6/1986. (VI. 2.) IpM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 7/1981. (XII. 8.) IpM rendelet módosításáról[1]

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. sz. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 7/1981. (XII. 8.) IpM. rendelet (a továbbiakban: R) melléklete e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kapolyi László s. k.,

ipari miniszter

Melléklet a 6/1986. (VI. 2.) IpM rendelethez[2]

A R. mellékletének A) pontja a következő szakterülettel egészül ki:

"7. Termelési ásványvagyon gazdálkodás".

A R. melléklete D) pontjának 35. szakterülete a következők szerint módosul:

"35. Törő-, aprító- és bálázógép".

A R. melléklete G) pontjának 13. szakterülete a következők szerint módosul:

"13. Számítógépek és perifériák (üzemeltetés kivételével)*".[3]

A R. melléklete G) pontjának 14. szakterülete törölve**.[4]

A R. melléklete H) pontjának 24. szakterülete a következők szerint módosul:

"24. Elektronikus számítás és szervezéstechnikai elem és rendszer (üzemeltetés kivételével)*".[5]

A R. melléklete N) pontjának 13. szakterülete a következők szerint módosul:

"13. Szervezés (a szakterület megnevezésével)".

Lábjegyzetek:

[1] Számozását helyesbítette a Magyar Közlöny 1986/29. száma. Megjelent 1986.07.22.

[2] Számozását helyesbítette a Magyar Közlöny 1986/29. száma. Megjelent 1986.07.22.

[3] * Az üzemeltetési szakterületre az engedélyeket a KSH adja ki.

[4] ** A programozás szakterületre az engedélyeket a KSH adja ki.

[5] * Az üzemeltetési szakterületre az engedélyeket a KSH adja ki.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére