Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32001R1636[1]

A Bizottság 1636/2001/EK rendelete (2001. július 23.) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló 2018/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1636/2001/EK rendelete

(2001. július 23.)

az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló 2018/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére és a 4. cikkére,

mivel:

(1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) Szerződő Felei Konferenciájának kilencedik ülésén 1994-ben felkérte az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO) és a regionális halászati szervezeteket, hogy kísérjék figyelemmel a porcoshalakra (cápák, tömörfejűek és ráják) vonatkozó fogási és kereskedelmi adatokat.

(2) Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) Tudományos Tanácsa meghatározta azokat a porcoshalakat, amelyek jelen vannak az Atlanti-óceán északnyugati részének fogásaiban, és előírta a NAFO Szerződő Felei részére ezeknek a fogásoknak jelentését a FAO által kezelt Statlant 21A. és 21B. kérdőíven.

(3) A 2018/93/EGK rendelet I. mellékletét, azaz a fent említett Statlant 21A. és 21B. kérdőívet módosítani kell, hogy megfeleljen az Európai Közösség által a NAFO egyezmény Szerződő Feleként vállalt kötelezettségeknek.

(4) A NAFO Tudományos Tanácsa bizonyos változtatásokat fogadott el az Atlanti-óceán északnyugati része alterületeinek és körzeteinek leírásaiban, valamint változtatásokat és kiegészítéseket fogadott el a fogási adatok benyújtásakor használandó meghatározásokra és kódokra vonatkozóan.

(5) A 2018/93/EGK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok - a Bizottság előzetes jóváhagyásával - a rendelet IV. mellékletében megállapítottól eltérő formában és adathordozón is benyújthatják az adatokat.

(6) Több tagállam kérte az adatoknak a 2018/93/EGK rendelet V. mellékletében megállapítottól (a fent említett Statlant kérdőívnek megfelelő) eltérő formában és adathordozón történő benyújtását.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal [2] létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2018/93/EGK rendelet I., III. és IV. melléklete helyébe e rendelet I., II. és III. melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok az e rendelet IV. mellékletében részletezett formátum szerint is nyújthatnak be az adatokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 23-án.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 186., 1993.7.28, 1. o.

[2] HL L 179., 1972.8.7, 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁIBAN JELENTETT FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében szabadon választható. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat megfelelően azonosítják.

Megjegyzés:

m.n.j. = máshol nem jelzett

Név | 3 betűjelből álló azonosító | Tudományos elnevezés |

FENÉKLAKÓ HALFAJOK

Tőkehal | COD (*) | Gadus morhua |

Foltos tőkehal | HAD (*) | Melanogrammus aeglefinus |

Álsügérek m.n.j. | RED (*) | Sebastes spp. |

Ezüstös csacsihal | HKS (*) | Merluccius bilinearis |

Atlanti menyétke | HKR (*) | Urophycis chuss |

Fekete tőkehal | POK (*) | Pollachius virens |

Vörös álsügér | REG (*) | Sebastes marinus |

Mélyvízi vörös álsügér | REB (*) | Sebastes mentella |

Érdes laposhal | PLA (*) | Hippoglossoides platessoides |

Vörös lepényhal | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |

Sárgafarkú lepényhal | YEL (*) | Pleuronectes ferruginea |

Grönlandi laposhal | GHL (*) | Reinhardtius hippoglossoides |

Óriás laposhal | HAL (*) | Hippoglossus hippoglossus |

Téli lepényhal | FLW (*) | Pseudopleuronectes americanus |

Nyári lepényhal | FLS (*) | Paralichthys dentatus |

Átlátszó rombuszhal | FLD (*) | Scophthalmus aquosus |

Lepényhal-alakúak m.n.j. | FLX | Pleuronectiformes |

Amerikai horgászhal | ANG (*) | Lophius americanus |

Prionotus fajok | SRA | Prionotus spp. |

Vándorló tőkehal | TOM | Microgadus tomcod |

Lila tőkehal | ANT | Antimora rostrata |

Kék puha tőkehal | WHB | Micromesistius poutassou |

Cunner | CUN | Tautogolabrus adspersus |

Norvég menyhal | USK | Brosme brosme |

Grönlandi tőkehal | GRC | Gadus ogac |

Kék menyhal | BLI | Molva dypterygia |

Északi menyhal | LIN (*) | Molva molva |

Tengeri nyúlhal | LUM (*) | Cyclopterus lumpus |

Északi királyhal | KGF | Menticirrhus saxatilis |

Északi gömbhal | PUF | Sphoeroides maculatus |

Farkasangolna-félék m.n.j. | ELZ | Lycodes spp. |

Óceáni anyaangolna | OPT | Macrozoarces americanus |

Sarki tőkehal | POC | Boreogadus saida |

Pisze hosszúfarkúhal | RNG | Coryphaenoides rupestris |

Hagymaszemű gránátoshal | RHG | Macrourus berglax |

Homokiangolna-félék | SAN | Ammodytes spp. |

Skorpióhalak m.n.j. | SCU | Myoxocephalus spp. |

Scup | SCP | Stenotomus chrysops |

Tautoga | TAU | Tautoga onitis |

Cilinderhal | TIL | Lopholatilus chamaeleonticeps |

Fehér csacsihal | HKW (*) | Urophycis tenuis |

Pásztás farkashalfélék m.n.j. | CAT (*) | Anarhichas spp. |

Pásztás farkashal | CAA (*) | Anarhichas lupus |

Pettyes farkashal | CAS (*) | Anarhichas minor |

Fenéklakó csontoshalak m.n.j. | GRO | Osteichthyes |

NYÍLTTENGERI HALFAJOK

Hering | HER (*) | Clupea harengus |

Makréla | MAC (*) | Scomber scombrus |

Vajhal | BUT | Peprilus triacanthus |

Atlanti menhaden | MHA (*) | Brevoortia tyrannus |

Makrélacsuka | SAU | Scomberesox saurus |

Öböl szardella | ANB | Anchoa mitchilli |

Vérengző makrahal | BLU | Pomatomus saltatrix |

Jakabhal | CVJ | Caranx hippos |

Tonmakréla | FRI | Auxis thazard |

Királymakréla | KGM | Scomberomorus cavalla |

Foltos királymakréla | SSM (*) | Scomberomorus maculatus |

Atlanti vitorláshal | SAI | Istiophorus platypterus |

Fehér marlin | WHM | Tetrapturus albidus |

Kék marlin | BUM | Makaira nigricans |

Kardhal | SWO | Xiphias gladius |

Germon (másnéven hosszúszárnyú tonhal) | ALB | Thunnus alalunga |

Bonitó (másnéven palamida) | BON | Sarda sarda |

Kis tonhal | LTA | Euthynnus alletteratus |

Nagyszemű tonhal | BET | Thunnus obesus |

Nagy tonhal | BFT | Thunnus thynnus |

Bonitó (másnéven csíkoshasú tonhal) | SKJ | Katsuwonus pelamis |

Sárgaúszójú tonhal | YFT | Thunnus albacares |

Makrahalfélék | TUN | Scombridae |

Nyíltvízi halak m.n.j. | PEL | Osteichthyes |

EGYÉB USZONYOS HALFAJOK

Amerikai finta | ALE | Alosa pseudoharengus |

Fattyúmakréla-félék m.n.j. | AMX | Seriola spp. |

Amerikai tengeri angolna | COA | Conger oceanicus |

Amerikai angolna | ELA | Anguilla rostrata |

Amerikai alóza | SHA | Alosa sapidissima |

Ezüstlazacok | ARG | Argentina spp. |

Atlanti árnyékhal | CKA | Micropogonias undulatus |

Atlanti tűhal | NFA | Strongylura marina |

Atlanti thread hering | THA | Opisthonema oglinum |

Baird tarfejű hala | ALC | Alepocephalus bairdii |

Fekete árnyékhal | BDM | Pogonias cromis |

Fekete tengeri sügér | BSB | Centropristis striata |

Kékhátú alóza | BBH | Alosa aestivalis |

Kapelán | CAP (*) | Mallotus villosus |

Szajblingfajok m.n.j. | CHR | Salvelinus spp. |

Cobia | CBA | Rachycentron canadum |

Közönséges pompano | POM | Trachinotus carolinus |

Gizzard alóza | SHG | Dorosoma cepedianum |

Dörmögőhalak m.n.j. | GRX | Pomadasyidae |

Hickory alóza | SHH | Alosa mediocris |

Gyöngyöshalak | LAX | Notoscopelus spp. |

Tengeripér-félék m.n.j. | MUL | Mugilidae |

Észak-atlanti aratóhal | HVF | Peprilus alepidotus (= Paru) |

Disznóhal | PIG | Orthopristis chrysoptera |

Szivárványos viaszlazac | SMR | Osmerus mordax |

Vörös árnyékhal | RDM | Sciaenops ocellatus |

Rózsaszín durbincs | RPG | Pagrus pagrus |

Érdes fattyúmakréla | RSC | Trachurus lathami |

Homoki sügér | PES | Diplectrum formosum |

Birkafejű hal | SPH | Archosargus probatocephalus |

Pettyes árnyékhal | SPT | Leiostomus xanthurus |

Foltos morgóhal | SWF | Cynoscion nebulosus |

Szürke morgóhal | STG | Cynoscion regalis |

Csíkos sügér | STB | Morone saxatilis |

Tokfélék m.n.j. | STU | Acipenseridae |

Tarpon | TAR | Tarpon (= Megalops) atlanticus |

Pisztrángfélék m.n.j. | TRO | Salmo spp. |

Fehér sügér | PEW | Morone americana |

Nyálkásfejű halak | ALF | Beryx spp. |

Tüskéscápa | DGS (*) | Squalus acanthias |

Tüskéscápafélék m.n.j. | DGX (*) | Squalidae |

Heringcápa | POR (*) | Lamna nasus |

Nagy cápák m.n.j. | SHX | Squaliformes |

Lándzsafogú cápa | SMA | Isurus oxyrinchus |

Atlanti élesorrú cápa | RHT | Rhizoprionodon terraenovae |

Szürke tüskéscápa | CFB | Centroscyllium fabricii |

Grönlandi cápa | GSK | Somniousus microcephalus |

Óriáscápa | BSK | Cetorhinus maximus |

Kis rája | RJD | Leucoraja erinacea |

Barndoor rája | RJL | Dipturus laevis |

Téli cápa | RJT | Leucoraja ocellata |

Csillagrája | RJR | Amblyraja radiata |

Sima rája | RJS | Malacoraja senta |

Tüskésfarkú rája | RJQ | Bathyraja spinicauda |

Sarki rája | RJG | Amblyraja hyperborea |

Valódi rájafélék m.n.j. | SKA (*) | Raja spp. |

Úszós halak m.n.j. | FIN | Osteichthyes |

GERINCTELENEK

Közönséges kalmár | SQL (*) | Loligo pealei |

Sebes kalmár | SQI (*) | Illex illecebrosus |

Valódi kalmárok m.n.j. | SQU (*) | Loliginidae, Ommastrephidae |

Atlanti borotvakagyló | CLR | Ensis directus |

Pénzkagyló | CLH | Mercenaria mercenaria |

Sellőkagyló | CLQ | Arctica islandica |

Tátongókagyló | CLS | Mya arenaria |

Északi vájókagyló | CLB | Spisula solidissima |

Kagylók m.n.j. | CLX | Prionodesmacea, Teleodesmacea |

Öböl fésűkagyló | SCB | Argopecten irradians |

Kalikó fésűkagyló | SCC | Argopecten gibbus |

Izlandi fésűkagyló | ISC | Chlamys islandica |

Tengeri fésűkagyló | SCA | Placopecten magellanicus |

Fésűkagylók m.n.j. | SCX | Pectinidae |

Amerikai osztriga | OYA | Crassostrea virginica |

Ehető kékkagyló | MUS | Mytilus edulis |

Kürtcsigák m.n.j. | WHX | Busycon spp. |

Parti csigák m.n.j. | PER | Littorina spp. |

Puhatestűek | MOL | Mollusca |

Atlanti sziklarák | CRK | Cancer irroratus |

Kék tarisznyarák | CRB | Callinectes sapidus |

Parti tarisznyarák | CRG | Carcinus maenas |

Jónás tarisznyarák | CRJ | Cancer borealis |

Királynő tarisznyarák | CRQ | Chinoecetes opilio |

Vörös tarisznyarák | CRR | Geryon quinquedens |

Angol kőrák | KCT | Lithodes maia |

Tengeri rákok m.n.j. | CRA | Reptantia |

Amerikai homár | LBA | Homarus americanus |

Norvég garnéla | PRA (*) | Pandalus borealis |

Rózsás garnéla | AES | Pandalus montagui |

Ostoros garnélák m.n.j. | PEN (*) | Penaeus spp. |

Rózsás garnéla m.n.j. | PAN (*) | Pandalus spp. |

Rákalakúak m.n.j. | CRU | Crustacea |

Tengeri sünök | URC | Strongylocentrotus spp. |

Soksertéjűek m.n.j. | WOR | Polychaeta |

Patkórák | HSC | Limulus polythemus |

Tengeri gerinctelenek m.n.j. | INV | Invertebrata |

MOSZATOK

Barna algák | SWB | Phaeophyceae |

Vörös algák | SWR | Rhodophyceae |

Algák m.n.j. | SWX | Algae |

FÓKÁK

Grönlandi fóka | SHE | Pagophilus groenlandicus |

Hólyagos fóka | SEZ | Cystophora cristata |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉRE VONATKOZÓ HALÁSZATI STATISZTIKÁK ÉS ELŐÍRÁSOK ESETÉBEN HASZNÁLT NAFO ALTERÜLETEK ÉS KÖRZETEK LEÍRÁSA

Az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet egyezményének XX. cikkében előírt tudományos és statisztikai alterületek, körzetek és alkörzetek a következők:

0. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amelyet délen az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 65°00′ -től kelet felé kiinduló, az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 59°00′ -ig, onnan délkeleti irányba, egyenesen az északi szélesség 60°12′, nyugati hosszúság 57°13′ -ig húzott vonal határol; kelet felől a következő pontokat összekötő geodéziai vonalak sorozata:

Pont sorszáma | Szélességi fok | Hosszúsági fok |

1 | 60°12′0 | 57°13′0 |

2 | 61°00′0 | 57°13′1 |

3 | 62°00′5 | 57°21′1 |

4 | 62°02′3 | 57°21′8 |

5 | 62°03′5 | 57°22′2 |

6 | 62°11′5 | 57°25′4 |

7 | 62°47′2 | 57°41′0 |

8 | 63°22′8 | 57°57′4 |

9 | 63°28′6 | 57°59′7 |

10 | 63°35′0 | 58°02′0 |

11 | 63°37′2 | 58°01′2 |

12 | 63°44′1 | 57°58′8 |

13 | 63°50′1 | 57°57′2 |

14 | 63°52′6 | 57°56′6 |

15 | 63°57′4 | 57°53′5 |

16 | 64°04′3 | 57°49′1 |

17 | 64°12′2 | 57°48′2 |

18 | 65°06′0 | 57°44′1 |

19 | 65°08′9 | 57°43′9 |

20 | 65°11′6 | 57°44′4 |

21 | 65°14′5 | 57°45′1 |

22 | 65°18′1 | 57°45′8 |

23 | 65°23′3 | 57°44′9 |

24 | 65°34′8 | 57°42′3 |

25 | 65°37′7 | 57°41′9 |

26 | 65°50′9 | 57°40′7 |

27 | 65°51′7 | 57°40′6 |

28 | 65°57′6 | 57°40′1 |

29 | 66°03′5 | 57°39′6 |

30 | 66°12′9 | 57°38′2 |

31 | 66°18′8 | 57°37′8 |

32 | 66°24′6 | 57°37′8 |

33 | 66°30′3 | 57°38′3 |

34 | 66°36′1 | 57°39′2 |

35 | 66°37′9 | 57°39′6 |

36 | 66°41′8 | 57°40′6 |

37 | 66°49′5 | 57°43′0 |

38 | 67°21′6 | 57°52′7 |

39 | 67°27′3 | 57°54′9 |

40 | 67°28′3 | 57°55′3 |

41 | 67°29′1 | 57°56′1 |

42 | 67°30′7 | 57°57′8 |

43 | 67°35′3 | 58°02′2 |

44 | 67°39′7 | 58°06′2 |

45 | 67°44′2 | 58°09′9 |

46 | 67°56′9 | 58°19′8 |

47 | 68°01′8 | 58°23′3 |

48 | 68°04′3 | 58°25′0 |

49 | 68°06′8 | 58°26′7 |

50 | 68°07′5 | 58°27′2 |

51 | 68°16′1 | 58°34′1 |

52 | 68°21′7 | 58°39′0 |

53 | 68°25′3 | 58°42′4 |

54 | 68°32′9 | 59°01′8 |

55 | 68°34′0 | 59°04′6 |

56 | 68°37′9 | 59°14′3 |

57 | 68°38′0 | 59°14′6 |

58 | 68°56′8 | 60°02′4 |

59 | 69°00′8 | 60°09′0 |

60 | 69°06′8 | 60°18′5 |

61 | 69°10′3 | 60°23′8 |

62 | 69°12′8 | 60°27′5 |

63 | 69°29′4 | 60°51′6 |

64 | 69°49′8 | 60°58′2 |

65 | 69°55′3 | 60°59′6 |

66 | 69°55′8 | 61°00′0 |

67 | 70°01′6 | 61°04′2 |

68 | 70°07′5 | 61°08′1 |

69 | 70°08′8 | 61°08′8 |

70 | 70°13′4 | 61°10′6 |

71 | 70°33′1 | 61°17′4 |

72 | 70°35′6 | 61°20′6 |

73 | 70°48′2 | 61°37′9 |

74 | 70°51′8 | 61°42′7 |

75 | 71°12′1 | 62°09′1 |

76 | 71°18′9 | 62°17′5 |

77 | 71°25′9 | 62°25′5 |

78 | 71°29′4 | 62°29′3 |

79 | 71°31′8 | 62°32′0 |

80 | 71°32′9 | 62°33′5 |

81 | 71°44′7 | 62°49′6 |

82 | 71°47′3 | 62°53′1 |

83 | 71°52′9 | 63°03′9 |

84 | 72°01′7 | 63°21′1 |

85 | 72°06′4 | 63°30′9 |

86 | 72°11′0 | 63°41′0 |

87 | 72°24′8 | 64°13′2 |

88 | 72°30′5 | 64°26′1 |

89 | 72°36′3 | 64°38′8 |

90 | 72°43′7 | 64°54′3 |

91 | 72°45′7 | 64°58′4 |

92 | 72°47′7 | 65°00′9 |

93 | 72°50′8 | 65°07′6 |

94 | 73°18′5 | 66°08′3 |

95 | 73°25′9 | 66°25′3 |

96 | 73°31′1 | 67°15′1 |

97 | 73°36′5 | 68°05′5 |

98 | 73°37′9 | 68°12′3 |

99 | 73°41′7 | 68°29′4 |

100 | 73°46′1 | 68°48′5 |

101 | 73°46′7 | 68°51′1 |

102 | 73°52′3 | 69°11′3 |

103 | 73°57′6 | 69°31′5 |

104 | 74°02′2 | 69°50′3 |

105 | 74°02′6 | 69°52′0 |

106 | 74°06′1 | 70°06′6 |

107 | 74°07′5 | 70°12′5 |

108 | 74°10′0 | 70°23′1 |

109 | 74°12′5 | 70°33′7 |

110 | 74°24′0 | 71°25′7 |

111 | 74°28′6 | 71°45′8 |

112 | 74°44′2 | 72°53′0 |

113 | 74°50′6 | 73°02′8 |

114 | 75°00′0 | 73°16′3 |

115 | 75°05′ | 73°30′ |

majd észak felé az északi szélesség 78°10′ -ig húzott vonal határol; nyugaton az északi szélesség 61°00′, nyugati hosszúság 65°00′ -től kiinduló, onnan egyenes vonalban északnyugati irányba a Baffin-sziget partján fekvő East Bluffig (északi szélesség 61°55′, nyugati hosszúság 66°20′ ); onnan északi irányba a Baffin-sziget, a Bylot-sziget, a Devon-sziget és az Ellesmere-sziget partja mentén, és a nyugati hosszúság 80°-ának vonalát követve a szigetek között, az északi szélesség 78°10′ -ig; és északon az északi szélesség 78°10′ mentén húzott vonal határol.

A0.alterület két körzetből áll

0A. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 66°15′ -től északra fekvő része.

0B. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 66°15′ -től délre fekvő része.

1. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amely a 0. alterülettől keletre, valamint az északi szélesség 60°12′, nyugati hosszúság 57°13′ -nél található pontot az északi szélesség 52°15′, nyugati hosszúság 42°00′ -nél található ponttal összekötő egyenes vonaltól északra és keletre fekszik.

Az 1. alterület hat körzetből áll

1A. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 68°50′ -től északra fekvő része (Christianshaab).

1B. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 66°15′ (5 tengeri mérfölddel északra Umanarsugssuaktól) és az északi szélesség 68°50′ (Christianshaab) közé eső része.

1C. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 64°15′ (4 tengeri mérfölddel északra Godthaab-tól) és az északi szélesség 66°15′ (5 tengeri mérfölddel északra Umanarsugssuaktól) közé eső része.

1D. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 62°30′ (Frederikshaab-gleccser) és az északi szélesség 64°15′ (4 tengeri mérfölddel északra Godthaabtól) közé eső része.

1E. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 60°45′ (Desolation-fok) és az északi szélesség 62°30′ (Frederikshaab-gleccser) közé eső része.

1F. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 60°45′ -től (Desolation-fok) délre eső része.

2. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amely a Hudson-szoros területén a nyugati hosszúság 64°30′ -től keletre, a 0. alterülettől délre, az 1. alterülettől nyugatra és az északi szélesség 52°15′ -től északra esik.

A 2. alterület három körzetből áll

2G. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 57°40′ -től (Mugford-fok) északra eső része.

2H. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 55°20′ (Hopedale) és az északi szélesség 57°40′ (Mugford-fok) közé eső része.

2J. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 55°20′ -től (Hopedale) délre eső része.

3. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amely az északi szélesség 52°15′ -től délre, az Új-Fundland északi partján található Bauld-foktól az északi szélesség 52°15′ -ig húzott vonaltól keletre található; az északi szélesség 39°00′ -től északra; valamint az északi szélesség 39°00′, nyugati hosszúság 50°00′ -től kiinduló, északnyugati irányba haladó, az északi szélesség 43°30′, nyugati hosszúság 55°00′ -et érintő, az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′ irányába futó egyenes vonaltól, amely végül metszi az északi szélesség 47°37,0′, nyugati hosszúság 59°18,0′ -nél, az Új-Fundland partján található Ray-fokot a Cape Breton szigeten, az északi szélesség 47°02,0′, nyugati hosszúság 60°25,0′ -nél található North-fokkal összekötő vonalat, onnan északkeleti irányba halad az említett vonal mentén az északi szélesség 47°37,0′, nyugati hosszúság 59°18,0′ pontnál található Ray-fokig.

A 3. alterület hat körzetből áll

3K. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 49°15′ -től északra fekvő része (Freels-fok, Új-Fundland).

3L. körzet

Az alterületnek az a része, amely az új-fundlandi Freels-foktól Cape St. Mary-ig terjedő partszakasz, valamint a következőkben meghatározott vonal közé esik: a vonal a Freels-foktól indul kelet felé a nyugati hosszúság 46°30′ -ig; onnan dél felé halad az északi szélesség 46°00′ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 54°30′ -ig; onnan egyenes vonalban az Új-Fundlandon található Cape St. Mary-ig tart.

3M. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 49°15′ -től délre és a nyugati hosszúság 46°30′ -től keletre fekvő része.

3N. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 46°00′ -től délre, valamint a nyugati hosszúság 46°30′ és a nyugati hosszúság 51°00′ közé eső része.

3O. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 46°00′ -től délre, valamint a nyugati hosszúság 51°00′ és a nyugati hosszúság 54°30′ közé eső része.

3P. körzet

Az alterületnek az Új-Fundland partjától délre, valamint az Új-Fundlandon található Cape St. Mary-től az északi szélesség 46°00′, nyugati hosszúság 54°30′ -ig, majd onnan az alterület déli határáig húzott vonaltól nyugatra eső része.

A 3P. körzet két alkörzetből áll

3Pn - északnyugati alkörzet - a 3P körzet azon része, amely északnyugatra fekszik az északi szélesség 47°30,7′, nyugati hosszúság 57°43,2′ -től kiinduló, megközelítőleg délnyugat felé, az északi szélesség 46°50,7′, nyugati hosszúság 58°49,0′ -ig húzott vonaltól.

3Ps - délkeleti alkörzet - a 3P körzet azon része, amely délkeletre fekszik a 3Pn körzet leírásában meghatározott vonaltól.

4. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amely az északi szélesség 39°00′-től északra, a 3. alterülettől nyugatra, és a következőben leírt vonaltól keletre fekszik:

a vonal az Egyesült Államok és Kanada nemzetközi határának a Grand Manan csatorna északi szélesség 44°46′35,346", nyugati hosszúság 66°54′11,253" pontjánál található végpontjától indul; onnan dél felé az északi szélesség 43°50′ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67°24′27,24"-ig; onnan délnyugati irányba egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°53′14", nyugati hosszúság 67°44′35"-ig; onnan délkeleti irányba egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°31′08, nyugati hosszúság 67°28′05"-ig; onnan egy geodéziai vonal mentén az északi szélesség 42°20′, nyugati hosszúság 67°18′13,15"-ig;

onnan kelet felé a nyugati hosszúság 66°00′ -nél található pontig; onnan délkeleti irányba egyenesen az északi szélesség 42°00′, nyugati hosszúság 65°40′ -ig, és onnan dél felé az északi szélesség 39°00′ -ig fut.

A 4. alterület hat körzetből áll

4R. körzet

Az alterületnek a új-fundlandi Bauld-foktól a Ray-fokig tartó partszakasz, valamint a következőkben leírt vonal közé eső része: a vonal a Bauld-foknál indul; onnan észak felé az északi szélesség 52°15′ -ig; onnan nyugat felé Labrador partjáig; onnan Labrador partja mentén a Labrador-Quebec határ végpontjáig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba az északi szélesség 49°25′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan dél felé az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′-ig; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba, a 3. alterület határának és az új-skóciai North-fokot az új-fundlandi Ray-fokkal összekötő vonalnak a metszéspontjáig; onnan az Új-Fundlandon található Ray-fokig fut.

4S. körzet

Az alterületnek Quebec partján a Labrador-Quebec határ végpontjától Pte. des Monts-ig húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Pte. des Monts-nál indul; onnan kelet felé az északi szélesség 49°25′, nyugati hosszúság 64°40′ -ig; onnan egyenes vonalban kelet-délkeleti irányba az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan észak felé az északi szélesség 49°25′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan egyenes vonalban északkeleti irányba, a Labrador-Quebec határ végpontjáig fut.

4T. körzet

Az alterületnek az Új-Skócia, New Brunswick és Quebec partjainak a North-foktól Pte. des Monts-ig, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Pte. des Monts-nál indul; onnan kelet felé az északi szélesség 49°25′, nyugati hosszúság 64°40′ -ig; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan egyenes vonalban déli irányba az új-skóciai North-fokig fut.

4V. körzet

Az alterületnek a új-skóciai North-foktól Fourchuig húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Fourchu-tól indul; onnan egyenes vonalban keleti irányba az északi szélesség 45°40′, nyugati hosszúság 60°00′ ig; onnan a nyugati hosszúság 60°00′ vonala mentén dél felé, az északi szélesség 44°10′ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 59°00′ -ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′ -ig; onnan kelet felé addig a pontig, ahol a 3. és 4. alterület határa érinti az északi szélesség 39°00′ -ének vonalát; onnan a 3. és 4. alterület határa mentén, majd tovább északnyugati irányba az északi szélesség 47°50′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan egyenes vonalban déli irányba az új-skóciai North-fokig fut.

A 4V. körzetet két alkörzetre osztották.

4Vn. - északi alkörzet - a 4V. körzetnek az északi szélesség 45°40′ -től északra eső része.

4Vs. - déli alkörzet - a 4V. körzetnek az északi szélesség 45°40′ -től délre eső része.

4W. körzet

Az alterületnek az Új-Skócia partján található Halifaxtól Fourchuig húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal Fourchutól indul; onnan egyenes vonalban keleti irányba az északi szélesség 45°40′, nyugati hosszúság 60°00′ -ig; onnan a nyugati hosszúság 60°00′ -ének vonala mentén dél felé, az északi szélesség 44°10′ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 59°00′ -ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 63°20′ -ig; onnan észak felé ezen a hosszúsági vonalon az északi szélesség 44°20′ -ig; onnan egyenes vonalban északnyugati irányba, az új-skóciai Halifaxig fut.

4X. körzet

Az alterületnek a 4. alterület nyugati határa, valamint New Brunswick és Új-Skócia partja között, a New Brunswick-Maine határ végpontjától Halifaxig húzott vonal, és a következőkben leírt vonal közé eső része: a vonal Halifaxtól indul; onnan egyenes vonalban délkeleti irányba az északi szélesség 44°20′, nyugati hosszúság 63°20′ -ig; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′ -ig; onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 65°40′ -ig fut.

5. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amely a 4. alterület nyugati határától nyugatra, az északi szélesség 39°00′ -ének vonalától északra és a nyugati hosszúság 71°40′ -ének vonalától keletre terül el.

Az 5. alterület két körzetből áll

5Y. körzet

Az alterületnek Maine, New Hampshire és Massachusetts partja, a Maine-New Brunswick határ végpontjától a Cod-fokig, azaz a nyugati hosszúság 70°00′ -ig (körülbelül az északi szélesség 42°) húzott vonal, valamint a következőkben meghatározott vonal közé eső része: a vonal a Cod-foktól, azaz a nyugati hosszúság 70°00′ -től (körülbelül az északi szélesség 42°) indul; onnan észak felé az északi szélesség 42°20′ -ig; onnan kelet felé a 4. és 5. alterület határáig a nyugati hosszúság 67°18′13,15" -énél; onnan e határ mentén Kanada-Egyesült Államok határig fut.

5Z. körzet

Az alterületnek az 5Y. körzettől délre és keletre eső része.

Az 5Z. körzetet két alkörzetre osztották: a következőkben meghatározott keleti és nyugati alkörzetre:

5Ze. - keleti alkörzet - az 5Z. körzetnek a nyugati hosszúság 70°00′ -ének vonalától keletre eső része.

Az 5Ze. alkörzetet két alegységre osztották [1]:

Az 5Zu. (az Egyesült Államok vizei) az 5Ze. alkörzetnek az a része, amely a következő pontokat összekötő geodéziai vonalaktól nyugatra esik:

Északi szélesség | Nyugati hosszúság |

| |

A | 44°11′12" | 67°16′46" |

B | 42°53′14" | 67°44′35" |

C | 42°31′08" | 67°28′05" |

D | 40°27′05" | 65°41′59" |

Az 5Zc. (kanadai vizek) az 5Ze. alkörzetnek a fent említett geodéziai vonalaktól keletre eső része.

5Zw. -- nyugati alkörzet -- az 5Z. körzetnek a nyugati hosszúság 70°00′ -ének vonalától nyugatra eső része.

6. alterület

Az egyezményi területnek az a része, amelyet Rhode Island partján a nyugati hosszúság 71°40′ -től kiinduló; onnan dél felé az északi szélesség 39°00′ -ig; onnan kelet felé a nyugati hosszúság 42°00′ -ig; onnan dél felé az északi szélesség 35°00′ -ig; onnan nyugat felé Észak-Amerika partjáig; onnan észak felé Észak-Amerika partja mentén, Rhode Island partján a nyugati hosszúság 71°40′ -ig húzott vonal határol.

A 6. alterület nyolc körzetből áll

6A. körzet

Az alterületnek az északi szélesség 39°00′ -ének vonalától északra és az 5. alterülettől nyugatra eső része.

6B. körzet

Az alterületnek a nyugati hosszúság 70°00′ -től nyugatra, az északi szélesség 39°00′ -től délre, valamint az északi szélesség 37°00′ -ének vonala mentén nyugat felé, a nyugati hosszúság 76°00′ -ig, majd onnan dél felé a virginiai Cape Henry-ig húzott vonaltól északra és nyugatra eső része.

6C. körzet

Az alterületnek a nyugati hosszúság 70°00′ -től nyugatra és a 6B. alkörzettől délre eső része.

6D. körzet

Az alterületnek a 6B. és a 6C. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 65°00′ -től nyugatra eső része.

6E. körzet

Az alterületnek a 6D. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 60°00′ -től nyugatra eső része.

6F. körzet

Az alterületnek a 6E. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 55°00′ -től nyugatra eső része.

6G. körzet

Az alterületnek a 6F. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 50°00′ -től nyugatra eső része.

6H. körzet

Az alterületnek a 6G. körzettől keletre és a nyugati hosszúság 42°00′ -től nyugatra eső része.

[1] Ezt a két alegységet nem jelezték a NAFO egyezmény hatodik kiadásában (2000 május). Azonban a NAFO Tudományos Tanácsának javaslatát követően, a NAFO egyezmény XX. cikkének (2) bekezdése szerint a NAFO Általános Tanácsa elfogadta ezeket.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSAKOR HASZNÁLANDÓ MEGHATÁROZÁSOK ÉS KÓDOK

a) HALÁSZFELSZERELÉS/HALÁSZHAJÓ KATEGÓRIÁK JEGYZÉKE

(a Halászfelszerelések Nemzetközi Statisztikai Osztályozási Rendszere (ISSCFG) alapján)

Kategória | Rövidítés |

Vonóhálók

Fenékvonóhálók

- merevítőrudas zsákhálók | TBB |

- feszítőlapos vonóhálók (oldal vagy tat: nem meghatározott) | OTB |

- feszítőlapos oldalvonóhálók | OTB1 |

- feszítőlapos tatvonóhálók | OTB2 |

- páros vonóhálók (két hajóról kivetett) | PTB |

- rákvonóháló | TBS |

- norvég homár fogására használt vonóháló | TBN |

- fenékvonóhálók (nem meghatározott) | TB |

Vízközi vonóhálók

- vízközi feszítőlapos vonóhálók (oldal vagy tat: nem meghatározott) | OTM |

- vízközi oldalvonóhálók | OTM1 |

- vízközi tatvonóhálók | OTM2 |

- vízközi páros vonóhálók (két hajóról kivetett) | PTM |

- vízközi rákvonóháló | TMS |

- vízközi vonóhálók (nem meghatározott) | TM |

Feszítőlapos ikervonóháló | OTS |

Páros vonóhálók | OTT |

Páros vonóhálók (két hajóról kivetve) (nem meghatározott) | PT |

Feszítőlapos vonóhálók (nem meghatározott) | OT |

Egyéb vonóhálók (nem meghatározott) | TX |

Kerítőhálók

Parti kerítőhálók | SB |

Csónakból vagy hajóról húzott kerítőhálók | SV |

- dán kerítőháló | SDN |

- skót kerítőháló | SSC |

- páros kerítőhálók (két hajóval húzott) | SPR |

Kerítőhálók (nem meghatározott) | SX |

Kerítőhálók

Összehúzó kötéllel (húzóhálók) | PS |

- 1 hajóról kivetett húzóháló | PS1 |

- 2 hajóról kivetett húzóháló | PS2 |

Összehúzó kötél nélkül (lampara) | LA |

Kopoltyúhálók és állított hálók

Állított kopoltyúhálók (lehorgonyzott) | GNS |

Húzott kopoltyúhálók | GND |

Kerítő kopoltyúhálók | GNC |

Rögzített kopoltyúhálók (karókon) | GNF |

Tükörhálók | GTR |

Kombinált kopoltyú- és tükörhálók | GTN |

Kopoltyúhálók és állítóhálók (nem meghatározott) | GEN |

Kopoltyúhálók (nem meghatározott) | GN |

Horgok és horogsorok

Rögzített horogsorok | LLS |

Húzott horogsorok | LLD |

Horogsorok (nem meghatározott) | LL |

Kézi horogsorok és horgászbotok (kézzel működtetett) | LHP |

Kézi horogsorok és horgászbotok (gépesített) | LTM |

Pergetett horogsorok | LTL |

Horgok és horogsorok (nem meghatározott) | LX |

Csapdák

Rögzített, felülről nyitott zsákhálók | FPN |

Fedett csapdák | FPO |

Zsákháló | FYK |

Terelők, kerítések, vejszék | FWR |

Tároló hálók | FSN |

Lebegő hálók | FAR |

Csapdák (nem meghatározott) | FIX |

Süllyedő felszerelés

Kivetett hálók | FCN |

Süllyedő felszerelés (nem meghatározott) | FG |

Kotróhálók

Hajóról működtetett kotróhálók | DRB |

Kézi kotróhálók | DRH |

Csáklyázó- és sebzőeszközök

Szigony | HAR |

Emelőhálók

Hordozható emelőhálók | LNP |

Hajóról működtetett emelőhálók | LNB |

Állandó parti emelőhálók | LNS |

Emelőhálók (nem meghatározott) | LN |

Lehalászó gépek

Szivattyúk | HMP |

Gépesített kotróhálók | HMD |

Lehalászógépek (nem meghatározott) | HMX |

Különféle felszerelések | MIS |

Ismeretlen felszerelés | NK |

b) HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ EGYES ESZKÖZKATEGÓRIÁK VONATKOZÁSÁBAN

Amennyiben lehetséges, a halászati erőkifejtést három szinten kell részletezni.

A kategória

Halászfelszerelés | Az erőkifejtés mérése | Meghatározás |

Kerítőhálók | Kivetések száma | A felszerelés kivetéseinek száma a fogás sikerességétől függetlenül. Ez a mérés akkor helyénvaló, ha a halraj mérete és sűrűsége összefüggésben van az állománysűrűséggel, vagy amikor a hálót véletlenszerűen vetik ki. |

Parti húzóhálók | Kivetések száma | A felszerelés kivetéseinek száma a fogás sikerességétől függetlenül. |

Csónakból húzott vonóhálók | Halászattal töltött órák száma | A felszerelés kivetéseinek száma szorozva a hálók kivetéseinek átlagos időtartamával. |

Vonóhálók | Órák száma | Azoknak az óráknak a száma, amelyek alatt a háló a vízben (vízközi vonóháló) vagy a fenéken volt (fenékvonóháló) halászat céljából. |

Csónakból működtetett kotróhálók | Halászattal töltött órák száma | Azoknak az óráknak a száma, amelyek alatt a háló a fenéken volt halászat céljából. |

Kopoltyúhálók (rögzített vagy húzott) | Erőkifejtési egységek száma | A hálók hossza 100 méteres egységekben kifejezve szorozva a kivetések számával (= az adott időszakban használt hálók teljes hossza méterben kifejezve és elosztva százzal). |

Kopoltyúhálók (rögzített) | Erőkifejtési egységek száma | A hálók hossza 100 méteres egységekben kifejezve szorozva a kiürítések számával. |

Csapdák (felülről nyitott zsákhálók) | Erőkifejtési egységek száma | A halászattal töltött napok száma szorozva a kihalászott egységek számával. |

Fedett csapdák és varsák | Erőkifejtési egységek száma | A kiemelések száma szorozva az egységek számával (= az adott időszakban halászott összes egység száma). |

Horogsorok (kivetett vagy húzott) | Ezer horgonként | Egy adott időszakban kivetett horgok száma ezerrel osztva. |

Kézi horogsorok (rögzített vagy húzott) | Horogsor-napok száma | Az adott időszakban összes használt horogsor száma. |

Szigonyok | | (Csak B. és C. tevékenységi jelentés szintek) |

B kategória

A halászattal töltött napok száma: azoknak a napoknak a száma, amelyeken halászat történt. Olyan halászati tevékenység esetén, amelynél a keresés a halászati művelet alapvető része, a halászat nélkül, kereséssel eltöltött napokat be kell számítani a "halászattal töltött napokba".

C kategória

A területen töltött időbe a halászattal és kereséssel töltött napokon túl azokat a napokat is be kell számítani, amikor a hajó a területen volt.

A becsült erőkifejtés százalékos aránya (arányosított erőkifejtés)

mivel a megfelelő erőkifejtésre vonatkozó mérések esetleg nem állnak rendelkezésre a teljes fogásra vonatkozóan, az erőkifejtés becsült százalékos arányát fel kell tüntetni. Ezt a következő képlettel lehet kiszámítani:

× 100

Összes fogás

c) HAJÓMÉRET KATEGÓRIÁK

(a Halászhajók Nemzetközi Statisztikai Osztályozási Rendszere (ISSCFV) alapján)

Tonnatartalom szerinti osztályok

Bruttóűrtartalom-kategória | Kód |

0-49,9 | 02 |

50-149,9 | 03 |

150-499,9 | 04 |

500-999,9 | 05 |

1000-1999,9 | 06 |

2000-99999,9 | 07 |

Ismeretlen | 00 |

d) FŐ KERESETT FAJ

A fő faj, amelyre a halászat alapvetően irányul. Azonban nem biztos, hogy ez megegyezik azzal a fajjal, amely a fogás nagyobb részét képezi. A fajt a 3 betűjelből álló azonosítóval kell jelölni (lásd az I. mellékletet).

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

AZ ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. KÓDOLÁSI FORMÁTUM

A 2018/93/EGK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatszolgáltatás esetén

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) elválasztva kell benyújtani. Az összes adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező | Megjegyzések |

Ország | 3 betűjelből álló (például: FRA = Franciaország) |

Év | például: 2001 vagy 01 |

Fő FAO halászterület | 21. = Északnyugat-atlanti terület |

Körzet | például: 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet |

Halfaj | 3 betűjelből álló azonosító |

Fogás | Tonnában |

A 2018/93/EGK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti adatszolgáltatás esetén

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) elválasztva kell benyújtani. Az összes adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező | Megjegyzés |

Ország | 3 betűjelből kód (például: FRA = Franciaország) |

Év | például: 0001 vagy 2001 a 2001. év esetében |

Hónap | például: 01 = január |

Fő FAO halászterület | 21. = Északnyugat-atlanti terület |

Körzet | például: 3 Pn. = 3 Pn. NAFO alkörzet |

Fő keresett halfaj | 3 betűjelből álló azonosító |

Hajó/halászfelszerelés-kategória | ISSCFG kód (pl. 0TB2 = feszítőlapos fenékvonóháló) |

Hajóméret-osztály | ISSCFV kód (pl. 04 = 150-499,9 GT) |

Átlagos bruttó űrtartalom | Tonnában |

Átlagos teljesítmény | Kilowattban |

A becsült erőkifejtés százalékaránya | Numerikus |

Egység | A faj vagy az erőkifejtés 3 betűjelből álló azonosítója (pl. COD = tőkehal vagy A. = A. erőkifejtés mérés) |

Adatok | Fogás (tonnában) vagy erőkifejtési egység |

a) A fogást a kirakodások élősúly egyenértékében kell rögzíteni tonnára kerekítve.

b) Országkódok:

Ausztria AUT

Belgium BEL

Dánia DNK

Finnország FIN

Franciaország FRA

Németország DEU

Görögország GRC

Írország IRL

Olaszország ITA

Luxemburg LUX

Hollandia NLD

Portugália PRT

Spanyolország ESP

Svédország SWE

Egyesült Királyság GBR

Izland ISL

Norvégia NOR

Bulgária BGR

Ciprus CYP

Cseh Köztársaság CZE

Észtország EST

Magyarország HUN

Lettország LVA

Litvánia LTU

Málta MLT

Lengyelország POL

Románia ROM

Szlovák Köztársaság SVK

Szlovénia SVN

Törökország TUR

B. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailhez csatolt fájlban). Ennek hiányában 3,5′′ méretű floppy lemezen is be lehet nyújtani az adatokat.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1636 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1636&locale=hu

Tartalomjegyzék