér zöldségek, szárítva400
Feldolgozott fehér zöldségek (beleértve a fagyasztott és gyorsfagyasztott fehér zöldségeket is)50
Szárított gyömbér150
Szárított paradicsom200
Torma800
Vöröshagyma, fokhagyma és mogyoróhagyma-krém300
Zöldségek és gyümölcsök ecetben, olajban vagy sós lében (kivéve az olajbogyót és a sárga paprikát)100
Sárgahúsú paprika sós lében500
Feldolgozott gombák (beleértve a fagyasztott gombákat is)50
Szárított gombák100
Szárított gyümölcsök
– sárgabarack, őszibarack, szőlő, szilva és füge2 000
– banán1 000
– alma és körte600
– egyéb (beleértve a héjas dióféléket is)500
Szárított kókuszdió50
Kandírozott, kristályos és mázzal Bevont gyümölcs, zöldség, angelikagyökér, citrusfélék héja100
A 79/693/EGK irányelv szerinti dzsemek, zselék (kivéve az extra dzsemet és az extra zselét), gyümölcsízek és más hasonló kenhető gyümölcskészítmények, beleértve az alacsony energiatartalmú termékeket50
Szulfitált gyümölccsel készült dzsemek, zselék és gyümölcsízek100
Gyümölcsalapú süteménytöltelékek100
Citruslé-alapú ízesítők200
Koncentrált szőlőlé házi borkészítésre2 000
Mostarda di frutta100
Zselézett gyümölcskivonat, a végső fogyasztónak eladásra kínált folyékony pektin800
Konzervált fehérhúsú cseresznye, rehidratált szárított gyümölcs és licsi100
Konzervált citromszeletek250
A 73/437/EGK irányelv szerinti cukor, kivéve a dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup10
Dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup20
Melasz és szörplé70
Egyéb cukrok40
Öntetek (palacsintaszirupok, turmix- és fagylaltszirupok; hasonló termékek)40
Narancs-, grapefruit-, alma- és ananászlé nagytételben a vendéglátó létesítmények számára50
Zöldcitrom- (lime-) és citromlé350
Gyümölcsalapú koncentrátumok legalább 2,5% árpával (barley water)350
Egyéb gyümölcslé vagy zúzottgyümölcs-alapú koncentrátumok; capilé groselha250
Gyümölcslét tartalmazó, alkoholmentes, ízesített italok20
(csak a koncentrátumból származó maradvány)
Alkoholmentes, aromásított italok, legalább 235 g/l glükózszirup-tartalommal50
Nem erjesztett szőlőlé vallási (szentségi) célra70
Glükózszirup-alapú édességek50
(csak a glükózszirupból származó maradvány)
Sör, beleértve az alacsony alkoholtartalmú és alkoholmentes sört20
Hordóban másodszor erjedt sör50
Boroka 822/87/EGK, a 4252/88/EGK, a 2332/92/EGK, a 1873/84/EGK rendeletek, valamint végrehajtási rendeleteinek megfelelően;
(pro memoria) az 1873/84/EGK rendelettel összhangban engedélyezett bizonyos olyan importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálata vagy értékesítése, amelyek a 337/79/EGK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokon eshettek át.
Alkoholmentes bor200
Készített bor260
Almabor, körtebor, gyümölcsbor, habzó gyümölcsbor (beleértve az alkoholmentes termékeket is)200
Mézsör, mézbor200
Erjesztett ecet170
Mustár, a dijoni mustár kivételével250
Dijoni mustár500
Zselatin50
Fehérjealapú hús-, hal- és rákféle-helyettesítő termékek200
Pácolt diók, mogyorók50
Vákuumcsomagolt csemegekukorica100
Egész körtéket tartalmazó lepárolt alkoholos italok50
Salsicha fresca450
Csemegeszőlő10
Friss licsi10 (ehető részekben mérve)
(1) Ehető részekben.

C. RÉSZ

Egyéb tartósítószerek

SZÖVEG HIÁNYZIK

E számNévÉlelmiszerAz előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség (NaNO2-ban kifejezve)Legmagasabb maradékszint (NaNO2-ban kifejezve)
E 249Kálium-nitrit ()Húskészítmények150 mg/kg
E 250Nátrium-nitrit ()Sterilezett húskészítmények (Fo > 3.00) ()100 mg/kg
Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.):
Wiltshire bacon (1.1.);
Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados)
toucinho fumado (1.2.);
és hasonló termékek
175 mg/kg
Wiltshire ham (1.1.);
és hasonló termékek
100 mg/kg
Rohschinken nassgepökelt (1.6);
és hasonló termékek
50 mg/kg
Cured tongue (1.3.)50 mg/kg
Szárazon pácolt húskészítmények (2.):
Dry cured bacon (2.1.);
és hasonló termékek
175 mg/kg
Dry cured ham (2.1.);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);
Presunto, presunto da pá és paio do lombo (2.3.);
és hasonló termékek
100 mg/kg
Rohschinken trockengepökelt (2.5.)
és hasonló termékek
50 mg/kg
Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.):
Vysočina
Selský salám
Turistický trvanlivý salám
Poličan
Herkules
Lovecký salám
Dunajská klobása
Paprikáš (3.5.);
és hasonló termékek
180 mg/kg
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1.);
és hasonló termékek
Jellied veal and brisket (3.2.)
50 mg/kg

E számNévÉlelmiszerAz előállítás során hozzáadható legnagyobb mennyiség (NaNO3-ban kifejezve)Legmagasabb maradékszint (NaNO3-ban kifejezve)
E 251
E 252
Nátrium-nitrát ()
Kálium-nitrát ()
Nem hőkezelt, száraz húskészítmények150 mg/kg
Hagyományos sós lében pácolt húskészítmények (1.):
Kylmäsavustettu poronliha;
Kallrökt renkött (1.4.);
300 mg/kg
Wiltshire bacon és Wiltshire ham (1.1.);
Entremeada, Entrecosto, Chispe, Orelheira e Cabeça (salgados) és
Toucinho fumado (1.2.);
Rohschinken nassgepökelt (1.6.);
és hasonló termékek
250 mg/kg
Bacon, Filet de bacon (1.5.);
és hasonló termékek
250 mg/kg hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül
Cured tongue (1.3.)10 mg/kg
Hagyományos és szárazon pácolt húskészítmények (2.):
Dry cured bacon és Dry cured ham (2.1.);
Jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina (2.2.);
250 mg/kg
Presunto, Presunto da Pá és Paio do Lombo (2.3.);
Rohschinken trockengepökelt (2.5.); és hasonló termékek
Jambon secs, jambons sel sec et autres pièces maturées séchées similaires (2.4.)250 mg/kg hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül
Egyéb hagyományosan pácolt húskészítmények (3.):
Rohwürste (Salami és Kantwurst) (3.3.);300 mg/kg (hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül)
Rohschinken, trocken-/nassgepökelt (3.1.);
és hasonló termékek
250 mg/kg
Salchichón y chorizo tradicionales de larga curación (3.4.);
Saucissons secs (3.6.);
és hasonló termékek
250 mg/kg
(hozzáadott E 249 vagy E 250 nélkül)
Jellied veal and brisket (3.2.);10 mg/kg
Kemény, félkemény és féllágy sajtok150 mg/kg a sajttejben vagy ennek megfelelő szint, amennyiben a hozzáadás a savó eltávolítását és a víz hozzáadását követően történik
Tejalapú sajtanalógok
Pácolt hering és ruszli500 mg/kg

(1) Amennyiben "élelmiszerhez történő felhasználásra" címkével van ellátva, a nitrit csak sóval vagy egy sóhelyettesítővel összekeverve értékesíthető.

(2) A 3-as Fo-érték egyenlő 3 percig 121 oC-on történő hevítéssel (az 1 000 konzervben lévő egy milliárdnyi baktériumspóra-mennyiség 1 spóra/1 000 konzerv szintre csökkentése).

(3) Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat nitrátokat, amely nitrátok a nitriteknek alacsony savtartalmú környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.

SZÖVEG HIÁNYZIK

D. RÉSZ

Más antioxidánsok

Megjegyzés

A táblázatban található * az arányosság szabályára utal: gallátok, TBHQ, BHA és BHT együttes alkalmazása esetén az egyedi szinteket arányosan kell csökkenteni.

SZÖVEG HIÁNYZIK

IV. MELLÉKLET

MÁS MEGENGEDETT ADALÉKANYAGOK

A megengedett legmagasabb felhasználhatósági mértékek a fogyasztásra kész, a gyártó utasításait követve elkészített élelmiszerekre vonatkoznak.

SZÖVEG HIÁNYZIK

V. MELLÉKLET

MEGENGEDETT HORDOZÓANYAGOK ÉS HORDOZÓ OLDÓSZEREK

Megjegyzés

E lista nem tartalmazza:

1. Az általánosan élelmiszernek tekintett anyagokat;

2. Az 1. cikk (5) bekezdésben említett anyagokat;

3. Azokat az anyagokat, amelyek elsősorban savanyító vagy savanyúságot szabályozó hatásúak, mint a citromsav és az ammónium-hidroxid.

SZÖVEG HIÁNYZIK

VI. MELLÉKLET

A CSECSEMŐK ÉS GYERMEK SZÁMÁRA KÉSZÜLT ÉLELMISZEREKBEN MEGENGEDETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

Megjegyzés

A csecsemők és kisgyermekek részére készült tápszerek és az feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek E 414-et (gumiarábikumot) és E 551-et (szilikon-dioxidot) tartalmazhatnak olyan tápanyag-készítmények hozzáadása következtében, amelyek legfeljebb 150 g/kg E 414-et és 10 g/kg E 551-et tartalmazhatnak, ugyancsak tartalmazhatnak E 421-et (mannitot), amelyet a B12 vitamin hordozójaként használnak (legalább 1 rész B12 vitamin kell 1 000rész mannithoz). A fogyasztásra kész termékben az E 414 maradványa legfeljebb 10 mg/kg lehet.

A csecsemők és kisgyermekek számára készült tápszerek és az feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek vitaminkészítmények vagy többszörösen telítetlen zsírsavkészítmények hozzáadása következtében tartalmazhatnak E 1450 keményítő nátrium-oktenil-szukcinátot. A fogyasztásra kész termékben a vitaminkészítményekből átvitt E 1450 nem lehet több 100 mg/kg-nál, a többszörösen telítetlen zsírsavkészítményekből átvitt E 1450 pedig 1 000 mg/kg-nál.

A csecsemők és a kisgyermekek részére készült tápszerek és az feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek tartalmazhatnak E 301-et (nátrium-L-aszkorbátot), amelyet QS szinten használnak a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó tápanyagkészítmények bevonataiban. A fogyasztásra kész termékben az E 301 maradványa legfeljebb 75 mg/l lehet.

A megengedett legmagasabb felhasználhatósági mértékek a fogyasztásra kész, a gyártó utasításait követve elkészített élelmiszerekre vonatkoznak.

1. RÉSZ

AZ EGÉSZSÉGES CSECSEMŐK ANYATEJ-HELYETTESÍTŐ TÁPSZEREIBEN MEGENGEDETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

Megjegyzés

1. Savanyított tej előállításhoz L(+)-tejsavat termelő, nem patogén mikrobákat lehet használni.

2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. RÉSZ

AZ EGÉSZSÉGES CSECSEMŐK ANYATEJ-KIEGÉSZÍTŐ TÁPSZEREIBEN ENGEDÉLYEZETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

Megjegyzés

1. Savanyított tej előállításához L(+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobákat lehet használni.

2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.

3. Ha az E 407, az E 410 és az E 412 anyagból egynél többet használnak fel egy tápszerhez, mindegyik anyag megengedett legmagasabb mértéke a másik anyag (anyagok) felhasználásának arányában csökken.

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. RÉSZ

AZ EGÉSZSÉGES CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA FELDOLGOZOTTGABONA-ALAPÚ ÉLELMISZEREK ÉS BÉBIÉTELEK MEGENGEDETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. Rész

AZ 1999/21/EK IRÁNYELV ( 22 ) MEGHATÁROZÁSA SZERINTI, A CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK SZÁMÁRA SPECIÁLIS GYÓGYÁSZATI CÉLOKRA SZÁNT ÉLELMISZEREKBEN MEGENGEDETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK

A VI. melléklet 1-3. részeinek táblázatait kell alkalmazni.

E-számNévMegengedett legmagasabb mértékKülönleges feltételek
E 401Nátrium-alginát1 g/lNégyhónapos kortól, jóváhagyott összetételű, anyagcserezavarok és általában mesterséges táplálás esetén szükséges speciális élelmezési termékekben
E 405Propan-1, 2-diol-alginát200 mg/l12 hónapos kortól, olyan kisgyermekek speciális étrendjében, akiknél tehéntej-érzékenység vagy veleszületett anyagcsere-rendellenesség áll fenn
E 410Szentjánoskenyér-liszt10 g/lSzületéstől kezdve, a gyomori-nyelőcsövi visszaáramlás csökkentésére
E 412Guargumi10 g/lSzületéstől kezdve, olyan folyékony tápszerekben, amelyek a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek megfelelő hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaznak
E 415Xantángumi1,2 g/lSzületéstől kezdve, olyan betegek számára készülő aminosav- vagy peptidalapú termékekben, akiknek a gyomor-bél traktus elégtelen működéséből, hibás fehérjeabszorpcióból vagy veleszületett anyagcsere rendellenességekből eredő problémái vannak
E 440Pektinek10 g/lSzületéstől kezdve, a gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz10 g/l vagy kgSzületéstől kezdve, anyagcserezavarok miatti gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben
E 471Zsírsav mono- és digliceridjei5 g/lSzületéstől kezdve, speciális, elsősorban fehérjementes étrend esetén
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei7,5 g/l por formájában értékesítveSzületéstől
9 g/l folyadék formájában értékesítve
E 473Zsírsavak szacharóz észterei120 mg/lHidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékek
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát20 g/lAnyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben

( 1 ) HL C 206, 1992.8.13. 12. o. és HL C 189., 1993.7.13., 11. o.

( 2 ) HL C 108, 1993.4.19., 26. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1993. május 26-i véleménye (HL C 176, 1993.6.28., 117. o.), megerősítve 1993.12.2., (HL C 342, 1993.12.20.), a Tanács 1994. március 10-i közös álláspontja (HL C 172, 1994.6.24., 4 o.) és az Európa Parlament 1994. november 16-i határozata (HL C 341., 1994.12.5.).

( 4 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 5 ) HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

( 6 ) HL 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 3600/92/EGK rendelettel (HL L 366., 1992.12.15.10. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

( 8 ) HL 12., 1964.1.27., 161/64. o.

( 9 ) HL 157., 1970.7.18., 31. o.

( 10 ) HL L 189., 1974.7.12., 1. o.

( 11 ) HL L 255., 1983.9.15., 1. o.

( 12 ) HL L 229., 1980.8.30., 11. o. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.

( 13 ) HL L 221., 1974.8.12., 10. o.

( 14 ) HL L 229., 1980.8.30., 1. o.

( 15 ) HL L 356., 1973.12.27., 71. o.

( 16 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 17 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 18 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

( 19 ) Amennyiben "élelmiszerhez történő felhasználásra" címkével van ellátva, a nitrit csak sóval vagy egy sóhelyettesítővel összekeverve értékesíthető.

( 20 ) A 3-as Fo-érték egyenlő 3 percig 121 oC-on történő hevítéssel (az 1 000 konzervben lévő egy milliárdnyi baktériumspóra-mennyiség 1 spóra/1 000 konzerv szintre csökkentése).

( 21 ) Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat nitrátokat, amely nitrátok a nitriteknek alacsony savtartalmú környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.

( 22 ) A Bizottság 1999. március 25-i 1999/21/EK irányelve a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről (HL L 91., 1999.4.7., 29. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0002 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0002&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0002-20060815 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0002-20060815&locale=hu

Tartalomjegyzék