31996L0077[1]

A Bizottság 96/77/EK irányelve (1996. december 2.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 96/77/EK IRÁNYELVE

(1996. december 2.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 1 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel szükséges a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében tisztasági követelmények megállapítása;

mivel szükséges a legutóbb a 86/604/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett tartósítószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1965. január 26-i 65/66/EGK tanácsi irányelvben ( 5 ) felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel szükséges a 82/712/EGK irányelvvel ( 6 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználható antioxidánsokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1978. július 25-i 78/664/EGK tanácsi irányelvben ( 7 ) felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel a 65/66/EGK és a 78/664/EGK irányelvet ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni;

mivel figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) által megszerkesztett Codex Alimentariusban az adalékanyagok vonatkozásában megállapított előírásokat és analitikai módszereket;

mivel ha az élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelésében szereplő vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat értékelésre be kell nyújtani az élelmiszerügyi tudományos bizottsághoz azon célból, hogy az teljes körű értékelést végezzen, különös hangsúlyt fektetve a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 65/66/EGK, a 78/663/EGK és a 78/664/EGK irányelvben megállapított tisztasági követelmények helyébe az 1. cikkben meghatározott tisztasági követelmények lépnek.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. július 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Azon az 1997. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 170 (i) KALCIUM-KARBONÁT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/45/EK irányelv ( 8 ) mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 353 META-BORKŐSAV

SzinonimákDi-borkősav
Meghatározás
Kémiai névMeta-borkősav
ÖsszegképletC4H6O6
TartalomLegalább 99,5 %
LeírásKristályos vagy por állagú, fehér vagy sárgás színű. Nagyon folyósodó, enyhén karamelles illatú
Azonosítás
A.Vízben és etanolban nagyon jól oldódik
B.Az anyag 1 és 10 mg közötti mintáját kell 2 ml koncentrált kénsavval és 2 csepp szulfo-rezorcinol reagenssel együtt egy kémcsőbe helyezni. 150 °C-ra hevítve élénk lila szín jelenik meg
Tisztaság
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 354 KALCIUM-TARTARÁT

SzinonimákL-kalcium-tartarát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-L(+)- 2,3-dihidroxi-butándioát-dihidrát
ÖsszegképletC4H4CaO6. 2H2O
Molekulatömeg224,18
TartalomLegalább 98,0 %
LeírásFinom kristályos por, fehér vagy pisztkosfehér színű
Azonosítás
A. Vízben kis mértékben oldódik. Oldhatósága körülbelül 0,01 g/100 ml víz (20 °C-on). Etanolban nehezen oldódik. Dietil-éterben kis mértékben oldódik. Savakban oldódik
B. Fajlagos forgatóképesség [α]20D+ 7,0 o és + 7,4 o között (0,1 % 1N HCl oldatban)
C. 5 %-os szuszpenzió pH-értéke6,0 és 9,0 között
Tisztaság
Szulfátok (mint H2SO4)Legfeljebb 1 g/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 356 NÁTRIUM-ADIPÁT

Meghatározás
Kémiai névNátrium-adipát
EINECS231–293–5
ÖsszegképletC6H8Na2O4
Molekulatömeg190,11
TartalomLegalább 99,0 % (szárazanyagra vonatkoztatva)
LeírásFehér szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány151 °C – 152 oC (adipinsavra nézve)
B. OldhatóságKb. 50 g/100 ml víz (20 °C-on)
C. Pozitív nátrium-teszt
Tisztaság
VízLegfeljebb 3 % (Karl Fischer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 357 KÁLIUM-ADIPÁT

Meghatározás
Kémiai névKálium-adipát
EINECS242–838–1
ÖsszegképletC6H8K2O4
Molekulatömeg222,32
TartalomLegalább 99,0 % (szárazanyagra vonatkoztatva)
LeírásFehér szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Olvadáspont-tartomány151 °C – 152 oC (adipinsavra nézve)
B. OldhatóságKb. 60 g/100 ml víz (20 °C-on)
C. Pozitív kálium-teszt
Tisztaság
VízLegfeljebb 3 % (Karl Fischer)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 420(i) SZORBIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv ( 9 ) mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 420(ii) SZORBITSZIRUP

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 421 MANNIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 425(i) KONJAC GUMI

MeghatározásA Konjac gumi vízben oldódó hidrokolloid, amelyet a Konjac lisztből vizes extrakcióval nyertek. A Konjac liszt az Amorphophallus konjac évelő növény gyökeréből előállított tisztítatlan nyers termék. A Konjac gumi fő összetevője a vízben oldódó, nagy molekulatömegű poliszacharid, a glükomannán, ami D-mannóz és D-glükóz egységekből áll, 1,6:1,0 molarányban, β(1-4) glikozidos kötésekkel összekapcsolva. Rövidebb oldalláncok β(1-3) glikozidos kötésekkel kapcsolódnak, és véletlenszerűen előfordulnak acetil-csoportok körülbelül 9-19 cukoregység: 1 csoport arányban
MolekulatömegA fő összetevő, a glükomannán átlagos molekulatömege 200 000 és 2 000 000 között van
TartalomLegalább 75 % szénhidrát
LeírásFehértől a krémszínűn át a világosbarnáig változó színű por
Azonosítás
A. OldhatóságForró vagy hideg vízben diszpergálódik, nagy viszkozitású, 4,0 és 7,0 közötti pH- értékű oldatot képez
B. Gélképződés4 ml nátrium-borát oldatot kell egy kémcsőben a minta 1 %-os oldatához hozzáadni, és erőteljesen meg kell rázni. Gél alakul ki
C. Hőstabil gélképződésA mintából 2 %-os oldatot kell készíteni úgy, hogy azt folyamatos rázogatás mellett 30 percig forrásban levő vízfürdőben kell hevíteni, majd az oldatot szobahőmérsékletűre le kell hűteni. A 30 g 2 %-os oldat elkészítéséhez felhasznált minta minden grammjához 1 ml 10 %-os kálium-karbonátot kell szobahőmérsékleten a teljesen hidratált mintához adni. A keveréket vízfürdőben 85 °C-ra kell hevíteni és így kell rázogatás nélkül 2 órán keresztül tartani. Ilyen körülmények között a hőmérsékletre nézve stabil gél alakul ki
D. Viszkozitás (1 %-os oldat)25 °C-on legalább 3 kg m-1 s-1
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 12 % (105 °C, 5 óra)
KeményítőLegfeljebb 3 %
FehérjeLegfeljebb 3 % (N × 5,7)
A nitrogéntartalmat Kjeldahl-módszerrel kell meghatározni. A minta százalékos nitrogéntartalma 5,7-del megszorozva adja a minta százalékos fehérjetartalmát
Éterben oldódó anyagLegfeljebb 0,1 %
Összes hamuLegfeljebb 0,5 % (800 °C, 3-4 óra)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg
Salmonella spp.Nincs jelen 12,5 g-ban
E. coliNincs jelen 5 g-ban

E 425(ii) KONJAC GLÜKOMANNÁN

MeghatározásA Konjac glükomannán vízben oldódó hidrokolloid, amelyet Konjac lisztből víztartalmú etanollal történő mosással nyernek. A Konjac liszt az Amorphophallus konjac évelő növény gumójából előállított tisztítatlan nyers termék. Fő összetevője a vízben oldódó, nagy molekulatömegű poliszacharid, a glükomannán, ami, 1,6:1,0 moláris arányban, β(1-4) glikozidos kötésekkel összekapcsolt D-mannóz és D-glükóz egységekből áll, minden 50. vagy 60. egységnél elágazással. Körülbelül minden 19. cukormaradék acetilált
Molakulatömeg500 000-2 000 000
TartalomÖsszes élelmi rost: legalább 95 %, szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva
LeírásA fehértől az enyhén barnáig változó, finom részecskeméretű, könnyen folyó és szagtalan por
Azonosítás
A. OldhatóságForró vagy hideg vízben diszpergálható, nagy viszkozitású, 5,0 és 7,0 közötti pH-értékű oldatot képez. Az oldhatóságot növeli a hő és a mechanikus rázás
B. Hőstabil gélképződésA mintából 2 %-os oldatot kell készíteni úgy, hogy azt folyamatos rázogatás mellett 30 percig forrásban levő vízfürdőben kell hevíteni, majd az oldatot szobahőmérsékletűre le kell hűteni. A 30 g 2 %-os oldat elkészítéséhez felhasznált minta minden grammjához 1 ml 10 %-os kálium-karbonátot kell szobahőmérsékleten a teljesen hidratált mintához adni. A keveréket vízfürdőben 85 °C-ra kell hevíteni és így kell rázogatás nélkül 2 órán keresztül tartani. Ilyen körülmények között a hőmérsékletre nézve stabil gél alakul ki
C. Viszkozitás (1 %-os oldat)25 °C-on legalább 20 kg m-1 s-1
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8 % (105 °C, 3 óra)
KeményítőLegfeljebb 1 %
FehérjeLegfeljebb 1,5 % (N × 5,7)
A nitrogéntartalmat Kjeldahl-módszerrel kell meghatározni. A minta százalékos nitrogéntartalma 5,7-del megszorozva adja a minta százalékos fehérjetartalmát
Éterben oldódó anyagLegfeljebb 0,5 %
Szulfit (mint SO2)Legfeljebb 4 mg/kg
KloridLegfeljebb 0,02 %
50 % alkoholban oldódó anyagLegfeljebb 2,0 %
Összes hamuLegfeljebb 2,0 % (800 °C, 3-4 óra)
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Salmonella spp.Nincs jelen 12,5 g-ban
E. coliNincs jelen 5 g-ban

E 426 SZÓJA-HEMICELLULÓZ
Szinonimák
MeghatározásA szója-hemicellulóz finomított, vízben oldódó poliszacharid, melyet a szójarost természetes törzséből nyernek forró vizes extrakció segítségével.
Kémiai névVízben oldódó szója-poliszcharidok
Vízben oldódó szójarost
TartalomLegalább 74 % szénhidrát
LeírásFolyékony, porlasztásos szárítással előállított fehér por.
Azonosítás
A. OldhatóságForró és hideg vízben oldódik gélképződés nélkül
1 %-os oldat pH-értéke5,5 ± 1,5
B. 10 %-os oldat viszkozitásaLegfeljebb 200 mPa.s
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 7 % (105 °C, 4 óra)
FehérjeLegfeljebb 14 %
Összes hamuLegfeljebb 9,5 % (600 °C, 4 óra)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 1 mg/kg
Normál csíraszámLegfeljebb 3 000 kolónia/gramm
Élesztő és penészgombákLegfeljebb 100 kolónia/gramm
E. ColiNegatív 10 g-ban

E 504(ii) MAGNÉZIUM-HIDROXID-KARBONÁT

SzinonimákMagnézium-hidrogén-karbonát, magnézium-szubkarbonát (könnyű vagy nehéz), hidratált bázikus magnézium-karbonát, magnézium-karbonát-hidroxid
Meghatározás
Kémiai névHidratált magnézium-karbonát-hidroxid
EINECS235–192–7
Összegképlet4MgCO3Mg(OH)25H2O
Molekulatömeg485
TartalomLegalább 40,0 % és legfeljebb 45,0 % Mg, MgO-ban kifejezve
LeírásKönnyű, fehér, éghető halmaz vagy nehéz, fehér por
Azonosítás
A. Pozitív magnézium- és karbonátteszt
B. OldhatóságVízben gyakorlatilag nem oldódik. Etanolban nem oldódik
Tisztaság
Savban nem oldódó anyagLegfeljebb 0,05 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 1,0 %
KalciumLegfeljebb 1,0 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 553b ZSÍRKŐ

SzinonimákTalkum
MeghatározásA vizes magnézium-szilikát természetesen előforduló formája, amely változó arányú kapcsolódó ásványokat tartalmaz, mint amilyen az alfa-kvarc, a kalcit, a klorit, a dolomit, a magnezit és a flogopit
Kémiai névMagnézium-hidrogén-metaszilikát
EINECS238–877–9
ÖsszegképletMg3(Si4O10)(OH)2
Molekulatömeg379,22
LeírásVilágos, homogén, fehér vagy majdnem fehér por, zsíros tapintású
Azonosítás
A. Infravörös elnyelésJellegzetes csúcsok 3 677, 1 018 és 669 cm–1-nél
B. RöntgendiffrakcióCsúcsok a 9,34 / 4,66 / 3,12 Å-nál
C. OldhatóságVízben és etanolban nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 °C, 1 óra)
Savban oldódó anyagLegfeljebb 6 %
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 0,2 %
Savban oldódó vasNem meghatározható
ArzénLegfeljebb 10 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 554 NÁTRIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákNátrium-szilikoaluminát, nátrium-aluminoszilikát, alumínium-nátrium-szilikát
Meghatározás
Kémiai névNátrium-alumínium-szilikát
TartalomSzárazanyagra vonatkoztatva:
— legalább 66,0 %, és legfeljebb 88,0 % SiO2-ban kifejezve
— legalább 5,0 % és legfeljebb 15,0 % Al2O3-ban kifejezve
LeírásFinom fehér, amorf por vagy gömböcskék
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-, alumínium- és szilikát-teszt
B. 5 %-os szuszpenzió pH-értéke6,5 és 11,5 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 8,0 % (105 °C, 2 óra)
Hevítési veszteségLegalább 5,0 % és legfeljebb 11,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 000 °C, tömegállandóságig)
NátriumLegalább 5 % és legfeljebb 8,5 % (Na2O-ban kifejezve), szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 555 KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákCsillámpala, máriaüveg
MeghatározásA természetes csillámpala főleg kálium-alumínium-szilikátból (muszkovitból) áll
EINECS310–127–6
Kémiai névKálium-alumínium-szilikát
ÖsszegképletKAl2[AlSi3O10](OH)2
Molekulatömeg398
TartalomLegalább 98 %
LeírásA világos szürkétől a fehérig változó kristályos lemezkék vagy por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, hígított savakban, valamint alkáli és szerves oldószerekben nem oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (105 °C, 2 óra)
AntimonLegfeljebb 20 mg/kg
CinkLegfeljebb 25 mg/kg
BáriumLegfeljebb 25 mg/kg
KrómLegfeljebb 100 mg/kg
RézLegfeljebb 25 mg/kg
NikkelLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg
KadmiumLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg

E 556 KALCIUM-ALUMÍNIUM-SZILIKÁT

SzinonimákKalcium-aluminoszilikát, kalcium-szilikoaluminát, alumínium-kalcium-szilikát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-alumínium-szilikát
TartalomSzárazanyagra vonatkoztatva:
— legalább 44,0 %, és legfeljebb 50,0 % SiO2-ban kifejezve
— legalább 3,0 % és legfeljebb 5,0 % Al2O3-ban kifejezve
— legalább 32,0 % és legfeljebb 38 % CaO-ban kifejezve
LeírásFinom, fehér, könnyen folyó por
Azonosítás
A. Pozitív kalcium-, alumínium- és szilikátteszt
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 10,0 % (105 °C, 2 óra)
Hevítési veszteségLegalább 14,0 % és legfeljebb 18,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva (1 000 °C, tömegállandóság)
FluoridLegfeljebb 50 mg/kg
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 10 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 558 BENTONIT

MeghatározásA bentonit természetes agyag, amely nagy arányban tartalmaz montmorillonitot, egy természetes módon hidratált alumínium-szilikátot, amelyben néhány alumínium- és szilíciumatomot természetes úton más atom, magnézium vagy vas helyettesít. A kalcium- és nátrium-ionokat az ásványi rétegek közé fogták be. A bentonitnak négy gyakori típusa van: természetes nátrium-bentonit, természetes kalcium-bentonit, nátriumaktivált bentonit és savaktivált bentonit.
EINECS215–108–5
Összegképlet(Al, Mg)8(Si4O10)4(OH)8. 12 H2O
Molekulatömeg819
TartalomA montmorillonittartalom legalább 80 %
LeírásNagyon finom, sárgás vagy szürkés fehér por vagy szemcsék. A bentonit szerkezete lehetővé teszi a víz felszívását a szerkezetébe és külső felületére (duzzadási tulajdonságok)
Azonosítás
A. Metilénkékteszt
B. RöntgendiffrakcióJellegzetes csúcsok a 12,5/15 Å
C. Infravörös abszorpcióCsúcsok 428/470/530/1 110–1 020/3 750-3 400 cm– 1-nél
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 15 % (105 °C, 2 óra)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 20 mg/kg

E 559 ALUMÍNIUM-SZILIKÁT (KAOLIN)
SzinonimákKaolin, könnyű vagy nehéz
MeghatározásA vizes alumínium-szilikát (kaolin) tisztított, fehér mintázóanyag, kaolinitből, kálium-alumínium-szilikátból, földpátból és kvarcból álló agyag. A feldolgozáskor nem szabad kalcinációt végezni. Az alumínium-szilikát előállításakor használt nyers kaolintartalmú agyag dioxintartalma nem veszélyeztetheti az emberi egészséget, és alkalmasnak kell lennie emberi fogyasztásra.
EINECS215-286-4 (kaolinit)
ÖsszegképletAl2Si2O5(OH)4 (kaolinit)
Molekulatömeg264
TartalomLegalább 90 % (a szilikát és az aluminát összege, hevítés után)
Silica (SiO2) 45 % és 55 % között
Aluminát (Al2O3) 30 % és 39 % között
LeírásFinom, fehér vagy szürkésfehér, zsíros por. A kaolin a kaolinitpelyhek halmazaiból vagy az önálló hatszögletű pelyhek véletlenszerűen orientált laza halmazaiból áll.
Azonosítás
A. Pozitív aluminát- és szilikátteszt
B. RöntgendiffrakcióJellegzetes csúcsok: 7,18/3,58/2,38/1,78 Å
C. Infravörös abszorpcióCsúcsok: 3 700 és 3 620 cm–1
Tisztaság
Hevítési veszteség10 % és 14 % között (1 000 °C, tömegállandóságig)
Vízben oldódó anyagLegfeljebb 0,3 %
Savban oldódó anyagLegfeljebb 2 %
VasLegfeljebb 5 %
Kálium-oxid (K2O)Legfeljebb 5 %
SzénLegfeljebb 0,5 %
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg
HiganyLegfeljebb 1 mg/kg

E 620 GLUTAMINSAV

SzinonimákL-glutaminsav, L-a-amino-glutársav
Meghatározás
Kémiai névL-glutaminsav, L-2-amino-pentán-disav
EINECS200–293–7
ÖsszegképletC5H9NO4
Molekulatömeg147,13
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
B. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 31,5o és + 32,2o között
[10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
C. A telített oldat pH-értéke3,0 és 3,5 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,2 % (80 °C, 3 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 621 MONONÁTRIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákNátrium-glutamát, MSG (a „monosodium glutamate”/„mononátrium-glutamát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai névMononátrium-L-glutamát-monohidrát
EINECS205–538–1
ÖsszegképletC5H8NaNO4. H2O
Molekulatömeg187,13
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív nátrium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 24,8 o és + 25,3 o között
[10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. Az 5 %-os oldat pH-értéke6,7 és 7,2 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (98 °C, 5 óra)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 622 MONOKÁLIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákKálium-glutamát, MPG (a „monopotassium glutamate”/„monokálium-glutamát” elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó)
Meghatározás
Kémiai névMonokálium-L-glutamát-monohidrát
EINECS243–094–0
ÖsszegképletC5H8KNO4. H2O
Molekulatömeg203,24
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kálium-teszt
B. Pozitív glutaminsav-teszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 22,5 o és + 24,0 o között
(10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben)
D. A telített oldat pH-értéke6,7 és 7,3 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,2 % (80 °C, 5 óra)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E623 KALCIUM-DIGLUTAMÁT

SzinonimákKalcium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonokalcium-di-L-glutamát
EINECS242–905–5
ÖsszegképletC10H16CaN2O8. x H2O (x = 0, 1, 2 vagy 4)
Molekulatömeg332,32 (szárazanyag)
TartalomLegalább 98,0 % és legfeljebb 102,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív kalciumteszt
B. Pozitív glutaminsavteszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 27,4 ° és + 29,2 ° között (kalcium-diglutamátra x = 4-gyel)
[10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
Tisztaság
VízLegfeljebb 19,0 % (x = 4 kalcium-diglutamátra nézve) (Karl Fischer)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 624 MONOAMMÓMIUM-GLUTAMÁT

SzinonimákAmmónium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonoammónium-L-glutamát-monohidrát
EINECS231–447–1
ÖsszegképletC5H12N2O4. H2O
Molekulatömeg182,18
TartalomLegalább 99,0 % és legfeljebb 101,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, gyakorlatilag szagtalan kristályok vagy kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ammóniumteszt
B. Pozitív glutaminsavteszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 25,4 o és + 26,4 o között
[10 %-os oldat (szárazanyag) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. Az 5 %-os oldat pH-értéke6,0 és 7,0 között
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 % (50 °C, 4 óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 625 MAGNÉZIUM-DIGLUTAMÁT

SzinonimákMagnézium-glutamát
Meghatározás
Kémiai névMonomagnézium-di-L-glutamát-tetrahidrát
EINECS242–413–0
ÖsszegképletC10H16MgN2O8. 4H2O
Molekulatömeg388,62
TartalomLegalább 95,0 % és legfeljebb 105,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér vagy piszkosfehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív magnéziumteszt
B. Pozitív glutaminsavteszt vékonyréteg-kromatográfiával
C. Fajlagos forgatóképesség [α]D20+ 23,8 ° és + 24,4 ° között
[10 %-os oldat (szárazanyagra) 2N HCl-ban, 200 mm-es csőben]
D. A 10 %-os oldat pH-értéke6,4 és 7,5 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 24 % (Karl Fischer)
KloridLegfeljebb 0,2 %
Pirrolidon-karboxilsavLegfeljebb 0,2 %
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 626 GUANILSAV

SzinonimákGuanilsav
Meghatározás
Kémiai névGuanozin-5'– monofoszforsav
EINECS201–598–8
ÖsszegképletC10H14N5O8P
Molekulatömeg363,22
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz- és szerves foszfátteszt
B. A 0,25 %-os oldat pH-értéke1,5 és 2,5 között
C. Spektrometria:a 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 256 nm-nél van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1,5 % (120 °C, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 627 DINÁTRIUM-GUANILÁT

SzinonimákNátrium-guanilát, nátrium-5'– guanilát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-guanozin-5'-monofoszfát
EINECS221–849–5
ÖsszegképletC10H12N5Na2O8P. x H2O (x = kb. 7)
Molekulatömeg407,19 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és nátrium-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 256 nm-nél van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 25 % (120 °C, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 628 DIKÁLIUM-GUANILÁT

SzinonimákKálium-guanilát, kálium-5'-guanilát
Meghatározás
Kémiai névDikálium-guanozin-5'- monofoszfát
EINECS226–914–1
ÖsszegképletC10H12K2N5O8P
Molekulatömeg439,40
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok, vagy fehér kristályos por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és káliumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 256 nm-nél van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 5 % (120 °C, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 629 KALCIUM-GUANILÁT

SzinonimákKalcium-5'-guanilát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-guanozin-5'-monofoszfát
ÖsszegképletC10H12CaN5O8P. nH2O
Molekulatömeg401,20 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér vagy piszkosfehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, szerves foszfát- és kalciumteszt
B. A 0,05 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,0 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 256 nm-nél van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 23,0 % (120 °C, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 630 INOZINSAV

Szinonimák5-inozinsav
Meghatározás
Kémiai névInozin-5'-monofoszforsav
EINECS205–045–1
ÖsszegképletC10H13N4O8P
Molekulatömeg348,21
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfátteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke1,0 és 2,0 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 250 nm-nél van
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 3,0 % (120 °C, 4 óra)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 631 DINÁTRIUM-INOZINÁT

SzinonimákNátrium-inozinát, nátrium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névDinátrium-inozin-5'-monofoszfát
EINECS225–146–4
ÖsszegképletC10H11N4Na2O8P. H2O
Molekulatömeg392,17 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és nátriumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 250 nm-nél van
Tisztaság
VízLegfeljebb 28,5 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 632 DIKÁLIUM-INOZINÁT

SzinonimákKálium-inozinát, kálium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névDikálium-inozin-5'-monofoszfát
EINECS243–652–3
ÖsszegképletC10H11K2 N4O8P
Molekulatömeg424,39
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kálium-teszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,5 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 250 nm-nél van
Tisztaság
VízLegfeljebb 10,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 633 KALCIUM-INOZINÁT

SzinonimákKalcium-5'-inozinát
Meghatározás
Kémiai névKalcium-inozin-5'-monofoszfát
ÖsszegképletC10H11CaN4O8P. nH2O
Molekulatömeg386,19 (szárazanyag)
TartalomLegalább 97,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, színtelen vagy fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kalciumteszt
B. Az 0,05 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,0 között
C. Spektrometria:A 20 mg/l-es oldat maximális elnyelése 0,01N HCl-ben 250 nm-nél van
Tisztaság
VízLegfeljebb 23,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 634 KALCIUM-5'- RIBONUKLEOTID

Meghatározás
Kémiai névA kalcium-5'-ribonukleotid alapvetően a kalcium-inozin-5'-monofoszfát és a kalcium-guanozin-5'-monofoszfát keveréke
ÖsszegképletC10H11N4CaO8P. nH2O és
C10H12N5CaO8P. nH2O
TartalomA két fő összetevő tartalma együttesen legalább 97,0 %, külön-külön pedig legalább 47 % és legfeljebb 53 %, minden esetben szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér vagy majdnem fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és kalciumteszt
B. A 0,05 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,0 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 23,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 635 DINÁTRIUM-5'- RIBONUKLEOTID

SzinonimákNátrium-5'-ribonukleotid
Meghatározás
Kémiai névA dinátrium-5'-ribonukleotid alapvetően a dinátrium-inozin-5'-monofoszfát és a dinátrium-guanozin-5'-monofoszfát keveréke
ÖsszegképletC10H11N4O8P. nH2O és
C10H12N5Na2O8P. nH2O
TartalomA két fő összetevő tartalma együttesen legalább 97,0 %, külön-külön pedig legalább 47 % és legfeljebb 53 %, minden esetben szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér vagy majdnem fehér kristályok vagy por
Azonosítás
A. Pozitív ribóz-, és szerves foszfát- és nátriumteszt
B. Az 5 %-os oldat pH-értéke7,0 és 8,5 között
Tisztaság
VízLegfeljebb 26,0 % (Karl Fischer)
Egyéb nukleotidokVékonyréteg-kromatográfiával nem kimutatható
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 905 MIKROKRISTÁLYOS VIASZ

SZÖVEG HIÁNYZIK

E 907 HIDROGÉNEZETT POLI-1-DECÉN

SzinonimákHidrogénezett poli-dec-1-én
Hidrogénezett poli-alfa-olefin
Meghatározás
Kémiai névC10n H20n + 2,ahol n = 3-6
Molekulatömeg560 (átlag)
TartalomLegalább 98,5 % hidrogénezett poli-1-decén, a következő oligomer eloszlásban:
C30: 13-37 %
C40: 35-70 %
C50: 9-25 %
C60: 1-7 %
LeírásSzíntelen, szagtalan, viszkózus folyadék.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nem oldódik; etanolban enyhén oldódik, toluolban oldódik.
B. ÉgésFényes lánggal és paraffinszerű jellegzetes szaggal ég.
Tisztaság
Viszkozitás5,7 . 10-6 és 6,1 . 10-6 m2s-1 között 100 °C fokon.
Vegyületek legfeljebb 30 szénatomszámmalLegfeljebb 1,5 %
Könnyen karbonizálható anyagokForrásban lévő vízben 10 percig történő rázás után, egy kénsavas cső, amely 5 gramm hidrogénezett poli-1-decén mintát tartalmaz, nem sötétebb egy nagyon halvány szalmaszínnél
NikkelLegfeljebb 1 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg

E 912 MONTÁNSAV-ÉSZTEREK

MeghatározásMontánsavak és/vagy -észterek etilén-glikollal és/vagy 1,3-butándiollal és/vagy glicerollal
Kémiai névMontánsav-észterek
LeírásA majdnem fehértől a sárgáig terjedő színű pelyhek, por, szemcsék vagy golyócskák
Azonosítás
A. Sűrűség (20 °C-on)0,98 és 1,05 között
B. Olvadáspont77 °C-nál magasabb
Tisztaság
Sav értékLegfeljebb 40
GlicerolLegfeljebb 1 % (gázkromatográfiával)
Egyéb poliolokLegfeljebb 1 % (gázkromatográfiával)
Egyéb viasztípusokNem kimutatható (differenciált pásztázó kalorimetriával és/vagy infravörös spektroszkópiával)
ArzénLegfeljebb 2 mg/kg
KrómLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 914 OXIDÁLT POLIETILÉN-VIASZ

MeghatározásA polietilén kis mértékű oxidációjának poláris reakciótermékei
Kémiai névOxidált polietilén
LeírásMajdnem fehér pelyhek, por, szemcsék vagy golyócskák
Azonosítás
A. Sűrűség (20 °C-on)0,92 és 1,05 között
B. Olvadáspont95 °C-nál magasabb
Tisztaság
SavértékLegfeljebb 70
Viszkozitás 120 °C-onLegalább 8,1. 10–5 m2s–1
Egyéb viasztípusokNem kimutatható (differenciált pásztázó kalorimetriával és/vagy infravörös spektroszkópiával)
OxigénLegfeljebb 9,5 %
KrómLegfeljebb 5 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg

E 950 ACESZULFÁM-K

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 951 ASZPARTÁM

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 953 IZOMALT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 957 TAUMATIN

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 959 NEOHESZPERIDIN DIHIDRO-KALKON

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 965(i) MALTIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 965(ii) MALTITSZIRUP

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 966 LAKTIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 967 XILIT

Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló 95/31/EK irányelv mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg.

E 1517 GLICERIL-DIACETÁT

SZINONIMÁKDiacetin
MeghatározásA gliceril-diacetát túlnyomó részben a glicerin 1,2- és 1,3-diacetátjainak keverékéből áll, elenyésző mono- és triésztermennyiségekkel.
Kémiai névGliceril-diacetát
1,2,3-propanetriol diacetát
KépletC7H12O5
Molekulatömeg176,17
TartalomLegalább 94 %
LeírásVilágos, színtelen, higroszkópikus, kissé olajos folyadék, enyhén zsíros szaggal
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik. Etanolban keverhető.
B. Pozitív glicerol- és acetátteszt
C. Fajsúlyd20 20: 1,175-1,195
D. Forráspont259 és 261 °C között
Tisztaság
Összes hamuLegfeljebb 0,02 %
SavasságLegfeljebb 0,4 % (ecetsavként)
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

E 1519 BENZIL-ALKOHOL

SzinonimákFenil-karbinol
Fenilmetil-alkohol
Benzol-metanol
Alfa-hidroxitoluol
Meghatározás
Kémiai névBenzil-alkohol
Fenilmetanol
KépletC7H8O
Molekulatömeg108,14
TartalomLegalább 98 %
LeírásSzíntelen, tiszta folyadék gyenge, aromás szaggal.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, etanolban és éterben oldódik.
B. Refrakciós indexnD20 1,538-1,541
C. Fajsúlyd25 25: 1,042-1,047
D. Pozitív peroxidteszt
Tisztaság
Desztillációs pontLegalább 95 % v/v desztilálása 202 és 208 °C között
SavszámLegfeljebb 0,5
AldehidekLegfeljebb 0,2 % v/v (benzaldehidként)
ÓlomLegfeljebb 5 mg/kg

( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 2 ) HL L 237., 1994.9.10., 1. o.

( 3 ) HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

( 4 ) HL 22., 1965.2.9., 373. o.

( 5 ) HL L 352., 1986.12.13., 45. o.

( 6 ) HL L 223., 1978.8.14., 30. o.

( 7 ) HL L 297., 1982.10.23., 31. o.

( 8 ) HL L 226., 1995.9.22, 13. o.

( 9 ) HL L 178., 1995.7.28., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0077&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0077-20061229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0077-20061229&locale=hu

Tartalomjegyzék