31987R3940[1]

A Bizottság 3940/87/EGK rendelete (1987. december 21.) a 103/76/EGK, a 104/76/EGK, a 105/76/EGK, a 2203/82/EGK, a 3117/85/EGK tanácsi rendelet, valamint a 3321/82/EGK, a 3510/82/EGK, a 3598/83/EGK, a 3611/84/EGK, a 254/86/EGK és a 314/86/EGK bizottsági rendelet módosításáról

A Bizottság 3940/87/EGK rendelete

(1987. december 21.)

a 103/76/EGK, a 104/76/EGK, a 105/76/EGK, a 2203/82/EGK, a 3117/85/EGK tanácsi rendelet, valamint a 3321/82/EGK, a 3510/82/EGK, a 3598/83/EGK, a 3611/84/EGK, a 254/86/EGK és a 314/86/EGK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 15. cikkére,

mivel - a harmonizált rendszeren alapuló kombinált árunómenklatúra bevezetésének figyelembevételével - a 3759/87/EGK tanácsi rendelet [2] az említett nómenklatúrával összhangban, 1988. január 1-jei hatállyal, módosította a 3796/81/EGK tanácsi rendeletben [3] szereplő vámtarifa-nómenklatúrát;

mivel következésképpen a 3796/81/EGK rendelet végrehajtásáról szóló egyes rendeleteket módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A címben említett rendeletek a melléklettel összhangban módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 21-én.

a Bizottság részéről

António Cardoso E Cunha

a Bizottság tagja

[1] HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

[2] HL L 359., 1987.12.21., 1. o.

[3] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A rendeleteknek a 3796/81/EGK rendelettel összefüggő módosításai

I. A legutóbb a 3396/85/EGK rendelettel [1] módosított, az egyes friss vagy fagyasztott halféleségekre vonatkozó közös forgalmazási előírások megállapításáról szóló, 1976. január 19-i 103/76/EGK tanácsi rendelet [2] a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

Az itt megállapított forgalmazási előírások a sósvízi halak következő, a kombinált nómenklatúra 0302 vámtarifaszáma alá tartozó fajaira vonatkoznak, kivéve a darabolt halat:

- Clupea harengus fajhoz tartozó hering,

- Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia,

- tüskés cápa (Squalus acanthias),

- macskacápa (Scyliorhinus spp.),

- vörös álsügér (Sebastes spp.),

- Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehal,

- fekete tőkehal(Pollachius virens),

- foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus),

- vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus),

- menyhal (Molva spp.),

- Scomber scombrus fajhoz tartozó makréla,

- Scomber japonicus fajhoz tartozó makréla,

- szardella (Engraulis spp.),

- sima lepényhal (Pleuronectes platessa),

- Merluccius merluccius fajhoz tartozó szürke tőkehal,

- rombuszhal (Lepidorhombus spp.),

- tengeri keszeg (Brama spp.),

- ördöghal (Lophius spp.)."

2.----------------- A B. mellékletben:a "hering" előtt a rendelkezés a "Clupea harengus fajhoz tartozó" szavakkal egészül ki,a "szardínia" előtt a rendelkezés a "Sardina pilchardus fajhoz tartozó" szavakkal egészül ki,a "macskacápa" után a rendelkezés a "(Scyliorhinus spp.)" szavakkal egészül ki,a "tüskés cápa" után a rendelkezés a "(Squalus acanthias)"szavakkal egészül ki,a "vörös álsügér" után a rendelkezés a "(Sebastes spp.)" szavakkal egészül ki,a tőkehal első szövegbéli említése előtt a rendelkezés a "Gadus morhua fajhoz tartozó" szavakkal egészül ki,a "fekete tőkehal" helyébe a "fekete tőkehal (Pollachius virens)" lép,a "tőkehal második szövegbéli említése" helyébe a "foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)" rendelkezés lép,a "vékonybajszú tőkehal" után a rendelkezés a "(Merlangus merlangus)" szavakkal egészül ki,a "menyhal" után a rendelkezés a "(Molva spp.)" szavakkal egészül ki,a "makréla/spanyol makréla" helyébe a "Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makréla lép,"a "szardella" után a rendelkezés az "(Engraulis spp.)" szavakkal egészül ki,a "sima lepényhal" után a rendelkezés a "(Pleuronectes platessa)" szavakkal egészül ki,a "szürke tőkehal" után a rendelkezés a "(Merluccius merluccius)" szavakkal egészül ki,a "rombuszhal" után a rendelkezés a "(Lepidorhombus spp.)" szavakkal egészül ki,a "tengeri keszeg" után a rendelkezés a "(Brama spp.)" szavakkal egészül ki,az "ördöghal" után a rendelkezés a "(Lophius spp.)" szavakkal egészül ki.

II. A legutóbb a 3118/85/EGK rendelettel [3] módosított, a homoki garnéla (Crangon crangon), a nagy tarisznyarák (Cancer pagurus) és a norvég homár (Nephrops norvegicus) közös forgalmazási előírásait megállapító, 1976. január 19-i 104/76/EGK tanácsi rendelet [4] a következőképpen módosul:

Az 1. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. cikk

Az alábbiakban megállapított forgalmazási előírások vonatkoznak a következő élő, friss, fagyasztott vagy párolással vagy vízben forralással megfőzött rákfélékre:

- homoki garnéla (Crangon crangon), a kombinált nómenklatúra 03062331 vagy 03062339 alszáma alá sorolt,

- nagy tarisznyarák (Cancer pagurus), a kombinált nómenklatúra 03062430 alszáma alá sorolt,

- norvég homár (Nephrops norvegicus), a kombinált nómenklatúra 03062930 alszáma alá sorolt."

III. A halászati iparág termelői szervezeteinek elismeréséről szóló, 1976. január 19-i 105/76/EGK tanácsi rendelet [5] a következőképpen módosul:Az 1. cikk (2) bekezdésében a "03.01-től a 03.03-ig"rendelkezés helyébe a "0301-től a 0307" rendelkezés lép.

IV. A legutóbb a 3512/82/EGK bizottsági rendelettel [6] módosított, az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás nyújtása általános szabályainak megállapításáról szóló, 1982. július 28-i 2203/82/EGK tanácsi rendelet [7] a következőképpen módosul:A melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:

MELLÉKLET

KN-kód | Megnevezés | Frissesség | Kiszerelés |

ex03025010 | Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehal | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026110 | Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia | E, A | Egész |

ex03026200 | Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026300 | Fekete tőkehal (Pollachius virens) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026931 ésex03026933 | Vörös álsügér (Sebastes spp.) | E, A | Egész |

ex03026941 | Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026955 | Szardella (Engraulis spp.) | E, A | Egész |

ex03026971 | Rombuszhal (Lepidorhombus spp.) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026975 | Tengeri keszeg (Brama spp.) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03026981 | Ördöghal (Lophius spp.) | E, A | Zsigerelt, fejjel |

ex03062331 | Crangon crangon fajhoz tartozó homoki garnéla | A | Párolva vagy főzve |

Megnevezés | Méretek |

1.Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehal | 3, 4, 5 |

2.Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia | 1, 2, 3, 4 |

3.Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) | 2, 3, 4 |

4.Fekete tőkehal (Pollachius virens) | 3, 4 |

5.Vörös álsügér (Sebastes spp.) | 2, 3 |

6.Vékonybajszú tőkehal (Merlangus merlangus) | 2, 3, 4 |

7.Szardella (Engraulis spp.) | 1, 2, 3, 4 |

8.Rombuszhal (Lepidorhombus spp.) | 1, 2 |

9.Tengeri keszeg (Brama spp.) | 1, 2 |

10.Ördöghal (Lophius spp.) | 2, 3, 4, 5 |

11.Crangon crangon fajhoz tartozó homoki garnéla | 1 |

1.Sima lepényhal (Pleuronectes platessa) | összevont piacok | Esbjerg/Thyborøn |

| Lowestoft |

| Hamburg |

| Ijmuiden |

| Zeebrugge |

| Figueira da Foz |

| Póvoa do Varzim |

| Matosinhos |

2.Clupea harengusfajhoz tartozó hering | | Boulogne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

összevont piacok | Fehmarn/Kiel/Maasholm |

összevont piacok | Hirtshals/Skagen |

| Killybegs |

| Lerwick |

összevont piacok | Mallaig/Oban/Ullapool/Stornoway |

| Rossaveal |

összevont piacok | Scheveningen/Ijmuiden |

3.Gadus morhuafajhoz tartozó közönséges tőkehal | összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

összevont piacok | Heiligenhafen/Kiel |

összevont piacok | Esbjerg/Thyborøn |

összevont piacok | Grimbsy/Hull |

| Howth |

| Ijmuiden |

| Ostende |

| San Sebastian |

| La Coruña |

| Vigo |

4.Sardina pilchardusfajhoz tartozó szardínia

(a)Atlanti-óceán | | La Turballe |

| Saint-Guénolé |

| Santa Eugenia de Riviera |

| Sada |

| Vigo |

| Matosinhos |

| Peniche |

| Giguera da Foz |

| Olhão |

| Portimão |

(b)Földközi-tenger | | Kavala |

összevont piacok | Ancona/Cesenatico |

összevont piacok | Chioggia/Porto Garibaldi |

| Marseille |

| Patras |

| Port-Vendres |

| Salerno |

| Salonika |

| Sciacca |

| Sète |

| Trapani |

| Viareggio |

| Castellón |

| Tarragona |

5.Foltos tőkehal(Melanogrammus aeglefinus) | összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

összevont piacok | Grimbsy/Hull |

összevont piacok | Hanstholm/Thyborøn |

| Ijmuiden |

| Killybegs |

| Lorient |

| Ostende |

6.Fekete tőkehal(Pollachius virens) | összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

összevont piacok | Grimbsy/Hull |

összevont piacok | Hirtshals/Skagen |

| Ijmuiden |

| Lorient |

7.Scomber scombrusfajhoz tartozó makréla | | Boulogne-sur-Mer |

| Castletownbere |

| Concarneau |

| Douarnenez |

| Falmouth |

összevont piacok | Hirtshals/Skagen |

| Ijmuiden |

| Killybegs |

összevont piacok | Mallaig/Ullapool |

| Newlyn |

| Piraeus |

| Plymouth |

| Bermeo |

| La Coruña |

| Vigo |

| Olhão |

| Setúbal |

| Matosinhos |

| Portimao |

| Peniche |

8.Scomber japonicusfajhoz tartozó makréla | | Punta Umbria |

| Adra |

| Olhão |

| Setúbal |

| Matosinhos |

| Portimão |

| Peniche |

9.Tüskés cápa és macskacápa(Squalus acanthias és Scyliorhinus spp.) | | Bologne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

| Fleetwood |

| Grimsby |

| Ijmuiden |

| Lorient |

| Lowestoft |

| Ostende |

| Lisbon |

| Sesimbra |

| Nazaré |

| Matosinhos |

| Figueira da Foz |

| Portimão |

10.Vörös álsügér(Sebastes spp.) | | Bolougne-sur-Mer |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

| Ostende |

11.Vékonybajszú tőkehal(Merlangus merlangus) | összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Boulogne-sur-Mer |

| Ijmuiden |

| Lorient |

12.Menyhal (Molva spp.) | összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

összevont piacok | Bremerhaven/Cuxhaven |

| Ijmuiden |

| Lorient |

| Newlyn |

| Ostende |

13.Szardella(Engraulis spp.) | összevont piacok | Ancona/Cesenatico |

összevont piacok | Chioggia/Porto Garibaldi |

| Kavala |

| Patras |

| Piraeus |

| Port-Vendres |

| Saint-Jean-de-Luz |

| Salerno |

| Salonika |

| Sciacca |

| Trapani |

| Viareggio |

| Adra |

| Barbate |

| Bermeo |

| Quetaria |

| Tarragona |

| Figueira da Foz |

| Matosinhos |

| Portimão |

| Setúbal |

| Olhão |

14.Merluccius merlucciusfajhoz tartozó szürke tőkehal | | Ayr |

| La Rochelle |

| Lorient |

| La Coruña |

| Marín |

| Vigo |

| Pasajes |

| Ondarróa |

| Algeciras |

| Olhão |

| Matosinhos |

| Lisbon |

| Póvoa do Varzim |

| Setúbal |

15.Rombuszhal(Lepidorhombus spp.) | | Concarneau |

| Le Guilvinec |

| Douarnenez |

| Ijmuiden |

összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Newlyn |

| Ondárroa |

| La Coruña |

| Vigo |

| Póvoa do Varzim |

| Matosinhos |

| Figueira da Foz |

16.Tengeri keszeg(Brama spp.) | | Vigo |

| Santa Eugenia de Riveira |

| Sesimbra |

| Olhão |

| Setúbal |

| Lisbon |

17.Ördöghal(Lophius spp.) | | Concarneau |

| Le Gulvinec |

| Lorient |

| Zeebrugge |

| Ijmuiden |

összevont piacok | Aberdeen/Peterhead |

| Newlyn |

| Ondárroa |

| Avilés |

| La Coruña |

| Vigo |

| Marín |

| Peniche |

| Matosinhos |

| Lagos |

| Póvoa do Varzim |

| Sesimbra |

| Figueira da Foz |

| Vila Real de Santo António" |

B. A. melléklet V. részében:

1.A 2. pontban a "Todarodes sagittatus" helyébe az "Ommastrephes sagittatus" kerül.2.Az 5. pont a "Közönséges" polip után az "(Octopusspp.)" rendelkezéssel egészül ki.

C. A melléklet VI.részében a "Tonhal összes faja"rendelkezés helyébe a "Tonhal (Thunnus spp.), csíkoshasú tonhal vagy bonitó (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) és az Euthynnus nem egyéb fajai" rendelkezés lép.

IX. A legutóbb a 4104/86/EGK rendelettel [14] módosított, a fagyasztott tintahalra érvényes átváltási arányok megállapításáról szóló, 1984. december 20-i 3611/84/EGK bizottsági rendelet [15] a következőképpen módosul:A melléklet helyébe a következő rendelkezés lép:

MELLÉKLET

A fagyasztott tintahal különböző fajaira és kiszerelési formáira érvényes átváltási arányok

Fajok | KN-kód | Kiszerelés | Átváltási arány |

Loligo patagonica | ex03074939 | nem tisztított | 1,00 |

| tisztított | 1,20 |

Loligo vulgaris | 03074931 | tisztított | 2,00 |

| tisztított | 2,40 |

Loligo pealei | 03074933 | nem tisztított | 1,20 |

| tisztított | 1,40 |

Loligo nem egyéb fajtái | ex03074939 | nem tisztított | 1,10 |

| tisztított | 1,30 |

Ommastrephes sagittatus | 03074951 | nem tisztított | 1,00 |

| tisztított | 1,20 |

Illex spp. | 03079911 | nem tisztított | 1,00 |

| tisztított | 1,20 |

KN-kód | Megnevezés | Frissesség | Kiszerelés | Méret |

ex03062430 | Nagy tarisznyarák (Cancer pagurus) | | Élő | 1, 2 |

ex03062930 | Norvég homár (Nephrops norvegicus) | E, A | Egész Farkok | 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 |

[1] HL L 322., 1985.12.3., 1. o.

[2] HL L 20., 1976.1.28., 29. o.

[3] HL L 297., 1985.11.9., 3. o.

[4] HL L 20., 1976.1.28., 35. o.

[5] HL L 20., 1976.1.28., 39. o.

[6] HL L 368., 1982.12.28., 35. o.

[7] HL L 235., 1982.8.10., 4. o.

[14] HL L 379., 1986.12.31., 17. o.

[15] HL L 333., 1984.12.21., 41. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987R3940 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987R3940&locale=hu

Tartalomjegyzék