126/1989. (XII. 9.) MT rendelet

a népi ellenőrzés megszüntetése kapcsán felmerülő jogszabály-rendezésről, illetőleg a folyamatban levő peres és közérdekű bejelentések le nem zárható ügyeinek intézési rendjéről

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 26. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

Hatályát veszti:

- a népi ellenőrzésről szóló 1968. évi V. törvény végrehajtásáról rendelkező - a 21/1984. (IV. 26.) MT rendelettel módosított - 41/1968. (XI. 1.) MT rendelet;

- az állami ellenőrzésről szóló 50/1977. (XII. 21.) MT rendelet 11. § (2) bekezdésének A) pontja;

- egyes területi népi ellenőrzési bizottságok összevonásáról szóló 1/1978. (XII. 23.) KNEB rendelkezés;

- a népi ellenőrzés tevékenységének továbbfejlesztéséről szóló 1048/1977. (XII. 21.) MT határozat;

- a gazdálkodás felelősségrendszerének következetesebb működését szolgáló irányelvekről szóló 1019/1983. (VI. 15.) MT határozat III. fejezet 3. pontja;

- a Minisztertanács ügyrendjéről szóló 1062/1988. (VII. 22.) MT határozat 6/f. pontja.

2. §

A népi ellenőrzési bizottságra, a népi ellenőrzési bizottság elnökére, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságra, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökére minisztertanácsi rendeletben vagy alacsonyabb szintű jogszabályokban történő utalások hatályukat vesztik.

3. §

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke által indítványozott gazdásági bírság kiszabása iránti perekben az indítványozót megillető jogkört, valamint a népi ellenőrzéshez tett bejelentések és más kérelmek alapján indult, folyamatban levő ügyek intézését az ügyészség veszi át. Az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint jár el.

4. §

Ez a rendelet 1990. január hó 1. napján lép hatályba.

Németh Miklós s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére