1/1965. (IV. 9.) BM rendelet

a rendőrségi helyszíni bírságolásról

A közúti közlekedési szabálysértésekről szóló 37/1962. (IX. 29.) Korm. számú rendelet 1. §-ának (6) bekezdése, a vasúti szabálysértésekről szóló 7/1963. (III. 26.) Korm. számú rendelet 1. § (3) bekezdése, továbbá a vízirendészeti szabálysértésekről szóló 12/1964. (VI. 21.) Korm. számú rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a rendőrség hatáskörébe utalt helyszíni bírságolási eljárást az alábbiak szerint szabályozom:

1. §

(1) A helyszíni bírság lerovása készpénzben történik. Az intézkedő rendőr a helyszíni bírság összegének átvételéről nyugtát ad.

(2) A helyszíni bírság a szabálysértést elkövető járművezető távollétében is kiszabható.

(3) Amennyiben készpénz fizetésre az elkövető távolléte miatt, vagy más okból nem kerülhet sor, a helyszíni bírság lerovása postai befizetőlappal történik.

2. §

Helyszíni bírságolás helyett szabálysértési feljelentést kell tenni, ha

a) az elkövető a szabálysértés elkövetését nem ismeri el és a helyszíni bírság kifizetését megtagadja, vagy

b) az elkövető, a postai befizetési lapon kirótt bírság összegét a befizetőlap átvételétől, illetve kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizeti be.

3. §

Ez a rendelet 1965. évi május hó 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/1963. (VII. 30.) BM számú rendelet hatályát veszti.

Benkei András s. k.,

belügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére