17/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet

a kétszintű helyi-területi igazgatással kapcsolatos hatáskör telepítéséről

A kétszintű helyi-területi igazgatás bevezetésével kapcsolatos feladatokról és egyes miniszertanácsi határozatok módosításáról szóló 1060/1987. (XII. 2.) MT határozat 3. a) pontjában foglalt feladatok végrehajtására, a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 74. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel egyetértésben -a következőket rendelem:

1. §

A kétszintű helyi-területi igazgatásra kijelölt, illetőleg áttért megyékben az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 11/1972. (VI. 30.) EüM rendelet 32. §-ának (1) bekezdésében és a bölcsődékről szóló 10/1978. (XII. 5.) EüM rendelet 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében a városi, városi jogú nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének biztosított hatáskört - a községi, nagyközségi tanácsokra vonatkozóan - a megyei tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve gyakorolja.

2. §

Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Csehák Judit s. k.,

szociális és egészségügyi miniszter