24/1956. (VIII. 1.) MT rendelet

a letelepedés engedélyhez kötésének megszüntetéséről

1. §

A Minisztertanács a Budapest Fővárosban történő letelepedés szabályozásáról szóló 95/1951. (IV. 17.) MT rendeletet, valamint az ezt kiegészítő és módosító rendelkezéseket, így a 177/ 1951. (IX. 23.) MT, 186/1951. (X. 23.) MT, 1.042/1952. (X. 26.) Mt. h., 67/1954. (X. 13.) MT, 1.068/1954. (VIII. 27.) Mt. h., 29/1955 (VI. 2.) MT, 62/1955. (X. 11.) MT rendeleteket, illetve határozatokat, továbbá a 6/1952. (III. 27.) BM rendeletet és a 3/1956. (VI. 28.) BM rendelettel módosított, illetve kiegészített 1/1954. (I. 9.) BM rendelet 39. §-ának (1), (2) bekezdését hatályon kívül helyezi.

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedüs András s. k.,

a Minisztertanács elnöke