Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1990. évi LXXXIII. törvény

a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról[1]

A megszűnt tanácsok feladatainak és hatásköreinek ideiglenes ellátása

1. §[2]

2. § A tanács szervei vagy tisztségviselői részére megállapított államigazgatási feladatok és hatáskörök - 1990. szeptember 30-át követően hatályba lépő törvény, illetőleg kormányrendelet eltérő rendelkezéséig - a következő szervek feladat- és hatáskörébe kerülnek át:

a) a tanácstestülettől, bizottságától, a végrehajtó bizottságtól a képviselőtestülethez;

b) a tanácselnöktől vagy a tanácselnök-helyettestől a polgármesterhez, illetőleg a főpolgármesterhez vagy a megyei közgyűlés elnökéhez;

c) a titkártól, a szakigazgatási szervtől, megyei városi hivataltól vagy vezetőjétől jegyzőhöz, illetőleg a főjegyzőhöz.

3. § Az első fokon a tanács szervei vagy tisztségviselői részére megállapított államigazgatási hatósági hatáskörökben - az 1990. szeptember 30-át követően hatályba lépő törvény, illetőleg kormányrendelet eltérő rendelkezéséig - a következő szervek járnak el:

a) a tanácstestület, a végrehajtó bizottság, illetőleg a tanácselnök hatásköre esetében a polgármester, illetőleg a főpolgármester vagy a megyei közgyűlés elnöke;

b) a titkár, a szakigazgatási szerv, a megyei városi hivatal vagy azok vezetőjének hatásköre esetében a jegyző, illetőleg a főjegyző.

4. §[3]

5. §[4]

A megyei és a fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztása

6. §[5]

7. §[6]

8. §[7]

9. §[8]

Záró rendelkezések

10. §[9]

11. §[10]

12. §[11]

13. § (1)[12]

(2)[13]

(3) Az állam tulajdonából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. §-ában foglalt rendelkezések alapján az önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak megszerzése illetékmentes.

14. §[14]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1990. évi LXXXIII. törvényhez

Lábjegyzetek:

[1] A törvény az Országgyűlés az 1990. november 5-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.10.06.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[12] Megsemmisítette a 29/1993. (V. 6.) AB határozat.Hatálytalan 1993.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

Tartalomjegyzék