39/1984. (XI. 5.) MT rendelet

a pénzforgalomról és a bankhitelről

1. §[1]

I. Pénzforgalom

2. §[2]

2/A. §[3]

2/B. §[4]

2/C. §[5]

3. §[6]

4. §[7]

5. §[8]

6. §[9]

II. Hitelezés

7. §[10][11]

8. §

(1) Bankkölcsönt csak a szerződésben meghatározott célra szabad felhasználni.

(2)[12]

9. §

(1)[13]

(2)[14]

(3)[15] Az (1) bekezdés alapján állami tulajdonban levő ingatlan, valamint szövetkezet tulajdonában álló vagy az állam által használatába adott ingatlan is megterhelhető.

10. §[16]

11. §[17]

12. §

Az esedékességkor vissza nem fizetett kölcsön után az adós a szerződésben kikötött kamaton felül az esedékességtől további évi 6% késedelmi kamatot köteles fizetni.

III. Vegyes rendelkezések

13. §[18]

13/A. §[19]

14. §[20]

15. §

Ez a rendelet 1985. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 37/1967. (X. 12.) Korm. számú rendelet és a 34/1967. (XII. 24.) PM számú rendelet, valamint az ezt módosító 27/1971. (VI. 30.) PM számú, a 45/1982. (IX. 7.) PM számú és a 49/1983. (XII. 1.) PM rendeletek hatályukat vesztik.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[10] Megállapította az 54/1986. (XII. 10.) MT rendelet 4. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXII. törvény 43. § (10) bekezdése. Hatálytalan 1993.12.31.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXII. törvény 43. § (10) bekezdése. Hatálytalan 1993.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi CXII. törvény 43. § (10) bekezdése. Hatálytalan 1993.12.31.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXVI. törvény 7. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1997.05.01.

[15] Beiktatta az 54/1986. (XII. 10.) MT rendelet 5. §-a. Hatályos 1987.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXVI. törvény 7. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1997.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi XXVI. törvény 7. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1997.05.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2002.01.01.

Tartalomjegyzék