1975. évi I. törvény

az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § (1) A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlést öt évi időtartamra választják."

(2)[1]

(3) Az Alkotmány 48. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Legfelsőbb Bíróság elnökét az országgyűlés az első ülésén a következő országgyűlés első üléséig terjedő időszakra választja."

(4) Az Alkotmány 52. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészét az országgyűlés az első ülésén a következő országgyűlés első üléséig terjedő időszakra választja."

2. §[2] E törvény rendelkezéseinek megfelelően módosul

- a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 34. §-ának (1) bekezdése,

- a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 20. §-ának (1) bekezdése.

3. § (1) Ez a törvény - az 1. § (2) bekezdésének kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdésének hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar

Népköztársaság

Elnöki Tanácsának

elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Magyar

Népköztársaság

Elnöki Tanácsának

titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

[2] Módosította az 1983. évi III. törvény 89. § (2) bekezdése. Hatályos 1985.03.08.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére