11/1993. (III. 9.) KTM rendelet

egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak módosításáról és a Hortobágyi Nemzeti Park területének bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §

Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez[8]

2. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez[9]

3. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez[10]

4. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelethez[11]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 22. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék