Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

32006L0097[1]

A Tanács 2006/97/EK irányelve ( 2006. november 20. ) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/97/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére (1), és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára, és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 92/13/EGK (2), a 2004/17/EK (3) és a 2004/18/EK (4) irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 92/13/EGK, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL L 157., 2005.6.21., 11.o.

(2) HL L 76., 1992.3.23., 14. o.

(3) HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(4) HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

MELLÉKLET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

KÖZBESZERZÉS

1. 31992 L 0013: A Tanács 1992. február 25-i 92/13/EGK irányelve a vízügyi, energiaipari, fuvarozási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 76., 1992.3.23., 14. o.), az alábbi módosításokkal: A melléklet a következőkkel egészül ki: "BULGÁRIA Агенция по обществени поръчки (Közbeszerzési Hivatal) ROMÁNIA Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (Nemzeti Közbeszerzési Szabályozási és Ellenőrzési Hatóság)".

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

2. 32004 L 0017: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17/EK irányelve a vízügyi, energiaipari, szállítási és postai ágazatokban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.), az alábbi jogszabályokkal módosítva:

- 32004 R 1874: a Bizottság 2004.10.28-i 1874/2004/EK rendelete (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.),

- 32005 L 0051: a Bizottság 2005.9.7-i 2005/51/EK irányelve (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.),

- 32005 R 2083: a Bizottság 2005.12.19-i 2083/2005/EK rendelete (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.).

a) Az "AJÁNLATKÉRŐK A GÁZ- ÉS HŐENERGIA-SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN" című I. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Лица, които притежават лицензия за производство или пренос на топлинна енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003)) (A hő előállítására vagy szállítására engedéllyel rendelkező ajánlatkérők, az energiáról szóló törvény 39. cikkének (1) bekezdése szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 107. számában, 2003.12.9.)).

- АЕЦ Козлодуй - ЕАД.

- Брикел - ЕАД.

- Девен АД.

- ТЕЦ »Марица 3« - АД.

- Топлофикация Бургас - ЕАД.

- Топлофикация Варна - ЕАД.

- Топлофикация Велико Търново - ЕАД.

- Топлофикация Враца - ЕАД.

- Топлофикация Габрово - ЕАД.

- Топлофикация Казанлък - ЕАД.

- Топлофикация Ловеч - ЕАД.

- Топлофикация Перник - ЕАД.

- Топлофикация Пловдив - Север ЕАД.

- Топлофикация Плевен - ЕАД.

- Топлофикация Правец - ЕАД.

- Топлофикация Разград - ЕАД.

- Топлофикация Русе - ЕАД.

- Топлофикация Самоков - ЕАД.

- Топлофикация Сливен - ЕАД.

- Топлофикация София - ЕАД.

- Топлофикация Шумен - ЕАД.

- Топлофикация Ямбол ЕАД.

- Лица, които притежават лицензия за пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (A gáz szállítására, elosztására, közüzemi ellátásra vagy közüzemi szolgáltatásra engedéllyel rendelkező ajánlatkérők, az energiáról szóló törvény 39. cikke (1) bekezdése szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 107. számában, 2003.12.9.)).

- Булгаргаз - ЕАД.

- Балкангаз 2000 АД.

- Варнагаз АД.

- Велбъждгаз АД.

- Газинженеринг - ООД.

- Газоснабдяване Асеновград АД.

- Газоснабдяване Бургас ЕАД.

- Газоснабдяване Враца ЕАД.

- Газоснабдяване Нова Загора АД.

- Газоснабдяване Нови Пазар АД.

- Газоснабдяване Попово АД.

- Газоснабдяване Първомай АД.

- Газоснабдяване Разград АД.

- Газоснабдяване Русе ЕАД.

- Газоснабдяване Стара Загора ООД.

- Добруджа газ АД.

- Каварна газ ООД.

- Камено-газ ЕООД.

- Кнежа газ ООД.

- Кожухгаз АД.

- Комекес АД.

- Ловечгаз 96 АД.

- Монтанагаз АД.

- Овергаз Инк. АД.

- Павгаз АД.

- Плевенгаз АД.

- Правецгаз 1 АД.

- Примагаз АД.

- Раховецгаз 96 АД.

- Севлиевогаз -2000 - АД.

- Софиягаз ЕАД.

- Хебросгаз АД.

- Централ газ АД.

- Черноморска технологична компания АД.

- Ямболгаз 92 АД.",

- »Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz - SA Mediaş«.

- »Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale - Distrigaz Sud - SA Bucureşti«.

- »Societatea Naţională de Distribuţie a Gazelor Naturale - Distrigaz Nord - SA Bucureşti«.

- »Societăţi de distribuţie locală (Empresas locales de distribución).«";

b) Az "AJÁNLATKÉRŐK A VILLAMOSENERGIA-ELŐÁLLÍTÁSI, -SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN" című II. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Лица, които притежават лицензия за производство, пренос, разпределение, обществена доставка или обществено снабдяване с електрическа енергия в съответствие с чл.39, ал.1 на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) (A villamos energia előállítására, szállítására, elosztására, közüzemi ellátására vagy közüzemi szolgáltatására engedéllyel rendelkező ajánlatkérők, az energiáról szóló törvény 39. cikke (1) bekezdése szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 107. számában, 2003.12.9)).,

- АЕЦ Козлодуй - ЕАД.

- Брикел - ЕАД.

- Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

- Девен АД.

- ЕЙ И ЕС - 3С Марица Изток 1.

- Електроразпределение Варна - ЕАД.

- Електроразпределение Горна Оряховица - ЕАД.

- Електроразпределение Плевен - ЕАД.

- Електроразпределение Пловдив - ЕАД.

- Електроразпределение София Област - ЕАД.

- Електроразпределение Стара Загора - ЕАД.

- Електроразпределение Столично - ЕАД.

- Енергийна компания Марица Изток III - АД.

- Енерго-про България - АД.

- ЕРП Златни пясъци АД.

- Златни пясъци-сервиз АД.

- НЕК ЕАД.

- Петрол АД.

- Руно-Казанлък АД.

- Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

- Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

- Слънчев бряг АД.

- ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД.

- ТЕЦ - Варна ЕАД.

- ТЕЦ »Марица 3« - АД.

- ТЕЦ Марица Изток 2 - ЕАД.

- Топлофикация Габрово - ЕАД.

- Топлофикация Казанлък - ЕАД.

- Топлофикация Перник - ЕАД.

- Топлофикация Плевен - ЕАД.

- Топлофикация Пловдив - Север ЕАД.

- Топлофикация Русе - ЕАД.

- Топлофикация Сливен - ЕАД.

- Топлофикация София - ЕАД.

- Топлофикация Шумен - ЕАД.",

- »Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - SA Bucureşti«

- »Societatea Naţională Nuclearelectrica - SA«

- »Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA«

- »S.C. Electrocentrale Deva SA«

- »S.C. Electrocentrale Bucureşti SA«

- »S.C. Electrocentrale Galaţi SA«

- »S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA«

- »Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari«

- »Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni«

- »Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova«

- »Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica - SA Bucureşti«

- »Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica - SA Bucureşti«:

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica BANAT« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica DOBROGEA« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica MOLDOVA« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica MUNTENIA SUD« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica MUNTENIA NORD« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica OLTENIA« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica TRANSILVANIA SUD« SA

- S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a energiei electrice »Electrica TRANSILVANIA NORD«»SA«";

c) Az "AJÁNLATKÉRŐK AZ IVÓVÍZ-ELŐÁLLÍTÁSI, -SZÁLLÍTÁSI, ILLETVE -ELOSZTÁSI ÁGAZATBAN" című III. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- »В И К - Батак« - ЕООД, Батак

- »В и К - Белово« - ЕООД, Белово

- »Водоснабдяване и канализация Берковица« - ЕООД, Берковица

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Благоевград

- »В и К - Бебреш« - ЕООД, Ботевград

- »Инфрастрой« - ЕООД, Брацигово

- »Водоснабдяване« - ЕООД, Брезник

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕАД, Бургас

- »Бързийска вода« - ЕООД, Бързия

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Варна

- »ВиК-Златни пясъци« - ООД, Варна

- »Водоснабдяване и канализация Йовковци« - ООД, Велико Търново

- »Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг« - ЕООД, Велинград

- »ВИК« - ЕООД, Видин

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Враца

- »В И К« - ООД, Габрово

- »В И К« - ООД, Димитровград

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Добрич

- »Водоснабдяване и канализация - Дупница« - ЕООД, Дупница

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Исперих

- »В И К - Кресна« - ЕООД, Кресна

- »Меден кладенец« - ЕООД, Кубрат

- »ВИК« - ООД, Кърджали

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Кюстендил

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Ловеч

- »В и К - Стримон« - ЕООД, Микрево

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Монтана

- »Водоснабдяване и канализация - П« - ЕООД, Панагюрище

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Перник

- »В И К« - ЕООД, Петрич

- »Водоснабдяване, канализация и строителство« - ЕООД, Пещера

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Плевен

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Пловдив

- »Водоснабдяване-Дунав« - ЕООД, Разград

- »ВКТВ« - ЕООД, Ракитово

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Русе

- »УВЕКС« - ЕООД, Сандански

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕАД, Свищов

- »Бяла« - ЕООД, Севлиево

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Силистра

- »В и К« - ООД, Сливен

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Смолян

- »Софийска вода« - АД, София

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, София

- »Стамболово« - ЕООД, Стамболово

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Стара Загора

- »Водоснабдяване и канализация-С« - ЕООД, Стрелча

- »Водоснабдяване и канализация - Тетевен« - ЕООД, Тетевен

- »В и К - Стенето« - ЕООД, Троян

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Търговище

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Хасково

- »Водоснабдяване и канализация« - ООД, Шумен

- »Водоснабдяване и канализация« - ЕООД, Ямбол"

- Departamente ale autorităţilor locale şi companii care produc, transportă şi distribuie apă (ivóvíz előállításával, szállításával és elosztásával foglalkozó önkormányzatok és vállalatok szervezeti egységei)";

d) Az "AJÁNLATKÉRŐK A VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN" című IV. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Национална компания »Железопътна инфраструктура«

- »Български държавни железници« ЕАД

- »Българска Железопътна Компания« АД

- »Булмаркет - ДМ« ООД",

- Societatea Naţională Căile Ferate Române - SNCFR S.A.,

- Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători »CFR - Călători«";

e) Az "AJÁNLATKÉRŐK A VÁROSI VASÚTI SZOLGÁLTATÁSOK, VILLAMOSSAL, TROLIBUSSZAL VAGY AUTÓBUSSZAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN" című V. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- »Метрополитен« ЕАД София,

- »Столичен електротранспорт« ЕАД София,

- »Столичен автотранспорт« ЕАД, София,

- »Бургасбус« ЕООД, Бургас,

- »Градски транспорт« ЕАД, Варна,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Враца,

- »Общински пътнически транспорт« ЕООД, Габрово,

- »Автобусен транспорт« ЕООД, Добрич,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Добрич,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Пазарджик,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Перник,

- »Автобусни превози« ЕАД, Плевен,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Плевен,

- »Градски транспорт Пловдив« ЕАД, Пловдив,

- »Градски транспорт« ЕООД, Русе,

- »Пътнически превози« ЕАД, Сливен,

- »Автобусни превози« ЕООД, Стара Загора,

- »Тролейбусен транспорт« ЕООД, Хасково,",

- SC Transport cu Metroul Bucureşti »METROREX« SA,

- Regii autonome locale de transport urban de călători (helyi független üzemeltetők a városi személyszállításban)";

f) Az "AJÁNLATKÉRŐK A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁGAZATÁBAN" című VI. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- »Български пощи« ЕАД",

- Compania Naţională »Poşta Română SA«";

g) Az "AJÁNLATKÉRŐK AZ OLAJ-, ILLETVE GÁZFELTÁRÁS ÉS -KITERMELÉS ÁGAZATÁBAN" című VII. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Лица, извършващи търсене, проучване или добив на нефт или природен газ в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23., 1999.3.12.) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Olaj vagy gáz feltárásával és bányászatával foglalkozó ajánlatkérők az ércekről és ásványkincsekről szóló törvény (kihirdetve az Állami Közlöny 92. számában, 1995.10.17.) vagy a koncesszióról szóló törvény szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 92. számában, 1995.10.17.)),

- »Аншуц България« - ЕООД, София,

- »Петреко-България« - ЕООД, София,

- »Проучване и добив на нефт и газ« - АД, София,

- »Мерлоуз Рисорсиз« - ООД, Люксембург,

- »Петреко САРЛ«, Люксембург,

- »ОМВ (България) Извънтериториално проучване« - ООД, Виена, Австрия,

- »Джей Кей Екс България Лимитид« - Лондон, Англия,

- »Рамко България Лимитид« - Абърдийн, Шотландия,

- »Болкан Експлорърс (България) Лимитид« - Дъблин, Ирландия,

- ОАО »Башкиргеология«, Уфа, Руска федерация,

- Си Би Ем Енерджи Лимитид - Хюстън, Тексас, САЩ,

- »Винтидж Петролеум България, Инк.« - Кайманови острови.",

- »Societatea Naţională a Petrolului Petrom SA Bucureşti«,

- »Societatea Naţională Romgaz SA Mediaş«.";

h) Az "AJÁNLATKÉRŐK A SZÉN ÉS EGYÉB SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK FELTÁRÁSÁNAK ÉS KITERMELÉSÉNEK ÁGAZATAIBAN" című VIII. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Лица, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива в съответствие със Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23., 1999.3.12.) или Закона за концесиите (обн., ДВ, бр.92/17.10.1995) (Szén vagy más szilárd tüzelőanyagok feltárásával és bányászatával foglalkozó ajánlatkérők az ércekről és ásványkincsekről szóló törvény (kihirdetve az Állami Közlöny 92. számában, 1995.10.17.) vagy a koncesszióról szóló törvény szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 92. számában, 1995.10.17.)),

- »Балкан МК« - ЕООД,

- »Въглища Перник« - ООД,

- »Елшица-99« - АД,

- »Карбон Инвест« - ООД,

- »Каусто-голд« - АД,

- »Мес Ко ММ5« - ЕООД,

- »Мина Балкан - 2000« - АД,

- »Мина Бели брег« - АД,

- »Мина Открит въгледобив« - ЕАД,

- »Мина Пирин« - ЕАД,

- »Мина Станянци« - АД,

- »Мина Черно море - Бургас« - ЕАД,

- »Мина Чукурово« - АД,

- »Мини Бобов дол« - ЕАД,

- »Мини Марица-изток« - ЕАД,

- »Рекоул« - АД,

- »Руен Холдинг« - АД,

- »Фундаментал« - ЕООД",

- Compania Naţională a Huilei - SA Petroşani

- Societatea Naţională a Lignitului Oltenia - SA

- Societatea Naţională a Cărbunelui - SA Ploieşti

- Societatea Comercială Minieră »Banat-Anina« SA

- Compania Naţională a Uraniului SA Bucureşti

- Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele";

i) Az "AJÁNLATKÉRŐK A TENGERI VAGY BELVÍZI KIKÖTŐI, ILLETVE EGYÉB TERMINÁLLÉTESÍTMÉNYEK TERÉN" című IX. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- ДП »Пристанищна инфраструктура«

- Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (A Bolgár Köztársaság tengeri térségeiről, belvízi hajózási útvonalairól és kikötőiről szóló törvény (kihirdetve az Állami Közlöny 12. számában, 2000.2.11.) 103a. cikkéhez tartozó 1. mellékletben felsorolt, különleges vagy kizárólagos jog alapján, nemzeti jelentőségű tömegközlekedés céljából kikötőket vagy azok részeit használó jogalanyok)

- »Пристанище Варна« ЕАД

- »Порт Балчик« АД

- »БМ Порт« АД

- »Пристанище Бургас« ЕАД

- »Пристанищен комплекс - Русе« ЕАД

- »Пристанищен комплекс - Лом« ЕАД

- »Пристанище Видин« ЕООД

- Лицата, които по силата на специални или изключителни права осъществяват експлоатация на цяло или част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103а на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000) (A Bolgár Köztársaság tengeri térségeiről, belvízi hajózási útvonalairól és kikötőiről szóló törvény (kihirdetve az Állami Közlöny 12. számában, 2000.2.11.) 103a. cikkéhez tartozó 2. mellékletben felsorolt, különleges vagy kizárólagos jog alapján, regionális jelentőségű tömegközlekedés céljából kikötőket vagy azok részeit használó jogalanyok)

- »Фиш Порт« АД

- Кораборемонтен завод »Порт - Бургас« АД

- »Либърти металс груп« АД

- »Трансстрой - Бургас« АД

- »Одесос ПБМ« АД

- »Поддържане чистотата на морските води« АД

- »Поларис 8« ООД

- »Лесил« АД

- »Ромпетрол - България« АД

- »Булмаркет - ДМ« ООД

- »Свободна зона - Русе« ЕАД

- »Дунавски драгажен флот« - АД

- »Свилоза« АД

- »ТЕЦ Свилоза« АД

- НЕК ЕАД - клон »АЕЦ - Белене«

- »Нафтекс Петрол« ЕООД

- »Фериботен комплекс« АД

- »Дунавски драгажен флот Дуним« АД

- »Екопетролиум« ООД

- СО МАТ АД - клон Видин

- »Свободна зона - Видин« ЕАД

- »Дунавски драгажен флот Видин«

- »Дунав турс« АД",

- Compania Naţională »Administraţia Porturilor Maritime« SA Constanţa

- Compania Naţională »Administraţia Canalelor Navigabile SA«

- Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale »RADIONAV« SA

- Regia Autonomă »Administraţia Fluvială a Dunării de Jos«

- Compania Naţională »Administraţia Porturilor Dunării Maritime«

- Compania Naţională »Administraţia Porturilor Dunării Fluviale« SA

- Agenţia Română de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN

- Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele";

j) Az "AJÁNLATKÉRŐK A REPÜLŐTÉRI LÉTESÍTMÉNYEK TERÉN" című X. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "Bulgária és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "Románia

- Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация« (»Polgári Repülési Igazgatás« Főigazgatóság)

- ДП »Ръководство на въздушното движение«

- Летищни оператори на граждански летища за обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 на Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972) (A polgári repülésről szóló törvény (kihirdetve az Állami Közlöny 94. számában, 1972.12.1.) 43. cikkének (3) bekezdése értelmében a Miniszterek Tanácsa által meghatározott, közhasznú polgári repülőtereket használó repülőtér-üzemeltetők)

- »Летище София« ЕАД

- »Летище Варна« ЕАД

- »Летище Бургас« ЕАД

- »Летище Пловдив« ЕАД

- »Летище Русе« ЕООД

- »Летище Горна Оряховица« ЕАД",

- Compania Naţională »Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti« - SA

- Societatea Naţională »Aeroportul Internaţional Bucureşti - Băneasa« - SA

- Societatea Naţională »Aeroportul Internaţional Constanţa« - SA

- Societatea Naţională »Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia« - SA

- Regia Autonomă »Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA«

- Regia Autonomă »Autoritatea Aeronautică Civilă Română«

- Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

- Regia Autonomă Aeroportul Arad

- Regia Autonomă Aeroportul Bacău

- Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

- Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş

- Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

- Regia Autonomă Aeroportul Craiova

- Regia Autonomă Aeroportul Iaşi

- Regia Autonomă Aeroportul Oradea

- Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

- Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

- Regia Autonomă Aeroportul Suceava

- Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş

- Regia Autonomă Aeroportul Tulcea".

3. 32004 L 0018: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelve az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.), az alábbi jogszabályokkal módosítva:

- 32004 R 1874: a Bizottság 2004.10.28-i 1874/2004/EK rendelete (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.),

- 32005 L 0051: a Bizottság 2005.9.7-i 2005/51/EK irányelve (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.),

- 32005 L 0075: az Európai Parlament és a Tanács 2005.11.16-i 2005/75/EK irányelve (HL L 323., 2005.12.9., 55. o.),

- 32005 R 2083: a Bizottság 2005.12.19-i 2083/2005/EK rendelete (HL L 333., 2005.12.20., 28. o.).

a) A "AZ 1. CIKK (9) BEKEZDÉSÉNEK MÁSODIK ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KÖZJOGI INTÉZMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYKATEGÓRIÁK JEGYZÉKE" című III. melléklet a következőkkel egészül ki: "XXVI - BULGÁRIA Intézmények Intézménycsoportok XXVII - ROMÁNIA Intézmények: Intézménycsoportok:

- Икономически и социален съвет (Economic and Social Council)

- Национален осигурителен институт (National Social Security Institute)

- Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund)

- Български червен кръст (Bulgarian Red Cross)

- Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences)

- Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science)

- Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation)

- Българско национално радио (Bulgarian National Radio)

- Българска национална телевизия (Bulgarian National Television)

- Държавни предприятия по смисъла на чл.62, ал.3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991) (Állami vállalkozások a kereskedelmi törvény 62. cikke (3) bekezdése értelmében (kihirdetve az Állami Közlöny 48. számában, 1991.6.18.)).

- Национална компания »Железопътна инфраструктура«

- ДП »Пристанищна инфраструктура«

- ДП »Ръководство на въздушното движение«

- ДП »Строителство и възстановяване«

- ДП »Транспортно строителство и възстановяване«

- ДП »Съобщително строителство и възстановяване«

- ДП »Радиоактивни отпадъци«

- ДП »Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда«

- ДП »Български спортен тотализатор«

- ДП »Държавна парично-предметна лотария«

- ДП »Кабиюк«, Шумен

- Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations)

- Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл.13 на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995) (A felsőoktatásról szóló törvény 13. cikke értelmében alapított állami egyetemek (kihirdetve az Állami Közlöny 112. számában, 1995.12.27.)).

- Аграрен университет - Пловдив (Agricultural University - Plovdiv)

- Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts - Plovdiv)

- Великотърновски университет »Св. св. Кирил и Методий« (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo)

- Висше военноморско училище »Н. Й. Вапцаров« - Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy - Varna)

- Висше строително училище »Любен Каравелов« - София (Civil Engineering Higher School »Lyuben Karavelov« - Sofia)

- Висше транспортно училище »Тодор Каблешков« - София (Higher School of Transport »Todor Kableshkov« - Sofia)

- Военна академия »Г. С. Раковски« - София (Military Academy »G. S. Rakovski« - Sofia)

- Държавна музикална академия »Проф. Панчо Владигеров« - София (State Academy of Music »Prof. Pancho Vladigerov« - Sofia)

- Икономически университет - Варна (University of Economics - Varna)

- Колеж по телекомуникации и пощи - София (College of Telecommunications and Posts - Sofia)

- Лесотехнически университет - София (University of Forestry - Sofia)

- Медицински университет »Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов« - Варна (Medical University »Prof. D-r Paraskev Stoyanov« - Varna)

- Медицински университет - Плевен (Medical University - Pleven)

- Медицински университет - Пловдив (Medical University - Plovdiv)

- Медицински университет - София (Medical University - Sofia)

- Минно-геоложки университет »Св. Иван Рилски« - София (University of Mining and Geology »St. Ivan Rilski« - Sofia)

- Национален военен университет »Васил Левски« - Велико Търново (National Military University »Vasil Levski« - Veliko Tarnovo)

- Национална академия за театрално и филмово изкуство »Кръстьо Сарафов« - София (National Academy of Theatre and Film Arts »Krasyo Sarafov« - Sofia)

- Национална спортна академия »Васил Левски« - София (National Sports Academy »Vasil Levski« - Sofia)

- Национална художествена академия - София (National Academy of Arts - Sofia)

- Пловдивски университет »Паисий Хилендарски« (Plovdiv University »Paisiy Hilendarski«)

- Русенски университет »Ангел Кънчев« (Ruse University »Angel Kanchev«)

- Софийски университет »Св. Климент Охридски« (Sofia University »St. Kliment Ohridski«)

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies - Sofia)

- Стопанска академия »Д. А. Ценов« - Свищов (Academy of Economics »D. A. Tsenov« - Svishtov)

- Технически университет - Варна (Technical University - Varna)

- Технически университет - Габрово (Technical University - Gabrovo)

- Технически университет - София (Technical University - Sofia)

- Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University - Stara Zagora)

- Университет »Проф. д-р Асен Златаров« - Бургас (University »Prof. D-r Asen Zlatarov« - Burgas)

- Университет за национално и световно стопанство - София (University of National and World Economy - Sofia)

- Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia)

- Университет по хранителни технологии - Пловдив (University of Food Technologies - Plovdiv)

- Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy - Sofia)

- Шуменски университет »Епископ Константин Преславски« (Shumen University »Konstantin Preslavski«)

- Югозападен университет »Неофит Рилски« - Благоевград (South-West University »Neofit Rilski« - Blagoevgrad)

- Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999) (Kulturális intézmények a kultúra védelméről és fejlődéséről szóló törvény értelmében (kihirdetve az Állami Közlöny 50. számában, 1999.6.1.)).

- Народна библиотека »Св. св. Кирил и Методий« (National Library St. Cyril and St. Methodius)

- Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library)

- Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library)

- Национален фонд »Култура« (National Culture Fund)

- Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture)

- Театри (Theatres)

- Опери, филхармонии и ансамбли (Operas, philharmonic orchestras, ensembles)

- Музеи и галерии (Museums and galleries)

- Училища по изкуствата и културата (Art and culture schools)

- Български културни институти в чужбина (Bulgarian cultural institutes abroad)

- Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Az orvosi intézményekről szóló törvény 3. cikke (1) bekezdésében említett állami vagy önkormányzati orvosi intézmények (kihirdetve az Állami Közlöny 62. számában, 1999.7.9.)).

- Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999) (Az egészségügyi intézményekről szóló törvény 5. cikke (1) bekezdésében említett egészségügyi intézmények (kihirdetve az Állami Közlöny 62. számában, 1999.7.9.)).

- Домове за медико-социални грижи за деца (Medical and social care institutions for children)

- Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Medical institutions for inpatient psychiatric care)

- Центрове за спешна медицинска помощ (Centres for emergency medical care)

- Центрове за трансфузионна хематология (Centres for transfusion haematology)

- Болница »Лозенец« (Hospital »Lozenets«)

- Военномедицинска академия (Military Medical Academy)

- Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute under the Ministry of the Interior)

- Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions under the Ministry of Justice)

- Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions under the Ministry of Transport)

- Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81., 2000.10.6.), които отговарят на условията по §1, т.1 на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004) (Közérdekű szükségletek kielégítése céljából alapított nem kereskedelmi jellegű jogi személyek a nem kereskedelmi jellegű jogi személyekről szóló törvény szerint (kihirdetve az Állami Közlöny 81. számában, 2000.10.6.), amelyek a közbeszerzési törvény 1. §, 1. tétele feltételeinek megfelelnek (kihirdetve az Állami Közlöny 28. számában, 2004.4.6.)).

1. Academia Română (Romanian Academy)

2. Biblioteca Naţională (National Library)

3. Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute)

4. Institutul European din România (European Institute of Romania)

5. Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory)

6. Agenţia Naţională »Socrates« (National Agency »Socrates«)

7. Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) (UNESCO European Centre for Higher Education)

8. Comisia Naţională a României pentru UNESCO (National Romanian Commission for UNESCO)

9. Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Broadcasting Company)

10. Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company)

11. Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radiocommunication Company)

12. Oficiul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Office)

13. Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematographic Creation)

14. Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive)

15. Oficiul Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă (National Office for Documentation and Art Exhibition)

16. Corul Naţional de Cameră »Madrigal« (National Chamber Choir Madrigal)

17. Inspectoratul muzicilor militare (Institute of Military Music)

18. Palatul Naţional al Copiilor (National Children's Palace)

19. Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate (National Office for Scholarships Abroad)

20. Agenţia Socială a Studenţilor (Social Agency of Students)

21. Comitetul Olimpic Român (Romanian Olympic Committee)

22. Centrul Român pentru Promovarea Cooperării Europene în Domeniul Tineretului (EUROTIN) (Romanian Agency for European Youth Cooperation)

23. Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Tineret (INFOTIN) (Youth Information and Counselling Centre)

24. Centrul de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret (CSCPT) (Youth Studies and Research Centre)

25. Centrul de Cercetări pentru Probleme de Sport (CCPS) (Centre for Sport Research)

26. Societatea Naţională de Cruce Roşie (Romanian National Red Cross Society)

27. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combatting Discrimination)

28. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries' Problems)

29. Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults)

30. Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing)

31. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Rights)

32. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance)

33. Inspecţia Muncii (Labour Inspection)

34. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems)

35. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations)

36. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (National Agency for Agricultural Counselling)

37. Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zootechnic Reproduction)

38. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine)

39. Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor (Central Laboratory for Seeds Quality Control)

40. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicines)

41. Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health)

42. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health)

43. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration)

44. Banca de Resurse Genetice Vegetale (Genetical Vegetal Resources Bank)

45. Institutul Diplomatic Roman (Romanian Diplomatic Institute)

46. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves)

47. Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programmes)

48. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances)

49. Agenţia Naţională de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons)

50. Agenţia Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (National Agency for Environment Radioactivity Surveillance)

51. Administraţia Rezervaţiei Biosferei »Delta Dunării« Tulcea (Administration of Natural Biosphere Reservation-»Danube Delta« - Tulcea)

52. Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration)

53. Administraţia Naţională Apele Române (Romanian Waters National Administration)

54. Administratia Nationala de Meteorologie (National Administration of Meteorology)

55. Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling)

56. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control)

57. Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (National Agency for Science, Technology and Innovation)

58. Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică (National Agency for Communication and Informatics)

59. Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (General Inspectorate for Communication and Information Technology)

60. Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii (Office for Administration and Operation of the Data Communication Infrastructure)

61. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment)

62. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel engaged in Naval Transport)

63. Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation)

64. Societatea de Servicii de Management Feroviar SMF SA (Society for Railway Management Services)

65. Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA (Society for Railway Assets Administration)

66. Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register)

67. Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency)

68. Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation)

69. Aeroclubul României (Romanian Aeroclub)

70. Centrul de pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for the Staff in Industry Busteni)

71. Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre of Foreign Trade)

72. Centrul de Formare şi Management pentru Comerţ Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucureşti)

73. Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare (Research Agency for Military Technics and Technology)

74. Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization)

75. Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association)

76. Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis)

77. Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics)

78. Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council)

79. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities)

80. Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council)

81. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (Office of State Participation and Privatisation in Industry)

82. Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains)

83. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office)

84. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery)

85. Oficiul National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combatting Money Laundering)

86. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Securitate Archives)

87. Avocatul Poporului (People's Attorney)

88. Autoritatea Electorala Permanenta (Permanent Electoral Authority)

89. Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration)

90. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records)

91. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks)

92. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Office for Author Rights)

93. Oficiul Naţional pentru Protejarea Patrimoniului (National Office for Patrimony Protection)

94. Agentia Nationala Antidrog (National Antidrug Agency)

95. Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology)

96. Inspecţia de Stat în Construcţii (State Inspection in Construction)

97. Compania Naţională de Investiţii (Natonal Company for Investements)

98. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads)

99. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (National Agency for the Land Register and Real Estate Advertising)

100. Direcţia topografică militară (Department of Military Topography)

101. Administratia Nationala a Îmbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements)

102. Garda Financiară (Financial Guard)

103. Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment)

104. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise)

105. Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy)

106. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor (National Institute for Magistrates' Professional Training)

107. Institutul Naţional de Criminologie (National Institute of Criminology)

108. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate (Training Centre for Court Clerks and Other Auxiliary Specialised Personnel)

109. Direcţia Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries)

110. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (National Register Office of State Secret Information)

111. Autoritatea Nationala a Vămilor (National Customs Authority)

112. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Constanţa-Sud«)

113. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Brăila« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Brăila«)

114. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Galaţi« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Galaţi«)

115. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Sulina« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Sulina«)

116. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Giurgiu« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Giurgiu«)

117. Regia Autonomă »Administraţia Zonei Libere Curtici« (Autonomous Public Service Undertaking »Free Zone Administration Curtici«)

118. Banca Naţională a României (National Bank of Romania)

119. Regia Autonomă »Monetăria Statului« (Autonomous Public Service Undertaking »State Mint of Romania«)

120. Regia Autonomă »Imprimeria Băncii Naţionale« (Autonomous Public Service Undertaking »Printing House of the National Bank«)

121. Regia Autonomă»Imprimeria Naţională« (Autonomous Public Service Undertaking »National Printing House«)

122. Regia Autonomă »Monitorul Oficial« (Autonomous Public Service Undertaking »Official Gazette«)

123. Regia Autonomă »Rasirom« (Autonomous Public Service Undertaking »Rasirom«)

124. Regia Autonomă »Unifarm« Bucureşti (Autonomous Public Service Undertaking »Unifarm« Bucureşti)

125. Regia Autonomă »România Film« (Autonomous Public Service Undertaking»Romania Film«)

126. Compania Naţională »Loteria Română« (National Company »Romanian Lottery«)

127. Compania Naţională »Romtehnica« (National Company »Romtehnica«)

128. Compania Naţională »Romarm« (National Company »Romarm«)

129. Regia Autonomă »Romavia« (Autonomous Public Service Undertaking »Romavia«)

130. Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES)

131. Regia Autonomă »Editura Didactică şi Pedagogică« (Autonomous Public Service Undertaking »Didactic and Pedagogical Publishing House«)

132. Regia Autonomă »Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat« (Autonomous Public Service Undertaking »Administration of State Patrimony and Protocol«)

1. Institute şi centre de cercetare (Research institutes and centres)

2. Instituţii de învăţământ de stat (Education state institutes)

3. Universităţi de stat (State Universities)

4. Muzee (Museums)

5. Biblioteci de stat (State Libraries)

6. Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (State theatres, operas, philharmonic orchestras, cultural houses and centres)

7. Reviste (Magazines)

8. Edituri (Publishing houses)

9. Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (School, culture and cults inspectorates)

10. Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (Sport federations and clubs)

11. Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, clinics, medical units, institutes of forensic medicine, ambulance stations)

12. Unităţi de asistenţă socială (Social assistance units)

13. Tribunale (Tribunals)

14. Judecătorii (Law Courts)

15. Curţi de apel (Courts of Appeal)

16. Penitenciare (Penitentiaries)

17. Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Prosecutor's Offices)

18. Unităţi militare (Military units)

19. Instanţe militare (Military courts)

20. Inspectorate de Politie (Police Inspectorates)

21. Centre de odihnă (Rest Houses)".

b) A "KÖZPONTI KORMÁNYZATI SZERVEK" című IV. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: "BULGÁRIA és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően: "ROMÁNIA

- Администрация на Народното събрание (Nemzetgyűlési Hivatal)

- Администрация на Президента (Elnöki Hivatal)

- Администрация на Министерския съвет (A Minisztertanács Hivatala)

- Конституционен съд (Alkotmánybíróság)

- Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank)

- Министерство на външните работи (Külügyminisztérium)

- Министерство на вътрешните работи (Belügyminisztérium)

- Министерство на държавната администрация и административната реформа (Államigazgatás és Igazgatási Reform Minisztériuma)

- Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (Katasztrófa- és Vészhelyzetpolitikai Minisztérium)

- Министерство на земеделието и горите (Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztréium)

- Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium)

- Министерство на икономиката и енергетиката (Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium)

- Министерство на културата (Kulturális Minisztérium)

- Министерство на образованието и науката (Oktatási és Tudományügyi Minisztérium)

- Министерство на околната среда и водите (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)

- Министерство на отбраната (Honvédelmi Minisztérium)

- Министерство на правосъдието (Igazságügyminisztérium)

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Területfejlesztési és Építési Beruházási Minisztérium)

- Министерство на транспорта (Közlekedési Minisztérium)

- Министерство на труда и социалната политика (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium)

- Министерство на финансите (Pénzügyminisztérium)

- държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (állami szervek, állami bizottságok, végrehajtó szervek és egyéb állami hatóságok, amelyeket törvény vagy a végrehajtó hatalom gyakorlására irányuló minisztertanácsi rendelet hozott létre)

- Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

- Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

- Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

- Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

- Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

- Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

- Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

- Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

- Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

- Агенция за приватизация (Privatisation Agency)

- Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatisation Control)

- Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

- Главно управление на архивите (General Department of Archives)

- Държавна агенция »Държавен резерв и военновременни запаси« (State Agency »State Reserve and War-Time Stocks«)

- Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

- Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

- Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

- Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

- Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

- Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

- Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

- Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

- Национален статистически институт (National Statistical Institute)

- Агенция »Митници« (Customs Agency)

- Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

- Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

- Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

- Агенция за финансово разузнаване (Financial Intelligence Agency)

- Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

- Агенция по вписванията (Registry Agency)

- Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

- Агенция по заетостта (Employment Agency)

- Агенция по кадастъра (Land Registry Agency)

- Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

- Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

- Главна дирекция »Гражданска въздухоплавателна администрация« (General Directorate »Civil Aviation Administration«)

- Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

- Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

- Изпълнителна агенция »Автомобилна администрация« (Executive Agency »Automobile Administration«)

- Изпълнителна агенция »Борба с градушките« (Executive Agency »Hail Suppression«)

- Изпълнителна агенция »Българска служба за акредитация« (Executive Agency »Bulgarian Accreditation Service«)

- Изпълнителна агенция »Главна инспекция по труда« (Executive Agency »General Labour Inspectorate«)

- Изпълнителна агенция »Железопътна администрация« (Executive Agency »Railway Administration«)

- Изпълнителна агенция »Морска администрация« (Executive Agency »Maritime Administration«)

- Изпълнителна агенция »Национален филмов център« (Executive Agency »National Film Centre«)

- Изпълнителна агенция »Пристанищна администрация« (Executive Agency »Port Administration«)

- Изпълнителна агенция »Проучване и поддържане на река Дунав« (Executive Agency »Exploration and Maintenance of the Danube River«)

- Изпълнителна агенция »Пътища« (Roads Executive Agency)

- Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

- Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

- Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

- Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

- Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

- Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

- Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

- Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

- Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

- Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

- Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

- Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

- Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

- Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

- Национално управление по горите (National Forestry Board)",

1. Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration)

2. Senatul României (Romanian Senate)

3. Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies)

4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court)

5. Curtea Constituţională (Constitutional Court)

6. Consiliul Legislativ (Legislative Council)

7. Curtea de Conturi (Court of Accounts)

8. Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)

9. Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (General Prosecutor's Office attached to the Supreme Court)

10. Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)

11. Cancelaria Primului-Ministru (Chancellery of the Prime-Minister)

12. Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)

13. Ministerul Integrării Europene (Ministry of European Integration)

14. Ministerul Finanţelor Publice (Ministry of Public Finance)

15. Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)

16. Ministerul Apărării Naţionale (Ministry of National Defence)

17. Ministerul Administraţiei şi Internelor (Ministry of Administration and Interior)

18. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family)

19. Ministerul Economiei şi Comerţului (Ministry of Economy and Commerce)

20. Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agriculture, Forest and Rural Development)

21. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministry of Transport, Constructions and Tourism)

22. Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministry of Education and Research)

23. Ministerul Sănătăţii (Ministry of Health)

24. Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)

25. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Ministry of Communications and Information Technology)

26. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (Ministry of Environment and Water Management)

27. Ministerul Public (Public Ministry)

28. Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service)

29. Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)

30. Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service)

31. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunications Service)

32. Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)

33. Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department)

34. Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police)

35. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement)

36. Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (National Authority for Communications Regulation)

37. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (National Authority for Regulating the Public Services and Rural Administration)

38. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)

39. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)

40. Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)

41. Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian Railway Authority)

42. Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian Road Authority)

43. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (National Authority for Child Protection and Adoption)

44. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)

45. Autoritatea Naţională pentru Turism (National Authority for Tourism)

46. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency of Governmental Strategies)

47. Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)

48. Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sport)

49. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Munca (National Agency for Employment)

50. Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Agency for Power Regulation)

51. Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)

52. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)

53. Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)

54. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (National Agency for Small and Medium-Sized Entreprises and Cooperation)

55. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)

56. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)".

c) AZ "ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK" című IX.A. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

"- Bulgáriában a »Търговски регистър«",

"- Romániában a »Registrul Comerţului«";

d) AZ "ÁRUBESZERZÉSRE IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK" című IX.B. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

"- Bulgáriában a »Търговски регистър«",

"- Romániában a »Registrul Comerţului«";

e) A "SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSRA IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK" című IX.C. melléklet a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően: és a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

"- Bulgáriában a »Търговски регистър«",

"- Romániában a »Registrul Comerţului«".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0097 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0097&locale=hu

Tartalomjegyzék