1981. évi 4. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyve módosításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló, a 1975. évi II. törvénnyel, valamint az 1972. évi 29. számú, az 1978. évi 3. számú, az 1979. évi 13. számú, valamint az 1979. évi 29. törvényerejű rendelettel módosított 1967. évi II. törvény (a továbbiakban: Mt.) a következőképpen módosul:

1. § A Mt. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A munkaidő heti negyvenkét óra. A Minisztertanács rövidebb, illetőleg kivételesen heti negyvenkét óránál hosszabb munkaidőt is engedélyezhet."

2. § Az Mt. 40. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § A dolgozónak - a munkaidő megszakításával - lehetőséget kell biztosítani az étkezésre (munkaközi szünet). Ha a munkaidőbeosztás vagy a munka természete indokolja, munkaviszonyra vonatkozó szabály a munkaközi szünet kiadását a a munkaidő megszakítása nélkül - munkaidőn kívül - is lehetővé teheti."

3. § Ez a törvényerejű rendelet 1981. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ötnapos munkahét bevezetésének időpontjától kell alkalmazni.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára