2/1990. (VI. 13.) KöM rendelet

a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről, és természetvédelmi kezelők megnevezéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) Védetté nyilvánítom "Hajósi-kaszáló és löszpartok Természetvédelmi Terület" néven a hajósi 0448/b-h, 0449, 0450/b-c, 0451, 0452/1/b-c, g-j, 0454/a-f, 0455, 0456/1/a-c, 0457, 0458/6/a-b ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 121 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Duna-Tisza köze jellegzetes földtani vonatkozásban nagyértékű, löszlejtőkkel és löszvölgyekkel, mélyfekvésű rétekkel, mocsarakkal tagolt, gazdag növény- és állatvilággal rendelkező, tájképileg vonzó területének jelenlegi formájában való fennmaradásának biztosítása.

(3) A természetvédelmi terület értékeinek megóvását, őrzését, fenntartását és bemutatását (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

2. §

(1) Védetté nyilvánítom "Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület" néven a Karcag város határában levő - és az e rendelet mellékletében felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú - összesen 1226 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a hajdan nagykiterjedésű, mocsarakkal tarkított nagykunsági puszták utolsó maradványainak, és az itt kialakult élővilágnak a védelme.

3. §

(1)[1] Védetté nyilvánítom és - az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének a 10/1978. OKTH egyedi államigazgatási határozatával védetté nyilvánított - Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Területhez csatolom a Gávavencsellő 046/a-b, 047, 048/a-b, 049/a-f, 050/a-h, 051/a-b, 052/a-c, 065/1-4, 066/1-3, 067, 068, 069/1/a-b, 071, 072/5, 075/a-f, 081/1, 0103/a-c, 0104/a-d, 0105/a-c, valamint a tiszaberceli 0139, 0143/a-b, 0144/a-b, 0146/a, 0148, 0149, 0170, 0171/a-b, 0172, 0173, 0175/a-c, 0176, 0177, 0178 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 545,3 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Felső-Tisza vidékének még közel természetes állapotban fennmaradt, egyedülállóan gazdag élővilággal rendelkező, ártéri területeinek megőrzése.

(3) Az (1) bekezdéssel, valamint az e rendelet 2. §-ával védetté nyilvánított természeti értékek természetvédelmi kezelési feladatait a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága látja el.

4. §

Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Melléklet a 2/1990. (VI. 13.) KöM rendelethez

A Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

KARCAG: 0487/2, 0487/4/a, 0496/2/a-b, 0497/1/b, 0497/2, 0497/3/a-c, 0499, 0599/3/b-c, 0599/4-5, 0626, 0627/b, d, 0661/2,0714/a-d, 0715, 0718/a-b, 0719/2, 0721, 0722/1/a-b, d-f, 0723-0725, 0835, 0836/1/a-b, 0836/2-5, 0836/6/a, d-g, 0848-0850, 0926, 0928-0929, 0948-0955, 0956/1, 3, 0957/a-h, 0958-0963, 0968/2, 0973-0974, 0976/1-2, 0977, 0988, 01001, 01008-01009, 01026-01027, 01030, 01031/4, 01038, 01047-01050, 01067/1-2, 01068-01070, 01072-01075, 01077, 01078/a-b, 01079, 01138/2, 01138/3/a-b, 01139-01140, 01141/1-3, 01142-01147, 01148/a-c, 01149-01153, 01154/a, c-d, 01156, 01157/1/b, d, 01157/2, 01158, 01160, 01164/1-2, 01165/1, 01167/1-2, 01167/3/a-b, 01171/a-c., 0722/2, 01080, 01138/4, 01155, 01172, 01173[2]

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1990/68. száma. Megjelent 1990.07.17.

[2] Módosította a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 1993.03.15.

Tartalomjegyzék