1990. évi LXXXIII. törvény

a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról[1]

A megszűnt tanácsok feladatainak és hatásköreinek ideiglenes ellátása

1. §[2]

2. § A tanács szervei vagy tisztségviselői részére megállapított államigazgatási feladatok és hatáskörök - 1990. szeptember 30-át követően hatályba lépő törvény, illetőleg kormányrendelet eltérő rendelkezéséig - a következő szervek feladat- és hatáskörébe kerülnek át:

a) a tanácstestülettől, bizottságától, a végrehajtó bizottságtól a képviselőtestülethez;

b) a tanácselnöktől vagy a tanácselnök-helyettestől a polgármesterhez, illetőleg a főpolgármesterhez vagy a megyei közgyűlés elnökéhez;

c) a titkártól, a szakigazgatási szervtől, megyei városi hivataltól vagy vezetőjétől jegyzőhöz, illetőleg a főjegyzőhöz.

3. § Az első fokon a tanács szervei vagy tisztségviselői részére megállapított államigazgatási hatósági hatáskörökben - az 1990. szeptember 30-át követően hatályba lépő törvény, illetőleg kormányrendelet eltérő rendelkezéséig - a következő szervek járnak el:

a) a tanácstestület, a végrehajtó bizottság, illetőleg a tanácselnök hatásköre esetében a polgármester, illetőleg a főpolgármester vagy a megyei közgyűlés elnöke;

b) a titkár, a szakigazgatási szerv, a megyei városi hivatal vagy azok vezetőjének hatásköre esetében a jegyző, illetőleg a főjegyző.

4. §[3]

5. §[4]

A megyei és a fővárosi közgyűlés tagjainak megválasztása

6. §[5]

7. §[6]

8. §[7]

9. §[8]

Záró rendelkezések

10. §[9]

11. §[10]

12. §[11]

13. § (1)[12]

(2)[13]

(3) Az állam tulajdonából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. §-ában foglalt rendelkezések alapján az önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyontárgyak megszerzése illetékmentes.

14. §[14]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1990. évi LXXXIII. törvényhez

Lábjegyzetek:

[1] A törvény az Országgyűlés az 1990. november 5-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.10.06.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[12] Megsemmisítette a 29/1993. (V. 6.) AB határozat.Hatálytalan 1993.12.31.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1994.12.11.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére