Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1955. évi 13. törvényerejű rendelet

a műsoros előadásokról

Az ország lakosságának művelődési és szórakozási igénye az utóbbi években hatalmas mértékben megnőtt. A lakosság művelődési szükségleteinek fokozottabb kielégítése céljából, a műsoros előadások művészi színvonalának, eszmei tartalmának fokozottabb biztosítása érdekében a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet hozza:

1. § (1) Hangversenyt és műsoros előadást (a továbbiakban: műsoros előadás) állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek.

(2) Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet.

2. §

3. § (1) Műsoros előadást hivatásos előadóművész közreműködésével akkor lehet rendezni, ha

a) a művésznek hivatásos előadóművészi működési engedélye van,

b) a műsorszámot, illetőleg az előadás megtartását az erre kijelölt szerv engedélyezte és

c) a művészt állami közvetítőszerv közvetítette.

(2)[1] Hívatásos előadóművész közreműködésével tartandó műsoros előadás rendezésének egyéb feltételeit és a közvetítés módját a művelődési miniszter szabályozza.

4. § (1) A rendezőszerv hivatásos előadóművész közreműködésével tartott műsoros előadással összefüggő szervezési feladattal csak saját dolgozóját bízhatja meg. A dolgozót a műsoros előadás szervezéséért külön díjazásban részesíteni nem szabad.

(2)[2] Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik az ingyenesen, továbbá a művelődési miniszter által meghatározott szervek részére díjazásért végzett közönségszervezési tevékenységre.

(3) Társadalmi szervezetek műsoros előadások szervezésével akkor is megbízhatják tagjaikat, ha azok nem állnak velük munkaviszonyban. A társadalmi szerv tagjai azonban e tevékenységükért díjazásban nem részesíthetők.

5. § (1)[3]

(2)

6. §[4]

7. § (1)[5]

(2)[6]

(3)

8. § (1)[7] E törvényerejű rendelet végrehajtásáról - a vendéglátóipari vállalatoknál bemutatott műsoros előadások tekintetében a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - a művelődési miniszter gondoskodik.

(2)[8] A fegyveres testületek által rendezett műsoros előadások engedélyezését a honvédelmi miniszter, illetőleg a belügyminiszter a művelődési miniszterrel egyetértésben a jelen törvényerejű rendelet alapelveinek figyelembevételével szabályozza.

(3) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével a 247/1950. (X. 1.) M. T., a 160/1951. (VIII. 28.) M. T. és a 45/ 1953. (IX. 19.) M. T. számú rendeletek hatályukat vesztik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[2] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1969. évi III. törvény 56. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1970.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1968. évi I. törvény 117. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1968.10.01.

[6] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[7] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.

[8] Módosította az 1980. évi 10. törvényerejű rendelet 1. §-a. Hatályos 1980.06.27.