80/1987. (XII. 24.) MT rendelet

vasúti közlekedéssel összefüggő egyes minisztertanácsi rendeletek módosításáról

1. §

(1) A vasutakról szóló 1968. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 40/1968. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 17/1983. (VI. 1.) MT és 22/1984. (VI. 14.) MT rendelettel módosított. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Országos közforgalmú vasút, továbbá a hozzá tartozó építmények és - egyéb berendezések létesítését (építését), bővítését, átalakítását, használatbavételét, valamint megszüntetését - a rendelet 21. §-a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a Közlekedési Főfelügyelet engedélyezi.

(2) Helyi közforgalmú, valamint sajáthasználatú vasút, továbbá a hozzájuk tartozó építmények és egyéb berendezések, a sikló, a függőpálya, a távolsági szalagpálya és a sífelvonó létesítését (építését), bővítését, átalakítását, használatbavételét, valamint megszüntetését - a rendelet 21. §-a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a vasút elhelyezkedése szerinti fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve engedélyezi.

(3) A bányavasút, a bányászati célú sikló, távolsági szalagpálya létesítésére (építésére), bővítésére, átalakítására, használatbavételére, valamint megszüntetésére a bányászatról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók."

(2) A Vhr. - 22/1984. (VI. 14.) MT rendelettel módosított - 21. §-ának (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vasúthoz tartozó magasépítmény, továbbá mozgólépcső (mozgójárda) létesítését (építését), átalakítását, használatbavételét és megszüntetését az építésügyi hatóság engedélyezi."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére