2/1964. (IV. 23.) BM rendelet

a személyi igazolványról szóló 1/1954. (I. 9.) BM számú rendelet módosításáról

1. §

A 3/1956. (VI. 28.) BM, a 3/1958. (XII. 31.) BM és az 1/1962. (VI. 3.) BM számú rendelettel módosított 1/1954. (I. 9.) BM számú rendelet 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép;

"(2) Ha az ideiglenes tartózkodás öt napnál rövidebb, de éjszakai elszállásolással jár együtt, ezt városokban és az 1/1957. (VI. 21.) PM-KPM számú együttes rendelettel, valamint az Egészségügyi Minisztérium által a Magyar Közlönyben gyógy- és üdülőhellyé nyilvánított helységekben a szállásadó köteles bejelenteni a lakónyilvántartókönyv vezetőjének, aki a bejelentésről a személyi adatok és a tartózkodási idő feltüntetésével feljegyzést készít, és azt a lakónyilvántartókönyv mellett megőrzi. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra a személyekre, akik a rendelet 31-33. és 35. §-a alapján bejelentési kötelezettség alá esnek."

2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter